Nauczyciele prowadzący: Ewelina Stawska, Małgorzata Parnicka

KWIECIEŃ

Good friend – dobry kolega

 1. „Friends song”
   Powtarzanie frazy:
  - I don’t walk alone
  - I don’t sit alone
  - I don’t eat alone
  - I don’t play alone
  - I don’t read alone
  - I don’t watch alone
 2. Rozpoznawanie obrazków i dopasowywanie do nich słów: walk, sit, eat, play, read, watch
 3. Pznanie słownictwa: friendly, kind, nice, helpful

Spring – Wiosna

 1. Spring is here song (piosenka)
 2. Zapoznanie się ze słownictwem: bluebird, bee, ladybug, butterfly, frog
 3. Rozpoznanie ich na obrazkach i próba ich nazwania
 4. Podążanie za słowami piosenki i nabywanie umiejętności pokazywania
 5. Włączanie się do śpiewu piosenek
 6. Spring Bingo Game 
 7. Spring Games
 • Utrwalanie poznanego już słownictwa oraz wyrażeń
 • Przygotowywanie przedstawienia na zakończenie przedszkola

Jaki powinien być dobry kolega?

 1.  „Nie szata zdobi człowieka”- historyjka obrazkowa; zabawa integracyjna „ Nić przyjaźni”
 2. „Jak rozpoznać dobre rozwiązania”- realizacja programu „Przyjaciele Zippiego” cz. 4
 3. „ Zawsze zgodnie  się bawimy i nikogo nie krzywdzimy”- scenki żywoplanowe , praca plastyczna „ Portret kolegi lub koleżanki”
 4. Twórczy czwartek -„ Jak wygląda przyjaźń?”-  malowanie farbami , zestaw ćwiczeń gimnastycznych ( met. R. Labana)
 5. „Krzywdzenie”- realizacja programu „Przyjaciele Zippiego” cz.4
 6. „Kto to jest przyjaciel ?”-  wywiad do kwartalnika „ Przedszkolak”; zestaw ćwiczeń gimnastycznych z elem. metody twórczej W. Sherborne 
 7. „Urodziny przyjaciela” – nauka piosenki „W przyjaźni siła tkwi”; zabawa matematyczna
 8. „Rozwiązywanie problemów”- realizacja programu „Przyjaciele Zippiego” cz. 4
 9. „ Bociany już przyleciały ”- opracowanie piosenki metodą Dobrego Startu
 10. „Pomagam innym w rozwiązywaniu konfliktów ”- realizacja programu „Przyjaciele Zippiego” cz. 4
 11. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z elem. metody gimnastyki twórczej R.Labana
 12. Zestaw ćwiczeń porannych- „Rymowana gimnastyka dla smyka”
 13. Zabawa ruchowa „ Na łące”
 14. Zabawa ruchowa „ Ptaszki w gniazdach”
 15. Zabawa ruchowa „ Żabki na spacer”


Zadania tygodniowe 

 1. Mieszkańcy łąki- wykonaj z rolki od papieru toaletowego mieszkańca łąki np. motylka, pszczołę itp.
 2. W literkowie-  ułóż wyrazy wg, przykładu
 3. Tangramy- ułóż z figur geometrycznych żaglówkę lub łabędzia
 4. Czego się boję- dokończ rysować obrazek
 5. Tort urodzinowy- rozwiąż działania , a dowiesz się jakie smaki ma tort


Wiosna w pełni

 1. „Łąka, czyli kwiaty ,ptaki i inne zwierzaki- nauka piosenki „ Kwiatowa Wróżka”, wycieczka na polanę
 2. „ Zmiana i strata są elementami życia””- realizacja programu „Przyjaciele Zippiego” cz. 5
 3. „ Ogród warzywny” – rozwiązywanie zagadek; synektyka- malowanie „zapachu warzyw” „ Radzenie sobie po śmierci koś bliskiego”- realizacja programu „Przyjaciele Zippiego” cz. 5
 4.  „Twórczy czwartek ” - zajęcia gospodarcze 
 5. „Wizyta na cmentarzu”- realizacja programu „Przyjaciele Zippiego” cz. 5
 6. „Olimpiada na łące”- gra ściganka  wg. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej, zestaw ćwiczeń gimnastycznych w formie opowieści ruchowej„ Wyprawa dzieci”
 7. „Nauka płynąca z sytuacji zmiany i straty”-realizacja programu „Przyjaciele Zippiego” cz. 5
 8. „Mieszkańcy łąki”-  zabawy badawcze , dziecięca orkiestra
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych ( metoda zadaniowa z elem. metod twórczych)
 • Zestaw ćwiczeń porannych
 • Zabawa ruchowa „ Na łące”
 • Zabawa ruchowa „ Bociany na polowanie ”
 • Zabawa ruchowa „ Pasujące kwiaty”

Zadania tygodniowe

 •  Tor przeszkód- przejdź po ławeczce zachowując równowagę , pokonaj trasę slalomem wyznaczoną chorągiewkami a następnie oddaj celny strzał piłką do wyznaczonego kosza
 • Dorysuj –dorysuj do koła serduszka umieszczając je w odpowiednim miejscu
 • Żaba- wykonaj przestrzenną  żabę wg. wzoru
 • Zamaluj- zamaluj litery potrzebne do napisania podanych wyrazów.
 • Wykonaj działania- oblicz , pokoloruj zgodnie z otrzymanym wynikiem, a dowiesz się jaki obrazek został zakodowany

Kucz Do Uczenia Się
 Matematyka 2 – Motyle

 •  Liczbowe mieszkania na matematycznej wyspie- sesja 44
 • Powiększanie- pomniejszanie- sesja 21

Konstrukcje – Gąsienice

 •  Duży i mały dom- budowanie zgodnie z podanymi kryteriami i indywidualnym projektem- sesja 27
 • Domy dla samochodów- budowanie  garaży zgodnie z podanymi kryteriami- sesja 28

 „W Literkowie I Cyferkowie”

 • Zabawy w rozpoznawanie i nazywanie literki ,,W”, ,,D”, ,,B”małej i wielkiej drukowanej i pisanej, zaznaczanie miejsca głoski w podanych wyrazach, próby czytania sylab, wyrazów
 • Zabawy z cyfrą 9,10 łączenie przedmiotów w pary, kolorowanie według kodu, kolorowanie zgodnie ze wskazaną cyfrą.

Realizacja Koncepcji Planu Daltońskiego

 • Utrwalanie poczucia, samodzielności, odpowiedzialności i współpracy wśród dzieci. Angażowanie dzieci do samodzielnego planowania, wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości, kształtowanie odpowiedzialności za wykonanie podjętego zadania. Odwoływanie się do  kącików,  wizualizacji, czynności i zadań do wykonania.
 • Kontynuowanie rozwiązań organizacyjnych - wizualizacja procesu edukacyjnego: kolory dnia, lista obecności, plan dnia, kalendarz urodzin, dyżury, tablice zadań, praca w zespołach, prawa ręka, zegar i sygnalizator daltoński, tablica ,,już potrafię”


Współpraca z Rodzicami i Środowiskiem

 •  Eksperymenty- spotkanie z chemikiem 10.04.2018
 • Jestem bezpieczny WORD 11.04.2018
 • Koncert TOS 17.04.2018
 • Mały naukowiec – warsztaty edukacyjne w Młynie Wiedzy 27.04.2017
 • Udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

 

MARZEC  

JAK ROZMAWIAĆ Z DZIEĆMI O AIDS

 1. ,,Zawsze razem”-  I BLOK – WIEDZA - teatrzyk kukiełkowy, collage
 2. ,,Doskonalenie komunikacji” - Program ,,Przyjaciele Zippiego – Część 2 ,,W pościeli”, spotkanie 1, zestaw ćwiczeń gimnastycznych (W. Sherborne)
 3. ,,Nie jestem sam” II BLOK – ŻYCIE -  rozmowa przy ilustracjach, zabawy plastyczne i taneczne
 4. Twórcze czwartki - ,,Witaminy z kubeczka” -  zajęcia gospodarcze wykonanie soku z marchwi, buraków i jabłek, zestaw ćwiczeń gimnastycznych(metoda zadaniowa)
 5. ,,Słuchanie” - Program ,,Przyjaciele Zippiego – Część 2 ,,W pościeli”, spotkanie 2, zestaw ćwiczeń gimnastycznych (W. Sherborne)
 6. ,,List do chorego kolegi”-  III BLOK – CHOROBA, WSPARCIE - zabawy teatralne – drama, pantomima, rysowanie i malowanie akwarelami
 7. ,,Co jest bezpieczne, a co nie” – IV BLOK – BEZPIECZEŃSTWO -  zabawa 
 8. ,,Kto może nam pomóc?” - Program ,,Przyjaciele Zippiego – Część 2 ,,W pościeli”, spotkanie 3:, zestaw ćwiczeń gimnastycznych (metoda zadaniowa)
 9. ,,Drzewo życia” -  V BLOK – AKCEPTACJA - słuchanie bajki pt. ,,O rybaku i złotej rybce”, opowieść ruchowa
 10. ,,Mówienie tego, co chce się powiedzieć” - Program ,,Przyjaciele Zippiego – Część 2 ,,W pościeli”, spotkanie 4, zestaw ćwiczeń gimnastycznych (metoda zadaniowa)
 11. Zajęcia edukacyjne w Bibliotece Publicznej i Książnicy Miejskiej Filia nr 12
  pt. ,,Wielkanocny zajączek”

,,Mało nas” – opracowanie piosenki MDS

 • Zestaw ćwiczeń porannych 
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych – elementy Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych – metoda zadaniowa
  Zabawy ruchowe i logopedyczne:
 • ,,Promyki słońca” – zabawa orientacyjno – porządkowa 
 • ,,Przejście po kamieniach” - zabawa z elementem równowagi
 • ,,Ziewanie energetyczne” – metoda P. Dennison 
 • ,,Orkiestra” – ćwiczenia usprawniające artykulatory 
 • ,,Smutny i wesoły Dominik” – ćwiczenia warg 
 • ,,Niesforny sznurek” – ćwiczenia oddechowe

Zadania tygodniowe

 • ,,Ile sylab, ile głosek” – rysowanie pod obrazkami kółek odpowiadających ilości  sylab i kresek będących odpowiednikiem głosek.
 • ,,Bystre oko” - wskazywanie 5 lub 7 różnic pomiędzy dwoma rysunkami.     
 • ,,Pajacyk” – wykonanie w  parze pajaca z przygotowanych elementów.
 • ,,Dokończ szlaczki”– rysowanie wzorów literopodobnych.
 • ,,Figury” – łączenie kropek według wzoru – zadanie dodatkowe


CZY TO JUŻ WIOSNA?

 1. ,,Gdzie jesteś wiosenko?” - wycieczka do pobliskich ogródków i lasku, nauka piosenki pt. ,,Wiosenny mazurek”
 2. ,,Jak utrzymać przyjaźń?” - Program ,,Przyjaciele Zippiego – Część 3 ,,Nawiązywanie i zrywanie więzi”, spotkanie 1, zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 3. Powitanie Wiosny z Teatrem Zaczarowany Świat
 4. Twórczy czwartek - ,,Czy już idzie wiosna?” – teatrzyk z wykorzystaniem sylwet, papieroplastyka ,,Gaik”
 5. ,,Doznawanie samotności i odrzucenia” - Program ,,Przyjaciele Zippiego – Część 3 ,,Nawiązywanie i zrywanie więzi”, spotkanie 2, zestaw ćwiczeń gimnastycznych

 

 • Zestaw ćwiczeń porannych 
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych (elementy gimnastyki twórczej - R. Labana
  Zabawy ruchowe i logopedyczne:
 • ,,Bocian i żabki” - zabawa z elementem podskoku
 • ,,Nie depcz grządek”  - zabawa z elementem równowagi 
 • ,,Wiosenna orkiestra” - zabawa integracyjna 
 • ,,Ence pence” – ćwiczenia melodyki wypowiedzi 
 • ,,Zabawy z wiosną” – ćwiczenia artykulatorów 
 • ,,Latajace papierki” – ćwiczenia

Zadania tygodniowe

 •  ,,Litera s” – układanie litery s z części
 • ,,Patrz uważnie” - wskazywanie przedmiotu, który nie pasuje do pozostałych  
 •  ,,Wesołe zwierzaki” – pod każdym obrazkiem rysowanie tyle kółek ile jest sylab  i tyle kresek ile głosek.
 • ,,Komnata liczb”– przeliczanie przedmiotów, dorysowywanie lub skreślanie.
 • ,,Lustrzane odbicie” – rysowanie lustrzanego odbicia istniejących fragmentów –zadanie dodatkowe

PISANKI, KRASZANKI, JAJKA MALOWANE

 1. ,,Wiosenna przygoda” - opowiadanie dzieci przy historyjce obrazkowej, nauka piosenki ,,Pisanki”
 2. ,,Jak rozwiązywać konflikty z przyjacielem” – Program ,,Przyjaciele Zippiego”  część 3, spotkanie 3, zestaw ćwiczeń gimnastycznych 
 3. Twórczy czwartek ,,Z wielkanocnym zajączkiem w Gazetolandii” - zabawy badawcze  z papierem, lepienie z masy papierowej
 4. ,,Jak nawiązywać przyjaźnie” – Program ,,Przyjaciele Zippiego” część 3, spotkanie 4, zestaw ćwiczeń gimnastycznych

,,Mam chusteczkę haftowaną” – opracowanie piosenki MDS

 • Zestaw ćwiczeń porannych:
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych- (metoda zadaniowa) - ,,Zwierzęta domowe”
  Zabawy ruchowe i logopedyczne:
 • ,,Wiosenne zabawy” - zabawa z elementem czworakowania
 • ,,Zaganianie piłki - ,,świnki” - zabawa z elementami toczenia
 • ,,Listonosz”  - zabawa integracyjna
 • ,,Wiosenne porządki” – ćwiczenia artykulatorów 
 • ,,Koncert w ogródku” – ćwiczenia emisyjne

Zadania tygodniowe

 • ,,Prezenty” – łączenie pasujących zabawek w pary.
 • ,,Literkowi przyjaciele” – łączenie liniami (każdą w innym kolorze) małe i wielkie litery.
 • ,,Kolorowa ściana” – kolorowanie figur tak, aby obok siebie nie znajdowały się prostokąty w takich samych kolorach.
 • ,,Kogutek” – kalkowanie według M. Bogdanowicz
 • ,,Laleczki” – dokańczanie rysowania lalki według wzoru – zadanie dodatkowe


REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU POZNAWCZEGO KLUCZ DO UCZENIA SIĘ (GALINA DOLYA)

MATEMATYKA 2 - MOTYLE
,,Czy mnie oczy nie mylą” - Klucz do uczenia się, Matematyka II, sesja 42
,,Kropkowe mieszkanie i matematyczna wyspa” - Klucz do uczenia się, Matematyka II, sesja 43

KONSTRUKCJE - GĄSIENNICE
,,Piętrowy dom – budowa domu – budowanie przez naśladowanie” – Klucz do uczenia się, Konstrukcje I, sesja 25
,,Elewacja dwupiętrowego domu – budowanie zgodnie z przykładem – ukryta konstrukcja – Klucz do uczenia się, Konstrukcje I, sesja 26

W LITERKOWIE I CYFERKOWIE

 • Zabawy w rozpoznawanie i nazywanie literki ,,r”, ,,s”, ,,n”, „b” małej i wielkiej drukowanej i pisanej, zaznaczanie miejsca głoski w podanych wyrazach, próby czytania sylab, wyrazów, układanie zdań z podanym wyrazem, dokonywanie analizy i syntezy głoskowej i literowej.
 • Zabawy z cyfrą 7, 8,9 łączenie przedmiotów w pary, kolorowanie według kodu, kolorowanie zgodnie ze wskazaną cyfrą.
 • Zabawy ze znakami matematycznymi ,,+”, ,,- ” .
  KONCEPCJA PLANU DALTOŃSKIEGO
 • Utrwalanie poczucia, samodzielności, odpowiedzialności i współpracy wśród dzieci. Angażowanie dzieci do samodzielnego planowania, wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości, kształtowanie odpowiedzialności za wykonanie podjętego zadania. Odwoływanie się do  kącików,  wizualizacji, czynności i zadań do wykonania.
 • Kontynuowanie rozwiązań organizacyjnych - wizualizacja procesu edukacyjnego: kolory dnia, lista obecności, plan dnia, kalendarz urodzin, dyżury, tablice zadań, praca w zespołach, prawa ręka, zegar i sygnalizator daltoński, tablica ,,już potrafię”.

JĘZYK ANGIELSKI

 • Zabawa powitalna „Introduce yourself”
 • Zapytanie “How are you”? Odpowiedź: I’m… dzieci wyrażają uczucie jak się czują.
 • Easter. Słownictwo: basket, bunny, chick, chicken, eggs.
 • The way the bunny hops song. Słownictwo: hop, shake, wiggle, flop.
 • Cress planting – sadzenie rzeżuchy. Słownictwo: cress, cotton wool, cup, seeds, water.
 • Egg and spoon race
 • Easter Egg Hunt

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

 • ,,Witaj wiosenko” - spacer w celu poszukiwania wiosny
 • Wycieczka do Biblioteki Publicznej i Książnicy Miejskiej Filia nr 12 – 15.03.2018r.
 • Koncert muzyczny - 13 marca 2018r. o godz. 9:00 
 • Powitanie wiosny z teatrem "Zaczarowany Świat” -  21 marca 2018r. o godz. 9:00 Kiermasz Wielkanocny – 21.03. – 23.03.2018r.
 • Warsztaty wielkanocne z rodzicami – 13.03.2018r.
 • Kontakty indywidualne – udzielanie informacji o sukcesach i trudnościach wychowawczych
 • Pomoc rodziców w przygotowanie zajęć i zabaw z dziećmi – przynoszenie potrzebnych materiałów, wzbogacenie kącików zainteresowań
 • Kontynuowanie zbiórki plastikowych nakrętek i makulatury
 • Udział rodziców w głośnym czytaniu

 

LUTY

Moje miasto Toruń

 1. „ Poznajemy nasze miasto”-  słuchanie legend. Zestaw ćw. gimnastycznych  z elementami metody twórczej   W. Sherborne.
 2. „Wielki Astronom”- improwizacje teatralne , zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem lampki i globusa. 
 3.  „ Uczucie smutku- uczucie radości”- realizacja programu „ Przyjaciele Zippiego” czI
 4. „ Wesoła planeta ”- „ gdybym poleciał w kosmos to…. „- technika zdań niedokończonych, wykonanie kosmosu  metodą collage.
 5. „Uczucie złości i rozdrażnienia”- realizacja programu „Przyjaciele Zippiego” cz. I
 6. Twórczy czwartek „ Toruń pachnie piernikami”- nauka piosenki  , wykonywanie  pierników z masy solnej.
 7.  „ Nad Toruniem”- opracowanie piosenki metodą Dobrego Startu
 8.  „Uczucie zazdrości”- realizacja programu „Przyjaciele Zippiego” cz. I
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z elem. metody gimnastyki twórczej R.Labana
 • Zestaw ćwiczeń porannych- „Rymowana gimnastyka dla smyka”
 • Zabawa ruchowa z elementem biegu „ Na Toruńskich ulicach”
 • Zabawa ruchowa z elementem toczenia „ Śnieżna kula”


Zadania tygodniowe

 1. Jestem ciekawy świata – wykonaj  rakietę kosmiczną z pudełek
 2. Bawię się matematyką– odkoduj ukryte cyfry pod obrazkami i wykonaj działanie
 3. Będę uczniem- uczę się czytać i pisać – zamaluj te litery, które są potrzebne do zapisania podanego wyrazu w ramce
 4. Mam sprawne ciało i artystyczną duszę –  narysuj odbicie lustrzane ilustracji


Bezpieczne ferie

 1. „Bezpiecznie  się bawimy”  -   wspólne wypracowanie Kodeksu postępowania podczas zabaw zimowych”. Zestaw ćw. gimnastycznych ( metoda zadaniowa)
 2. Poznajemy sporty zimowe- prezentacja multimedialna  fragmentu relacji z Olimpiady zimowej w  PyeongChang , zabawa dydaktyczna Sudoku
 3.  „ Zimowe zabawy”-  scenki żywoplanowe , zabawa dydaktyczna
 4. Twórczy czwartek- „ Jak można spędzić ferie”-  malowanie farbami, zestaw ćw. gimnastycznych z elem. gimnastyki twórczej R.Labana.
 5. „ Zgaduj- zgadula”- rozwiązywanie zagadek pantomimicznych, wykonanie sanek wg. instrukcji
 6. „Uczucie zdenerwowania”- realizacja programu „Przyjaciele Zippiego” cz. I
 7. „Zima lubi dzieci ”-  instrumentacja piosenki,  wykonanie zimowej zabawki w słoiku.
 8. „Wyprawa  po skarb ”-  zabawa na terenie przedszkola
 9. „ Jestem płatkiem śniegu”-  analogia personalna , zestaw ćwiczeń gimnastycznych ( met. R. Labana)
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych  z elementami ruchu rozwijającego V. Scherborne
 • Zestaw ćwiczeń porannych K. Wlażnik
 • Zabawa ruchowa „Zimowisko” z el. czworakowania i biegu 
 • Zabawa ruchowa „Tańczymy Lambada”  z el. met. Twórczych
 • Zabawa ruchowa „Bitwa na śnieżki”  z el. rzutu

Zadania tygodniowe

 • Jestem ciekawy świata –  wymień 5 zasad bezpiecznej zabawy na śniegu
 • Bawię się matematyką– wykonaj przestrzenne figury wykorzystując plastelinę i liczmany
 • Będę uczniem- uczę się czytać i pisać – ułóż z zapałek litery, które znasz
 • Mam sprawne ciało i artystyczną duszę – nauczę się I zwrotki i refrenu piosenki „ Nad Toruniem”

Nad Toruniem noc zapada,
usiadł kot na Krzywej Wieży
Kot kociętom opowiada
o piernikach słodkich, świeżych.
Toruń, stary Toruń
nadwiślański gród
pachnie piernikami,
bo w piernikach miód.


Kucz Do Uczenia Się

Matematyka 2 - Motyle

 1. ,,Czy mnie oczy nie mylą” - sesja 42
 2. „ Kropkowe mieszkanie i matematyczna wyspa”- sesja 43
 3. „Liczbowe mieszkanie na matematycznej wyspie”- sesja 44

Konstrukcje – Gąsienice

 1. „Kłoda nad rzekę- budowanie kładki zgodnie z przykładem”- sesja 22
 2. „Ponad i pod- budowanie mostu transportowego zgodnie z podanymi kryteriami”- sesja 23
 3. „ Mosty na wyspę”- budowanie zgodnie z indywidualnym projektem”- sesja 24

„W Literkowie I Cyferkowie”

 • Zabawy w rozpoznawanie i nazywanie literki ,,K”, ,,L”, ,,R”, „S” małej i wielkiej drukowanej i pisanej, zaznaczanie miejsca głoski w podanych wyrazach, próby czytania sylab, wyrazów
 • Zabawy z cyfrą 7, 8,9 łączenie przedmiotów w pary, kolorowanie według kodu, kolorowanie zgodnie ze wskazaną cyfrą.

Realizacja Koncepcji Planu Daltońskiego

 • Utrwalanie poczucia, samodzielności, odpowiedzialności i współpracy wśród dzieci. Angażowanie dzieci do samodzielnego planowania, wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości, kształtowanie odpowiedzialności za wykonanie podjętego zadania. Odwoływanie się do  kącików,  wizualizacji, czynności i zadań do wykonania.
 • Kontynuowanie rozwiązań organizacyjnych - wizualizacja procesu edukacyjnego: kolory dnia, lista obecności, plan dnia, kalendarz urodzin, dyżury, tablice zadań, praca w zespołach, prawa ręka, zegar i sygnalizator daltoński, tablica ,,już potrafię”


Współpraca z Rodzicami i Środowiskiem

 • Bal karnawałowy 02.02.2018
 • Koncert TOS 27.02.2018
 • Udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

KONCEPCJA PLANU DALTOŃSKIEGO
Kontynuowanie rozwiązań organizacyjnych - wizualizacja procesu edukacyjnego.
•    Kolory dnia  
•    Lista obecności
•    Plan dnia
•    Kalendarz urodzin
•    Dyżury
•    Tablice zadań
•    Praca w zespołach
•    Prawa ręka  
•    Zegar i sygnalizator daltoński

 

Nauczyciele prowadzący: Hanna Dudkowska, Karolina Ostrowicka-Dądelska

KWIECIEŃ

ANGIELSKI

Milk – Mleko

 1. „Moo Moo Song” – skąd się bierze mleko
 2. Jakie produkty zawierają mleko? Poznanie słownictwa: cheese, yoghurt, cottage cheese, ice cream
  Bingo game
 3. Zdrowe zęby „Brush your teeth song”

Earth – Ziemia

 1. Newspaper painting. Dzieci tworzą kulę ziemską z gazet, następnie używając farb w kolorze zielonym, białym i niebieskim dekorują ją.
 2. Słownictwo: earth, paint, paintbrush, green, white, blue
 3. Flower Matching Game. Rozpoznawanie kwiatów i łączenie je w pary
 • Utrwalanie piosenki na powitanie „Hello, hello, hello how are you” oraz piosenki na pożegnanie „Bye, bye, goodbye”
   Utrwalanie poznanego już słownictwa oraz wyrażeń

Czyste powietrze wokół nas

 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych– metoda zadaniowa.
 • Zestaw ćwiczeń porannych. 
 • „Zepsuty pajacyk” – zabaw ruchowa z elem. 
 • „Dogoń wiatr” zabawa z elementem biegu.
 1. Co i dlaczego dymi?- spacer po okolicy. „Źródła dymu”- szkic.
 2. „O kominie, który przestał dymić”- historyjka obrazkowa. Zagadki zapachowe.
 3. „Piosenka o Dinku”- nauka piosenki. „Portret dinozaura”- tworzenie puzzli.
 4. Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?- burza mózgów.  Historyjka o podróży Dinusia pociągiem – pantomima. 
 5. Jak unikać dymu papierosowego?- tworzenie znaczka „Nie pal przy mnie”. „Co by było, gdyby wiatru nie było?”- wypowiedzi twórcze. 
 6. Bawimy się powietrzem- zabawy badawcze zainspirowane wierszem D. Wawiłow pt. „Jak wygląda wiatr” oraz wietrzną muzyką.

Zabawy badawcze:

 1. „Czy powietrze może poruszać lekki przedmioty?” 
 2. „Czy powietrze można ścisnąć
 3. „Czy gorące powietrze unosi się do góry?” 
 4. Zabawy z wiatrem w ogrodzie przedszkolnym

Skąd się bierze mleko?

 • Zestaw ćwiczeń porannych
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych – metoda zadaniowa 
 • „Prosto do celu” 
 • „Płotek” – zabawa orientacyjno- porządkowa.
 • „Koniki” – zabawa bieżna
 1. Od trawy do mleka- historyjka obrazkowa. Słuchanie piosenki „Czarna krowa w kropki bordo”.
 2. ”Kolorowe mleko”- teatrzyk sylwet w oparciu o tekst I. Salach. Malowanie na podkładzie z kaszy mannej. 
 3. „Wiem, co jem- produkty mleczne”– zabawa dydaktyczna. Zabawy rytmiczno-ruchowe przy piosence „Oj dana, oj dana ,pij mleko od rana”.
 4. „Co by było, gdyby krowa dawała kolorowe mleko?”– opowiadanie twórcze dzieci. „Dzbanek do mleka”- oklejanie kolorową masą solną.

Nasza Ziemia

 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.
 • Zestaw ćwiczeń porannych.
 • „Butelkowe kręgle”- zabawa na koordynację wzrokowo- ruchową.
 • „Sztafeta z butelkami”- zabawa bieżna.
 • „Masaż pleców”- ćwiczenie uspokajające w parach.

 

 1. „Przedszkolne Ekoludki”- nauka piosenki. „Świat z zakrętek” zabawa konstrukcyjno- manipulacyjna.
 2. „Ekologia wg dziadka”- słuchanie opowiadania M. Ledwoń. „Mój znak” – projektowanie.
 3. „Oszczędzaj wodę”- gra ściganka wg Gruszczyk- Kolczyńskiej. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.
 4. „Opowieść Ziemi”- wiersz inspiracją do pracy plastycznej „Ziemia szczęśliwa i smutna”- naklejanka.
 5. „Recyklingowa orkiestra”- zabawa rytmiczna. „Dzień Ziemi”- przedszkolne obchody światowego Dnia Ziemi
 6. Akcja charytatywna „książka dla szpitala” wiersz L.Wiszniewskiego pt. ”Przyjaciele zajączka” inspiracją do rozmowy na temat: Jak możemy pomagać chorym kolegom lub koleżankom.

Realizacja programu: Klucz do uczenia się kolejne sesje:

Konstrukcje

 • Sesja 21 Wspinanie się i zjeżdżanie- budowanie zjeżdżalni zgodnie z przykładem i trójwymiarowym „modelem ducha”. 
 • Sesja 22 Kładka nad rzeką- budowanie kładki zgodnie z przykładem.
 • Sesja 23 Ponad i pod- budowanie mostu transportowego zgodnie z podanymi kryteriami.

Matematyka

 • Sesja 10 Głodne króliczki i dodatkowe marchewki. 
 • Sesja 11 Który dom jest wyższy
 • Sesja 12 Guziki do dziurek.

ZADANIA DO WYKONANIA

 • Zadanie tygodnia do tematyki „Czyste powietrze wokół nas”.
  Karta pracy: Ogony latawców poplątały się na wietrze. Spróbuj je rozplątać i pokoloruj każdy na inny kolor kredki.
  Karta pracy: Które pojazdy potrzebują wiatru, aby się poruszać? Pokoloruj je.
  „Nie pal przy mnie”- ułóż wyliczankę.
 • Zadanie tygodnia do tematyki „Skąd się bierze mleko?”.
  „Mleczny rysunek” – dzieci strzepują z pędzla na kartkę krople białej farby i rozdmuchują je w różnych kierunkach. Następnie dorysowują różnorodne elementy tworząc rysunek wg własnego pomysłu.
  Karta pracy: Otocz linią tylko te produkty, które powstają z mleka.
  Karta pracy: To są zwierzęta, których mleko pije człowiek. Wytnij litery i ułóż z nich nazwy tych zwierząt.
  „Pij mleko będziesz wielki”- stworzenie plakatu reklamowego wg własnego pomysłu.
  Nauka rymowanki: Muczą , krowy muczą na zielonej łące.
 • Zadanie tygodnia do tematyki „Nasza Ziemia”
  Karta pracy: Przyjrzyj się odpadkom. Do których należy je wrzucić koszy?
  Karta pracy: Zastanów się i narysuj swoje pomysły, jak dbać o naszą planetę Ziemię.
  „Odznaka przyjaciela przyrody” – rysowanie według własnego pomysłu.
  Nauka wiersza: By las był zielony.

REALIZACJA KONCEPCJI PLANU DALTOŃSKIEGO:


Na bieżąco utrwalanie poczucia samodzielności, odpowiedzialności i współpracy wśród dzieci;
- zaznaczanie obecności na tablicy
- zaznaczanie dyżurów na drzwiach
- kalendarz pogody
- wizualizacja planu dnia - zaznaczanie wskazówką realizowanej aktywności
- zadania do wykonania dopasowywane do tematyki tygodniowej
- wizualizacja kolorów dnia – zaznaczenie aktualnego dnia tygodnia
- wyznaczenie codziennie nowych par do pracy w parach
- porządkowanie zabawek zgodnie z wizualizacją kącików zabaw
- stosowanie zegara daltońskiego do zabaw i zajęć
- hałasomierz
- wprowadzenie „Olafa” dzwoneczka głośności.

TWÓRCZE CZWARTKI:

 • Teatr małego aktora.
 • Wszystkie kredki chcą rysować.
 • Kreatywne rysowanie.
 • Kim jestem?

WAPÓLPRACA Z RODZICAMI i ŚRODOWISKIEM:

 • Rozmowy indywidualne z rodzicami 
 • Pomoc rodziców w gromadzeniu pomocy do zajęć 
 • Udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
 • Spacer w pobliżu przedszkola
 • Eksperymenty dla przedszkolaków 10.04.2018 godz. 9.00 
 • Zajęcia w Bibliotece 12.04.2018 godz. 10.00
 • Koncert muzyczny 17.04.2018 godz. 9.00

 

MARZEC

Kto w Toruniu mieszka …

 • „Wiatr i chmurki” – zestaw ćwiczeń porannych   
 • „Berek” – zabawa ruchowa 
 • „Na wiosennej wycieczce” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych  
 • „Kto w Toruniu mieszka” - rozmowa nt. filmu edukacyjnego „Wisła”- malowanie dziesięcioma palcami,  
 • „Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”… rozmowa przy mapie Nieba. Kto w Toruniu, mieszka - nauka piosenki.
 • Tomek  zwiedza Toruń - układanie planu wycieczki, praca w grupach daltońskich,
 • Moja Pamiątka z Torunia – zabawy plastyczne techniką kolażu, 
 • „Piernikowe miasto” - wycieczka do  Muzeum piernika,
 • Co tak wieje? – zabawa badawcza,  
 • „Legenda o Flisaku i żabkach”  - teatr  sylwet, 
 • „Co by było  gdyby rośliny rosły w nieskończoność? ” - trening twórczego myślenia, analogia fantastyczna    
 • „Telewizja czy książka” -   elementy dziecięcego filozofowania,  
 • „Kleksografia” -  zabawy plamą,    
 • „Mam chusteczkę” - opracowanie piosenki Metodą Dobrego Startu.  

Wielka wyprawa w kosmos

 • „Mój cień” – zestaw ćwiczeń porannych,  
 • „Leniwe ósemki”- zabawa ruchowa,  
 • „Kolory wokół nas” - zestaw ćwiczeń gimnastycznych, 
 • „A jednak się kręci” - zabawy twórcze, 
 • „Niebieska planeta” – malowanie farbami plakatowymi, 
 • „W królestwie literek”- teatrzyk kukiełkowy, „Co ja mam”- nauka piosenki,
 • „Kosmiczna wyprawa’- gra sciganka wg. metody Gruszczyk –Kolczyńskiej, 
 • Powietrze i hałas- zabawy badawcze, 
 • „Hej! Czy jest tu kto?”- elem. filozofii wg Lipmana,
  „Mikołaj Kopernik” –rozmowa nt.  prezentacji multimedialnej.

Wiosna ubiera świat na zielono...

 • „Taniec radości” - zestaw ćwiczeń porannych,
 • „Ludzie do ludzi” - zabawa ruchowa, 
 • „Na wiosennej łące”- zestaw ćwiczeń gimnastycznych, 
 • Dlaczego bociany wiosną wracają do Polski? – rozmowa na temat  filmu edukacyjnego,
 • „Kujawiak”- nauka  tańca,
 • „Kredki”- teatr sylwet na podstawie opowiadania M. Musierowicz,  
 • „Co by było gdyby drzewa zamiast gałęzi miały ręce?” -  trening twórczego myślenia  analogia fantastyczna,  
 • Wiosenne pytania. – dziecięce poezjowanie,   
 • „Żegnaj zimo – przyszła wiosna” - Uroczystość powitania wiosny.

Wielkanocny koszyczek- piękno polskich tradycji

 • „Areobik  z mamą” - zestaw   ćwiczeń porannych  
 • „Żabki i bocian” - zabawa uchowa  
 • „Lustro” - zestaw ćwiczeń gimnastycznych  
 • „Przy świątecznym stole” - zabawa tematyczna ,,Wieziemy tu kogucika”- nauka przyśpiewki ludowej,  
 • „Mam życzenie do zajączka”- teatr cieni na podstawie opowiadania I. Salach, 
 • Wywiad z jajkiem -  elem. dziecięcego  filozofowania. 
 • Kukiełki z ręki - zabawy teatralno- muzyczne, konstruowanie kukiełek na palce, „Pisanki, pisanki” - zabaw matematyczne wg. M.Gruszczyk-kolczyńskiej.  

Kucz do uczenia matematyki
Realizacja koncepcji planu daltońskiego:

 • Utrwalanie samodzielności, odpowiedzialności i współpracy wśród dzieci. Angażowanie dzieci do samodzielnego planowania, wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości, kształtowanie odpowiedzialności za wykonanie podjętego zadania. Odwoływanie się do  kącików,  wizualizacji, czynności i zadań do wykonania. Kontynuowanie rozwiązań organizacyjnych, wizualizacja procesu edukacyjnego: kolory dnia, lista obecności, plan dnia, kalendarz urodzin, dyżury, tablice zadań, praca w zespołach, prawa ręka, lewa ręka, zegar i sygnalizator daltoński, tablica ,,już potrafię”

Zadania tygodniowe:

 • Wykonaj   pocztówkę o Toruniu- technika kolażu
 • Z masy solnej ulep wybrany element z legendy o Toruniu
 • Policz pierniki i ułóż od najmniejszego do największego
 • „Toruń” – naucz się wiersza na pamięć 
 • „Kwiaty wiosny”- podaj pierwszą głoskę  w wyrazach, podziel wyrazy na sylaby, policz sylaby.
 • ‘Ufoludek”- ułóż historyjkę obrazkową,
 • „Planety”- odczytaj i dopasuj obrazek.

  Współpraca z rodzicami i środowiskiem:
 • Dnia 13 marca 2018r. o godz. 9:00 zapraszamy przedszkolaki na koncert muzyczny.
 • Dnia 21 marca 2018r. o godz. 9:00 powitanie wiosny z teatrem "Zaczarowany Świat"
 • Wymiana informacji o dziecku między nauczycielkami a rodzicami.
 • Gromadzenie materiałów rysunkowych, potrzebnych do zajęć i zabaw,
 • Udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”,
 • Spacer po najbliższej okolicy przedszkola, w celu obserwacji przyrody- zasady bezpieczeństwa w związku z rozbudową przedszkola,
 • Wycieczka do Muzeum Piernika,
 • Wycieczka do Muzeum Etnograficznego.

JĘZYK ANGIELSKI

 • Zabawa powitalna „Introduce yourself"
 • Zapytanie “How are you”? Odpowiedź: I’m… dzieci wyrażają uczucie jak się czują.
 • Easter. Słownictwo: basket, bunny, chick, chicken, eggs.
 • The way the bunny hops song. Słownictwo: hop, shake, wiggle, flop.
 • Cress planting – sadzenie rzeżuchy. Słownictwo: cress, cotton wool, cup, seeds, water.
 • Egg and spoon race
 • Easter Egg Hunt

 

 

 

 

 

 

 

W karnawale same bale

 1. „Karnawałowe szaleństwa” zajęcia w bibliotece filia książnicy kopernikańskiej. 01.02/ „Jak zostałem piratem?”- historyjka obrazkowa. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.
 2. „Na karnawał przyszła pora”– rozmowa inspirowana treścią opowiadania Ewy Stadtmüller. „W krainie baśni” bal karnawałowy z wodzirejem. 02.02

Na zakupy zapraszamy- Dzień Handlowca

 • Gimnastyka, dobra sprawa!– zestaw ćwiczeń gimnastycznych z wykorzystaniem woreczków: nabywanie umiejętności łączenia ruchów z muzyką i manipulacją przyborem, rozwijanie motoryki dużej, kształtowanie prawidłowej postawy, kształtowanie zręczności, zwinności, doskonalenie rzutu prawą i lewą ręką.
 • Zestaw ćwiczeń porannych: nabywanie umiejętności kierowania ciałem poprzez ćwiczenia ruchowe, motywowanie do dbałości o sprawność fizyczną, budowanie wiary we własne siły.
 • „Wesołe zakupy”- zabawa wieloznaczna.
 • „Uciekające złotówki”- zabawa bieżna.
 • „Kolejka”– zabawa orientacyjno- porządkowa.
 1. „Adaś w  centrum handlowym”– rozmowa na podstawie obrazków. „Monety”- frotaż. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.
 2. „Sklepowa wyliczanka”– nauka piosenki Marii Peszat. Zabawa dydaktyczna „Handel wymienny”.
 3. „Przedszkolna mennica”- lepienie z gliny/plasteliny. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.
 4. „Taniec zabawek”– improwizacje do muzyki klasycznej. Zabawa tematyczna „Sklep z zabawkami”.
 5. „Sceny ze sklepu wzięte”- scenki dramowe. Zabawa dydaktyczna- matematyczna „Zakupy”.  Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.
      
  W różnych porach dnia:
 • „Kto ma monetę” zabawa na koncentrację uwagi.
 • „Grosz do grosza, a będzie kokosza” – doskonalenie sprawności manualnej.
 • Zabawa na spostrzegawczość „Co się zmieniło?”
 • Zabawa: „Przez dziurkę od klucza”.
 • „Masło i chleb”– zabawa pozwalająca doświadczyć pozytywnego kontaktu fizycznego

Baśniowe ferie

 • Zestaw ćwiczeń porannych z szarfami. Dzieci powinny: Doskonalić wyczucie równowagi. maszerować w różnym tempie i biegać swobodnie po sali. Kształcić prawidłową postawę ciała.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych. Dzieci powinny kontrolować wykonywane ruchy, nawiązywać kontakt wzrokowy i dotykowa z partnerem. Utrzymywać równowagę podczas omijania różnych przeszkód. Ćwiczyć szybkość (biegi), zręczność ( rzuty do celu), wzmacniać odporność emocjonalną.
 • Zabawa z elem. skłonu „Tańczymy labada.
  Zabawa orientacyjno- porządkowa „Czarodziej czaruje”.
  „Bal u księcia” –improwizacja ruchowa przy dźwiękach muzyki.
 1. „W świecie baśni” nauka piosenki poprzez osłuchanie. „Baśniowa zgaduj, zgadula”- zagadki dotykowe. „Moja ulubiona bajka”- malowanie.
 2. „Zamek dla Królewny Śnieżki” zabawy konstrukcyjno- manipulacyjne. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.
 3. „Jaś i Małgosia”- opowieść ruchowa (Thulina). „Lukrowe pierniczki”- kolage.
 4. „Co Czerwony Kapturek ma w koszyczku?”- zabawa dydaktyczna- sensoryczna na podstawie historyjki obrazkowej. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.
 5. „Roszpunka”- rozmowa na podstawie filmu.  „Jestem czarownicą”- eksperymenty badawcze. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.

W różnych porach dnia:

 • „Jesteśmy aktorami” – odgrywanie krótkich scenek z bajek.
 • „Czerwony Kapturek” – kolorowanie postaci.
 • „Bajkowy bal” – improwizacja ruchowa przy muzyce.
 • „Na tropie Kota w Butach” gra ściganka.
 • „Jestem bohaterem z bajki”- zabawa dramowa.
 • „Gra na wodzie”- zabawa badawcza.
 • „Chatka Baby Jagi”- ćwiczenie grafomotoryczne.

Poznajemy pracę weterynarza- rozwinięcie projektu „pies”.

 • Zestaw ćwiczeń porannych: zorganizowanie i zdyscyplinowanie grupy, wyrabianie umiejętności sprawnego i estetycznego poruszania się.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z wykorzystaniem gazet: rozwijanie sprawności motorycznej w zakresie szybkości, skoczności, zwinności i zręczności. Kształtowanie pomysłowości oraz inwencji twórczej, wyrabianie umiejętności działania zespołowego.
 • Zabawy rychowe:
  „Psy na spacerze” zabawa orientacyjno- porządkowa
  „Spróbuj złapać”- zabawa z elementami rzutu.
  „Zabawy piesków”- zabawa ruchowa zainspirowana wypowiedziami dzieci.
  „Zaginiony kotek”- zabawa z elementami czworakowania.
 1. Lecznica dla zwierząt- wycieczka do gabinetu weterynaryjnego.
 2. „Czworonożni przyjaciele” słuchanie piosenki. „Lubię zwierzęta bo…” technika zdań niedokończonych. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.
 3. „Spacer z psem”- opowieść ruchowa. „Karmimy Burka” kolorowanka z elementami ćwiczeń oddechowych.
 4. „Pieski małe dwa”- opracowanie piosenki Metodą Dobrego Startu. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.
 5. Kotki biegną do miski z mlekiem- gra ściganka. „Gazetowe koty” wycinanka.
 • Zabawy w różnych porach dnia
  Zabawa dźwiękonaśladowcza:  „Jakie to zwierzę?”
  Wysłuchanie opowiadania „Dar”, próba omówienia treści i oceny postaci.
  W kąciku książki oglądanie „Księgi psów” i innych pozycji ze zwierzętami.
  Zabawa matematyczna  „Obiad dla pieska”.
  Zabawy dramowe „Rozmowa psów” z wykorzystaniem pacynek.

Realizacja programu: Klucz do uczenia się:


Konstrukcje

 • Sesja 18 Budowanie wieży z bramami: budowanie zgodnie z przykładem, ukryta konstrukcja, ocena diagnostyczna.
 • Sesja 19 W górę i w dół schodami: budowanie klatki schodowej.
 • Sesja 20 Model ducha: budowanie schodów zgodnie z modelem trójwymiarowym.

Matematyka

 • Sesja 4 Trzy zamki
 • Sesja 5 Kropkowe domki
 • Sesja 6 Kot i mysz

TWÓRCZY CZWARTEK propozycje do wyboru:

 1. „Wspólne bajanie” układanie opowiadania. 
 2. „Niewidzialne prezenty” zabawy pantomimiczne.
 3. „Rysowanie przy muzyce” dzieci słuchają muzyki relaksacyjne (rysowanie bilateralne).
 4. „Zimowy obrazek” dzieci oglądają ilustracje przedstawiające zimowe pejzaże. Próbują odpowiedzieć na pytanie: Jakie zapachy mogą wydobywać się z tych obrazów?
 5. „Dziurawa koperta” malowanie inspirowane fragmentem obrazu.

ZADANIA DO WYKONANIA do wyboru:

 • Zadanie tygodnia do tematyki „W karnawale same bale”
 • „Korale dla lalek”- nawlekanie makaronu, kontynuowanie rytmu.
 • Ułóż wg wzoru- konstrukcja z Lego.
 • Karta pracy do wyboru: „Stroje do pary”.

Zadanie tygodnia do tematyki „Baśniowe ferie”

 • „Kolczasty labirynt”– rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej.
 • „Bajkowa mieszanka” dopasuj przedmiot do bajki.
 • „Zamek z zapałek”- układanie zapałek wg wzoru.

Zadanie tygodnia do tematyki „Poznajemy pracę weterynarza”

 • Nauka wierszyka na pamięć:  „Ostry dyżur u weterynarza”.
 • Karty pracy do wyboru:Połącz pieski od najmniejszego do największego.
 • Znajdź 5 różnic między obrazkami „U weterynarza”.
 • Labirynt- poprowadź lekarza do chorego psa.

Zadanie tygodnia do tematyki „Na zakupy zapraszamy”

 • Nauka wiersza: „Czego nie kupię za pieniądze?” 
 • Układanie historyjki obrazkowej „Pieniądze to nie wszystko!”.
 • „Portfel z kartonu”- wykonanie zgodnie z instrukcją.

REALIZACJA KONCEPCJI PLANU DALTOŃSKIEGO:

 • Na bieżąco utrwalanie poczucia samodzielności, odpowiedzialności i współpracy wśród dzieci. Kontynuowanie rozwiązań organizacyjnych- wizualizacja procesu edukacyjnego: zaznaczanie obecności na tablicy, zaznaczanie dyżurów, kalendarz pogody, wizualizacja planu dnia, wizualizacja kolorów, wyznaczenie codziennie nowych par do pracy. Stosowanie zegara daltońskiego do zabaw i zajęć. Wprowadzenie hałas omierza i „Olafa”- dzwonek.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI i ŚRODOWISKIEM

 • Wymiana informacji o dziecku między nauczycielkami a rodzicami.
 • Gromadzenie materiałów rysunkowych, potrzebnych do zajęć i zabaw.
 • Udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
 • Bal karnawałowy z wodzirejem pt. "W Krainie Baśni" 02.02
 • Koncert muzyki klasycznej 27.02
 • Wycieczka do Biblioteki 01.02
 • Wycieczka do pobliskiego gabinetu weterynaryjnego. 
 • Spacer w okolicy przedszkola– obserwacja ludzi spacerujących z psami.

Nauczyciele prowadzący:  Natalia Maciejewska, Katarzyna Nowicka

KWIECIEŃ

ZDROWE ODŻYWIANIE- temat realizowany metodą projektu edukacyjnego

 • Dziecko: nabywa umiejętności zdrowego odżywiania, wie, że jedzenie ma wpływ na zdrowie, lubi owoce i warzywa, podejmuje próby współdziałania w grupie, używa zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam, kształtuje czynną postawę wobec zdrowia
  Etap I  Rozpoczęcie projektu

Wybór tematu. Z inicjatywy nauczyciela jako rezultat analizy treści programu, oceny możliwości organizacyjnych, zasobu dostępnych środków dydaktycznych oraz zainteresowań dzieci.

 • Zajęcia wprowadzające
   Swobodna rozmowa nt. zdrowego odżywiania oglądanie zdjęć i eksponatów, słuchanie opowiadań i wierszy np. „Zdrowie” I. Salach, „W owocach i warzywach zdrowie się ukrywa”– -M. Witewska

Zdrowie” I. Salach
Wszystkie dzieci chcą być zdrowe wiosną, latem czy jesienią
I dlatego o tej porze witaminy sobie cenią.
Tomek zjada liść sałaty, jabłko chrupie mała Ania,
a rzodkiewki i ogórki na surówkę potnie Hania.
Grześ surówkę palcem trąca, wcale miska go nie nęci.
Zjadaj Grzesiu, będziesz zdrowy, trzeba tylko trochę chęci.
Zjedz surówkę to urośniesz -ale Grzesio robi miny
i nie wierzy, ze w tej misce siedzą same witaminy.
„W owocach i warzywach zdrowie się ukrywa” M. Witewska
Chomik Pacuś dba o zdrowie,
teraz o tym wam opowie:
Zjada jabłko i marchewkę,
groszek, gruszkę, kalarepkę.
Bo w owocach i warzywach
samo zdrowie się ukrywa.
Przed jedzeniem łapki myje,
szklankę mleka rano pije.
I dentysty się nie boi.
Nie ma czego, mili moi

Siatka tematyczna dotycząca aktualnego zasobu wiedzy o zdrowym odżywianiu

Zdrowe odżywianie to:

 • planowanie posiłków
 • wybieranie świeżych produktów
 • owoce i warzywa
 • zróżnicowana dieta
 • ograniczenie słodyczy 
 • eliminacja potraw typu fast food

Formułowanie listy pytań:

 • Czym jest zdrowe odżywianie?
 • Jakie potrawy są korzystne dla zdrowia?
 • Jak przygotować zdrowy posiłek?
 • Czy cukierki są zdrowe?
 • Jak zrobić owocowy deser?
 • Co jeść żeby nie chorować?

II Etap   Aktywność badawcza

 1. Wizyta u eksperta- spotkanie z kucharką- spacer do przedszkolnej kuchni
 2. Zadanie terenowe: dzieci przynoszą książki, gazety ze zdjęciami owoców, warzyw, zdrowych produktów spożywczych, potraw, eksponaty różnych produktów spożywczych, mogą samodzielnie wykonać razem z rodzicami albumy na podany temat
 3. Omówienie wykonanych zadań: każde dziecko prezentuje zebrany materiał, który zostaje wyeksponowany w widocznym miejscu (kącik projektu)
 4. Zastosowanie doświadczeń i wiedzy w praktyce
 5.  Wykonanie albumu pt. „Jem zdrowo” (kolorowanie, wklejanie)
 6. Poszukiwanie ekspertów wśród rodziców oraz w środowisku lokalnym
 7. Zajęcia kulinarne: tworzenie owocowych szaszłyków, soków warzywnych
 8. Etap III  Zakończenie projektu
 • Wyeksponowanie wszystkich materiałów zgromadzonych podczas realizowania projektu. Zorganizowanie wystawy albumów, prac plastycznych, fotografii, plakatów wykonanych przez dzieci. Dzieci chwalą się zdobyta wiedzą i umiejętnościami.
  Wewnątrzgrupowy konkurs na najciekawszą fotografię prezentującą zdrowe odżywianie.

Możliwe do realizacji zajęcia w trakcie realizacji projektu:

 1. „Drzewko zdrowia” zabawa dydaktyczna; zabawy i ćwiczenia ruchowe w oparciu o metodę W. Sherborne.
 2. „Witaminki” Teatrzyk na podstawie opowiadania nauczycielki; zabawy rytmiczno-ruchowe przy piosence „Witaminki”.
   „Co jest ukryte?” Klucz do uczenia się, MSII, sesja 53; zestaw zabaw ruchowych metodą zadaniową .
 3. „W zdrowym ciele zdrowy duch”  Wiersz „Zdrowie”  I. Salach inspiracją do malowania farbami plakatowymi; Zestaw zabaw ruchowych metodą Labana.
 4. „Lekarstwo misia”  Rozmowa na podstawie wiersza H. Bechlerowej połączona z degustacją miodu; zabawy rytmiczno-ruchowe przy piosence „Zjadaj miód”
 5. „Eksperymenty dla Przedszkolaków” Spotkanie z chemikiem; „Wielki wybuch szalonego naukowca”- zestaw zabaw ruchowych met. Opowieści ruchowej
 6. „Zdrowy jadłospis”  Zabawa dydaktyczna, „Czerwone Jabłuszko”- zabawy taneczno-rytmiczne przy piosence
 7. „Wszystkiego Najlepszego Panie Kwadracie” Klucz do uczenia się, MS II sesja 54, zestaw zabaw ruchowych z elementami met. Twórczej A.M. Kniessów
 8. „Najsmaczniejszy owoc”  Lepienie z plasteliny; Zestaw zabaw ruchowych metoda stacyjną
 9. „Piramida zdrowia” Zabawy z wykorzystaniem tablicy interaktywnej; zapoznanie z „Piosenką o niezdrowym jedzeniu”
 10. „Gościmy muzyków w naszym Przedszkolu” Koncert muzyczny; Zestaw Zabaw ruchowych z elementami metody W.Sherborne
 11. „Myj ręce” Opracowanie piosenki Metodą Dobrego Startu
 12. „Kolorowy sklep” Klucz do uczenia się, MS II, sesja 55; zestaw zabaw ruchowych met. zadaniową
 13. „Na straganie” Teatrzyk na podstawie wiersza J. Brzechwy; Praca grupowa „Stragan”- malowanie pastelami suchymi

MIASTO PIERNIKIEM PACHNĄCE

Dziecko: wie, że jest mieszkańcem Torunia, poznaje zabytki i legendy swojego miasta, zna swoje imię, nazwisko i dokładny adres, ale wie, że nie może ujawniać tych danych nieznajomym

 1. „Toruńskie Pierniki”  Nauka piosenki „Nad Toruniem”; pieczenie Toruńskich pierników
 2. „Zabytki Torunia”  Wirtualne zwiedzanie z tablicą interaktywną; Zestaw zabaw ruchowych metodą opowieści ruchowej „Wycieczka po Toruniu”
 3. „Pocztówka z Torunia”  Rozmowa nt. wiersza H. Szayerowej "List"; Zabawy rytmiczno-ruchowe przy piosence „Kto w Toruniu mieszka”
 4. „Wybieramy choinkę” Klucz do uczenia się, MS II, sesja 56; Zestaw zabaw ruchowych z elementami R. Labana
 5. „Herb Torunia” Praca plastyczna metodą wydzieranki; zestaw zabaw ruchowych metodą zadaniową.

Zadania tygodnia wg. Planu Daltońskiego:

 • „Co nie pasuje?”- dzieci powinny rozpoznawać elementy nie pasujące do zbiorów, zawierających grupy produktów spożywczych ( nabiał, owoce, warzywa, mięso)
 • ”Odkrywcy zdrowia”- dzieci powinny wspólnie z rodzicami wyszukać jakiś mało znany zdrowy produkt, przynieść go do przedszkola wraz z informacją, co to za produkt i dlaczego jest zdrowy
 • „Bomba witaminowa”- dzieci powinny działać według instrukcji, wycisnąć sok z pomarańczy, dbać o higienę podczas realizacji zadania
 • ”Owocowe ślady”-dzieci powinny wykonywać ćwiczenia grafomotoryczne, obrysowywać kontury owoców po śladzie, nazwać i kolorować  
 • „Wiem, co zdrowe!”-dzieci powinny pokolorować to, co powinny jeść, aby wzmocnić odporność
 • „Już czytam!” –dzieci powinny zapoznać się z zapisem graficznym wybranych 4 słów (litery wielkie, drukowane), przyporządkować obrazkom ich nazwy , wycinając je i wklejając w odpowiednie miejsce wyznaczone pod obrazkiem, przeczytać przy nauczycielce
 • „Wiem, gdzie mieszkam”- dzieci powinny nauczyć się swojego adresu
 • ”Halo mamo! Halo Tato!- dzieci powinny nauczyć się numeru telefonu do mamy albo taty

Twórcze czwartki:

 1. „Co ma piernik do wiatraka?”- zabawa w skojarzenia
 2. „Pan Kleks”- dzieci powinny zrobić kleksa farbą na kartce, wymienić się kartką z partnerem, dokończyć zdanie „ten kleks wygląda, jak…”
 3. „Stopa artysta”- dzieci powinny owinąć stopy folią bąbelkową, rozprowadzać różne kolory farb chodząc po dużym arkuszu papieru.
 4. „Coś z niczego”- dzieci powinny wykonać pracę plastyczną wykorzystując rolkę po papierze toaletowym oraz bibułę, i papier kolorowy.

Akademia eksperymentu:

 1. „Balon, który nadmuchuje się bez naszego udziału”
 2. „Czy woda potrafi się przemieszczać?”

KLUCZ DO UCZENIA SIĘ

 • Sesja 53- Co jest ukryte?
 • Sesja 54- Wszystkiego Najlepszego Panie Kwadracie
 • Sesja 55- Kolorowy Sklep
 • Sesja 56- Wybieramy Choinkę

ANGIELSKI

Spring – Wiosna

 • Spring is here song (piosenka)
 • Zapoznanie się ze słownictwem: bluebird, bee, ladybug, butterfly, frog
 • Rozpoznanie ich na obrazkach i próba ich nazwania
 • Podążanie za słowami piosenki i nabywanie umiejętności pokazywania
 • Włączanie się do śpiewu piosenek
 • Spring Bingo Game

Health – Zdrowie

 • Let’s go walking song. Podążając za słowami piosenki imitujemy spacer dla zdrowia. 
 • Rozumienie poleceń: let’s go tip-toe, let’s walk backwords, let’s go marching
  Wash your dirty hands song.
 • Zapoznanie się ze słownictwem: hands, back, feet, neck, knees, tummy, arms, face, hair. W piosence udajemy, że myjemy wymienione wyżej części ciała
 • Rozpoznanie części ciała na obrazkach i próba ich nazwania
 1. Utrwalanie piosenki na powitanie „Hello, hello, hello how are you” oraz piosenki na pożegnanie „Bye, bye, goodbye”
 2. Utrwalanie piosenki „Slippery fish” i zawartego w niej słownictwa

Współpraca z rodzicami i środowiskiem:

 • Wymiana informacji o dziecku między n-lkami a rodzicami
 • Dostarczanie potrzebnych materiałów do zajęć i zabaw
 • Udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
 • Zajęcia otwarte:17 kwietnia 2018r.
 • 10 kwietnia 2018r. od godz. 9:00 eksperymenty dla przedszkolaków poprowadzi Pan Bartek. Tym razem dzieci poznają powietrze, jego siłę, wagę i moc.
 • 17 kwietnia 2018r. o godz. 9:00- koncert muzyczny

 

 

MARZEC

JEZYK ANGIELSKI

 • Zabawa powitalna „Introduce yourself”
 • Slippery fish song. Słownictwo: fish, shark, whale.
 • Easter
 • The way the bunny hops song. Słownictwo: hop, shake, wiggle, flop.
 • Chick, chick, chick, chick chicken song. Słownictwo: chick, chicken, egg

 

Projekt woda

 1. Rozmowa na podstawie opowiadania nauczycielki, zabawa ruchowa do piosenki
 2. Chmura – rozmowy połączone z obserwacją, zestaw zabaw ruchowych metodą zadaniową
 3. „Dwie fale”– opracowanie piosenki Metodą Dobrego Startu
 4. Razem zróbmy tęczę - Klucz do uczenia się, MS 2 sesja 49, zestaw zabaw ruchowych metodą zadaniową
 5. Lód – rozmowy połączone z działaniem, zestaw zabaw ruchowych metodą zadaniową
 6. Opowiadanie nauczycielki na podstawie mapy, globusa, zabawa ruchowa do piosenki pt. „Myj ręce”
 7. Zakładamy hodowlę cebuli – rozmowa połączona z działaniem -  zestaw zabaw ruchowych z elementami  metody A.M. Kniessów
 8. Jaka jest woda? –  zabawy badawcze, zabawy muzyczno – ruchowe
 9. przeskakując rzekę - Klucz do uczenia się, MS 2 sesja 50, zestaw zabaw ruchowych  z elementami metody A.M. Kniessów
 10. „W lodowej krainie” – muzyka elektroniczna inspiracją do pracy malarskiej wykonanej  farbami plakatowymi, zestaw zabaw ruchowych z elementami metody twórczej A. M. Kniessów
 11. Co pływa a co tonie? - zabawy badawcze z różnymi przedmiotami, zabawy rytmiczne
 12. „Bańki mydlane” - słuchanie opowiadania B. Wróbel, zestaw zabaw ruchowych  z elementami metody twórczej A. M. Kniessów 
 13. Mieszkańcy wód - opowiadanie na podstawie ilustracji wstępem do wykonania rzeźby   z masy solnej
 14. W oceanie – wyklejanka z wykorzystaniem różnych materiałów, zestaw zabaw ruchowych   z elementami metody W. Sherborne

Wielkanoc

 1. Historyjka obrazkowa na podstawie wiersza M. Majchrzak „Już Wielkanoc”, zabawa taneczna przy muzyce
 2. Słuchanie wiersza pt. „Pisanki" D. Gellner, zestaw zabaw ruchowych z elementami metody W. Sherborne
 3. Zabawa ilustracyjna do piosenki pt. „Mazurek”
 4. Wyszywamy dywan z kwiatów - Klucz do uczenia się, MS 2 sesja 52, zestaw zabaw ruchowych z elementami metody W. Sherborne
 5. Koszyk wielkanocny – składanie według  instrukcji nauczyciela, zestaw zabaw ruchowych      z elementami metody W. Sherborne

Klucz do uczenia się MSII

Sesja 49, „Razem zróbmy tęczę”
Sesja 50, „Przeskakując rzekę”
Sesja 51, „Wspólne tworzenie wzorków”
Sesja 52, „Wyszywamy dywan z kwiatów”

Akademia eksperymentu:
Kolorowa woda? - zabawy badawcze
Zabawy badawcze z wykorzystaniem  mikroskopu
Twórcze czwartki:
Oczyszczalnia wody – projekt lub konstrukcje z klocków
Magiczna fontanna - model projektu na bazie balonu
Suknia dla Pani Kropelki

Zadania tygodnia według Planu Daltońskiego:

 • Wizualizacja kolorów dnia - zaznaczenie kropelką aktualnego dnia tygodnia, każdy dzień tygodnia ma przypisany określony kolor
 • Wizualizacja planu dnia - zaznaczanie wskazówką realizowanej aktywności - na zegarach zaznaczone są godziny, do których trwają poszczególne działania, pod nimi znajdują się piktogramy ukazujące rodzaje aktywności i przykłady zadań wykonywanych w danym przedziale czasowym
 • Wizualizacja listy obecności „Jestem w przedszkolu": zaznaczanie breloczkiem z biedronką swojej obecności w przedszkolu na tablicy ze zdjęciami dzieci - mobilizowanie do systematyczności i pamiętaniu o obowiązku
 • Wizualizacja kalendarza urodzin - dzieci przeanalizują kiedy, kto się urodził: w jakim miesiącu i jakiej porze roku - poszukają kto jeszcze w tym roku niemiał urodzin, rozbudzą więzi grupowe
 • Wizualizacja pracy w parach i zespołach - łączenie dzieci w pary, zespoły, poprzez zawieszanie na tablicy w odpowiednich miejscach breloczków ze zdjęciami dzieci
 • Tablica zadań - nauczyciel wybiera jedno zadanie w każdym tygodniu, z którym dzieci zapoznają się w poniedziałki, mogą je zrealizować w wolnym, wybranym przez siebie czasie, po zajęciach, zabawach, które są realizowane z całą grupą. Na wykonanie zadania dziecko ma tydzień czasu. Po ukończeniu zadania dziecko pokazuje efekt nauczycielce i zaznacza ukończenie swojego zadania, pracy na tablicy, wybierając odpowiedni magnes
 • Zegar daltoński
 • Już potrafię…

Współpraca ze środowiskiem:
12.03.2018 r. -  spotkanie z ekspertem
14.03.2018 r. - udział rodziców w przygotowaniach do Kiermaszu wielkanocnego
14.03.2018 r. - spotkanie z ekspertem

 

 

 

LUTY 2018


W KRAINIE BAŚNI

 1. „Posłuchajcie bajeczki”- Teatrzyk sylwet na podstawie wiersza Cz. Janczarskiego; zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence „Witajcie w naszej bajce”
 2. „Bajki naszych rodziców”- Malowanie farbami akwarelowymi; „W Bajkolandii”- zestaw gimnastyki rytmicznej M.A. Kniessów
 3. „Wędrówka słonia”- Słuchanie opowiadania    H. Świdzińskiej;  ,,Kwiatek trzypłatek” instrumentacja piosenki
 4. „Tęczowa aplikacja”- Klucz do uczenia się MSII sesja 46; zestaw zabaw ruchowych metodą zadaniową
 5. „Moja ulubiona bajka” - Malowanie pastelami olejnymi; Zestaw zabaw ruchowych według metody W. Sherborne.

RAZEM JEST NAM DOBRZE

 1. ,,Kredki” - Teatrzyk kukiełkowy na podstawie opowiadania  M. Musierowicz; nauka piosenki „Kolorowe kredki” Fasolki
 2. ,,Moje – twoje, zapytaj czy możesz pożyczyć”- „Nasza drużyna”- malowanie farbami plakatowymi w małych zespołach na dużym arkuszu papieru; improwizacje ruchowe do utworu „Walc kwiatów” Czajkowskiego.
 3. „Dzień miłości, serdeczności…”- Słuchanie wiersza „Walentynki” inspiracją do rozmowy nt. dnia zakochanych; zabawy rymiczno-ruchowe przy piosence „Mam serduszko”
 4. „Przez Most”- Klucz do uczenia się, MS II sesja 47; zestaw zabaw ruchowych metodą zadaniową
 5. „Każdy z nas jest inny”- Rysowanie autoportretów kredkami świecowymi; zestaw zabaw ruchowych metodą W.Sherborne
 6. „Smutny, zły, czy wesoły?”- Teatrzyk kukiełkowy według opowiadania nauczycielki; „Taniec emocji”- zabawy przy muzyce
 7. „Pomocna dłoń”- Tworzenie plakatu grupowego metodą wyklejanki; zestaw zabaw ruchowych metodą stacyjną
 8. „Piękne zwyczaje”- Rozmowa na podstawie wiersza Cz. Janczarskiego; nauka „Piosenki bardzo kulturalnej”
 9. „Wzorzysty witraż”- Klucz do uczenia się MS II sesja 48; Zestaw zabaw ruchowych met. R.Labana
 10. Co lubimy? Co poprawia nam humor?- Malowanie pastelami olejnymi; „Polecimy w świat z wyobraźnią” zestaw zabaw ruchowych metodą opowieści ruchowej.


Klucz do uczenia się

 • Sesja 46 „Tęczowa aplikacja”
 • Sesja 47 „Przez Most”
 • Sesja 48  „Wzorzysty witraż”


Akademia eksperymentu:

 • Rakieta balonowa
 • Znikająca woda


Twórcze czwartki

 • Rekonstrukcja rysunków - Dzieci otrzymują dwie kartki z niedokończonymi rysunkami .Na pierwszej kartce malarz rozpoczął rysunek i go nie dokończył, zadaniem dzieci jest stworzenie własnego dzieła na bazie już istniejących elementów i opowiedzenie o nim.
 • „Naiwne pytania”- dzieci tworzą odpowiedzi w sposób twórczy.
 • „Inwentarz potrzeb”-wymieniamy dowolny obiekt np. szkoła, tramwaj, obiad, a następnie dzieci określają potrzeby, jakie chcemy, aby wyróżniony obiekt spełniał, by był idealny


Zadanie tygodnia wg Planu Daltońskiego:

 1. „Połącz w pary”-karta pracy
 2. „Walentynka”- dzieci wykonają kartkę dla bliskiej osoby
 3. „Twórczość Jana Brzechwy”- dzieci nauczą się i wyrecytują jeden wybrany wiersz J.Brzechwy

Wizualizacja działań według koncepcji planu daltońskiego

 • Wizualizacja kolorów dnia – zaznaczenie kropelką aktualnego dnia tygodnia każdy dzień tygodnia ma przypisany określony kolor
 • Wizualizacja planu dnia - zaznaczanie wskazówką realizowanej aktywności- na zegarach zaznaczone są godziny, do których trwają poszczególne działania, pod nimi znajdują się piktogramy ukazujące rodzaje aktywności i przykłady zadań wykonywanych w danym przedziale czasowym.  
 • Wizualizacja listy obecności „Jestem w przedszkolu”: zaznaczanie breloczkiem z biedronką swojej obecności w przedszkolu na tablicy ze zdjęciami dzieci – mobilizowanie do systematyczności i pamiętaniu o obowiązku.
 • Wizualizacja kalendarza urodzin – dzieci przeanalizują kiedy, kto się urodził: w jakim miesiącu i jakiej porze roku – poszukają kto jeszcze w tym roku niemiał urodzin, rozbudzą więzi grupowe.
 • Wizualizacja pracy w parach i zespołach- łączenie dzieci w pary, zespoły, poprzez zawieszanie na tablicy w odpowiednich miejscach breloczków ze zdjęciami dzieci
 • Tablica zadań- nauczyciel wybiera jedno zadanie w każdym tygodniu, z którym dzieci zapoznają się w poniedziałki, Mogą je zrealizować w wolnym, wybranym przez siebie czasie, po zajęciach, zabawach, które są realizowane z całą grupą. Na wykonanie zadania dziecko ma tydzień czasu. Po ukończeniu zadania dziecko pokazuje efekt nauczycielce i zaznacza ukończenie swojego zadania, pracy na tablicy, wybierając odpowiedni magnes.
 • Zegar daltoński
 • Już potrafię…

Współpraca ze środowiskiem:

 • 02.02.2018r. Bal karnawałowy
 • 27.02.2018r. Koncert muzyki klasycznej

Nauczyciele prowadzący: Monika Monikowska, Anna Prinz

KWIECIEŃ

Z KWIETNIEM – PLETNIEM NA WESOŁO

 1. „Kolorowa wiosna” – Słuchanie wiersza I. Wowk „Kwiecień - plecień”, zabawy ruchowo – rytmiczno- taneczno – plastyczne w oparciu o piosenkę.
 2. „Szukamy wiosny” – Wycieczka do lasu, zestaw zabaw ruchowych z wykorzystaniem naturalnych przeszkód.
 3. „Rachunki pani Wiosny” – słuchanie zagadek słownych inspiracją do zabawy matematycznej metodą E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
 4. Twórczy czwartek – „Kwiaty na łące” – tworzenie obrazka z wykorzystaniem różnokolorowej krepy, wypowiedzi twórcze: Gdybym była księżniczką kwiatów.
 5. „Plećmy z Panem Kwietniem” – zabawy rysunkowe do wierszy j. Beszcyńskiego, zestaw zabaw ruchowych R.Labana.
 6. Realizacja Programu „Klucz do uczenia się”– Matematyka sensoryczna 1 „Gąsienice” Sesja 11 „Figurkowe ludziki idą spać”
 • Zabawa kreatywna „Czarowanie kwiatów” 
 • Zabawy oddechowe z elementami Dennisona 
 • Zabawa ruchowa z elementami skłonu „Praca ogrodnika” 
 • Zestaw zabaw metodą R. Labana

 Metoda Dobrego Startu - opracowanie piosenki pt. ”Deszczowe krople”

WIOSNA NA WSI

 1. „Co słychać na wsi?” - Rozmowa na temat ilustracji przedstawiającej wiejskie podwórko połączona z ćwiczeniami artykulacyjnymi na podstawie wiersza „Kto tu rządzi ?” Marzeny Kwietniewskiej – Talarczyk.
 2. „Zwierzęta na wsi” – Zabawa dydaktyczna inspiracją do lepienie zwierząt hodowanych na wsi z plasteliny, zestaw zabaw ruchowych.
 3. „Nowinki z wiejskiego podwórka” - Teatrzyk sylwet wg opowiadania L. Wiszniewskiego „Jak szara gąska gospodarowała”, zabawa ruchowa „Gąski, gąski do domu”
 4. Twórczy Czwartek – „Z wizytą u pani kwoki” - Słuchanie opowiadania A. Usakiewicz „O kurczaku, który był wyjątkowo puchaty” , kreatywne wykonanie kury z papierowego talerzyka:
 5. „Podwórkowa Orkiestra”- Instrumentacja piosenki „Kogut”, zestaw zabaw ruchowych.
 6. „Rodzice I Ich Dzieci” - Słuchanie opowiadania D. Niewoli „Wiosna w wiejskiej zagrodzie”, zabawa klasyfikacyjna „Stwórz rodzinę”.
 7. „Mieszkania Zwierząt” - Zabawa dydaktyczna „Gdzie mieszkają zwierzęta?”, zestaw zabaw ruchowych

Twórczy czwartek – „Piesek Burek”– kreatywne wykonanie sylwety pieska.

„Kocie Zabawy” - Bajka ortofoniczna W zagrodzie Małgosi (według E. Michałowskiej), zabawa ruchowa „Mały Kot”.

Realizacja Programu „Klucz do uczenia się”– Matematyka sensoryczna 1 „Gąsienice”
Sesja 12 „Tęczowa loteria z obrazkami”
Sesja 13 „Wieża zwierząt 1”

 • Quiz „Wesoła zagroda” - zabawa dydaktyczna
 •  „Zajączki”- zabawa ruchowa z elementem biegu.
 • „Kogut i kury”-zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa.
 • „Pastuszek, gęsi i wilk”- zabawa ruchowa z elementem biegu.
 • Zestaw Zabaw ruchowych z elementami metody twórczej A.M.Kniessów
 • Zestaw zabaw ruchowych metodą R.Labana


POLSKA, MOJA OJCZYZNA

 1. „Dzień Ziemi” – 22.04.2018 - Wysłuchanie wiersza pt. „Opowieść ziemi” - z wykorzystaniem ilustracji, zabawa dydaktyczna „Segregowanie śmieci”.
 2. „Poznajemy Mapę Polski”– zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem fizycznej mapy Polski, zestaw zabaw ruchowych metodą stacyjną.
 3. „Symbole Narodowe”- oglądanie filmiku edukacyjnego , zabawa dydaktyczna na podstawie wiersza M. M. Skrobacz Polska.
 4. „Najważniejsza Pieśń Polaka” – słuchanie wiersza „Mazurek Dąbrowskiego” Elżbiety  Dubowicz – Jabłońskiej, wykonanie kotylionu w barwach narodowych.
 5. „Nasze Miasto” – zabawa dydaktyczna z ilustracjami Torunia, słuchanie piosenki nad Toruniem”
 • Zabawa ruchowa „Flaga”
 • Zabawa ruchowa „Orły”
 • Zabawa muzyczno-ruchowa „Krakowiaczek”
 • Zestaw zabaw ruchowych z elementami metody W. Sherborne.
 • Zestaw zabaw ruchowych met. zadaniową.

„Maszeruje Wiosna”- opracowanie piosenki Metodą Dobrego Startu.

KONCEPCJA PLANU DALTOŃSKIEGO

 • „Współpracujemy” – tablica ukazująca współpracę z partnerem – dalsze doskonalenie współpracy
  Zegar - specjalny zegar, który pokazuje upływ czasu 5,10,15,30 minut
  Wprowadzenie tablicy – „Zadanie do wykonania”

Zadania tygodniowe zgodnie z koncepcją planu daltońskiego:

 1. „Matematyczne Ule” – (Bawię się matematyką) -  Zadaniem dziecka jest znalezienie domków dla pszczół, przy czym musi pamiętać, aby w każdym z nich nie mieszkało więcej niż jest to możliwe. CELE: doskonalenie umiejętności liczenia oraz posługiwania się zbiorami zastępczymi, zabawa.
  „Flaga Polski” - (Mam sprawne ciało i artystyczną duszę) – Zadaniem dziecka jest pokolorowanie flagi według wzoru.
 2.  „W wiejskiej zagrodzie” – (Jestem ciekawy świata) - Zadaniem dziecka jest przyjrzenie się rysunkowi i odpowiedzenie na pytanie „czy dzieci są ze swoimi mamami?”
 3. „Ślimaczek - rozśmiewaczek” - (Mam sprawne ciało i artystyczną duszę) - Zadaniem dziecka jest pokolorowanie go w taki sposób, żeby wyglądał wesoło oraz nadanie mu śmiesznego imienia.

ANGIELSKI

Spring – Wiosna

 1. Spring is here song (piosenka)
 2. Zapoznanie się ze słownictwem: bluebird, bee, ladybug, butterfly, frog
 3. Rozpoznanie ich na obrazkach i próba ich nazwania
 4. Podążanie za słowami piosenki i nabywanie umiejętności pokazywania
 5. Włączanie się do śpiewu piosenek

Farm – Wieś

 1. Walk around the Farm song (piosenka)
 2. Zapoznanie się ze słownictwem: cow, dog, duck, horse, pig, sheep
 3. Memory game
 4. Kolorowanie wybranych zwierzątek i próba ich nazwania
 5. Farm Animal Bingo
 • Utrwalanie piosenki na powitanie „Hello, hello, hello how are you” oraz piosenki na pożegnanie „Bye, bye, goodbye”
 • Utrwalanie piosenki „Slippery fish” i zawartego w niej słownictwa

 

Współpraca z rodzicami:

 • Wymiana informacji o dziecku między nauczycielką a rodzicami.
 • Pomoc rodziców w przygotowaniu zajęć i zabaw z dziećmi.
 • Dostarczanie potrzebnych materiałów do zajęć i zabaw, wzbogacenie kącików zabaw, pomoc rodziców  w gromadzeniu pomocy do zajęć plastycznych.
 • Udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
 • Zachęcanie rodziców do dostarczania propozycji zadań tygodniowych w ramach koncepcji planu daltońskiego. 
 • Pomoc rodziców w gromadzeniu ilustracji, obrazków, pomocy na tematy związane z aktualną tematyką.
 • Zachęcanie rodziców do dostarczania artykułów, propozycji gier i zabaw oraz „zdrowych” i pysznych przepisów na stronę internetową przedszkola w ramach „Kącika Pomysłowego Rodzica”.

Współpraca ze środowiskiem:

 • Zabawy badawcze „Powietrze” prowadzone przez p. Bartka – 10.04.2018r.
 • Koncert muzyczny – 17.04.2018r.
 • Koncert muzyki poważnej w wykonaniu absolwentów przedszkola– 19.04.2018r.
 • Zajęcia otwarte z profilaktyki logopedycznej – 26.04.2018
 • Wycieczka w pobliżu przedszkola i do ogródków działkowych w poszukiwaniu wiosny
 • Wycieczka do lasu
 • Codzienny pobyt na terenie przedszkolnym
 • Zajęcia z logopedą przedszkolnym z zakresu wczesnej profilaktyki mowy
 • Spacer alejkami osiedla – doskonalenie chodu w parach prawą strona chodnika

 

 

MARZEC

JĘZYK ANGIELSKI

 • Zabawa powitalna „Introduce yourself”
 • Slippery fish song. Słownictwo: fish, shark, whale.
 • Easter
 • The way the bunny hops song. Słownictwo: hop, shake, wiggle, flop.
 • Chick, chick, chick, chick chicken song. Słownictwo: chick, chicken, egg

 
Przybysze z kosmosu

 1. Czy kosmos to tylko my? – Oglądanie ilustracji przedstawiających przestrzeń kosmiczną, zabawy konstrukcyjne „Budujemy statek kosmiczny”.
 2. Będziemy lecieć rakietą kosmiczną – Zabawa przy muzyce R. Straussa 2001 A Space Odyssey (według M. Staniek) inspiracją do wykonania przestrzennej pracy technicznej „Rakieta”.
 3. Jesteśmy mieszkańcami Ziemi - słuchanie fragmentów wiersza A. H. Murgrabi „Halo,
  to mówi Ziemia”, wyklejanie plasteliną fragmentu kuli ziemskiej.
 4. Czym się różni dzień od nocy? -. Zabawa pantomimiczna Co można robić w dzień? inspiracją do zabawy orientacyjno-porządkowej Dzień – noc oraz ćwiczeń klasyfikacyjnych.
 5. Na niebie pełno świecących gwiazd – improwizacja ruchowa przy piosence Gwiazdka
  (sł. i muz. K. Przybylska), zestaw zabaw z elementami ruchu.
 6. Realizacja Programu „Klucz do uczenia się”– Matematyka sensoryczna 1 „Gąsienice”, Sesja 11 „Figurkowe ludziki idą spać”
 • Zabawa ruchowa z elementem biegu „Statki kosmiczne”.
 • Zabawa integracyjna „Globus”

Wiosno, wiosenko – witaj wśród nas!

 1. „Kto na spacer wyruszy niech otwiera oczy i uszy!” – opowiadanie M. Kownackiej inspiracją do wycieczki w pobliżu przedszkola i do ogródków działkowych w poszukiwaniu wiosny
 2.  „Wiosenne prace w ogrodzie” – układanie historyjki obrazkowej inspiracją do lepienia z masy solnej narzędzi ogrodniczych
 3. „Cóż to za kwiatek na wietrze się kłania?” – wiersz B. Lewandowskiej, pt. „Po co zrywać?” inspiracją do malowania na sztalugach nt. ”Wiosenne kwiaty”
 4. Twórczy czwartek - „Siejemy, pielęgnujemy i obserwujemy!” – zabawa dydaktyczna połączona z urządzaniem wiosennego kącika przyrody
 5. „Wiosenne zapachy”- zabawa relaksacyjna przy muzyce połączona z aromaterapią inspiracją do malowania dłońmi  „wiosennych zapachów” przy pomocy farb plakatowych (na dużych arkuszach szarego papieru)
 6. „Budzi się las, budzi się życie...” – nauka piosenki pt. „Wiosenne porządki”,  wycieczka do lasu połączona z zestawem zabaw ruchowych (metoda zadaniowa)
 7. „Zabawa zajączków”- gra ściganka wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, zestaw zabaw ruchowych (elem. metody twórczej Kniessów )
 • Twórczy czwartek - „Motylem jestem” – Wiersz W. Badalskiej pt. „Cztery motylki” inspiracją do treningu twórczego myślenia „Co by było gdyby motyle nie miały skrzydeł?”; „Mój wiosenny motyl” – wyklejanka
 • Metoda Dobrego Startu - opracowanie piosenki pt. ”Deszczowe krople”
      
  Realizacja Programu „Klucz do uczenia się”– Matematyka sensoryczna 1 „Gąsienice”
  Sesja 12 „Tęczowa loteria z obrazkami”
  Sesja 13 „Wieża zwierząt 1”

 

 • „Leć motylku wprost do nieba…” – ćwiczenia oddechowe  
 • Zabawa ruchowa z elem. równowagi: „Bociany” 
 • Zabawa orientacyjno- porządkowa „Słonko świeci, deszczyk pada”
 • Zabawa ruchowa „Wiosenne zabawy”(z elem. metody twórczej) 
 • Zabawa ruchowa „Motylki”
 • Zabawy ruchowe poranne (forma aerobicu) 
 • Zestaw zabaw ruchowych ( elem. metody twórczej Kniessów )
 • Zestaw zabaw ruchowych (met. zadaniowa)


Wielkanocne tradycje i zwyczaje

 1. „Staropolskie zwyczaje Świąt Wielkanocnych” – opowiadanie nauczycielki przy obrazkach z wykorzystaniem pacynki; nauka piosenki „Pisanki, pisanki”
 2. „Palmy i palemki wielkanocne” – zabawa dydaktyczna inspiracją do wykonania wielkanocnych palm oraz zestawu zabaw ruchowych metodą R. Labana
 3. „Przygoda wielkanocna” – historyjka obrazkowa na podstawie opowiadania J. Kiersta inspiracją do wykonania z masy solnej „Wielkanocnego zajączka”
 4. Twórczy czwartek - „Jajko, czy kura?” – próby dziecięcego filozofowania inspiracją do aktywnego słuchania muzyki „Kura i kurczęta” wg Batti Strauss (Norwegien dence Nr 2, E. Griega) oraz wykonania z waty i kolorowego papieru wielkanocnego kurczaczka
 5. „Awantura o pisankę” – teatr sylwet na podstawie wiersza B. Ponikarczyk  inspiracją  do wykonania kolorowych  pisanek, zestaw zabaw ruchowych metodą R. Labana

 6. Zestaw zabaw porannych „Zajączki”
 7. „Kogut i kury” – zabawa ruchowa orientacyjno – porządkowa
 8. „Pastuszek, gęsi i wilk” – zabawa ruchowa z elementem biegu
 9. Zestaw zabaw ruchowych z elementami metody R. Labana
 10. Koncepcja Planu Daltońskiego
 11. „Współpracujemy” – tablica ukazująca współpracę z partnerem – dalsze doskonalenie współpracy
 12. Zegar - specjalny zegar, który pokazuje upływ czasu 5,10,15,30 minut
 13. Wprowadzenie tablicy – „Zadanie do wykonania”


Zadania tygodniowe zgodnie z koncepcją planu daltońskiego:

 • „Ufoludki śmieszne ludki” – pokoloruj kredkami pastelowymi kolorowankę ufoludka według wzoru - (Mam sprawne ciało i artystyczną duszę)
 • „Biedroneczki są w kropeczki” – doklej biedronkom tyle kropek, aby każda z nich miała tyle samo na jednym jak i drugim skrzydełku – (Bawię się matematyką)
 • „Wiosenne kwiatki” – Połącz kwiatki z ich cieniem – (Jestem ciekawy świata).
 • „Zajączki” – złóż zajączka według instrukcji, dorysuj brakujące elementy (Mam sprawne ciało i artystyczną duszę)


Współpraca z rodzicami:

 • Wymiana informacji o dziecku między nauczycielką a rodzicami,
 • Pomoc rodziców w przygotowaniu zajęć i zabaw z dziećmi,
 • Dostarczanie potrzebnych materiałów do zajęć i zabaw, wzbogacenie kącików zabaw, „skrzyń skarbów”, pomoc rodziców  w gromadzeniu pomocy do zajęć plastycznych
 • Udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
 • Zachęcanie rodziców do dostarczania propozycji zadań tygodniowych w ramach koncepcji planu daltońskiego
 • Pomoc rodziców w gromadzeniu ilustracji, obrazków, pomocy na tematy związane z aktualną tematyką
 • Zachęcanie rodziców do dostarczania artykułów, propozycji gier i zabaw oraz „zdrowych” i pysznych przepisów na stronę internetową przedszkola w ramach „Kącika Pomysłowego Rodzica”


Współpraca ze środowiskiem:

 • „Powitanie wiosny” z aktorami Teatru „Zaczarowany Świat” – 21.03.2018r.
 • koncert muzyczny – 13.03.2018r.
 • wycieczka w pobliżu przedszkola i do ogródków działkowych w poszukiwaniu wiosny
 • wycieczka do lasu
 • Codzienny pobyt na terenie przedszkolnym
 • Zajęcia z logopedą przedszkolnym z zakresu wczesnej profilaktyki mowy
 • Spacer alejkami osiedla – doskonalenie chodu w parach prawą strona chodnika

 

 

 

 LUTY

Jesteśmy kucharzami

 1. W przedszkolnej kuchni – zabawa dydaktyczna . Zwiedzanie kuchni przedszkolnej.
 2. Co ten czajnik gwiżdże? – słuchanie piosenki Wesoły Czajnik, rozmowa na jej temat oraz wykonanie pracy plastycznej metodą wyklejanki.
 3. Bawimy się wagą – zabawa badawcza
 4. „Małe co nieco” – Tłusty Czwartek. 
 5. My gotować potrafimy, przy tym dobrze się bawimy
 • Zestaw zabaw ruchowych ( metoda Labana ) – dzieci powinny: naśladować ruchem,  „czynności związane z gotowaniem” wykonywać ruchy zgodne z natężeniem siły z jaką wykonuje się daną czynność do odwzorowania.

Zimo, baw się z nami

 1. Śniegu coraz więcej –  zabawy na śniegu, zabawy ilustracyjne przy piosence „Mróz, mróz”
 2. A śnieg pada i pada -nauka wiersza I. Salach 
 3. Czy widzimy śnieżne sople -  Zabawa dydaktyczna 
 4.  zestaw zabaw ruchowych metodą zadaniową.
 5. Twórczy czwartek – Zimowe obrazki - technika malarska z zastosowaniem farby białej.
 6. Pędzimy na saneczkach – improwizacja ruchowa do piosenki „Tak się zachmurzyło”.
 7. Lepimy bałwanki – wiersz Anny Łady- Grodzickiej ,,Dziewięć Bałwanków" inspiracją lepienia bałwanka z ciastoliny.
 8. „W zimowym rytmie” - zabawy ruchowe
 9. Zimowe sporty – nauka piosenki  „Tupu tup po śniegu” 
 10. „Serduszkowe Święto” czyli dzień przyjaźni w grupie Biedronek -rozmowa o życzliwości i koleżeństwie w grupie oraz wykonanie laurek dla siebie nawzajem.
 11. Zabawy ruchowe poranne: forma aerobiku - dzieci powinny potrafić naśladować ruch nauczycielki, koordynować ruch swojego ciała z muzyką, 
 12. Zestaw zabaw ruchowych z el. metody W. Sherborne – dzieci powinny: znać możliwości swojego ciała, kształtować prawidłowo postawę ciała, zgodnie współpracować z partnerem, potrafić wskazywać części ciała zgodnie z poleceniem nauczyciela, poruszać się na przemian raz w jedną raz w drugą stronę w różnych tempach muzyki.
 13. Zabawa ruchowa orientacyjno – porządkowa - „Powitanie – Witaj …” - dzieci powinny umieć przywitać się piosenką i jednocześnie gestem z każdym przedszkolakiem.

Przybysze z kosmosu

 1. Czy kosmos to tylko my? – Oglądanie ilustracji przedstawiających przestrzeń kosmiczną, Zabawy konstrukcyjne „Budujemy statek kosmiczny”.
 2. Będziemy lecieć rakietą kosmiczną – Zabawa przy muzyce R. Straussa 2001 A Space Odyssey (według M. Staniek) inspiracją do wykonania przestrzennej pracy technicznej „Rakieta”.
 3. Jesteśmy mieszkańcami Ziemi - słuchanie fragmentów wiersza A. H. Murgrabi „Halo, to mówi Ziemia ,  wyklejanie plasteliną fragmentu kuli ziemskiej.
 4. Czym się różni dzień od nocy? -. Zabawa badawcza
 5. Na niebie pełno świecących gwiazd – improwizacja ruchowa przy piosence Gwiazdka (sł. i muz. K. Przybylska), zestaw zabaw z elementami ruchu.
 • Zabawa ruchowa z elementem biegu „Statki kosmiczne”.
 • Zabawa integracyjna „Globus” - zabawa z wykorzystaniem piłki imitującej kulę ziemską. Dzieci powinny zręcznie podawać do siebie piłkę, łapiąc wypowiedzieć swoje imię;  mieć okazję do zaprezentować się grupie, jak również poznać swoich rówieśników.


Współpraca z rodzicami:

 • Konsultacje pedagogiczne
 • Wymiana informacji o dziecku między nauczycielką a rodzicami.
 • Pomoc rodziców w przygotowaniu zajęć i zabaw z dziećmi.
 • Dostarczanie potrzebnych materiałów do zajęć i zabaw, wzbogacenie kącików zabaw, „skrzyń skarbów”, pomoc rodziców  w gromadzeniu pomocy do zajęć plastycznych.
 • Udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
 • Zachęcanie rodziców do dostarczania propozycji zadań tygodniowych w ramach koncepcji planu daltońskiego.
 • Udział rodziców - ekspertów w realizowanym projekcie edukacyjnym „Ptaki”
 • Pomoc rodziców w gromadzeniu ilustracji, obrazków, pomocy na tematy związane z ptakami.
 • Przygotowanie w domu albumu – książeczki „Moi skrzydlaci przyjaciele”.
 • Zachęcenie rodziców do gromadzenia pokarmu dla ptaków.
 • Zachęcanie rodziców do dostarczania artykułów, propozycji gier i zabaw oraz „zdrowych”.
  i pysznych przepisów na stronę internetową przedszkola w ramach „Kącika Pomysłowego Rodzica”.


Współpraca ze środowiskiem:

 • Koncert muzyczny – 27.02.2018
 • Codzienny pobyt na terenie przedszkolnym lub spacer w jego okolicach w ramach obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie.
 • Zajęcia z logopedą przedszkolnym z zakresu wczesnej profilaktyki mowy.
 • Spacer alejkami osiedla – doskonalenie chodu w parach prawą strona chodnika.
 • Spacer w okolicach przedszkola oraz do lasu – obserwacja ptaków oraz zmian w przyrodzie, nie oddalanie się poza wyznaczony teren.