Nauczyciele prowadzący: Monika Monikowska, Dominika Żebrowska, Anna Blek

LISTOPAD 2017

Pies – projekt edukacyjny

I Etap – zadawania pytań – rozpisanie siatki

 • Co wiem o psach?
 • Czego chcę się dowiedzieć o psach?

II. Etap – aktywność badawcza – propozycja zajęć

 • Zorganizowanie kącika tematycznego (z pomocą rodziców)
 • Przeglądanie albumów, książek, ilustracji, zdjęć przedstawiających: różne gatunki psów, ich domy, ulubione potrawy i zabawki
 • Gromadzenie ilustracji
 • Oglądanie filmów edukacyjnych przedstawiających właściwe opiekowanie się psami
 • Słuchanie opowiadań, wierszy
 • Praca z obrazkiem, historyjką obrazkową,
 • Zgaduj zgadula „Kim jestem?”- rozpoznawanie na zdjęciach: psich bohaterów znanych bajek
 • Segregowanie obrazków z różnymi gatunkami psów
 • Spotkanie z psem
 • Sprawne rączki - zabawy grafomotoryczne
 • Spotkanie z chętnymi rodzicami- pogadanka-działanie
 • Przygotowanie wspólnie z rodzicami albumów „Mój przyjaciel pies”


III Etap – propozycja zajęć do realizacji w czasie trwania projektu:

 1. „Mój pies” – stworzenie kącika tematycznego w sali, gromadzenie rekwizytów tj.: karmy, zabawek, akcesoriów do higieny psa, książek, artykułów itp.
 2. „Pies” – komponowanie gazetki tematycznej, porządkowanie ilustracji, zdjęć i sylwet z różnymi rasami psów
 3. „Psie smutki”- słuchanie wiersza Jana Brzechwy, rozmowa na temat przesłania wiersza.
 4. „Tropiciele psów” – spacer w okolicy przedszkola, obserwacje psów, zwrócenie uwagi na brak odpowiedzialności właścicieli za to, co zostawiają po sobie ich pupile
 5. „Pies – najlepszym przyjacielem człowieka”- podjęcie próby opowiadania historii o bohaterskich psach (odwoływanie się do wysłuchanych utworów oraz wiedzy i doświadczeń dzieci).
 6.  „Mój przyjaciel Rex”, „Pies na mojej drodze” – film edukacyjny, oglądanie nagrań, dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i wrażeniami.
 7. „Dobry czy zły” - ocena postępowania głównych bohaterów, wyróżnianie pozytywnych i negatywnych cech zachowania postaci, rozpoznawanie wątku tragicznego w oglądanych, czy słuchanych utworach (opowiadanie dzieci w oparciu o film, obrazki, wiersz)
 8. „Mój wymarzony pies” – lepienie psów z plasteliny i masy solnej.
 9. „Spotkanie z psem” – zajęcia z udziałem psa uczestniczącego w zajęciach z dogoterapi (rodzice Filipa), pracownikami schroniska dla zwierząt.
 10. Nauka piosenki „Kundel bury” i „Pieski małe dwa”
 11. Inscenizacja wiersza pt.”Kłopoty Burka z podwórka”- rozmowa na temat życia psów w zagrodach wiejskich,
 12. Zabawa w teatr dowolna interpretacja wiersza „Kłopoty Burka z podwórka”. Zachęcenie do improwizacji własnej,
 13. „Czego można nauczyć się od psa?”- poznanie różnych zastosowań psów w życiu człowieka – opowiadanie nauczycielki na podstawie serii obrazków i zdjęć.
 14.  „Dzień z życia psa” - zagadki pantomimiczne – zabawa integracyjna, wyrażanie treści ruchem ciała.
 15. Kolorowanie, rysowanie psów, tworzenie plakatu.
 16.  „Kropka, kropka, kreska, kreska narysuję zaraz pieska”- łączenie gotowych elementów z rysowanymi – wycięte z papieru kropki naklejamy na kartkę i dorysowujemy pastelami linie tak, by powstał obrazek psa.
 17. Zabawa matematyczna „Kości”
 18. „Pieski na spacer, pieski do domu”- zabawa orientacyjno-porządkowa na powietrzu z wykorzystaniem gwizdka, szybka reakcja na sygnał dźwiękowy nauczycielki.
 19. „Duży, czy mały?” – rozwiązywanie zagadek słuchowych, zabawy ortofoniczne i dźwiękonaśladowcze
 20. „Buda dla Azora” – układanie budy dla psa z figur geometrycznych oraz budowanie z klocków różnego rodzaju,
 21. Słuchanie czytanych bajek, słuchowisk, tworzenie własnych zakończeń, ilustrowanie wybranych fragmentów.
 22. „Zabawy z psem”- gimnastyka rytmiczna według Kniessów, dobieranie ruchów i gestów do proponowanej muzyki.
 23. „Gdybym był psem, to…” – synektyka, próby fantazjowania
 24. „Z moim psem najbardziej lubię…”- burza mózgów, wymyślanie własnego tekstu do określonej roli.
 25. „Eksperyment z cieniem” – poznanie zasad tworzenia „teatru cieni”
 26. „U weterynarza” – poznawanie pracy lekarza psów
 27. „Co wiem o psach”- quiz – usystematyzowanie wiadomości o psach, rozwijanie umiejętności kojarzenia.
 28. „Mój czworonożny przyjaciel”- wyklejanie sylwety psa materiałami tekstylnymi (flausz, futerko, wełna).


ZAKOŃCZENIE:

 • wyeksponowanie wszystkich zgromadzonych materiałów podczas realizacji projektu,
 •  zorganizowanie wystawy prac dzieci w Przedszkolnej i Grupowej Galerii Twórczości Dziecka,
 • przygotowanie wspólnie z rodzicami albumu – „Mój przyjaciel pies”
 • Zbieranie karmy dla zwierzaków ze schroniska


,,Jestem Polakiem” – spotkanie z żołnierzem p. Łukaszem Wysockim (tatą Oli) z okazji obchodów Święta Niepodległości – 10.11.2017r.

Realizacja Programu „Klucz do uczenia się”– Matematyka sensoryczna 1 „Gąsienice”

 • Sesja 4 „Ratowanie piskląt”


Wesołe zabawy z Panem Listopadem

 1. Jesienna muzyka pana Listopada” - zabawy rytmiczno-taneczne (z wykorzystaniem chust) oraz zabawa ruchowa z elem. gimnastyki K. Orffa (z wykorzystaniem gazet)
 2. „Listopadowe niebo”- rozmowa połączona z obserwacją; malowanie dłońmi wyciętych z tektury chmur; zabawa relaksacyjna przy muzyce „Podróż na puszystym obłoczku”
 3. „Bukieciki”- wiersz L. Krzemienieckiej inspiracją do wykonania jesiennych kompozycji  z liści, gałązek, kwiatów i owoców; opowieść ruchowa połączona z ćwiczeniami ortofonicznymi
 4. „Twórczy czwartek” – słuchanie muzyki „Deszczowe zwierzaki” – „Preludium deszczowe” F. Chopina inspiracją do twórczego myślenia oraz malowania farbami techniką mokre w mokrym
 5. „Bawimy się z panem Listopadem” - opowieść ruchowa pt. „W lesie” H. Trawińskiej (ćw. ortofoniczne) wstępem do jesiennej zgaduj-zgaduli -

Obchody Dnia Pluszowego Misia – 24.11.2017r.

Realizacja Programu „Klucz do uczenia się”– Matematyka sensoryczna 1 „Gąsienice”

 • Sesja 5 „Matrioszka”


Zwierzęta i ich domki

 1. „Zwierzęta i ich domki” – wiersz Cz. Janczarskiego pt. „O domu i wędrówce” inspiracją do twórczych inscenizacji w wykonaniu dzieci oraz zabaw rytmiczno-ruchowych
 2. „Muszelkowy dom – ciasny ale własny” – teatrzyk cieni na podstawie opowiadania W. Chotomskiej „Ślimak”, zestaw zabaw ruchowych met. Zadaniową
 3. „Co słychać w domu leśnych zwierząt?” – opowiadanie n-lki z wykorzystaniem sylwet na podstawie wiersza W. Grodzieńskiej pt. „Zapasy na zimę”, nauka piosenki pt. „Wiewióreczka”
 4. „Twórczy czwartek” - „O czym szumi las jesienią?” – zabawa dydaktyczna, zagadki rytmiczno-muzyczne z wykorzystaniem poznanych piosenek oraz odgłosami zwierząt
 5. „Leśne zwierzęta” – zabawa dydaktyczna inspiracją do wykonania pracy plastycznej (stemplowanie)

 
Grupowe obchody „Andrzejek”

Koncepcja Planu Daltońskiego

 • Wizualizacja kolorów dnia – zaznaczenie strzałką aktualnego dnia tygodnia (każdy dzień tygodnia ma przypisany określony kolor)
 • Wizualizacja planu dnia - zaznaczanie wskazówką realizowanej aktywności - na zegarach zaznaczone są godziny, do których trwają poszczególne działania, pod nimi znajdują się piktogramy ukazujące rodzaje aktywności i przykłady zadań wykonywanych w danym przedziale czasowym.  
 • Kalendarz urodzin
 • Wizualizacja kącików zabaw
 • Wizualizacja listy obecności – zastosowanie plakietek ze zdjęciami dzieci, na specjalnie przygotowanej tablicy do listy obecności dzieci zaraz po przyjściu do sali zaznaczają swoją obecność, co pozwoli nauczycielowi i dzieciom szybko sprawdzić ile dzieci jest w przedszkolu, a kogo w danym dniu nie ma.
 • Zegar - specjalny zegar, który pokazuje upływ czasu 5,10,15,30 minut.

Współpraca z rodzicami i środowiskiem

 • Wymiana informacji o dziecku między nauczycielką a rodzicami,
 • pomoc rodziców w przygotowaniu zajęć i zabaw z dziećmi,
 • dostarczanie potrzebnych materiałów do zajęć i zabaw, wzbogacenie kącików zabaw, „skrzyń skarbów”
 • udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
 • konsultacje z rodzicami – udzielanie informacji o sukcesach i trudnościach wychowawczych – 14.11.
 • zachęcanie rodziców do dostarczania propozycji zadań tygodniowych w ramach koncepcji planu daltońskiego
 • ,,Jestem Polakiem” – spotkanie z żołnierzem p. Łukaszem Wysockim (tatą Oli) z okazji obchodów Święta Niepodległości – 10.11.2017r.
 • Udział rodziców - ekspertów w realizowanym projekcie edukacyjnym „Pies”
 • Przygotowanie w domu albumu – książeczki „Mój przyjaciel pies”
 • ,,Spotkanie z Chopinem” – audycja muzyczna w ramach współpracy z Ośrodkiem Chopinowskim w Szafarni – 03.11.2017r.
 • Spotkanie z archeologią – 09.11.2017r.
 • ,,Jestem Polakiem” – spotkanie z żołnierzem p. Łukaszem Wysockim (tatą Oli) z okazji obchodów Święta Niepodległości – 10.11.2017r.
 • Przedstawienie teatralne w wykonaniu aktorów Teatru „Zaczarowany Świat” - ,,O rybaku i smoku niemytym” – 17.11.2017r.
 • Codzienny pobyt na terenie przedszkolnym lub spacer w jego okolicach w ramach obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie
 • Zajęcia z logopedą przedszkolnym z zakresu wczesnej profilaktyki mowy

 

PAŹDZIERNIK 2017

BIEDRONECZKI MIESIĄC JUŻ LATAJĄ, SWOJE DZIECI Z GRUPY I ZASADY LEPIEJ ZNAJĄ

 1. „Jestem sobie przedszkolaczek” - nauka piosenki, Klucz do uczenia - Matematyka sensoryczna, gąsienice cz.1, sesja 1 "Ukryj myszkę"
 2. „Znam zasady panujące w moim przedszkolu” - historyjka obrazkowa inspiracją do rozmowy, zestaw zabaw ruchowych (metoda R. Labana)
 3. „Jakie imiona mają nasze przedszkolne biedroneczki?” - rozmowa inspiracją do zabaw taneczno-integracyjnych  
 4. Twórcze czwartki  -  „Wspólnie pracujemy” - zabawa integracyjna inspiracją do pracy plastycznej (malowanie), zestaw zabaw ruchowych  
 5. „Wszyscy szanujemy nasze zabawki” - opowiadanie I. Salach „Kto naprawi szkodę?” inspiracją do pracy plastycznej (wyklejanie plasteliną ), zestaw zabaw ruchowych (metoda W.Sherborne)

MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA

 1. „Droga do przedszkola” -  historyjka obrazkowa , nauka piosenki,  Klucz do uczenia – Matematyka sensoryczna sesja 2 „Złap piłkę”
 2. „Przygoda na ulicy”  -zabawa tematyczna, zestaw zabaw ruchowych (met. opowieści ruchowej)
 3. „Mój pojazd” - zabawa ortofoniczno – słuchowa inspiracją do pracy plastycznej, zabawa dydaktyczna-matematyczna
 4. Twórcze czwartki „Sygnalizator” -wiersz inspiracją do pracy plastycznej  „Sygnalizacja świetlna”; zestaw zabaw ruchowych
 5. Samochodowy tor przeszkód –zestaw zabaw ruchowych (metoda zadaniowa), zabawa dydaktyczna

PRZYSZŁA DO NAS PANI JESIEŃ

 1. Po czym poznajemy jesień? - spacer po okolicy (obserwacja) ; Klucz do uczenia – Matematyka sensoryczna sesja 3 „Królestwo figur – figurowe herbatniki dla figurkowych ludzików”
 2. Jesienny las zaprasza nas  - wiersz E. Sz. Zarembiny „Bawiły się liście” inspiracją do rozmowy , zestaw zabaw ruchowych (ruch rozwijający W. Sherborne)
 3. " jeżyk"–piosenka inspiracją do pracy plastycznej (wyklejanka)
 4. Twórcze czwartki - Jesienna opowieść – opowiadanie twórcze dzieci, praca plastyczna, zestaw zabaw ruchowych (metodą opowieści ruchowej)
 5. Szukamy grzybów –zabawa matematyczna , praca plastyczna (lepienie z plasteliny) , zestaw zabaw ruchowych (metoda zadaniowa)

JESTEM JUŻ PRAWDZIWYM PRZEDSZKOLACZKIEM!

 1. „Do przedszkola idzie maluch” – zabawa ruchowa; Klucz do uczenia – Matematyka sensoryczna sesja 4 „Ratowanie piskląt”
 2. „Poznajemy panów policjanta, strażaka, lekarza” rozmowa inspiracją do wykonania pracy plastycznej, zestaw zabaw ruchowych  (metoda R. Labana)
 3. „Budujemy wieżę z klocków” – wysłuchanie wiersza jako inspiracja do rozmowy i dalszej pracy (budowanie wieży), zabawa dydaktyczna (matematyczna)
 4. Twórcze czwartki – „Mój kolega”-piosenka inspiracją do pracy plastycznej ( wykonanie sylwet kukiełek), zestaw zabaw ruchowych (metoda W. Sherborne)
 5. „Pasowanie na przedszkolaka” - rozmowa z dziećmi na temat uroczystości pasowania na przedszkolaka, zestaw zabaw ruchowych (metoda W. Sherborne);

KONCEPCJA PLANU DALTOŃSKIEGO

 • Wizualizacja kolorów dnia – zaznaczanie strzałką aktualnego dnia tygodnia, każdy dzień ma określony kolor;
 • Kalendarz urodzin – miesiące w danej porze roku mają taki sam kolor;
 • Wizualizacja planu dnia – zaznaczanie strzałką aktualnie realizowanej czynności w przedszkolu, na zegarach są zaznaczone godziny, w których odbywają się konkretne czynności, pod nimi są piktogramy ukazujące rodzaj aktywności i przykłady zadań odbywających się w danym przedziale czasowym;
 • Wizualizacja kącików zabaw;
 • Zegar – specjalny zegar ukazujący upływ czasu 5,10,15,30 minut;
 • Wizualizacja listy obecności – zastosowanie plakietek ze zdjęciami dzieci, na specjalnie przygotowanej tablicy do listy obecności, dzieci zaraz po przyjściu do sali zaznaczają swoją obecność, co pozwoli nauczycielowi i dzieciom szybko sprawdzić ile dzieci jest w przedszkolu, a kogo w tym dniu nie ma;

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI ORAZ ŚRODOWISKIEM

 • wymiana informacji między nauczycielką, a rodzicami;
 • dostarczanie potrzebnych materiałów do zajęć;
 • udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
 • konsultacje z rodzicami
 • „Ćwiczysz ty, ćwiczę ja – to zabawa na 102!” - zabawy adaptacyjne z rodzicami
 • codzienne przebywanie na terenie przedszkolnym
 • zaproszenie do grupy ekspertów, by opowiedzieli o swojej pracy

 

 

WRZESIEŃ 2017

W moim przedszkolu miło płynie czas!

 1. „Jestem sobie przedszkolaczek” – rozmowa połączona z obserwacją oraz zabawy taneczno-ruchowe
 2. „W sali Biedronek” – nauka piosenki „Przedszkolaczek” inspiracją do zabaw rytmiczno-ruchowych
 3. „Mam trzy latka” – wiersz I. Suchorzewskiej inspiracją do rozmowy z dziećmi, zestaw zabaw ruchowych
 4. „Nasze zabawki” – zabawa dydaktyczna inspiracją do wykonania pracy plastycznej pod w/w tytułem
  „Kto posprząta?” – teatrzyk z wykorzystaniem sylwet na podstawie opowiadania I. Salach, zabawa ruchowo-taneczno-ortofoniczna do piosenki, pt. „Podajmy sobie ręce”
 5. „Czary-Mary z plasteliny” – lepienie z plasteliny na temat dowolny, zestaw zabaw ruchowych z elem. metody W. Sherborne „Przedszkolacy”
 6. „Wesołe nutki” – zabawy rytmiczno–ruchowe, zestaw zabaw ruchowych z elem. met. W. Sherborne
 7. „Biedroneczki są w kropeczki” – piosenka o w/w tytule inspiracją do pracy plastycznej (malowanie farbami plakatowymi)
 8. „Głośno czy cicho?”  - zabawy rytmiczno-słuchowo-ruchowe oraz zestaw zabaw ruchowych z elem. met. W. Sherborne
 9. „Który miś zmienił miejsce?” – zabawa dydaktyczna inspiracją do wykonania pracy plastycznej, pt. „Miś”


Chociaż jeszcze ze mnie malec, radzę sobie doskonale

 1. „Łyżka i widelec.” – rozmowa połączona z działaniem oraz zabawy rytmiczno-ruchowe
 2. „Pyszny deser.” – zabawy i ćwiczenia artykulacyjne przy muzyce, zestaw zabaw ruchowych z elem. met. gimnastyki twórczej R. Labana
 3. „Przyjęcie dla lalek i misiów.” – zabawa tematyczna zainspirowana piosenką pt.  „Wesoły czajnik”, ćwiczenia ortofoniczne i słuchowe
 4. „Kolorowe witaminki, lubią chłopców i dziewczynki!” – wiersz I. Salach, pt. „Niejadek” inspiracją do swobodnych wypowiedzi oraz wykonania pracy plastycznej pt. „Talerzyk i kubeczek”
 5. „Do czego służy?” – teatrzyk kukiełkowy na podstawie opowiadania I. Salach pod w/w tytułem oraz zestaw zabaw ruchowych z elem. met. gimnastyki twórczej R. Labana
    

 U każdej Biedroneczki, lśnią czystością kropeczki!

 1. „My się wody nie boimy!” - nauka piosenki pt. „Czyścioszki” inspiracją do zabawy dydaktycznej, pt. „Do czego to służy” -
 2. „Dlaczego kot jest zdrowy?” - zabawa ilustracyjna do wiersza E. Burakowskiej, pt. „Kotek”, zabawa muzyczna „Kocia muzyka”, ćwiczenia słuchowe i ortofoniczne
 3. „W Plastusiowie lalki mają swoje umywalki” – historyjka obrazkowa inspiracją do działania – porządkowania zabawek w sali, zestaw zabaw ruchowych
 4. „Do czego służy woda?” – zabawy badawcze inspiracją do wykonania statków z różnorodnego materiału plastycznego, zestaw zabaw ruchowych
 5. „ Jak  dbamy o czystość? ”- zgaduj – zgadula z elem. metody E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, zestaw zabaw ruchowych


KONCEPCJA PLANU DALTOŃSKIEGO

 • Wizualizacja kolorów dnia – zaznaczenie strzałką aktualnego dnia tygodnia każdy dzień tygodnia ma przypisany określony kolor
 • Wizualizacja planu dnia - zaznaczanie wskazówką realizowanej aktywności- na zegarach zaznaczone są godziny, do których trwają poszczególne działania, pod nimi znajdują się piktogramy ukazujące rodzaje aktywności i przykłady zadań wykonywanych w danym przedziale czasowym.  
 • Kalendarz urodzin
 • Wizualizacja kącików zabaw
 • Wizualizacja listy obecności – zastosowanie plakietek ze zdjęciami dzieci, na specjalnie przygotowanej tablicy do listy obecności dzieci zaraz po przyjściu do sali zaznaczają swoją obecność, co pozwoli nauczycielowi i dzieciom szybko sprawdzić ile dzieci jest w przedszkolu, a kogo w danym dniu nie ma.
 • Zegar- specjalny zegar, który pokazuje upływ czasu 5,10,15,30 minut.


Współpraca z rodzicami i środowiskiem:

 • wymiana informacji o dziecku między n-lką a rodzicami,
 • dostarczanie potrzebnych materiałów do zajęć i zabaw
 • udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
 • zebranie z rodzicami
 • udział w przedstawieniu teatralnym „ Powitanie przedszkola”.
 • codzienny pobyt na terenie przedszkolnym