Dziękujemy wszystkim Rodzicom za inspirujące pomysły i aktywne włączanie się w proces edukacji wszystkich dzieci.

 

 • Gorące podziękowanie  fantastycznym Rodzicom, którzy uświetnili swoimi wypiekami  kiermasz z okazji Dnia Dziecka. Kochani!!! Wasze smakołyki na długo zostaną w naszej pamięci smakowej.

 

 • Dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie strojów sportowych dla reprezentacji przedszkola.

 

 

Serdeczne podziękowania dla Firmy DANONE za nieodpłatne przekazanie naklejek na nagrody dla naszych przedszkolaków.  Dziękujemy za bezinteresowność i gorące serce.

Dziękujemy wszystkim  sponsorom, którzy nieodpłatne przekazali produkty na Festyn Rodzinny, Dzień Dziecka i  Jubileusz przedszkola a w szczególności:

 • Okręgowej Spółdzielnii Mleczarskiej w Łowiczu - Hurtownia Toruń
 • Vital - Spólce Jawnej Gondek
 • Firmie WITPOL Bożena Zakierska
 • Firmie  „ARAMIS” Robert Sałach
 • Firmie CLEAN  WAY
 • Firmie Produkcyjno – Handlowo – Usługowej MR  MAX Tadeusz Śliwa
 • BRESSE POL Spółka z o.o.Sklep 2037

Gorące podziękowania dla Firmy FHP Bella  Stanisław Cieślak za uszycie strojów do tańca irlandzkiego i kamizelek na wystepy dzieci.

Dziękujemy Rodzicom za przekazanie ciasta na kiermasz podczas Dnia Dziecka.  Ciasto na kiermasz  upiekli bezinteresownie Rodzice z  nastepujących grup:

 • Biedronki - Wioletta Sulecka, Maria Janowska, Monika Wojdyło - Drążkowska, Żaneta Kamińska
 • Zuchy Czerwone - Janina Woszkowska, Iwona Kalinowska, Jacek Niezgoda, Dominika Trzeciak, Katarzyna Szmejter
 • Krasnale -  Agata Bojanowska, Magdalena Pańka, Joanna Malinowska, Justyna Górska, Paulina Walter, Elżbieta Sączek, Monika Pniewska, Katarzyna Zalewska,
 • HIT Dnia - smalec: Ilona Oszywa, chleb własnego wypieku - Państwo Pilarz
 • Smerfy: Barbara Bereziak, Beata Cichocka, Anna Kola

 • Dziękujemy Państwu Beacie i Szymonowi Zdziebło, rodzicom Matyldy, za pomoc w zorganizowaniu wycieczki do Szafarni a Pani Kowalskiej, mamie Michała i Małgosi za muzyczne przyjęcie przedszkolaków i przybliżenie dzieciom postaci Fryderyka Chopina.
 • Gorące podziękowania dla Państwa Pilarz za umożliwienie przedszkolakom zwiedzenia gospodarstwa ekologicznego. Szczególne podziekowania dla babci Karola za przepyszne, zdrowe, własnoręczne wypieki.
 • Dziękujemy rodzicom Jasia za przeprowadzenie zajęć plastycznych, dzięki którym dzieci poznały właściwości gliny.

HARMONOGRAM KONSULTACJI Z NAUCZYCIELKAMI w roku szkolnym 2018/19


Biedronki
•    20.11.2018 / godz.16.00-17.00
•    19.02.2019 / godz.16.00-17.00
•    25.04. 2019 / godz.16.00-17.00

Krasnale
•    4.12.2018 / godz.16.00-17.00
•    5.03.2019 / godz. 16.00–17.00
•    4.06.2019 / godz.16.00- 17.00

Żabki
•    07.11.2018 / godz.15.30- 16:30
•    06.02.2019 / godz.15.30- 16:30
•    08.05. 2019 / godz.15.30- 16:30

Misie
•    4.12.2018 / godz.16.00-17.00
•    5.03.2019 / godz. 16.00–17.00
•    4.06.2019 / godz.16.00- 17.00

Smerfy
•    14.11.2018 / godz.16.30- 17:30
•    13.02.2019 / godz.16.30- 17:30
•    08.05.2019 / godz.16.30- 17:30

Motylki  
•    3.12.2018 / godz.16.00-17.00
•    4.03.2019 / godz. 16.00 – 17.00
•    10.06.2019 / godz.16.00- 17.00

Skrzaty
•    03.12.2018 / godz.16.30- 17:30
•    11.02.2019 / godz.16.30- 17:30
•    20.05.2019 / godz.16.30- 17:30

Elfy
•    04.12.2018 / godz.16.30- 17:30
•    05.02.2019 / godz. 16.30- 17:30
•    07.05.2019 / godz. 16.30- 17:30
Zuchy
•    14.11.2018 / godz.16.30- 17:30
•    20.02.2019 / godz.16.30- 17:30
•    17.04. 2019 / godz.16.30- 17:30

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

 1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice/opiekunowie, na nich też spoczywa obowiązek przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
 2. Rodzice / opiekunowie osobiście powierzają dziecko nauczycielowi grupy lub pracownikowi przedszkola pełniącemu dyżur w szatni dziecięcej. W przeciwnym wypadku przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.
 3. Pracownicy przedszkola nie ponoszą odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo w przypadku dziecka pozostawionego przez rodziców przed wejściem do budynku lub dziecka wprowadzonego i nie przekazanego pracownikowi pełniącemu dyżur w szatni dziecięcej.
 4. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali.
 5. Dzieci poruszają się po przedszkolu wyłącznie w towarzystwie osób dorosłych.
 6. Rodzice i osoba odbierająca dziecko od rodzica  / opiekuna ma obowiązek zwrócenia uwagi czy wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych mogących stworzyć zagrożenie.
 7. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Nauczyciel ma prawo nie przyjąć chorego dziecka.
 8. Rodzice / opiekunowie mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe należy zgłaszać wyłącznie pisemnie (tylko wtedy będą przestrzegane w ramach możliwości przedszkola - Przedszkole nie jest przystosowane do przygotowywania odrębnych posiłków dla alergików). Nauczyciele nie są uprawnieni do podawania leków dzieciom.
 9. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą,  rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zdrowie dziecka.
 10. Wydanie dziecka innym osobom może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców / opiekunów. Wypełnione oświadczenie o osobach odpowiedzialnych za przyprowadzanie i odbieranie dziecka  rodzice / opiekunowie osobiście przekazują wychowawcom grup na początku każdego roku szkolnego.
 11. Rodzice / opiekunowie mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej. Wydanie dziecka nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego.
 12. Dzieci wydawane będą wyłącznie osobom pełnoletnim.
 13. Dzieci nie będą wydawane osobom na zlecenie telefoniczne rodzica.
 14. Rodzice / opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 15. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.  Personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica, opiekuna prawnego dziecka, lub upoważnioną do odbioru inną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe personel przedszkola ma prawo wezwać Policję.
 16. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 17. Rodzice / opiekunowie mają obowiązek poinformowania nauczyciela o chęci odbioru dziecka z sali (szczególnie w przypadku, gdy nauczyciel jest z innym dzieckiem w łazience). Dziecko przed opuszczeniem sali żegna się z nauczycielem w ustalony z nim sposób.
 18. W miesiącach, gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym, nauczyciel wymaga od rodzica
   / opiekuna i dziecka/, aby fakt odebrania był zaakcentowany przez wyraźne pożegnanie się z  nauczycielką mającą je pod opieką. Od tego momentu osoba odbierająca ponosi całkowitą odpowiedzialność za życie i zdrowie dziecka.
 19. Po odebraniu dziecka z ogrodu przedszkolnego rodzic / opiekun/ zobowiązany jest opuścić niezwłocznie ogród razem z dzieckiem.
 20. Obowiązkiem nauczycieli jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w oświadczeniu.
 21. Rodzice / opiekunowie  biorą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka z chwilą odebrania go od nauczycielki.
 22. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałym fakcie.
 23. W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka  nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej do 1 godziny.
 24.  Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola. Dyrektor przedszkola podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego komisariatu policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.  
 25. W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora, nauczyciel sam podejmuje decyzję o powiadomieniu policji, która zgodnie z procedurami przekazuje dziecko do Policyjnej Izby Dziecka.
 26. Rodzice / opiekunowie lub upoważnione osoby, którzy odbiorą dziecko po upływie czasu pracy przedszkola są zobowiązani do podpisania sporządzonej przez nauczyciela notatki z podaniem godziny przyjścia do placówki.  
 27. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola odpowiedzialni są rodzice /opiekunowie/ oraz nauczyciel.


Procedura obowiązuje od dnia 01.02.2011r.

JADŁOSPIS   

Piatek 7.12.2018r.

 • Śniadanie: pieczywo mieszane (razowe i pszenno-żytnie) z masłem, pastą z wędliny i szczypiorkiem, kawa zbożowa na mleku 
 • II Śniadanie: kanapki robione samodzielnie  przez dzieci – bułka szpinakowa z masłem, papryka czerwona, papryka żółta, ogórek świeży, pomidorki koktajlowe, kawa zbożowa na mleku 
 • Obiad: czerwony barszcz , łazanki z mięsem i kapustą kiszoną, kompot  słodzony naturalnym sokiem jabłkowym, mandarynka

Alergeny:1,7,9

 

Poniedziałek 10.12.2018r.

 • Śniadanie: pieczywo mieszane (razowe i pszenno-żytnie) z masłem, szynką gotowaną i pomidorem, kawa zbożowa na mleku
 • II Śniadanie:  banan, wafel ryżowy, herbata owocowa bez  cukru/ woda mineralna
 • Obiad : zupa jarzynowa, naleśniki z twarogiem , marchew do gryzienia, kompot słodzony naturalnym sokiem jabłkowym

Alergeny: 1,3,7,9

Wtorek 11.12.2018r.

 • Śniadanie: pieczywo mieszane (razowe i pszenno-żytnie) z masłem, serem żółtym i sałatą, kakao
 • II Śniadanie:  paluch drożdżowy, maślanka owocowa,  herbata owocowa / woda mineralna
 • Obiad: zupa koperkowa, gołąbki bez zawijania w sosie pomidorowym, ziemniaki z natką, kiwi , kompot   wieloowocowy ( śliwki, porzeczka, wiśnia, jeżyny)

Alergeny: 1,3,7,9

Środa 12.12.2018r.

 • Śniadanie: pieczywo mieszane (razowe i pszenno-żytnie) z masłem i  pastą z łososia wędzonego i szczypiorku , kawa zbożowa na mleku
 • II Śniadanie:  kaszka manna na gęsto z sokiem , herbata owocowa / woda mineralna
 • Obiad: rosół drobiowy, kurczak w sosie potrawkowym, ziemniaki z koperkiem, marchewki junior z masłem , kompot  słodzony naturalnym sokiem jabłkowym

Alergeny: 1,4,7,9

Czwartek 13.12.2018r.

 • Śniadanie: pieczywo mieszane (razowe i pszenno-żytnie) z masłem i miodem , zupa mleczna z płatkami owsianymi, biała rzodkiew do gryzienia , woda mineralna niegazowana 
 • II Śniadanie: kisiel, mleko, ananas,  herbata bez cukru \ woda mineralna
 • Obiad: Biały barszcz, łopatka wieprzowa w sosie własnym , ziemniaki z koperkiem , surówka z kiszonego ogórka, papryki i cebulki, kompot wieloowocowy ( śliwki, porzeczka, wiśnia, jeżyny)

Alergeny: 1,7,9

Piatek 14.12.2018r.

 • Śniadanie: pieczywo mieszane (razowe i pszenno-żytnie) z masłem, polędwicą sopocką i pomidorem, kawa zbożowa na mleku
 • II Śniadanie:  kanapki samodzielnie robione przez dzieci – bułka wrocławska z masłem, sałata , jajko, ser żółty i szczypior,  kawa zbożowa na mleku , herbata bez cukru \ woda mineralna
 • Obiad: zupa wiejska , ryż na gęsto z musem jabłkowym i śmietaną, kompot wieloowocowy ( śliwki, porzeczka, wiśnia, jeżyny)

Alergeny: 1,3,7,9

Poniedziałek 17.12.2018r.

 • Śniadanie: pieczywo mieszane (razowe i pszenno-żytnie) z masłem i serkiem waniliowym, zupa mleczna z płatkami ryżowymi, papryka do gryzienia , woda mineralna niegazowana
 • II Śniadanie: brzoskwinia w sosie waniliowym , crunchella, herbata bez cukru \ woda mineralna
 • Obiad: kapuśniak, makaron z mięsem w sosie pomidorowym, posypany startym żółtym serem i natką, jabłko , kompot  wieloowocowy (  śliwki, porzeczka, wiśnia, jeżyny)

Alergeny: 1,7,9

Wtorek 18.12.2018r.

 • Śniadanie: pieczywo mieszane (razowe i pszenno-żytnie) z masłem i nutellą ( wyrób własny), mleko, melon
 • II Śniadanie:  granola z orzechami i pestkami dyni polana koktajlem mleczno owocowym , herbata bez cukru\ woda mineralna,
 • Obiad: zupa pomidorowa , panierowany filet z indyka , ziemniaki z koperkiem, surówka z selera jabłka i  śmietany , kompot słodzony naturalnym sokiem jabłkowym

Alergeny: 1,3,7,8,9

Środa 19.12.2018r.

 • Śniadanie: pieczywo mieszane (razowe i pszenno-żytnie) z masłem, pastą z wędliny i ogórkiem świeżym, kawa zbożowa na mleku,
 • II Śniadanie:  jogurt owocowy , chrupki kukurydziane ,   herbata bez cukru\ woda mineralna
 • Obiad: zupa ziemniaczana , gulasz w jarzynach , kasza jęczmienna na sypko , buraki , kompot  słodzony naturalnym sokiem jabłkowy

Alergeny: 1,7,9

Czwartek 20.12.2018r.

 • Śniadanie: pieczywo mieszane (razowe i pszenno-żytnie) z masłem, pastą z jaj i szczypiorku , kawa zbożowa na mleku ,
 • II Śniadanie:  ciasto marchewkowe, mleko, herbata bez cukru \ woda mineralna
 • Obiad: czerwony barszcz , ryba smażona - dorsz, ziemniaki z koperkiem, surówka z kiszonej kapusty , natki i oliwy , kompot  słodzony naturalnym sokiem jabłkowym

Alergeny: 1,3,4,7,9

Piatek 21.12.2018r.

 • Śniadanie: pieczywo mieszane (razowe i pszenno-żytnie) z masłem i szynką gotowaną , orzechy nerkowca , kawa zbożowa na mleku
 • II Śniadanie: kanapki robione samodzielnie  przez dzieci – bułka wrocławska z masłem, papryka czerwona, papryka żółta, ogórek świeży, pomidorki koktajlowe , kalarepa , kawa zbożowa na mleku
 • Obiad: zupa fasolowa , racuchy drożdżowe , kompot  słodzony naturalnym sokiem jabłkowym, mandarynka

Alergeny: 1,3,7,8,9

 

 

Wszystkie ciasta (zgodnie z deklaracja producenta) zawierają odpowiednią ilość cukru i soli zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. (z.późn.zm.) w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.
 

WYKAZ ALERGENÓW W ŻYWNOŚCI
 na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r
w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności

 

 1. GLUTEN- zboża
 2. SKORUPIAKI
 3. JAJA
 4. RYBY
 5. ORZESZKI ZIEMNE
 6. SOJA
 7. LAKTOZA - mleko
 8. ORZECHY
 9. SELER
 10. GORCZYCA
 11. NASIONA SEZAMU
 12. DWUTLENEK SIARKI I SIARCZANYW STĘŻENIU >10mg/kg
 13. ŁUBIN
 14. MIĘCZAKI
   Wędliny mogą zawierać śladowe ilości 9,10,11według oświadczenia producenta.