W związku ze zbliżającym się jubileuszem 40-lecia istnienia Przedszkola Miejskiego Nr 17 w Toruniu Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę z dnia 16.10.2013r. w sprawie nadania imienia placówce.

W czerwcu 2013r. zaproszono Społeczność Przedszkola do składania propozycji na patrona naszej placówki. W miesiącu wrześniu 2013r. w wyniku głosowania Społeczność Przedszkola nr 17 wybrała na patrona Fryderyka Chopina.

Dlaczego Fryderyk Chopin ?

Postać kompozytora koresponduje z misją przedszkola w zakresie realizowanego programu Zintegrowana Edukacja Twórcza. Jestto program własny opracowany przez Radę Pedagogiczną. Program łączy wszystkie treści wychowania, eksponuje ekspresję twórczą dziecka. Rozbudza zainteresowania sztuką oraz kulturą. Wspiera rozwijanie aktywności twórczej; muzycznej, plastycznej, słownej i ruchowej. Ponadto od 2001r. w Przedszkolu Miejskim nr 17 w Toruniu realizowany jest program autorski „Podróże w zaczarowany świat muzyki”, czyli jak rozwijać zdolności artystyczne i naturalną aktywność twórczą u dzieci w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem muzyki. W świetle założeń programu przedszkole zapewnia szeroki kontakt ze światem muzyki. Muzyka traktowana jest, jako wszechstronny środek rozwijania osobowości.

Rozwój umysłowy u dzieci stymulowany jest dzięki usprawnieniu procesów poznawczych i myślenia. Koncentracja uwagi i gotowości słuchowej, spostrzeganie i zapamiętywanie, porównywanie, abstrahowanie, analizowanie, uogólnianie to czynności umysłowe towarzyszące aktywności muzycznej dzieci. Muzyka jest dla dziecka abstrakcyjnym materiałem do operacji myślowych. Ale wpływ muzyki na rozwój poznawczy należy rozumieć głębiej. Kontakt z muzyką rozwija aktywną i twórczą wyobraźnię. Dziecko słucha muzyki „obrazami i opowiadaniami”. pobudzając myślenie twórcze, oddalając się od schematów, angażując wyobraźnię, myślenie, w tym myślenie symboliczne.

Mając kontakt z muzyką dziecko przeżywa ją i wydaje o niej opinie estetyczne, co jest równoznaczne z osobistym wypowiedzeniem się za wartością lub jej brakiem. Wartościowanie to czynność umysłu na wysokim poziomie jego funkcji. Reasumując, kontakt z muzyką porusza wszystkie sfery poznawcze: od najprostszych – spostrzegania, poprzez klasyfikowanie, aż do ocen estetycznych – wartościowania.

Przykładem muzyki stosowanej do pobudzania przeżyć i wzruszeń, uruchamiania wyobraźni i myślenia twórczego, sprzyjającej do rozwijania różnorodnej działalności ekspresyjnej u dzieci są utwory Fryderyka Chopina.

Przedszkole prowadzi systematyczną współpracę z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną w Toruniu poprzez:

 • udział dzieci w próbach i koncertach TOS w Dworze Artusa

 • udział w koncertach na terenie przedszkola

 • spotkania z muzyką, które odbywają się w każdej grupie wiekowej z udziałem muzyka

Przedszkole współpracuje z Zespołem Szkół Muzycznych w Toruniu

 • co roku wyłaniane są dzieci o szczególnych predyspozycjach twórczych i zdolnościach artystycznych, pełne wiary we własne siły i możliwości, które podejmują dalszą drogę kształcenia w ZSM (współpraca nauczycieli obu placówek oraz rodziców)
 • dzieci 5 – 6 letnie uczestniczą w zajęciach lekcyjnych oraz koncertach prowadzonych na terenie szkoły
 • w przedszkolu organizowane są koncerty uczniów – absolwentów naszego przedszkola.

Podając propozycję F. Chopina na patrona przedszkola pod uwagę wzięte zostały wydarzenia kulturalne związane z kompozytorem dotyczące osób powiązanych z naszym województwem.

 • Rafał Blechacz – zwycięzca XV Konkursu Chopinowskiego w 2005r. pochodzi z Nakła nad Notecią
 • Pochodzący i mieszkający w Toruniu Paweł Wakarecy został w 2009 roku finalistą Międzynarodowego Konkursu im. Fryderyka Chopina.
 • Dominika Eska uznana toruńska pianistka, laureatka wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów pianistycznych
 • od 2009r. dyrektorką wspomnianego Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni jest mieszkająca w Toruniu P. Agnieszka Brzezińska (znana również z szerokiej działalności artystycznej i kulturalnej na terenie naszego miasta).
 • W przedszkolu w każdej grupie wiekowej w salach wyeksponowany jest kącik muzyczny rozbudzający zainteresowania i własną aktywność twórczą dziecka
 • Przedszkole zainteresowane jest ofertami Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni z uwagi na:
 • bliskość położenia Szafarni w obrębie województwa kujawsko – pomorskiego
 • możliwość zorganizowania wycieczek do Ośrodka Chopinowskiego – obecnie miejsca spotkań wszystkich dziedzin sztuki, odbywania się koncertów, konkursów pianistycznych, w tym Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina dla Dzieci i Młodzieży, promocji młodych artystów itp.
 • Ośrodek, który pierwotnie powstał dla upamiętnienia pobytu młodego Fryderyka Chopina w Szafarni inspiruje do zapoznania dzieci z ciekawostkami z życia kompozytora z tego okresu życia (poznania miejsc i sposobu spędzania wakacji po skończonej nauce w Warszawie, przyjaźni ze szkolnym kolegą itp.)
 • W ramach współpracy z Ośrodkiem w Szafarni organizowane są spotkania z muzyką Chopina na terenie przedszkola pod hasłem Frycek z Szafarni.

W przedszkolu rozwijane są i kultywowane wartości patriotyczne.

Fryderyk Chopin był wielkim patriotą, oddanym ojczyźnie, fenomenalnym pianistą i wspaniałym kompozytorem. W swoich dziełach wyrażał tęsknotę za krajem, a także wolę trwania w wartościach narodowych. Dużo czerpał z wartości ludowych. Jego dorobek muzyczny znajduje się na światowej liście arcydzieł będących kulturowym dziedzictwem ludzkości. Jako człowiek - szlachetny, dobroczynny, otwarty i życzliwy wobec innych, z poczuciem humoru, przejawiający, oprócz muzycznego, inne talenty.

W Przedszkolu Miejskim nr 17 wiele uwagi poświęca się rozwijaniu u dzieci postawy patriotycznej, kładziemy nacisk na rozwijanie twórczych, kreatywnych zdolności i umiejętności, otwartości wobec innych, zaszczepianie ideału piękna, dobra, solidarności ludzkiej, wytrwałości, wiary, miłości. Poznając bliższe i dalsze środowisko rozbudzamy w dzieciach poczucie piękna naszej ojczyzny i dumy narodowej.

Ponadto wprowadzamy dzieci w świat wartości estetycznych poprzez kontakt ze sztuką i kulturą (m. in. słuchanie muzyki poważnej, oglądanie reprodukcji wielkich mistrzów, sztuki ludowej), uwrażliwiamy na piękno oraz odkrywanie w sobie piękna, wrażliwości, prowokujemy do wyjaśniania metafor, pobudzamy zdolności twórcze. Świat, bowiem to nie tylko percepcja, ale również interpretacja, a proces kształtowania osobowości wychowanka powinien zakładać charakter twórczy.

Nieznane oblicze Fryderyka Chopina.

Fryderyk Chopin niejednokrotnie kojarzony z geniuszem muzycznym, wkładał dużo wysiłku w to, aby stać się artystą oryginalnym. Natura obdarzyła go nie tylko oryginalną wyobraźnią muzyczną, ale i umiejętnością wnikliwej obserwacji świata.

Młody Chopin z wyostrzonym poczuciem śmieszności, błyskawicznie reagował na zjawiska karykaturalne, ukazując tym samym swoje zacięcie reporterskie oraz zamiłowanie do satyry i karykatury. W wymyślonym podczas wakacji humorystycznym piśmie „Kurier Szafarski” już, jako czternastolatek przysyłał swoim rodzicom wiadomości, nasiąknięte duchem groteski i satyry. Potrafił drwić także z siebie. Pisał również wiersze satyryczne, listy przepełnione kalamburami, makaronizmami, wtrąceniami językowymi, błyskotliwymi sformułowaniami. Talent pisarski przekładał na inną formę przekazu. Poprzez talent malarski oraz wrodzone poczucie humoru po raz kolejny udowodnił dar wnikliwej obserwacji - rysował zabawne portrety, karykatury, ale również przelewał na papier za pośrednictwem kredki, ołówka pejzaże i bliskie otoczenie. Obserwował to, co było malownicze i śmieszne w życiu wsi.

Jako osoba towarzyska chętnie wykorzystywał swój parodystyczny talent aktorski („Pianista Chopin posiada zdolności naśladowania osób w tak wysokim stopniu, że natychmiast może odtworzyć kogokolwiek z całą wprost zastraszającą prawdą”. - Balzac). Rozweselał gości, którzy przychodzili nie tylko słuchać jego gry, ale i oglądać jego komiczne występy, podczas których parodiował znane postacie, dostojne autorytety, zwykłych ludzi. Pantomimy owe nazywał „Poliszynelami”, które były filarami jego sukcesów towarzyskich. Jego upodobania do rozśmieszania ujawniały skostniałe nawyki, pretensjonalne pozy, w satyrze bowiem żywo malował typy z różnych środowisk, komedie pomyłek, zawyżone aspiracje artystyczne, przywiązanie do skrzywionych obyczajów. („Natychmiast wydobywał na jaw każdą śmieszność, potrafiąc dostrzec ją tam, gdzie inni wcale jej nie widzieli.” - Liszt)

W naszym przedszkolu wszechstronnie rozwijamy i pielęgnujemy zamiłowanie do języka polskiego, poezji. Nieustannie prowokujemy do werbalizowania swoich wewnętrznych spostrzeżeń i doświadczeń. Zachęcamy do refleksji nad otaczającym światem w wypowiedziach słownych, które systematycznie publikujemy w gazetce „Przedszkolak”. Gromadzimy i wydajemy w formie pamiątkowych książek ( na zakończenie edukacji przedszkolnej), neologizmy, liczne twory językowe i myśli, wyrażające dziecięce postrzeganie świata. Nie tylko językowo, ale i plastycznie uwrażliwiamy na piękno i wartości.

Chopin bezinteresowny dobroczyńca.

Chopin swoją wrażliwość i dobre serce, wykorzystał udzielając się charytatywnie. Już, jako 8-letni chłopiec, dał pierwszy publiczny występ na koncercie charytatywnym, a np. 16 sierpnia 1826 odbył się koncert na cel dobroczynny, wspierający sieroty w kursalu w Reinerz (Dusznikach-Zdroju). Kompozytor często grał na imprezach dobroczynnych dla ubogich emigrantów, a czasem sam je organizował. Nigdy nie odmawiał pomocy finansowej będącym w potrzebie rodakom, był szlachetny, „życzliwy dla innych”, „łatwy w pożyciu” (pisał Liszt), etycznym fundamentem tej życzliwości była nieposzlakowana prawość Chopina.

W Przedszkolu Miejskim Nr 17 cała społeczność systematycznie włącza się w różnorodne akcje charytatywne niosące pomoc potrzebującym. Bierzemy udział w „Górze grosza”, „Szlachetnej paczce”, „Zbieramy karmę dla zwierząt ze schroniska”, jesteśmy otwarci i życzliwi w stosunku do innych. Nasze dzieci uczą się tolerancji i wrażliwości na potrzeby innych, często tych słabszych i doświadczonych przez los. Fryderyk Chopin jest dobrym przykładem do naśladowania. Sam często będąc w niedostatku starał się pomagać innym.

Fryderyk Chopin był niezwykłym dydaktykiem.

Jednym ze źródeł utrzymania kompozytora była działalność dydaktyczna. Miał bardzo wielu uczniów, a wśród nich, oprócz amatorów, także grupę profesjonalnie kształcących się pianistów. \\\\\\\"Trzeba umieć śpiewać, aby grać na fortepianie\\\\\\\" powtarzał swoim uczniom, doradzając im wizytę w operze i posłuchanie Rubiniego, Pasty i innych wielkich śpiewaków owych czasów.

Nauczyciele pracujący w naszym przedszkolu wykazują się takimi cechami jak: empatia, delikatność, subtelność, takt, wyczucie dydaktyczne. Indywidualne podejście do dzieci otwartość na ich potrzeby i zainteresowania dają im szerokie spektrum oddziaływania i wielkie efekty w pracy wychowawczo-dydaktycznej. Nauczyciele są aktywni, poszukujący, wrażliwi na drugiego człowieka, nawiązują ścisłą współpracę z rodzicami korelując oddziaływania przedszkola i domu rodzinnego.

Postać pianisty związana jest z Toruniem i naszym regionem.

W połowie lata 1825 r. Fryderyk będąc po raz drugi na wakacjach w Szafarni, z humorem opisał swemu koledze Jasiowi Matuszyńskiemu wrażenia z niedawnego pobytu w Toruniu.

W naszym mieście Chopin mógł przyjrzeć się zróżnicowanej architekturze, podziwiał średniowieczną zabudowę mieszczańską, a także gotycki ratusz. Wspomina także o okazałych świątyniach stojących w jego okolicy. Ponadto widział toruńską osobliwość - Krzywą Wieżę. Zwiedzanie miasta zdominowała jednak kwestia pierników, czyli prawdziwego toruńskiego skarbu. Fryderyk miał wiele powodów, aby szczególnie interesować się zwiedzaniem zakątków pięknego grodu. Z miastem związana była rodzina zacnego przyjaciela domu - profesora Samuela Bogumiła Lindego. W Toruniu Chopin zatrzymał się w kamienicy Fengerów. Była to okazała osiemnastowieczna budowla, należąca do Jakuba Fengera, ojca hr. Ludwiki -Skarbkowej. W tym miejscu w 1792 r. przyszedł na świat Fryderyk Skarbek - uważany przez rodzinę za ojca chrzestnego Chopina. Dla upamiętnienia pobytu kompozytora w Toruniu w ścianę kamienicy Fengerów (przy ulicy Mostowej 14) wmurowano tablicę pamiątkową, która głosi: W tym domu przebywał Fryderyk Chopin w roku 1825.

W województwie kujawsko - pomorskim istnieje Szlak Fryderyka Chopina obejmujący miejsca związane z kompozytorem: Szafarnia, Kłóbka, Płonne, Długie, Białkowo, Radomin, Gulbiny, Golub- Dobrzyń, Sokołowo, Turzno, Dulsk, Ugoszcz, Działyń, Zbójno, Obory, Toruń, Kikół, Służewo, Nieszawa, Izbica Kujawska.

Miasto Toruń nie ma jeszcze placówki edukacyjnej noszącej imię tego kompozytora.

W naszym przedszkolu nauczyciele i wszyscy pracownicy wraz z rodzicami, starają się zaszczepić dzieciom ideały prawdy, dobra, piękna, patriotyzmu, wiary, wytrwałości, miłości, poszanowania godności ludzkiej. Muzyka łączy i jednoczy ludzi, jest odczuwalna dla każdego, bez względu na to, jaki jest jego język ojczysty. Pomaga zbudować zdrowe relacje międzyludzkie, rozwija odpowiedzialność, ułatwia współpracę, wywołuje wzruszenia, budzi nastroje, pomagać odreagować stres, poprawia humor a przede wszystkim jest stymulatorem wspomagającym rozwój kreatywnych osobowości. Dlatego też Fryderyk Chopin w pełni zasługuje na miano patrona naszej społeczności przedszkolnej.