Pracownicy przedszkola, to dobrze zintegrowany zespół, nieustannie doskonalący się i poszukujący nowych dróg dotarcia do dziecka i jego środowiska. W przedszkolu oprócz stałych zajęć wychowawczo – dydaktycznych, organizowane są zajęcia dodatkowe: j. angielski, j. francuski, religia, gimnastyka korekcyjna, akompaniament do programu własnego i Metody Dobrego Startu. Wszystkie dzieci objęte są nieodpłatnie stałą opieką logopedyczną.
      Nauczyciele wykorzystują w swojej pracy różnorodne formy i metody, uwzględniające indywidualne potrzeby każdego wychowanka. W przedszkolu prężnie działają koordynatorzy d/s: twórczości i zdolności, ekologii, leworęczności, edukacji emocjonalnej, edukacji matematycznej, dekoracji, zdrowia, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zespół ds. promocji przedszkola.

Kadra pedagogiczna

Anna Blek - nauczyciel dyplomowany - dyrektor przedszkola

Monika Monikowska - nauczyciel mianowany

Violetta Juskowiak - nauczyciel dyplomowany

Małgorzata Parnicka - nauczyciel dyplomowany

Sylwia Oskwarek - nauczyciel kontraktowy

Hanna Dudkowska - nauczyciel dyplomowany

Karolina Ostrowicka - Dadelska - nauczyciel kontraktowy

Ewelina Stawska - nauczyciel mianowany

Małgorzata Wiese - nauczyciel dyplomowany

Małgorzata Nowaczyk - nauczyciel dyplomowany

Natalia Krawczinska - nauczyciel kontraktowy

Łukasz Baran - katecheta - nauczyciel stażysta

Katarzyna Nowicka - nauczyciel mianowany

Anna Prinz - nauczyciel kontraktowy

Dorota Chmielecka - nauczyciel stażysta

Natalia Maciejewska - nauczyciel kontraktowy

Joanna Banaszak - logopeda - nauczyciel dyplomowany

Pracownicy administracji i obsługi

Małgorzata Jasińska - specjalista d/s żywienia i zaopatrzenia

Alina Żyłkowska - specjalista d/s kadr

Kamila Jenczewska - pomoc nauczyciela

Iwona Czajkowska - pomoc nauczyciela

Małgorzata Wolkiewicz - pomoc nauczyciela

Renata Kulaszewska - kucharka

Mariola Pryłowska - pomoc kuchenna

Violetta Wisniewska - pracownik obsługi

Izabela Gabryszak - pracownik obsługi

Marianna Szpener - pracownik obsługi

Lidia Zalewska - pracownik obsługi

Arkadiusz Szott - pracownik obsługi