Nauczyciele prowadzący: Ewelina Stawska, Małgorzata Parnicka

CZERWIEC 2018

W krainie dziecięcych marzeń.

 1. Dni dla Zdrowia i Radści z okazji Dnia Dziecka
 2. Rodzice Dzieciom „ Calineczka”- bajka w wykonaniu rodziców
 3. „ Zabawy naszych kolegów” – rozmowa na podstawie  prezentacji multimedialnej przedstawiającej zabawy dzieci z różnych krajów. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z elem.  metody twórczej R. Labana 
 4. Twórczy czwatrek „ Wszystkie dzieci nasze są…”-  osłuchanie z piosenką ; wspólne wykonywanie książki na temat „ Moje prawa” 
 5. „ Dzieci świata”-  opowiadania dzieci na podstawie obrazków  „ jak mieszkają koledzy z różnych części świata?”.  Zestaw zabaw ruchowych  z elementami ruchu rozwijającego         V. Scherborne.
 6. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z elem. metody gimnastyki twórczej R.Labana
 7. Zestaw ćwiczeń porannych- „Rymowana gimnastyka dla smyka”
 8. Zabawa ruchowa „ Na łące”
 9. Zabawa ruchowa „ Ptaszki w gniazdach”
 10. Zabawa ruchowa „ Żabki na spacer”

Zadania tygodniowe

 1. „UL”- wykonaj dom dla pszczół z patyczków po lodach
 2. „Rymowanka- zgadywanka”- wśród narysowanych obiektów znajdź takie, których nazwy się rymują i połącz je liniami
 3. „Odkodowywanie”-  odkoduj ukryte cyfry pod obrazkami i wykonaj działanie
 4. „W literkowie”- zamaluj, te litery, które są potrzebne do zapisania podanego wyrazu w ramce.


Kolorowe lato

 1.  „ Lato gdzie jesteś?”- wycieczka do parku lub na polanę;  synektyka „ namaluj zapach lata”
 2.  Jak biegną promienie słońca przez soczewkę?-  zabawa badawcza na terenie przedszkolnym, opowieść ruchowa „ Spacer po łące”
 3. „Wyprawa   do Krainy Wiecznego słońca ”-   gra ściganka wg. E.Gruszczyk-Kolczyńskiej; zabawa ortofoniczna „ Koncert na łące”
 4.  Twórczy czwartek  „ Lato gdzie jesteś?”-  zabawa taneczna do utworu Vivaldiego ; analogia fantastyczna
 5. „Kolorowe lato ”- opracowanie piosenki Metodą Dobrego Startu; zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 6. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z elem. metody gimnastyki twórczej R.Labana
 7. Zestaw ćwiczeń porannych 
 8.  Zabawa ruchowa „Uwaga osy”
 9. Zabawa ruchowa„Rób to co ja” 
 10. Zabawa ruchowa ( naśladowcza) połączona z ćwiczeniami ortofonicznymi

Zadania tygodniowe

 1. „ Latawiec” – wykonaj latawiec ze słomek  wg. instrukcji
 2. „Akwarium”- narysuj akwarium  a w nim: 4 rybki płynące w prawą stronę, 3 rybki płynące w lewą stronę oraz roślinność wg. własnego pomysłu
 3. „ Kolorowe lato”- naucz się I zwrotki piosenki
 4. „ Umiem czytać ”- odczytaj i narysuj np. Ola ma medal itp.


Zegnamy przedszkole –witamy wakacje

 1. „ Bezpieczne  zabawy dzieci”- rozmowa na podstawie obrazków oraz  wypracowanie „ Kodeksu wakacyjnych rad”; zestaw ćwiczeń gimnastycznych w formie opowieści ruchowej„ Jedziemy na wakacje”
 2. Wycieczka do Szkoły Podstawowej nr 7 w Toruniu.  
 3.  Lekcja W- F- na terenie przedszkolnym lub w sali przedszkolnej prowadzona przez pana Kowalskiego- nauczyciela wychowania fizycznego ( tatę Maćka)
 4. Twórczy czwartek „ Szkoła”- wykonanie makiety szkoły i boiska; zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 5. „Kim będę jak dorosnę? ”-  wypowiedzi dzieci , zabawa tematyczna w szkołę.
 6. „Morze czy góry ? ”- zabawa w kalambury ; konstruowanie z klocków  „Wakacyjny pojazd”  
 7. „Podwodny świat”- teatrzyk cieni na podstawie  opowiadania D. Wawiłow; zestaw ćwiczeń gimnastycznych wg. K Wlaźnik
 8. „Pożegnania nadszedł czas” – uroczystości związane z pożegnaniem „ Zuchów”
 9. „Ulubione piosenki przedszkolaków”- przypomnienie poznanych piosenek i zabaw.
 10. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych wg. K. Wlaźnik
 11. Zestaw  ćwiczeń porannych w formie opowieści ruchowej
 12. Zabawa ruchowa „ Letnie przygody” 
 13. Zabawa ruchowa Znajdź drugą połowę”


Zadania tygodniowe

 1. „ Co jest potrzebne do szkoły?” – rozwiąż zagadki obrazkowe po odsłoniętym fragmencie
 2. „Narysuj emocje”- do twarzy dzieci dorysuj emocje: złość , radość , przerażenie, zdziwienie, znudzenie , ciekawość.
 3. „ Długopisy”- połącz w pary takie same długopisy, policz ile jest wszystkich razem
 4. „ Widokówka z wakacji”- wykonaj widokówkę z miejsca o którym marzysz.
 5. „Tor przeszkód”-  przejdź po ławeczce zachowując równowagę, a następnie rzuć piłką do celu

    
Kucz Do Uczenia Się

Matematyka 2 - Motyle
46, 47, 48, 49

Konstrukcje – Gąsienice
31, 32, 33, 34


 „W Literkowie I Cyferkowie”

 1. Globalne czytanie wyrazów ( związanych z tematyką kompleksową)
 2. Wyróżnianie  głosek w nagłosie, śródgłosie i wygłosie
 3. „ W literkowie”- rozpoznawanie i nazywanie liter poznanych
 4. Dzielenie wyrazów na sylaby, układanie zdań  z wyrazami, liczenie słów w zdaniach
 5.  Wyszukiwanie określonej litery z rozsypani  literowej,  w tekstach np. w gazecie  
 6.  Układanie liter:  z własnego ciała, wydzieranie z gazety, formowanie z drutu
 7. Dostarczanie właściwych wzorów pisania dla dzieci zainteresowanych pisaniem 
 8. „ W cyferkowie ”- zabawy z poznanymi cyframi , łączenie przedmiotów w pary, rysowanie wg. kodu , kolorowanie zgodnie ze wskazaną cyfrą

Realizacja Koncepcji Planu Daltońskiego

 • Na bieżąco utrwalanie poczucia, samodzielności, odpowiedzialności i współpracy wśród dzieci. Angażowanie dzieci do samodzielnego planowania , kształtowanie wiary we własne siły i możliwości, kształtowanie odpowiedzialności za wykonanie podjętego zadania. Odwoływanie się do  kącików,  wizualizacji , czynności i zadań do wykonania.


Współpraca Z Rodzicami I Środowiskiem

 • Dzień Dziecka – 04.06.2018
 • Rodzice Dzieciom „ Calineczka”- 05.06.2018
 • Wycieczka do szkoły- 11.06.2018
 • Zakończenie Zuchów Niebieskich- 15.06.2018
 • Zakończenie Zuchów Czerwonych -20.06.2018
 • Spotkanie z Panem Kowalskim – 18.06.2018

 

MAJ

Angielski

1. My family – rodzina

 • Praca z ilustracją przedstawiającą rodzinę. Słownictwo: family, mummy, daddy, grandma, grandpa, sister, brother, uncle, aunt, niece, nephew
 • Memory game, Family Members
 • „Where is daddy, where is mummy”. Dzieci próbują wskazać członków rodziny

2. Story time – czas na czytanie książek
3. Utrwalanie

 • Utrwalanie poznanego już słownictwa oraz wyrażeń
 • Przygotowywanie przedstawienia na zakończenie przedszkola

 

,,RODZINA KSIĄŻEK” - temat realizowany metodą projektu edukacyjnego

Etap I              
Rozpoczęcie projektu

Wybór tematu
Z inicjatywy nauczyciela i dzieci jako rezultat analizy treści programu, oceny możliwości organizacyjnych, zasobu dostępnych środków dydaktycznych oraz zainteresowań dzieci. Punktem wyjścia może być rozmowa z dziećmi o ulubionych książkach, oglądanie różnego typu książek, przyniesienie z domu książek.

Etap II
Aktywność badawcza

Działania w przedszkolu:

 • oglądanie różnych rodzajów książek i czasopism: książka dla dzieci z ilustracjami, książka dla dorosłych, komiks, kolorowanka, podręcznik, słownik, encyklopedia;
 • aktywność intelektualna: zapoznanie z budową książki (okładka, strona tytułowa, grzbiet), autorem (poeta, bajkopisarz, pisarz);
 • klasyfikowanie książek np. wg tematyki, wielkości;
 • słuchanie bajek w różnych formach teatru: sylwet, pacynek, masek, kukiełek, pantomima;
 • rozmowy o treści książek, odgrywanie scenek, tworzenie dialogów;
 • próby tworzenie muzyki do treści bajek;
 • filozofowanie na podany temat np. co by było gdyby książki mogły mówić?;
 • różne formy pracy z książką (oglądanie ilustracji, czytanie tekstu, kolorowanie);
 • wykonanie zakładek do książek;
 • budowanie z klocków ,,Biblioteka dla dzieci”;
 • zabawa tematyczna ,,W bibliotece”, ,,W księgarni”, ,,W teatrze”;
 • utworzenie kącika książek przyniesionych z biblioteczek domowych.
 • Wizyta ekspertów – rodzice i inni członkowie rodzin dzieci  (głośne czytanie dzieciom), bibliotekarka, pracownik księgarni, aktorka

Działania poza przedszkolem:
wycieczka do biblioteki
wycieczka do księgarni
wycieczka do Teatru im. W. Horzycy
praca w domu nad projektem książki

Możliwe do realizacji zajęcia projektu z uwzględnieniem działań terenowych, wizyt ekspertów, badań obiektów, doświadczeń:

 1. ,,Gdzie mieszka bajeczka?” - rozmowa inspirowana książkami przyniesionymi ze zbiorów domowych oraz słuchaniem wiersza pt. ,,Moje książeczki” I. Salach, nauka piosenki pt. ,,Kolorowa książka”
 2. ,,Smutna książeczka” - opowiadanie nauczycielki z wykorzystaniem sylwet na podstawie utworu  M. Swidzińskiej pt. ,,Wędrówka słonia”, wykonanie zakładek do książki 
 3. ,,Rodzina książek” - wycieczka do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej nr 12 w Toruniu – spotkanie z ekspertem - bibliotekarką, zabawa inscenizowana do piosenki pt. ,,Książeczki, bajeczki”
 4. Twórczy czwartek - ,,Jak powstaje książka?” - rozmowa przy obrazach,    projektowanie i wykonanie okładki książki - collage
 5. ,,Po co jest księgarnia?” - wycieczka do Księgarni Uniwersyteckiej, zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 6. ,,Bajkowe przedszkole” - analogia fantastyczna – W. Limont, malowanie farbami
 7. ,,Nasi książkowi przyjaciele” - zgaduj – zgadula z nagrodami, zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 8. ,,Jak pisano i drukowano dawniej” – oglądanie filmu, zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 9. ,,Bajka w teatrze” – spotkanie z aktorką p. M. Kierzkowską w Teatrze W. Horzycy
 10. Opracowanie piosenki pt. ,,Kółko graniaste” Metodą Dobrego Startu

Powrót do siatki: rozmowa z dziećmi na temat tego co już wiedzą, czego się nauczyły, czy uzyskały odpowiedzi na pytania, czy pojawiły się nowe problemy do zbadania.


Etap III        
Zakończenie projektu

 • Wyeksponowanie wszystkich materiałów zgromadzonych podczas realizacji projektu. Dzieci chwalą się zdobytą wiedzą i umiejętnościami – prezentacja projektowanych  książek, zakładek, wystawa prac plastycznych – okładka książki, bajkowej rodziny.

Zestaw ćwiczeń porannych
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych (metoda zadaniowa - szarfy)
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych (elementy gimnastyki R. Labana):

 • Zabawy ruchowe i ortofoniczne:
  ,,Twarzą w twarz”  (zabawa bieżna)
  ,,Sklep z książkami” (zabawa orientacyjno - porządkowa)
  ,,Spłoszone wróbelki” (zabawa z elementem podskoku)
  ,,Zabawy z Pinokiem” – ćwiczenia usprawniające artykulatory                          
  ,,Dzielny Jasiek” – ćwiczenia rytmizujące
  ,,Zabawy ze słomką” – ćwiczenia oddechowe

Zadania tygodniowe

 1. ,,Liczę sylaby i głoski” – rysowanie pod obrazkami kółek odpowiadających ilości  sylab i kresek będących odpowiednikiem głosek.
 2. ,,Odkryj różnice” - wskazywanie 5 lub 7 różnic pomiędzy dwoma rysunkami.     
 3. ,,Bajkowa kraina” – rysowanie okien w domkach zgodnie z wynikiem dodawania.
 4. ,,Dokończ szlaczki”– rysowanie wzorów literopodobnych.
 5. ,,Postać bajkowa” – zaprojektowanie stroju postaci bajkowej – zadanie dodatkowe

KOCHANYCH RODZICÓW MAM

 1. ,,Moja rodzina” - rozmowa inspirowana wierszem M. Orzechowskiej, D. Raczyńskiej pt. ,,Jadą goście”, zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 2. ,,Jak pomagam mojemu tacie” - teatrzyk na podstawie utworu H. Pietrusiewicz; zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 3. ,,Gdybym był (była) czarodziejem…” - opowiadanie twórcze dzieci; zabawa ilustracyjna  przy piosence pt. ,,Hity mamy i taty”
 4. Twórczy czwartek - ,,Sto pomysłów na rozbawienie taty” - wymyślanie w grupach krótkich historyjek na temat: ,,Jak rozbawiam swojego tatę?”, wykonanie pracy plastycznej ,,Modny sweter”
 5. ,,Moja mama wróżka” -  zabawa dydaktyczna i badawcza ,,Czary mamy”, zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 6. ,,To dla was kochani rodzice’’ - uroczystość przedszkolna z udziałem zaproszonych gości

 • Zestaw ćwiczeń porannych
  Zestaw ćwiczeń gimnastycznych - (metoda M. A. Kniessów - butelki)

Zabawy ruchowe i logopedyczne:


,,Wracamy do domu”– zabawa orientacyjno - porządkowa
,,Nawlekanie koralików” - zabawa z elementami biegu –
,,Przeszkoda” - zabawa z elementem czworakowania
,,Odgłosy kuchni” – ćwiczenia słuchowe
,,Zabawy z tatą” – ćwiczenia artykulatorów
,,Niesforny sznurek” – ćwiczenia oddechowe


Zadania do wykonania

 •  ,,Prezent dla mamy” – ułożenie figur geometrycznych wg instrukcji 
 • ,,Kwiat miłości”- pokoloruj rysunek według oznaczeń
 • ,,Ozdób wzorami dywan” – rysowanie po śladzie
 • ,,Komnata zadań” – rozwiązywanie działań matematycznych
 • ,,Zaśpiewaj piosenkę o mamie”– zadanie dodatkowe


REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU POZNAWCZEGO KLUCZ DO UCZENIA SIĘ (GALINA DOLYA)

MATEMATYKA 2 - MOTYLE
,,Powiększanie - pomniejszanie” - Klucz do uczenia się, Matematyka II, sesja 45

KONSTRUKCJE - GĄSIENNICE

,,Nowa ulica w mieście zabawek – złożona konstrukcja według indywidualnego projektu” – Klucz do uczenia się, Konstrukcje I, sesja 29
,,Tak potrafię! – budowanie zgodnie z indywidualnym projektem” - Klucz do uczenia się, Konstrukcje I, sesja 30

PROGRAM PRZYJACIELE ZIPPIEGO

 1. ,,Przeżywanie zmiany i straty” – część 5 – Nauka płynąca z sytuacji zmiany i straty – spotkanie 4
  dzieci powinny: wymienić dobre i złe strony zmian, które zachodzą w życiu; opowiadały o rzeczach,  które mogą robić teraz, a których nie mogły robić kiedy były małe; poznać pięć sposobów na pomoc przyjacielowi w życiu którego zaszła zmiana; odgrywały w parach scenki; mówiły o swoich uczuciach; współpracowały ze sobą.
 2. ,,Dajemy sobie radę” – część 6 – Różne sposoby radzenia sobie – spotkanie 1
  dzieci powinny: doskonalić zdolności stosowania różnych strategii radzenia sobie
  z trudnościami; poznać nowe opowiadanie o przyjaciołach; podać przykłady sytuacji, które można zmienić i których nie można zmienić; narysować przykład wybranej sytuacji; dokonać podsumowania zajęć.
 3.  ,,Dajemy sobie radę” – część 6, spotkanie 2:  ,,Jak pomagać innym?”
  dzieci powinny: wysłuchać fragmentu opowiadania; odpowiedzieć na pytania; odgrywać scenki w grupach trzyosobowych;  ćwiczyć pomaganie przyjacielowi; wypróbować różne działania.
 4. ,,Przyzwyczajanie się do nowych sytuacji” – Część 6 ,,Dajemy sobie radę”, spotkanie 3:  
  dzieci powinny: doskonalić umiejętności radzenia sobie  w nowych sytuacjach; podać przykłady tego, co możemy zrobić, aby pomóc przyjacielowi, który przeżywa stratę; pokolorować szablon kukiełki, umocować ją na patyku i wykorzystać w zabawie.

W LITERKOWIE I CYFERKOWIE

 • Zabawy w rozpoznawanie i nazywanie literki ,,z”, ,,u”, ,,c”, „ł” małej i wielkiej drukowanej i pisanej, zaznaczanie miejsca głoski w podanych wyrazach, próby czytania sylab, wyrazów, układanie zdań z podanym wyrazem, dokonywanie analizy i syntezy głoskowej i literowej.
 • Zabawy z cyframi 0 - 10 łączenie przedmiotów w pary, kolorowanie według kodu, kolorowanie zgodnie ze wskazaną cyfrą.
 • Zabawy ze znakami matematycznymi ,,+”, ,,- ”, ,,=”, układanie i rozwiązywanie zadań z treścią.
 • ,,Wiatrak matematyczny” – zabawa pt . ,,Wesoły pociąg” – ćwiczenie orientacji  w schemacie ciała, zabawa ,,Hej ho! – utrwalenie liczebników głównych, porządkowych, cyfr.


KONCEPCJA PLANU DALTOŃSKIEGO


 • Utrwalanie poczucia, samodzielności, odpowiedzialności i współpracy wśród dzieci. Angażowanie dzieci do samodzielnego planowania, wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości, kształtowanie odpowiedzialności za wykonanie podjętego zadania. Odwoływanie się do  kącików,  wizualizacji, czynności i zadań do wykonania.
  Kontynuowanie rozwiązań organizacyjnych - wizualizacja procesu edukacyjnego: kolory dnia, lista obecności, plan dnia, kalendarz urodzin, dyżury, tablice zadań, praca w zespołach, prawa ręka, zegar i sygnalizator daltoński, tablica ,,już potrafię”.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

 1. Wycieczka do Szafarni – 08.05.2018r.
 2. Wycieczka do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Filia nr 12 w Toruniu
 3. Wycieczka do Księgarni UMK – 10.05.2018r.
 4. Muzyka etniczna – 15.05.2018r.
 5. Wycieczka do Teatru im W. Horzycy
 6. Uroczystość Dnia Mamy i Taty – 23.05.2018r. godz. 12.30
 7. Kontakty indywidualne – udzielanie informacji o sukcesach i trudnościach wychowawczych
 8. Pomoc rodziców w przygotowanie zajęć i zabaw z dziećmi, realizacji projektu ,,Rodzina książek” – przynoszenie potrzebnych materiałów, głośne czytanie, wzbogacenie kącików zainteresowań
 9. Kontakty indywidualne – udzielanie informacji o sukcesach i trudnościach
  wychowawczych

 

 

 

KWIECIEŃ

Good friend – dobry kolega

 1. „Friends song”
   Powtarzanie frazy:
  - I don’t walk alone
  - I don’t sit alone
  - I don’t eat alone
  - I don’t play alone
  - I don’t read alone
  - I don’t watch alone
 2. Rozpoznawanie obrazków i dopasowywanie do nich słów: walk, sit, eat, play, read, watch
 3. Pznanie słownictwa: friendly, kind, nice, helpful

Spring – Wiosna

 1. Spring is here song (piosenka)
 2. Zapoznanie się ze słownictwem: bluebird, bee, ladybug, butterfly, frog
 3. Rozpoznanie ich na obrazkach i próba ich nazwania
 4. Podążanie za słowami piosenki i nabywanie umiejętności pokazywania
 5. Włączanie się do śpiewu piosenek
 6. Spring Bingo Game 
 7. Spring Games
 • Utrwalanie poznanego już słownictwa oraz wyrażeń
 • Przygotowywanie przedstawienia na zakończenie przedszkola

Jaki powinien być dobry kolega?

 1.  „Nie szata zdobi człowieka”- historyjka obrazkowa; zabawa integracyjna „ Nić przyjaźni”
 2. „Jak rozpoznać dobre rozwiązania”- realizacja programu „Przyjaciele Zippiego” cz. 4
 3. „ Zawsze zgodnie  się bawimy i nikogo nie krzywdzimy”- scenki żywoplanowe , praca plastyczna „ Portret kolegi lub koleżanki”
 4. Twórczy czwartek -„ Jak wygląda przyjaźń?”-  malowanie farbami , zestaw ćwiczeń gimnastycznych ( met. R. Labana)
 5. „Krzywdzenie”- realizacja programu „Przyjaciele Zippiego” cz.4
 6. „Kto to jest przyjaciel ?”-  wywiad do kwartalnika „ Przedszkolak”; zestaw ćwiczeń gimnastycznych z elem. metody twórczej W. Sherborne 
 7. „Urodziny przyjaciela” – nauka piosenki „W przyjaźni siła tkwi”; zabawa matematyczna
 8. „Rozwiązywanie problemów”- realizacja programu „Przyjaciele Zippiego” cz. 4
 9. „ Bociany już przyleciały ”- opracowanie piosenki metodą Dobrego Startu
 10. „Pomagam innym w rozwiązywaniu konfliktów ”- realizacja programu „Przyjaciele Zippiego” cz. 4
 11. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z elem. metody gimnastyki twórczej R.Labana
 12. Zestaw ćwiczeń porannych- „Rymowana gimnastyka dla smyka”
 13. Zabawa ruchowa „ Na łące”
 14. Zabawa ruchowa „ Ptaszki w gniazdach”
 15. Zabawa ruchowa „ Żabki na spacer”


Zadania tygodniowe 

 1. Mieszkańcy łąki- wykonaj z rolki od papieru toaletowego mieszkańca łąki np. motylka, pszczołę itp.
 2. W literkowie-  ułóż wyrazy wg, przykładu
 3. Tangramy- ułóż z figur geometrycznych żaglówkę lub łabędzia
 4. Czego się boję- dokończ rysować obrazek
 5. Tort urodzinowy- rozwiąż działania , a dowiesz się jakie smaki ma tort


Wiosna w pełni

 1. „Łąka, czyli kwiaty ,ptaki i inne zwierzaki- nauka piosenki „ Kwiatowa Wróżka”, wycieczka na polanę
 2. „ Zmiana i strata są elementami życia””- realizacja programu „Przyjaciele Zippiego” cz. 5
 3. „ Ogród warzywny” – rozwiązywanie zagadek; synektyka- malowanie „zapachu warzyw” „ Radzenie sobie po śmierci koś bliskiego”- realizacja programu „Przyjaciele Zippiego” cz. 5
 4.  „Twórczy czwartek ” - zajęcia gospodarcze 
 5. „Wizyta na cmentarzu”- realizacja programu „Przyjaciele Zippiego” cz. 5
 6. „Olimpiada na łące”- gra ściganka  wg. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej, zestaw ćwiczeń gimnastycznych w formie opowieści ruchowej„ Wyprawa dzieci”
 7. „Nauka płynąca z sytuacji zmiany i straty”-realizacja programu „Przyjaciele Zippiego” cz. 5
 8. „Mieszkańcy łąki”-  zabawy badawcze , dziecięca orkiestra
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych ( metoda zadaniowa z elem. metod twórczych)
 • Zestaw ćwiczeń porannych
 • Zabawa ruchowa „ Na łące”
 • Zabawa ruchowa „ Bociany na polowanie ”
 • Zabawa ruchowa „ Pasujące kwiaty”

Zadania tygodniowe

 •  Tor przeszkód- przejdź po ławeczce zachowując równowagę , pokonaj trasę slalomem wyznaczoną chorągiewkami a następnie oddaj celny strzał piłką do wyznaczonego kosza
 • Dorysuj –dorysuj do koła serduszka umieszczając je w odpowiednim miejscu
 • Żaba- wykonaj przestrzenną  żabę wg. wzoru
 • Zamaluj- zamaluj litery potrzebne do napisania podanych wyrazów.
 • Wykonaj działania- oblicz , pokoloruj zgodnie z otrzymanym wynikiem, a dowiesz się jaki obrazek został zakodowany

Kucz Do Uczenia Się
 Matematyka 2 – Motyle

 •  Liczbowe mieszkania na matematycznej wyspie- sesja 44
 • Powiększanie- pomniejszanie- sesja 21

Konstrukcje – Gąsienice

 •  Duży i mały dom- budowanie zgodnie z podanymi kryteriami i indywidualnym projektem- sesja 27
 • Domy dla samochodów- budowanie  garaży zgodnie z podanymi kryteriami- sesja 28

 „W Literkowie I Cyferkowie”

 • Zabawy w rozpoznawanie i nazywanie literki ,,W”, ,,D”, ,,B”małej i wielkiej drukowanej i pisanej, zaznaczanie miejsca głoski w podanych wyrazach, próby czytania sylab, wyrazów
 • Zabawy z cyfrą 9,10 łączenie przedmiotów w pary, kolorowanie według kodu, kolorowanie zgodnie ze wskazaną cyfrą.

Realizacja Koncepcji Planu Daltońskiego

 • Utrwalanie poczucia, samodzielności, odpowiedzialności i współpracy wśród dzieci. Angażowanie dzieci do samodzielnego planowania, wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości, kształtowanie odpowiedzialności za wykonanie podjętego zadania. Odwoływanie się do  kącików,  wizualizacji, czynności i zadań do wykonania.
 • Kontynuowanie rozwiązań organizacyjnych - wizualizacja procesu edukacyjnego: kolory dnia, lista obecności, plan dnia, kalendarz urodzin, dyżury, tablice zadań, praca w zespołach, prawa ręka, zegar i sygnalizator daltoński, tablica ,,już potrafię”


Współpraca z Rodzicami i Środowiskiem

 •  Eksperymenty- spotkanie z chemikiem 10.04.2018
 • Jestem bezpieczny WORD 11.04.2018
 • Koncert TOS 17.04.2018
 • Mały naukowiec – warsztaty edukacyjne w Młynie Wiedzy 27.04.2017
 • Udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

 

MARZEC  

JAK ROZMAWIAĆ Z DZIEĆMI O AIDS

 1. ,,Zawsze razem”-  I BLOK – WIEDZA - teatrzyk kukiełkowy, collage
 2. ,,Doskonalenie komunikacji” - Program ,,Przyjaciele Zippiego – Część 2 ,,W pościeli”, spotkanie 1, zestaw ćwiczeń gimnastycznych (W. Sherborne)
 3. ,,Nie jestem sam” II BLOK – ŻYCIE -  rozmowa przy ilustracjach, zabawy plastyczne i taneczne
 4. Twórcze czwartki - ,,Witaminy z kubeczka” -  zajęcia gospodarcze wykonanie soku z marchwi, buraków i jabłek, zestaw ćwiczeń gimnastycznych(metoda zadaniowa)
 5. ,,Słuchanie” - Program ,,Przyjaciele Zippiego – Część 2 ,,W pościeli”, spotkanie 2, zestaw ćwiczeń gimnastycznych (W. Sherborne)
 6. ,,List do chorego kolegi”-  III BLOK – CHOROBA, WSPARCIE - zabawy teatralne – drama, pantomima, rysowanie i malowanie akwarelami
 7. ,,Co jest bezpieczne, a co nie” – IV BLOK – BEZPIECZEŃSTWO -  zabawa 
 8. ,,Kto może nam pomóc?” - Program ,,Przyjaciele Zippiego – Część 2 ,,W pościeli”, spotkanie 3:, zestaw ćwiczeń gimnastycznych (metoda zadaniowa)
 9. ,,Drzewo życia” -  V BLOK – AKCEPTACJA - słuchanie bajki pt. ,,O rybaku i złotej rybce”, opowieść ruchowa
 10. ,,Mówienie tego, co chce się powiedzieć” - Program ,,Przyjaciele Zippiego – Część 2 ,,W pościeli”, spotkanie 4, zestaw ćwiczeń gimnastycznych (metoda zadaniowa)
 11. Zajęcia edukacyjne w Bibliotece Publicznej i Książnicy Miejskiej Filia nr 12
  pt. ,,Wielkanocny zajączek”

,,Mało nas” – opracowanie piosenki MDS

 • Zestaw ćwiczeń porannych 
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych – elementy Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych – metoda zadaniowa
  Zabawy ruchowe i logopedyczne:
 • ,,Promyki słońca” – zabawa orientacyjno – porządkowa 
 • ,,Przejście po kamieniach” - zabawa z elementem równowagi
 • ,,Ziewanie energetyczne” – metoda P. Dennison 
 • ,,Orkiestra” – ćwiczenia usprawniające artykulatory 
 • ,,Smutny i wesoły Dominik” – ćwiczenia warg 
 • ,,Niesforny sznurek” – ćwiczenia oddechowe

Zadania tygodniowe

 • ,,Ile sylab, ile głosek” – rysowanie pod obrazkami kółek odpowiadających ilości  sylab i kresek będących odpowiednikiem głosek.
 • ,,Bystre oko” - wskazywanie 5 lub 7 różnic pomiędzy dwoma rysunkami.     
 • ,,Pajacyk” – wykonanie w  parze pajaca z przygotowanych elementów.
 • ,,Dokończ szlaczki”– rysowanie wzorów literopodobnych.
 • ,,Figury” – łączenie kropek według wzoru – zadanie dodatkowe


CZY TO JUŻ WIOSNA?

 1. ,,Gdzie jesteś wiosenko?” - wycieczka do pobliskich ogródków i lasku, nauka piosenki pt. ,,Wiosenny mazurek”
 2. ,,Jak utrzymać przyjaźń?” - Program ,,Przyjaciele Zippiego – Część 3 ,,Nawiązywanie i zrywanie więzi”, spotkanie 1, zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 3. Powitanie Wiosny z Teatrem Zaczarowany Świat
 4. Twórczy czwartek - ,,Czy już idzie wiosna?” – teatrzyk z wykorzystaniem sylwet, papieroplastyka ,,Gaik”
 5. ,,Doznawanie samotności i odrzucenia” - Program ,,Przyjaciele Zippiego – Część 3 ,,Nawiązywanie i zrywanie więzi”, spotkanie 2, zestaw ćwiczeń gimnastycznych

 

 • Zestaw ćwiczeń porannych 
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych (elementy gimnastyki twórczej - R. Labana
  Zabawy ruchowe i logopedyczne:
 • ,,Bocian i żabki” - zabawa z elementem podskoku
 • ,,Nie depcz grządek”  - zabawa z elementem równowagi 
 • ,,Wiosenna orkiestra” - zabawa integracyjna 
 • ,,Ence pence” – ćwiczenia melodyki wypowiedzi 
 • ,,Zabawy z wiosną” – ćwiczenia artykulatorów 
 • ,,Latajace papierki” – ćwiczenia

Zadania tygodniowe

 •  ,,Litera s” – układanie litery s z części
 • ,,Patrz uważnie” - wskazywanie przedmiotu, który nie pasuje do pozostałych  
 •  ,,Wesołe zwierzaki” – pod każdym obrazkiem rysowanie tyle kółek ile jest sylab  i tyle kresek ile głosek.
 • ,,Komnata liczb”– przeliczanie przedmiotów, dorysowywanie lub skreślanie.
 • ,,Lustrzane odbicie” – rysowanie lustrzanego odbicia istniejących fragmentów –zadanie dodatkowe

PISANKI, KRASZANKI, JAJKA MALOWANE

 1. ,,Wiosenna przygoda” - opowiadanie dzieci przy historyjce obrazkowej, nauka piosenki ,,Pisanki”
 2. ,,Jak rozwiązywać konflikty z przyjacielem” – Program ,,Przyjaciele Zippiego”  część 3, spotkanie 3, zestaw ćwiczeń gimnastycznych 
 3. Twórczy czwartek ,,Z wielkanocnym zajączkiem w Gazetolandii” - zabawy badawcze  z papierem, lepienie z masy papierowej
 4. ,,Jak nawiązywać przyjaźnie” – Program ,,Przyjaciele Zippiego” część 3, spotkanie 4, zestaw ćwiczeń gimnastycznych

,,Mam chusteczkę haftowaną” – opracowanie piosenki MDS

 • Zestaw ćwiczeń porannych:
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych- (metoda zadaniowa) - ,,Zwierzęta domowe”
  Zabawy ruchowe i logopedyczne:
 • ,,Wiosenne zabawy” - zabawa z elementem czworakowania
 • ,,Zaganianie piłki - ,,świnki” - zabawa z elementami toczenia
 • ,,Listonosz”  - zabawa integracyjna
 • ,,Wiosenne porządki” – ćwiczenia artykulatorów 
 • ,,Koncert w ogródku” – ćwiczenia emisyjne

Zadania tygodniowe

 • ,,Prezenty” – łączenie pasujących zabawek w pary.
 • ,,Literkowi przyjaciele” – łączenie liniami (każdą w innym kolorze) małe i wielkie litery.
 • ,,Kolorowa ściana” – kolorowanie figur tak, aby obok siebie nie znajdowały się prostokąty w takich samych kolorach.
 • ,,Kogutek” – kalkowanie według M. Bogdanowicz
 • ,,Laleczki” – dokańczanie rysowania lalki według wzoru – zadanie dodatkowe


REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU POZNAWCZEGO KLUCZ DO UCZENIA SIĘ (GALINA DOLYA)

MATEMATYKA 2 - MOTYLE
,,Czy mnie oczy nie mylą” - Klucz do uczenia się, Matematyka II, sesja 42
,,Kropkowe mieszkanie i matematyczna wyspa” - Klucz do uczenia się, Matematyka II, sesja 43

KONSTRUKCJE - GĄSIENNICE
,,Piętrowy dom – budowa domu – budowanie przez naśladowanie” – Klucz do uczenia się, Konstrukcje I, sesja 25
,,Elewacja dwupiętrowego domu – budowanie zgodnie z przykładem – ukryta konstrukcja – Klucz do uczenia się, Konstrukcje I, sesja 26

W LITERKOWIE I CYFERKOWIE

 • Zabawy w rozpoznawanie i nazywanie literki ,,r”, ,,s”, ,,n”, „b” małej i wielkiej drukowanej i pisanej, zaznaczanie miejsca głoski w podanych wyrazach, próby czytania sylab, wyrazów, układanie zdań z podanym wyrazem, dokonywanie analizy i syntezy głoskowej i literowej.
 • Zabawy z cyfrą 7, 8,9 łączenie przedmiotów w pary, kolorowanie według kodu, kolorowanie zgodnie ze wskazaną cyfrą.
 • Zabawy ze znakami matematycznymi ,,+”, ,,- ” .
  KONCEPCJA PLANU DALTOŃSKIEGO
 • Utrwalanie poczucia, samodzielności, odpowiedzialności i współpracy wśród dzieci. Angażowanie dzieci do samodzielnego planowania, wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości, kształtowanie odpowiedzialności za wykonanie podjętego zadania. Odwoływanie się do  kącików,  wizualizacji, czynności i zadań do wykonania.
 • Kontynuowanie rozwiązań organizacyjnych - wizualizacja procesu edukacyjnego: kolory dnia, lista obecności, plan dnia, kalendarz urodzin, dyżury, tablice zadań, praca w zespołach, prawa ręka, zegar i sygnalizator daltoński, tablica ,,już potrafię”.

JĘZYK ANGIELSKI

 • Zabawa powitalna „Introduce yourself”
 • Zapytanie “How are you”? Odpowiedź: I’m… dzieci wyrażają uczucie jak się czują.
 • Easter. Słownictwo: basket, bunny, chick, chicken, eggs.
 • The way the bunny hops song. Słownictwo: hop, shake, wiggle, flop.
 • Cress planting – sadzenie rzeżuchy. Słownictwo: cress, cotton wool, cup, seeds, water.
 • Egg and spoon race
 • Easter Egg Hunt

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

 • ,,Witaj wiosenko” - spacer w celu poszukiwania wiosny
 • Wycieczka do Biblioteki Publicznej i Książnicy Miejskiej Filia nr 12 – 15.03.2018r.
 • Koncert muzyczny - 13 marca 2018r. o godz. 9:00 
 • Powitanie wiosny z teatrem "Zaczarowany Świat” -  21 marca 2018r. o godz. 9:00 Kiermasz Wielkanocny – 21.03. – 23.03.2018r.
 • Warsztaty wielkanocne z rodzicami – 13.03.2018r.
 • Kontakty indywidualne – udzielanie informacji o sukcesach i trudnościach wychowawczych
 • Pomoc rodziców w przygotowanie zajęć i zabaw z dziećmi – przynoszenie potrzebnych materiałów, wzbogacenie kącików zainteresowań
 • Kontynuowanie zbiórki plastikowych nakrętek i makulatury
 • Udział rodziców w głośnym czytaniu

 

LUTY

Moje miasto Toruń

 1. „ Poznajemy nasze miasto”-  słuchanie legend. Zestaw ćw. gimnastycznych  z elementami metody twórczej   W. Sherborne.
 2. „Wielki Astronom”- improwizacje teatralne , zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem lampki i globusa. 
 3.  „ Uczucie smutku- uczucie radości”- realizacja programu „ Przyjaciele Zippiego” czI
 4. „ Wesoła planeta ”- „ gdybym poleciał w kosmos to…. „- technika zdań niedokończonych, wykonanie kosmosu  metodą collage.
 5. „Uczucie złości i rozdrażnienia”- realizacja programu „Przyjaciele Zippiego” cz. I
 6. Twórczy czwartek „ Toruń pachnie piernikami”- nauka piosenki  , wykonywanie  pierników z masy solnej.
 7.  „ Nad Toruniem”- opracowanie piosenki metodą Dobrego Startu
 8.  „Uczucie zazdrości”- realizacja programu „Przyjaciele Zippiego” cz. I
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z elem. metody gimnastyki twórczej R.Labana
 • Zestaw ćwiczeń porannych- „Rymowana gimnastyka dla smyka”
 • Zabawa ruchowa z elementem biegu „ Na Toruńskich ulicach”
 • Zabawa ruchowa z elementem toczenia „ Śnieżna kula”


Zadania tygodniowe

 1. Jestem ciekawy świata – wykonaj  rakietę kosmiczną z pudełek
 2. Bawię się matematyką– odkoduj ukryte cyfry pod obrazkami i wykonaj działanie
 3. Będę uczniem- uczę się czytać i pisać – zamaluj te litery, które są potrzebne do zapisania podanego wyrazu w ramce
 4. Mam sprawne ciało i artystyczną duszę –  narysuj odbicie lustrzane ilustracji


Bezpieczne ferie

 1. „Bezpiecznie  się bawimy”  -   wspólne wypracowanie Kodeksu postępowania podczas zabaw zimowych”. Zestaw ćw. gimnastycznych ( metoda zadaniowa)
 2. Poznajemy sporty zimowe- prezentacja multimedialna  fragmentu relacji z Olimpiady zimowej w  PyeongChang , zabawa dydaktyczna Sudoku
 3.  „ Zimowe zabawy”-  scenki żywoplanowe , zabawa dydaktyczna
 4. Twórczy czwartek- „ Jak można spędzić ferie”-  malowanie farbami, zestaw ćw. gimnastycznych z elem. gimnastyki twórczej R.Labana.
 5. „ Zgaduj- zgadula”- rozwiązywanie zagadek pantomimicznych, wykonanie sanek wg. instrukcji
 6. „Uczucie zdenerwowania”- realizacja programu „Przyjaciele Zippiego” cz. I
 7. „Zima lubi dzieci ”-  instrumentacja piosenki,  wykonanie zimowej zabawki w słoiku.
 8. „Wyprawa  po skarb ”-  zabawa na terenie przedszkola
 9. „ Jestem płatkiem śniegu”-  analogia personalna , zestaw ćwiczeń gimnastycznych ( met. R. Labana)
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych  z elementami ruchu rozwijającego V. Scherborne
 • Zestaw ćwiczeń porannych K. Wlażnik
 • Zabawa ruchowa „Zimowisko” z el. czworakowania i biegu 
 • Zabawa ruchowa „Tańczymy Lambada”  z el. met. Twórczych
 • Zabawa ruchowa „Bitwa na śnieżki”  z el. rzutu

Zadania tygodniowe

 • Jestem ciekawy świata –  wymień 5 zasad bezpiecznej zabawy na śniegu
 • Bawię się matematyką– wykonaj przestrzenne figury wykorzystując plastelinę i liczmany
 • Będę uczniem- uczę się czytać i pisać – ułóż z zapałek litery, które znasz
 • Mam sprawne ciało i artystyczną duszę – nauczę się I zwrotki i refrenu piosenki „ Nad Toruniem”

Nad Toruniem noc zapada,
usiadł kot na Krzywej Wieży
Kot kociętom opowiada
o piernikach słodkich, świeżych.
Toruń, stary Toruń
nadwiślański gród
pachnie piernikami,
bo w piernikach miód.


Kucz Do Uczenia Się

Matematyka 2 - Motyle

 1. ,,Czy mnie oczy nie mylą” - sesja 42
 2. „ Kropkowe mieszkanie i matematyczna wyspa”- sesja 43
 3. „Liczbowe mieszkanie na matematycznej wyspie”- sesja 44

Konstrukcje – Gąsienice

 1. „Kłoda nad rzekę- budowanie kładki zgodnie z przykładem”- sesja 22
 2. „Ponad i pod- budowanie mostu transportowego zgodnie z podanymi kryteriami”- sesja 23
 3. „ Mosty na wyspę”- budowanie zgodnie z indywidualnym projektem”- sesja 24

„W Literkowie I Cyferkowie”

 • Zabawy w rozpoznawanie i nazywanie literki ,,K”, ,,L”, ,,R”, „S” małej i wielkiej drukowanej i pisanej, zaznaczanie miejsca głoski w podanych wyrazach, próby czytania sylab, wyrazów
 • Zabawy z cyfrą 7, 8,9 łączenie przedmiotów w pary, kolorowanie według kodu, kolorowanie zgodnie ze wskazaną cyfrą.

Realizacja Koncepcji Planu Daltońskiego

 • Utrwalanie poczucia, samodzielności, odpowiedzialności i współpracy wśród dzieci. Angażowanie dzieci do samodzielnego planowania, wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości, kształtowanie odpowiedzialności za wykonanie podjętego zadania. Odwoływanie się do  kącików,  wizualizacji, czynności i zadań do wykonania.
 • Kontynuowanie rozwiązań organizacyjnych - wizualizacja procesu edukacyjnego: kolory dnia, lista obecności, plan dnia, kalendarz urodzin, dyżury, tablice zadań, praca w zespołach, prawa ręka, zegar i sygnalizator daltoński, tablica ,,już potrafię”


Współpraca z Rodzicami i Środowiskiem

 • Bal karnawałowy 02.02.2018
 • Koncert TOS 27.02.2018
 • Udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

KONCEPCJA PLANU DALTOŃSKIEGO
Kontynuowanie rozwiązań organizacyjnych - wizualizacja procesu edukacyjnego.
•    Kolory dnia  
•    Lista obecności
•    Plan dnia
•    Kalendarz urodzin
•    Dyżury
•    Tablice zadań
•    Praca w zespołach
•    Prawa ręka  
•    Zegar i sygnalizator daltoński

 

Nauczyciele prowadzący: Hanna Dudkowska, Karolina Ostrowicka-Dądelska

CZERWIEC

DZIEŃ DZIECKA

 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych „Spotkanie przyjaciół” metodą R. Labana, 
 • Zestaw ćwiczeń porannych 
 • Zabawa ruchowa „Słonko wstaje” 
 • Zabawa integracyjna „Dziecko do dziecka”
 • Spotkanie z Magikiem- zabawy z okazji Dnia Dziecka  - zabawy i gry integracyjne, konkursy, loteria fantowa, działalność plastyczna, słuchanie bajek 
 • „Calineczka” – bajka dla dzieci w wykonaniu rodziców dzieci z przedszkola w ramach akcji „Rodzice – Dzieciom” 
 • „Mój szczęśliwy dzień”- rysowanie pastelami na dużym formacie zainspirowane opowiadaniem nauczyciela. 
 • „Mamy takie same prawa”- słuchanie piosenki.  „Wszyscy jesteśmy ważni pomimo różnic”- zabawa dydaktyczna.
 • Muzeum etnograficzne- wyjazd na próbę generalną do przeglądu.

ZABAWY NA ŁĄCE I W LESIE

 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych metoda R. Labana „Wiosenna łąka”
 • Zestaw ćwiczeń porannych   
 • Zabawa ruchowo-naśladowcza „Naśladujemy” 
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „ Motyle i kwiaty”
 • Zabawa bieżna „Ogon wiewiórki”
 1. „Poznajemy las”- zajęcia w terenie z tatą Ignacego C.  
 2. „Co by było gdyby lasu nie było”- rozmowa na temat wiersza. Instrumentacja piosenki „Orkiestra”.
 3. „Las ma warstwy”- rozmowa połączona z działaniem, tworzenie makiety lasu. 
 4. „Liczenie kwiatków” zabawy matematyczne zainspirowane ćwiczeniami oddechowymi z wykorzystaniem wiersza E. M. Skorek. 
 5. „Spacerkiem po łące”- opowieść ruchowa z ćwiczeniami artykulacyjnymi inspiracją do pracy plastycznej „Motyle”
 6. „Chmury i watr wokół nas” – malowanie zainspirowane obserwacją chmur na niebie i wierszem W. Domeradzkiego „Chmury” .
 7. „Muzyka w kolorach” – taniec kwiatów inspiracją do malowania muzyki.
 8. Spotkanie w bibliotece- zajęcia edukacyjne

JUŻ ZA CHWILE WAKACJE

 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych „Jak to latem bywa”
 • Zestaw ćwiczeń porannych  
 • Zabawa ruchowo – naśladowcza – „Pokaż mi pokaż jak...”.
 • Zabawa ruchowa wg Pedagogiki Zabawy (Klanza) ,,Samolot”.
 • Zakończenie roku- uroczystość przedszkolna wg osobnego scenariusza.
 • „Wyjazd Ani i Krzysia” inscenizacja utworu J.Salach  inspiracją do tańca z mopami.
 • „Jedziemy na wakacje”- zabawa dydaktyczna. „Samolot” składanie wg instrukcji obrazkowej. 
 • „Bezpieczne wakacje”- tworzenie kodeksu w oparciu o wiersz „Wakacyjne rady”- W. Badalskiej. „Zachód słońca”- praca plastyczna metodą collage.
 • „Mali badacze co pływa, co tonie” -  montowanie z tworzywa przyrodniczego nt. „Łódeczka” inspiracja do zabaw badawczych „Co pływa, co tonie?”.   
  Realizacja kolejnych sesji Programu „Klucz do uczenia się” plus aktualny zestaw ćwiczeń gimnastycznych.
  Konstrukcje  27, 28.
  Matematyka 17, 18

Zadanie tygodnia do tematyki DZIEŃ DZIECKA

 • Narysuj ulubioną postać z bajki.
 • Stwórz kompozycję z mozaiki geometrycznej i ją nazwij.

Zadanie tygodnia do tematyki ZABAWY NA ŁĄCE I W LESIE

 • „Zaczarowany obrazek” – pokoloruj obrazek kredkami według podanego kodu i sprawdź, co się na nim kryje.
 • „Zwierzęta leśne”- znajdź 7 różnic między obrazkami.
 • Naucz się piosenki „Po łące biega lato”.
 • Dokończ wzór (rytm)- karta pracy (grzyby, drzewa iglaste i liściaste)
 • „Choinka”- połącz kropki- rysowanie oburącz
 • „Zwierzęta leśne”- stwórz z rodzicami atlas zwierząt występujących w naszych lasach.

Zadanie tygodnia do tematyki JUŻ ZA CHWILE WAKACJE

 • „Dlaczego Kameleon zmienia kolory?”- znajdź odpowiedź
 • Karta pracy: wakacyjne sudoku.
 • Zaprojektuj sukienkę dla Pani Lato.

TWÓRCZE CZWARTKI

 1. „Co by było, gdyby wszystko było zielone”- analogia fantastyczna
 2. „Sznurkowe obrazy”- układanie i nazywanie wzoru ze sznurka
 3. „Muzyka w kolorach”- malowanie muzyki
 4. „Wakacje”- mapa myśli

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI  I ŚRODOWISKIEM

 • Udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
 • Spacer po najbliższej okolicy przedszkola, w celu obserwacji przyrody
 • Rozmowy indywidualne z rodzicami na temat przestrzegania przez dzieci noszenia nakryć na głowę w okresie lata.
 • Systematyczne organizowanie wystawek prac dziecięcych,
 • Zajęcia w lesie z tatą Ignacego C.
 • Zajęcia w Bibliotece 
 • Wyjazd do muzeum etnograficznego- 08.06.2018
 • Bajka rodzice- dzieciom- 05.06.2018
 • Bajka w wykonaniu studentów z UMK 06.06.2018
 • Dzień dziecka 04.06.2018
 • Zakończenie roku

 

MAJ

Angielski

1.Dzień Mamy – Mother’s Day

 • Praca z ilustracją przedstawiającą rodzinę. Słownictwo: family, mummy, daddy, grandma, grandpa, sister, brother, uncle, aunt
 • Memory game, Family Members
 • „Where is daddy, where is mummy”. Dzieci próbują wskazać członków rodziny

2. Maths Games -  zabawy matematyczne

 • Shapes – kształty
 • Numbers – numery

3. Utrwalanie

 • Utrwalanie piosenki na powitanie „Hello, hello, hello how are you” oraz piosenki na pożegnanie „Bye, bye, goodbye”
 • Utrwalanie poznanego już słownictwa oraz wyrażeń

 

Jestem Polakiem, mieszkam w Europie

 • „Mokre nogi”- zestaw ćwiczeń porannych,  
 • „Wesołe figury” – zabawa ruchowa,  
 • „Spotkanie przyjaciół” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych, 
 1. „Co to jest Polska? ” - Słuchanie opowiadania W. Markowskiej,  
 2. „Jestem Polką i Polakiem” -  nauka  piosenki,  
 3. „Co by było  gdyby na świecie nie było granic?’’- trening twórczego myślenia,
 4. „Krakowianka jestem”- nauka tańca,  
 5. „Wiosenne zabawy matematyczne” - rozwijanie umiejętności liczenia,  
 6. „Co tak wieje”? – zabawa badawcza na terenie przedszkolnym, 
 7. „O świerszczyku co przepiłował skrzypce” – teatr sylwet na podstawie opowiadania Cz. Janczarskiego, 
 8. „Pomaluję cały świat ”- opracowanie piosenki Metodą Dobrego Startu.  

  „Teatr”- projekt edukacyjny

Etap pierwszy wprowadzenie tematu:

 • „W teatrze” - rozmowa połączona z przygotowaniem nowej siatki pojęć.
 • „Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się gdy patrzę”- cykl zajęć wprowadzających.
 • „Po co jest teatr?”- słuchanie wiersza Joanny Kulmowej,  
 • „Magiczne miejsce”- nauka piosenki,
 • „Magiczne miejsce  teatr” – pokaz multimedialny,  
 • „Smerfowy teatr” - wzbogacanie kącika teatralnego o nowe elementy garderoby, 
 • Aktorzy na małej scenie
 • Przestrzeganie zawartych z dziećmi zasad zabawy w kąciku teatralnym,
 • Zabawy w teatrze cieni, 
 • Zwierzęta w zoo- dziecięca pantomima, 
 • Swobodne zabawy w teatrzyku, 
 • Wyjazd do teatru lalkowego ,,Zaczarowany świat”

Etap drugi – aktywność badawcza dzieci: Wspólnie z dziećmi wybór sztuki do inscenizacji
Przygotowanie scenografii do zaplanowanego przedstawienia. Ustalenie obsady do zaplanowanego przedstawienia. Przygotowanie plakatu. Próba generalna przed zaplanowanym przedstawieniem.

Etap trzeci – zakończenie projektu:
Dokumentacja projektu  -  zdjęcia  wykonane podczas realizacji,
Wystawa prac dziecięcych w galerii przedszkolnej,  
Wyjazd do teatru Horzycy.
Przedstawienie w wykonaniu Smerfów dla  rodziców.   

Czego Wam życzyć Kochani Rodzice?

 • „W ogródku”- zestaw ćwiczeń porannych,  
 • „Zabawy z mamą i tatą” - zabawa ruchowa,  
 • „Areobik  z mamą” - zestaw   ćwiczeń gimnastycznych,  

„Dziękuję” - słuchanie wiersza E. Pełczyńskiego,

 1. „Dbajmy o swoje zdrowie” - zabawy sportowe,  
 2. „Zajączek z rozbitego lusterka”- teatrzyk kukiełkowy na podstawie  opowiadania nauczycielki,    
 3. „Mój najpiękniejszy dzień z mamą i tatą” - tworzenie opowiadania połączone z odgrywaniem scenek pantomimicznych,  
 4. ”Barwy wiosenne i ja jako kolor” - malowanie pastelą,  
 5. „Kochana Mamo” -  nauka piosenki,  
 6. „Mam życzenie do zajączka” – teatr cieni na podstawie opowiadania I. Salach,   
 7. „Szewczyk” - nauka tańca ludowego,  
 8. „Zaczarowana plama”- eksperymentowanie z plamą tuszu,    
   „Odpoczywam wśród marzeń” - relaksacja przy nagraniu muzycznym koncertu J. Brahmsa  ,,Kołysanka” Op.  49,   
 9. ,,Uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty”.  

Realizacja programu: Klucz do Uczenia się  

Konstrukcje:

 1. Sesja 24 Mosty na wyspę - budowanie zgodnie z indywidualnym projektem
 2. Sesja 25 Piętrowy dom- budowanie przez naśladowanie. Sesja 26 Elewacja dwupiętrowego domu budowanie  zgodnie z podanymi kryteriami.

Matematyka:

 1. Sesja 14 Dywaniki dla figurkowych ludzików  
 2. Sesja 15 Tęczowa loteria ze słowami
 3. Sesja 16 Wieża zwierząt

Zadania do wykonania

 • Zadanie tygodnia do tematyki  Jestem Polakiem, mieszkam w Europie
  Nauka  adresu zamieszkania  
  Przyporządkowanie flagi do europejskiego państwa
  Jesteśmy Polką i Polakiem- nauka tekstu i melodii piosenki
 • Zadanie tygodnia do projektu ,,Teatr”
  Wykonanie maski do zabawy w teatrze wg instrukcji
  Nauka wiersza -  „W teatrze”
 • Zadanie tygodnia do tematyki  Czego wam życzyć kochani rodzice?
  Wykonanie pracy plastycznej techniką wydzieranki oraz lepienie z masy solnej- inwencja twórcza dziecka

 • Realizacja koncepcji planu daltońskiego:
  Utrwalanie poczucia: samodzielności, odpowiedzialności i współpracy wśród dzieci. Angażowanie dzieci do samodzielnego planowania, wzmacnianie wiary we własne siły                         i możliwości, kształtowanie odpowiedzialności za wykonanie podjętego zadania. Odwoływanie się do  kącików,  wizualizacji, czynności i zadań do wykonania.
  Kontynuowanie rozwiązań organizacyjnych - wizualizacja procesu edukacyjnego: kolory dnia, lista obecności, plan dnia, kalendarz urodzin, dyżury, tablice zadań, praca w zespołach, prawa ręka, zegar i sygnalizator daltoński, tablica ,,już potrafię”
 • Twórcze czwartki:
 • „Co by było  gdyby na świecie nie było granic?’’- trening twórczego myślenia,
 • „Zwierzęta w zoo” - dziecięca pantomima, 
 • „Mój najpiękniejszy dzień z mamą i tatą” - tworzenie opowiadania

 Współpraca z rodzicami i środowiskiem:

 • Rozmowy indywidualne z rodzicami, 
 • Pomoc rodziców w gromadzeniu pomocy do zajęć,  
 • Udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom,” 
 • Spacer w pobliżu przedszkola, 
 • Dzień Mamy i Taty – zapraszamy Dnia 25 maja 2018r. godz. 12:00  (piątek)
 • Wycieczka do Muzeum Etnograficznego, 
 • Zajęcia w Bibliotece,  
 • Koncert muzyczny TOS w Toruniu.

 

KWIECIEŃ

ANGIELSKI

Milk – Mleko

 1. „Moo Moo Song” – skąd się bierze mleko
 2. Jakie produkty zawierają mleko? Poznanie słownictwa: cheese, yoghurt, cottage cheese, ice cream
  Bingo game
 3. Zdrowe zęby „Brush your teeth song”

Earth – Ziemia

 1. Newspaper painting. Dzieci tworzą kulę ziemską z gazet, następnie używając farb w kolorze zielonym, białym i niebieskim dekorują ją.
 2. Słownictwo: earth, paint, paintbrush, green, white, blue
 3. Flower Matching Game. Rozpoznawanie kwiatów i łączenie je w pary
 • Utrwalanie piosenki na powitanie „Hello, hello, hello how are you” oraz piosenki na pożegnanie „Bye, bye, goodbye”
   Utrwalanie poznanego już słownictwa oraz wyrażeń

Czyste powietrze wokół nas

 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych– metoda zadaniowa.
 • Zestaw ćwiczeń porannych. 
 • „Zepsuty pajacyk” – zabaw ruchowa z elem. 
 • „Dogoń wiatr” zabawa z elementem biegu.
 1. Co i dlaczego dymi?- spacer po okolicy. „Źródła dymu”- szkic.
 2. „O kominie, który przestał dymić”- historyjka obrazkowa. Zagadki zapachowe.
 3. „Piosenka o Dinku”- nauka piosenki. „Portret dinozaura”- tworzenie puzzli.
 4. Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?- burza mózgów.  Historyjka o podróży Dinusia pociągiem – pantomima. 
 5. Jak unikać dymu papierosowego?- tworzenie znaczka „Nie pal przy mnie”. „Co by było, gdyby wiatru nie było?”- wypowiedzi twórcze. 
 6. Bawimy się powietrzem- zabawy badawcze zainspirowane wierszem D. Wawiłow pt. „Jak wygląda wiatr” oraz wietrzną muzyką.

Zabawy badawcze:

 1. „Czy powietrze może poruszać lekki przedmioty?” 
 2. „Czy powietrze można ścisnąć
 3. „Czy gorące powietrze unosi się do góry?” 
 4. Zabawy z wiatrem w ogrodzie przedszkolnym

Skąd się bierze mleko?

 • Zestaw ćwiczeń porannych
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych – metoda zadaniowa 
 • „Prosto do celu” 
 • „Płotek” – zabawa orientacyjno- porządkowa.
 • „Koniki” – zabawa bieżna
 1. Od trawy do mleka- historyjka obrazkowa. Słuchanie piosenki „Czarna krowa w kropki bordo”.
 2. ”Kolorowe mleko”- teatrzyk sylwet w oparciu o tekst I. Salach. Malowanie na podkładzie z kaszy mannej. 
 3. „Wiem, co jem- produkty mleczne”– zabawa dydaktyczna. Zabawy rytmiczno-ruchowe przy piosence „Oj dana, oj dana ,pij mleko od rana”.
 4. „Co by było, gdyby krowa dawała kolorowe mleko?”– opowiadanie twórcze dzieci. „Dzbanek do mleka”- oklejanie kolorową masą solną.

Nasza Ziemia

 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.
 • Zestaw ćwiczeń porannych.
 • „Butelkowe kręgle”- zabawa na koordynację wzrokowo- ruchową.
 • „Sztafeta z butelkami”- zabawa bieżna.
 • „Masaż pleców”- ćwiczenie uspokajające w parach.

 

 1. „Przedszkolne Ekoludki”- nauka piosenki. „Świat z zakrętek” zabawa konstrukcyjno- manipulacyjna.
 2. „Ekologia wg dziadka”- słuchanie opowiadania M. Ledwoń. „Mój znak” – projektowanie.
 3. „Oszczędzaj wodę”- gra ściganka wg Gruszczyk- Kolczyńskiej. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.
 4. „Opowieść Ziemi”- wiersz inspiracją do pracy plastycznej „Ziemia szczęśliwa i smutna”- naklejanka.
 5. „Recyklingowa orkiestra”- zabawa rytmiczna. „Dzień Ziemi”- przedszkolne obchody światowego Dnia Ziemi
 6. Akcja charytatywna „książka dla szpitala” wiersz L.Wiszniewskiego pt. ”Przyjaciele zajączka” inspiracją do rozmowy na temat: Jak możemy pomagać chorym kolegom lub koleżankom.

Realizacja programu: Klucz do uczenia się kolejne sesje:

Konstrukcje

 • Sesja 21 Wspinanie się i zjeżdżanie- budowanie zjeżdżalni zgodnie z przykładem i trójwymiarowym „modelem ducha”. 
 • Sesja 22 Kładka nad rzeką- budowanie kładki zgodnie z przykładem.
 • Sesja 23 Ponad i pod- budowanie mostu transportowego zgodnie z podanymi kryteriami.

Matematyka

 • Sesja 10 Głodne króliczki i dodatkowe marchewki. 
 • Sesja 11 Który dom jest wyższy
 • Sesja 12 Guziki do dziurek.

ZADANIA DO WYKONANIA

 • Zadanie tygodnia do tematyki „Czyste powietrze wokół nas”.
  Karta pracy: Ogony latawców poplątały się na wietrze. Spróbuj je rozplątać i pokoloruj każdy na inny kolor kredki.
  Karta pracy: Które pojazdy potrzebują wiatru, aby się poruszać? Pokoloruj je.
  „Nie pal przy mnie”- ułóż wyliczankę.
 • Zadanie tygodnia do tematyki „Skąd się bierze mleko?”.
  „Mleczny rysunek” – dzieci strzepują z pędzla na kartkę krople białej farby i rozdmuchują je w różnych kierunkach. Następnie dorysowują różnorodne elementy tworząc rysunek wg własnego pomysłu.
  Karta pracy: Otocz linią tylko te produkty, które powstają z mleka.
  Karta pracy: To są zwierzęta, których mleko pije człowiek. Wytnij litery i ułóż z nich nazwy tych zwierząt.
  „Pij mleko będziesz wielki”- stworzenie plakatu reklamowego wg własnego pomysłu.
  Nauka rymowanki: Muczą , krowy muczą na zielonej łące.
 • Zadanie tygodnia do tematyki „Nasza Ziemia”
  Karta pracy: Przyjrzyj się odpadkom. Do których należy je wrzucić koszy?
  Karta pracy: Zastanów się i narysuj swoje pomysły, jak dbać o naszą planetę Ziemię.
  „Odznaka przyjaciela przyrody” – rysowanie według własnego pomysłu.
  Nauka wiersza: By las był zielony.

REALIZACJA KONCEPCJI PLANU DALTOŃSKIEGO:


Na bieżąco utrwalanie poczucia samodzielności, odpowiedzialności i współpracy wśród dzieci;
- zaznaczanie obecności na tablicy
- zaznaczanie dyżurów na drzwiach
- kalendarz pogody
- wizualizacja planu dnia - zaznaczanie wskazówką realizowanej aktywności
- zadania do wykonania dopasowywane do tematyki tygodniowej
- wizualizacja kolorów dnia – zaznaczenie aktualnego dnia tygodnia
- wyznaczenie codziennie nowych par do pracy w parach
- porządkowanie zabawek zgodnie z wizualizacją kącików zabaw
- stosowanie zegara daltońskiego do zabaw i zajęć
- hałasomierz
- wprowadzenie „Olafa” dzwoneczka głośności.

TWÓRCZE CZWARTKI:

 • Teatr małego aktora.
 • Wszystkie kredki chcą rysować.
 • Kreatywne rysowanie.
 • Kim jestem?

WAPÓLPRACA Z RODZICAMI i ŚRODOWISKIEM:

 • Rozmowy indywidualne z rodzicami 
 • Pomoc rodziców w gromadzeniu pomocy do zajęć 
 • Udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
 • Spacer w pobliżu przedszkola
 • Eksperymenty dla przedszkolaków 10.04.2018 godz. 9.00 
 • Zajęcia w Bibliotece 12.04.2018 godz. 10.00
 • Koncert muzyczny 17.04.2018 godz. 9.00

 

MARZEC

Kto w Toruniu mieszka …

 • „Wiatr i chmurki” – zestaw ćwiczeń porannych   
 • „Berek” – zabawa ruchowa 
 • „Na wiosennej wycieczce” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych  
 • „Kto w Toruniu mieszka” - rozmowa nt. filmu edukacyjnego „Wisła”- malowanie dziesięcioma palcami,  
 • „Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”… rozmowa przy mapie Nieba. Kto w Toruniu, mieszka - nauka piosenki.
 • Tomek  zwiedza Toruń - układanie planu wycieczki, praca w grupach daltońskich,
 • Moja Pamiątka z Torunia – zabawy plastyczne techniką kolażu, 
 • „Piernikowe miasto” - wycieczka do  Muzeum piernika,
 • Co tak wieje? – zabawa badawcza,  
 • „Legenda o Flisaku i żabkach”  - teatr  sylwet, 
 • „Co by było  gdyby rośliny rosły w nieskończoność? ” - trening twórczego myślenia, analogia fantastyczna    
 • „Telewizja czy książka” -   elementy dziecięcego filozofowania,  
 • „Kleksografia” -  zabawy plamą,    
 • „Mam chusteczkę” - opracowanie piosenki Metodą Dobrego Startu.  

Wielka wyprawa w kosmos

 • „Mój cień” – zestaw ćwiczeń porannych,  
 • „Leniwe ósemki”- zabawa ruchowa,  
 • „Kolory wokół nas” - zestaw ćwiczeń gimnastycznych, 
 • „A jednak się kręci” - zabawy twórcze, 
 • „Niebieska planeta” – malowanie farbami plakatowymi, 
 • „W królestwie literek”- teatrzyk kukiełkowy, „Co ja mam”- nauka piosenki,
 • „Kosmiczna wyprawa’- gra sciganka wg. metody Gruszczyk –Kolczyńskiej, 
 • Powietrze i hałas- zabawy badawcze, 
 • „Hej! Czy jest tu kto?”- elem. filozofii wg Lipmana,
  „Mikołaj Kopernik” –rozmowa nt.  prezentacji multimedialnej.

Wiosna ubiera świat na zielono...

 • „Taniec radości” - zestaw ćwiczeń porannych,
 • „Ludzie do ludzi” - zabawa ruchowa, 
 • „Na wiosennej łące”- zestaw ćwiczeń gimnastycznych, 
 • Dlaczego bociany wiosną wracają do Polski? – rozmowa na temat  filmu edukacyjnego,
 • „Kujawiak”- nauka  tańca,
 • „Kredki”- teatr sylwet na podstawie opowiadania M. Musierowicz,  
 • „Co by było gdyby drzewa zamiast gałęzi miały ręce?” -  trening twórczego myślenia  analogia fantastyczna,  
 • Wiosenne pytania. – dziecięce poezjowanie,   
 • „Żegnaj zimo – przyszła wiosna” - Uroczystość powitania wiosny.

Wielkanocny koszyczek- piękno polskich tradycji

 • „Areobik  z mamą” - zestaw   ćwiczeń porannych  
 • „Żabki i bocian” - zabawa uchowa  
 • „Lustro” - zestaw ćwiczeń gimnastycznych  
 • „Przy świątecznym stole” - zabawa tematyczna ,,Wieziemy tu kogucika”- nauka przyśpiewki ludowej,  
 • „Mam życzenie do zajączka”- teatr cieni na podstawie opowiadania I. Salach, 
 • Wywiad z jajkiem -  elem. dziecięcego  filozofowania. 
 • Kukiełki z ręki - zabawy teatralno- muzyczne, konstruowanie kukiełek na palce, „Pisanki, pisanki” - zabaw matematyczne wg. M.Gruszczyk-kolczyńskiej.  

Kucz do uczenia matematyki
Realizacja koncepcji planu daltońskiego:

 • Utrwalanie samodzielności, odpowiedzialności i współpracy wśród dzieci. Angażowanie dzieci do samodzielnego planowania, wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości, kształtowanie odpowiedzialności za wykonanie podjętego zadania. Odwoływanie się do  kącików,  wizualizacji, czynności i zadań do wykonania. Kontynuowanie rozwiązań organizacyjnych, wizualizacja procesu edukacyjnego: kolory dnia, lista obecności, plan dnia, kalendarz urodzin, dyżury, tablice zadań, praca w zespołach, prawa ręka, lewa ręka, zegar i sygnalizator daltoński, tablica ,,już potrafię”

Zadania tygodniowe:

 • Wykonaj   pocztówkę o Toruniu- technika kolażu
 • Z masy solnej ulep wybrany element z legendy o Toruniu
 • Policz pierniki i ułóż od najmniejszego do największego
 • „Toruń” – naucz się wiersza na pamięć 
 • „Kwiaty wiosny”- podaj pierwszą głoskę  w wyrazach, podziel wyrazy na sylaby, policz sylaby.
 • ‘Ufoludek”- ułóż historyjkę obrazkową,
 • „Planety”- odczytaj i dopasuj obrazek.

  Współpraca z rodzicami i środowiskiem:
 • Dnia 13 marca 2018r. o godz. 9:00 zapraszamy przedszkolaki na koncert muzyczny.
 • Dnia 21 marca 2018r. o godz. 9:00 powitanie wiosny z teatrem "Zaczarowany Świat"
 • Wymiana informacji o dziecku między nauczycielkami a rodzicami.
 • Gromadzenie materiałów rysunkowych, potrzebnych do zajęć i zabaw,
 • Udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”,
 • Spacer po najbliższej okolicy przedszkola, w celu obserwacji przyrody- zasady bezpieczeństwa w związku z rozbudową przedszkola,
 • Wycieczka do Muzeum Piernika,
 • Wycieczka do Muzeum Etnograficznego.

JĘZYK ANGIELSKI

 • Zabawa powitalna „Introduce yourself"
 • Zapytanie “How are you”? Odpowiedź: I’m… dzieci wyrażają uczucie jak się czują.
 • Easter. Słownictwo: basket, bunny, chick, chicken, eggs.
 • The way the bunny hops song. Słownictwo: hop, shake, wiggle, flop.
 • Cress planting – sadzenie rzeżuchy. Słownictwo: cress, cotton wool, cup, seeds, water.
 • Egg and spoon race
 • Easter Egg Hunt

 

 

 

 

 

 

 

W karnawale same bale

 1. „Karnawałowe szaleństwa” zajęcia w bibliotece filia książnicy kopernikańskiej. 01.02/ „Jak zostałem piratem?”- historyjka obrazkowa. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.
 2. „Na karnawał przyszła pora”– rozmowa inspirowana treścią opowiadania Ewy Stadtmüller. „W krainie baśni” bal karnawałowy z wodzirejem. 02.02

Na zakupy zapraszamy- Dzień Handlowca

 • Gimnastyka, dobra sprawa!– zestaw ćwiczeń gimnastycznych z wykorzystaniem woreczków: nabywanie umiejętności łączenia ruchów z muzyką i manipulacją przyborem, rozwijanie motoryki dużej, kształtowanie prawidłowej postawy, kształtowanie zręczności, zwinności, doskonalenie rzutu prawą i lewą ręką.
 • Zestaw ćwiczeń porannych: nabywanie umiejętności kierowania ciałem poprzez ćwiczenia ruchowe, motywowanie do dbałości o sprawność fizyczną, budowanie wiary we własne siły.
 • „Wesołe zakupy”- zabawa wieloznaczna.
 • „Uciekające złotówki”- zabawa bieżna.
 • „Kolejka”– zabawa orientacyjno- porządkowa.
 1. „Adaś w  centrum handlowym”– rozmowa na podstawie obrazków. „Monety”- frotaż. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.
 2. „Sklepowa wyliczanka”– nauka piosenki Marii Peszat. Zabawa dydaktyczna „Handel wymienny”.
 3. „Przedszkolna mennica”- lepienie z gliny/plasteliny. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.
 4. „Taniec zabawek”– improwizacje do muzyki klasycznej. Zabawa tematyczna „Sklep z zabawkami”.
 5. „Sceny ze sklepu wzięte”- scenki dramowe. Zabawa dydaktyczna- matematyczna „Zakupy”.  Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.
      
  W różnych porach dnia:
 • „Kto ma monetę” zabawa na koncentrację uwagi.
 • „Grosz do grosza, a będzie kokosza” – doskonalenie sprawności manualnej.
 • Zabawa na spostrzegawczość „Co się zmieniło?”
 • Zabawa: „Przez dziurkę od klucza”.
 • „Masło i chleb”– zabawa pozwalająca doświadczyć pozytywnego kontaktu fizycznego

Baśniowe ferie

 • Zestaw ćwiczeń porannych z szarfami. Dzieci powinny: Doskonalić wyczucie równowagi. maszerować w różnym tempie i biegać swobodnie po sali. Kształcić prawidłową postawę ciała.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych. Dzieci powinny kontrolować wykonywane ruchy, nawiązywać kontakt wzrokowy i dotykowa z partnerem. Utrzymywać równowagę podczas omijania różnych przeszkód. Ćwiczyć szybkość (biegi), zręczność ( rzuty do celu), wzmacniać odporność emocjonalną.
 • Zabawa z elem. skłonu „Tańczymy labada.
  Zabawa orientacyjno- porządkowa „Czarodziej czaruje”.
  „Bal u księcia” –improwizacja ruchowa przy dźwiękach muzyki.
 1. „W świecie baśni” nauka piosenki poprzez osłuchanie. „Baśniowa zgaduj, zgadula”- zagadki dotykowe. „Moja ulubiona bajka”- malowanie.
 2. „Zamek dla Królewny Śnieżki” zabawy konstrukcyjno- manipulacyjne. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.
 3. „Jaś i Małgosia”- opowieść ruchowa (Thulina). „Lukrowe pierniczki”- kolage.
 4. „Co Czerwony Kapturek ma w koszyczku?”- zabawa dydaktyczna- sensoryczna na podstawie historyjki obrazkowej. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.
 5. „Roszpunka”- rozmowa na podstawie filmu.  „Jestem czarownicą”- eksperymenty badawcze. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.

W różnych porach dnia:

 • „Jesteśmy aktorami” – odgrywanie krótkich scenek z bajek.
 • „Czerwony Kapturek” – kolorowanie postaci.
 • „Bajkowy bal” – improwizacja ruchowa przy muzyce.
 • „Na tropie Kota w Butach” gra ściganka.
 • „Jestem bohaterem z bajki”- zabawa dramowa.
 • „Gra na wodzie”- zabawa badawcza.
 • „Chatka Baby Jagi”- ćwiczenie grafomotoryczne.

Poznajemy pracę weterynarza- rozwinięcie projektu „pies”.

 • Zestaw ćwiczeń porannych: zorganizowanie i zdyscyplinowanie grupy, wyrabianie umiejętności sprawnego i estetycznego poruszania się.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z wykorzystaniem gazet: rozwijanie sprawności motorycznej w zakresie szybkości, skoczności, zwinności i zręczności. Kształtowanie pomysłowości oraz inwencji twórczej, wyrabianie umiejętności działania zespołowego.
 • Zabawy rychowe:
  „Psy na spacerze” zabawa orientacyjno- porządkowa
  „Spróbuj złapać”- zabawa z elementami rzutu.
  „Zabawy piesków”- zabawa ruchowa zainspirowana wypowiedziami dzieci.
  „Zaginiony kotek”- zabawa z elementami czworakowania.
 1. Lecznica dla zwierząt- wycieczka do gabinetu weterynaryjnego.
 2. „Czworonożni przyjaciele” słuchanie piosenki. „Lubię zwierzęta bo…” technika zdań niedokończonych. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.
 3. „Spacer z psem”- opowieść ruchowa. „Karmimy Burka” kolorowanka z elementami ćwiczeń oddechowych.
 4. „Pieski małe dwa”- opracowanie piosenki Metodą Dobrego Startu. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.
 5. Kotki biegną do miski z mlekiem- gra ściganka. „Gazetowe koty” wycinanka.
 • Zabawy w różnych porach dnia
  Zabawa dźwiękonaśladowcza:  „Jakie to zwierzę?”
  Wysłuchanie opowiadania „Dar”, próba omówienia treści i oceny postaci.
  W kąciku książki oglądanie „Księgi psów” i innych pozycji ze zwierzętami.
  Zabawa matematyczna  „Obiad dla pieska”.
  Zabawy dramowe „Rozmowa psów” z wykorzystaniem pacynek.

Realizacja programu: Klucz do uczenia się:


Konstrukcje

 • Sesja 18 Budowanie wieży z bramami: budowanie zgodnie z przykładem, ukryta konstrukcja, ocena diagnostyczna.
 • Sesja 19 W górę i w dół schodami: budowanie klatki schodowej.
 • Sesja 20 Model ducha: budowanie schodów zgodnie z modelem trójwymiarowym.

Matematyka

 • Sesja 4 Trzy zamki
 • Sesja 5 Kropkowe domki
 • Sesja 6 Kot i mysz

TWÓRCZY CZWARTEK propozycje do wyboru:

 1. „Wspólne bajanie” układanie opowiadania. 
 2. „Niewidzialne prezenty” zabawy pantomimiczne.
 3. „Rysowanie przy muzyce” dzieci słuchają muzyki relaksacyjne (rysowanie bilateralne).
 4. „Zimowy obrazek” dzieci oglądają ilustracje przedstawiające zimowe pejzaże. Próbują odpowiedzieć na pytanie: Jakie zapachy mogą wydobywać się z tych obrazów?
 5. „Dziurawa koperta” malowanie inspirowane fragmentem obrazu.

ZADANIA DO WYKONANIA do wyboru:

 • Zadanie tygodnia do tematyki „W karnawale same bale”
 • „Korale dla lalek”- nawlekanie makaronu, kontynuowanie rytmu.
 • Ułóż wg wzoru- konstrukcja z Lego.
 • Karta pracy do wyboru: „Stroje do pary”.

Zadanie tygodnia do tematyki „Baśniowe ferie”

 • „Kolczasty labirynt”– rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej.
 • „Bajkowa mieszanka” dopasuj przedmiot do bajki.
 • „Zamek z zapałek”- układanie zapałek wg wzoru.

Zadanie tygodnia do tematyki „Poznajemy pracę weterynarza”

 • Nauka wierszyka na pamięć:  „Ostry dyżur u weterynarza”.
 • Karty pracy do wyboru:Połącz pieski od najmniejszego do największego.
 • Znajdź 5 różnic między obrazkami „U weterynarza”.
 • Labirynt- poprowadź lekarza do chorego psa.

Zadanie tygodnia do tematyki „Na zakupy zapraszamy”

 • Nauka wiersza: „Czego nie kupię za pieniądze?” 
 • Układanie historyjki obrazkowej „Pieniądze to nie wszystko!”.
 • „Portfel z kartonu”- wykonanie zgodnie z instrukcją.

REALIZACJA KONCEPCJI PLANU DALTOŃSKIEGO:

 • Na bieżąco utrwalanie poczucia samodzielności, odpowiedzialności i współpracy wśród dzieci. Kontynuowanie rozwiązań organizacyjnych- wizualizacja procesu edukacyjnego: zaznaczanie obecności na tablicy, zaznaczanie dyżurów, kalendarz pogody, wizualizacja planu dnia, wizualizacja kolorów, wyznaczenie codziennie nowych par do pracy. Stosowanie zegara daltońskiego do zabaw i zajęć. Wprowadzenie hałas omierza i „Olafa”- dzwonek.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI i ŚRODOWISKIEM

 • Wymiana informacji o dziecku między nauczycielkami a rodzicami.
 • Gromadzenie materiałów rysunkowych, potrzebnych do zajęć i zabaw.
 • Udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
 • Bal karnawałowy z wodzirejem pt. "W Krainie Baśni" 02.02
 • Koncert muzyki klasycznej 27.02
 • Wycieczka do Biblioteki 01.02
 • Wycieczka do pobliskiego gabinetu weterynaryjnego. 
 • Spacer w okolicy przedszkola– obserwacja ludzi spacerujących z psami.

Nauczyciele prowadzący:  Natalia Maciejewska, Katarzyna Nowicka

CZERWIEC

Dni dziecięcej radości

 1. „Dzień dziecka”
  Spotkanie z magikiem, zabawy ruchowe, plastyczne, loteria fantowa, malowanie twarzy, tworzenie owocowych szaszłyków
  „Calineczka” - „Rodzice dzieciom”- bajka w wykonaniu rodziców; zestaw zabaw ruchowych met. W. Sherborne
   „Kraina dziecięcych marzeń”
   „Fantazja”- nauka piosenki; „Mój najpiękniejszy sen”- tworzenie kolażu
 2. „Wybieramy drzewko” Klucz do uczenia się MS II, sesja 56 ;
 3. Zestaw zabaw ruchowych met. Stacyjną
 4. Dziecięce smakołyki „Łakomczuszek”- teatrzyk na podstawie wiersza Elizy Rozdoby; „Ulubiony deser”- tworzenie pucharków lodowych
 5. „Omijaj kałuże”- zabawa ruchowa
  Dzieci powinny: poruszać się po dywanie w rytmie gry tamburyna, omijać kolorowe szarfy, reagować na sygnały, poruszać się bez potrącania
 6. „Pszczółki do ula”- zabawa orientacyjno- porządkowa
  Dzieci powinny: reagować na sygnały, poruszać się w różnych kierunkach
 7. „Nitka” –zabawa ruchowa
  Dzieci powinny:  trzymać się za ręce tworząc wężyk, poruszać się jedno za drugim

Zwierzęta świata

 1. „Wycieczka do zoo” „Idziemy do zoo” zabawy ilustracyjno- ruchowe przy piosence; „Jakie to zwierzę?”-zabawa dydaktyczna
 2. „Większy znaczy zawsze zwycięski?”
 3. „Lew i mysz”- teatrzyk sylwet na podstawie bajki Ezopa; „Król zwierząt”-tworzenie origami przestrzennego z kół
 4. „Żywe olbrzymy”  „Cztery słonie” –zabawy rytmiczno- ruchowe przy piosence; wydzieranie z kolorowego papieru
 5. „Który kolor zniknął?” 
 6. Klucz do uczenia się, MSII, sesja 57; Zestaw zabaw ruchowych met. zadaniową
 7. „Podwodne życie” 
 8. Rozmowa na podstawie opowiadania n-lki; zestaw zab. ruch. z el. met. twórczej A.M. Kniessów

 

 • „Kto wyżej”- zabawa skoczna
 • „Marsz słoni”- zabawa ruchowa
 • „Pokaż mi jak…”- zabawa naśladowcza

Niech żyją wakacje!

 1. „Krasnale pakują się na wakacje”  „Wakacje”- zabawy rytmiczno-ruchowe i ortofoniczne, zabawa dydaktyczna pt. „Pakujemy się na wczasy”
 2. „Jedziemy na wakacje” Malowanie farbami plakatowymi; zestaw zabaw ruchowych met. Opowieści ruchowej
 3. „Zamki z piasku”  Zabawa ilustracyjna do piosenki; zabawy badawcze na podstawie wiersza „W piaskownicy”     H. Szayerowej
 4. „Sklep z rozmiarami” Klucz do uczenia się MSII, sesja 58; zestaw zabaw ruchowych metodą R.Labana- taniec z chustami.
 5. „Jak wykorzystać przyrodę podczas wakacji”
  spacer do lasu połączony z zestawem zabaw ruchowych metodą stacyjną „Ścieżka zdrowia”
 6. „Niech żyją wakacje” Malowanie palcami; nauka piosenki
 7. „Letnie owoce” Zabawa dydaktyczna na  podstawie wiersza B. Szurowskiej „Lato”; zestaw zabaw ruchowych metodą opowieści ruchowej „w sadzie
 8. „Kolorowe lato” Opracowanie piosenki metodą Dobrego Startu
 9. „Czerwone i okrągłe”  Klucz do uczenia się MSII, sesja 59; zestaw zabaw ruchowych met. zadaniową.
 10. „Bezpiecznie nad wodą” Spotkanie z ratownikiem wodnym; zestaw zabaw ruchowych met. Opowieści ruchowej
 11. „Samochód”- zabawa ruchowa naśladowcza
 12. „Rowerek”- zabawa ruchowa
 13. „Samolot”- zabawa ruchowa naśladowcza
 14. „Słonko świeci-deszcz pada”- zabawa ruchowa orientacyjno- porządkowa
 15. Na plaży- zabawa ruchowo-naśladowcza.

Klucz do uczenia się MS II
„Wybieramy drzewko”- sesja 56
„Który kolor zniknął?”- sesja 57
„Sklep z rozmiarami”- sesja 58
„Czerwone i okrągłe”- sesja 59
„Kolorowe lato”
Opracowanie piosenki Metodą Dobrego Startu

Zadania tygodnia wg. Planu Daltońskiego:

 • „Rysuj po śladzie”- ćwiczenia grafomotoryczne. Dzieci powinny: kreślić ołówkiem wzory po śladzie, usprawniać rękę
 • „Połącz w pary”- ćwiczenia na percepcję wzrokową. Dzieci powinny: odszukać na ilustracji pary takich samych obrazków
 • Jakie to zwierzę? Dzieci powinny: rozpoznać i nazwać zwierzęta na ilustracji, wymienić pierwsze głoski w nazwach zwierząt
 • „Przeciwieństwa”  Dzieci powinny: dobierać zwierzęta w pary na zasadzie przeciwieństw.
 • „Wakacyjna kolorowanka” Dzieci powinny: usprawniać rękę, ćwiczyć napięcie mięśniowe, utrwalać prawidłowy chwyt kredki
 • „Pocztówka z wakacji” Dzieci powinny: przynieść kartkę z zeszłorocznych wakacji, opowiedzieć, skąd ona pochodzi.
 • „Pamiątka z wakacji” Dzieci powinny: rozpoznać na ilustracji pamiątki pochodzące z gór i z
  nad morza
 • „Mapa Polski” Dzieci powinny: wskazać na mapie Polski góry i morze

Twórcze czwartki:
„Dziecięca wyobraźnia”  Dzieci powinny: stworzyć wspólnie bajkę, wypowiadać się na forum grupy, starać się wypowiadać pełnymi zdaniami.
„Co jest wyższe od żyrafy?  Dzieci powinny: dzieci powinny narysować na kartce obok żyrafy coś, co jest od niej wyższe.
„Skojarzenia” Dzieci powinny: podawać skojarzenia do słowa wypowiedzianego przez poprzednie dziecko
„magia nieba” Dzieci powinny: patrzeć na chmury, obserwować ich kształty, zastanowić się i opowiedzieć, z czym się  im kojarzą.

Klucz do uczenia- matematyka sensoryczna
Sesja 30 „Domki dla figurkowych ludzików” – rozszerzanie wiedzy o kształtach geometrycznych.
Sesja 31 „Zaczarowany bączek” – utrwalanie znajomości kolorów i ich odcieni.
Sesja 32 „Kto jest wyższy?” –rozwijanie umiejętności porównywania wysokości.
Sesja 33 „Figurowe pieniądze”- utrwalanie i poszerzanie wiedzy o figurach geometrycznych. Rozwijanie umiejętności pracy w parze. Kształtowanie nawyku grzecznego zwracania się do innych.

Współpraca z rodzicami:
•Wymiana informacji o dziecku między n-lkami a rodzicami
•Dostarczanie potrzebnych materiałów do zajęć i zabaw
•Udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

Współpraca ze środowiskiem:
•    04..06.2018r.- Dzień Dziecka
•    05.06.2018r.- Rodzice Dzieciom „Calineczka”
•    15., 20.06.2018r.- Pożegnanie 6-latków
•    29.06.2018r.-spotkanie z ratownikiem WOPR

 

 

 

MAJ

Angielski

1. My family – rodzina

 • Praca z ilustracją przedstawiającą rodzinę. Słownictwo: family, mummy, daddy, grandma, grandpa, sister, brother
 • Memory game, Family Members
 • „Where is daddy, where is mummy”. Dzieci próbują wskazać członków rodziny

2. Story time – czas na czytanie książek
3. Utrwalanie

 • Piosenka na powitanie „Hello, hello, hello how are you” oraz piosenka na pożegnanie „Bye, bye, goodbye”
 • Colours – kolory
 • Counting up to 20


Książka moim przyjacielem – projekt edukacyjny

Etap I Rozpoczęcie projektu

 • Wybór tematu został ustalony po rozmowach z dziećmi na temat Światowego Dnia Książki oraz lokalnych obchodów-Toruński Festiwal Książki 2017- Dwór Artusa.
 • Spisaliśmy siatkę pojęć
 • Co wiemy o książce?
 • Czego chcemy się dowiedzieć o książce?

Etap II Realizacja Projektu - szukanie odpowiedzi na pytania.

 • Różne książki są na świecie -rozmowa połączona z obserwacją, zabawa ruchowo-rytmiczna do piosenki pt. „Mamo, Tato”
 • Papierowy upominek dla Mamy – wydzieranka z kolorowych papierów, „Tańczymy razem” - zestaw zabaw ruchowych wg A. M. Kniessów
 • Moja książka – opowiadanie dzieci w oparciu o swoją ulubioną książkę, śpiewanie piosenki pt. „Mamo, Tato” 
 • Który kolor zniknął? - Klucz do uczenia się, MS 2 sesja 57, „Tańczymy razem” - zestaw zabaw ruchowych wg A. M. Kniessów
 • Co wspólnego ma drzewo z książką – opowiadanie nauczycielki na podstawie serii obrazów/ilustracji, „Tańczymy razem” - zestaw zabaw ruchowych wg A. M. Kniessów
 • Zestaw zabaw porannych
  Lustro – zabawa naśladowcza
  Kangurze skoki – zabawa z elementem skoku
  Wróć do mnie - zabawa bieżna
 • „Rumiankowe wianki”– opracowanie piosenki Metodą Dobrego Startu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 • Jak zbudowana jest książka? – słuchanie opowiadania nauczycielki na podstawie zdjęć, zestaw zabaw ruchowych metodą zadaniową 
 • Zakładka do książki – odbijanie stemplem, zabawa ilustracyjna do piosenki Siedmio-kroczek
 • Sklep z rozmiarami - klucz do uczenia się, MS 2 sesja 58, zestaw zabaw metodą zadaniowa
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna - wycieczka, zestaw zabaw ruchowych metodą zadaniową

Zestaw zabaw porannych
Jesteśmy bohaterami książek – zabawa ruchowa
Jedno za drugim – zabawa ruchowa orientacyjno- porządkowa
Lalka – zabawa ruchowo - naśladowcze

 • Proces powstawania książki – opowiadanie dzieci w oparciu o film edukacyjny pt. „W drukarni”, zabawa taneczna przy muzyce 
 • Gdzie kupimy książkę? – mała wyprawa do księgarni
 • Moja pierwsza kolorowanka - słuchanie wiersza pt. ”Kup mi mamo książeczkę” 
 • T. Kubiaka, zestaw zabaw ruchowych w formie opowieści ruchowej
 • Loteria kolorów i kształtów - Klucz do uczenia się, MS 2 sesja 60, zestaw zabaw ruchowych w formie opowieści ruchowej
 • Historia powstania pisma? – prezentacja multimedialna, zestaw zabaw ruchowych w formie opowieści ruchowej

Zestaw zabaw porannych, zestaw zabaw ruchowych

 • Jaś i Małgosia – zabawa orientacyjno - porządkowa z ele. rywalizacji
 • Raz dwa trzy, Baba Jaga patrzy – zabawa pobudzająco – hamująca
 • Strachy na lachy – zabawa ruchowa

Dzień Matki i Ojca

 1. Album rodzinny? - opowiadanie dzieci w oparciu o przyniesione zdjęcia rodzinne, zabawa ruchowo – rytmiczna do piosenki
 2. Rodzinka - słuchanie wiersza B. Forma pt. „Moja rodzina”, zestaw zabaw ruchowych z elementami metody W. Sherborne 
 3. Bajki bajeczki – rozmowa na podstawie bajki wybranej przez dzieci, zabawy ruchowo – rytmiczne
 4. Czerwone i okrągłe - Klucz do uczenia się, MS 2 sesja 59, zestaw zabaw ruchowych z elementami metody W. Sherborne
 5. Uroczystość przedszkolna z okazji Dnia Mamy i Taty

Zestaw zabaw porannych

Zestaw zabaw ruchowych

 • Bocian na łące - zabaw ruchowa bieżna
 • Skaczące żabki – zabawa z ele. skoku
 • Pająk i muchy – zabawa ruchowa
 • Co robi mama?- ruchowo naśladowcza


ETAP III Zakończenie projektu

 • Sposób dokumentacji (zdjęcia, prace dzieci)
 • Zrobienie wystawki z prac plastycznych
 • Wyeksponowanie wszystkich materiałów zgromadzonych podczas realizacji projektu. 
 • Rozmowa z dziećmi na temat zdobytej wiedzy
 • Zredagowanie działań w postaci małej książeczki
 • Przedstawienie dla rodziców z okazji Dnia Mamy i Taty
 • Zachęcenie Rodziców do aktywnego uczestnictwa w Toruńskim Festiwalu Książki 2017 - Dwór Artusa

Klucz do uczenia się
Matematyka Sensoryczna 2

Sesja 57, „Który kolor zniknął?”
Sesja 58, „Sklep z rozmiarami”
Sesja 59, „Czerwone i okrągłe”
Sesja 60, „Loteria kolorów i kształtów”

Twórcze czwartki

 1. Prowadzenie zajęć pozwalających rozwijać dzieciom zdolności np. artystyczne z wykorzystaniem różnorodnych technik oraz metod twórczych – językowych i literackich – tworzenie wierszy, opowiadań, rymowanek oraz otwartość na propozycje i zainteresowania dzieci.
 2. Przegląd kącika z książkami i dokonanie napraw książek 
 3. Malowanie na różnych fakturach
 4. Sposoby łączenia kartek – tworzymy książkę


Zadania tygodnia wg. Planu Daltońskiego

 • Piosenka – utrwalenie piosenki 
 • Polska moja ojczyzna – pokoloruj wg wzoru. Czy wiesz, co to za flaga?
 • Wiersz – nauka wierszyka o mamie i tacie
 • Książka - pokoloruj rysunek według kodu
 • Układanie prostych rymowanek z Mamą i Tata tematyka dowolna
 • Policz pierniczki w każdej chatce. Dorysuj/ doklej w chatce Baba Jagi pierniczki tak, aby w każdej było ich tyle samo 
 • Dokończ rysowanie chatki po szarym śladzie
 • Pokoloruj wyższą roślinę w każdej parze
 • Przy niższej parze – narysuj motyla, dokończ ozdabianie ramki

Akademia eksperymentu

 1. Sprawdzanie zachowania papieru pod wpływem różnych czynników? – zabawy badawcze
 2. Jak powstaje papier – zabawy badawcze

Realizacja Koncepcji Planu Daltońskiego

 1. Wizualizacja kolorów dnia - zaznaczenie kropelką aktualnego dnia tygodnia, każdy dzień tygodnia ma przypisany określony kolor.
 2. Wizualizacja planu dnia - zaznaczanie wskazówką realizowanej aktywności - na zegarach zaznaczone są godziny, do których trwają poszczególne działania, pod nimi znajdują się piktogramy ukazujące rodzaje aktywności i przykłady zadań wykonywanych w danym przedziale czasowym.
 3. Wizualizacja listy obecności „Jestem w przedszkolu": zaznaczanie brelokiem z biedronką swojej obecności w przedszkolu na tablicy ze zdjęciami dzieci - mobilizowanie do systematyczności i pamiętaniu o obowiązku.
 4. Wizualizacja kalendarza urodzin - dzieci przeanalizują kiedy, kto się urodził: w jakim miesiącu i jakiej porze roku – wyszukują osób, które jeszcze urodzin nie obchodziły 
 5. Wizualizacja pracy w parach i zespołach - łączenie dzieci w pary, zespoły, poprzez zawieszanie na tablicy w odpowiednich miejscach breloków ze zdjęciami dzieci.
 6. Tablica zadań - nauczyciel wybiera dwa zadania w każdym tygodniu, z którym dzieci zapoznają się w poniedziałki. Realizują je w wolnym, wybranym przez siebie czasie, po zajęciach, zabawach, które są realizowane z całą grupą. Na wykonanie zadania dziecko ma tydzień czasu. Po ukończeniu zadania dziecko pokazuje efekt nauczycielowi i zaznacza ukończenie swojego zadania, pracy na tablicy, wybierając odpowiedni magnes.

Współpraca z rodzicami

 1. Kontakty indywidualne 
 2. Zajęcia w Wojewódzkiej Bibliotece Publiczne - 18.05.2018 r.
 3. Spotkanie z ekspertem – aktorką teatru – termin do ustalenia
 4. Zajęcia w Instytucie Biologii – UMK – termin do ustalenia
 5. Spotkanie z Rodzicami z okazji Dnia Matki i Ojca - 25.05.2018
 6. Wyjście do Księgarni - 31.05.2018

 

 

KWIECIEŃ

ZDROWE ODŻYWIANIE- temat realizowany metodą projektu edukacyjnego

 • Dziecko: nabywa umiejętności zdrowego odżywiania, wie, że jedzenie ma wpływ na zdrowie, lubi owoce i warzywa, podejmuje próby współdziałania w grupie, używa zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam, kształtuje czynną postawę wobec zdrowia
  Etap I  Rozpoczęcie projektu

Wybór tematu. Z inicjatywy nauczyciela jako rezultat analizy treści programu, oceny możliwości organizacyjnych, zasobu dostępnych środków dydaktycznych oraz zainteresowań dzieci.

 • Zajęcia wprowadzające
   Swobodna rozmowa nt. zdrowego odżywiania oglądanie zdjęć i eksponatów, słuchanie opowiadań i wierszy np. „Zdrowie” I. Salach, „W owocach i warzywach zdrowie się ukrywa”– -M. Witewska

Zdrowie” I. Salach
Wszystkie dzieci chcą być zdrowe wiosną, latem czy jesienią
I dlatego o tej porze witaminy sobie cenią.
Tomek zjada liść sałaty, jabłko chrupie mała Ania,
a rzodkiewki i ogórki na surówkę potnie Hania.
Grześ surówkę palcem trąca, wcale miska go nie nęci.
Zjadaj Grzesiu, będziesz zdrowy, trzeba tylko trochę chęci.
Zjedz surówkę to urośniesz -ale Grzesio robi miny
i nie wierzy, ze w tej misce siedzą same witaminy.
„W owocach i warzywach zdrowie się ukrywa” M. Witewska
Chomik Pacuś dba o zdrowie,
teraz o tym wam opowie:
Zjada jabłko i marchewkę,
groszek, gruszkę, kalarepkę.
Bo w owocach i warzywach
samo zdrowie się ukrywa.
Przed jedzeniem łapki myje,
szklankę mleka rano pije.
I dentysty się nie boi.
Nie ma czego, mili moi

Siatka tematyczna dotycząca aktualnego zasobu wiedzy o zdrowym odżywianiu

Zdrowe odżywianie to:

 • planowanie posiłków
 • wybieranie świeżych produktów
 • owoce i warzywa
 • zróżnicowana dieta
 • ograniczenie słodyczy 
 • eliminacja potraw typu fast food

Formułowanie listy pytań:

 • Czym jest zdrowe odżywianie?
 • Jakie potrawy są korzystne dla zdrowia?
 • Jak przygotować zdrowy posiłek?
 • Czy cukierki są zdrowe?
 • Jak zrobić owocowy deser?
 • Co jeść żeby nie chorować?

II Etap   Aktywność badawcza

 1. Wizyta u eksperta- spotkanie z kucharką- spacer do przedszkolnej kuchni
 2. Zadanie terenowe: dzieci przynoszą książki, gazety ze zdjęciami owoców, warzyw, zdrowych produktów spożywczych, potraw, eksponaty różnych produktów spożywczych, mogą samodzielnie wykonać razem z rodzicami albumy na podany temat
 3. Omówienie wykonanych zadań: każde dziecko prezentuje zebrany materiał, który zostaje wyeksponowany w widocznym miejscu (kącik projektu)
 4. Zastosowanie doświadczeń i wiedzy w praktyce
 5.  Wykonanie albumu pt. „Jem zdrowo” (kolorowanie, wklejanie)
 6. Poszukiwanie ekspertów wśród rodziców oraz w środowisku lokalnym
 7. Zajęcia kulinarne: tworzenie owocowych szaszłyków, soków warzywnych
 8. Etap III  Zakończenie projektu
 • Wyeksponowanie wszystkich materiałów zgromadzonych podczas realizowania projektu. Zorganizowanie wystawy albumów, prac plastycznych, fotografii, plakatów wykonanych przez dzieci. Dzieci chwalą się zdobyta wiedzą i umiejętnościami.
  Wewnątrzgrupowy konkurs na najciekawszą fotografię prezentującą zdrowe odżywianie.

Możliwe do realizacji zajęcia w trakcie realizacji projektu:

 1. „Drzewko zdrowia” zabawa dydaktyczna; zabawy i ćwiczenia ruchowe w oparciu o metodę W. Sherborne.
 2. „Witaminki” Teatrzyk na podstawie opowiadania nauczycielki; zabawy rytmiczno-ruchowe przy piosence „Witaminki”.
   „Co jest ukryte?” Klucz do uczenia się, MSII, sesja 53; zestaw zabaw ruchowych metodą zadaniową .
 3. „W zdrowym ciele zdrowy duch”  Wiersz „Zdrowie”  I. Salach inspiracją do malowania farbami plakatowymi; Zestaw zabaw ruchowych metodą Labana.
 4. „Lekarstwo misia”  Rozmowa na podstawie wiersza H. Bechlerowej połączona z degustacją miodu; zabawy rytmiczno-ruchowe przy piosence „Zjadaj miód”
 5. „Eksperymenty dla Przedszkolaków” Spotkanie z chemikiem; „Wielki wybuch szalonego naukowca”- zestaw zabaw ruchowych met. Opowieści ruchowej
 6. „Zdrowy jadłospis”  Zabawa dydaktyczna, „Czerwone Jabłuszko”- zabawy taneczno-rytmiczne przy piosence
 7. „Wszystkiego Najlepszego Panie Kwadracie” Klucz do uczenia się, MS II sesja 54, zestaw zabaw ruchowych z elementami met. Twórczej A.M. Kniessów
 8. „Najsmaczniejszy owoc”  Lepienie z plasteliny; Zestaw zabaw ruchowych metoda stacyjną
 9. „Piramida zdrowia” Zabawy z wykorzystaniem tablicy interaktywnej; zapoznanie z „Piosenką o niezdrowym jedzeniu”
 10. „Gościmy muzyków w naszym Przedszkolu” Koncert muzyczny; Zestaw Zabaw ruchowych z elementami metody W.Sherborne
 11. „Myj ręce” Opracowanie piosenki Metodą Dobrego Startu
 12. „Kolorowy sklep” Klucz do uczenia się, MS II, sesja 55; zestaw zabaw ruchowych met. zadaniową
 13. „Na straganie” Teatrzyk na podstawie wiersza J. Brzechwy; Praca grupowa „Stragan”- malowanie pastelami suchymi

MIASTO PIERNIKIEM PACHNĄCE

Dziecko: wie, że jest mieszkańcem Torunia, poznaje zabytki i legendy swojego miasta, zna swoje imię, nazwisko i dokładny adres, ale wie, że nie może ujawniać tych danych nieznajomym

 1. „Toruńskie Pierniki”  Nauka piosenki „Nad Toruniem”; pieczenie Toruńskich pierników
 2. „Zabytki Torunia”  Wirtualne zwiedzanie z tablicą interaktywną; Zestaw zabaw ruchowych metodą opowieści ruchowej „Wycieczka po Toruniu”
 3. „Pocztówka z Torunia”  Rozmowa nt. wiersza H. Szayerowej "List"; Zabawy rytmiczno-ruchowe przy piosence „Kto w Toruniu mieszka”
 4. „Wybieramy choinkę” Klucz do uczenia się, MS II, sesja 56; Zestaw zabaw ruchowych z elementami R. Labana
 5. „Herb Torunia” Praca plastyczna metodą wydzieranki; zestaw zabaw ruchowych metodą zadaniową.

Zadania tygodnia wg. Planu Daltońskiego:

 • „Co nie pasuje?”- dzieci powinny rozpoznawać elementy nie pasujące do zbiorów, zawierających grupy produktów spożywczych ( nabiał, owoce, warzywa, mięso)
 • ”Odkrywcy zdrowia”- dzieci powinny wspólnie z rodzicami wyszukać jakiś mało znany zdrowy produkt, przynieść go do przedszkola wraz z informacją, co to za produkt i dlaczego jest zdrowy
 • „Bomba witaminowa”- dzieci powinny działać według instrukcji, wycisnąć sok z pomarańczy, dbać o higienę podczas realizacji zadania
 • ”Owocowe ślady”-dzieci powinny wykonywać ćwiczenia grafomotoryczne, obrysowywać kontury owoców po śladzie, nazwać i kolorować  
 • „Wiem, co zdrowe!”-dzieci powinny pokolorować to, co powinny jeść, aby wzmocnić odporność
 • „Już czytam!” –dzieci powinny zapoznać się z zapisem graficznym wybranych 4 słów (litery wielkie, drukowane), przyporządkować obrazkom ich nazwy , wycinając je i wklejając w odpowiednie miejsce wyznaczone pod obrazkiem, przeczytać przy nauczycielce
 • „Wiem, gdzie mieszkam”- dzieci powinny nauczyć się swojego adresu
 • ”Halo mamo! Halo Tato!- dzieci powinny nauczyć się numeru telefonu do mamy albo taty

Twórcze czwartki:

 1. „Co ma piernik do wiatraka?”- zabawa w skojarzenia
 2. „Pan Kleks”- dzieci powinny zrobić kleksa farbą na kartce, wymienić się kartką z partnerem, dokończyć zdanie „ten kleks wygląda, jak…”
 3. „Stopa artysta”- dzieci powinny owinąć stopy folią bąbelkową, rozprowadzać różne kolory farb chodząc po dużym arkuszu papieru.
 4. „Coś z niczego”- dzieci powinny wykonać pracę plastyczną wykorzystując rolkę po papierze toaletowym oraz bibułę, i papier kolorowy.

Akademia eksperymentu:

 1. „Balon, który nadmuchuje się bez naszego udziału”
 2. „Czy woda potrafi się przemieszczać?”

KLUCZ DO UCZENIA SIĘ

 • Sesja 53- Co jest ukryte?
 • Sesja 54- Wszystkiego Najlepszego Panie Kwadracie
 • Sesja 55- Kolorowy Sklep
 • Sesja 56- Wybieramy Choinkę

ANGIELSKI

Spring – Wiosna

 • Spring is here song (piosenka)
 • Zapoznanie się ze słownictwem: bluebird, bee, ladybug, butterfly, frog
 • Rozpoznanie ich na obrazkach i próba ich nazwania
 • Podążanie za słowami piosenki i nabywanie umiejętności pokazywania
 • Włączanie się do śpiewu piosenek
 • Spring Bingo Game

Health – Zdrowie

 • Let’s go walking song. Podążając za słowami piosenki imitujemy spacer dla zdrowia. 
 • Rozumienie poleceń: let’s go tip-toe, let’s walk backwords, let’s go marching
  Wash your dirty hands song.
 • Zapoznanie się ze słownictwem: hands, back, feet, neck, knees, tummy, arms, face, hair. W piosence udajemy, że myjemy wymienione wyżej części ciała
 • Rozpoznanie części ciała na obrazkach i próba ich nazwania
 1. Utrwalanie piosenki na powitanie „Hello, hello, hello how are you” oraz piosenki na pożegnanie „Bye, bye, goodbye”
 2. Utrwalanie piosenki „Slippery fish” i zawartego w niej słownictwa

Współpraca z rodzicami i środowiskiem:

 • Wymiana informacji o dziecku między n-lkami a rodzicami
 • Dostarczanie potrzebnych materiałów do zajęć i zabaw
 • Udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
 • Zajęcia otwarte:17 kwietnia 2018r.
 • 10 kwietnia 2018r. od godz. 9:00 eksperymenty dla przedszkolaków poprowadzi Pan Bartek. Tym razem dzieci poznają powietrze, jego siłę, wagę i moc.
 • 17 kwietnia 2018r. o godz. 9:00- koncert muzyczny

 

 

MARZEC

JEZYK ANGIELSKI

 • Zabawa powitalna „Introduce yourself”
 • Slippery fish song. Słownictwo: fish, shark, whale.
 • Easter
 • The way the bunny hops song. Słownictwo: hop, shake, wiggle, flop.
 • Chick, chick, chick, chick chicken song. Słownictwo: chick, chicken, egg

 

Projekt woda

 1. Rozmowa na podstawie opowiadania nauczycielki, zabawa ruchowa do piosenki
 2. Chmura – rozmowy połączone z obserwacją, zestaw zabaw ruchowych metodą zadaniową
 3. „Dwie fale”– opracowanie piosenki Metodą Dobrego Startu
 4. Razem zróbmy tęczę - Klucz do uczenia się, MS 2 sesja 49, zestaw zabaw ruchowych metodą zadaniową
 5. Lód – rozmowy połączone z działaniem, zestaw zabaw ruchowych metodą zadaniową
 6. Opowiadanie nauczycielki na podstawie mapy, globusa, zabawa ruchowa do piosenki pt. „Myj ręce”
 7. Zakładamy hodowlę cebuli – rozmowa połączona z działaniem -  zestaw zabaw ruchowych z elementami  metody A.M. Kniessów
 8. Jaka jest woda? –  zabawy badawcze, zabawy muzyczno – ruchowe
 9. przeskakując rzekę - Klucz do uczenia się, MS 2 sesja 50, zestaw zabaw ruchowych  z elementami metody A.M. Kniessów
 10. „W lodowej krainie” – muzyka elektroniczna inspiracją do pracy malarskiej wykonanej  farbami plakatowymi, zestaw zabaw ruchowych z elementami metody twórczej A. M. Kniessów
 11. Co pływa a co tonie? - zabawy badawcze z różnymi przedmiotami, zabawy rytmiczne
 12. „Bańki mydlane” - słuchanie opowiadania B. Wróbel, zestaw zabaw ruchowych  z elementami metody twórczej A. M. Kniessów 
 13. Mieszkańcy wód - opowiadanie na podstawie ilustracji wstępem do wykonania rzeźby   z masy solnej
 14. W oceanie – wyklejanka z wykorzystaniem różnych materiałów, zestaw zabaw ruchowych   z elementami metody W. Sherborne

Wielkanoc

 1. Historyjka obrazkowa na podstawie wiersza M. Majchrzak „Już Wielkanoc”, zabawa taneczna przy muzyce
 2. Słuchanie wiersza pt. „Pisanki" D. Gellner, zestaw zabaw ruchowych z elementami metody W. Sherborne
 3. Zabawa ilustracyjna do piosenki pt. „Mazurek”
 4. Wyszywamy dywan z kwiatów - Klucz do uczenia się, MS 2 sesja 52, zestaw zabaw ruchowych z elementami metody W. Sherborne
 5. Koszyk wielkanocny – składanie według  instrukcji nauczyciela, zestaw zabaw ruchowych      z elementami metody W. Sherborne

Klucz do uczenia się MSII

Sesja 49, „Razem zróbmy tęczę”
Sesja 50, „Przeskakując rzekę”
Sesja 51, „Wspólne tworzenie wzorków”
Sesja 52, „Wyszywamy dywan z kwiatów”

Akademia eksperymentu:
Kolorowa woda? - zabawy badawcze
Zabawy badawcze z wykorzystaniem  mikroskopu
Twórcze czwartki:
Oczyszczalnia wody – projekt lub konstrukcje z klocków
Magiczna fontanna - model projektu na bazie balonu
Suknia dla Pani Kropelki

Zadania tygodnia według Planu Daltońskiego:

 • Wizualizacja kolorów dnia - zaznaczenie kropelką aktualnego dnia tygodnia, każdy dzień tygodnia ma przypisany określony kolor
 • Wizualizacja planu dnia - zaznaczanie wskazówką realizowanej aktywności - na zegarach zaznaczone są godziny, do których trwają poszczególne działania, pod nimi znajdują się piktogramy ukazujące rodzaje aktywności i przykłady zadań wykonywanych w danym przedziale czasowym
 • Wizualizacja listy obecności „Jestem w przedszkolu": zaznaczanie breloczkiem z biedronką swojej obecności w przedszkolu na tablicy ze zdjęciami dzieci - mobilizowanie do systematyczności i pamiętaniu o obowiązku
 • Wizualizacja kalendarza urodzin - dzieci przeanalizują kiedy, kto się urodził: w jakim miesiącu i jakiej porze roku - poszukają kto jeszcze w tym roku niemiał urodzin, rozbudzą więzi grupowe
 • Wizualizacja pracy w parach i zespołach - łączenie dzieci w pary, zespoły, poprzez zawieszanie na tablicy w odpowiednich miejscach breloczków ze zdjęciami dzieci
 • Tablica zadań - nauczyciel wybiera jedno zadanie w każdym tygodniu, z którym dzieci zapoznają się w poniedziałki, mogą je zrealizować w wolnym, wybranym przez siebie czasie, po zajęciach, zabawach, które są realizowane z całą grupą. Na wykonanie zadania dziecko ma tydzień czasu. Po ukończeniu zadania dziecko pokazuje efekt nauczycielce i zaznacza ukończenie swojego zadania, pracy na tablicy, wybierając odpowiedni magnes
 • Zegar daltoński
 • Już potrafię…

Współpraca ze środowiskiem:
12.03.2018 r. -  spotkanie z ekspertem
14.03.2018 r. - udział rodziców w przygotowaniach do Kiermaszu wielkanocnego
14.03.2018 r. - spotkanie z ekspertem

 

 

 

LUTY 2018


W KRAINIE BAŚNI

 1. „Posłuchajcie bajeczki”- Teatrzyk sylwet na podstawie wiersza Cz. Janczarskiego; zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence „Witajcie w naszej bajce”
 2. „Bajki naszych rodziców”- Malowanie farbami akwarelowymi; „W Bajkolandii”- zestaw gimnastyki rytmicznej M.A. Kniessów
 3. „Wędrówka słonia”- Słuchanie opowiadania    H. Świdzińskiej;  ,,Kwiatek trzypłatek” instrumentacja piosenki
 4. „Tęczowa aplikacja”- Klucz do uczenia się MSII sesja 46; zestaw zabaw ruchowych metodą zadaniową
 5. „Moja ulubiona bajka” - Malowanie pastelami olejnymi; Zestaw zabaw ruchowych według metody W. Sherborne.

RAZEM JEST NAM DOBRZE

 1. ,,Kredki” - Teatrzyk kukiełkowy na podstawie opowiadania  M. Musierowicz; nauka piosenki „Kolorowe kredki” Fasolki
 2. ,,Moje – twoje, zapytaj czy możesz pożyczyć”- „Nasza drużyna”- malowanie farbami plakatowymi w małych zespołach na dużym arkuszu papieru; improwizacje ruchowe do utworu „Walc kwiatów” Czajkowskiego.
 3. „Dzień miłości, serdeczności…”- Słuchanie wiersza „Walentynki” inspiracją do rozmowy nt. dnia zakochanych; zabawy rymiczno-ruchowe przy piosence „Mam serduszko”
 4. „Przez Most”- Klucz do uczenia się, MS II sesja 47; zestaw zabaw ruchowych metodą zadaniową
 5. „Każdy z nas jest inny”- Rysowanie autoportretów kredkami świecowymi; zestaw zabaw ruchowych metodą W.Sherborne
 6. „Smutny, zły, czy wesoły?”- Teatrzyk kukiełkowy według opowiadania nauczycielki; „Taniec emocji”- zabawy przy muzyce
 7. „Pomocna dłoń”- Tworzenie plakatu grupowego metodą wyklejanki; zestaw zabaw ruchowych metodą stacyjną
 8. „Piękne zwyczaje”- Rozmowa na podstawie wiersza Cz. Janczarskiego; nauka „Piosenki bardzo kulturalnej”
 9. „Wzorzysty witraż”- Klucz do uczenia się MS II sesja 48; Zestaw zabaw ruchowych met. R.Labana
 10. Co lubimy? Co poprawia nam humor?- Malowanie pastelami olejnymi; „Polecimy w świat z wyobraźnią” zestaw zabaw ruchowych metodą opowieści ruchowej.


Klucz do uczenia się

 • Sesja 46 „Tęczowa aplikacja”
 • Sesja 47 „Przez Most”
 • Sesja 48  „Wzorzysty witraż”


Akademia eksperymentu:

 • Rakieta balonowa
 • Znikająca woda


Twórcze czwartki

 • Rekonstrukcja rysunków - Dzieci otrzymują dwie kartki z niedokończonymi rysunkami .Na pierwszej kartce malarz rozpoczął rysunek i go nie dokończył, zadaniem dzieci jest stworzenie własnego dzieła na bazie już istniejących elementów i opowiedzenie o nim.
 • „Naiwne pytania”- dzieci tworzą odpowiedzi w sposób twórczy.
 • „Inwentarz potrzeb”-wymieniamy dowolny obiekt np. szkoła, tramwaj, obiad, a następnie dzieci określają potrzeby, jakie chcemy, aby wyróżniony obiekt spełniał, by był idealny


Zadanie tygodnia wg Planu Daltońskiego:

 1. „Połącz w pary”-karta pracy
 2. „Walentynka”- dzieci wykonają kartkę dla bliskiej osoby
 3. „Twórczość Jana Brzechwy”- dzieci nauczą się i wyrecytują jeden wybrany wiersz J.Brzechwy

Wizualizacja działań według koncepcji planu daltońskiego

 • Wizualizacja kolorów dnia – zaznaczenie kropelką aktualnego dnia tygodnia każdy dzień tygodnia ma przypisany określony kolor
 • Wizualizacja planu dnia - zaznaczanie wskazówką realizowanej aktywności- na zegarach zaznaczone są godziny, do których trwają poszczególne działania, pod nimi znajdują się piktogramy ukazujące rodzaje aktywności i przykłady zadań wykonywanych w danym przedziale czasowym.  
 • Wizualizacja listy obecności „Jestem w przedszkolu”: zaznaczanie breloczkiem z biedronką swojej obecności w przedszkolu na tablicy ze zdjęciami dzieci – mobilizowanie do systematyczności i pamiętaniu o obowiązku.
 • Wizualizacja kalendarza urodzin – dzieci przeanalizują kiedy, kto się urodził: w jakim miesiącu i jakiej porze roku – poszukają kto jeszcze w tym roku niemiał urodzin, rozbudzą więzi grupowe.
 • Wizualizacja pracy w parach i zespołach- łączenie dzieci w pary, zespoły, poprzez zawieszanie na tablicy w odpowiednich miejscach breloczków ze zdjęciami dzieci
 • Tablica zadań- nauczyciel wybiera jedno zadanie w każdym tygodniu, z którym dzieci zapoznają się w poniedziałki, Mogą je zrealizować w wolnym, wybranym przez siebie czasie, po zajęciach, zabawach, które są realizowane z całą grupą. Na wykonanie zadania dziecko ma tydzień czasu. Po ukończeniu zadania dziecko pokazuje efekt nauczycielce i zaznacza ukończenie swojego zadania, pracy na tablicy, wybierając odpowiedni magnes.
 • Zegar daltoński
 • Już potrafię…

Współpraca ze środowiskiem:

 • 02.02.2018r. Bal karnawałowy
 • 27.02.2018r. Koncert muzyki klasycznej

Nauczyciele prowadzący: Monika Monikowska, Anna Prinz

MAJ

Angielski

1. My family – rodzina

 • Praca z ilustracją przedstawiającą rodzinę. Słownictwo: family, mummy, daddy, grandma, grandpa, sister, brother
  Memory game, Family Members
   „Where is daddy, where is mummy”. Dzieci próbują wskazać członków rodziny

2. Sport

 • „Let’s go walking”. Podążając za słowami piosenki imitujemy spacer
 • Rozumienie poleceń: let’s go tip-toe, let’s walk backwords, let’s go marching
 • nauka słownictwa związanego ze sportem/ruchem: jump, walk, run, skip, sit down, stand up

3. Utrwalanie

 •  Piosenka na powitanie „Hello, hello, hello how are you” oraz piosenka na pożegnanie „Bye, bye, goodbye”

 

Książka Moim Przyjacielem

 1. W poszukiwaniu książek - zabawa dydaktyczna zainspirowana wizytą w grupie „Zuchów”, nauka piosenki pt. „Kolorowa książka”
 2. Jak powstaje książka? – historyjka obrazkowa „Droga książki od autora do czytelnika” inspiracją do projektowania i wykonania okładki do książki
 3. Dlaczego należy dbać o książki? - wiersz J. Huszcza pt. „Skarga książki” inspiracją do rozmowy na temat: „dlaczego należy dbać o książki?”
 4. Twórczy czwartek „Co by było, gdyby książeczki potrafiły mówić?” – analogia fantastyczna wg. W. Limont inspiracją do malowania farbami
 5. Książka moim przyjacielem? – zgaduj - zgadula inspiracją do wykonania zakładki do książki


Realizacja Programu „Klucz do uczenia się”– Matematyka sensoryczna 1 „Gąsienice”, Sesja 12 „Tęczowa loteria z obrazkami”

 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Sklep z książkami”
 • Zabawa ruchowa z elementami biegu „Wilk i gąski”
 • Zabawa ruchowa z elementami czworakowania „Pokrzywy”
 • Zabawa gramatyczna „Mój ulubiony bohater”
 • Zabawa relaksacyjna „Wiosenny wiatr”
 • Zestaw zabaw porannych 
 • Zestaw zabaw ruchowych (metoda R. Labana)

Kocham Swoją Mamę i Swojego Tatę!

 1. „Niespodzianka dla mamy” – słuchanie piosenki „Choć mam rączki małe” inspiracją do wykonania upominku - „Ramki do zdjęcia”
 2. „Moja  kochana  rodzina  to...” - inscenizacja wiersza „Rodzina”, zestaw zabaw ruchowych metodą zadaniową
 3. „Trzy serduszka”- nauka piosenki inspiracją do rozwiązywania zagadek słuchowych, pt. „Z mamą w kuchni”
 4. Twórczy czwartek - „Moja mama i mój tata” – rozmowa z wykorzystaniem rodzinnych fotografii inspiracją do malowania farbami plakatowymi pt. „Portret Rodziców”
 5. „Laurka  dla  naszych rodziców” – słuchanie wiersza B. Lewandowskiej „Cała łąka dla mamy” inspiracją do zabawy dydaktycznej pt. „Kwiaty”
 6. „Do czego służy tatuś?” – nauka tańca „Grozik” inspiracją do lepienia breloczka dla taty z masy solnej
 7. „W przedszkolnym teatrze” – „Wielkie damy” - inscenizacja utworu Doroty Gellner inspiracją do  zabawy tematycznej  „W teatr”
 8. „To dla Was Kochani Rodzice!” - Uroczystość z okazji Święta Mamy i Taty
 9. Twórczy czwartek - „Czego  życzę  swoim rodzicom?”- opowiadania twórcze na w/w temat; instrumentacja piosenki, pt. „Trzy serduszka”
 10. Metoda Dobrego Startu – opracowanie piosenki „Kocham Cię”


Realizacja Programu „Klucz do uczenia się”– Matematyka sensoryczna 1 „Gąsienice” - Sesja 13 „Wieża zwierząt 1”

 • Zabawa ruchowa z elementami wspinania  „Po drabinie”
 • Zabawa orientacyjno – porządkowa „Dzieci na spacer – dzieci do domu”
 • Zabawa ruchowa z elementami równowagi „Zanieś śniadanie”
 • Ćwiczenia usprawniające artykulatory – „Wiosenne zabawy” 
 • Zabawa ruchowa poranna (forma aerobicu) 
 • Zestaw zabaw ruchowych (metoda zadaniowa) 
 • Zestaw zabaw ruchowych (metodą M. A. Kniessów – butelki)


Sport to Zdrowie – projekt edukacyjny

Etap I – rozpoczęcie projektu

 • przekazanie rodzicom informacji o rozpoczęciu projektu,  z prośbą o zaangażowanie się w projekt; tworzenie siatki pojęć, Co wiemy o sporcie?, Czego chcemy się dowiedzieć o sporcie? Wybór działań (propozycje, jakie działania chciałyby podjąć dzieci odpowiadając na zadane pytania)

Etap II – Realizacja projektu

 • „Sport to zdrowie” – stworzenie kącika tematycznego w sali, gromadzenie rekwizytów tj.: książek, artykułów, medali, dyplomów, pucharów, strojów sportowych
 • „Sport” – komponowanie gazetki tematycznej, porządkowanie ilustracji, zdjęć i sylwet z różnymi dyscyplinami sportowymi i sławnymi sportowcami
 • „Sport to zdrowie” – słuchanie wiersza H. Świąder, rozmowa na temat przesłania wiersza
 • „Tropiciele zdrowia” – wycieczka do szkoły/hali sportowej UMK w celu obserwacji trenowanych tam dyscyplin sportowych, podawanie ich nazwy.
 • „Kolorowe piłeczki” – zabawy oddechowe z wykorzystaniem kulek z waty lub piłeczek pimpongowych
 • Zgaduj –zgadula - rozwiązywanie zagadek słownych i obrazkowych,
 • „Dyscypliny sportowe” - Rozpoznawanie dyscyplin sportowych po wydawanych odgłosach – ćwiczenia słuchowe
 • „Sportowiec” – układanie historyjki obrazkowej zgodnie z następstwem czasu.
 • Segregowanie obrazków (tworzenie zbiorów) z różnymi dyscyplinami sportowymi (sporty letnie/zimowe, sporty indywidualne/zespołowe, sporty na powietrzu/halowe itp.)
 • „Na lodowisku i boisku” – zabawa pantomimiczna – dzieci powinny: naśladować sportowców -  ruchy łyżwiarzy, saneczkarzy, narciarzy, koszykarzy, siatkarzy itp. z wykorzystaniem przyborów (kocyki, krążki, piłki),
 • „Co by było, gdyby ludzie nie uprawiali sportu? – trening twórczego myślenia
 • „Sport to zdrowie” – rozmowa przy ilustracjach na temat: „Jakie sporty można uprawiać zimą (narciarstwo alpejskie i klasyczne, snowboarding, saneczkarstwo, bobsleje, skeleton, hokej na lodzie, łyżwiarstwo figurowe, short track, łyżwiarstwo szybkie, bojery, biathlon, curling, skibob i skoki narciarskie) oraz latem (jazda na rolkach, siatka plażowa, frisbee, jazda na deskorolce, jazda na rowerze, sporty wodne, golf, kajakarstwo) 
 • „Co nam daje uprawianie sportów?” – podjęcie próby rozmowy na podany temat. 
 • „Jaki sport przedstawiam?” - pantomima
 • „Jestem bezpieczny” – pogadanka utrwalająca konieczność przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas uprawiania różnych dyscyplin sportowych
 • Słuchanie wiersza M. Dobosz „Sport to zdrowie”
 • nauka piosenki „Sport to zdrowie”
 • „Ubrania sportowe”- wylepianie strojów z plasteliny
 • „Zawody sportowe” - gra ściganka wg E. Gruszczyk- Kolczyńskiej 
 • „Sportowy taniec” – zabawa muzyczno-ruchowa
 • „Piłki i piłeczki” – zabawa dydaktyczna (matematyczna)  - przeliczanie elementów w dostępnym dla siebie zakresie
 • „Śmietnik w mojej głowie - odcinek 5 - "Sport na zdrowie" – film edukacyjny, rozmowa na temat filmu: Co nam daje sport? Jak i kiedy go uprawiać? Jak się przy tym odżywiać?
 • „Jedyneczka. Ruch to zdrowie” – film edukacyjny ukazujący różne dyscypliny sportowe, dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i wrażeniami.
 • „Nowe łyżwy Adama” - opowiadanie J. Wasilewskiej inspiracją do malowania utworu z wykorzystaniem pasteli
 • „Jak odżywia się sportowiec?” – poznanie Piramidy Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej 
 • Co trzeba jeść, aby zdrowym być? „Owoce kolorowe - smaczne i zdrowe” słuchanie piosenka inspiracja do wycinania i układania puzzli ze zdrową żywnością,
 • Wysłuchanie wiersza J. Kiersta „Łyżwiarka”
 • inscenizacja wiersza ,,Zdrowy przedszkolaczek” Danuty Sasyn 
 • „Sporty zimowe i letnie” – wypełnianie pastelą rysunków przedstawiających sporty i zimowe i letnie
 • „Sportowcy” – układanie obrazka z 4-6 elementów
 • Słuchanie czytanych bajek, słuchowisk, tworzenie własnych zakończeń, ilustrowanie wybranych fragmentów. 
 • „Gdybym był sławnym sportowcem, to…” – synektyka, próby fantazjowania
 • „Sprawne rączki”- zabawy grafomotoryczne
 • „Komentator sportowy – kto to taki? – wysłuchanie fragmentów komentarzy sportowych inspiracją do aktywności twórczej (podjęcia próby poprowadzenia relacji na „żywo”) ( np. ”Proszę państwa co za wspaniały styl, konkurencja nie ma szans, jaki finisz itd.)
 • Spotkanie z chętnymi rodzicami - ekspertami (pogadanka-działanie) m.in. spotkanie z ekspertem (mamą Jasia L.) przybliżającą dyscyplinę sportową  - koszykówkę,
 • „Zabawy poranne z rodzicami” – zachęcanie rodziców do wykonywania porannych zabaw i ćwiczeń wspólnie z dziećmi.
 • „Sportowa Olimpiada Przedszkolaka” – zabawy integracyjno-ruchowe ze starszymi kolegami
 • „Mały sportowiec” – rozmowa z Filipem i Jasiem trenującymi koszykówkę w szkółce koszykarskiej „Basketboom”
 • Przygotowanie w domu wspólnie rodzice z dziećmi albumów „Sport to zdrowie”
 • Głośne czytanie książek, bajek, opowiadań na temat sportu (nauczyciel, rodzice, rodzeństwo)
 • „W zdrowym ciele zdrowy duch” – słuchanie wiersza I. Salach „Sportowiec” oraz zagadki słowne i pantomimiczne zaproszeniem do zabaw integracyjno – ruchowych na terenie przedszkolnym lub w lesie


Etap III – Zakończenie projektu

 • podsumowanie zdobytej wiedzy, uzyskanie odpowiedzi na zadane pytania,
 • wyeksponowanie wszystkich zgromadzonych materiałów podczas realizacji projektu,
 • zorganizowanie wystawy prac dzieci w Przedszkolnej i Grupowej Galerii Twórczości Dziecka
 • „Zabawy poranne z rodzicami” – wspólne zabawy poranne rodziców z dziećmi - uzyskanie dobrej kondycji 
 • przygotowanie wspólnie z rodzicami albumu – „Sport to zdrowie”, utworzenie z nich wystawy, wspólne czytanie i przeglądanie albumów


Realizacja Programu „Klucz do uczenia się”– Matematyka sensoryczna 1 „Gąsienice”
Sesja 14 „Dywaniki dla figurkowych ludzików”
Sesja 15 „Tęczowa loteria ze słowami”

 • „Mój sąsiad” – zabawa ruchowa z elementami biegu 
 • ,,Promyki słońca” – zabawa orientacyjno – porządkowa 
 • Zestaw zabaw ruchowych porannych 
 • „Bieg po zdrowie” – zestaw zabaw ruchowych z elementami metody W. Sherborne i R. Labana  prowadzony w plenerze (w lesie) 
 • Zestaw zabaw ruchowych „Sportowiec” metodą zadaniową


Zadania tygodniowe zgodnie z koncepcją planu daltońskiego:

 1. „Zaczarowany obrazek” – pokoloruj obrazek kredkami według podanego kodu i sprawdź, co się na nim kryje - (Mam sprawne ciało i artystyczną duszę)
 2. „Kwiatki dla rodziców” - Znajdź 7 szczegółów różniących obrazki  - (Jestem ciekawy świata)
 3. „Warkocz dla mamy” – zapleć warkocz według podanego wzoru (Jestem ciekawy świata) 
 4. „Geometryczna droga” - Dokończ układanie ciągu - (Bawię się matematyką)


Współpraca Z Rodzicami I Środowiskiem:

 • Wymiana informacji o dziecku między nauczycielką a rodzicami,
 • udział w przygotowaniach i w uroczystości z okazji Święta mamy i taty – 23.05.
 • udział w konsultacjach pedagogicznych dla rodziców – 08.05.
 • zajęcia otwarte dla rodziców
 • Spotkanie z chętnymi rodzicami - ekspertami (pogadanka-działanie) m.in. spotkanie z ekspertem (mamą Jasia L.) przybliżającą dyscyplinę sportową  - koszykówkę,
 • „Zabawy poranne z rodzicami” – zachęcanie rodziców do wykonywania porannych zabaw i ćwiczeń wspólnie z dziećmi.
 • Przygotowanie w domu wspólnie rodzice z dziećmi albumów „Sport to zdrowie”
 • pomoc rodziców w przygotowaniu zajęć i zabaw z dziećmi,
 • dostarczanie potrzebnych materiałów do zajęć i zabaw, wzbogacenie kącików zabaw, „skrzyń skarbów”, pomoc rodziców  w gromadzeniu pomocy do zajęć plastycznych
 • udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
 • zachęcanie rodziców do dostarczania propozycji zadań tygodniowych w ramach koncepcji planu daltońskiego 
 • pomoc rodziców w gromadzeniu ilustracji, obrazków, pomocy na tematy związane z aktualną tematyką
 • zachęcanie rodziców do dostarczania artykułów, propozycji gier i zabaw oraz „zdrowych” i pysznych przepisów na stronę internetową przedszkola w ramach „Kącika Pomysłowego Rodzica”
 • Spotkanie z muzyką etniczną – tarabany - 15 maja 2018r.
 • Wycieczka do szkoły lub sali sportowej UMK w celu obserwacji trenowanych tam dyscyplin sportowych
 • wycieczka do lasu
 • Codzienny pobyt na terenie przedszkolnym
 • Spacer alejkami osiedla – doskonalenie chodu w parach prawą stroną chodnika

 

 

 

 

KWIECIEŃ

Z KWIETNIEM – PLETNIEM NA WESOŁO

 1. „Kolorowa wiosna” – Słuchanie wiersza I. Wowk „Kwiecień - plecień”, zabawy ruchowo – rytmiczno- taneczno – plastyczne w oparciu o piosenkę.
 2. „Szukamy wiosny” – Wycieczka do lasu, zestaw zabaw ruchowych z wykorzystaniem naturalnych przeszkód.
 3. „Rachunki pani Wiosny” – słuchanie zagadek słownych inspiracją do zabawy matematycznej metodą E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
 4. Twórczy czwartek – „Kwiaty na łące” – tworzenie obrazka z wykorzystaniem różnokolorowej krepy, wypowiedzi twórcze: Gdybym była księżniczką kwiatów.
 5. „Plećmy z Panem Kwietniem” – zabawy rysunkowe do wierszy j. Beszcyńskiego, zestaw zabaw ruchowych R.Labana.
 6. Realizacja Programu „Klucz do uczenia się”– Matematyka sensoryczna 1 „Gąsienice” Sesja 11 „Figurkowe ludziki idą spać”
 • Zabawa kreatywna „Czarowanie kwiatów” 
 • Zabawy oddechowe z elementami Dennisona 
 • Zabawa ruchowa z elementami skłonu „Praca ogrodnika” 
 • Zestaw zabaw metodą R. Labana

 Metoda Dobrego Startu - opracowanie piosenki pt. ”Deszczowe krople”

WIOSNA NA WSI

 1. „Co słychać na wsi?” - Rozmowa na temat ilustracji przedstawiającej wiejskie podwórko połączona z ćwiczeniami artykulacyjnymi na podstawie wiersza „Kto tu rządzi ?” Marzeny Kwietniewskiej – Talarczyk.
 2. „Zwierzęta na wsi” – Zabawa dydaktyczna inspiracją do lepienie zwierząt hodowanych na wsi z plasteliny, zestaw zabaw ruchowych.
 3. „Nowinki z wiejskiego podwórka” - Teatrzyk sylwet wg opowiadania L. Wiszniewskiego „Jak szara gąska gospodarowała”, zabawa ruchowa „Gąski, gąski do domu”
 4. Twórczy Czwartek – „Z wizytą u pani kwoki” - Słuchanie opowiadania A. Usakiewicz „O kurczaku, który był wyjątkowo puchaty” , kreatywne wykonanie kury z papierowego talerzyka:
 5. „Podwórkowa Orkiestra”- Instrumentacja piosenki „Kogut”, zestaw zabaw ruchowych.
 6. „Rodzice I Ich Dzieci” - Słuchanie opowiadania D. Niewoli „Wiosna w wiejskiej zagrodzie”, zabawa klasyfikacyjna „Stwórz rodzinę”.
 7. „Mieszkania Zwierząt” - Zabawa dydaktyczna „Gdzie mieszkają zwierzęta?”, zestaw zabaw ruchowych

Twórczy czwartek – „Piesek Burek”– kreatywne wykonanie sylwety pieska.

„Kocie Zabawy” - Bajka ortofoniczna W zagrodzie Małgosi (według E. Michałowskiej), zabawa ruchowa „Mały Kot”.

Realizacja Programu „Klucz do uczenia się”– Matematyka sensoryczna 1 „Gąsienice”
Sesja 12 „Tęczowa loteria z obrazkami”
Sesja 13 „Wieża zwierząt 1”

 • Quiz „Wesoła zagroda” - zabawa dydaktyczna
 •  „Zajączki”- zabawa ruchowa z elementem biegu.
 • „Kogut i kury”-zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa.
 • „Pastuszek, gęsi i wilk”- zabawa ruchowa z elementem biegu.
 • Zestaw Zabaw ruchowych z elementami metody twórczej A.M.Kniessów
 • Zestaw zabaw ruchowych metodą R.Labana


POLSKA, MOJA OJCZYZNA

 1. „Dzień Ziemi” – 22.04.2018 - Wysłuchanie wiersza pt. „Opowieść ziemi” - z wykorzystaniem ilustracji, zabawa dydaktyczna „Segregowanie śmieci”.
 2. „Poznajemy Mapę Polski”– zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem fizycznej mapy Polski, zestaw zabaw ruchowych metodą stacyjną.
 3. „Symbole Narodowe”- oglądanie filmiku edukacyjnego , zabawa dydaktyczna na podstawie wiersza M. M. Skrobacz Polska.
 4. „Najważniejsza Pieśń Polaka” – słuchanie wiersza „Mazurek Dąbrowskiego” Elżbiety  Dubowicz – Jabłońskiej, wykonanie kotylionu w barwach narodowych.
 5. „Nasze Miasto” – zabawa dydaktyczna z ilustracjami Torunia, słuchanie piosenki nad Toruniem”
 • Zabawa ruchowa „Flaga”
 • Zabawa ruchowa „Orły”
 • Zabawa muzyczno-ruchowa „Krakowiaczek”
 • Zestaw zabaw ruchowych z elementami metody W. Sherborne.
 • Zestaw zabaw ruchowych met. zadaniową.

„Maszeruje Wiosna”- opracowanie piosenki Metodą Dobrego Startu.

KONCEPCJA PLANU DALTOŃSKIEGO

 • „Współpracujemy” – tablica ukazująca współpracę z partnerem – dalsze doskonalenie współpracy
  Zegar - specjalny zegar, który pokazuje upływ czasu 5,10,15,30 minut
  Wprowadzenie tablicy – „Zadanie do wykonania”

Zadania tygodniowe zgodnie z koncepcją planu daltońskiego:

 1. „Matematyczne Ule” – (Bawię się matematyką) -  Zadaniem dziecka jest znalezienie domków dla pszczół, przy czym musi pamiętać, aby w każdym z nich nie mieszkało więcej niż jest to możliwe. CELE: doskonalenie umiejętności liczenia oraz posługiwania się zbiorami zastępczymi, zabawa.
  „Flaga Polski” - (Mam sprawne ciało i artystyczną duszę) – Zadaniem dziecka jest pokolorowanie flagi według wzoru.
 2.  „W wiejskiej zagrodzie” – (Jestem ciekawy świata) - Zadaniem dziecka jest przyjrzenie się rysunkowi i odpowiedzenie na pytanie „czy dzieci są ze swoimi mamami?”
 3. „Ślimaczek - rozśmiewaczek” - (Mam sprawne ciało i artystyczną duszę) - Zadaniem dziecka jest pokolorowanie go w taki sposób, żeby wyglądał wesoło oraz nadanie mu śmiesznego imienia.

ANGIELSKI

Spring – Wiosna

 1. Spring is here song (piosenka)
 2. Zapoznanie się ze słownictwem: bluebird, bee, ladybug, butterfly, frog
 3. Rozpoznanie ich na obrazkach i próba ich nazwania
 4. Podążanie za słowami piosenki i nabywanie umiejętności pokazywania
 5. Włączanie się do śpiewu piosenek

Farm – Wieś

 1. Walk around the Farm song (piosenka)
 2. Zapoznanie się ze słownictwem: cow, dog, duck, horse, pig, sheep
 3. Memory game
 4. Kolorowanie wybranych zwierzątek i próba ich nazwania
 5. Farm Animal Bingo
 • Utrwalanie piosenki na powitanie „Hello, hello, hello how are you” oraz piosenki na pożegnanie „Bye, bye, goodbye”
 • Utrwalanie piosenki „Slippery fish” i zawartego w niej słownictwa

 

Współpraca z rodzicami:

 • Wymiana informacji o dziecku między nauczycielką a rodzicami.
 • Pomoc rodziców w przygotowaniu zajęć i zabaw z dziećmi.
 • Dostarczanie potrzebnych materiałów do zajęć i zabaw, wzbogacenie kącików zabaw, pomoc rodziców  w gromadzeniu pomocy do zajęć plastycznych.
 • Udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
 • Zachęcanie rodziców do dostarczania propozycji zadań tygodniowych w ramach koncepcji planu daltońskiego. 
 • Pomoc rodziców w gromadzeniu ilustracji, obrazków, pomocy na tematy związane z aktualną tematyką.
 • Zachęcanie rodziców do dostarczania artykułów, propozycji gier i zabaw oraz „zdrowych” i pysznych przepisów na stronę internetową przedszkola w ramach „Kącika Pomysłowego Rodzica”.

Współpraca ze środowiskiem:

 • Zabawy badawcze „Powietrze” prowadzone przez p. Bartka – 10.04.2018r.
 • Koncert muzyczny – 17.04.2018r.
 • Koncert muzyki poważnej w wykonaniu absolwentów przedszkola– 19.04.2018r.
 • Zajęcia otwarte z profilaktyki logopedycznej – 26.04.2018
 • Wycieczka w pobliżu przedszkola i do ogródków działkowych w poszukiwaniu wiosny
 • Wycieczka do lasu
 • Codzienny pobyt na terenie przedszkolnym
 • Zajęcia z logopedą przedszkolnym z zakresu wczesnej profilaktyki mowy
 • Spacer alejkami osiedla – doskonalenie chodu w parach prawą strona chodnika

 

 

MARZEC

JĘZYK ANGIELSKI

 • Zabawa powitalna „Introduce yourself”
 • Slippery fish song. Słownictwo: fish, shark, whale.
 • Easter
 • The way the bunny hops song. Słownictwo: hop, shake, wiggle, flop.
 • Chick, chick, chick, chick chicken song. Słownictwo: chick, chicken, egg

 
Przybysze z kosmosu

 1. Czy kosmos to tylko my? – Oglądanie ilustracji przedstawiających przestrzeń kosmiczną, zabawy konstrukcyjne „Budujemy statek kosmiczny”.
 2. Będziemy lecieć rakietą kosmiczną – Zabawa przy muzyce R. Straussa 2001 A Space Odyssey (według M. Staniek) inspiracją do wykonania przestrzennej pracy technicznej „Rakieta”.
 3. Jesteśmy mieszkańcami Ziemi - słuchanie fragmentów wiersza A. H. Murgrabi „Halo,
  to mówi Ziemia”, wyklejanie plasteliną fragmentu kuli ziemskiej.
 4. Czym się różni dzień od nocy? -. Zabawa pantomimiczna Co można robić w dzień? inspiracją do zabawy orientacyjno-porządkowej Dzień – noc oraz ćwiczeń klasyfikacyjnych.
 5. Na niebie pełno świecących gwiazd – improwizacja ruchowa przy piosence Gwiazdka
  (sł. i muz. K. Przybylska), zestaw zabaw z elementami ruchu.
 6. Realizacja Programu „Klucz do uczenia się”– Matematyka sensoryczna 1 „Gąsienice”, Sesja 11 „Figurkowe ludziki idą spać”
 • Zabawa ruchowa z elementem biegu „Statki kosmiczne”.
 • Zabawa integracyjna „Globus”

Wiosno, wiosenko – witaj wśród nas!

 1. „Kto na spacer wyruszy niech otwiera oczy i uszy!” – opowiadanie M. Kownackiej inspiracją do wycieczki w pobliżu przedszkola i do ogródków działkowych w poszukiwaniu wiosny
 2.  „Wiosenne prace w ogrodzie” – układanie historyjki obrazkowej inspiracją do lepienia z masy solnej narzędzi ogrodniczych
 3. „Cóż to za kwiatek na wietrze się kłania?” – wiersz B. Lewandowskiej, pt. „Po co zrywać?” inspiracją do malowania na sztalugach nt. ”Wiosenne kwiaty”
 4. Twórczy czwartek - „Siejemy, pielęgnujemy i obserwujemy!” – zabawa dydaktyczna połączona z urządzaniem wiosennego kącika przyrody
 5. „Wiosenne zapachy”- zabawa relaksacyjna przy muzyce połączona z aromaterapią inspiracją do malowania dłońmi  „wiosennych zapachów” przy pomocy farb plakatowych (na dużych arkuszach szarego papieru)
 6. „Budzi się las, budzi się życie...” – nauka piosenki pt. „Wiosenne porządki”,  wycieczka do lasu połączona z zestawem zabaw ruchowych (metoda zadaniowa)
 7. „Zabawa zajączków”- gra ściganka wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, zestaw zabaw ruchowych (elem. metody twórczej Kniessów )
 • Twórczy czwartek - „Motylem jestem” – Wiersz W. Badalskiej pt. „Cztery motylki” inspiracją do treningu twórczego myślenia „Co by było gdyby motyle nie miały skrzydeł?”; „Mój wiosenny motyl” – wyklejanka
 • Metoda Dobrego Startu - opracowanie piosenki pt. ”Deszczowe krople”
      
  Realizacja Programu „Klucz do uczenia się”– Matematyka sensoryczna 1 „Gąsienice”
  Sesja 12 „Tęczowa loteria z obrazkami”
  Sesja 13 „Wieża zwierząt 1”

 

 • „Leć motylku wprost do nieba…” – ćwiczenia oddechowe  
 • Zabawa ruchowa z elem. równowagi: „Bociany” 
 • Zabawa orientacyjno- porządkowa „Słonko świeci, deszczyk pada”
 • Zabawa ruchowa „Wiosenne zabawy”(z elem. metody twórczej) 
 • Zabawa ruchowa „Motylki”
 • Zabawy ruchowe poranne (forma aerobicu) 
 • Zestaw zabaw ruchowych ( elem. metody twórczej Kniessów )
 • Zestaw zabaw ruchowych (met. zadaniowa)


Wielkanocne tradycje i zwyczaje

 1. „Staropolskie zwyczaje Świąt Wielkanocnych” – opowiadanie nauczycielki przy obrazkach z wykorzystaniem pacynki; nauka piosenki „Pisanki, pisanki”
 2. „Palmy i palemki wielkanocne” – zabawa dydaktyczna inspiracją do wykonania wielkanocnych palm oraz zestawu zabaw ruchowych metodą R. Labana
 3. „Przygoda wielkanocna” – historyjka obrazkowa na podstawie opowiadania J. Kiersta inspiracją do wykonania z masy solnej „Wielkanocnego zajączka”
 4. Twórczy czwartek - „Jajko, czy kura?” – próby dziecięcego filozofowania inspiracją do aktywnego słuchania muzyki „Kura i kurczęta” wg Batti Strauss (Norwegien dence Nr 2, E. Griega) oraz wykonania z waty i kolorowego papieru wielkanocnego kurczaczka
 5. „Awantura o pisankę” – teatr sylwet na podstawie wiersza B. Ponikarczyk  inspiracją  do wykonania kolorowych  pisanek, zestaw zabaw ruchowych metodą R. Labana

 6. Zestaw zabaw porannych „Zajączki”
 7. „Kogut i kury” – zabawa ruchowa orientacyjno – porządkowa
 8. „Pastuszek, gęsi i wilk” – zabawa ruchowa z elementem biegu
 9. Zestaw zabaw ruchowych z elementami metody R. Labana
 10. Koncepcja Planu Daltońskiego
 11. „Współpracujemy” – tablica ukazująca współpracę z partnerem – dalsze doskonalenie współpracy
 12. Zegar - specjalny zegar, który pokazuje upływ czasu 5,10,15,30 minut
 13. Wprowadzenie tablicy – „Zadanie do wykonania”


Zadania tygodniowe zgodnie z koncepcją planu daltońskiego:

 • „Ufoludki śmieszne ludki” – pokoloruj kredkami pastelowymi kolorowankę ufoludka według wzoru - (Mam sprawne ciało i artystyczną duszę)
 • „Biedroneczki są w kropeczki” – doklej biedronkom tyle kropek, aby każda z nich miała tyle samo na jednym jak i drugim skrzydełku – (Bawię się matematyką)
 • „Wiosenne kwiatki” – Połącz kwiatki z ich cieniem – (Jestem ciekawy świata).
 • „Zajączki” – złóż zajączka według instrukcji, dorysuj brakujące elementy (Mam sprawne ciało i artystyczną duszę)


Współpraca z rodzicami:

 • Wymiana informacji o dziecku między nauczycielką a rodzicami,
 • Pomoc rodziców w przygotowaniu zajęć i zabaw z dziećmi,
 • Dostarczanie potrzebnych materiałów do zajęć i zabaw, wzbogacenie kącików zabaw, „skrzyń skarbów”, pomoc rodziców  w gromadzeniu pomocy do zajęć plastycznych
 • Udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
 • Zachęcanie rodziców do dostarczania propozycji zadań tygodniowych w ramach koncepcji planu daltońskiego
 • Pomoc rodziców w gromadzeniu ilustracji, obrazków, pomocy na tematy związane z aktualną tematyką
 • Zachęcanie rodziców do dostarczania artykułów, propozycji gier i zabaw oraz „zdrowych” i pysznych przepisów na stronę internetową przedszkola w ramach „Kącika Pomysłowego Rodzica”


Współpraca ze środowiskiem:

 • „Powitanie wiosny” z aktorami Teatru „Zaczarowany Świat” – 21.03.2018r.
 • koncert muzyczny – 13.03.2018r.
 • wycieczka w pobliżu przedszkola i do ogródków działkowych w poszukiwaniu wiosny
 • wycieczka do lasu
 • Codzienny pobyt na terenie przedszkolnym
 • Zajęcia z logopedą przedszkolnym z zakresu wczesnej profilaktyki mowy
 • Spacer alejkami osiedla – doskonalenie chodu w parach prawą strona chodnika

 

 

 

 LUTY

Jesteśmy kucharzami

 1. W przedszkolnej kuchni – zabawa dydaktyczna . Zwiedzanie kuchni przedszkolnej.
 2. Co ten czajnik gwiżdże? – słuchanie piosenki Wesoły Czajnik, rozmowa na jej temat oraz wykonanie pracy plastycznej metodą wyklejanki.
 3. Bawimy się wagą – zabawa badawcza
 4. „Małe co nieco” – Tłusty Czwartek. 
 5. My gotować potrafimy, przy tym dobrze się bawimy
 • Zestaw zabaw ruchowych ( metoda Labana ) – dzieci powinny: naśladować ruchem,  „czynności związane z gotowaniem” wykonywać ruchy zgodne z natężeniem siły z jaką wykonuje się daną czynność do odwzorowania.

Zimo, baw się z nami

 1. Śniegu coraz więcej –  zabawy na śniegu, zabawy ilustracyjne przy piosence „Mróz, mróz”
 2. A śnieg pada i pada -nauka wiersza I. Salach 
 3. Czy widzimy śnieżne sople -  Zabawa dydaktyczna 
 4.  zestaw zabaw ruchowych metodą zadaniową.
 5. Twórczy czwartek – Zimowe obrazki - technika malarska z zastosowaniem farby białej.
 6. Pędzimy na saneczkach – improwizacja ruchowa do piosenki „Tak się zachmurzyło”.
 7. Lepimy bałwanki – wiersz Anny Łady- Grodzickiej ,,Dziewięć Bałwanków" inspiracją lepienia bałwanka z ciastoliny.
 8. „W zimowym rytmie” - zabawy ruchowe
 9. Zimowe sporty – nauka piosenki  „Tupu tup po śniegu” 
 10. „Serduszkowe Święto” czyli dzień przyjaźni w grupie Biedronek -rozmowa o życzliwości i koleżeństwie w grupie oraz wykonanie laurek dla siebie nawzajem.
 11. Zabawy ruchowe poranne: forma aerobiku - dzieci powinny potrafić naśladować ruch nauczycielki, koordynować ruch swojego ciała z muzyką, 
 12. Zestaw zabaw ruchowych z el. metody W. Sherborne – dzieci powinny: znać możliwości swojego ciała, kształtować prawidłowo postawę ciała, zgodnie współpracować z partnerem, potrafić wskazywać części ciała zgodnie z poleceniem nauczyciela, poruszać się na przemian raz w jedną raz w drugą stronę w różnych tempach muzyki.
 13. Zabawa ruchowa orientacyjno – porządkowa - „Powitanie – Witaj …” - dzieci powinny umieć przywitać się piosenką i jednocześnie gestem z każdym przedszkolakiem.

Przybysze z kosmosu

 1. Czy kosmos to tylko my? – Oglądanie ilustracji przedstawiających przestrzeń kosmiczną, Zabawy konstrukcyjne „Budujemy statek kosmiczny”.
 2. Będziemy lecieć rakietą kosmiczną – Zabawa przy muzyce R. Straussa 2001 A Space Odyssey (według M. Staniek) inspiracją do wykonania przestrzennej pracy technicznej „Rakieta”.
 3. Jesteśmy mieszkańcami Ziemi - słuchanie fragmentów wiersza A. H. Murgrabi „Halo, to mówi Ziemia ,  wyklejanie plasteliną fragmentu kuli ziemskiej.
 4. Czym się różni dzień od nocy? -. Zabawa badawcza
 5. Na niebie pełno świecących gwiazd – improwizacja ruchowa przy piosence Gwiazdka (sł. i muz. K. Przybylska), zestaw zabaw z elementami ruchu.
 • Zabawa ruchowa z elementem biegu „Statki kosmiczne”.
 • Zabawa integracyjna „Globus” - zabawa z wykorzystaniem piłki imitującej kulę ziemską. Dzieci powinny zręcznie podawać do siebie piłkę, łapiąc wypowiedzieć swoje imię;  mieć okazję do zaprezentować się grupie, jak również poznać swoich rówieśników.


Współpraca z rodzicami:

 • Konsultacje pedagogiczne
 • Wymiana informacji o dziecku między nauczycielką a rodzicami.
 • Pomoc rodziców w przygotowaniu zajęć i zabaw z dziećmi.
 • Dostarczanie potrzebnych materiałów do zajęć i zabaw, wzbogacenie kącików zabaw, „skrzyń skarbów”, pomoc rodziców  w gromadzeniu pomocy do zajęć plastycznych.
 • Udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
 • Zachęcanie rodziców do dostarczania propozycji zadań tygodniowych w ramach koncepcji planu daltońskiego.
 • Udział rodziców - ekspertów w realizowanym projekcie edukacyjnym „Ptaki”
 • Pomoc rodziców w gromadzeniu ilustracji, obrazków, pomocy na tematy związane z ptakami.
 • Przygotowanie w domu albumu – książeczki „Moi skrzydlaci przyjaciele”.
 • Zachęcenie rodziców do gromadzenia pokarmu dla ptaków.
 • Zachęcanie rodziców do dostarczania artykułów, propozycji gier i zabaw oraz „zdrowych”.
  i pysznych przepisów na stronę internetową przedszkola w ramach „Kącika Pomysłowego Rodzica”.


Współpraca ze środowiskiem:

 • Koncert muzyczny – 27.02.2018
 • Codzienny pobyt na terenie przedszkolnym lub spacer w jego okolicach w ramach obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie.
 • Zajęcia z logopedą przedszkolnym z zakresu wczesnej profilaktyki mowy.
 • Spacer alejkami osiedla – doskonalenie chodu w parach prawą strona chodnika.
 • Spacer w okolicach przedszkola oraz do lasu – obserwacja ptaków oraz zmian w przyrodzie, nie oddalanie się poza wyznaczony teren.