KODEKS KULTURALNEGO PRZEDSZKOLAKA
opracowany wspólnie z rodzicami i nauczycielkami podczas zebrań grupowych

 •  Jestem uprzejmy dla innych (np. uśmiecham się miło, ustępuję miejsca osobom starszym).
 •  Stosuję w różnych sytuacjach zwroty grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam.
 •  Mówię „dzień dobry” na powitanie i „do widzenia” na pożegnanie (w przedszkolu, spotykając sąsiadów, idąc z opiekunami do rodziny i znajomych itp.)
 •  Witam się z kolegami również poza przedszkolem.
 •  Szanuję osoby starsze, dorosłe, inne dzieci i siebie (jestem opiekuńczy, wyrozumiały, przyjazny, tolerancyjny, szanuję pracę innych itp.).
 •  Uważnie słucham wypowiedzi innych i nie przerywam nikomu, liczę się z czyimś zdaniem.
 •  Gdy ktoś do mnie mówi, patrzę na niego.
 •  Nie przeszkadzam dorosłym, gdy rozmawiają.
 •  Mówię spokojnym, umiarkowanym głosem.
 •  Mówię prawdę, dotrzymuję słowa.
 •  Wyrażam pozytywne emocje, a kontroluję negatywne.
 •  Rozwiązuję konflikty bez przemocy (znam normy postępowania przyjęte w grupie i odwołuję się do nich).
 •  Potrafię porozmawiać z drugą osobą o problemie.
 •  Zgodnie współpracuję w grupie w zabawie i nauce.
 •  Cierpliwie czekam na swoją kolej (np. na dostęp do toalety, podczas udziału w grze i zabawie zespołowej itp.).
 •  Pomagam innym w różnych sytuacjach (np. w zabawie, w wykonaniu trudniejszych zadań, w zabawie, prostych pracach domowych itp.).
 •  Dbam o porządek w miejscu, w którym przebywam (np. w Sali po skończonej zabawie, w szatni, łazience i w domu).
 •  Dbam o higienę własnego ciała i wygląd zewnętrzny (zawsze myję ręce przed jedzeniem i po wyjściu z toalety, kontroluję swój wygląd, myję zęby itp.).
 •  Poprawnie zachowuję się przy stole (np. nie rozmawiam
 • z pełnymi ustami, właściwie posługuję się sztućcami, nie grymaszę, utrzymuję prawidłową postawę ciała).
 •  Zawsze przestrzegam zasad postępowania dotyczących bezpieczeństwa.
 •  Szanuję prawo innych do odpoczynku ( np. bawię się tak, aby nie przeszkadzać innym).
 •  Zachowuję się właściwie w miejscach publicznych np. w sklepie, autobusie, kościele, teatrze, kawiarni, podczas wycieczek (staram się słuchać, siedzę na wyznaczonym miejscu, opanowuję zachcianki itp.).
 •  W sposób przyjazny odnoszę się do zwierząt i roślin (opiekuję się tymi, które posiadam w domu, pokonuję własne uprzedzenia do niektórych zwierząt, szanuję przyrodę itp.).

Przestrzegam „Kodeksu kulturalnego przedszkolaka” w przedszkolu, w domu i w każdym miejscu, w którym przebywam.