Uwaga Rodzice!!!
Termin przerwy urlopowej w przedszkolu
(ze względu na rozbudowę placówki )
planowany jest w dniach:
3.07 – 31.08.2017r

 • Dnia 19. 01. 2017r. o godz. 6:00 zostaną wyłożone listy  zapisów dzieci do przedszkoli zastępczych.
 • Od godz. 6:00 intendent przedszkola przyjmuje zgłoszenia dzieci do przedszkoli zastępczych.
 • Rodzice wpisują się na listę oraz wypełniają kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola zastępczego.
 • Informacje niezwłocznie zostają przekazane drogą e-mailową do przedszkola zastepczego.
 • Termin zgłaszania dzieci do "zastępczych przedszkoli miejskich" upływa 31.03.2017r. lub w momencie wyczerpania miejsc w przedszkolach
 • harmonogram urlopów znajduje się w kąciku dla rodziców i na stronie internetowej przedszkola 
 • O przyjęciu dziecka do "zastępczego przedszkola miejskiego"  decyduje kolejność zgłoszeń.


HARMONOGRAM URLOPÓW 2017

 

Nr przedszkola miejskiego, adres, telefon

Termin przerwy urlopowej

Nazwa przedszkola niepublicznego, adres, telefon Termin przerwy urlopowej

Przedszkole Nr 1

ul. Strumykowa 1

tel. (56) 622-42-91

26.06 - 21.07

Alfik

ul. Dziewulskiego 31

tel. (56) 648-49-74

31.07 - 31.08

Przedszkole Nr 2

ul. Stawisińskiego 7

tel. (56) 648- 64-52

24.07 - 18.08

Bim-Bam-Bino

ul. Droga Trzepowska 19

tel. (56) 659-88-90

31.07 - 31.08

Przedszkole Nr 3

ul. Skłodowskiej - Curie 43/45

tel. (56) 659-84-60

26.06 - 21.07

Calineczka

ul. Osiedlowa 53

tel. (56) 654-31-74

01.07 - 4.08

Przedszkole Nr 4

ul. Bydgoska 34

tel. (56) 622-56-36

26.06 - 21.07

Flisaczek

ul. Gałczyńskiego 40/51

tel. (56) 622-44-82

1.08 - 31.08

Przedszkole Nr 5

ul. Dekerta 27/35

tel. (56) 623-38-29

26.06 – 21.07

Jagódka

ul. Gagarina 34 a

tel. (56) 651-71-03

17.07 - 16.08

Przedszkole Nr 6

ul. Sz. Chełmińska 130

tel. (56) 652-90-10

3.07 – 31.08

Kangurek

ul. Rakowicza 3

tel. (56) 648-36-73

26.06 - 31.07

Przedszkole Nr 7

ul. Łąkowa 44

tel. (56) 651-05-24

24.07 - 18.08

Katarzynka

ul. Konstytucji 3 Maja 14

tel. (56) 648-67-10

01.07 - 31.07

Przedszkole Nr 8

ul. Chabrowa 10

tel. (56) 652-94-36

3.07 – 31.08

Krasnal

ul. (56) Lelewela 5

tel. 655-16-27

01.07 - 31.07

Przedszkole Nr 9

ul. Gagarina 130

tel. (56) 654-28-85

24.07 – 18.08

Leśny Ludek

ul. Mickiewicza 46

tel. (56) 622-33-46

01.08 - 31.08

Przedszkole Nr 10

ul. Rydygiera 12

tel. (56) 648-39-65

24.07– 18.08

Mały Światek

ul. Sz. Chełmińska 40

tel. (56) 622-25-57

01.08 - 31.08

Przedszkole Nr 11

ul. Niesiołowskiego 4

tel. (56) 658-73-70

26.06 – 25.08

Pinokio

ul. Reja 17

tel. (56) 622-28-45

1.07 - 31.07

Przedszkole Nr 12

ul. Złota 1a

tel. (56) 651-45-93

24.07 – 18.08

Pod Muchomorkiem

ul. Sz. Chełmińska 226 a

tel. (56) 654-56-80

03.07 - 4.08

Przedszkole Nr 13

ul. Konstytucji 3-Maja 14

tel. (56) 648-67-02

26.06 – 21.07

Raczek

ul. Przy Kaszowniku 7

tel. (56) 623-12-47

17.07 - 22.08

Przedszkole Nr 14

ul. Inowrocławska 44

tel. (56) 652-97-07

26.06 – 21.07

Słoneczko

ul. Kos. Kościuszkowskich 8

tel. (56) 648-65-63

01.08 – 31.08

Przedszkole Nr 15

ul. Bażyńskich 22

tel. (56) 623-01-73

26.06 – 25.08

Skrzat

ul. Spółdzielcza 3/5

tel. (56) 622-02-37

03.07 - 04.08

Przedszkole Nr 16

ul. Sucharskiego 2

tel. (56) 623-02-56

24.07 – 18.08

Wesoły Tygrysek

ul. Fiołkowa 18

tel. 518 404 018

03.07 - 14.08

Przedszkole Nr 17

ul. Gagarina 210

tel. (56) 661-96-07

3.07 – 31.08

Jaś i Małgosia

ul. Donimirskiego 2

tel. (56) 648-01-69

24.07 - 04.08

Szkoła Podstawowa Nr 35  

(oddziały całodzienne)

ul. Krynicka 8

tel. (56) 637-18-00 do 03

26.06 – 21.07

Delfinek

ul. Bukowa 25

tel. (56) 62-33-444

ul. Łódzka 44 - 46

tel. 511 571 984 i 517 157 996

01.08 - 14.08

Zespół Szkół Nr 16

(oddziały całodzienne)

ul. Dziewulskiego 2

tel. (56) 648-19-68

26.06 – 21.07

Promyczek

ul. Moczyńskiego 8/10

tel. 724 125 340

przedszkole pracuje całe wakacje

Szkoła Podstawowa Nr 23  

(oddziały całodzienne)

ul. osikowa 11

tel. (56) 645-89-43

24.07 – 18.08.

Bajkowy Dworek

ul. Lubicka 18

Tel. 518 603 241

24.07 – 4.08

Szkoła Podstawowa Nr 6

(oddziały całodzienne)

ul. Łąkowa 13

tel. (56) 623-16-42

26.06 – 21.07

Mikołajek

ul. Rydygiera 12a

tel. 667339777

przedszkole pracuje całe wakacje

Szkoła Podstawowa Nr 13

(oddziały całodzienne)

ul. Krasińskiego 45/47

tel. (56) 622-48-06

24.07 – 18.08

Przedszkole Montessori

ul. Renklodowa 2

tel. 797 397 446

01.08 - 11.08

Szkoła Podstawowa Nr 2

(oddział całodzienny)

ul. Targowa 17

tel. (56) 659-87-46

24.07. – 18.08

Dziecięca Odyseja

ul. Stawisińskiego 7

tel. 798 77 33 71

24.07.-11.08.

 Szkoła Podstawowa Nr 32

Kos. Kosciuszkowskich 11

(56) 648 45 39

 24.07 - 18.08

Hippo

ul. Polna 8P

tel. 608 610 402

przedszkole pracuje całe wakacje

 Szkoła Podstawowa Nr 31

ul. Dziewulskiego 41 b

tel. (56) 648 51 28

 24.07 - 18.08

Przedszkole

im. Marii Montessori

ul. Okólna 169

tel. 663060809

01.08 – 31.08

 Zespół Szkoł Nr 5

ul. Kar. S. Wyszyńskiego

tel (56) 648 62 99

 26.06 - 21.07

Jacek i Agatka

ul. Gościnna 8

tel. 697 484 828

przedszkole pracuje całe wakacje

 Szkoła Podstawowa Nr 17

ul. Rudacka 26-32

tel. 654 72 42

 26.06 - 21.07.

 Szkoła Podstawowa Nr 1

ul. Wielkie Garbary 9

tel 56 62234 04

 24.07 - 18.08

 

 
Przedszkola Miejskie:

 • pracują w miesiącu lipcu lub sierpniu poza okresem  przerwy urlopowej  podanej w harmonogramie;
 • przedszkola miejskie mogą stanowić przedszkole zastępcze dla dzieci z tego samego przedszkola, innego przedszkola miejskiego oraz całodziennych oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych (z powodu ograniczonej liczby miejsc w okresie przerwy wakacyjnej do przedszkoli miejskich nie należy zapisywać dzieci z przedszkoli niepublicznych)
 • termin zgłaszania dzieci do przedszkoli zastępczych upływa 31.03.2017 r. lub w momencie wyczerpania miejsc w danym przedszkolu;
 • Dzieci zapisywane do innych przedszkoli niż macierzyste należy zgłaszać na bieżąco (bez zbędnej zwłoki) poprzez wysłanie informacji mailem;
  o przyjęciu dziecka do zastępczego przedszkola miejskiego decyduje kolejność zgłoszeń (niezależnie od tego, czy zgłaszane dziecko uczęszcza do macierzystego czy innego  przedszkola);
 • przedszkola miejskie mogą stanowić przedszkole zastępcze dla dzieci z  tego samego przedszkola, innego przedszkola miejskiego oraz z całodziennego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej;
 • o zakończeniu naboru na okres wakacji z uwagi na wyczerpanie miejsc w danym przedszkolu, dyrektor  przedszkola  informuje Wydział Edukacji, pozostałe przedszkola miejskie oraz szkoły podstawowe prowadzące całodzienne oddziały przedszkolne;
 • dzieci zgłaszające się do innego przedszkola  niż macierzyste, powinny posiadać skierowanie od dyrektora macierzystego przedszkola;
 • uczęszczanie dziecka do zastępczego przedszkola  miejskiego powinno być poprzedzone  podpisaniem z rodzicami stosownej umowy. Termin podpisywania umów:  od 1.06. do 15.06.2017 r. do godz. 15.00;
 • uczęszczanie dziecka do przedszkola  zastępczego odbywa się na warunkach określonych statutem  tego przedszkola.

Przedszkola Niepubliczne

 • pracują w miesiącu lipcu lub sierpniu poza okresem  przerwy urlopowej  podanej w harmonogramie;
 • w okresie wakacyjnym przedszkola niepubliczne mogą przyjmować wszystkie zgłoszone dzieci, które w ciągu roku uczęszczały do przedszkoli
 • niepublicznych, przedszkoli miejskich oraz do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;
 • uczęszczanie dziecka do zastępczego przedszkola  niepublicznego powinno być poprzedzone  podpisaniem z rodzicami stosownej umowy;
 • uczęszczanie  dziecka do przedszkola  zastępczego odbywa się na warunkach określonych statutem  tego przedszkola.

 Anna Łukaszewska

dyrektor

Wydziału Edukacji