Szanowni Państwo !!!


Miło nam poinformować, że nasze przedszkole otrzymało

CERTYFIKAT PRZEDSZKOLA PRZYJAZNEGO ŻYWIENIU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ.
Jesteśmy dumni, że nasze działania zostały tak wysoko ocenione.
Dziękujemy całej społeczności przedszkola za zaangażowanie i podejmowanie prozdrowotnych inicjatyw.
Szczególne gratulacje i podziękowania dla koordynatora projektu pani Małgorzaty Nowaczyk.

 

Program Szkoła/przedszkole przyjazne żywieniu i aktywności fizycznej

Projekt KIK34 - ”Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w przedszkolach, szkołach: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia, stan odżywienia, aktywność fizyczną  i poziom wiedzy dzieci i młodzieży” w roku szkolnym 2013/2014 (program przewidziany jest na dwa lata realizacji). Program adresowany jest do szkół i przedszkoli w ramach zadania realizowanego w polsko-szwajcarskim projekcie współpracy nr KIK/34 (dlatego, tez stosujemy skrótowa nazwę: Projekt/ Program KIK)


Nadwaga i otyłość – epidemia XXI wieku
Polska pod względem nasilenia otyłości u dzieci i młodzieży znalazła się w przełomowym momencie, istnieje bowiem szansa na zatrzymanie tej światowej już epidemii i uniknięcia drogi, jaką przeszły inne kraje. Jak wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia, odsetek dzieci otyłych dochodzi do 20%.  W Polsce wśród dzieci i młodzieży narasta epidemia otyłości , a odsetek dzieci wykazujących stan przedotyłościowy (nadwagę) dorównuje już innym krajom.
Cel programu
Celem programu jest wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży poprzez kształtowanie prozdrowotnych postaw i – w konsekwencji – zapobieganie rozwojowi nadwagi i otyłości oraz innym chorobom przewlekłym.
Do kogo adresowany jest program?
Program jest adresowany do szkół i przedszkoli w celu motywacji do podjęcia działań na ich terenie z zakresu zapobiegania rozwojowi nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży. Program stanowi podstawę dla rozwoju środowiska w szkołach i przedszkolach niezbędnego do promowania zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej.
Założenia programu
Program zakłada, że szkoły i przedszkola działające na rzecz przeciwdziałania nadwadze i otyłości, otrzymają certyfikat placówki przyjaznej żywieniu i aktywności Idea programu zakłada, że w szkole/przedszkolu cała społeczność – pracownicy, uczniowie, dzieci  i rodzice – podejmują wspólne działania na rzecz poprawy i utrzymania dobrego stanu zdrowia i samopoczucia poprzez zmianę zachowań żywieniowych oraz zwiększenie aktywności fizycznej.
Jak będzie wdrażany program?
W najbliższych latach program będzie realizowany w 100 placówkach w każdym województwie (25 przedszkoli, 25 szkół podstawowych, 25 gimnazjów i 25 szkół ponadgimnazjalnych), a w następnych latach obejmie kolejne placówki. Jest to dobrowolna inicjatywa, która stwarza system spontanicznej możliwości przyłączenia szkoły i przedszkola do programu. Placówka, która pomyślnie wdroży program zgodnie z opracowanymi kryteriami, otrzyma certyfikat Szkoły (Przedszkola) Przyjaznej Żywieniu i Aktywności Fizycznej.
Kryteria certyfikatu
Przedszkole ubiegające się o certyfikat mają za zadanie tworzenie na własnym terenie środowiska sprzyjającego realizacji założeń programu promującego prawidłowe żywienie i aktywność fizyczną poprzez spełnienie odpowiednich kryteriów.
Kryteria są zróżnicowane w zależności od rodzaju placówki m.in.ogólne kryteria dla szkół:

 • organizowanie wspólnych śniadań ,
 • zapewnianie posiłków zgodnych z zaleceniami/normami,
 • ograniczenie na terenie szkoły reklamy żywności i napojów niekorzystnych dla zdrowia,
 • prowadzenie „reklamy pozytywnej” (plakaty)
 • rozwijanie wiedzy kulinarnej zgodnej z zasadami racjonalnego żywienia (zajęcia praktyczne),
 • edukacja rodziców w zakresie aktywności fizycznej i zdrowego żywienia,
 • organizowanie zajęć motywujących dzieci i młodzież do samodzielnych prozdrowotnych wyborów żywieniowych (np. wymiana przepisów kulinarnych, dzień zdrowego jedzenia, warzywne dni, prowadzenie gazetki, organizowanie konkursów, debat z ekspertami itp.),
 • promowanie aktywności fizycznej
 • organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych
 • organizacja festynów rodzinnych.

W naszym przedszkolu w ramach Rocznej Koncepcji Pracy  realizujemy cykl zajęć i spotkań pod hasłem Chcemy być zdrowi !  czyli wyprawa po zdrowie ze Skrzatem Zdrówko, mających  na celu rozwijanie u dzieci postaw prozdrowotnych, zdrowego stylu życia:  wdrażanie zasad racjonalnego prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania nadwadze i otyłości.

 • „Ćwiczy głowa, ćwiczy brzuch wprawmy nasze ciało w ruch”- codzienne  ruchowe spotkania ze Skrzatem Zdrówko (zabawy ruchowe np. w formie aerobicu,  Zumby,   wykorzystywanie metod  R. Labana, K. Orffa, M.M. Kniessów, W. Sherborne  - ćwiczenia rozwijające motorykę małą i dużą: taniec, zabawy i  ćwiczenia sportowe  przy muzyce, przy grze na instrumentach perkusyjnych, zabawy paluszkowe itp.
 • „Hymn Zdrowego Przedszkolaka” - nauka wspólnej  piosenki przewodniej we wszystkich grupach  pt. „Sałatka”
 • „Skrzat Zdrówko”  -  wybór maskotki , wspólne projektowanie i wykonanie  w każdej grupie .
 • Zdrowy Tęczowy Tydzień –  każdą porę roku witamy kolorowym tygodniem, w którym nastąpi  modyfikacja w jadłospisie z przewodnim tematem poszczególnych dni, a nauczycielki w  grupach podtrzymują temat dnia poprzez różne formy zabaw:

Poniedziałek:  „Marchewkowy zawrót głowy”
Wtorek:  „Owocowe czary”  
Środa : „Mleczna Kraina”
Czwartek „Deser w zdrowej odsłonie”
Piątek „Kuchenne inspiracje” – wspólne przygotowanie II śniadania  

 • „Chcę być zdrowy” - Przedszkolny Międzygrupowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu – utrwalenie postaw i nawyków prozdrowotnych poprzez formę muzyczną  
 • Czy o zdrowiu wszystko wiemy? - Międzygrupowy Quiz o Zdrowiu z wykorzystaniem tablicy interaktywnej  (marzec)
 • „Smaczny i zdrowy obrazek kolorowy” – Konkurs dla rodziny na zdrowy  przepis  – skomponowanie zdrowego apetycznego posiłku w atrakcyjnej  formie obrazka na talerzu  ( przesłanie przepisu i fotografii i z propozycją , do głosowania na najciekawsze pomysły) (kwiecień)
 • „Dzień dla Zdrowia i Radości” – piknik  rodzinny, popołudniowe spotkanie przedszkolaków i ich rodzin na pikniku  (czerwiec)
 • „Olimpiada sportowa” - udział w  Olimpiadzie sportowej przedszkolaków – organizowanej przez Wydział Sportu UM (Zuchy – marzec/maj)

Proponowane pomysły dla nauczycieli do realizacji myśli przewodniej planu:

 • zabawy integracyjne, tematyczne, teatralne, plastyczne, muzyczno-ruchowe, spotkania itp. nawiązujące do zdrowego aktywnego trybu życia

 „Mądre Rady Skrzata Zdrówko”  - zorganizowanie w sali miejsca przypominającego zasady zdrowych zachowań, promowanie zdrowych zasad
 Aby smaczne było jeszcze smaczniejsze – Dobre Maniery przy stole
 „Zielone hodowle” – zorganizowanie w salach hodowli roślin, zielników, kącików małego badacza ( umożliwienie dziecku samodzielnego odkrywania , badania, manipulowania, eksperymentowania ) „Ścieżka zdrowia” – zabawy sportowe, aktywny wypoczynek z wykorzystaniem ścieżki zdrowia
„Spartakiada przedszkolaków” – sportowe potyczki międzygrupowe (np. spotkania sportowe między 3 i 4 latkami i 5-6latkami )

 • „Zabawy z wyobraźnią”

-    stosowanie synektyki np. analogii symbolicznej  „tłumaczącej” doznania zmysłowe na znak wizualny , np. namaluj smak (wykorzystanie pomysłów W. Limont), analogia personalna „Jesteś kroplą soku pomarańczowego” itp.
-    „Zdrowe” zabawy słowotwórcze np. tworzenie nazwisk owocowo-warzywnych, opowiadań , skojarzeń, łańcuchów słowotwórczych

 • „Wyprawa po zdrowie” - poznawanie nowych smaków, wycieczki na okoliczne stragany, do gospodarstw wiejskich, spotkania z ciekawymi profesjami np. pszczelarz, dietetyk   
 • „Artystyczna dusza Skrzata Zdrówko”

-    organizacja wystaw prac przedszkolaków promujących zdrowe żywienie i aktywność fizyczną
-    przedstawienia kukiełkowe z wykorzystaniem warzyw i owoców
-    muzyczne promowanie zdrowia w formie piosenek
-    tworzenie wierszyków, opowiadań  

 • „Wiem co jem”  - rozwijanie zdolności i wiedzy kulinarnej przedszkolaków zgodnej z zasadami racjonalnego żywienia w formie zajęć gospodarczych  :  zajęcia kulinarne,  wspólne  przygotowywanie potraw
 • „W zdrowym ciele – zdrowy duch” - realizacja treści związanych z aktywnością fizyczną w oparciu o metodę projektu (np. tematyka związana ze spędzaniem czasu wolnego w rodzinie, sprawność a zdrowie, znani sportowcy itp.)
 • Udział w konkursach promujących zdrowy i ekologiczny tryb życia m.in. „Wiem wszystko o zdrowiu”  udział w Międzyprzedszkolnym Turnieju organizowanym przez  PM nr 2, 
 • „Jestem bezpieczny” - udział w  przeglądzie scenek dramowych  organizowanym przez PM 17 (marzec). Kontynuowanie akcji (spotkanie  z przedstawicielami policji i straży miejskiej, pogadanki  z nauczycielami, zaproszonymi gośćmi, wycieczki i spacery, stwarzanie sytuacji problemowych i zadań otwartych umożliwiających stawianie hipotez i wyciąganie wniosków)

Rodzice – wsparciem projektu

 • „Konik – czyli pasja” prezentowanie dzieciom (przez rodziców) własnych zainteresowań,  zawodów (ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności kulinarnych i sportowych)
 • „Zdrowe  plecy, proste nóżki – nie chodzimy jak kaczuszki” – zabawy  profilaktyczno-kompensacyjne ze specjalistami, organizowane w poszczególnych grupach – nauczyciel samodzielnie nawiązuje kontakt ze  specjalistą i ustala termin spotkania (rodzice specjaliści)
 • „Przedszkolak” - kontynuowanie wydań kwartalnika, utworzenie rubryki/strony/działu w kwartalniku, dotyczącej zdrowego stylu życia ( fizycznego, psychicznego, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego żywienia – również pomysły rodziców)  
 • „Internetowy Kącik Pomysłowego Rodzica” – utworzenie na stronie internetowej przedszkola, zakładki z propozycjami i pomysłami rodziców dotyczącymi zdrowego trybu życia dzieci i dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej (pomysły na zabawy ruchowe, sporty, aktywny wypoczynek itp.) oraz zdrowego żywienia ( pomysły na zdrowe, kolorowe i dietetyczne posiłki itp.)
 • „Zdrowie pod lupą” -  umieszczanie w kąciku rodzica artykułów, recenzji książek, rymowanek, piosenek, porad zdrowotnych,  wychowawczych, zdrowotnych oraz metod i form  promujących zdrowy tryb życia.
 • „Zdrowie na talerzu ” - spotkanie   ze specjalistą dietetykiem   - rozmowy o zdrowym stylu życia   (styczeń)
 • Piknik rodzinny – (czerwiec)