Program rozwoju poznawczego   -  „Klucz do uczenia się” (Galina Dolya)

Czym jest program?

 1. Program oparty jest na teorii rosyjskiego psychologa Lwa Wygotskiego.
 2. Program jest skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 3. Istotą programu jest rozwijanie umiejętności poznawczych.
 4. Program rozwija myślenie symboliczne, które ma wpływ na rozwój talentów.
 5. Program rozwija wszechstronne umiejętności: poznawcze, komunikacyjne, matematyczne i inne.
 6. W programie wykorzystywane są narzędzia kulturowe sprzyjające aktywności dzieci.

Dlaczego wybór tego programu?

 1. Nauka odbywa się poprzez zabawę  i doświadczenie z wykorzystaniem bogactwa środków dydaktycznych.
 2. Realizacja programu w małych grupach.
 3. Różnorodne, gotowe pomoce dla i nauczyciela.
 4. Program rozwija umiejętności określone w podstawie programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej – niezbędne do podjęcia nauki w szkole.
 5. Ciekawa i uznana (poparta badaniami) przez naukowców teoria poznania i nauczania.
 6. Program sprawdzony w pracy przez praktyków     (w tym pozytywne opinie nauczycieli  o programie).

Z jakich części składa się program?

 • Program ma dwa etapy: I etap – „ Gąsienice” (łatwiejszy), II etap – „ Motyle” (trudniejszy).
 • W pełnym programie istnieje 12 modułów, każdy moduł zawiera 60 sesji: 30 sesji dla młodszych dzieci i 30 sesji dla starszych dzieci.

    W Przedszkolu Miejskim Nr 17 w Toruniu w roku szkolnym  od 2010r.  są realizowane następujące moduły: matematyka sensoryczna, matematyka i konstrukcje

Program „ Klucz do uczenia się” to:

 • Program pełen wyzwań i emocji
 • Sprawia dzieciom przyjemność i motywuje do działania
 • Precyzyjnie opracowany do możliwości dzieci
 • Tworzy warunki, aby uczenie stało się przyjemnością
 • Dzieci stają   się kreatywne

Przydatne źródła o programie:

 1. www.kluczdouczeniesie.pl
 2. E. Łukaszenko, Klucz do uczenia się a  nowa podstawa programowa, (w) Ogólnopolskim miesięczniku „ Bliżej przedszkola”, wrzesień 2009