Nauczyciele prowadzący: Hanna Dudkowska, Anna Klimek-Kwiatkowska

GRUDZIEŃ 2018

KOT – projekt edukacyjny

Etap I Rozpoczęcie projektu.

 • Wybór tematu został ustalony po rozmowach z dziećmi.
 • Spisanie siatki pojęć:
 • Co wiemy o kotach?
 • Czego chcemy się dowiedzieć o kotach?

Etap II Realizacja Projektu – szukanie odpowiedzi na pytania.

 1. ”Dziwny kot” – słuchanie wiersza D. Wawiłow. „Cztery łapy” – zabawy dydaktyczne.
 2. „Kuzyni kota” – prezentacja multimedialna. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.
 3. „Każdy śpiewać może” – ćwiczenia ortofoniczne. „Mój przyjaciel kot” – konstruowanie kota ze skarpety wypełnionej ryżem.
 4. „Koci kącik” – stworzenie w sali kociego tematycznego o kotach domowych i dzikich.
 5. „Czworonożni pacjenci” – rozmowa na podstawie prezentacji multimedialnej. „Chore zwierzaki” – zabawa tematyczna.
 6. „Jak dbać o zwierzęta?” – spotkanie z ekspertem (lekarzem weterynarii). „Mleko” – zabawy badawcze.
 7. „Jak pomóc zwierzakom?” – spotkanie z ekspertem (pracownikiem Fundacji KOT). Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.
 8. „Kotek tu, kotek tam” – rozwiązywanie zagadek. „Milutki jak kot” – zabawy badawcze.

Etap III Zakończenie projektu

 • Sposób dokumentacji (zdjęcia, prace dzieci).
 • Zrobienie wystawki z prac plastycznych.
 • Wyeksponowanie wszystkich materiałów zgromadzonych podczas realizacji projektu.
 • Quiz sprawdzający wiedzę o kotach.
 • Zebranie karmy dla kotów z Fundacji KOT.
 • Zachęcanie Rodziców do aktywnego uczestnictwa w projekcie poprzez

Zestaw ćwiczeń porannych z elementem biegu i równowagi.

Zabawy ruchowe:

 • „Pająki” – zabawa bieżna.
 • „Kot jest-kota nie ma” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
 • „Kot i myszki” – zabawa z elementem czworakowania.
 • „Słonko-świeci” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z elementami metody W. Sherborne - dz. powinny: swobodnie wykonywać postawione przed nim zadania, poznawać własne ciało, wzmacniać pewność siebie, nawiązywać kontakt z partnerem.

MIKOŁAJ, KTÓRY SPEŁNIA MARZENIA

 1. „Jak to było z Mikołajem” – słuchanie wiersza M. Brykczyńskiego. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.
 2. „Idzie święty Mikołaj” – zabawa ilustracyjna. „Przygody Mikołaja” – rysowanie pastelami.
 3. „Zabawki, jakich mało” – zabawa dydaktyczna. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.
 4. „Zabawki” – ćwiczenia ortofoniczne. „Upominki mikołajkowe” – drukowanie stemplem.
 5. „Niewidzialny atrament” – zabawa badawcza. „Kolorowe prezenty” – zabawa dydaktyczna.
 • Zestaw ćwiczeń porannych
 • Zabawa z elementem równowagi  - dzieci powinny utrzymać równowagę stojąc na jednej nodze, doskonalić bieg z niesionym przyborem, podjąć próbę przysiadów z woreczkiem na głowie.
 • Zabawy metodą W. Sherborn – dzieci powinny zgodnie współdziałać z partnerem, uszanować uczucia i emocje innych, dostosować swoje ruchy do partnera.

Zabawy ruchowe:

 • „Znajdź swoje miejsce” – zabawa bieżna.
 • „Pomóż mi wstać” – zabawa z elementem wspinania się.
 • „Drzewołap” – zabawa bieżna.
 • „Traf do celu” – zabawa z elementem rzutu.
 • „Wszystko tańczy” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
 • „Medytacja” – zabawa uspokajająca.


Zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą zadaniową – dz. powinny rozwijać motorykę dużą, łączyć muzykę z ruchem, kształtować prawidłowa postawę ciała, integruje się w grupie odczuwa satysfakcje z dobrze wykonanego ćwiczenia.

PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĄT

 1. „O Aniołku, który zgubił dzwoneczek” – słuchanie opowiadania A. Galicy. „Mój Anioł” – lepienie z masy solnej.
 2. „Droga do prezentu” – programowanie z wykorzystaniem ozobota. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.
 3. „Strojnisia choinka” – instrumentacja piosenki. „Choinka” – rysowanie ołówkiem według instrukcji na podstawie wiersza A. Maćkowiaka.
 4. „Ile rogów? Ile boków?” – zabawa dydaktyczna. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.
 5. „Pudełko pełne tradycji” – zabawa dydaktyczna. „Świąteczne wypieki” – pieczenie korzennych ciastek.
 • Zestaw ćwiczeń porannych
  „Płatki śniegu” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
  „Rzuć i chwyć” – zabawa z elementem rzutu i chwytania.
  „Ubieramy choinkę” – zabawa z elementem podskoku.
  „Szukamy prezentu” – zabawa z elementem czworakowania.
  „Renifery” – zabawa bieżna.
 • Zabawy ruchowe:
  „Zawieś bombkę” – zabawa z elementem równowagi.
  „Potrawy świąteczne” – zabawa bieżna.
  „Cztery rogi” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
  „Łańcuch choinkowy” – zabawa bieżna.

 Zestaw ćwiczeń gimnastycznych w formie opowieści ruchowej - dzieci powinny: doskonalić sprawność ruchową, pobudzić wyobraźnię i ekspresję ruchową, reagować ruchem na dźwięk instrumentów muzycznych, doskonalić umiejętność relaksacji

 • Klucz do uczenia się Matematyka 2 Motyle:
  Sesja 31, Proszę wsiadać do specjalnego pociągu liczbowego.
  Sesja 32, Liczby do specjalnego pociągu liczbowego.
  Sesja 33, Potrafię wybrać odpowiedni bilet.

Koncepcja Planu Daltońskiego  - zadania:

 • Zadanie 1
  Pokoloruj mozaikę według legendy. Odgadnij co przedstawia rysunek.
  Ułóż puzzle.
  Porównaj liczebność zbiorów, gdzie jest więcej a gdzie mniej?
  Narysuj odpowiednią ilość sylab i głosek.
  Dopasuj rasy kotów domowych.
 •  Zadanie 2
 • Wybierz pasujący kontur.
  Wykonaj według instrukcji.
  Dopasuj cyfry do odpowiedniej liczby gwiazdek.
  Pomóż Mikołajowi znaleźć drogę do sań.
  Zakoduj wiadomość.
 • Zadanie 3
  Wytnij i ułóż według wzoru.
  Policz pierniki i przyporządkuj do nich cyfrę.
  Rozwiąż rebus obrazkowo-literowy.
  Znajdź wszystkie wyrazy rozpoczynające się na literę I.
  Z podanych liter ułóż wyrazy.


Wizualizacja działań wg koncepcji planu daltońskiego:

 • zaznaczanie obecności na tablicy - zaznaczanie dyżurów i kalendarza pogody 
 • wizualizacja planu dnia - zaznaczanie wskazówką realizowanej aktywności 
 • zadania do wykonania dopasowywane do tematyki tygodniowej 
 • wizualizacja kolorów dnia – zaznaczenie aktualnego dnia tygodnia 
 • wyznaczenie codziennie nowych par do pracy w parach - porządkowanie zabawek zgodnie z wizualizacją kącików zabaw
 • wykorzystywanie zegara daltońskiego do zabaw  

W różnych porach dnia:

 • Utrwalanie piosenki „Nasze zasady”.
 • Czytanie książek przyniesionych przez dzieci, dzieci ćwiczą umiejętność słuchania i koncentracji.
 • „Ręcznie malowane” – zabawa integracyjne.
 • „Poranny krąg” – zabawa polisensoryczna.
 • Puzzle, układanki – dzieci powinny układać obrazek z części  i wypowiedzieć się na jego temat.
 • Lepienie z plasteliny: dzieci będą formować małe i duże kształty, samodzielnie projektować, rozwijać wyobraźnie i inwencję twórczą, doskonalić zdolności manualne.
 • „Gdzie się ukryło zwierzątko? – zagadki słowne.
 • Wyrabianie nawyków higieniczno – zdrowotnych, zachęcanie do zjadania zdrowej żywności, aktywnego trybu życia,  przypominanie o samodzielnych próbach ubierania się i rozbierania
 • Rysowanie kredkami i pastelami na temat dowolny, doskonalenie prawidłowego trzymania narzędzia pisarskiego
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie  

„W literkowie” – przygotowanie do nauki czytania i pisania

 • doskonalenie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej oraz orientacji przestrzennej, 
 • Zabawa dydaktyczna "Ile to słów?". 
 • Policz wyrazy w zdaniu. 
 • Czytanie globalne.
 • „Moje szlaczki” – rysowanie elementów literopodobnych
 • "Zaproszenie do krainy liter" – oglądanie liter z alfabetu demonstracyjnego, próby układania imion, porównywanie liter. 
 • rozwijanie wrażliwości i pamięci słuchowej, rozwijanie sprawności manualnej  i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • ćwiczenie słuchu fonematycznego
 • dzielenie wyrazów na sylaby
 • różnicowanie słów podobnie brzmiących 
 • analiza i synteza wyrazów
 • rozwijanie zainteresowań czytaniem, czytanie ze zrozumieniem

W „cyferkowie”:

 • Wyznaczanie kierunków w przestrzeni z punktu widzenia dziecka (góra-dół, przód-tył, za, nad, obok, w, pod, pomiędzy, do).
 • „Ciepło-zimno” – wyznaczanie kierunków w przestrzeni z punktu widzenia drugiego dziecka.
 • Kodowanie na dywanie.
 • Programowanie z wykorzystaniem ozobotów.
 • Utrwalanie zapisu graficznego cyfr.
 • Orientacja na kartce papieru, labirynty, kreślenie wzorów i kształtów.
 • Rozwijanie myślenia twórczego.
 • Zabawy w przekładanie patyczkami.
 • Rozwiązywanie zadań z tekstem.


Współpraca z rodzicami i środowiskiem:

 • 03.12.2018 – warsztaty świąteczne.
 • 06.12.2018 – Mikołajki.
 • 11.12.2018 – koncert Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej.
 • 13.13.2018 – Jasełka.
 • Wymiana informacji o dziecku między nauczycielkami a rodzicami.
 • Wycieczka do biblioteki.
 • Spotkanie z lekarzem weterynarii.
 • Gromadzenie materiałów rysunkowych, potrzebnych do zajęć i zabaw, 
 • Udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

 

 

 

LISTOPAD 2018
JESIENNA POGODA

 1. „Skaczące nutki” – nauka piosenki. „Policz i sprawdź” – zabawa matematyczna.
 2. „Jesienny wazonik” – zajęcia techniczne, tworzenie wazonu ze słoika. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.
 3. „Smutna jesień” – słuchanie wiersza M. Strzałkowskiej. „Szaruga” – malowanie farbami plakatowymi techniką mokre w mokrym.
 4.  „Pada deszczyk, pada” – zabawy badawcze. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 5. „Sposoby na deszczową pogodę” – burza mózgów. „Deszczowe kropelki” – zabawy matematyczne.
 6. „Czy to się rozpuści?” – zabawy badawcze. „Pan listopad” – instrumentacja piosenki.

DBAMY O SWOJE ZDROWIE

 1. „Co to jest higiena i jak o nią dbać?” – rozwiązywanie zagadek. „Mydło lubi zabawę” – nauka piosenki.
 2. „Pociąg” – opracowanie piosenki Metodą Dobrego Startu. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.
 3. „Chora Maja” – teatr sylwet na podstawie opowiadania K. Wojciechowskiej. Zabawy matematyczne z wykorzystaniem metody E. Gruszczyk-Kolczyńskiej.
 4. „U lekarza” – zabawa tematyczna. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.
 5. „Czy trzeba się bać lekarza” – wycieczka do gabinetu lekarskiego.
 6. „Czy wszystkie witaminki mają wesołe minki?” – trening twórczego myślenia. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.

LISTOPADOWE WIECZORY

 1. „Nudzimisie” – słuchanie opowiadania R. Klimczaka. „Nudzimisie w niebie” – zabawa dydaktyczna.
 2. „Kolorowe kredki” – opracowanie piosenki Metodą Dobrego Startu. „Znikająca woda” – zabawy badawcze.
 3. „Postać Nudzimisia” – wykonanie pacynki Nudzimisia z rękawiczki. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.
 4. „Po co jest teatr?” – słuchanie wiersza J.Kulmowej. „Tangramy” – zabawy konstrukcyjne.
 5. „Eksperymenty na jesienną słotę” – zabawy badawcze. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.
 6. „Na jesienna nudę” – zagadki matematyczne, rysowanie tłustą pastelą.

Zabawy ruchowe:

 • „Wiatr i chmurki” – zabawa z elementem skrętoskłonu.
 • „Porządek” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
 • „Kałuża” – zabawa z elementem równowagi.
 • „Berek” – zabawa bieżna.
 • „Krople deszczu” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
 • „Tańczymy labada” – zabawa z elementem skłonu.

Zestaw ćwiczeń porannych:

 • „Poranny aerobik” z elementem skłonu.
 • „Kropla do kropli”  z elementem podskoku.
 • „Jesienny wietrzyk” z elementem biegu.
 • „Jak liść na wietrze”  z elementem podskoku.
 • „Na defiladzie” – z elementem marszu.

ZESTAWY ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH:

 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z elementami metody W. Sherborne - dz. powinny: swobodnie wykonywać postawione przed nim zadania, poznawać własne ciało, wzmacniać pewność siebie, nawiązywać kontakt z partnerem.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych metoda stacyjna – dz. powinny: rozwijać szybkość, zwinność i celność oraz umiejętność współpracy w parach.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych metoda zadaniowa – dz. powinny: biegać w różnych kierunkach bez potrącania, czworakować, robić „koci grzbiet”, biegać slalomem, przechodzić przez tunel, reagować na sygnały (dźwiękowy, słowny), odczuwać zmianę tempa.

Koncepcja Planu Daltońskiego  - zadania:
Zadanie 1
Dorysuj druga połowę rysunku,
Połącz kropki. Zobacz co przedstawia rysunek?.
Posegreguj zmieszane ziarenka, tak by w każdym pudełku było ich po tyle samo.
Zaznacz odpowiednią ilość sylab i głosek w wyrazach.
Zadanie 2
Dokończ według wzoru.
Przenieś za pomocą spinacza.
Dokończ kolorowanie szaszłyków według kodu.
Przyporządkuj odpowiednią ilość głosek do obrazków.
Zadanie 3
Znajdź przedmioty w Sali na podstawie odrysowanych ich cieni.
Przenieś za pomocą słomki wszystkie karteczki do słoika.
Porównaj liczbę klocków. Których jest mniej, a których więcej?
Ułóż z części obraz litery E.
Zadanie 4
Sprawdź co tonie, a co nie.
Wykonaj według instrukcji.
Ułóż puzzle.
Znajdź jak najwięcej różnic pomiędzy obrazkami.

Wizualizacja działań wg koncepcji planu daltońskiego:
•    zaznaczanie obecności na tablicy - zaznaczanie dyżurów i kalendarza pogody
•    wizualizacja planu dnia - zaznaczanie wskazówką realizowanej aktywności
•    zadania do wykonania dopasowywane do tematyki tygodniowej
•    wizualizacja kolorów dnia – zaznaczenie aktualnego dnia tygodnia
•    wyznaczenie codziennie nowych par do pracy w parach - porządkowanie zabawek zgodnie z wizualizacją kącików zabaw
•    wykorzystywanie zegara daltońskiego do zabaw  
MATEMATYKA KLUCZ DO UCZENIA + AKTUALNY ZESTAW ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH
W różnych porach dnia:

 • Czytanie książek przyniesionych przez dzieci, dzieci ćwiczą umiejętność słuchania i koncentracji.
 • Puzzle, układanki – dzieci powinny układać obrazek z części i wypowiadać się na jego temat
 • Systematyczne rozmowy z dziećmi na temat bezpiecznego zachowywania się podczas zabawy oraz w różnych miejscach na terenie przedszkola. Przypominanie umów zawartych w Kodeksie Zucha
 • Wyrabianie nawyków zdrowotno- higienicznych, zachęcanie do zjadania zdrowej żywności,   
 • Organizowanie spotkań czytelniczych z cyklu Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato..  w ramach realizacji Programu
 • Fundacji ABC XXI „Cała Polska czyta dzieciom "   
 • Rysowanie kredkami i pastelami na temat dowolny, doskonalenie prawidłowego trzymania narzędzia pisarskiego 
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie

„W literkowie” – przygotowanie do nauki czytania i pisania
•    doskonalenie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej oraz orientacji przestrzennej,
•    Zabawa dydaktyczna "Ile to słów?".
•    Policz wyrazy w zdaniu.
•    Czytanie globalne.
•    Wprowadzenie litery E, e oraz I, i.
•    "Zaproszenie do krainy liter" – oglądanie liter z alfabetu demonstracyjnego, próby układania imion, porównywanie liter.
•    "Kreskowe fantazje" – dorysowywanie dodatkowych elementów ozdobnych doszlaczków
•    wyrabianie wrażliwości i pamięci słuchowej, rozwijanie sprawności manualnej  i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
•    ćwiczenie słuchu fonematycznego
•    dzielenie wyrazów na sylaby
•    różnicowanie słów podobnie brzmiących
•    analiza i synteza wyrazów
•    rozwijanie zainteresowań czytaniem, czytanie ze zrozumieniem

W „cyferkowie”:
•    Wyznaczanie kierunków w przestrzeni z pkt widzenia dziecka ( góra dół, z przodu z tyłu, obok, za, nad, na , w , pod, między, pomiędzy, do)
•    Zabawa matematyczna- Podaj rękę lewa, prawa
•    Zabawa matematyczna- Chodzenie pod dyktando poruszanie się w przestrzeni.
•    Zabawa Szukamy zabawki - wyznaczanie kierunków w przestrzeni z pkt widzenia drugiego dziecka
•    Kodowanie na dywanie
•    Utrwalenie zapisu graficznego cyfr
•    Orientowanie się na kartce papieru, labirynty, kreślenie wzorów
•    Zabawy w myślenie-rozwijanie myślenia twórczego
•    Zabawy w przekładanie patyczkami
•    Rozwiązywanie zadań z tekstem

Współpraca z rodzicami i środowiskiem:

 • 7.11.2018  -spotkanie z policjantem.
 • 8.11.2018- koncert muzyczny Kubica Art. „Legenda o Powstaniu Państwa Polskiego”
 • 26.11.2018 –kontrolne badania stomatologiczne w ramach projektu „Zdrowy Uśmiech”.
 • Wymiana informacji o dziecku między nauczycielkami a rodzicami.
 • Wycieczka do gabinetu lekarskiego – termin do ustalenia.
 • Wycieczka do biblioteki.
 • Gromadzenie materiałów rysunkowych, potrzebnych do zajęć i zabaw,
 • Udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

 

Październik

PROJEKT EDUKACYJNY „POCZTÓWKOWE PRZEDSZKOLE”

Etap pierwszy – wprowadzenie tematu:
„Poczta” - rozmowa połączona z opracowaniem nowej siatki pojęć, pytania dzieci
Etap drugi – aktywność badawcza dzieci:

 • systematyzowanie wiedzy nt. poczty
 • oglądanie zdjęć i filmów o tematyce związanej z pocztą;
 • utrwalenie pojęć :nadawca, adresat, adres;
 • omówienie poszczególnych miejsc na kartce pocztowej i kopercie: miejsce na adres, znaczek, treść
 • utrwalenie drogi listu (historyjki obrazkowe)
 • zabawy naśladowcze w kąciku pocztowym;
 • słuchanie opowiadań o tematyce związanej z pocztą,  
 • „Listonosz” nauka piosenek utrwalanie znajomości nazwiska i miejsca zamieszkania
 • zabawy z etykietami z imieniem i nazwiskiem;
 • zabawy matematyczne z wykorzystaniem znaczków, pocztówek i kopert  
 • zabawy dotyczące ważenia paczek , porównywania ich wielkości i wagi
 • tworzenie stempli z różnych materiałów;
 • układanie znaczków i pocztówek z elementów;
 • rozwiązywanie zagadek; oglądanie klaserów ze znaczkami;
 • zabawy ruchowe,  
 • wycieczka do Urzędu Pocztowego
 • wysyłanie listów i kartek pocztowych:
 • konkurs na najpiękniejszy znaczek  
 • wysyłanie pocztówek i listów
 • projektowanie i ozdabianie pocztówek;
 • wspólne redagowanie treści listów;
 • odczytanie listów od  innych przedszkolaków (nauczyciel lub chętne dzieci);
 • przygotowywanie niespodzianek dla adresatów;

Etap trzeci   Zakończenie projektu
„Pocztówkowe przedszkole”- Ekspozycja na Holu przedszkolnym  mapy miast i otrzymanych pocztówek z przedszkoli  w całej Polsce

BARWY JESIENI

 1. „Szukamy jesieni” - spacer do parku. Jesienne rytmy- zabawa matematyczna  
 2. „Kasztanowe ludziki” - zajęcia techniczne z wykorzystaniem materiału przyrodniczego. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.
 3. „Dlaczego z nadejściem jesieni liście opadają?” - rozmowa w oparciu o ilustracje
 4. „Jak liść na wietrze”- projektowanie kompozycji z liści techniką Frotażu
 5. „Jesienne skarby”-  zabawy matematyczne W kasztanowym mieście- słuchanie  piosenki
 6. „Grzybek tu grzybek tam – złotą jesień wkoło mam” – lepienie z plasteliny, zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 7.  „Kiedy pada deszcz lubię… burza mózgów, nauka piosenki pt. „W deszczowym rytmie”.  
 8. „Wietrzasty kot”- metafora wizualna wg W, Limont- rozwijanie myślenia twórczego, zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 9. „Jabłuszko rumiane”- opracowanie piosenki Metoda dobrego startu  

SZUMIĄ STARE POLSKIE DRZEWA

 1. „O Lechu, Czechu i Rusie” - teatr sylwet na podstawie opowiadania Cz. Janczarskieg, „W literkowie”- zabawy z literą A,a
 2. „Polskie A,B,C” - opracowanie piosenki metodą dobrego startu
 3. „Jesienny obrazek” - Kodowanie na dywanie, zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 4. „Śliwka węgierka zamiast cukierka”- twórcze opowiadanie dzieci, zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 5. „Babie lato” J. Chełmońskiego – przygotowanie dzieci do odbioru wartości tkwiących w sztuce. Malowanie nitką
 6. „Dla Niepodległej 11 listopada” - przedstawienie teatralne dla młodszych kolegów,  

ZABAWY RUCHOWE NA TERENIE:

 • „Jeden , dwa” – zabawa bieżna  
 • „Wieje wiatr ”- ćwiczenia oddechowe
 • „Drzewa i liście” – zabawa  orientacyjno - porządkowa.  
 • „Gonimy panią Jesień” – zabawa bieżna.   .
 • „Wiewiórki do dziupli”  –  zabawa  orientacyjno -  porządkowa
 •  „Jesienne   bukiety”  –  układanie bukietów

ZABAWY RUCHOWE:

 • ,,Rozsypane kasztany” - zabawa orientacyjno-porządkowa,  
 • ,,Trzy małe jabłuszka” - zabawa muzyczno- ruchowa przy piosence,  
 • ,,Rośniemy jak grzyby po deszczu”- zabawa z elementem równowagi,  
 • „Rzut  kasztanem  do  pudełka”  –  zabawa  ruchowa  z  elementem celowania.  
 • ,,Krasnal patrzy” - zabawa z elementem równowagi,  

ZESTAWY ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH:  
Zestaw nr 3 wzmocnienie dużych grup mięśniowych, doskonalenie koordynacji ruchowej,  
Zestaw nr 4 rozwijanie płynności ruchów, współpraca z partnerem,  

„W LITERKOWIE”-  PRZYGOTOWANIE DO NAUKI CZYTANIA I PISANIA

 1. Doskonalenie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej oraz orientacji przestrzennej,
 2. Zabawa dydaktyczna "Ile to słów?".
 3. Policz wyrazy w zdaniu
 4. Poznanie zapisu własnego imienia w trakcie zabawy "Moje imię".
 5. Rozpoznawanie imion kolegów- graficzny zapis
 6. Czytanie globalne
 7. Wprowadzenie litery  A, a oraz O, o
 8. Wypowiedzi dzieci na temat napisów jakie znają.
 9. "Zaproszenie do krainy liter" – oglądanie liter z alfabetu demonstracyjnego, próby układania imion, porównywanie liter.
 10. "Portret ulubionej litery"- rysowanie i ozdabianie liter.
 11. "Zaczarowane kreski" – dorysowywanie dodatkowych elementów ozdobnych do szlaczków
 12. wyrabianie wrażliwości i pamięci słuchowej, rozwijanie sprawności manualnej  i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 13. Ćwiczenie słuchu fonematycznego
 14. dzielenie wyrazów na sylaby
 15. różnicowanie słów podobnie brzmiących
 16. analiza i synteza wyrazów
 17. rozwijanie zainteresowań czytaniem, czytanie ze zrozumieniem


W CYFERKOWIE

 1. Wyznaczanie kierunków w przestrzeni z pkt widzenia  
 2. Zabawa matematyczna- Chodzenie pod dyktando poruszanie się w przestrzeni,
 3. zabawa Szukamy zabawki wyznaczanie kierunków w przestrzeni z pkt widzenia drugiego dziecka
 4. Kodowanie na dywanie
 5. Utrwalenie zapisu graficznego cyfr
 6. Orientowanie się na kartce papieru, labirynty, kreślenie wzorów
 7. Zabawy w myślenie-rozwijanie myślenia twórczego
 8. Zabawy w przekładanie patyczkami,
 9. Rozwiazywanie zadań z tekstem


KONCEPCJA PLANU DALTOŃSKIEGO - Zadania

 1. zaznaczanie obecności na tablicy - zaznaczanie dyżurów i kalendarza pogody
 2. wizualizacja planu dnia - zaznaczanie wskazówką realizowanej aktywności
 3. zadania do wykonania dopasowywane do tematyki tygodniowej
 4. wizualizacja kolorów dnia – zaznaczenie aktualnego dnia tygodnia
 5. wyznaczenie codziennie nowych par do pracy w parach - porządkowanie zabawek zgodnie z wizualizacją kącików zabaw
 6. wykorzystywanie zegara daltońskiego do zabaw  

METODA DOBREGO STARTU

 1. Polskie A B C” opracowanie piosenki
 2. „Jabłuszko – opracowanie piosenki
 3. Realizacja kolejnej sesji Programu „Klucz do uczenia się - moduły matematyczne – Konstrukcje + aktualny zestaw ćwiczeń gimnastycznych.
   REALIZACJA ROGRAMU  „Chroń Się Przed Kleszczami Wszystkimi Sposobami

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM:

 • Wymiana informacji o dziecku między nauczycielkami a rodzicami
 • Spacer do parku w celu obserwacji przyrody- zasady bezpieczeństwa \
 • Wycieczka do biblioteki
 • Wycieczka na pocztę
 • Dnia 12 października 2018r. od godz. 9:00 przedszkolaki wezmą udział w zajęciach edukacyjnych z cyklu Niesamowity Świat Fizyki.
 • Dnia 17 października 2018r.  od godz. 9:00 - spotkanie z muzyka etniczną. Marroko.
 • Udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom

 

Wrzesień 2018

NASI KOLEDZY W GRUPIE I  W SZKOLE

 1. „Zwiedzamy nasze przedszkole” – Rozmowa połączona z obserwacją, zabawy integracyjne na powietrzu.
 2. „W naszej zuchowej gromadzie"-   nauka piosenki, rysowanie tłustą pastelą
 3. „W krainie zabawek" – zagadki matematyczne; zestaw ćwiczeń gimnastycznych 
 4. „Jesteś kroplą w morzu" – trening twórczego myślenia, analogia personalna  m synektyczna W, Limont, malowanie farbami plakatowymi
 5. „Mówić pięknie to jest sztuka” – zabawy teatralno- muzyczne,

Zabawy ruchowe
„Tańczymy labada"  z elem.skłonu
„Dzieci do domku"  z elem.biegu

Zestaw ćwiczeń porannych
„Zuch do Zucha"  z elem. podskoku
„Poranny aerobik” z elem skłonu

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z elem marszu

ZUCH DBA O BEZPIECZEŃSTWO SWOJE I INNYCH

 1. „Co się dzieje na ulicy?"- zabawy ortofoniczne,  spacer na skrzyżowanie ulic.
 2. „Będę kierowcą" – zabawa tematyczna ; zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 3. „Przygoda z małpką "- słuchanie opowiadania St. Szuchowej „Kodeks Zucha" – wspólne tworzenie kodeksu bezpiecznego przedszkolaka
 4. „Na ulicy" -zabawy konstrukcyjne; zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 5. „Stoją na drodze na jednej nodze"- słuchanie wiersza W Chotomskiej, wydzieranka  
 6. „Jestem bezpieczny"- grupowy turniej sportowy o zdobycie odznaki „bezpiecznego przedszkolaka"
 7. „Wiem jak zachować się w trudnych sytuacjach” - poznajemy numery alarmowe- kodowanie na dywanie

Zabawa ruchowa
„Policjant na drodze" z elm. skrętu
„Na ulicy"  z elem marszu
Zestaw ćwiczeń porannych  
„ Na ulicy" z elem. równowagi
„Gąsienica"  z elem. biegu  

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z elem równowagi


JESIEŃ, JESIEŃ  ACH TO TY…?

 1. „Jeszcze troszeczkę lata” - nauka wiersza R. Przymusa, spacer do parku.
 2. „Skarby jesieni” – inscenizacja wiersza J. Tuwima, 
 3. „Jestem liściem na wietrze”-  malowanie farbami plakatowymi 
 4. „Jesienne kaprysy”-   tworzenie przedszkolnego centrum metereologii, rysowanie suchą pastelą 
 5. „Tu i tam, czyli wszędzie”- zabawy badawcze na istnienie powietrza, zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 6. „Żegnaj lato" – opracowanie piosenki Metodą Dobrego Startu 
 7. „Sprzątanie Świata” – udział w akcji „Sprzątanie Świata Polska 2018”.

Zabawy ruchowe
„Jesienna gimnastyka”  
„Zabawa z elementem rzutu „Do kosza wrzuć” -  
Zestaw ćwiczeń porannych
„W górach” ćwicz. z em.biegu
„Nad morzem” ćwicz. z elem podskoku
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z elem biegu

W RÓŻNYCH PORACH DNIA W RÓŻNYCH PORACH DNIA

 • „Uczymy się odmawiać" - odgrywanie scenek  
 • Projektowanie własnego znaku drogowego i wykonanie go dowolną techniką
 • „Mój pojazd" - manipulowanie mozaiką geometryczną
 • „Czarowanie słowami" - czyli dobieranie określeń przeciwstawnych  
 • „Co słyszysz? - analiza i synteza słuchowa.
 • Systematyczne rozmowy z dziećmi na temat bezpiecznego zachowywania się podczas zabawy oraz w różnych miejscach na terenie przedszkola. Przypominanie umów zawartych w Kodeksie Zucha
 • Wyrabianie nawyków zdrowotno- higienicznych, zachęcanie do zjadania zdrowej żywności,  
 • Organizowanie spotkań czytelniczych z cyklu Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato..  w ramach realizacji Programu Fundacji ABC XXI „Cała Polska czyta dzieciom "  
 • Rysowanie kredkami i pastelami na temat dowolny, doskonalenie prawidłowego trzymania narzędzia pisarskiego
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie  

„W LITERKOWIE”-  PRZYGOTOWANIE DO NAUKI CZYTANIA I PISANIA

 1. Doskonalenie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej oraz orientacji przestrzennej, Zabawa dydaktyczna "Ile to słów?".  
 2. Poznanie zapisu własnego imienia w trakcie zabawy "Moje imię". 
 3. Wypowiedzi dzieci na temat napisów w kącikach zainteresowań  
 4. „Zaproszenie do krainy liter" – oglądanie liter z alfabetu demonstracyjnego, próby układania imion, porównywanie liter. 
 5. "Portret ulubionej litery"- rysowanie i ozdabianie liter. 
 6. "Zaczarowane kreski" – dorysowywanie dodatkowych elementów ozdobnych do szlaczków
 7. Wyrabianie wrażliwości i pamięci słuchowej, rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 8. Ćwiczenie słuchu fonematycznego
 9. Dzielenie wyrazów na sylaby
 10. Różnicowanie słów podobnie brzmiących
 11. Analiza i synteza wyrazów
 12. Rozwijanie zainteresowania czytaniem ze zrozumieniem

W CYFERKOWIE

 1. Poznawanie schematu własnego ciała
 2. Nazywanie części ciała, rysowania głowy przy pomocy lusterka
 3. Zabawy paluszkowe, nazywanie palców, odrysowanie dłoni, wycięcie ozdobienie
 4. Wyznaczanie kierunków w przestrzeni z pkt widzenia dziecka ( góra dół, z przodu z tyłu, obok, za, nad, na , w , pod, między, pomiędzy, do)
 5. Zabawa matematyczna- Podaj rękę lewa, prawa
 6. Zabawa matematyczna- Chodzenie pod dyktando poruszanie się w przestrzeni, zabawa Szukamy zabawki wyznaczanie kierunków w przestrzeni z pkt widzenia drugiego dziecka
 7. Zabawa matematyczna- Zaczarowana kartka 
 8. Orientowanie się na kartce papieru, labirynty, kreślenie wzorów


KONCEPCJA PLANU DALTOŃSKIEGO  

 • Zaznaczanie obecności na tablicy - zaznaczanie dyżurów i kalendarza pogody 
 • Wizualizacja planu dnia - zaznaczanie wskazówką realizowanej aktywności 
 • Zadania do wykonania dopasowywane do tematyki tygodniowej 
 • Wizualizacja kolorów dnia – zaznaczenie aktualnego dnia tygodnia 
 • Wyznaczenie codziennie nowych par do pracy w parach - porządkowanie zabawek zgodnie z wizualizacją kącików zabaw,  
 • Wykorzystywanie zegara daltońskiego do zabaw

METODA DOBREGO STARTU

Żegnaj lato” opracowanie piosenki
„Rumianki „ tworzenie wzoru
MATEMATYKA KLUCZ DO UCZENIA + AKTUALNY ZESTAW ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH
REALIZACJA ROGRAMU  „Chroń Się Przed Kleszczami Wszystkimi Sposobam
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM:

 • Wymiana informacji o dziecku między nauczycielkami a rodzicami
 • 06.09.2018 Powitanie przedszkola z Teatrem Vaśka
 • 11 0.9 2018 Zebranie z Rodzicami
 • 20.09.2018 Wyjazd  całej grupy- Obchody Dnia Przedszkolaka
 • 09.2018 Akcja Sprzątania Świata
 • Spacer po najbliższej okolicy przedszkola, w celu obserwacji przyrody- zasady bezpieczeństwa 
 • Gromadzenie materiałów rysunkowych, potrzebnych do zajęć i zabaw,
 • Udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

Nauczyciele prowadzący: Weronika Gaworek, Marta Podborska

GRUDZIEŃ

Poczuj magię tych świąt - projekt edukacyjny

Etap I  Rozpoczęcie projektu
•    Wybór tematu został ustalony po rozmowach z dziećmi.
•    Spisanie siatki pojęć:
- Co wiemy o Bożym Narodzeniu?
- Czego chcemy się dowiedzieć o Bożym Narodzeniu?

Etap II Realizacja Projektu- szukanie odpowiedzi na pytania.

 1. „Wielkie odliczanie- Święta tuż, tuż..”-tworzenie kopert z zadaniem- „Kalendarz adwentowy”, Zestaw ćwiczeń gimnastycznych met. R. Labana- Śnieżynkowy taniec
 2. „Magiczny czas- bożonarodzeniowe zwyczaje i tradycje”- rozmowa, zabawa rytmiczna do piosenki A. Szamrach” Świąteczna piosenka”
 3. Każdy może zostać świętym Mikołajem- Oglądanie  bajki pt. „Warsztat Świętego Mikołaja”; tworzenie zabawek z recyklingu.
 4. „ Gra warta piernika, czyli Maurycy i kolędnicy”- Czapka Świętego Mikołaja- nauka piosenki z pokazywaniem;
 5. Przedstawienie teatralne pt.  „ Gra warta piernika, czyli Maurycy i kolędnicy”
 6. „Zakodowany prezent”- Zabawa dydaktyczna- kodowanie na dywanie; zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą zadaniową
 7. „ Geometryczny witraż- Klucz do uczenia się MSII, sesja 42; zestaw ćwiczeń gimnastycznych met. W. Sherborne
 8. „Wspólne ubieranie choinki”- Wykonywanie łańcucha choinkowego z kolorowego papieru; nauka piosenki „ Rudolf czerwononosy”
 9. „Pamiętajmy o naszych bliskich”- Kartki świąteczne wykonywane według pomysłu dzieci; Zestaw ćwiczeń gimnastycznych met. A.M. Kniessów
 10. „Rodzinny czas”- Wycieczka na pocztę, w celu wysłania kartek świątecznych do rodziców; zestaw ćwiczeń gimnastycznych met. zadaniowa 
 11. „Świąteczne pierniki”- Legenda o toruńskich piernikach; pieczemy i ozdabiamy gotowe pierniki.
 12. Świąteczna orkiestra- Zabawy z Bum-bum rurkami/ dzwonkami diatonicznymi; zestaw ćwiczeń gimnastycznych  metodą stacyjną
 13. „Spotkanie wigilijne- uroczystość przedszkolna z udziałem rodziców”- Inscenizacja jasełek.
 14. „Witaj Święty Mikołaju- spotkanie z Mikołajem podczas uroczystości przedszkolnej”- Recytacja wierszy o tematyce świątecznej; pozowanie do zdjęć.
 15. Jak pachną święta?- Opowiadanie S. Doroszuk, J., Gawryszewskiej i J. Hermanowskiej pt. „ Z pamiętnika Agaty”; wykonanie kuli śnieżnej ze słoików.
 16. Gdzie jest, gdzie jest, gdzie jest moja piłka?- Klucz do uczenia się GK s.III , zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą zadaniową

ETAP III Zakończenie projektu
1.    Sposób dokumentacji (zdjęcia, prace dzieci)
2.    Zrobienie wystawy z prac plastycznych
3.    Wyeksponowanie wszystkich materiałów zgromadzonych podczas realizacji projektu.  
4.    Zachęcenie Rodziców do aktywnego uczestnictwa w projekcie
5.    Sprawdzenie wiedzy dzieci  w postaci quizu
6.    Wystawienie Jasełek

Klucz do uczenia się Matematyka sensoryczna cz.2
Sesja 42: Geometryczny witraż
Sesja 43: Gdzie jest , gdzie jest, gdzie jest piłka?

- „Poszukiwanie zabawek w Sali” -Zabawa orientacyjno – porządkowa;
 -„ Balonik”-  Zabawa orientacyjno – porządkowa
- Śnieżna zabawa- zabawa orientacyjno- porządkowa
- Zimowa rozgrzewka- ćwiczenia podskoków
- Dmuchanie na gorącą herbatę- ćwiczenia oddechowe

 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych metoda zadaniową – dz. powinny rozwijać motorykę dużą, łączyć muzykę z ruchem, kształtować prawidłowa postawę ciała, integruje się w grupie odczuwa satysfakcje z dobrze wykonanego ćwiczenia
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z elementami metody W. Sherborne - dz. powinny: swobodnie wykonywać postawione przed nim zadania, poznawać własne ciało, wzmacniać pewność siebie, nawiązywać kontakt z partnerem
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych - wg A. M. Kniessów – dz. powinny poprzez ruch i muzykę odzwierciedlić własną indywidualność, zaspokoić potrzebę ruchu podejmowanego wg własnych pomysłów ,rozwijać sprawności ruchową, dzielić się przestrzenią z kolegą, wystukuje rytm słyszanej muzyki za pomocą butelki z kaszą, łączy ruch z muzyką
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych met. R. Labana- Śnieżynkowy taniec dz powinny: wsłuchiwać się w rytm i słyszaną melodię, improwizować ruchem dźwięki wysokie i niskie, reagować na przerwę w muzyce wykonując siad skrzyżny, uwrażliwiać na piękno muzyki klasycznej, wyrażać ruchem swoje emocje.

Zadania tygodnia wg. Planu Daltońskiego

 • Zadanie1. Poproś o pomoc Rodzica i wspólnie wyszukajcie  z gazet, czasopism, tygodników, zdjęć własnych, pocztówek, ilustracje, zdjęcia dotyczące Świąt Bożego Narodzenia, Ułóż z figur geometrycznych choinkę. Pokoloruj rysunek według kodu
 • Zadanie 2. Narysuj szlaczki po śladzie. Nauka krótkiego  wierszyka o Mikołaju, Połącz w pary te same obrazki
 • Zadanie 3. Nazwij rysunki. Podziel nazwy na sylaby. Odszuka wszystkie cyfry 1, rysuj po śladzie, Ułóż ozdoby świąteczne od najmniejszej do największej

Wizualizacja działań według koncepcji planu daltońskiego:

 • Wizualizacja kolorów dnia – zaznaczenie skrzatem aktualnego dnia tygodnia, każdy dzień tygodnia ma przypisany określony kolor.  
 • Wizualizacja planu dnia - zaznaczanie wskazówką realizowanej aktywności , w planie znajdują się piktogramy ukazujące rodzaje aktywności i przykłady zadań wykonywanych.  
 • Wizualizacja listy obecności w przedszkolu na tablicy ze zdjęciami dzieci - mobilizowanie do systematyczności i pamiętaniu o obowiązku zaznaczania się.
 • Wizualizacja kalendarza urodzin - dzieci przeanalizują kiedy, kto się urodził: w jakim miesiącu i jakiej porze roku – wyszukują osób, które jeszcze urodzin nie obchodziły  
 • Wizualizacja pracy w parach i zespołach - łączenie dzieci w pary, zespoły, poprzez zawieszanie na tablicy w odpowiednich miejscach ze zdjęć dzieci.  
 • Tablica zadań - nauczyciel wybiera trzy zadania w każdym tygodniu, z którym dzieci zapoznają się w poniedziałki. Realizują je w wolnym, wybranym przez siebie czasie, po zajęciach, zabawach, które są realizowane z całą grupą. Na wykonanie zadania dziecko ma tydzień czasu. Po ukończeniu zadania dziecko pokazuje efekt nauczycielce i zaznacza ukończenie swojego zadania, pracy na tablicy, wybierając odpowiedni magnes.
 • Tablica dyżurnych- nauczyciel wyznacza dzieci do pełnienia ról społecznie użytecznych.

W różnych porach dnia:

 • Tworzenie świątecznych dekoracji
 • Przygotowywanie jasełek
 • Zabawy i ćwiczenia relaksacyjne 
 • Słuchanie muzyki klasycznej
 • Utrwalanie znajomości hymnu Przedszkola
 • Czytanie książek przyniesionych przez dzieci - dzieci powinny doskonalić umiejętność słuchania, koncentracji.
 • Poznawanie nowych i utrwalanie wcześniej poznanych piosenek i wierszy
 • Puzzle, układanki - dzieci powinny układać obrazek z części, wypowiadać się nt. treści obrazka
 • Wycinanie na temat dowolny- doskonalenie motoryki małej
 • Ćwiczenia grafomotoryczne
 • Wyrabianie nawyków zdrowotno-higienicznych, zachęcenie do zjadania zdrowej żywności , aktywnego trybu życia - zabawy ruchowe, zabawy paluszkowe, zestawy zabaw ruchowych, zabawy na świeżym powietrzu, spacery (w ramach realizacji Przedszkolnego Programu Profilaktyki Zdrowia" oraz programu KIK).
 • Rysowanie kredkami świecowymi, ołówkowymi lub pastelami na temat dowolny- dzieci powinny pamiętać o prawidłowym posługiwaniu się narzędziem pisarskim, doskonalić zdolności manualne palców, dłoni i nadgarstka.

Praca indywidualna:
•    Prowadzenie obserwacji dzieci w ciągu całego dnia pobytu  w przedszkolu
•    Rozmowa z dzieckiem w różnych sytuacjach
•    Gry strategiczne i planszowe
•    Zadania udoskonalające motorykę małą

Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym:
•    Wyjście 6.12.2018r na spektakl pt. „Gra warta piernika, czyli Maurycy i kolędnicy”
•    Wyjście na pocztę
•    „Pół godzinki dla rodzinki”- czytanie bajek przez najbliższych
•    Wymiana informacji o dziecku między nauczycielką a rodzicami
•    Dostarczanie pomocy i materiałów do zajęć
•    Kontynuowanie zbiórki plastikowych nakrętek i makulatury  
•    Udział w imprezach przedszkolnych, koncertach muzycznych wg kalendarza imprez
•    Warsztaty świąteczne z rodzicami- 10 grudnia godz. 14.30- 16.30
•    Kiermasz bożonarodzeniowy: 13-14. grudnia
•    Jasełka 18 grudnia
•    Spotkanie z Mikołajem
•    Galeria prac plastycznych – na bieżąco w kąciku dla rodziców

 

 

 

LISTOPAD 2018

Czyste powietrze wokół nas

 1. ,,Obserwujemy okolice” - spacer w okolicy przedszkola; zestaw ćwiczeń gimnastycznych metoda stacyjna
 2. ,,Co i dlaczego dymi” - Opowiadanie nauczyciela;  wykonanie plakatu pastelami olejnymi
 3. ,,Jak się czuję kiedy dymi papieros”- ,,Piosenka o Dinku”- nauka piosenki;  zestaw ćwiczeń gimnastycznych met. opowieści ruchowej ,,kwiaty na łące”
 4. ,,Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy”- ,,Podróż Dinusiapociągem” - zabawa w pantomimę; ,,Portret Dino”- wydzieranka z kolorowego papieru
 5. ,,Jak unikać dymu papierosowego”- ,,W poszukiwaniu znaczków” zabawa dydaktyczna; ,,Mój znaczek” zaprojektowanie własnego znaczka kredkami świecowymi
  -„Szukanie grzybów”- zabawa z elementem skłonu
  -„Pająk i muchy”- zabawaorientacyjno-porządkowa
  -Zestaw ćwiczeń porannych kształtujące duże grupy mięśniowe

 

Nasza mała ojczyzna

 1. „Symbole narodowe” - „Polskie symbole” M. Przewoźniaka słuchanie wiersza; zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 2. „Polska biało - czerwoni”- Malowanie flagi Polski farbami plakatowymi,  zestaw ćwiczeń gimnastycznych metoda W. Sherborne
 3. „Polakiem być ..”- „Mazurek Dąbrowskiego”nauka hymnu; wykonanie kokardy narodowej- kotylionu
 4. „Sześcian w świetle reflektorów”- Klucz do uczenia się, Konstrukcje Gąsienice, Sesja 2; zestaw ćwiczeń gimnastycznych met. A. M. Kniessów
 5. „Polak mały”- „Polak mały” - oglądanie filmu „JesteśmyPolką i Polakiem” zabawa ilustracyjna
 6. „Nasz kraj”- słuchanie opowiadania; zestaw ćwiczeń gimnastycznych - metoda zadaniowa
 7. „Nasz kraj cd”- „Kontur Polski” - rysowanie kredkami świecowymi; zestaw ćwiczeń gimnastycznych 
 8. „Poznajemy stolicę Polski” - ,,Wars i Sawa” - teatr cieni; nauka piosenki ,,Warszawa stolicą Polski”
 9. „Budowanie przez naśladowanie” Klucz do uczenia się, Konstrukcje Gąsienice, Sesja 3; Zestaw ćwiczeń gimnastycznych  met. R. Labana „Taniec z chustami”
 10. “Toruń- nasze miasto”- „Toruń ” zajęcia z użyciem tablicy interaktywnej; „Hymn Przedszkola”- nauka piosenki
  -„Gąski, gąski do domu”- zabawa bieżna
  -„Leży jeż wśród liści”- zabawa z elementami czworakowania
  -Zestaw ćwiczeń porannych udoskonalające skłony, bieganie bez potrąceń, czworakowanie

Moja rodzina

 1. “Rodzice” - Zabawa tematyczna ; zestaw ćwiczeń gimnastycznych  
 2. “Wielopokoleniowa rodzina”- Wykonanie  ,,Drzewa genealogicznego” za pomocą pasteli olejnych; zestaw ćwiczeń gimnastycznych  met W. Sherborne
 3. “Stara fotografia” - Zabawa w teatr ; nauka piosenki
 4. „Budowanie przez naśladowanie” - Klucz do uczenia się, Konstrukcje Gąsienice, Sesja 4, zestaw ćwiczeń gimnastycznych met W.Sherborne
 5. “Kim są moi rodzice” Słuchanie wiersza “Wszyscy dla wszystkich” J.Tuwim; nauka piosenki
  -„Gąski, gąski do domu”- zabawa bieżna
  -„Balonik”- zabawa orientacyjno- porządkowa
  - Zestaw ćwiczeń porannych ćw. duze grupy mięśniowe

Klucz do uczeniasięKonstrukcjeGąsienice
Sesja 2 „Sześcian w świetlereflektorów”
Sesja 3 „Budowanieprzeznaśladowanie- krokpokroku”
Sesja 4 „Budowanieprzeznaśladowanie- całyproces”

Klucz do uczeniasięMatematyka 1 Motyle
Sesja 1 „Łamaniekodu”
Sesja 2 „Mądrepytania”
Sesja 3 „Jeden, mało, dużo”


Realizacja Koncepcji Planu Daltońskiego

 • Utrwalenie poczucia odpowiedzialności, samodzielności i współpracy. Realizacja zadań we własnym tempie oraz kształtowanie wiary we własne siły i umiejętności.
 • Kontynuowanie wizualizacji: obecności, współpracy, kalendarza urodzin, kolorów i planu dnia, a także tablicy zadań.

„Misie” OPRACOWANIE PIOSENKI METODĄ DOBREGO STARTU

Zadania tygodnia według Planu Daltońskiego:
Zadanie 1.
Wymień 5 rzeczy z których się dymi.
Zadanie 2.
Powiedz dlaczego dym jest dla nas szkodliwy.
Zadanie3.
Połącz dinozaura z odpowiednią skorupką oraz pokoloruj rysunek.
Zadanie dodatkowe
Zastanów się i powiedz w jaki sposób możemy mieć wpływ na ograniczenie wytwarzania dymu.
Zadanie 1.
Policz ile kasztanów zmieści się na mapie Polski.
 Zadanie 2.
Proszę zaznaczyć niebieską plasteliną gdzie leżą 2 najdłuższe rzeki Polski.
Zadanie 3.
Zrób 10 przysiadów i 10 pajacyków.
Zadanie dodatkowe
Zaśpiewaj hymn Przedszkola
Zadania 1.
Policz iloma kasztanami otoczysz flagę Polski
Zadanie 2.
Rozpoznaj herb miast Warszawa i Toruń oraz pokaż gdzie są na mapie.
Zadanie 3.
Wykonaj flagę Polski według instrukcji.
Zadanie dodatkowe
Wymień 4 kraje, które sąsiadują z Polską
Zadanie 1.
Wykonaj „Portret mamy” metodą dowolną.
Zadanie 2.
Ułóż za pomocą instrukcji z materiału przyrodniczego wskazany rytm.
Zadanie 3.
Policz ile jest kasztanów w pudełku.
Zadanie dodatkowe
Wykonaj książeczkę o swojej rodzinie

Współpraca z rodzicami i środowiskiem:

 • 08.11.2018r. o godz. 11:15 Kubica Art zapraszanakoncertmuzyczny - LEGENDA O POWSTANIU PAŃSTWA POLSKIEGO
 • “Pół godzinki dlar odzinki”- czytanie bajek przez najbliższych
 • Wymiana informacji o dziecku między nauczycielką a rodzicami
 • Dostarczanie pomocy i materiałów do zajęć
 • Udział rodziców w konkursie „ Zbieramy makulaturę”

 

 

Październik 2018

Droga do przedszkola

 1. Co się dzieje na ulicy?- poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego - rozwiązanie zagadki sylabowo – obrazkowej „ulica”;
 2. omówienie ilustracji przedstawiającej ulicę; wprowadzenie wyrazów do globalnego czytania: ulica, samochód, pieszy, kierowca; omówienie
 3. znaku informacyjnego przejście dla pieszych i poziomego – zebra; zabawa dydaktyczna „Odszukaj taki sam znak”
 4. Sygnalizacja świetlna - praca plastyczno- techniczna
 5. Poznawanie wybranych znaków drogowych – omówienie ich znaczenia, zapoznanie z wyglądem znaków drogowych, wzbogacanie słownika dzieci w wyrazy pasy, zebra, skrzyżowanie
 6. Na skrzyżowaniu ulic- historyjka obrazkowa „Niebezpieczne zabawy”; układanie historyjki wg kolejności wydarzeń; omówienie konsekwencji nieprawidłowego zachowania się na jezdni;
 7. Wycieczka na skrzyżowanie- rozmowa na temat wycieczki

Nadeszła jesień- jesień w lesie

 1. Jesienne drzewa i odgłosy- Nauka piosenki „ Jesień” – wykonanie pracy plastycznej, ćwiczenia ortofoniczne- Leśne odgłosy
 2. Kto w lesie mieszka? -rozpoznawanie roślin i zwierząt charakterystycznych dla lasu; czytanie globalne wyrazów: las, wiewiórka, zając
 3. Zbieramy grzyby- zapoznanie z wybranymi grzybami jadalnymi i niejadalnymi
 4. Jesienne korale- ułożenie sznura korali z jesiennych owoców
 5. Leśne bukiety- co to jest las?- rozmowa i rozszerzenie słownictwa na temat lasu, tworzenie kompozycji plastycznej techniką kolaż z wykorzystaniem tworzywa przyrodniczego oraz farb plakatowych
 6. Fantastyczne zwierzaki- wykonanie fantastycznych leśnych zwierząt z różnego materiału przyrodniczego.

Nadeszła jesień- jesień w sadzie i ogrodzie

 1. Kosz pełen owoców-Rozwiązanie zagadki z hasłem „owoce”; zabawa dydaktyczna  „Czarodziejski koszyk” – rozpoznawanie owoców po dotyku.
 2. Owocowe zagadki- Układanie i rozwiązywanie zagadek o tematyce owocowo warzywnej
 3. Kosz zdrowych warzyw- Słuchanie wiersza J. Brzechwy „Na straganie”- próby zapamiętania nazw wszystkich warzyw; zabawa ruchowa „Sałatka jarzynowa”
 4. Malujemy sad- słuchanie wiersza „Kto powie”; umiejętne przeliczanie owoców; zainspirowanie dzieci do działalności plastycznej „ W sadzie” – malowanie kredkami pastelowymi
 5. Jesienne zabawy- Ćwiczenia słuchowo- ruchowe, słuchanie opowiadania pt. „ O tym, jak Kasia na panią Jesień czekała”

Kolorowe listy – praca listonosza

 1. Dawniej, a dziś – opowieść o dawnej poczcie
 2. Słuchanie wiersza H. Szayerowej „List”- wyjaśnienie potrzeby znajomości adresu.
 3. Zabawy przy piosence „Chodzi listonosz” –rozróżnianie cichych i głośnych dźwięków.
 4. „Znaczek pocztowy – projektowanie.
 5. Opowiadanie W. Badalskiej „Kto prędko, kto powoli?” poznanie określeń tempa wykonywanych czynności.
 6. „Leśna poczta” zabawa dydaktyczna; rytmiczne dzielenie słów ( na sylaby).
 7.  „Wędrówka listu” opowiadanie dzieci na podst. historyjki obrazkowej.


Zadania tygodnia wg. Planu Daltońskiego

 • Przypominamy i utrwalamy  sobie wizualizację w ramach edukacji daltońskiej
 • Wizualizacja działań wg koncepcji planu daltońskiego: 
 • Wizualizacja kolorów dnia – zaznaczenie skrzatem aktualnego dnia tygodnia, każdy dzień tygodnia ma przypisany określony kolor. 
 • Wizualizacja planu dnia - zaznaczanie wskazówką realizowanej aktywności , w planie znajdują się piktogramy ukazujące rodzaje aktywności i przykłady zadań wykonywanych. 
 • Wizualizacja listy obecności w przedszkolu na tablicy ze zdjęciami dzieci - mobilizowanie do systematyczności i pamiętaniu o obowiązku zaznaczania się.
 • Wizualizacja kalendarza urodzin - dzieci przeanalizują kiedy, kto się urodził: w jakim miesiącu i jakiej porze roku – wyszukują osób, które jeszcze urodzin nie obchodziły  
 • Wizualizacja pracy w parach i zespołach - łączenie dzieci w pary, zespoły, poprzez zawieszanie na tablicy w odpowiednich miejscach ze zdjęć dzieci. 
 • Tablica zadań - nauczyciel wybiera trzy zadania w każdym tygodniu, z którym dzieci zapoznają się w poniedziałki. Realizują je w wolnym, wybranym przez siebie czasie, po zajęciach, zabawach, które są realizowane z całą grupą. Na wykonanie zadania dziecko ma tydzień czasu. Po ukończeniu zadania dziecko pokazuje efekt nauczycielce i zaznacza ukończenie swojego zadania, pracy na tablicy, wybierając odpowiedni magnes.
      
  REALIZACJA PROGRAMU KLUCZ DO UCZENIA SIĘ  
 • Matematyka sensoryczna cz.1 „Gąsienice” sesja 3, 4;
 • Konstrukcje „Gąsienice” sesja 5, 6, 7, 8.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI  I ZE ŚRODOWISKIEM

 • Systematyczne rozmowy, kontakty indywidualne  z rodzicami 
 • Uroczystość Pasowania na przedszkolaka- 19.10.2018 
 • Spotkania czytelnicze rodziców z dziećmi 
 • Pomoc rodziców w przygotowanie zajęć i zabaw i kącików  
 • Kontynuowanie zbiórki plastikowych nakrętek i makulatury 
 • Udział w imprezach przedszkolnych, koncertach muzycznych wg kalendarza imprez
 • Galeria prac plastycznych – na bieżąco w kąciku dla rodziców

 

WRZESIEŃ 2018

Poznajmy Przedszkole

 1. „Pierwszy dzień w przedszkolu” – zabawy integracyjne oraz słuchanie opowiadania K. Turek „Pierwszy dzień w przedszkolu”, wprowadzenie
 2. „Rytmu dnia” – elementu koncepcji Planu Daltońskiego.
 3. „Jak korzystamy z pomieszczeń przedszkolnych” – rozmowa kierowana w oparciu o ilustracje, wprowadzenie kącików zainteresowań – elementu koncepcji Planu Daltońskiego.
 4.  „Zwiedzamy przedszkole” – zwiedzanie przedszkola i terenu przedszkolnego. Rozmowa inspirowana piosenką M. Broda-Bajak, „Po co jest przedszkole” z płyty „Kalendarz nauczycielki przedszkola”.
 5.  „Jestem Przedszkolakiem” – zajęcia plastyczne, przy piosence „Przedszkolakiem fajnie być” rysowanie konturu twarzy po śladzie i tworzenie kredkami olejnymi autoportretu, rozmowa o podobieństwach i różnicach między dziećmi.
 6.  „Razem bawić się weselej” – nauka piosenki „Przedszkolakiem fajnie być” z płyty „Kalendarz nauczycielki przedszkola”, ćwiczenia oddechowe, realizacja programu „Klucz do uczenia się” matematyka sensoryczna cz.1 „Gąsienice” sesja 1.
 7. „Współpraca w grupie” – wprowadzenie elementów Koncepcji Plany Daltońskiego, pierwsze zadania tygodnia, wyznaczanie dyżurnych i par współpracy, oznaczanie pogody, realizacja programu „Klucz do uczenia się” konstrukcje „Gąsienice” sesja 1.
 8. W przedszkolu dbamy o higienę jamy ustnej – poszerzanie świadomości i wiedzy z zakresu dbania o higienę jamy ustnej, słuchanie opowiadania N. Drabczyk „Przygoda Jedyneczki”, wykorzystanie techniki zdań niedokończonych, ćwiczenia grafomotoryczne
 9. Znamy magiczne słowa – tworzenie kartek podarunkowych przy użyciu ozdobnych dziurkaczy, kreatywnych nożyczek i wstążek, ilustrowanie ruchem piosenki Bajkowa Drużyna – „Magiczne słowa”, realizacja programu „Klucz do uczenia się” konstrukcje „Gąsienice” sesja 2.
 10. Potrafimy liczyć do trzech – ilustracja ruchowa piosenki „Wracamy do przedszkola” z kolekcji „Rymowanki zapraszanki”, doskonalenie umiejętności matematycznych i logicznych.
 11. „Kodeks przedszkolaka” – rozmowa na temat emocji i prawidłowych zachowań w grupie, ćwiczenia w okazywaniu emocji przy pomocy mimiki twarzy.
 12. Dni tygodnia – osłuchiwanie z piosenką Misia i Margolci „Tydzień ma siedem dni”, Gimnastyka paluszkowa – paluszkowy aerobik ćwiczenie „Niewidzialne obrazy”.

Zadania do wykonania

 • Popraw po śladzie;
 • Różnimy się – dokończ obrazki, aby każda postać różniła się od siebie;
 • Puzzle – ułóż z puzzli zęba;
 • „Zabawkowy nieład”- Wszystkie zabawki na półkach powinny być ułożone tak samo. Znajdź te, które są ustawione inaczej i otocz je pętelką.

W różnych porach dnia

 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z wykorzystaniem metody R. Labana; 
 • Zabawy integracyjne:
 • „Kiedy się dzieci ze sobą witają”; 
 •  „Kto lubi”;
 • „Iskierka przyjaźni”;

Zabawy ruchowe:

 • „Kot jest, kota nie ma”;
 • „Drzewami kołysze wiatr”;

Ćwiczenia oddechowe:
Wdechy i wydechy;
Zabawy ortofoniczne.

Wspomnienia z wakacji

 1. Wspomnienia z wakacji – tworzymy kącik tematyczny, rozmowa o wakacyjnych przygodach,  tworzenie scenek z miejsc, które dzieci odwiedzały podczas wakacji
 2. „Sensoryczno – ekologiczna wakacyjna praca plastyczna” – tworzenie prac plastycznych o tematyce wakacyjnej z wykorzystaniem foli bąbelkowej, realizacja programu „Klucz do uczenia się” matematyka sensoryczna cz.1 „Gąsienice” sesja 2
  Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka – świętowanie dnia przedszkolaka, zabawy sensoryczne i z chustą animacyjną.
 3. „Czym podróżowaliśmy podczas wakacji” – rozmowa inspirowana treścią wiersza E. Stadtmuller „Czym podróżujemy”, Gimnastyka paluszkowa – paluszkowy aerobik ćwiczenie „Włącz silnik”.
 4.  „Wakacje minęły tanecznym krokiem” – zabawy taneczno-naśladowcze przy dźwiękach piosenki „Wakacyjne podróże”, granie na instrumentach muzycznych, realizacja programu „Klucz do uczenia się” konstrukcje „Gąsienice” sesja 3.
 5. „Powakacyjne rymy” – rozmowa kierowana na temat rymów, zabawy doskonalące pamięć słuchową i ruchową, masażyki w parach.
 6. „Gdzie leży walizka” – kształtowanie pojęć w zakresie położenia przedmiotów w przestrzeni.
 7. „Eko pojazd” – tworzenie w parach samolotów, samochodów lub statków przy użyciu zużytych opakowań, rolek po papierze toaletowym, gazet, słomek do picia, nakrętek od butelek PETa i dużych wykałaczek.
 8. Pożegnanie tematyki wakacji - taniec swobodny inspirowany „Walca kwiatów” P. Czajkowskiego, realizacja programu „Klucz do uczenia się” konstrukcje „Gąsienice” sesja 4.

Zadania do wykonania

 • „Latawiec” – pokoloruj latawiec w dowolny sposób. Kokardki na ogonie latawca dokończ kolorować według wzoru;
 • „Pamiątka z wakacji” – w muszelkowej ramce narysuj swoje najmilsze wspomnienie z wakacji;
 • „Pod wodą” – odnajdź na obrazku i otocz pętelką zwierzęta, które nie żyją pod wodą;
 • „Muszelki” – policz ile jest muszelek, które z nich są takie same? Co je różni? Ile muszli ma taki sam kształt?
 • „Syreny” – przyjrzyj się obrazkowi i opowiedz, w co się bawią syreny?
 • „Ślimak” – skonstruuj ślimaka z plasteliny według podanego wzoru;
 • „Zamek z piasku” – popraw po śladzie kontury zamku;
 • „Znajdź cień” – odnajdź na obrazku rośliny i ich cienie, połącz je kreską.

W różnych porach dnia
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z wykorzystaniem metody K. Orffa;

 • Zabawy ruchowe:
  Samolot-samochód
  Walizka
  Gdzie jestem na wakacjach
 • Ćwiczenia oddechowe:
  „Wdech – wydech”
  „Podmuch”
  Dmuchanie na lekkie przedmioty

Klucz do uczenia się
matematyka sensoryczna cz.1 „Gąsienice” sesja 1, 2;
konstrukcje „Gąsienice” sesja 1, 2, 3, 4.

Realizacja Koncepcji Planu Daltońskiego

 • Wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych według Koncepcji Planu Daltońskiego - wizualizacja procesu edukacyjnego: 
 • wizualizacja planu dnia - zaznaczanie wskazówką realizowanej aktywności;
 • zaznaczanie obecności na tablicy;
 • wyznaczanie dyżurnych;
 • kalendarz pogody;
 • zadania do wykonania dopasowywane do tematyki tygodniowej;
 • wizualizacja kolorów dnia – zaznaczenie aktualnego dnia tygodnia;
 • wyznaczenie dzieci do pracy w parach;
 • porządkowanie zabawek zgodnie z wizualizacją kącików zabaw.
 • W ciągu bieżącej pracy z dziećmi jest utrwalane w przedszkolakach poczucie samodzielności, odpowiedzialności i współpracy. Dzieci są angażowane do samodzielnego planowania, kształtowania wiary we własne siły i możliwości. Dzieci uczą się odpowiedzialności za wykonanie podjętego zadania.

Współpraca z rodzicami i środowiskiem

 • Powitanie przedszkola z teatrem Waśka 06.09.2018
 • Koncert muzyczny 11.09.2018
 • Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka 20.09.2018 r.

Nauczyciele prowadzący: Monika Monikowska, Anna Prinz

GRUDZIEŃ

Zdrowie - Temat realizowany metodą projektu edukacyjnego

 1. „Gość w przedszkolu” - Rozmowa z zaproszonymi gośćmi – lekarzem i dietetyczką, zestaw zabaw ruchowych metodą stacyjną
 2. „Karetka pogotowia” - praca techniczna z nieużytków, 
 3. „Torba pana doktora” – zabawa dydaktyczna  „Czarodziejska torba”, wyklejanka.
 4. „Woda – dobra wróżka, brud – zły czarodziej” - Inscenizacja na podstawie utworu „O kosmatej rękawicy, o mydle i o Grzesiu – straszydle” M. Kownackiej z wykorzystaniem papierowych sylwet, „Odgłosy z łazienki” – rozwiązywanie zagadek dźwiękowych 
 5. „Kolorowanie wody – jasna, ciemna i ciemniejsza” - Klucz do uczenia się, MS I, sesja 23;
 6. "U lekarza” - słuchanie piosenki,  zabawa tematyczna  
 7. „Kolejka do doktora” - zabawa dydaktyczna, odrysowywanie postaci kolegi na arkuszu szarego papieru – rysowanie pastelami
 8. „Na straganie” - teatrzyk sylwet na podstawie wiersza J. Brzechwy; wykonanie szaszłyków owocowych
 9. „Najsmaczniejszy owoc” - Lepienie z plasteliny; 
 10. „Rodziny figur – trójkąty, kwadraty i prostokąty” - Klucz do uczenia się, MS I sesja 22,
 11. „Lekarstwo misia” - Rozmowa na podstawie wiersza H. Bechlerowej połączona z degustacją miodu; zabawy rytmiczno-ruchowe przy piosence „Zjadaj miód”
 12. „Z wizytą w przychodni lekarskiej” - W gabinecie lekarskim – oglądanie filmu edukacyjnego, wykonanie czepka pielęgniarki 
 13. „W zdrowym ciele zdrowy duch” – słuchanie wiersza „Zdrowie” I. Salach, malowanie farbami plakatowymi; 
 14. „Drzewko zdrowia”- zabawa dydaktyczna; 
 15. „Witaminki” - teatrzyk na podstawie opowiadania nauczycielki; zabawy rytmiczno-ruchowe przy piosence „Witaminki” 
 16. „Ścielenie łóżka” - Klucz do uczenia się, MS 1, s. 21; zestaw zabaw ruchowych z elementami metody ruchu rozwijającego W. Sherborne
 17. „Myj ręce” - Opracowanie piosenki Metodą Dobrego Startu
 18. „Piramida zdrowia” - Zabawy z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, zestaw zabaw ruchowych z elementami metody ruchu rozwijającego W. Sherborne 
 19. „Zdrowy jadłospis” - Zabawa dydaktyczna, „Czerwone Jabłuszko” - zabawy taneczno-rytmiczne przy piosence 
 20. „Co trzeba jeść, aby zdrowym być?” - „Owoce kolorowe - smaczne i zdrowe” - nauka piosenki, wycinanie i układanie puzzli ze zdrową żywnością 
 21. „Co to jest zdrowie?” - pogadanka nt. „Co to jest zdrowie”, spotkanie z panią intendent oraz panią kucharką - wycieczka do przedszkolnej kuchni
 • Zestaw zabaw ruchowych metodą stacyjną – dzieci powinny: rozumieć i wykonywać polecenia, współpracować z grupą, cierpliwie oczekiwać na swoją kolej, ćwiczyć bieg slalomem, skoki na piłce, przechodzenie po ławeczce.
 • Zestaw zabaw ruchowych metodą zadaniową – dzieci powinny: biegać (bez potrącania się) w różnych kierunkach i w różnym tempie, podjąć próbę stania na jednej nodze, prawidłowo czworakować, ćwiczyć mięśnie brzucha, dokładnie wykonywać polecenia n-lki.
 • Zestaw zabaw ruchowych z elementami metody ruchu rozwijającego W. Sherborne 
 • Zestaw zabaw porannych przy muzyce w formie aerobiku 
 • Zestaw zabaw porannych: ćwiczenia wyprostne utrwalające umiejętność utrzymywania prawidłowej postawy ciała w pozycjach niskich i wysokich. Starania wykonywania skoków „ żabich”
 • Zabawa ruchowa „Zabawa z kostką” 
 • Zabawa ruchowa z elementem biegu „Pajacyk z laleczką” 
 • Zabawa ruchowa kształtująca mięsnie szyi - „Woda z dachu kap, kap, kap,”.
 • Zabawa ruchowa wieloznaczna „Praca ogrodnika”
 • Zabawa ruchowa bieżna „Sałatka owocowa” 
 • Zabawa ruchowa z elementami toczenia „Jeże toczą jabłka” 

„Coraz bliżej Święta…”- czekamy na Mikołaja

 1. „Odliczamy każdy dzień” - Słuchanie opowiadania B. Forma: Kalendarz. zestaw Zabaw ruchowych met. R.Labana- Taniec z chustami
 2. ,,W Kopalni – Święto Górnika” - Słuchanie wiersza „Skąd węgiel” H. Ożogowskiej , opowieść ruchowa „Wycieczka do Kopalni węgla”.
 3. „Coraz bliżej święta” - Słuchanie Piosenki Anny Szamrach; Rozmowa na temat tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia
 4. „Zawsze zielone drzewo” - Teatrzyk sylwet; zabawa ilustracyjna do piosenki „Stała pod śniegiem Panna Zielona”
 5. „Wspólne ubieranie choinki” - konstruowanie łańcucha choinkowego z papierowych pasków; zestaw zabaw ruchowych 
 6. „Kim jesteś, Święty Mikołaju?” – oglądanie wideo nagrania od Św. Mikołaja, nauka piosenki „Odwiedziny Świętego Mikołaja”
 7. „Spotkanie z Mikołajem- uroczystość przedszkolna” – śpiewanie piosenek o tematyce świątecznej; pozowanie do zdjęć.
 8. „List do Św. Mikołaja” – słuchanie opowiadania Grzegorza Kasdepke „List do Świętego Mikołaja”, „Wyklejany list”- praca plastyczna
 9. „Rodzinne święta” –nauka piosenki „Wigilia”, słuchanie wiersza Wandy Chotomskiej ,,Święta”
 10. „Pierniczkowe ludki” – pachnące świętami zajęcia kulinarne
 11. „Jasełka Bożonarodzeniowe” – program artystyczny w wykonaniu dzieci

 • Zestaw zabaw porannych: Zabawy muzyczno ruchowe do świątecznych piosenek. 
 • Zestaw zabaw ruchowych - metodą opowieści ruchowej „Jedzie Mikołaj”, próby odtwarzania ruchem treści opowiadania i charakteru muzyki rozwijanie inwencji twórczej kształcenie reakcji na sygnały dźwiękowe
 • Zestaw zabaw ruchowych - dzieci powinny orientować się w schemacie własnego ciała i przestrzeni, maszerować zgodnie z kierunkiem: na prawo, na lewo; utrzymywać równowagę stojąc na jednej nodze, toczyć piłkę po oznaczonej trasie, rzucać i chwytać piłkę, celować nią do kosza.
 • Zabawa ruchowa „Choinka” 
 • Zabawa ruchowa do piosenki Jingle Bells
 • „Toczymy śniegowe kule” – zabawa ruchowa;
 • „Zabawy na śniegu” – zabawa ruchowa przy piosence; Dzieci powinny: czerpać radość z ruchu, wyrażać ruchem pozytywne emocje, współpracować z grupą

Współpraca z rodzicami i środowiskiem

 • wymiana informacji o dziecku między nauczycielką a rodzicami,
 • dostarczanie potrzebnych materiałów do zajęć i zabaw, wzbogacenie kącika teatralnego
 • udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
 • zachęcanie rodziców do dostarczania artykułów, propozycji gier i zabaw
 • Przygotowanie strojów na jasełka
 • „Jasełka Bożonarodzeniowe" -  spotkanie opłatkowe połączone z wystawieniem Jasełek
 • Zachęcanie do włączenia się rodziców w akcję charytatywną „Zbiórka dla Olka”
 • 4 grudnia 2018 godz. 14:30 – Warsztaty Bożonarodzeniowe, zabawy ruchowe w świątecznym klimacie
 • 5 grudnia 2018 – spotkanie z ekspertem – Panią Dietetyk nt. „Zdrowe odżywianie”
 • grudnia 2018r. o godz. 9:00 - Koncert „Jest taki dzień”
 • 18 grudnia  2018r. – Jasełka Bożonarodzeniowe
 • 19 grudnia 2018r. od  godz. 9:00 - Spotkanie z Mikołajem

 

LISTOPAD 2018 – SMERFY
Polska - Moja Ojczyzna

 1. „O powstaniu Państwa Polskiego” – teatrzyk sylwet na podstawie legendy „O Lechu, Czechu i Rusie”, zestaw zabaw ruchowych metodą A.M. Kniessów
 2. „Piękna nasza Polska cała” – region Mazowsze
  Warszawa – stolica Polski - słuchanie legendy warszawskiej „Wars i Sawa”, „Herb Warszawy” – wydzieranka
 3. „Symbole narodowe” – słuchanie wiersza M. Łuszczuk „Znak”, nauka hymnu Polski „Mazurka Dąbrowskiego”
 4. „Śpiewająco o Polsce” – przedszkolny przegląd piosenki patriotycznej z okazji 100-Lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, praca plastyczna – „Kotylion”
 5. „Jesteśmy Polką i Polakiem” – instrumentacja piosenki, „Nasza piękna ojczyzna” - malowanie farbami plakatowymi
 • Realizacja Programu „Klucz do uczenia się”- Matematyka sensoryczna 1 „Gąsienice” - Sesja 20 „Ciemnoczerwona woda – jasnoczerwona woda”
 • „Przekrocz linię” - zabawa ruchowa z elementami równowagi
 • „Skok przez kałużę” - zabawa ruchowa z elementami skoku 
 • Zestaw zabaw porannych  
 • Zestaw zabaw ruchowych z wykorzystaniem elementów metody A.M. Kniessów


Zdrowie – projekt edukacyjny

Etap I – rozpoczęcie projektu

 • przekazanie rodzicom informacji o rozpoczęciu projektu,  z prośbą o zaangażowanie się w projekt;
  tworzenie siatki pojęć
 • Co wiemy o zdrowiu?
 • Czego chcemy się dowiedzieć o zdrowiu i zdrowym odżywianiu?
  wybór działań (propozycje, jakie działania chciałyby podjąć dzieci odpowiadając na zadane pytania)

Etap II – Realizacja projektu

 1. „Zdrowie” – stworzenie kącika tematycznego w sali, gromadzenie rekwizytów tj.: książek, czasopism, artykułów, przepisów, produktów żywnościowych, eksponaty różnych produktów spożywczych, owoców i warzyw, narzędzi lekarskich, itp.
  „Zdrowe odżywianie” – komponowanie gazetki tematycznej, porządkowanie ilustracji, zdjęć i sylwet z różnymi zdrowymi produktami, piramidą zdrowia
  Możliwe do realizacji zajęcia w trakcie realizacji projektu:
 2. „Co to jest zdrowie?” - pogadanka nt. „Co to jest zdrowie”, spotkanie z panią intendent oraz panią kucharką - wycieczka do przedszkolnej kuchni
 3. „Co trzeba jeść, aby zdrowym być?” - „Owoce kolorowe - smaczne i zdrowe” - nauka piosenki, wycinanie i układanie puzzli ze zdrową żywnością
 4. „Zdrowy jadłospis” - Zabawa dydaktyczna, „Czerwone Jabłuszko” - zabawy taneczno-rytmiczne przy piosence
 5. „Piramida zdrowia” - Zabawy z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, zestaw zabaw ruchowych z elementami metody ruchu rozwijającego W. Sherborne
 6. „Myj ręce” - Opracowanie piosenki Metodą Dobrego Startu
 7. „Ścielenie łóżka” - Klucz do uczenia się, MS 1, s. 21; zestaw zabaw ruchowych z elementami metody ruchu rozwijającego W. Sherborne
 8. „Witaminki” - teatrzyk na podstawie opowiadania nauczycielki; zabawy rytmiczno-ruchowe przy piosence „Witaminki”
 9. „Drzewko zdrowia”- zabawa dydaktyczna; zestaw zabaw ruchowych z elementami metody ruchu rozwijającego W. Sherborne
 10. „W zdrowym ciele zdrowy duch” – słuchanie wiersza „Zdrowie” I. Salach, malowanie farbami plakatowymi; zestaw zabaw ruchowych metodą zadaniową
 11. „Z wizytą w przychodni lekarskiej” - W gabinecie lekarskim – oglądanie filmu edukacyjnego, wykonanie czepka pielęgniarki
 12.  „Lekarstwo misia” - Rozmowa na podstawie wiersza H. Bechlerowej połączona z degustacją miodu; zabawy rytmiczno-ruchowe przy piosence „Zjadaj miód”
 13. „Rodziny figur – trójkąty, kwadraty i prostokąty” - Klucz do uczenia się, MS I sesja 22, zestaw zabaw ruchowych metodą zadaniową
 14. „Najsmaczniejszy owoc” - Lepienie z plasteliny; zestaw zabaw ruchowych metodą zadaniową
 15. „Na straganie” - teatrzyk sylwet na podstawie wiersza J. Brzechwy; wykonanie szaszłyków owocowych
 16. „Kolejka do doktora” - zabawa dydaktyczna, odrysowywanie postaci kolegi na arkuszu szarego papieru – rysowanie pastelami
 17. „U lekarza” - słuchanie piosenki,  zabawa tematyczna
 18.  „Kolorowanie wody – jasna, ciemna i ciemniejsza” - Klucz do uczenia się, MS I, sesja 23; zestaw zabaw ruchowych metodą stacyjną
  „Woda – dobra wróżka, brud – zły czarodziej” - Inscenizacja na podstawie utworu „O kosmatej rękawicy, o mydle i o Grzesiu – straszydle” M. Kownackiej z wykorzystaniem papierowych sylwet, „Odgłosy z łazienki” – rozwiązywanie zagadek dźwiękowych
 19. „Torba pana doktora” – zabawa dydaktyczna  „Czarodziejska torba”, wyklejanka.
 20. „Karetka pogotowia” - praca techniczna z nieużytków, zestaw zabaw ruchowych metodą stacyjną
 21. „Gość w przedszkolu” - Rozmowa z zaproszonymi gośćmi – lekarzem i dietetyczką, zestaw zabaw ruchowych metodą stacyjną


Etap III – Zakończenie projektu

 • Podsumowanie zdobytej wiedzy, uzyskanie odpowiedzi na zadane pytania,
 • Wyeksponowanie wszystkich zgromadzonych materiałów podczas realizacji projektu,
 • Zorganizowanie wystawy prac dzieci w Przedszkolnej i Grupowej Galerii Twórczości Dziecka
 • „Zabawy poranne z rodzicami” – wspólne zabawy poranne rodziców z dziećmi - uzyskanie dobrej kondycji  i zdrowia
 • Przygotowanie wspólnie z rodzicami albumu – „Jak dbam o zdrowie?”, utworzenie z nich wystawy, wspólne czytanie i przeglądanie albumów
 • Utworzenie z nieużytków karetki pogotowia.
 • Zastosowanie doświadczeń i wiedzy w praktyce.
 • Zabawa ruchowa z elementami toczenia „Jeże toczą jabłka” 
 • Zabawa ruchowa bieżna „Sałatka owocowa” 
 • Zabawa ruchowa wieloznaczna „Praca ogrodnika”  
 • Zabawa ruchowa kształtująca mięsnie szyi 
 • Zabawa ruchowa z elementem biegu „Pajacyk z laleczką” 
 • Zabawa ruchowa „Zabawa z kostką” 
 • Zestaw zabaw porannych
 • Zestaw zabaw porannych przy muzyce w formie aerobiku 
 • Zestaw zabaw ruchowych z elementami metody ruchu rozwijającego W. Sherborne 
 • Zestaw zabaw ruchowych metodą zadaniową 
 • Zestaw zabaw ruchowych metodą stacyjną


Zadania tygodniowe zgodnie z koncepcją planu daltońskiego:

 1. „Flaga Polski” – Wykonaj flagę Polski według instrukcji (Mam sprawne ciało i artystyczną duszę)
 2. „Cienie”   - Dopasuj warzywa i owoce do ich cienia (Jestem ciekawy świata)
 3. „Domino owocowe” – Ułóż z kolegą lub koleżanką z pary (tablica współpracy) domino owocowe (Bawię się matematyką)
 4. „Co tu nie pasuje?” – W każdym rzędzie skreśl element, który nie pasuje do pozostałych - (Jestem ciekawy świata)

Współpraca Z Rodzicami I Środowiskiem:

 • Wymiana informacji o dziecku między nauczycielką a rodzicami,
 • Konsultacje z rodzicami – 14.11.
 • Dostarczanie potrzebnych materiałów do zajęć i zabaw, wzbogacenie kącików zabaw, „skrzyń skarbów”, pomoc rodziców  w gromadzeniu pomocy do zajęć plastycznych
 • Udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
 • Udział w zabawach integracyjnych
 • Zachęcenie do udziału w szkoleniu „Mamo, Tato skąd się biorą dzieci?”
 • Zachęcanie rodziców do dostarczania propozycji zadań tygodniowych w ramach koncepcji planu daltońskiego 
 • Pomoc rodziców w gromadzeniu ilustracji, obrazków, pomocy na tematy związane z aktualną tematyką
 • Zachęcanie rodziców do dostarczania artykułów, propozycji gier i zabaw oraz „zdrowych” i pysznych przepisów na stronę internetową przedszkola w ramach „Kącika Pomysłowego Rodzica”
 • Umieszczanie w kąciku dla rodziców tekstów wierszy, piosenek, zestawów zabaw ruchowych
 • Spotkanie z przedstawicielami policji – 07.11.2018
 • Koncert muzyczny „Legenda o Powstaniu Państwa Polskiego” w wykonaniu Kubica Art. – 08.11.2018r. 
 • „Od harcerza do żołnierza” – spotkanie z żołnierzem – tatą Oli w ramach obchodów 100 lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. – 13.11.2018
 • Kontrolne badanie stomatologiczne w ramach projektu „Zdrowy Uśmiech” – 27.11.
 • Wycieczka do apteki
 • Spotkanie z dietetykiem
 • Spotkanie z panią intendent oraz kucharką
 • Obchody Dnia Pluszowego Misia – 26.11
 • Andrzejki – 30.11
 • Codzienny pobyt na terenie przedszkolnym
 • Spacer alejkami osiedla – doskonalenie chodu w parach prawą stroną chodnika

 

PAŹDZIERNIK

Leśniczy i jego podopieczni

 1. „Kto pilnuje lasu?” – osłuchanie z wierszem „Jak leśniczy ratował wilka” Reginy Sobik inspiracją do odgrywania scenek dramowych, zestaw zabaw ruchowych
 2. „Wiewióreczka Ruda Kitka” – opowieść ruchowa Przygoda wiewiórki Rudej Kitki – Katarzyny Wójcik – Bożętki, zabawa matematyczna „Hop do dziupli”
 3. „Tup, tup, idzie jeż” – zabawa muzyczna do piosenki „A to jeż” , twórcza  praca plastyczna z różnych materiałów „Jeż”
 4. „Leśne zwierzęta” – teatrzyk pt. „Leśne zwierzęta”, zabawa dydaktyczna „Zgadnij kto to?”
 5. „Leśne zawody” – malowanie ilustracji do opowiadania „Leśni przyjaciele” Katarzyna Wójcik – Bożęty, zestaw zabaw ruchowych.
 • Zabawa ruchowa „Wiewiórki do dziupli”
 • Zabawa ruchowa „W środku koła siedzi jeż” - „W środku koła siedzi jeż, co on robi to my też...
 • Zestaw ćwiczeń porannych z elementami gimnastyki: „rytmy"- klaskanie, tupanie, skakanie.
 • Zestaw zabaw ruchowych - „Leśne zawody” 
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych „Leśni podopieczni " - z elementami metod twórczych; naśladowanie ruchem leśnych zwierząt.

Realizacja Programu „Klucz do uczenia się”– Matematyka sensoryczna 1 „Gąsienice” - Sesja 16 „Wieża zwierząt 2”


Jesień do nas przyszła

 1. „Jesienna wyprawa”- wycieczka do lasu, słuchanie wiersza B. Formy „Przybywa jesień”:
 2. „Jesienne rytmy”  - Osłuchanie, ilustracja ruchowa piosenki „Ola i liście”,  praca plastyczna z wykorzystaniem materiału przyrodniczego „W koszu Pani Jesieni”.
 3. „Dary jesieni” - Słuchanie opowiadania M. Przewoźniaka „Agatka na tropach jesieni” ilustrowanego obrazkami w formie prezentacji multimedialnej
 4. „Skarby jesieni” – zabawa dydaktyczna „ Porządkowania skarbów”, zestaw zabaw ruchowych.
 5. „Grzybobranie” -  Słuchanie piosenki „Zbieramy grzyby” , wykonanie sylwetki grzybka z masy solnej.
 6. „Jesienne owoce” - Słuchanie wiersza L. Krzemienieckiej Jesienią, zabawa matematyczna „Liczymy owoce”
 7. „Owocowe zagadki” – zabawa dydaktyczna „Zgadnij co to za owoc” inspiracją do pracy plastycznej metodą wydzieranki „Jabłuszko i Gruszeczka”
 8. „Stragan Pani Jesieni” – słuchanie wiersza B. Lewandowskiej, wycieczka na pobliski stragan z warzywami.
 9. „Surówka z marchewki” – dzieci wraz z nauczycielem przygotowują surówkę z marchewki, zestaw zabaw ruchowych
 • Zabawa ruchowa z elementem podskoku „Zrywamy jabłka”
 • Zabawa muzyczna „Wieje, wieje, wieje wiatr” – Metoda Pedagogiki Zabawy
 • Zabawa muzyczno – ruchowa „Wędrówki pewnego listka”
 • Zestaw zabaw porannych: z wykorzystaniem woreczków.
 • Zestaw zabaw porannych formą aerobiku
 • Zestaw zabaw ruchowych metodą zadaniową:
 • Zestaw zabaw ruchowych wg. M. Staniek: Zabawa muzyczna „Zaczarowane owoce”

Realizacja Programu „Klucz do uczenia się”– Matematyka sensoryczna 1 „Gąsienice” - Sesja 17 „Rodziny figur – koła i owale”

Zabawki inne niż zwykle

 1. „Nasze zabawki” – wiersz „Dziecięce zabawki” inspiracją do opowiadania o swoich ulubionych zabawkach, zabawy w kącikach zainteresowań innych niż zwykle
 2. Zabawa guzikami” – zabawy matematyczne „Układamy guziki”, zestaw zabaw ruchowych
 3. ,,Muzyczne zabawy” - Słuchanie piosenki Niegrzeczna myszka sł. A. Tarczyńska, muz. F. Leszczyńska , zabawy muzyczne z woreczkami
 4. „Zabawa barwami” - Słuchanie opowiadania H. Zdzitowieckiej „Trzy farby Piotrusia” inspiracją do wykonania pracy plastycznej malowanej farbami „Domek”, zestaw zabaw ruchowych
 • Zabawa ruchowa „Samochody”
 • Zabawa ruchowa „ Praca ogrodnika”– ćwiczenia gimnastyczno -kształtujące , ćwiczenia tułowia, skłony w przód, w tył, w bok, skręty w pozycji niskiej i wysokiej.
 • Zabawy ruchowe proponowane przez dzieci – wyzwalanie twórczej aktywności ruchowej
 • Zabawy ruchowe poranne: ćwiczenia wyprostne utrwalające umiejętność utrzymywania prawidłowej postawy ciała w pozycjach niskich i wysokich. 
 • Zestaw zabaw ruchowych met. Zadaniową. Dzieci powinny: ; dokładnie wykonywać powierzone zadania, reagować na sygnały dźwiękowe, ćwiczyć duże grupy mięśniowe, zaspakajać naturalną potrzebę ruchu

Realizacja Programu „Klucz do uczenia się”– Matematyka sensoryczna 1 „Gąsienice”
Sesja 18 „Papuga zawsze druga”

Współpraca z rodzicami i środowiskiem

 • Wymiana informacji o dziecku między nauczycielką a rodzicami,
 • Dostarczanie potrzebnych materiałów do zajęć i zabaw, wzbogacenie kącików zabaw, „skrzyń skarbów”, kącika przyrodniczego
 • Udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
 • Zachęcanie rodziców do dostarczania propozycji zadań tygodniowych w ramach koncepcji planu daltońskiego 
 • Pomoc rodziców w gromadzeniu ilustracji, obrazków, pomocy na tematy związane z aktualną tematyką
 • Zachęcanie rodziców do dostarczania artykułów, propozycji gier i zabaw oraz „zdrowych” i pysznych przepisów na stronę internetową przedszkola w ramach „Kącika Pomysłowego Rodzica”
 • Umieszczanie w kąciku dla rodziców tekstów wierszy, piosenek, zestawów zabaw ruchowych
 • 12 października 2018r. od godz. 9:00 przedszkolaki wezmą udział w zajęciach edukacyjnych z cyklu Niesamowity Świat Fizyki.
 • 17 października 2018r.  od godz. 9:00 - spotkanie z muzyka etniczną. Marroko
 • „Ćwiczysz ty, ćwiczę ja – to zabawa na 102!”  – zorganizowanie zabaw integracyjnych z rodzicami – październik 2018r.
 • Codzienny pobyt na terenie przedszkolnym
 • wycieczka do lasu
 • Spacer alejkami osiedla – doskonalenie chodu w parach prawą stroną chodnika

 

 Wrzesień 2018

Wakacyjne wspomnienia

 1. „A mnie jest szkoda lata…” -  słuchanie piosenki „Żegnaj lato” inspiracją do wypowiedzi dzieci w formie ekspresji słownej
 2. „Moja letnia przygoda” – układanie historyjki obrazkowej, zestaw zabaw ruchowych z elementami metody twórczej R. Labana
 3. „Kamykowe zabawy”  -  zabawa dydaktyczna inspiracją do malowania farbami
 4. „Wesołe zabawy” -  lepienie z masy solnej z wykorzystaniem materiału przyrodniczego, zabawy rytmiczno-ruchowe do piosenki „Skakanka”
 5. „Czym podróżowały Smerfy?” – zgaduj – zgadula, zestaw zabaw ruchowych z elementami metody twórczej R. Labana

Witamy w kręgu Smerfów

 1. „Wesoła nowina – przedszkole się zaczyna” – słuchanie opowiadania  M. Kownackiej z użyciem pacynki inspiracją do utworzenia „Kodeksu Smerfa”
 2. „My jesteśmy Smerfne Ludki” – zabawa ilustracyjna do piosenki poprzedzona ćw. oddechowymi i ćw. artykulatorów
 3. „Mamy swoje znaczki” – rozwiązywanie zagadek, zestaw zabaw ruchowych z elementami metody W. Sherborne
 4. „W poszukiwaniu Papy Smerfa” – wycieczka do lasu
  dz. powinny: przestrzegać zawartych umów dotyczących bezpiecznego i właściwego zachowania
 5. „Galeria Smerfa” – malowanie akwarelą nt. dowolny, zestaw zabaw ruchowych z elementami metody W. Sherborne
 6. „Jesteśmy dla siebie mili” – nauka piosenki „Dobre zwyczaje” inspiracją do wykonania portretu grupy
 7. „Kto to jest dyżurny?” – burza mózgów, zestaw zabaw ruchowych z elementami metody W. Sherborne
 8. „Zabawki – nasze wspólne skarby” – słuchanie wiersza I. Salach „Zabawki” inspiracją do lepienia z plasteliny ulubionej zabawki
 9. „W mojej grupie Smerfów…” – zdanie niedokończone, „Papa Smerf” –  wydzieranka


„Obchody Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka” – 20.09.
Realizacja Programu „Klucz do uczenia się”– Matematyka sensoryczna 1 „Gąsienice”
-    Sesja 16 „Wieża zwierząt 2”
-    Sesja 17 „Rodziny figur – koła i owale”

Jestem bezpieczny na drodze

 1. ”Kto zamierza przejść ulicę, musi poznać tajemnicę” – nauka piosenki „Uliczne sygnały” inspiracją do poznania umownych zasad przechodzenia przez jezdnię 
 2. „Jak zachować się w drodze do przedszkola?” - wycieczka na skrzyżowanie ulic 
 3. „Marsz dzieci” –  opracowanie piosenki Metodą Dobrego Startu         
 4. ”Kolorowe znaki” – wiersz K. Wiśniewskiego inspiracją do treningu twórczego myślenia oraz wykonania znaków drogowych 
 5. ”Samochody do garaży” – konstruowanie budowli z klocków różnego typu, wielkości inspiracją do zabawy dydaktycznej pt.: „Samochody”

Realizacja Programu „Klucz do uczenia się”– Matematyka sensoryczna 1 „Gąsienice”

-     Sesja 18 „Papuga zawsze druga”

Koncepcja Planu Daltońskiego

 • Wizualizacja kolorów dnia – zaznaczenie strzałką aktualnego dnia tygodnia każdy dzień tygodnia ma przypisany określony kolor
 • Wizualizacja planu dnia - zaznaczanie wskazówką realizowanej aktywności- na zegarach zaznaczone są godziny, do których trwają poszczególne działania, pod nimi znajdują się piktogramy ukazujące rodzaje aktywności i przykłady zadań wykonywanych w danym przedziale czasowym.  
 • Wizualizacja listy obecności – zastosowanie plakietek ze zdjęciami dzieci, na specjalnie przygotowanej tablicy do listy obecności dzieci zaraz po przyjściu do sali zaznaczają swoją obecność, co pozwoli nauczycielowi i dzieciom szybko sprawdzić ile dzieci jest w przedszkolu, a kogo w danym dniu nie ma.
 • Kalendarz urodzin 
 • Wizualizacja kącików zabaw
 • „Współpracujemy” – tablica ukazująca współpracę z partnerem – dalsze doskonalenie współpracy
 • Zegar- specjalny zegar, który pokazuje upływ czasu 5,10,15,30 minut.

Współpraca z rodzicami i ze środowiskiem:

 • spotkanie z aktorami teatru „Vaśka” – 06.09.
 • udział dzieci w koncercie muzycznym – 11.09.
 • Codzienny pobyt na terenie przedszkolnym
 • wycieczka do lasu
 • wycieczka na skrzyżowanie ulic
 • Spacer alejkami osiedla – doskonalenie chodu w parach prawą stroną chodnika
 • Wymiana informacji o dziecku między nauczycielką a rodzicami,
 • Zebranie z rodzicami – 11.09.
 • dostarczanie potrzebnych materiałów do zajęć i zabaw, wzbogacenie kącików zabaw, „skrzyń skarbów”, pomoc rodziców  w gromadzeniu pomocy do zajęć plastycznych
 • udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
 • zachęcanie rodziców do dostarczania propozycji zadań tygodniowych w ramach koncepcji planu daltońskiego 
 • pomoc rodziców w gromadzeniu ilustracji, obrazków, pomocy na tematy związane z aktualną tematyką
 • zachęcanie rodziców do dostarczania artykułów, propozycji gier i zabaw oraz „zdrowych” i pysznych przepisów na stronę internetową
 • przedszkola w ramach „Kącika Pomysłowego Rodzica”
 • umieszczanie w kąciku dla rodziców tekstów wierszy, piosenek, zestawów zabaw ruchowych

Nauczyciele prowadzący:  Małgorzata Nowaczyk, Natalia Krawczinska

GRUDZIEŃ

W rodzinnym gronie - projekt edukacyjny

Etap I – Rozpoczęcie projektu

 • Przygotowanie siatki wstępnej do projektu z uwzględnieniem celów programowo dydaktycznych
 • Sprawdzenie wiedzy dzieci dotyczącej rodziny , tradycji świątecznych– w ten sposób powstanie siatka tematyczna przedstawiającą dotychczasową wiedzę
 • Czego dzieci chcą się dowiedzieć o rodzinnych Świętach  – powstanie lista pytań na które dzieci będą szukać odpowiedzi w trakcie przeprowadzania projektu


Etap II – Realizacja projektu

 1. Dzieci otrzymują zadania do domu: przynieść zdjęcia swojej rodziny, zapytać rodziców czym się zajmują w pracy
 2. „ Dzwonią dzwonki sań” -,zabawy rozwijające percepcję słuchową 
 3. „Co jest w paczkach” -  zabawy udoskonalające pamięć słuchową „Co jest w paczkach”
 4. Która paczka jest największa?” - utrwalanie pojęć określających rozmiar przedmiotów 
 5. „Zimne ręce” - ćwiczenia oddechowe 
 6.  „ Worek prezentów” - ćwiczenia udoskonalające zmysł dotyku
 7. „Różne zabawki” - zabawy rozwijające percepcję wzrokową 
 8. „ Dla kogo ten prezent -  ”zabawy rozwijające umiejętność logicznego myślenia 
 9. „Ważenie prezentów”, „Mniejszy, większy” - zabawy matematyczne 
 10. „Święty Mikołaj” - wysłuchanie opowiadania ilustrowanego obrazkami  
 11. „Prezent dla Mikołaja” - wysłuchanie piosenki połączone z ilustrowaniem jej treści ruchem rozmowy przy zdjęciach rodzinnych, tworzenie gazetki „Moja rodzina” 
 12. Opowiadania, wierszyki nt zawodów , prezentacja zdjęć związanych ze świętami Bożego Narodzenia (ozdoby, potrawy itp)
  wspólne tworzenie ozdób świątecznych i prac plastycznych o tej tematyce
  - wyklejanie bombki kolorowymi papierami (wydzieranka)
  - odciskanie pomalowanych rąk na brystolu – tworzenie wspólnej choinki
 13. „Nasza pierwsza, wspólna choinka” - dekorowanie choinki własnoręcznie zrobionymi ozdobami z masy solnej
  „Ciasteczka dla Mikołaja”- pieczenie pierniczków 
 14. zabawy z wykorzystaniem dywanu interaktywnego i tablicy multimedialnej
 15. Osłuchanie z wierszem” „Wieczór wigilijny”, „Ptaszek z torby wypuszczony, sle zyczenia w różne strony”
 16. Eksperymenty w sali  odkrywcy
 17. Przygotowania  do Jasełek
 18. Narodzenie Jezusa – teatrzyk cieni
 19. „Co to są święta” - swobodne wypowiedzi dzieci do gazetki przedszkolnej
 20. „Do którego pudła włożę” - zabawa rozwijająca umiejętności segregowania przedmiotów według określonej cechy
 21. „Wieczór wigilijny” - wysłuchanie fragmentu wiersza z wykorzystaniem fotografii
 22. „Świąteczne zapachy – wysłuchanie wiersza, zagadki (rozpoznanie owoców, przypraw po zapachu, smaku...)
 23. wycieczka po okolicy w celu obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie podczas zimy
 24. „Pożywna kula dla ptaków” - wspólne przygotowanie „posiłku” dla ptaków na zimę
 25. „Co zdziwiło zajączka? - rozmowa inspirowana historyjką obrazkową
 26. wysłuchanie opowiadania:  „O zziębniętym Elemelku, pustym brzuszku i rondelku”
 27. opowieść ruchowa do piosenki „Tupu tup po śniegu”
 28. „Ptaszek na głowie” - kształtowanie orientacji w schemacie ciała prace plastyczne o tematyce zimowej”
 29. „Bałwanek” - przyklejanie wyciętych przez nauczyciela kółek różnych wielkości w odpowiedniej kolejności, dorysowanie tła białą pastelą
 30. „Zimowe drzewa” - przyklejanie waty do konturów drzewa
 31. „Pani zima” - doklejanie  i dorysowywanie brakujących elementów do sukienki Pani Zimy

Etap III – podsumowanie projektu badawczego

 • Sposób dokumentacji ( zdjęcia, notatki, prace dzieci, wypowiedzi)
 • Wspólne tworzenie ozdób do sali „Krasnale”
 • udział w konkursach plastycznych
 • zebranie wypowiedzi do gazetki przedszkolnej
 • Jasełka
 • Dzień Babci i Dziadka

Klucz do uczenia – matematyka sensoryczna

 • Sesja nr 7 „Szary książę i kolorowa księżniczka” – kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jedną cechę
 • Sesja nr 9 „Wieże” – rozwijanie umiejętności porównywania rozmiarów przedmiotów dwuwymiarowych i porządkowanie ich według wielkości
 • Sesja nr 10 „Zabawa w chowanego” – rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania 7 kolorów spektrum
 • Sesja nr 11 „Figurkowe ludziki idą spać” – rozwijanie umiejętności dobierania figur do pasujących schematów

Zabawy ruchowe

 • Zaprzęgi” – zabawa orientacyjno – porządkowa – dz. powinny: biegać w różnych kierunkach bez potrącania, łączyć się pary na umówiony sygnał, biegać w parach 
 • „Ptaszki do gniazd” - zabawa orientacyjno – porządkowa – dz. powinny: biegać bez potrącania, reagować na polecenia nauczyciela, znaleźć odpowiedni domek dla ptaka
 • „Lataja ptaszki” zabawa rytmiczno- ruchowa połączona z ćwiczeniami ortofonicznymi – dz. powinny: biegać po sali do utworu

Zestaw zabaw ruchowych

 • „Ubieramy choinke” - zabawy z elementem równowagi 
 • Z elementami met. twórczej R. Labana, dz.powinny: w sposób swobodny ruchem interpretować słyszaną opowieść, przyjmować prawidłową postawę (w siedzie,staniu i chodzeniu), odczuwać radość i zadowolenie z możliwości wspólnej zabawy z rówieśnikami, przestrzegać zasad  bezpieczeństwa
 • Współpraca z rodzicami i   środowiskiem
  4.12 – warsztaty świąteczne dla rodziców
  4.12 – konsultacje
  11.12 - „Jest taki dzień” - koncert TOS
  13-14.12 – kiermasz świąteczny
  14.12 – Jasełka
  19.12 - Mikołaj
  zachęcenie rodziców do pomocy na rzecz dekoracji sali kącików ,ubranka dla lalek, ilustracje ,tworzywo przyrodnicze itp..

 

LISTOPAD 2018

Mała Ojczyzna przedszkolaka

 1.  „Moja rodzina” -  słuchanie wiersza  B. Formy, zagadki słuchowe (różne sprzęty domowe)
 2. „Pomoge Ci mamo” - historyjka obrazkowa, opowieść ruchowa
 3. „ Piękny Toruń” - spacer po najbliższej okolicy
 4. " Bezpieczny Toruń” - spotkanie z policjantem, zestaw zabaw ruchowych
 5. „Piękna nasza Polska cała” - poznanie zabytków Torunia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej
 6. „ Jesteśmy Polką i Polakiem” -  słuchanie piosenki, rozmowa na podstawie obrazków
 7. ”Nasze barwy „   - opowiadanie nauczycielki na podstawie obrazka  , malowanie flagi farbą plakatową
 8. „Kim jest żołnierz?” - spotkanie z żołnierzem, zestaw zabaw ruchowych
 9. „Wspólne muzykowanie” - przegląd piosenki patriotycznej, zestaw zabaw ruchowych
 10. „Jestem przedszkolakiem” - uroczystość pasowania na przedszkolaka
 11. ”Przedszkolacy” Zestaw zabaw ruchowych– z elementami metody W. Sherbern- dzieci powinny: swobodnie maszerować po sali w różnych kierunkach, na ustalony sygnał utworzyć koło wiązane, stanąć w rozsypce, biegać po sali bez potrąceń wskazywać na sobie różne części ciała,  
 • „Szukamy misia” Zabawa ruchowa z elementami czworakowania
 • „Małe i duże dzieci”– Zabawa ruchowa z elementami chodu  

Mam zdrowy uśmiech

 1. ”Po co myjemy zęby?” - rozmowa połączona z działaniem, zestaw zabaw ruchowych
 2.  „Myj zęby” - osłuchanie z piosenką, zabawa klasyfikacyjna „Co lubią nasze zęby?”
 3. „ W łazience” - teatr sylwet , zestaw zabaw ruchowych
 4. „Dbamy o nasze  zęby” - spotkanie z dentystą, wypełnianie konturów zęba watą
 5. „Uśmiechnięty miś” -   Turniej matematyczny z okazji  Światowego Dnia Pluszowego Misia
 6. „Wiewiórki” - zabawa ruchowa, dz.powinny: biegać bez potrącania, reagować na sygnały dźwiękowe i schowac się do dziupli, tworzyć parę z kolegą
 7. Klucz do uczenia się - Matematyka sensoryczna I gąsienice

Sesja nr 5 - „Matrioszka”
- rozwijanie umiejętności porównywania rozmiarów przedmiotów trójwymiarowych
- powtórzenie słownictwa związanego z rozmiarami
 Sesja nr 6 - „Królestwo figur – chusteczki dla figurkowych ludzików
- rozwijanie  umiejętności rozpoznawania wybranych figur
- ćwiczenie kinestetyczne techniki badania kształtów
 Sesja nr 7 -  „”Lalki i misie”
- rozwijanie umiejętności porównywania trzech przedmiotów pod względem wielkości
 Sesja nr 8 -  „Szary książę i kolorowa księżniczka”
- rozwijanie umiejętności rozpoznawania siedmiu kolorów spektrum
- kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jedną cechę

Współpraca z rodzicami i   środowiskiem

 • rozmowy indywidualne w celu skrócenia okresu adaptacji dzieci do nowych warunków i środowiska przedszkolnego
 • 14.11 uroczystość pasowania  na przedszkolaka 
 • 7.11 – spotkanie z policjantem
 • 13.11 – spotkanie z żołnierzem
 • 23.11 – przegląd piosenki patriotycznej
 • 28. 11 – spotkanie z dentystą

Praca indywidualna

 • prowadzenie obserwacji dzieci w ciągu całego dnia pobytu  w przedszkolu
 • rozmowa z dzieckiem w różnych sytuacjach
 • zabawy integracyjne sprzyjające procesowi asymilacji dziecka   w grupie rówieśników
 • zabawy sprzyjające unikaniu konfliktów, rozmowy indywidualne.
 • zabawy paluszkowe sprzyjające odczuwaniu odprężenia, ciepła, bliskości partnera
 • prowadzenie grupowych i indywidualnych ćwiczeń ortofonicznych i zabaw logopedycznych 
 • zabawy rytmiczne wg założeń Batii Strauss

 

 

PAŹDZIERNIK  2018

Bezpieczna droga do przedszkola

 1. „Pieszy – uczestnik ruchu drogowego” –  zabawy rytmiczno-ruchowe,  zabawa tematyczna na świeżym powietrzu  
 2. „Uwaga tramwaje ! Bezpiecznie na skrzyżowaniu”- historyjka obrazkowa, praca plastyczna- malowanie farmami plakatowymi sygnalizatora
 3. „Droga do przedszkola”– wiersz I.  Salach, zestaw zabaw ruchowych połączonych z ćw. ortofonicznymi pt. „Samochody, spacer po okolicy 
 4. „Pociąg Krasnoludków”– nauka piosenki, zabawa dydaktyczna wg Z. Bogdanowicz inspiracją i grupowej pracy plastycznej, pt. „Pociąg przyjaźni”
 5. Klucza do uczenia  „Ukryj myszkę” – sesja 1, Matematyka sensoryczna cz1, Gąsienice, zestaw zabaw ruchowych
 • Zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa  „Garaże 
 • Zabawa ruchowa połączona z ćw. ortofonicznymi „Pojazdy
 • Zestaw zabaw ruchowych (metoda zadaniowa) połączony z ćwiczeniami ortofonicznymi

Pod jesiennym parasolem

 1. „Wszystko jesienne” – teatr sylwet , zestaw zabaw ruchowych (opowieść ruchowa) 
 2. ,,Sposoby na jesienną nudę” - zabawy badawcze, zestaw zabaw ruchowych 
 3. „Jesienny deszcz” -  zabawy rytmiczne do piosenki (granie na instrumentach nieakustycznych) , zestaw zabaw ruchowych (metoda Kniessów)
 4. „Uwaga!...Uwaga!...Mamy piękny stragan!...”- słuchanie wiersza pt „Na straganie” , zabawa tematyczna 
 5. „ Czy znamy warzywa i owoce?”- zagadki słowno-obrazkowe, prace gospodarcze ( wykonanie koktajlu owocowo-warzywnego
 6. „Malowane Naturą” „Jesienne wazony”– praca plastyczna na   – techniką stemplowania, zabawa dydaktyczna

  Klucz do uczenia „Złap piłkę”- sesja 2,  oraz zestaw zabaw ruchowych według metody W. Sherborne.
 • Zabawa ruchowa  „Jestem listkiem na wietrze”
 • Zabawa integracyjna „Mam na imię… i umiem…”
 • Zestaw zabaw ruchowych -  ( met. Kniesów, Sherborn)

Samodzielny przedszkolak przy stole

 1. „Łyżka i widelec ” – teatrzyk kukiełkowy na podstawie wiersza T. Śliwiaka, zabawa dydaktyczna 
 2. „Pyszny deser.” – ćwiczenia artykulacyjne przy muzyce oraz zestaw zabaw ruchowych z elem. met. gimnastyki twórczej R. Labana 
 3. „Przyjęcie dla lalek i misiów.” – zabawa tematyczna, „Wesoły czajnik”, słuchanie piosenki, połączone z ćw. ortofonicznymi i słuchowymi
 4. „Kolorowe witaminki, lubią chłopców i dziewczynki!” –.„Niejadek wiersz I. Salach,  „Talerzyk i kubeczek” – modelowanie z plasteliny 
 5. „Do czego służy?” – historyjka obrazkowa na podstawie opowiadania I. Salach pod w/w tytułem (zabawy przy tablicy interaktywnej),  zestaw zabaw ruchowych z elem. met. gimnastyki twórczej R. Labana
 6. Klucz do uczenia Sesja 3 - „Królestwo figur”- figurowe herbatniki dla figurkowych ludzików”
 7. Zabawa ruchowa z elem. Równowagi, „Zanieś śniadanie
 8. Zabawa ruchowa z elem. toczenia „Wesoła piłeczka”
 9. Zestaw zabaw ruchowych z elem. met. gimnastyki twórczej R. Labana

Zwierzęta i ich domy

 1. „Zwierzęta i ich domki” – słuchanie wiersza Cz. Janczarskiego, pt. „O domu i wędrówce” , zabawy rytmiczno-ruchowe  
 2. „O wiewióreczce, która znalazła domki dla swoich przyjaciół” –  zabawa dydaktyczna, praca plastyczna – kolorowanie pastelami „Drzewo dla zwierząt” 
 3. „Co słychać w domu leśnych zwierząt?” –nauka piosenki, pt. „Wiewióreczka”, zastaw zabaw ruchowych (met. zadaniowa) 
 4. „Muszelkowy dom – ciasny ale własny” – teatrzyk cieni (z podkładem muzycznym) na podstawie opowiadania W. Chotomskiej, pt. „Ślimak”,
 5. praca plastyczno-techniczna (wykonanie ślimaka z kolorowego papieru) 
 6. Klucz do uczenia - Sesja 4 - „Ratowanie piskląt” , zestaw zabaw ruchowych (metoda zadaniowa)
 • Zabawa ruchowa z el biegu: „Wiewiórki do dziupli” 
 • Zabawa ruchowa z elem. czworakowania: „Jeżyk” 
 • Zestaw zabaw ruchowych  ( met. zadaniowa)

Metoda Dobrego Startu - opracowanie piosenki „Kap kap”

Realizacja Koncepcji Planu Daltońskiego

 • Utrwalanie poczucia, samodzielności, odpowiedzialności i współpracy wśród dzieci. Angażowanie dzieci do samodzielnego planowania, wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości, kształtowanie odpowiedzialności za wykonanie podjętego zadania. Odwoływanie się do  kącików,  wizualizacji, czynności i zadań do wykonania.
 • Kontynuowanie rozwiązań organizacyjnych - wizualizacja procesu edukacyjnego: kolory dnia, lista obecności, plan dnia, kalendarz urodzin, dyżury, zegar, tablica ,,już potrafię”

Współpraca ze środowiskiem i rodzicami:

 • wymiana informacji o dziecku między n-lką a rodzicami
 • dostarczanie potrzebnych materiałów do zajęć i zabaw
 • udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
 • 17.10.2018r.  - spotkanie z muzyka etniczną- Marroko
 • spacer po najbliższej okolicy przedszkola, w celu obserwacji ruchu drogowego i bezpiecznego dla ludzi przejścia dla pieszych

 

WRZESIEŃ 2018

„Nasze Przedszkole” - Projekt edukacyjny

Etap I – Rozpoczęcie projektu

 • Przygotowanie siatki wstępnej do projektu z uwzględnieniem celów programowo – dydaktycznych
 • Sprawdzenie wiedzy dzieci dotyczącej tego czym jest Przedszkole  – w ten sposób powstanie siatka tematyczna przedstawiającą dotychczasową wiedzę dziec
 • Czego dzieci chcą się dowiedzieć o Przedszkolu – powstanie lista pytań na które dzieci będą szukać odpowiedzi w trakcie przeprowadzania projektu

Etap II – Realizacja projekt

 • Wycieczka po przedszkolu, poznanie pomieszczeńznajdujących się na parterze, personelu
 • Wycieczka do kuchni, rozmowa z ekspertem (p. Mariolka)
 • zabawy integracyjne
 • zabawy w teatr


Sposób realizacji (przykładowe zajęcia)

 1. „Mój pierwszy dzień w przedszkolu” - rozmowa połączona z obserwacją , zabawy rytmiczno – ruchowe (wycieczka po przedszkolu)
 2.  „Po co jest przedszkole?” - osłuchanie z piosenką, zestaw zabaw ruchowych
 3. „Nasz rytm dnia” -  rozmowa na podstawie rysunków, zabawa dydaktyczna
 4. „Kto nam pomoże” – słuchanie opowiadania nauczycielki nt. roli nauczyciela i innych pracowników  ilustrowanego pacynką
 5. „Przedszkolaczek” -nauka  piosenki „Jestem sobie przedszkolaczek”, zestaw zabaw ruchowych
 6. „Mam trzy latka...” - słuchanie wiersza, rysowanie kredkami
 7. „Zabawki to nasi przyjaciele” - rozwiązywanie zagadek, lepienie z plasteliny
 8. „My jesteśmy krasnoludki” -  Zabawy rytmiczno – ruchowe do piosenki, układanie elementów na płaszczyźnie
 9. „Zasady maluszków” - rozmowa na podstawie obrazków nt. zasad, zabawa matematyczna
 10. „Bezpieczne zabawy na świeżym powietrzu” - wycieczka na teren przedszkola
 11. Światła na  skrzyżowaniu” - słuchanie wiersza W. Fabera, malowanie farbami
 12. „Pan policjant” - osłuchanie z piosenką, zestaw zabaw ruchowych i ortofonicznych „Samochody”
 13. Łyżka i widelec” - teatrzyk kukiełkowy na podstawie wiersza T. Śliwiaka , zabawa dydaktyczna
 14. „Niejadek” -  słuchanie wiersza I. Salach  inspiracja do rozmowy nt. konieczności zjadania pokarmów niezbędnych dla zachowania zdrowia  poprzedzona rozmową nt zasad bezpieczeństwa, rysowanie kredą na świeżym powietrzu
 15. „ Piosenka kąpielowa” - osłuchanie z   piosenką, zabawa ruchowa do piosenki utrwalająca czynności samoobsługowe


Etap III – podsumowanie projektu badawczego

 • Sposób dokumentacji ( zdjęcia, notatki, prace dzieci, wypowiedzi)
 • Zrobienie wystawki z prac plastycznych
 • Stworzenie wspólnej pracy „Pociąg przyjaźni”

 

 • Zabawy ruchowe

„Mam na imie” – zabawa integracyjna z piłką
„Kotki” - zabawa z elementem czworakowania

 • Zestaw zabaw ruchowych
  „Przedszkolacy” - zabawy z elementami metody W. Sherborne
  Z elementami met. twórczej R. Labana

Współpraca z rodzicami i   środowiskiem

 • dni adaptacyjne
 • rozmowy indywidualne w celu skrócenia okresu adaptacji dzieci do nowych warunków i środowiska przedszkolnego
 • zebranie grupowe
 • zachęcenie rodziców do pomocy na rzecz dekoracji sali kącików ,ubranka dla lalek, ilustracje ,tworzywo przyrodnicze itp..