Nauczyciele prowadzący: Małgorzata Parnicka, Lucyna Szydłowska

 

PAŹDZIERNIK 2018

,,WITAMINKI DLA CHŁOPCZYKA I DZIEWCZYNKI”.

 1. ,,ZDROWE PRZYSMAKI” – rozmowa połączona z działaniem i degustacją
 2. ,,SKLEP OWOCOWO – WARZYWNY” – zabawa tematyczna, lepienie z masy solnej 
 3.  ,,WITAMINKI W KOSZYKU” – teatrzyk sylwet na podstawie utworu I. Salach, zabaw inscenizowana do piosenki 
 4. ,,DLA KAŻDEGO COŚ DOBREGO” – zajęcia gospodarcze – wspólne przygotowanie soku z marchwi i jabłek, słuchanie wiersza  W. Chotomskiej pt. ,,Myj owoce”
 5. ,,ULUBIONE WITAMINY” – słuchanie wiersza I. Salach pt. ,,Niejadek” inspiracją do swobodnego wypowiadania się dzieci, zabawy taneczne przy

Zabawy ruchowe i logopedyczne:

 • ,,Nie depcz grządek” – zabawa z elementem równowagi 
 • ,,Zające w ogrodzie” – zabawa z elementem czworakowania 
 • ,,Zaczarowany ogród” (pedagogika zabawy),,Smaczna śliweczka” – ćwiczenia artykulatorów 
 • ,,Wesoły koncert” – ćwiczenia emisyjne
 • ,,Gorące zupa” – ćwiczenia oddechowe

Zestaw zabaw ruchowych – metoda zadaniowa – krążki

,,NASZA PRZYJACIÓŁKA WIEWIÓRKA”

 1. ,,SPOTKANIE Z RUDĄ KITKĄ” – wycieczka do pobliskiego parku
 2. ,,WIEWIÓRECZKA RUDA OCZKIEM DO MNIE MRUGA” – słuchanie wiersza I. Salach pt. ,,Wiewiórka”, „Malowane Naturą” – malowanie, stemplowanie szyszkami 
 3. ,,SZUKAMY WIEWIÓRKI” – zabawa dydaktyczna ,,Droga do dziupli”, nauka piosenki pt. ,,Ruda wiewiórka”
 4. ,,PANI JESIEŃ ZAPRASZA DO ZABAWY” – zabawa ortofoniczna, słuchanie zjawisk akustycznych
 5. ,,WIEWIÓRKA I JEJ PRZYJACIELE” – słuchanie opowiadania pt. ,,Wiewiórka troszczy się o swoich przyjaciół”, zabawa ilustracyjna do piosenki ,,Wiewióreczka”
 6. ,,DOKĄD IDZIESZ WIEWIÓRECZKO” – opowiadanie nauczycielki z powtarzającym się motywem, wydzieranie z kolorowego papieru, krepy na temat ,,Wesoła wiewiórka” 
 7. ,,ZABAWY RUDEJ KITKI” - ,,Co robi wiewiórka?” – ćwiczenia w formie naśladowczej, układanie z elementów geometrycznych nt. dowolny 
 8. ,,PRZYJACIELE Z LASU” – malowanie farbami plakatowymi, rysowanie pastelami całej powierzchni kartki
 9. ,,KAŻDY DOM SWÓJ MA”- ,,Muzyczna loteryjka” – zabawa integracyjna wyzwalająca ekspresję ruchową, ,,Kołatka” – gra na instrumencie

Zabawy ruchowe i logopedyczne:

 • ,,Wiewiórki w dziupli”– zabawa z elementem podskoku 
 • ,,Pokaż proszę” – zabawa kontaktowo– paluszkowa 
 • ,,Przejście po liściach”  - zabawa z elementem równowagi 
 • ,,Wycieczka do lasu” – ćwiczenia artykulatorów 
 • ,,Lalka Ala na spacerze” – ćwiczenia głosowe 
 • ,,Zabawy języczka” – ćwiczenia artykulatorów

Zestaw zabaw ruchowych – (metoda zadaniowa) ,,Wiewiórki i misie”
Zestaw zabaw ruchowych – elementy metody gimnastyki twórczej R. Labana
       

 1. ,,MY SIĘ WODY NIE BOIMY” (tematyka z realizowanego projektu ,,Jestem przedszkolakiem”)
 2. ,,DLACZEGO KOTEK JEST ZDROWY” – zabawa ilustracyjna do wiersza E. Burakowskiej, pt.„Kotek”
 3. ,,DO CZEGO SŁUŻY WODA?” – zabawy badawcze, wykonanie statków z łupinki od orzecha 
 4. ,,KTO DBA O CZYSTOŚĆ W PRZEDSZKOLU?” – spotkanie z woźną oddziałową – panią Małgosią, panią Izą, opowieść ruchowa 
 5. ,,WSZYSTKO POWINNO BYĆ CZYSTE TO OCZYWISTE” – opowiadanie M. Kownackiej pt. ,,W Plastusiowie lalki mają umywalki”, zestaw zabaw ruchowych 
 6. ,,ZABAWY Z KOTKAMI” – zabawy z wykorzystaniem dywanu interaktywnego,  nauka piosenki pt. „Czyścioszki”


Zabawy ruchowe i logopedyczne:

 • ,,Dzień dobry” – zabawa integracyjna 
 • „Kotki się myją”- zabawa z elementem podskoku  
 • ,,Myszka i pierścienie” – zabawa paluszkowa 
 • ,,Zmęczony Krasnal Zdrówko” – ćwiczenia w wymawianiu samogłosek 
 • ,,Porządki” – ćwiczenia artykulatorów 
 • ,,Odgłosy domu” – ćwiczenia słuchowe
 • Zestaw zabaw ruchowych – ( metoda zadaniowa – woreczki)


,,PRZEDSZKOLAK DOBRYM KOLEGĄ” – (tematyka z realizowanego projektu ,,Jestem przedszkolakiem”)

 1. ,,MÓJ NOWY KOLEGA” - słuchanie wiersza I. Salach pt. „Mój kolega”
 2. ,,GAZETOWE FANTAZJE” - zabawy integracyjne, rytmiczno – ruchowe  i  plastyczne z wykorzystaniem gazet (pedagogika zabawy) 
 3. „CZY JESTEM DOBRYM KOLEGĄ?” - teatrzyk sylwet na podstawie utworu  I. Salach, nauka piosenki pt. „Dobre zwyczaje” Cz. Janczarskiego 
 4. ,,ZŁAP PIŁKĘ”  - Klucz do uczenia się – Matematyka sensoryczna 1 - ,,Gasienice”
 5. ,,WESOŁE ZABAWY BIEDRONEK - ćwiczenia ortofoniczne i słuchowe, gra na instrumentach


Zabawy ruchowe i logopedyczne:

 1. „Pieski w budzie”- zabawa z elementem czworakowania – krążki
 2. ,,Spłoszone wróbelki” – zabawa z elementem podskoku
 3. ,,Kizia Mizia” – zabawa paluszkowa
 4. ,,Nasza gromadka” – ćwiczenia rytmizujące
 5. ,,Języczek na defiladzie” – ćwiczenia artykulatorów
 6. ,,Chory paluszek” – ćwiczenia oddechowe

Zestaw zabaw ruchowych – Ruch Rozwijający W. Sherborne

KONCEPCJA PLANU DALTOŃSKIEGO:
Wizualizacja kolorów dnia – zaznaczanie kropelką aktualnego dnia tygodnia.
Wizualizacja planu dnia – zaznaczanie wskazówką realizowanej aktywności.
Wizualizacja kalendarza urodzin


WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM I ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

 • Wycieczka do pobliskiego parku
 • Zajęcia edukacyjne z cyklu Niesamowity Świat Fizyki – 12.10.2018r. godz. 9.00
 • Spotkanie z muzyką etniczną – Maroko – 17.10.2018r. godz.9.00
 • Kontakty indywidualne – udzielanie informacji o sukcesach i trudnościach wychowawczych
 • Pomoc rodziców w przygotowanie zajęć i zabaw i kącików 
 • Kontynuowanie zbiórki plastikowych nakrętek i makulatury
 • Udział rodziców w głośnym czytaniu dzieci
 • ,,Pasowanie na przedszkolaka” – 26.10.2018r.

 

 

Wrzesień 2018

I. PODAJMY SOBIE RĘCE

 1. „Poznajemy przedszkole” – rozmowa połączona z obserwacją. „Marsz dzieci” – słuchanie piosenki, zabawa rytmiczna.
 2. „Mam 3 latka” – słuchanie wiersza I.Suchorzewskiej. Rysowanie kredkami świecowymi nt. dowolny.
 3. „Nasze zabawki” – zabawa słuchowo – ruchowa. „Marsz dzieci” – zabawa ilustracyjna do piosenki. 
 4. „W poszukiwaniu biedronki” – spacer po terenie połączony z zabawą tropiącą. Zabawy ruchowe z wykorzystaniem naturalnych przeszkód.
 5. „Wybieramy do zabawy” – słuchanie fragmentu wyliczanki St. Grochowiaka.  Malowanie farbami plakatowymi nt. dowolny.
 6. „Dbamy o porządek w sali” – „Kto posprząta” – teatrzyk kukiełkowy na podstawie opowiadania I. Salach. „Podajmy sobie ręce” – zabawa inscenizowana do piosenki.
 7. „Myszka Miki z wizytą u Biedronek” – opowiadanie nauczycielki połączone z ćw. artykulacyjnym. „Pokaż proszę” – zabawa naśladowcza.
 8. „Smutny miś – wesoły miś” – wiersz Cz.Janczarskiego „Naprawiamy misia” inspiracją do wypowiedzi dzieci nt. własnych uczuć. „Miś” – naklejanie gotowych elementów.
 9. „W przedszkolu” – oglądanie serii obrazków połączone z rozwiązywaniem zagadek. „W przedszkolu jest wesoło” – opowieść ruchowa
 10. „W moim przedszkolu…” – zdanie niedokończone. „Który miś zmienił miejsce?’’ – zabawa dydaktyczna

Zestaw zabaw ruchowych z elementami metody W. Sherborne „Przedszkolacy”

 • „Małe i duże dzieci” – zabawa ruchowa z elementem chodu
 • „Dzieci na spacer, dzieci do domu” – zabawa ruchowa orientacyjno – porządkowa
 • „Kto potrafi” – zabawa ruchowa z elementem równowagi
 • „Znajdź swoją parę” – zabawa ruchowa orientacyjno – porządkowa.


Powyższe bloki tematyczne wstępem do realizacji projektu

„JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM”

I.ETAP – przekazanie rodzicom informacji o rozpoczęciu projektu z prośbą o współdziałanie w jego w realizacji.

II.ETAP – aktywność badawcza; dalsze propozycje realizacji projektu

 • zaproszenie maskotki „Kici Koci” do grupy oraz poznanie jej przygód w oparciu o bajki Anity Głowackiej „Kicia Kocia w przedszkolu” oraz Kicia Kocia mówi „Dzień dobry”
 • zabawy integracyjne w kole ze śpiewem oraz z wykorzystaniem rymowanych tekstów ( np.„Powitanie z piosenką”, „Wesoła orkiestra”, „Mało nas”, „Baloniku nasz malutki”, „Stary niedźwiedź”)
 • zabawy tematyczne („w dom”, „w przedszkole”, „w lekarza”) i manipulacyjno – konstrukcyjne 
 • zabawy twórcze z wykorzystaniem kącika plastycznego
 •  „Jestem dobrym kolegą” – rozmowa w oparciu o obrazkowy Kodeks Biedronek
 • Wizualizacja urodzin – kącik z kalendarzem urodzin każdego dziecka
 • spotkania czytelnicze z rodzicami.

III.ETAP – podsumowanie projektu

 • „Mój dzień w przedszkolu” – ¬prezentacja w sali zdjęć ukazujących przykłady różnych form aktywności dzieci w grupie
 • „Ja i moi koledzy” – zaznaczenie przynależności do grupy poprzez umieszczenie swojej fotografii na tablicy w sali.
 • „Galeria Biedronki” – wystawa wykonanych prac plastycznych
 • „Wszystkim wkoło jest wesoło” – świętujemy Dzień Przedszkolaka
 • Pasowanie na przedszkolaka” – uroczystość z udziałem rodziców 
 • Zabawy integracyjne o charakterze ruchowym z udziałem rodziców.

II.PRZY WSPÓLNYM STOLIKU

 1. „Co do czego służy?” – inscenizacja wiersza T.Śliwiaka „Łyżka i widelec”. Zabawy rytmiczno – ruchowe do poznanych piosenek.
 2. „Pyszna kanapka” – ćw. artykulacyjne. „Talerzyk lub kubek”– lepienie z plasteliny.
 3. „Przyjęcie dla lalek i misiów” – zabawa tematyczna. „Wesoły czajnik” – słuchanie piosenki połączone z ćw. ortofonicznym.
 4. „Co lubimy jeść?” – wiersz E.Burakowskiej pt. „Mleko” inspiracją do swobodnych wypowiedzi dzieci nt. ulubionych potraw. „Kolorowy kubek” – wydzieranka z kolorowego papieru
 5. „Jak zachować się przy stole?” – „Kłopoty łyżki” – teatrzyk kukiełkowy na podstawie opowiadania B.Lewandowskiej.

Zestaw zabaw ruchowych z elementami metody gimnastyki twórczej R. Labana

 • „Drobna kaszka”- zab. ruchowa o charakterze naśladowczym
 • „Zanieś śniadanie” – zab. ruchowa z elem. równowagi.
 • „Kotki piją mleko” – zabawa ruchowa z elementem czworakowania.

III.MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA

 1. „Ruch uliczny” – „Samochody i przechodnie” – zabawa rytmiczno – ruchowa. Spacer w pobliżu przedszkola połączony z obserwacją.
 2. „Co na jezdni zdarzyć się nie może” – „Przygoda na ulicy” – opowiadanie nauczycielki na podstawie historyjki obrazkowej. „Jakie to pojazdy?” – ćwiczenie emisji głosu. 
 3. „Na ulicy” – opowieść ruchowa przy muzyce. „Moja droga do przedszkola” – rysowanie kredkami świecowymi. 
 4. „Zielony sygnał ruszaj – czerwony znaczy stop” – „Światła na skrzyżowaniu” – słuchanie wiersza W.Fabera. „Indiańskim krokiem” – zabawa ruchowa do piosenki. „Sygnalizacja świetlna” – kolorowanie kredkami ołówkowymi konturowych kółek.
 5. „Samochodowa zgaduj – zgadula” – „Ruch uliczny” – zabawa ruchowa połączona z ćw. ortofonicznym wstępem do rozwiązywania zagadek słownych. „Samochody” – naklejanie i dorysowywanie elementów. Ćw. relaksacyjne przy muzyce.
   
  Realizacja Programu „Klucz do uczenia się” – Matematyka sensoryczna 1 „Gąsienice”, Sesja „1” – „Ukryj myszkę”
 • Zadania zgodne z koncepcją planu daltońskiego:
  Wizualizacja kolorów dnia – zaznaczanie kropelką aktualnego dnia tygodnia
  Wizualizacja planu dnia – zaznaczanie wskazówką realizowanej aktywności
  „Takie same zabawki” – połącz w pary takie same zabawki
  „Zabawa klockami” – pokoloruj kredkami pastelowymi obrazek według własnego pomysłu.
 • „Samochody” – zab. ruchowa bieżna 
 • „Postaraj się dotknąć”- zab. ruchowa orientacyjno – porządkowa
 • „W tunelu” – zabawa ruchowa z elementem czworakowania
 • „Chodzenie pod dyktando” – zabawa ruchowa.

logopeda; Joanna Banaszak

 

Wrzesień

 1. Uzyskanie zgody rodziców na badania logopedyczne i udział dzieci w zajęciach terapii logopedycznej.
 2. Przeprowadzenie badań przesiewowych wśród wszystkich dzieci przedszkolnych w celu wyłonienia dzieci z wadami wymowy i zaburzeniami komunikacji.
 3. Obserwacja uczestnicząca w grupie dzieci 3- letnich.
 4. Sporządzenie listy dzieci z wadami wymowy z poszczególnych grup przedszkolnych.
 5. Poinformowanie dyrektora przedszkola oraz nauczycieli o wynikach diagnozy w celu ujednolicenia oddziaływań terapeutycznych i wychowawczych na dziecko.
 6. Poinformowanie rodziców o zakwalifikowaniu się ich dzieci na terapię logopedyczną.
 7. Ustalenie terminu spotkań z rodzicami, dzieci z wadami wymowy, w celu przeprowadzenia wywiadu  i  rozmowy na temat  roli rodziców w przebiegu terapii
 8. Poinformowanie rodziców o zakończonej terapii u dzieci, u których potwierdzono postępy w pracy nad prawidłową wymową.
 9. Przeprowadzenie zajęcia w grupie dzieci 3 - letnich z zakresu wczesnej profilaktyki mowy

Październik

 1. Konsultacje z rodzicami i wywiady na temat dotychczasowego rozwoju mowy dzieci. Omówienie dotychczasowego przebiegu terapii oraz zasad współpracy z logopedą w ramach profilaktyki, opieki i terapii logopedycznej.
 2. Przekazanie rodzicom zaleceń w formie pisemnej, dla dzieci  z zaburzeniami mowy, objętych opieką logopedyczną.
 3. Założenie zeszytów z zaleceniami i ćwiczeniami do realizacji z rodzicami w domu, dla dzieci zakwalifikowanych do udziału w terapii logopedycznej.
 4. Terapia dzieci z zaburzeniami mowy. Prowadzenie ćwiczeń korekcyjnych indywidualnie lub w małych grupach celem uzyskania poprawnej wymowy.
 5. Przeprowadzenie zajęcia w grupie dzieci 3 – letnich z zakresu wczesnej  profilaktyki mowy.


Listopad

 1. Terapia dzieci z zaburzeniami mowy. Prowadzenie ćwiczeń korekcyjnych indywidualnie lub w małych grupach celem uzyskania poprawnej wymowy.
 2. Systematyczne prowadzenie zeszytów  z zestawami ćwiczeń domowych dla dzieci objętych terapią logopedyczną.
 3. Przeprowadzenie zajęcia w grupie dzieci 3 – letnich z zakresu wczesnej profilaktyki mowy.
 4. Warsztatowe zajęcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami mowy.
 5. Test sprawności artykulatorów wśród dzieci zakwalifikowanych na terapię logopedyczną.


Grudzień

 1. Terapia dzieci z zaburzeniami wymowy. Prowadzenie ćwiczeń korekcyjnych indywidualnie lub w małych grupach celem uzyskania poprawnej wymowy.
 2. Systematyczne prowadzenie zeszytów  z zestawami ćwiczeń domowych dla dzieci objętych terapią logopedyczną.
 3. „Planszówki dla języka i dla główki” – Dni Gier Logopedycznych;  korekta wymowy poprzez ulubione gry dla dzieci uczęszczających na terapię logopedyczną
 4. Przeprowadzenie zajęcia w grupie dzieci 3 – letnich z zakresu wczesnej      profilaktyki mowy.


Styczeń

 1. Terapia dzieci z zaburzeniami wymowy. Prowadzenie ćwiczeń korekcyjnych indywidualnie lub w małych grupach celem uzyskania poprawnej wymowy.
 2. Systematyczne prowadzenie zeszytów  z zestawami ćwiczeń domowych dla dzieci objętych terapią logopedyczną.
 3. Przeprowadzenie zajęcia w grupie dzieci 3 – letnich z zakresu wczesnej      profilaktyki mowy.
 4. Opracowanie wraz z dziećmi zestawu ulubionych  wierszyków i rymowanek utrwalających prawidłową artykulację głosek.
 5. Podsumowanie efektów terapii logopedycznej i opracowanie wniosków oraz kierunku dalszego przebiegu terapii w II semestrze

Luty

 1. Terapia dzieci z zaburzeniami wymowy. Prowadzenie ćwiczeń korekcyjnych indywidualnie lub w małych grupach celem uzyskania poprawnej wymowy.
 2. Systematyczne prowadzenie zeszytów  z zestawami ćwiczeń domowych dla dzieci objętych terapią logopedyczną.
 3. Ogłoszenie konkursu wewnątrzprzedszkolnego na „Najśmieszniejszą minkę przedszkolaka”.
 4. Przeprowadzenie zajęcia w grupie dzieci 3 – letnich z zakresu wczesnej  profilaktyki mowy.

Marzec

 1. Terapia dzieci z zaburzeniami wymowy. Prowadzenie ćwiczeń korekcyjnych indywidualnie lub w małych grupach celem uzyskania poprawnej wymowy.
 2. Systematyczne prowadzenie zeszytów  z zestawami ćwiczeń domowych dla dzieci objętych terapią logopedyczną.
 3. Przeprowadzenie zajęcia w grupie dzieci 3 – letnich z zakresu wczesnej  profilaktyki mowy.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu wewnątrzprzedszkolnego na najśmieszniejszą minkę przedszkolaka.
 5. Udział w przeglądzie wierszyków logopedycznych.

Kwiecień

 1. Terapia dzieci z zaburzeniami wymowy. Prowadzenie ćwiczeń korekcyjnych indywidualnie lub w małych grupach celem uzyskania poprawnej wymowy.
 2. Systematyczne prowadzenie zeszytów  z zestawami ćwiczeń domowych dla dzieci objętych terapią logopedyczną.
 3. Przeprowadzenie zajęcia w grupie dzieci 3 – letnich z zakresu wczesnej  profilaktyki mowy.
 4. Zajęcia otwarte z rodzicami z zakresu profilaktyki logopedycznej dla dzieci 3- letnich „Bawmy się razem”.

Maj

 1. Terapia dzieci z zaburzeniami wymowy. Prowadzenie ćwiczeń korekcyjnych indywidualnie lub w małych grupach celem uzyskania poprawnej wymowy.
 2. Systematyczne prowadzenie zeszytów  z zestawami ćwiczeń domowych dla dzieci objętych terapią logopedyczną.
 3. Przeprowadzenie zajęcia w grupie dzieci 3 – letnich z zakresu wczesnej  profilaktyki mowy.


Czerwiec

 1. Terapia dzieci z zaburzeniami wymowy. Prowadzenie ćwiczeń korekcyjnych indywidualnie lub w małych grupach celem uzyskania poprawnej wymowy.
 2. Systematyczne prowadzenie zeszytów  z zestawami ćwiczeń domowych dla dzieci objętych terapią logopedyczną.
 3. Przeprowadzenie zajęcia w grupie dzieci 3 – letnich z zakresu wczesnej  profilaktyki mowy.
 4. Podsumowanie efektów terapii logopedycznej i opracowanie wniosków oraz kierunku dalszego przebiegu terapii
 5. Przygotowanie dyplomów dla dzieci 6-letnich, za uzyskane efekty w terapii logopedycznej, w czasie edukacji przedszkolnej.
 6. Opracowanie i przekazanie w indywidualnych przypadkach zaleceń na wakacje (do ćwiczeń w domu pod kierunkiem rodziców).

 

SZANOWNI PAŃSTWO !!!

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie uchwała nr 508/16 Rady Miasta Torunia z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miasta Toruń.

Zmiana w ustawie o systemie oświaty, która weszła w życie 9 grudnia 2016 r. wymusiła wydanie przez rady gminy nowych uchwał w sprawie  wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Zmiana wynika z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 poz. 1985).

W praktyce oznacza to, że z dniem 1 stycznia 2017 r.  zniesiona została możliwość  pobierania opłat za pobyt dzieci 6-letnich realizujących  obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (zuchy) w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Rodzice w/w dzieci ponoszą jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

 

Zgłaszanie nieobecności dziecka w przedszkolu

 1. Opłata za świadczenia przedszkola podlega zwrotowi w przypadku [...] nieobecności dziecka w przedszkolu spowodowanej chorobą, w wysokości proporcjonalnej za każdy dzień tej nieobecności, licząc od dnia następnego od zgłoszenia tego faktu w przedszkolu. Warunkiem dokonania odpisu za nieobecność dziecka, jest dostarczenie przez rodzica/opiekuna prawnego zwolnienia lekarskiego lub pisemnego oświadczenia o chorobie, do ostatniego dnia danego miesiąca, celem naliczenia odpłatności.
 2. Zgłoszenia nieobecności dziecka w przedszkolu, spowodowanej chorobą, dokonujemy w pierwszym dniu, w godzinach pracy przedszkola na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie: 56 661 96 07 lub nauczycielowi grupy. Z uwagi na organizację, uprzejmie prosimy o zgłaszanie nieobecności przede wszystkim na adres e-mailowy. W zgłoszeniu podajemy imię i nazwisko dziecka oraz grupę.
 3. Usprawiedliwienie/zwolnienie lekarskie za czas nieobecności dziecka, dostarczamy do przedszkola do ostatniego dnia roboczego danego miesiąca, nauczycielowi grupy.
 4. Dostarczenie usprawiedliwienia/zwolnienia do ostatniego roboczego dnia danego miesiąca, jest warunkiem dokonania zwrotu opłaty za świadczenia przedszkola. W przypadku dostarczenia usprawiedliwienia/zwolnienia po terminie, dokonanie zwrotu opłat (czesne) nie będzie możliwe.

 

 

UCHWAŁA NR 508/16
RADY MIASTA TORUNIA
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miasta Toruń.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5c pkt 1 oraz art. 14 ust. 5 i ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o przedszkolu – należy przez to rozumieć przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Toruń.

§ 2. Gmina Miasta Toruń zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę świadczone przez przedszkola w wymiarze 5 godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku.

§ 3. 1. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar godzin, o którym mowa w § 2, wysokość opłat wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć z dzieckiem w wieku do 5 lat, z zastrzeżeniem § 4.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia.

§ 4. 1. Zwalnia się z opłaty określonej w § 3 ust. 1 rodziców dzieci objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach, na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

2. Wprowadza się częściowe zwolnienie z opłaty, o której mowa w § 3 ust. 1, w wysokości 50% tej opłaty dla rodziców, których co najmniej dwoje dzieci korzysta ze świadczeń przedszkola.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 763/14 Rady Miasta Torunia z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miasta Toruń

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

 

Przewodniczący Rady Miasta
Torunia
Marcin Czyżniewski

 

 

PRZYKŁADY OBLICZANIA CZASU POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Dziecko przebywa w przedszkolu w godz. 7.30-16.30 ( tj. 9 godz.)
W takim przypadku przedszkole realizuje płatne świadczenia przez 4 godz. (9godz. pobytu dziennie – 5 godz. bezpłatnych= 4 godz. płatne). Godzinę zaczynamy liczyć od zadeklarowanego przez rodzica czasu przyprowadzania dziecka, czyli od 7.30, sposób wyliczenia:1,00zł /godz x 4 godz.=4,00zł/dziennie x 21 dni roboczych=84,00zł/m-c

Dziecko przebywa w przedszkolu w godz. 7.30-17.00 ( tj. 9,5godz.)
W takim przypadku przedszkole realizuje płatne świadczenia przez 4,5 godz. (9,5godz. pobytu dziennie – 5 godz. bezpłatnych= 4,5 godz. płatne). Zgodnie z uchwałą RMT rodzic płaci za każdą rozpoczętą godzinę, czyli za 5 godzin świadczeń przedszkola. Godzinę zaczynamy liczyć od zadeklarowanego przez rodzica czasu przyprowadzania dziecka, czyli od 7.30, sposób wyliczenia:1,00zł/godz x 5 godz.=5,00zł/dziennie x 21 dni roboczych=105,00/m-c

Dziecko przebywa w przedszkolu w godz. 7.45-16,15 ( tj. 8,5godz.)
W takim przypadku przedszkole realizuje płatne świadczenia przez 3,5 godz. (8,5godz. pobytu dziennie – 5 godz. bezpłatnych= 3,5 godz. płatne) Zgodnie z uchwałą RMT rodzic płaci za każdą rozpoczętą godzinę, czyli za 4 godzin świadczeń przedszkola. Godzinę zaczynamy liczyć od zadeklarowanego przez rodzica czasu przyprowadzania dziecka, czyli od 7.45, sposób wyliczenia:1,00zł/godz x 4 godz.=4,00zł/dziennie x 21 dni roboczych=84,00/m-c

Zmiany deklarowanych godzin uczęszczania dziecka do przedszkola rodzic/opiekun prawny może dokonać w każdym czasie, w formie pisemnej ze skutkiem od pierwszego dnia następnego miesiąca.

 

 

Opłata za przedszkole

wg stawki godzinowej

stawka:1,00zł/godz.

X

ilość dni roboczych

liczba godzin

opłata/czesne w zł

 

22dni

21dni

20dni

19dni

1 godz

22,00 zł

21,00

20,00

19,00

2godz

44,00 zł

42,00

40,00

38,00

3 godz

66,00 zł

63,00

60,00

57,00

4 godz

88,00 zł

84,00

80,00

76,00

5 godz

110,00 zł

105,00

100,00

95,00

6 godz

132,00 zł

126,00

120,00

114,00