Nauczyciele prowadzący: Hanna Dudkowska, Karolina Ostrowicka - Dądelska

 Wrzesień 2018

NASI KOLEDZY W GRUPIE I  W SZKOLE

 1. „Zwiedzamy nasze przedszkole” – Rozmowa połączona z obserwacją, zabawy integracyjne na powietrzu.
 2. „W naszej zuchowej gromadzie"-   nauka piosenki, rysowanie tłustą pastelą
 3. „W krainie zabawek" – zagadki matematyczne; zestaw ćwiczeń gimnastycznych 
 4. „Jesteś kroplą w morzu" – trening twórczego myślenia, analogia personalna  m synektyczna W, Limont, malowanie farbami plakatowymi
 5. „Mówić pięknie to jest sztuka” – zabawy teatralno- muzyczne,

Zabawy ruchowe
„Tańczymy labada"  z elem.skłonu
„Dzieci do domku"  z elem.biegu

Zestaw ćwiczeń porannych
„Zuch do Zucha"  z elem. podskoku
„Poranny aerobik” z elem skłonu

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z elem marszu

ZUCH DBA O BEZPIECZEŃSTWO SWOJE I INNYCH

 1. „Co się dzieje na ulicy?"- zabawy ortofoniczne,  spacer na skrzyżowanie ulic.
 2. „Będę kierowcą" – zabawa tematyczna ; zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 3. „Przygoda z małpką "- słuchanie opowiadania St. Szuchowej „Kodeks Zucha" – wspólne tworzenie kodeksu bezpiecznego przedszkolaka
 4. „Na ulicy" -zabawy konstrukcyjne; zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 5. „Stoją na drodze na jednej nodze"- słuchanie wiersza W Chotomskiej, wydzieranka  
 6. „Jestem bezpieczny"- grupowy turniej sportowy o zdobycie odznaki „bezpiecznego przedszkolaka"
 7. „Wiem jak zachować się w trudnych sytuacjach” - poznajemy numery alarmowe- kodowanie na dywanie

Zabawa ruchowa
„Policjant na drodze" z elm. skrętu
„Na ulicy"  z elem marszu
Zestaw ćwiczeń porannych  
„ Na ulicy" z elem. równowagi
„Gąsienica"  z elem. biegu  

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z elem równowagi


JESIEŃ, JESIEŃ  ACH TO TY…?

 1. „Jeszcze troszeczkę lata” - nauka wiersza R. Przymusa, spacer do parku.
 2. „Skarby jesieni” – inscenizacja wiersza J. Tuwima, 
 3. „Jestem liściem na wietrze”-  malowanie farbami plakatowymi 
 4. „Jesienne kaprysy”-   tworzenie przedszkolnego centrum metereologii, rysowanie suchą pastelą 
 5. „Tu i tam, czyli wszędzie”- zabawy badawcze na istnienie powietrza, zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 6. „Żegnaj lato" – opracowanie piosenki Metodą Dobrego Startu 
 7. „Sprzątanie Świata” – udział w akcji „Sprzątanie Świata Polska 2018”.

Zabawy ruchowe
„Jesienna gimnastyka”  
„Zabawa z elementem rzutu „Do kosza wrzuć” -  
Zestaw ćwiczeń porannych
„W górach” ćwicz. z em.biegu
„Nad morzem” ćwicz. z elem podskoku
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z elem biegu

W RÓŻNYCH PORACH DNIA W RÓŻNYCH PORACH DNIA

 • „Uczymy się odmawiać" - odgrywanie scenek  
 • Projektowanie własnego znaku drogowego i wykonanie go dowolną techniką
 • „Mój pojazd" - manipulowanie mozaiką geometryczną
 • „Czarowanie słowami" - czyli dobieranie określeń przeciwstawnych  
 • „Co słyszysz? - analiza i synteza słuchowa.
 • Systematyczne rozmowy z dziećmi na temat bezpiecznego zachowywania się podczas zabawy oraz w różnych miejscach na terenie przedszkola. Przypominanie umów zawartych w Kodeksie Zucha
 • Wyrabianie nawyków zdrowotno- higienicznych, zachęcanie do zjadania zdrowej żywności,  
 • Organizowanie spotkań czytelniczych z cyklu Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato..  w ramach realizacji Programu Fundacji ABC XXI „Cała Polska czyta dzieciom "  
 • Rysowanie kredkami i pastelami na temat dowolny, doskonalenie prawidłowego trzymania narzędzia pisarskiego
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie  

„W LITERKOWIE”-  PRZYGOTOWANIE DO NAUKI CZYTANIA I PISANIA

 1. Doskonalenie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej oraz orientacji przestrzennej, Zabawa dydaktyczna "Ile to słów?".  
 2. Poznanie zapisu własnego imienia w trakcie zabawy "Moje imię". 
 3. Wypowiedzi dzieci na temat napisów w kącikach zainteresowań  
 4. „Zaproszenie do krainy liter" – oglądanie liter z alfabetu demonstracyjnego, próby układania imion, porównywanie liter. 
 5. "Portret ulubionej litery"- rysowanie i ozdabianie liter. 
 6. "Zaczarowane kreski" – dorysowywanie dodatkowych elementów ozdobnych do szlaczków
 7. Wyrabianie wrażliwości i pamięci słuchowej, rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 8. Ćwiczenie słuchu fonematycznego
 9. Dzielenie wyrazów na sylaby
 10. Różnicowanie słów podobnie brzmiących
 11. Analiza i synteza wyrazów
 12. Rozwijanie zainteresowania czytaniem ze zrozumieniem

W CYFERKOWIE

 1. Poznawanie schematu własnego ciała
 2. Nazywanie części ciała, rysowania głowy przy pomocy lusterka
 3. Zabawy paluszkowe, nazywanie palców, odrysowanie dłoni, wycięcie ozdobienie
 4. Wyznaczanie kierunków w przestrzeni z pkt widzenia dziecka ( góra dół, z przodu z tyłu, obok, za, nad, na , w , pod, między, pomiędzy, do)
 5. Zabawa matematyczna- Podaj rękę lewa, prawa
 6. Zabawa matematyczna- Chodzenie pod dyktando poruszanie się w przestrzeni, zabawa Szukamy zabawki wyznaczanie kierunków w przestrzeni z pkt widzenia drugiego dziecka
 7. Zabawa matematyczna- Zaczarowana kartka 
 8. Orientowanie się na kartce papieru, labirynty, kreślenie wzorów


KONCEPCJA PLANU DALTOŃSKIEGO  

 • Zaznaczanie obecności na tablicy - zaznaczanie dyżurów i kalendarza pogody 
 • Wizualizacja planu dnia - zaznaczanie wskazówką realizowanej aktywności 
 • Zadania do wykonania dopasowywane do tematyki tygodniowej 
 • Wizualizacja kolorów dnia – zaznaczenie aktualnego dnia tygodnia 
 • Wyznaczenie codziennie nowych par do pracy w parach - porządkowanie zabawek zgodnie z wizualizacją kącików zabaw,  
 • Wykorzystywanie zegara daltońskiego do zabaw

METODA DOBREGO STARTU

Żegnaj lato” opracowanie piosenki
„Rumianki „ tworzenie wzoru
MATEMATYKA KLUCZ DO UCZENIA + AKTUALNY ZESTAW ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH
REALIZACJA ROGRAMU  „Chroń Się Przed Kleszczami Wszystkimi Sposobam
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM:

 • Wymiana informacji o dziecku między nauczycielkami a rodzicami
 • 06.09.2018 Powitanie przedszkola z Teatrem Vaśka
 • 11 0.9 2018 Zebranie z Rodzicami
 • 20.09.2018 Wyjazd  całej grupy- Obchody Dnia Przedszkolaka
 • 09.2018 Akcja Sprzątania Świata
 • Spacer po najbliższej okolicy przedszkola, w celu obserwacji przyrody- zasady bezpieczeństwa 
 • Gromadzenie materiałów rysunkowych, potrzebnych do zajęć i zabaw,
 • Udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

Nauczyciele prowadzący: Kinga Prabucka, Marta Podborska

 

Poznajmy Przedszkole

 1. „Pierwszy dzień w przedszkolu” – zabawy integracyjne oraz słuchanie opowiadania K. Turek „Pierwszy dzień w przedszkolu”, wprowadzenie
 2. „Rytmu dnia” – elementu koncepcji Planu Daltońskiego.
 3. „Jak korzystamy z pomieszczeń przedszkolnych” – rozmowa kierowana w oparciu o ilustracje, wprowadzenie kącików zainteresowań – elementu koncepcji Planu Daltońskiego.
 4.  „Zwiedzamy przedszkole” – zwiedzanie przedszkola i terenu przedszkolnego. Rozmowa inspirowana piosenką M. Broda-Bajak, „Po co jest przedszkole” z płyty „Kalendarz nauczycielki przedszkola”.
 5.  „Jestem Przedszkolakiem” – zajęcia plastyczne, przy piosence „Przedszkolakiem fajnie być” rysowanie konturu twarzy po śladzie i tworzenie kredkami olejnymi autoportretu, rozmowa o podobieństwach i różnicach między dziećmi.
 6.  „Razem bawić się weselej” – nauka piosenki „Przedszkolakiem fajnie być” z płyty „Kalendarz nauczycielki przedszkola”, ćwiczenia oddechowe, realizacja programu „Klucz do uczenia się” matematyka sensoryczna cz.1 „Gąsienice” sesja 1.
 7. „Współpraca w grupie” – wprowadzenie elementów Koncepcji Plany Daltońskiego, pierwsze zadania tygodnia, wyznaczanie dyżurnych i par współpracy, oznaczanie pogody, realizacja programu „Klucz do uczenia się” konstrukcje „Gąsienice” sesja 1.
 8. W przedszkolu dbamy o higienę jamy ustnej – poszerzanie świadomości i wiedzy z zakresu dbania o higienę jamy ustnej, słuchanie opowiadania N. Drabczyk „Przygoda Jedyneczki”, wykorzystanie techniki zdań niedokończonych, ćwiczenia grafomotoryczne
 9. Znamy magiczne słowa – tworzenie kartek podarunkowych przy użyciu ozdobnych dziurkaczy, kreatywnych nożyczek i wstążek, ilustrowanie ruchem piosenki Bajkowa Drużyna – „Magiczne słowa”, realizacja programu „Klucz do uczenia się” konstrukcje „Gąsienice” sesja 2.
 10. Potrafimy liczyć do trzech – ilustracja ruchowa piosenki „Wracamy do przedszkola” z kolekcji „Rymowanki zapraszanki”, doskonalenie umiejętności matematycznych i logicznych.
 11. „Kodeks przedszkolaka” – rozmowa na temat emocji i prawidłowych zachowań w grupie, ćwiczenia w okazywaniu emocji przy pomocy mimiki twarzy.
 12. Dni tygodnia – osłuchiwanie z piosenką Misia i Margolci „Tydzień ma siedem dni”, Gimnastyka paluszkowa – paluszkowy aerobik ćwiczenie „Niewidzialne obrazy”.

Zadania do wykonania

 • Popraw po śladzie;
 • Różnimy się – dokończ obrazki, aby każda postać różniła się od siebie;
 • Puzzle – ułóż z puzzli zęba;
 • „Zabawkowy nieład”- Wszystkie zabawki na półkach powinny być ułożone tak samo. Znajdź te, które są ustawione inaczej i otocz je pętelką.

W różnych porach dnia

 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z wykorzystaniem metody R. Labana; 
 • Zabawy integracyjne:
 • „Kiedy się dzieci ze sobą witają”; 
 •  „Kto lubi”;
 • „Iskierka przyjaźni”;

Zabawy ruchowe:

 • „Kot jest, kota nie ma”;
 • „Drzewami kołysze wiatr”;

Ćwiczenia oddechowe:
Wdechy i wydechy;
Zabawy ortofoniczne.

Wspomnienia z wakacji

 1. Wspomnienia z wakacji – tworzymy kącik tematyczny, rozmowa o wakacyjnych przygodach,  tworzenie scenek z miejsc, które dzieci odwiedzały podczas wakacji
 2. „Sensoryczno – ekologiczna wakacyjna praca plastyczna” – tworzenie prac plastycznych o tematyce wakacyjnej z wykorzystaniem foli bąbelkowej, realizacja programu „Klucz do uczenia się” matematyka sensoryczna cz.1 „Gąsienice” sesja 2
  Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka – świętowanie dnia przedszkolaka, zabawy sensoryczne i z chustą animacyjną.
 3. „Czym podróżowaliśmy podczas wakacji” – rozmowa inspirowana treścią wiersza E. Stadtmuller „Czym podróżujemy”, Gimnastyka paluszkowa – paluszkowy aerobik ćwiczenie „Włącz silnik”.
 4.  „Wakacje minęły tanecznym krokiem” – zabawy taneczno-naśladowcze przy dźwiękach piosenki „Wakacyjne podróże”, granie na instrumentach muzycznych, realizacja programu „Klucz do uczenia się” konstrukcje „Gąsienice” sesja 3.
 5. „Powakacyjne rymy” – rozmowa kierowana na temat rymów, zabawy doskonalące pamięć słuchową i ruchową, masażyki w parach.
 6. „Gdzie leży walizka” – kształtowanie pojęć w zakresie położenia przedmiotów w przestrzeni.
 7. „Eko pojazd” – tworzenie w parach samolotów, samochodów lub statków przy użyciu zużytych opakowań, rolek po papierze toaletowym, gazet, słomek do picia, nakrętek od butelek PETa i dużych wykałaczek.
 8. Pożegnanie tematyki wakacji - taniec swobodny inspirowany „Walca kwiatów” P. Czajkowskiego, realizacja programu „Klucz do uczenia się” konstrukcje „Gąsienice” sesja 4.

Zadania do wykonania

 • „Latawiec” – pokoloruj latawiec w dowolny sposób. Kokardki na ogonie latawca dokończ kolorować według wzoru;
 • „Pamiątka z wakacji” – w muszelkowej ramce narysuj swoje najmilsze wspomnienie z wakacji;
 • „Pod wodą” – odnajdź na obrazku i otocz pętelką zwierzęta, które nie żyją pod wodą;
 • „Muszelki” – policz ile jest muszelek, które z nich są takie same? Co je różni? Ile muszli ma taki sam kształt?
 • „Syreny” – przyjrzyj się obrazkowi i opowiedz, w co się bawią syreny?
 • „Ślimak” – skonstruuj ślimaka z plasteliny według podanego wzoru;
 • „Zamek z piasku” – popraw po śladzie kontury zamku;
 • „Znajdź cień” – odnajdź na obrazku rośliny i ich cienie, połącz je kreską.

W różnych porach dnia
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z wykorzystaniem metody K. Orffa;

 • Zabawy ruchowe:
  Samolot-samochód
  Walizka
  Gdzie jestem na wakacjach
 • Ćwiczenia oddechowe:
  „Wdech – wydech”
  „Podmuch”
  Dmuchanie na lekkie przedmioty

Klucz do uczenia się
matematyka sensoryczna cz.1 „Gąsienice” sesja 1, 2;
konstrukcje „Gąsienice” sesja 1, 2, 3, 4.

Realizacja Koncepcji Planu Daltońskiego

 • Wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych według Koncepcji Planu Daltońskiego - wizualizacja procesu edukacyjnego: 
 • wizualizacja planu dnia - zaznaczanie wskazówką realizowanej aktywności;
 • zaznaczanie obecności na tablicy;
 • wyznaczanie dyżurnych;
 • kalendarz pogody;
 • zadania do wykonania dopasowywane do tematyki tygodniowej;
 • wizualizacja kolorów dnia – zaznaczenie aktualnego dnia tygodnia;
 • wyznaczenie dzieci do pracy w parach;
 • porządkowanie zabawek zgodnie z wizualizacją kącików zabaw.
 • W ciągu bieżącej pracy z dziećmi jest utrwalane w przedszkolakach poczucie samodzielności, odpowiedzialności i współpracy. Dzieci są angażowane do samodzielnego planowania, kształtowania wiary we własne siły i możliwości. Dzieci uczą się odpowiedzialności za wykonanie podjętego zadania.

Współpraca z rodzicami i środowiskiem

 • Powitanie przedszkola z teatrem Waśka 06.09.2018
 • Koncert muzyczny 11.09.2018
 • Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka 20.09.2018 r.

Nauczyciele prowadzący: Monika Monikowska, Anna Prinz

 Wrzesień 2018

Wakacyjne wspomnienia

 1. „A mnie jest szkoda lata…” -  słuchanie piosenki „Żegnaj lato” inspiracją do wypowiedzi dzieci w formie ekspresji słownej
 2. „Moja letnia przygoda” – układanie historyjki obrazkowej, zestaw zabaw ruchowych z elementami metody twórczej R. Labana
 3. „Kamykowe zabawy”  -  zabawa dydaktyczna inspiracją do malowania farbami
 4. „Wesołe zabawy” -  lepienie z masy solnej z wykorzystaniem materiału przyrodniczego, zabawy rytmiczno-ruchowe do piosenki „Skakanka”
 5. „Czym podróżowały Smerfy?” – zgaduj – zgadula, zestaw zabaw ruchowych z elementami metody twórczej R. Labana

Witamy w kręgu Smerfów

 1. „Wesoła nowina – przedszkole się zaczyna” – słuchanie opowiadania  M. Kownackiej z użyciem pacynki inspiracją do utworzenia „Kodeksu Smerfa”
 2. „My jesteśmy Smerfne Ludki” – zabawa ilustracyjna do piosenki poprzedzona ćw. oddechowymi i ćw. artykulatorów
 3. „Mamy swoje znaczki” – rozwiązywanie zagadek, zestaw zabaw ruchowych z elementami metody W. Sherborne
 4. „W poszukiwaniu Papy Smerfa” – wycieczka do lasu
  dz. powinny: przestrzegać zawartych umów dotyczących bezpiecznego i właściwego zachowania
 5. „Galeria Smerfa” – malowanie akwarelą nt. dowolny, zestaw zabaw ruchowych z elementami metody W. Sherborne
 6. „Jesteśmy dla siebie mili” – nauka piosenki „Dobre zwyczaje” inspiracją do wykonania portretu grupy
 7. „Kto to jest dyżurny?” – burza mózgów, zestaw zabaw ruchowych z elementami metody W. Sherborne
 8. „Zabawki – nasze wspólne skarby” – słuchanie wiersza I. Salach „Zabawki” inspiracją do lepienia z plasteliny ulubionej zabawki
 9. „W mojej grupie Smerfów…” – zdanie niedokończone, „Papa Smerf” –  wydzieranka


„Obchody Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka” – 20.09.
Realizacja Programu „Klucz do uczenia się”– Matematyka sensoryczna 1 „Gąsienice”
-    Sesja 16 „Wieża zwierząt 2”
-    Sesja 17 „Rodziny figur – koła i owale”

Jestem bezpieczny na drodze

 1. ”Kto zamierza przejść ulicę, musi poznać tajemnicę” – nauka piosenki „Uliczne sygnały” inspiracją do poznania umownych zasad przechodzenia przez jezdnię 
 2. „Jak zachować się w drodze do przedszkola?” - wycieczka na skrzyżowanie ulic 
 3. „Marsz dzieci” –  opracowanie piosenki Metodą Dobrego Startu         
 4. ”Kolorowe znaki” – wiersz K. Wiśniewskiego inspiracją do treningu twórczego myślenia oraz wykonania znaków drogowych 
 5. ”Samochody do garaży” – konstruowanie budowli z klocków różnego typu, wielkości inspiracją do zabawy dydaktycznej pt.: „Samochody”

Realizacja Programu „Klucz do uczenia się”– Matematyka sensoryczna 1 „Gąsienice”

-     Sesja 18 „Papuga zawsze druga”

Koncepcja Planu Daltońskiego

 • Wizualizacja kolorów dnia – zaznaczenie strzałką aktualnego dnia tygodnia każdy dzień tygodnia ma przypisany określony kolor
 • Wizualizacja planu dnia - zaznaczanie wskazówką realizowanej aktywności- na zegarach zaznaczone są godziny, do których trwają poszczególne działania, pod nimi znajdują się piktogramy ukazujące rodzaje aktywności i przykłady zadań wykonywanych w danym przedziale czasowym.  
 • Wizualizacja listy obecności – zastosowanie plakietek ze zdjęciami dzieci, na specjalnie przygotowanej tablicy do listy obecności dzieci zaraz po przyjściu do sali zaznaczają swoją obecność, co pozwoli nauczycielowi i dzieciom szybko sprawdzić ile dzieci jest w przedszkolu, a kogo w danym dniu nie ma.
 • Kalendarz urodzin 
 • Wizualizacja kącików zabaw
 • „Współpracujemy” – tablica ukazująca współpracę z partnerem – dalsze doskonalenie współpracy
 • Zegar- specjalny zegar, który pokazuje upływ czasu 5,10,15,30 minut.

Współpraca z rodzicami i ze środowiskiem:

 • spotkanie z aktorami teatru „Vaśka” – 06.09.
 • udział dzieci w koncercie muzycznym – 11.09.
 • Codzienny pobyt na terenie przedszkolnym
 • wycieczka do lasu
 • wycieczka na skrzyżowanie ulic
 • Spacer alejkami osiedla – doskonalenie chodu w parach prawą stroną chodnika
 • Wymiana informacji o dziecku między nauczycielką a rodzicami,
 • Zebranie z rodzicami – 11.09.
 • dostarczanie potrzebnych materiałów do zajęć i zabaw, wzbogacenie kącików zabaw, „skrzyń skarbów”, pomoc rodziców  w gromadzeniu pomocy do zajęć plastycznych
 • udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
 • zachęcanie rodziców do dostarczania propozycji zadań tygodniowych w ramach koncepcji planu daltońskiego 
 • pomoc rodziców w gromadzeniu ilustracji, obrazków, pomocy na tematy związane z aktualną tematyką
 • zachęcanie rodziców do dostarczania artykułów, propozycji gier i zabaw oraz „zdrowych” i pysznych przepisów na stronę internetową
 • przedszkola w ramach „Kącika Pomysłowego Rodzica”
 • umieszczanie w kąciku dla rodziców tekstów wierszy, piosenek, zestawów zabaw ruchowych

Nauczyciele prowadzący:  Małgorzata Nowaczyk, Natalia Krawczinska

 

WRZESIEŃ 2018

„Nasze Przedszkole” - Projekt edukacyjny

Etap I – Rozpoczęcie projektu

 • Przygotowanie siatki wstępnej do projektu z uwzględnieniem celów programowo – dydaktycznych
 • Sprawdzenie wiedzy dzieci dotyczącej tego czym jest Przedszkole  – w ten sposób powstanie siatka tematyczna przedstawiającą dotychczasową wiedzę dziec
 • Czego dzieci chcą się dowiedzieć o Przedszkolu – powstanie lista pytań na które dzieci będą szukać odpowiedzi w trakcie przeprowadzania projektu

Etap II – Realizacja projekt

 • Wycieczka po przedszkolu, poznanie pomieszczeńznajdujących się na parterze, personelu
 • Wycieczka do kuchni, rozmowa z ekspertem (p. Mariolka)
 • zabawy integracyjne
 • zabawy w teatr


Sposób realizacji (przykładowe zajęcia)

 1. „Mój pierwszy dzień w przedszkolu” - rozmowa połączona z obserwacją , zabawy rytmiczno – ruchowe (wycieczka po przedszkolu)
 2.  „Po co jest przedszkole?” - osłuchanie z piosenką, zestaw zabaw ruchowych
 3. „Nasz rytm dnia” -  rozmowa na podstawie rysunków, zabawa dydaktyczna
 4. „Kto nam pomoże” – słuchanie opowiadania nauczycielki nt. roli nauczyciela i innych pracowników  ilustrowanego pacynką
 5. „Przedszkolaczek” -nauka  piosenki „Jestem sobie przedszkolaczek”, zestaw zabaw ruchowych
 6. „Mam trzy latka...” - słuchanie wiersza, rysowanie kredkami
 7. „Zabawki to nasi przyjaciele” - rozwiązywanie zagadek, lepienie z plasteliny
 8. „My jesteśmy krasnoludki” -  Zabawy rytmiczno – ruchowe do piosenki, układanie elementów na płaszczyźnie
 9. „Zasady maluszków” - rozmowa na podstawie obrazków nt. zasad, zabawa matematyczna
 10. „Bezpieczne zabawy na świeżym powietrzu” - wycieczka na teren przedszkola
 11. Światła na  skrzyżowaniu” - słuchanie wiersza W. Fabera, malowanie farbami
 12. „Pan policjant” - osłuchanie z piosenką, zestaw zabaw ruchowych i ortofonicznych „Samochody”
 13. Łyżka i widelec” - teatrzyk kukiełkowy na podstawie wiersza T. Śliwiaka , zabawa dydaktyczna
 14. „Niejadek” -  słuchanie wiersza I. Salach  inspiracja do rozmowy nt. konieczności zjadania pokarmów niezbędnych dla zachowania zdrowia  poprzedzona rozmową nt zasad bezpieczeństwa, rysowanie kredą na świeżym powietrzu
 15. „ Piosenka kąpielowa” - osłuchanie z   piosenką, zabawa ruchowa do piosenki utrwalająca czynności samoobsługowe


Etap III – podsumowanie projektu badawczego

 • Sposób dokumentacji ( zdjęcia, notatki, prace dzieci, wypowiedzi)
 • Zrobienie wystawki z prac plastycznych
 • Stworzenie wspólnej pracy „Pociąg przyjaźni”

 

 • Zabawy ruchowe

„Mam na imie” – zabawa integracyjna z piłką
„Kotki” - zabawa z elementem czworakowania

 • Zestaw zabaw ruchowych
  „Przedszkolacy” - zabawy z elementami metody W. Sherborne
  Z elementami met. twórczej R. Labana

Współpraca z rodzicami i   środowiskiem

 • dni adaptacyjne
 • rozmowy indywidualne w celu skrócenia okresu adaptacji dzieci do nowych warunków i środowiska przedszkolnego
 • zebranie grupowe
 • zachęcenie rodziców do pomocy na rzecz dekoracji sali kącików ,ubranka dla lalek, ilustracje ,tworzywo przyrodnicze itp..