Nauczyciel prowadzący. Natalia Maciejewska, Katarzyna Nowicka

PAŹDZIERNIK 2018

Jestem Cząstką Przyrody

 1. „W poszukiwaniu jesieni”- słuchanie „Opowiadania o jesiennym liściu” Agnieszki Syguły- Bogdy; Spacer w okolicy przedszkola
 2. „Malowane Naturą”- „Ślimaki”- lepienie z plasteliny; zestaw zabaw ruchowych metodą opowieści ruchowej
 3. „Mały ekolog” – oglądanie teatrzyku na podstawie opowiadania nauczycielki; „Poważna sprawa”- nauka piosenki
 4. Klucz do uczenia się; zestaw zabaw ruchowych met. stacyjną
 5. „Wyczaruję coś z niczego”- tworzenie instrumentów z nieużytków; zestaw zabaw ruchowych z el. met. A. M. Kniessów 
 6. „Wzorowy przedszkolak segreguje śmieci”- „Ja to znam, wrzucę sam”-zabawa dydaktyczna; zestaw zabaw ruchowych metoda zadaniową
 7. „W lesie jestem gościem”- oglądanie filmu „Co to jest las?” (youtube) na tablicy multimedialnej; „Leśny krajobraz”- wydzieranie z kolorowego papieru    
 8.  „Ziemia, wyspa zielona”- nauka piosenki; malowanie farbami plakatowymi      
 9. Klucz do uczenia się; zestaw zabaw ruchowych met W.Sherborne 
 10. „Niesamowity świat fizyki”- Eksperymenty fizyczne; Zestaw Zabaw ruchowych met. zadaniową   
 11. „Leśna wycieczka”- zabawa orientacyjno-porządkowa.
 12. „Zaczarowana piłka” – zabawa z el. skoku
 13. Zestaw ćwiczeń porannych z el. utrzymania równowagi

Poznajemy Nasz Kraj

 1. „Od czego się zaczęło..?”- oglądanie teatrzyku sylwet na podstawi legendy „o Lechu, Czechu i Rusie”; zestaw zabaw ruchowych metodą zadaniową
 2. „Toruń- miasto Anioła”- „Polskie legendy-herb Torunia”- oglądanie filmu na tablicy multimedialnej; „Herb Torunia”- kolorowanie kredkami ołówkowymi
 3. „Biało- czerwoni”- Tworzenie flagi Polski z papieru i patyczków; ,,Nasze polskie ABC” nauka piosenki 
 4. Klucz do uczenia się; zestaw zabaw ruchowych met zadaniową
 5. „Palcem po mapie- Kraków”- zabawa w dramę: „Legenda o smoku wawelskim”; zestaw zabaw ruchowych metodą opowieści ruchowej  
 6. „Palcem po mapie- Warszawa”
 7. „Wars i Sawa” – słuchanie opowiadania na podstawie legendy W. Chotomskiej i ilustracji; „Syrenka” tworzenie kolażu
  „Spotkanie z Mistrzami- Wielcy Polacy”- Wysłuchanie wiersza pt. „Żelazowa wola” autorstwa Cz. Janczarskiego; Zestaw zabaw ruchowych met. R. Labana „Taniec z chustami”
 8. „Jestem  dumnym Polakiem”- W. Bełza „Katechizm polskiego dziecka”- nauka wiersza; Śpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego”
 9. Klucz do uczenia się zestaw zabaw ruchowych met. A. M. Kniessów
 10. „Nasza piękna ojczyzna”- malowanie farbami plakatowymi; „Jesteśmy Polką i Polakiem”- nauka piosenki
 • „Wiatr i chmurki”- zabawa z elementem skrętoskłonu
 • „Sałatka owocowa”- zabawa orientacyjno-porządkowa
 • Zestaw ćwiczeń porannych kształtujący prawidłowe krzywizny kręgosłupa

„Kolorowe kredki” OPRACOWANIE PIOSENKI METODĄ DOBREGO STARTU

Klucz do uczenia się Matematyka 1 Motyle
Sesja 1 „Łamanie kodu”
Sesja 2 „Mądre pytania”
Sesja 3 „Jeden, mało, dużo”
Sesja 4 „Trzy zamki”

Realizacja Koncepcji Planu Daltońskiego

 • Utrwalanie poczucia, samodzielności, odpowiedzialności i współpracy wśród dzieci. Angażowanie dzieci do samodzielnego planowania, wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości, kształtowanie odpowiedzialności za wykonanie podjętego zadania. Odwoływanie się do  kącików,  wizualizacji, czynności i zadań do wykonania.
 • Kontynuowanie rozwiązań organizacyjnych - wizualizacja procesu edukacyjnego: kolory dnia, lista obecności, plan dnia, kalendarz urodzin, dyżury, tablice zadań, praca w zespołach, prawa ręka, zegar i sygnalizator daltoński, tablica ,,już potrafię”

Zadania tygodnia według Planu Daltońskiego

 1. Zadanie 1. „Policz kasztany w pudełku. Ułóż kasztany w linii poziomej od lewej do prawej strony”
 2. Zadanie 2. „Odczytaj globalnie wyrazy: LAS, ZIEMIA, WODA”
 3. Zadanie dodatkowe „Wymyśl 5 sposobów na ponowne wykorzystanie butelki po wodzie”
 4. Zad.1. „W każdym rzędzie otocz pętlą zwierzę, które w rzeczywistości jest największe”
 5. Zad.2. „Narysuj wybrane zwierzę leśne.”
 6. Zadanie dodatkowe „Ułóż z materiału przyrodniczego wskazany rytm”
 7. Zad.1. „Otocz pętlą litery polskiego alfabetu”
 8. Zad.2. „Polska i Europa- rozpoznaj i dopasuj flagę”
 9. Zadanie dodatkowe „Posegreguj monety według wartości”
 10. Zad. 1. „Naucz się na pamięć swojego adresu”
 11. Zad. 2. „Rysuj ołówkiem po śladzie-ćwiczenie grafomotoryczne”
 12. Zadanie dodatkowe Zaśpiewaj hymn Przedszkola

Współpraca z rodzicami i środowiskiem:

 • 12.10.2018r. od godz. 9:00- zajęcia edukacyjne z cyklu Niesamowity Świat Fizyki.
 • 17.10.2018r.  od godz. 9:00 - spotkanie z muzyka etniczną Maroko.
 • 23.10.2018r- „Ćwiczysz ty, ćwiczę ja – to zabawa na 102!”  – zabawy  integracyjne z udziałem rodziców
 • wymiana informacji o dziecku między nauczycielką a rodzicami (zwrócenie uwagi m.in. na temat właściwego ubierania dzieci)
 • udział w akcji zbierania nakrętek
 • udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
 • Dostarczanie pomocy i materiałów do zabawy

 

Wrzesień 2018

Witamy w przedszkolu

 • poznawanie nowego otoczenia, utrwalanie zasad obowiązujących w grupie
 • tworzenie radosnej atmosfery podczas wspólnych zabaw z koleżankami i kolegami
 • budzenie poczucia bezpieczeństwa
 • Wycieczka po obiekcie przedszkolnym - rozmowa połączona z działaniem
 • Moja grupa Elfy – rysowanie kredkami ołówkowymi, zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą V. Sherbone
 • Kąciki zabaw – słuchanie wiersza, zabawa muzyczno-ruchowa pt. Jestem przedszkolakiem 
 • Powitanie z Teatrem Vaska - przedstawienie teatralne, zestaw ćwiczeń gimnastycznych  metodą V. Sherbone
 • Kodeks Przedszkolaka – rozmowa z dziećmi na podstawie ilustracji, zestaw ćwiczeń gimnastycznych wg A. M. Kniessów
 • Obowiązki dyżurnych Bożena Forma– słuchanie wiersza, zestaw ćwiczeń gimnastycznych wg A. M. Kniessów
 • Malowanie naturą – odbijanie stemplem
 • Mądre słowa na trudne chwile na podstawie piosenki pt. Dobre zwyczaje, zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą V. Sherbone
 • Zajęcia dydaktyczne w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej -  zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą V. Sherbone

Żyjmy bezpiecznie     

 1. poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego
 2. poznawanie rodzaju niebezpieczeństw jakie mogą grozić w sytuacji z obcą osobą,  
 3. wykazywanie asertywnej postawy wobec osób nieznajomych
 4. poznawanie wybranych znaków drogowych
 5. Wycieczka na skrzyżowanie 
 6. Kolorowe światła - praca plastyczno-techniczna, zestaw ćwiczeń gimnastycznych – metodą zadaniową
 7. „Jak paw przez jezdnię przechodził” – J. Wasilewskiego – słuchanie wiersza, zestaw ćwiczeń gimnastycznych – metoda zadaniowa
 8. Kolorowe znaki – rozmowa na podstawie znaków drogowych 
 9. Obcym mówię nie ! – odgrywanie scenek dramowych, zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą zadaniową

Kiedy wrzesień to już jesień wtedy warzyw i owoców pełna kieszeń…

 1. utrwalanie wiadomości o jesieni, obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie
 2. poznawanie typowych zjawisk jakie zachodzą w przyrodzie
 3. wdrażanie do zdrowych nawyków żywieniowych
 4. Jesienny spacer – obserwacja środowiska przyrodniczego 
 5. Polska jabłkiem układana, Mazowsze – obrazy z owoców, zestaw ćwiczeń gimnastycznych w formie opowieści ruchowej  
 6. Bal warzyw i owoców – sałatka owocowo-warzywna, zestaw ćwiczeń gimnastycznych  w formie opowieści ruchowej 
 7. Żyjmy zdrowo – spotkanie z ekspertem, zestaw ćwiczeń gimnastycznych w formie opowieści ruchowej
 8. Na straganie J. Brzechwa / Spiżarnia - słuchanie wiersza

Zadania tygodnia wg. Planu Daltońskiego


Przypominamy i utrwalamy  sobie wizualizację w ramach edukacji daltońskiej

 1. Wizualizacja działań wg koncepcji planu daltońskiego:
 2. Wizualizacja kolorów dnia - zaznaczenie kropelką aktualnego dnia tygodnia, każdy dzień tygodnia ma przypisany określony kolor.
 3. Wizualizacja planu dnia - zaznaczanie wskazówką realizowanej aktywności - na zegarach zaznaczone są godziny, do których trwają poszczególne działania, pod nimi znajdują się piktogramy ukazujące rodzaje aktywności i przykłady zadań wykonywanych w danym przedziale czasowym.
 4. Wizualizacja listy obecności w przedszkolu na tablicy ze zdjęciami dzieci - mobilizowanie do systematyczności i pamiętaniu o obowiązku zaznaczania się..
 5. Wizualizacja kalendarza urodzin - dzieci przeanalizują kiedy, kto się urodził: w jakim miesiącu i jakiej porze roku – wyszukują osób, które jeszcze urodzin nie obchodziły 
 6. Wizualizacja pracy w parach i zespołach - łączenie dzieci w pary, zespoły, poprzez zawieszanie na tablicy w odpowiednich miejscach breloków ze zdjęciami dzieci.
 7. Tablica zadań - nauczyciel wybiera dwa zadanie w każdym tygodniu, z którym dzieci zapoznają się w poniedziałki. Realizują je w wolnym, wybranym przez siebie czasie, po zajęciach, zabawach, które są realizowane z całą grupą. Na wykonanie zadania dziecko ma tydzień czasu. Po ukończeniu zadania dziecko pokazuje efekt nauczycielce i zaznacza ukończenie swojego zadania, pracy na tablicy, wybierając odpowiedni magnes.

Praca indywidualna

Kształtowanie poczucia przynależności do grupy
Budowanie między dziećmi relacji przez wspólne działanie

Współpraca z rodzicami

 • Kontakty indywidualne, zebranie grupowe
 • Angażowanie Rodziców w działania przedszkola
 • Zajęcia w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej Fałata
 • Udział rodziców w głośnym czytaniu dzieciom w przedszkolu
 • Udział w imprezach przedszkolnych, koncertach muzycznych wg kalendarza imprez
 • Galeria prac plastycznych – na bieżąco w kąciku dla rodziców

Nauczyciel prowadzący. Ewelina Stawska, Magdalena Gronowska

PAŹDZIERNIK 2018

KONTYNUACJA MATODY PROJEKTU „NASZE PRZEDSZKOLE”
KOLOROWAJA JESIEŃ

 1. „W poszukiwaniu kolorów jesieni”- zabawa rytmiczno- ruchowa do piosenki „ Ola i liście”; spacer po terenie wokół przedszkola.
 2. „ Jesienna zgaduj zgadula”- rozwiązywanie zagadek pantomimicznych i słownych. Zestaw zabaw  ruchowych „ jesienne przygody” z elementami metod twórczych.
 3. „ Kolorowe liście”- piosenka wprowadzeniem do pracy plastycznej „suknia  Pani Jesieni” ,zabawa ruchowo- oddechowa 
 4. „ Co Krasnal znalazł w parku?”- historyjka obrazkowa inspiracją zabawy dydaktycznej  ; zestaw ruchowych na terenie przedszkolnym.
 5.  „ Kto zasypia”-  inscenizacja wiersza „ Jeż gościnny zwierz” Cz. Janczarskiego, zabawy teatralne Formowanie jerzyków z połówek orzechów włoskich.

W RÓŻNYCH  PORACH  DNIA

 • Realizacja Koncepcji Planu Daltońskiego Na bieżąco utrwalanie poczucia, samodzielności, odpowiedzialności i współpracy wśród dzieci. Kształtowanie wiary we własne siły i możliwości, kształtowanie odpowiedzialności za wykonanie podjętego zadania. Odwoływanie się do  kącików,  wizualizacji.
 • Systematyczne pogadanki na temat współtworzenia bezpiecznego otoczenia. Uczenie się i przestrzeganie zasad warunkujących bezpieczeństwo swoje i innych. Przypominanie umów zawartych w Kodeksie Misia.
 • Zabawa ruchowa poranna (forma aerobicu) - dz. powinny naśladować ruchy osoby prowadzącej; koordynować ruch swojego ciała z muzyką.
 • Zestaw zabaw ruchowych (met. zadaniowa) - dz. powinny: wyrabiać poprawność ruchów, umiejętnie współdziałać z partnerem, ćwiczyć duże grupy mięśniowe poprzez ćw. naśladowcze (skakać, czworakować, biegać w różnych kierunkach, przechodzić po ławeczce); reagować na polecenia i sygnały n-lki.
 • Zabawa ruchowa z elementami równowagi „Zanieś śniadanie” – dz.  powinny: ustawić się w szeregu i przenieść krążek z woreczkiem do kolegi stojącego w odległości kilku kroków.
 • Zabawa ruchowa z elementem biegu „Leśne zwierzęta”- dz. powinny biegać swobodnie, na dźwięk instrumentu powinny naśladować ruchy zwierzęcia, którego nauczyciel pokaże na obrazku: zając – skoki, dzięcioł –stukanie dziobem w drzewo…itd. 
 • Zabawa ruchowa z elementem równowagi „ Przejście po kamieniach”- dzieci powinny przechodzić na palcach po kamieniach- krążkach; odzwierciedlając nastrój i tempo w muzyce


NAJLEPSZE WITAMINY TO OWECE I JARZYNY

 1. Każde dziecko Ci to powie, że warzywa dają zdrowie- teatrzyk sylwet zaproszeniem do  zabawy aromaterapeutycznej- wąchanie warzyw.
 2. Zestaw zabaw ruchowych z elementami metody W. Scherborne.
 3.  ,,Na straganie w dzień targowy”- piosenka pt. „ Polka – fasolka” inspiracją zabawy tematycznej w  targowisko owocowo- warzywne
 4.  „W spiżarni”-  rozmowa połączona z działaniem, wykonywanie sylwet warzyw i owoców. Zestaw zabaw ruchowych w formie opowieści ruchowej.
 5. „Ruda marcheweczka”- zabawy rytmiczno-ruchowe do piosenki; pieczenie ciasta marchewkowego.
 6. „Ola i liscie ” – opracowanie piosenki metoda Dobrego Startu
 7. „Poznajemy pracę kucharki i kucharza”-  wizyta w przedszkolnej kuchni

W RÓŻNYCH  PORACH  DNIA

 • Zabawa ruchowa poranna „ Rób to co ja” - dzieci powinny biegać na palcach w różnych kierunkach bez potrącania, szybko reagować na sygnały słowne i dźwiękowe.
 • Zestaw zabaw ruchowych z elem. metody twórczej R. Labana- dzieci w sposób swobodny powinny interpretować ruchem słyszana opowieść, przyjmować prawidłową postawę ciała w siadzie, staniu i chodzeniu
 • Zabawa ruchowa z elementem biegu „Odszukaj parę” - dz. powinny biegać bez potrącania, na przerwę w muzyce dobrać się parami zgodnie z posiadanym znaczkiem, nazwać przedstawioną na nim figurę geometryczną oraz określić kolor.
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „ Ptaszki w gniazdach” -dzieci po wykonaniu czynności o charakterze naśladowczym, wracają  na swoje miejsce oznaczone przyborem ( krążkiem)i czekają na kolejny wylot
 • Zabawa ruchowa z elementem skoku- dzieci powinny wykonywać lekkie i sprężyste podskoki obunóż początkowo w miejscu, następnie w różnych kierunkach.

REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU POZNAWCZEGO KLUCZ DO UCZENIA SIĘ

MATEMATYKA SENSORYCZNA
Sesja 1- ukryj myszkę
Sesja 2-złap piłkę
Sesja 3- królestwo figur- figurowe herbatniki dla figurowych ludzików


Współpraca z rodzicami i środowiskiem

 • Pasowanie na przedszkolaka 24.10.2018
 • Spotkanie z muzyka etniczną- Marroko 17.10.2018
 • Rozmowy , kontakty indywidualne z rodzicami
 • Spotkania czytelnicze w ramach akcji „ Cała Polska czyta dzieciom”

 

WRZESIEŃ 2018

„Moje  Przedszkole” - Projekt edukacyjny

Etap I – rozpoczęcie projektu
Spisanie siatki pojęciowej ( wstępnej)- zapisywanie wypowiedzi dzieci dotyczących tego co wiedzą na temat  przedszkola?
Spisanie siatki pojęciowej- co chcą się dowiedzieć o przedszkolu?  Kto może im powiedzieć coś o przedszkolu?

Etap II – realizacja projektu

Sposób realizacji (przykładowe zajęcia)

 • Zorganizowanie kącika projektowego „ My w przedszkolu”. Zapoznanie dzieci z tablicą obecności, na której dzieci samodzielnie będą oznaczały swoja obecność w przedszkolu oraz wyjście do domu.
 • „ Kolory dnia”- zapoznanie dzieci, że każdy dzień oznaczony jest innym kolorem. Nauczą się identyfikowania dni tygodnia , zanim jeszcze nauczą się odczytywać ich nazwy. Za pomocą specjalnego suwaka będą wiedzieć jaki mamy dzisiaj dzień tygodnia. 
 • Zapoznanie  dzieci w  „Rytmem dnia w przedszkolu”. Dzieci za pomocą ilustracji prezentujących w sposób symboliczny różne działania i aktywności ustalają przebieg dnia. Używając wskaźnika będą wiedziały co  aktualnie się dzieje i co czeka je za chwilę.
 • „ Nasze zasady” -wyprowadzenie zasad dotyczących bezpieczeństwa w przedszkolu oraz podczas zabawy na sprzęcie terenowym i zakazu oddalania się z wyznaczonego terenu.
 • Wdrażanie do uczestnictwa w zajęciach z całą grupą. Zapoznanie z kącików tematycznych oraz ich wyposażeniem. Wyrabianie nawyków porządkowania miejsca zabawy, odkładania zabawek na wyznaczone, stałe miejsca
 • „Jestem sobie przedszkolaczek”- osłuchanie z piosenką
 • Integrowanie grupy. Utrwalanie  znajomości imion  i koleżanek. Wdrażanie do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami do przestrzegania reguł zabawy.
 • Doskonalenie czynności samoobsługowych: ubieranie się i rozbieranie, spożywanie posiłków, sygnalizowanie potrzeb i korzystanie z toalety.
 • „ Plaster miodu”- malowanie plastra miodu darami natury ( szyszkami)
 • Co można robić w przedszkolu? - swobodne wypowiedzi, nabywanie odwagi i umiejętności wypowiadania własnych myśli
 • „Kolorowe kredki w pudełeczku noszę”- słuchanie opowiadania ilustrowanego pacynką. Malowanie kredkami świecowymi na dowolny temat; obserwacja umiejętności posługiwania się kredką, zwrócenie uwagi na swobodne kreślenie po kartce; budzenie zadowolenia  dzieci z wykonanej przez siebie pracy
 • „ Misie dwa”- zabawa ruchowo- muzyczna
 • „ Witające się rączki”- zabawa ilustracyjna ruchem do wiersza K. Sąsiadka
 • „ W ogrodzie przedszkolnym”- zabawy na terenie przedszkolnym
 • „Jestem sobie przedszkolaczek”- przedstawianie treści piosenki za pomocą ruchu i gestu, podejmowanie prób wspólnego zaśpiewania refrenu piosenki
 • „ Zgaduj- zgadula”- rozwiązywanie zagadek obrazkowych dotyczących zabawek ( po odsłoniętym fragmencie)
 • „Kłopoty Misia Grzecznisia”- historyjka obrazkowa. Dokonywanie podziału na ilustracje z dobrym zachowaniem i ze złym zachowaniem. Uzasadnianie swojego wyboru
 • „Droga do przedszkola”- gra ściganka wg Gruszczyk-Kolczyńskiej.  Poznawanie zasad gy. Wzmacnianie odporności emocjonalnej
 • „Odgłosy wakacji”-  zabawa słuchowa. Rozpoznawanie odgłosów charakterystycznych dla różnych środowisk np. szum fal, krzyk mew, szum drzew itp. 
 • „ Miś Puchaty” – praca plastyczna. Malowanie konturu misia patyczkiem do uszu i farba plakatową
 • „Zwiedzamy przedszkole”-  poznawanie pomieszczeń przedszkolnych
 • „ Mało nas” – opracowanie piosenki metoda Dobrego Startu. Odpowiadanie na pyt. Nauczycielki dotyczące treści piosenki. Kreślenie linii z zachowaniem prawidłowego kierunku kreślenia
 • Nasze przedszkole”- praca plastyczna- rysowanie kredkami. Zachęcanie do wykorzystania całej palety barw.
 • Zabawy rozwijające słuch fonematyczny- odtwarzanie słyszanych rytmów za pomocą klaskania, tupania itp.; rozpoznawanie odgłosów z otoczenia
 • „ Kto pracuje w przedszkolu?”-  zgłębianie wiedzy na temat pracy  i obowiązków: pani Dyrektor , pani Intendent oraz pani Kucharki
 • „ Ruda marcheweczka”- osłuchanie z piosenką ,  ilustrowanie treści ruchem i gestem (np. krojenie marchewki, wyciskanie soku itp.) 
 • „ My przedszkolacy”- wykonanie swojego portretu z użyciem sylwety, stworzenie  z portretów obrazu grupy wokół napisu „ My Przedszkolacy”
 • Zestaw zabaw ruchowych- „Rymowana gimnastyka dla smyka”- zabawy ruchowe  przy muzyce. Ćwiczenia dużych grup mięśniowych , mięśni brzucha , skręty tułowia, głowy, szyi, skłony w pozycjach wysokich i niskich
 • „ Co ukryło się w pudełku?”- zabawa dotykowa. Rozpoznawanie przyborów toaletowych po kształcie, nazywanie i wyjaśnianie do czego służą
 • „Okulary”-  humorystyczna inscenizacja wiersza J. Tuwima , wykonanie okularów poprzez ozdabianie z gotowych wyciętych elementów ( kropki , kreski, paski z papieru)
 • „ Kto to jest przedszkolak?”- swobodne wypowiedzi dzieci do gazetki przedszkolnej
 • „ Moje przedszkole”- budowanie z dowolnych klocków

FAZA III  -  zakończenie projektu
Wykonanie makiety Przedszkola Miejskiego nr 17 im. Fryderyka Chopina
Zamieszczenie w gazetce przedszkolnej wypowiedzi dzieci
„ Co to jest Przedszkole?”
Wspólne świętowanie podczas Pasowania na Przedszkolaka


W RÓŻNYCH  PORACH  DNIA


Realizacja Koncepcji Planu Daltońskiego

 • Na bieżąco utrwalanie poczucia, samodzielności, odpowiedzialności i współpracy wśród dzieci. Kształtowanie wiary we własne siły i możliwości, kształtowanie odpowiedzialności za wykonanie podjętego zadania. Odwoływanie się do  kącików,  wizualizacji.
 • Systematyczne pogadanki na temat współtworzenia bezpiecznego otoczenia. Uczenie się i przestrzeganie zasad warunkujących bezpieczeństwo swoje i innych. Przypominanie umów zawartych w Kodeksie Misia
 • „ Jestem bezpieczny”- uczestniczenie dzieci w próbnych alarmach. Nauka szybkiego reagowania na sygnały. Poznanie drogi ewakuacyjnej
 • Zabawa ruchowa z elementami równowagi „Zanieś śniadanie” – dz.  powinny: ustawić się w szeregu i przenieść krążek z woreczkiem do kolegi stojącego w odległości kilku kroków.
 • Zabawa ruchowa z elementem biegu „Leśne zwierzęta”- dz. powinny biegać swobodnie, na dźwięk instrumentu powinny naśladować ruchy zwierzęcia, którego nauczyciel pokaże na obrazku: zając – skoki, dzięcioł –stukanie dziobem w drzewo…itd. 
 • Zabawa ruchowa z elementem równowagi „ Przejście po kamieniach”- dzieci powinny przechodzić na palcach po kamieniach- krążkach; odzwierciedlając nastrój i tempo w muzyce
 • Zabawa ruchowa z elementem biegu „Odszukaj parę” - dz. powinny biegać bez potrącania, na przerwę w muzyce dobrać się parami zgodnie z posiadanym znaczkiem, nazwać przedstawioną na nim figurę geometryczną oraz określić kolor.
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „ Ptaszki w gniazdach” -dzieci po wykonaniu czynności o charakterze naśladowczym, wracają  na swoje miejsce oznaczone przyborem ( krążkiem)i czekają na kolejny wylot
 • Zabawa ruchowa poranna (forma aerobicu) - dz. powinny naśladować ruchy osoby prowadzącej; koordynować ruch swojego ciała z muzyką
 • Zestaw zabaw ruchowych (met. zadaniowa) - dz. powinny: wyrabiać poprawność ruchów, umiejętnie współdziałać z partnerem, ćwiczyć duże grupy mięśniowe poprzez ćw. naśladowcze (skakać, czworakować, biegać w różnych kierunkach, przechodzić po ławeczce); reagować na polecenia i sygnały n-lki.

Współpraca z rodzicami i   środowiskiem

 • Dni adaptacyjne
 • Rozmowy indywidualne w celu skrócenia okresu adaptacji dzieci do nowych warunków i środowiska przedszkolnego
 • Zebranie grupowe
 • Spotkania czytelnicze w ramach akcji „ Cała Polska czyta dzieciom”

Nauczyciel prowadzący. Sylwia Oskwarek, Agnieszka Wisniewska, Anna Blek

PAŹDZIERNIK 2018

Urokliwa, Smakowita Pani Jesień

 1. „Jesienny bukiet” – spacer w najbliższym otoczeniu przedszkola inspiracją do wykonania pracy plastycznej metodą odbijania pt. „Jesienne liście” z cyklu „Malowane naturą”; osłuchanie z piosenką „Ola i liście”
 2. „Jesienny kącik przyrody” – rozmowa połączona z ćwiczeniami klasyfikacyjnymi wstępem do zagadek dotykowych „Zaczarowany worek”
 3. „Chciałabym mieć szal” – teatr sylwet na podst. utworu T. Fiutowskiej inspiracją do wykonania pracy plastycznej metodą stemplowania pt.
 4. „Szal Pani Jesieni” za pomocą kawałków gąbki
 5. „Jesienne muzykowanie” – spotkanie z muzykiem  z Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej inspiracją do rozwijania zainteresowań muzycznych, śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego
 6. „Spadające liście” - śpiewanie piosenki „Ola i liście” inspiracją do ćwiczeń oddechowych „Drżący listek”

Zestaw zabaw ruchowych „Jesienne harce”
Zabawy ruchowe:

 • „Wiatr i liście”- zabawa ruchowa  z elem. orient.- porz.– dz. powinny poruszać się w wyznaczonej przestrzeni, reagować na dźwięk słuchowy – grę na instrumencie, na pauzę przysiadać na podłogę – opadać jak liście
 • „Dzieci i drzewa”- zabawa ruchowa - dzieci powinny sprawnie łączyć się w pary, zamieniać się rolami, poruszać się zgodnie z umową na hasło –ukryj się – kucać za swoim drzewem
 • „Jakie mogą być liście” - zabawa twórcza, próba dokończenia zdania: „Liście są...”,
 1. „W kolorowym sadzie” – ilustracja ruchowa wiersza M. Konopnickiej pt. „Jesienią” inspiracją do ćwiczeń klasyfikacyjnych „Rozpoznajemy drzewa i owoce”, wylepianie  konturu za pomocą plasteliny nt. „Drzewo”
 2. „Co powiedziałam?” – ćwiczenia słuchowe inspiracją do zabawy dydaktycznej „Gdzie się schowała dynia ?”, zestaw zabaw ruchowych „W jesiennym ogródku” 
 3. „Lala w parku” - zabawa ortofoniczna połączona z ćwiczeniami oddechowymi „Listki”. Słuchanie muzyki F. Chopina „Fantazja”, „Jesienna kleksografia” - kolorowanie konturu kaloszy i naklejanie na wcześniej wykonany kleks za pomocą słomki i farby plakatowej
 4. „Kto ważniejszy ?” – opowiadanie D. Szyprowskiej – Sobiesiak ilustrowanego sylwetami  zainspirowane ćwiczeniami spostrzegawczości „Warzywne puzzle”
 5. „Liczymy owoce” - inscenizacja wiersza „Kto powie” M. Czerkawskiej wstępem do zabawy matematycznej

Klucz Do Uczenia Się
Matematyka sensoryczna – Gąsienice

 • Zestaw zabaw ruchowych prowadzonych metodą zadaniową “W jesiennym ogródku” -
  Zabawy ruchowe:
  „Zawody owoców” –  rozwijająca szybką reakcję na sygnał
  „Spacer z jabłkiem” – z elementem równowagi
  „Rozsypane owoce” – orientacyjno – porządkowa

Moje Przedszkole  

Etap I – Rozpoczęcie Projektu

 • przekazanie rodzicom informacji o rozpoczęciu projektu,  z prośbą o zaangażowanie się w projekt
 • „Moje przedszkole” - rozmowa połączona z przygotowaniem nowej siatki pojęć. 
 • Co wiemy nt. przedszkola?
 • Czego chcemy się dowiedzieć nt. przedszkola?: 
 • Kto nam może pomóc w znalezieniu odpowiedzi na nasze pytania – szukanie ekspertów

Etap II –  Realizacja Projektu

 1. „Lubimy bawić się z innymi”- zabawy integracyjne ,,Karuzela” , „Podajmy sobie ręce” „Maszerują przedszkolaki” inspiracją do wykonania pracy plastycznej „Serduszko dla kolegi, koleżanki”
 2. „Moje trzy latka” – słuchanie wiersza J. Straburzyńskiej inspiracją do wykonania pracy plastycznej pt. „Mój przedszkolny znaczek”
 3. „Magiczne słowa – kiedy i dlaczego?- wiersz Cz. Janczarskiego „Piękne zwyczaje” inspiracją do podjęcia próby przekładu intersemiotycznego na układ przestrzenno-ruchowy „Moja droga do przedszkola” - zabawa ilustracyjna do piosenki „Przedszkole drugi dom” wstępem do zabaw konstrukcyjnych w kąciku klocków „Trasa z domu do przedszkola”, „Jak wygląda przedszkole?” - wypowiedzi słowne okazją do stworzenia makiety na bazie kartonu, śpiewanie piosenki „Przedszkole drugi dom”
 4. „Koleżanko, kolego, przedstaw w teatrzyku coś miłego” - wypowiedzi nt. „Nasza sala”, zabawy muzyczno-teatralne w kąciku teatru
 5. “Kto naprawi szkodę?” - teatrzyk kukiełkowy inspiracją do rozmowy nt. postępowania bohaterów, wspólne wymyślenie pomyślnego zakończenia
 6. “To jestem ja, to jesteśmy my” - budowanie pozytywnego wizerunku siebie jako indywidualności oraz przynależności do jednej grupy przedszkolnej, rysowanie pastelami nt. “Mój portret”
 7. „Co by było, gdyby dzieci nie chodziły do przedszkola?” - próby dziecięcego filozofowania rozwijanie ekspresji werbalnej, muzycznej oraz plastycznej poprzez kreowanie obrazu siebie i świata
 8. “Kropelkowe rachunki” - zabawa matematyczna inspiracją do zabaw rytmicznych ,,Kałuże niezbyt duże”, „W czasie deszczu dzieci się nie nudzą”- wspólne tworzenie listy pomysłów na dziecięce zabawy podczas niepogody

Klucz Do Uczenia Się  – Gąsienice
Matematyka sensoryczna

Etap III – Zakończenie Projektu:

podsumowanie zdobytej wiedzy, wystawa prac dzieci, ekspozycja planów map „Moja droga do przedszkola” stworzonych wspólnie z rodzicami,
zbiór zdjęć z realizacji podczas spotkań z ekspertami, wypowiedzi słownych dzieci, wytworów plastycznych, makieta przedszkola


Realizacja Koncepcji Planu Daltońskiego

 • Utrwalanie poczucia, samodzielności, odpowiedzialności i współpracy wśród dzieci. Odwoływanie się do kącików, wizualizacji, kolejnych czynności
 • Wizualizacja kolorów dnia – zaznaczenie strzałką aktualnego dnia tygodnia -  każdy dzień tygodnia ma przypisany określony kolor. 
 • Wizualizacja obecności - „Jestem w przedszkolu” - samodzielne zaznaczenie obecności dziecka w przedszkolu poprzez zawieszanie breloczka pod swoim zdjęciem na haczyk

Współpraca Z Rodzicami i Środowiskiem

 • 04.10.2018r. - zajęcia integracyjne z rodzicami
 • rozmowy indywidualne z rodzicami
 • spotkanie z p. Dyrektor Anną Blek, ze specjalista ds. żywienia i zaopatrzenia Małgorzatą Jasińską, p. kucharką Mariolą Pryłowską, w ramach
 • realizacji projektu badawczego
 • zaangażowanie rodziców w realizację projektu badawczego nt. „Moje przedszkole” -
  (m. in.: gromadzenie chust szyfonowych, strojów do kącika teatralnego, pacynek itp., wykonanie planu mapy „Moja droga do przedszkola, wspólnie z dzieckiem
 • „Internetowy Kącik Pomysłowego Rodzica” - zaangażowanie rodziców do współtworzenia
 • zakładki z pomysłami na zdrowe przepisy, ciekawe zabawy itp.
 • Wymiana informacji o dziecku między nauczycielkami a rodzicami
 • Gromadzenie materiałów rysunkowych, potrzebnych do zajęć i zabaw
 • “Poczytaj mi mamo,tato” - udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
 • Spacer po najbliższej okolicy przedszkola w celu obserwacji przyrody
 • zamieszczenie w Kąciku dla Rodziców aktualnych zadań wychowawczych, piosenek, wierszyków

WRZESIEŃ

Czy w przedszkolu jest miło?

 1. Spacerkiem po przedszkolu – „Poszukiwanie misia” – zabawa ruchowo- dydaktyczna Zabawy ruchowo- muzyczne „Baloniku nasz malutki”, „Kółko graniaste
 2. Gadający balon i  nasza sala – osłuchanie z  wierszem i piosenką na powitanie. Zabawy integracyjne.
 3. Zasady przedszkolaka - słuchanie i omówienie treści wiersza „Nowa zabawka” L. Pijanowskiego, zabawy integracyjno- ruchowe budujące miłą atmosferę w grupie („Lusterko”, „Całusek”)
 4. Rytm dnia - „Już czas! Witam Was!” – zabawa muzyczno-ruchowa, poznanie rytmu dnia – wizualizacja (Plan Daltona)
  Samochody, piłki, lalki… – zabawa dydaktyczno- manipulacyjna. Zestaw zabaw ruchowych
 5. Jestem już przedszkolakiem – słuchanie fragmentów opowiadania E. Janikovszky „Jestem już przedszkolakiem” i rozmowa na temat jego treści. „Serduszko” – zabawa. Wprowadzenie listy obecności- Plan Daltona.
 6. Wesołe bazgroły – zabawy dydaktyczno-manipulacyjna. Rysowanie kredkami „bazgrołów” na szarym papierze i naklejanie kolorowych kółek
 7. Co potrafią nasze ręce? -  burza mózgów (Co potrafimy zrobić za pomocą rąk?). Zabawy gazetowymi kulami
 8. Współpraca się opłaca- zabawa dydaktyczna. Zestaw zabaw ruchowych.
 9. Realizacja kolejnej sesji Programu „Klucz do uczenia się  – Matematyka sensoryczna –s.1

Owoce i warzywa – projekt edukacyjny
I ETAP -  zadawania pytań
•    Co wiem o owocach i warzywach?
•    Czego chcę się dowiedzieć jeszcze o owocach i warzywach?

II Etap – aktywność badawcza (proponowane zajęcia dydaktyczne)

 • Jaki to smak?  – zabawa dydaktyczno –badawcza  i degustacja owoców. „Owoce i warzywa” – osłuchanie z piosenką.  (I- etap wykonania chipsów owocowych, suszenie).
  Owocowe drzewa – zintegrowane zabawy dydaktyczne. Zestaw zabaw ruchowych w formie opowieści ruchowej „Drzewa w sadzie”
 • Okrągłe jabłuszko – „Każde jabłko jest piękne” – rozmowa na temat oglądanych okazów różnych jabłek”. Jabłuszko” – lepienie z masy solnej. Degustacja zdrowych owocowych chipsów (II- etap)
 • Czarodziejski woreczek -  „Sałatka owocowa” – słuchanie wiersza T. Plebańskiego, zintegrowane działania dydaktyczne (zajęcia kulinarne, konstrukcyjne).
 • W naszym ogrodzie - Czego brakuje?” – zabawa dydaktyczna, zagadki smakowe. Zestaw zabaw ruchowych. Degustacja soku marchewkowego.
 • Co tak pachnie -  „Różne kształty i kolory” – zabawa dydaktyczna. „Rozmowy warzyw”- zabawy muzyczno-teatralne.
   Marchewkowy zawrót głowy – gra dydaktyczna. „Warzywne przysmaki”- osłuchanie z piosenką.
 • Zupa pomidorowa pełna witamin -  spotkanie z kucharką, rozmowa,  zintegrowane działania dydaktyczne. Zestaw zabaw ruchowych w formie opowieści ruchowej.
  Czy niejadek zje obiadek? - Uważaj, niejadku!” – słuchanie wiersza A. Pawłowskiej-Niedbały  
  i rozmowa kierowana. Zestaw zabaw ruchowych „Dbamy o zdrowie”.

  Propozycje zajęć do wykorzystania w różnych porach dnia

 • Zorganizowanie ekspozycji owoców, warzyw w kąciku przyrody
 •  Zabawy muzyczne i zabawy przy piosenkach
 • Zabawy logopedyczne -  doskonalenie artykulacji
 • Zabawa tropiąca w ogrodzie  (np. „Poszukiwacze jabłek”) 
 • Zabawa badawcza, wskazywanie pestek w różnych owocach, uświadomienie, czym jest pestka dla rośliny
 • Zorganizowanie w kąciku przyrody ekspozycji przetworów 
 • Dobieranie do pary kartoników  z owocami, warzywami
 • Zabawa badawcza: poznanie budowy warzyw korzeniowych, wskazywanie części jadalnych
 • Zorganizowanie ekspozycji prac plastycznych, zachęcenie do opowiadania, co one przedstawiają
 • Pomidor – zabawa słowna, odczuwanie humoru sytuacyjnego w zabawie, wypełnianie  konturów farbą i  właściwe posługiwanie się pędzlem
 • Zabawy ruchowe: „Spadające jabłka”, „Podaj jabłko”, 
 • Zabawy ruchowo- muzyczne: „Cebulka”, „Pomidorek”
 • Zabawa tematyczna (gotowanie)
 • Powtarzanie za nauczycielem nazw warzyw wypowiadanych sylabami (z wyklaskiwaniem)

III Etap –zakończenie projektu: eksponowanie kącika tematycznego, prac dzieci w przedszkolnej galerii i w sali.

Realizacja kolejnej sesji Programu „Klucz do uczenia się  – Matematyka sensoryczna –s. 2,3

Współpraca z rodzicami i środowiskiem

 1. Rozmowy indywidualne z rodzicami dzieci.
 2. Zapoznanie rodziców z zadaniami wychowawczo - dydaktycznymi w miesiącu wrześniu – „Kącik dla Rodziców”.
 3. Zebranie z rodzicami – sprawy organizacyjne, metody pracy, program wychowania przedszkolnego, główny kierunek pracy 11.09.2018r.
 4. Zachęcenie rodziców do wzbogacania kącików zainteresowań – dary lasu, ogrodu, sadu, pamiątki z wakacji: muszelki kamyki ,kąciki tematyczne,  itp.
 5. Prośba o dostarczenie teczek do prac plastycznych, zdjęć dzieci.
 6. Zajęcia integracyjno - sportowe z udziałem rodziców „Jestem sprawnym przedszkolakiem”.