W naszym przedszkolu Rodzice są współuczestnikami i współtwórcami edukacji przedszkolnej. Aktywnie działająca Rada Rodziców wspiera proces wychowawczo-dydaktyczny oraz zarządzanie placówką. Rodzice angażują się w życie przedszkolne, poprzez różnorodne formy: uroczystości, festyny, imprezy, wycieczki, sponsoring, prowadzenie zajęć, prezentowanie swoich zawodów i zainteresowań, aktywne włączanie się w realizację programu „Cała Polska Czyta Dzieciom”.
Na wyróżnienie zasługuje prężnie działający TEATR RODZICÓW, w którym corocznie przygotowywane są przedstawienia dla dzieci.

Z RODZICAMI I ZE ŚRODOWISKIEM
Rodzice aktywnie współuczestniczą w edukacji przedszkolnej :

 • zajęcia otwarte, warsztaty, dni i zabawy adaptacyjne
 • koncerty muzyczne - TRIO FORTEPIANOWE TORUŃSKIEJ ORKIESTRY SYMFONICZNEJ
 • uroczystości o charakterze rodzinnym (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, Festyny, spotkania opłatkowe, Andrzejki itp.)
 • przedstawienia z okazji Dnia Dziecka Rodzice- dzieciom – rodzice jako aktorzy wcielają się w role bohaterów bajkowych
 • kiermasze świąteczne - rodzice w roli sprzedawców wytworów prac dziecięcych
 • spotkania z przedstawicielami różnych zawodów
 • spotkania czytelnicze z rodzicami w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
 • Dni dla zdrowia i radości - festyny
 • wspólne wspomaganie rozwoju dzieci w zakresie wychowawczo - edukacyjnym– konsultacje pedagogiczne dla rodziców
 • zdobywamy nagrody w konkursach, przeglądach, turniejach organizowanych przez różne placówki
 • uczestniczymy w akcjach edukacyjnych – „Bezpieczny przedszkolak” oraz „Sprzątanie Świata”, „ Dzień Ziemi”, Szlachetna Paczka, Wrzuć groszaka dla zwierzaka
 • jesteśmy współorganizatorami Miedzyprzedszkolnego Przeglądu Scenek Dramowych Jestem bezpieczny
 • organizujemy Konkurs Międzyprzedszkolny „ DO – RE – MI”
 • współpracujemy z UMK (zabawy badawcze na Wydziale Fizyki i Chemii) oraz Klubem Nauczycieli Innowatorów, z przedszkolami, z teatrami z całego kraju, ze środowiskiem lokalnym (np. biblioteką , wojskiem, Sanepidem)
 • na życzenie rodziców organizujemy zajęcia dodatkowe; j.angielski, komputery, gimnastyka korekcyjna, religia, zajęcia logopedyczne, taniec towarzyski, nauka gry na pianinie
 • Jesteśmy aktywnymi członkami Ligi Ochrony Przyrody
 • wydajemy gazetkę przedszkolną „Przedszkolak”