Rozpoczęliśmy działalność 1 września 1974r. jako Przedszkole Zakładowe ZWCh ELANA nr 3. Od 1991 roku, w wyniku porządkowaniem struktury i zasad funkcjonowania placówek wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Torunia, przedszkole  funkcjonowało  jako  Państwowe Przedszkole nr 41. Obecną nazwę, Przedszkole Miejskie nr 17, otrzymaliśmy 1 września 1993 roku, ,na mocy Uchwały nr 354/93 Rady Miejskiej Torunia.

 

 

 

 

 

 

 

 


        Pierwszym dyrektorem przedszkola została Stefania Lopata. W kolejnych latach funkcję tę pełniły: Lucyna Wierzchosławska, Teresa Zoruk, Kazimiera Mazur, Lidia Adamska – Pędrasik, Lucyna Szydłowska , Maria Morawska, Hanna Woziwodzka. Od 1997 roku dyrektorem przedszkola jest Anna Blek.

        Przedszkole Miejskie Nr 17 w Toruniu, usytuowane jest przy ulicy Gagarina 210.Do 2018r. placówka posiadała 5 oddziałów dla 125 wychowanków. Od 1 września 2018r. po rozbudowie, przedszkole posiada 9 oddziałów dla 225 wychowanków.

Historię naszego przedszkola tworzą profesjonaliści, ludzie pełni pasji, twórczy, kreatywni, wspierający się nawzajem, rozumiejący i zapewniający realizację potrzeb dziecka. Przedszkole od lat, cieszy się dobrą opinią w środowisku lokalnym. Liczba dzieci (kandydatów na przedszkolaka), co roku, przewyższa liczbę miejsc.


Rada Miasta Torunia, uchwałą  728/2014 z dnia 20 marca 2014r. nadała imię Fryderyka Chopina naszej placówce.