Nauczyciele prowadzący:  Małgorzata Nowaczyk, Natalia Krawczinska

 

WRZESIEŃ 2018

„Nasze Przedszkole” - Projekt edukacyjny

Etap I – Rozpoczęcie projektu

 • Przygotowanie siatki wstępnej do projektu z uwzględnieniem celów programowo – dydaktycznych
 • Sprawdzenie wiedzy dzieci dotyczącej tego czym jest Przedszkole  – w ten sposób powstanie siatka tematyczna przedstawiającą dotychczasową wiedzę dziec
 • Czego dzieci chcą się dowiedzieć o Przedszkolu – powstanie lista pytań na które dzieci będą szukać odpowiedzi w trakcie przeprowadzania projektu

Etap II – Realizacja projekt

 • Wycieczka po przedszkolu, poznanie pomieszczeńznajdujących się na parterze, personelu
 • Wycieczka do kuchni, rozmowa z ekspertem (p. Mariolka)
 • zabawy integracyjne
 • zabawy w teatr


Sposób realizacji (przykładowe zajęcia)

 1. „Mój pierwszy dzień w przedszkolu” - rozmowa połączona z obserwacją , zabawy rytmiczno – ruchowe (wycieczka po przedszkolu)
 2.  „Po co jest przedszkole?” - osłuchanie z piosenką, zestaw zabaw ruchowych
 3. „Nasz rytm dnia” -  rozmowa na podstawie rysunków, zabawa dydaktyczna
 4. „Kto nam pomoże” – słuchanie opowiadania nauczycielki nt. roli nauczyciela i innych pracowników  ilustrowanego pacynką
 5. „Przedszkolaczek” -nauka  piosenki „Jestem sobie przedszkolaczek”, zestaw zabaw ruchowych
 6. „Mam trzy latka...” - słuchanie wiersza, rysowanie kredkami
 7. „Zabawki to nasi przyjaciele” - rozwiązywanie zagadek, lepienie z plasteliny
 8. „My jesteśmy krasnoludki” -  Zabawy rytmiczno – ruchowe do piosenki, układanie elementów na płaszczyźnie
 9. „Zasady maluszków” - rozmowa na podstawie obrazków nt. zasad, zabawa matematyczna
 10. „Bezpieczne zabawy na świeżym powietrzu” - wycieczka na teren przedszkola
 11. Światła na  skrzyżowaniu” - słuchanie wiersza W. Fabera, malowanie farbami
 12. „Pan policjant” - osłuchanie z piosenką, zestaw zabaw ruchowych i ortofonicznych „Samochody”
 13. Łyżka i widelec” - teatrzyk kukiełkowy na podstawie wiersza T. Śliwiaka , zabawa dydaktyczna
 14. „Niejadek” -  słuchanie wiersza I. Salach  inspiracja do rozmowy nt. konieczności zjadania pokarmów niezbędnych dla zachowania zdrowia  poprzedzona rozmową nt zasad bezpieczeństwa, rysowanie kredą na świeżym powietrzu
 15. „ Piosenka kąpielowa” - osłuchanie z   piosenką, zabawa ruchowa do piosenki utrwalająca czynności samoobsługowe


Etap III – podsumowanie projektu badawczego

 • Sposób dokumentacji ( zdjęcia, notatki, prace dzieci, wypowiedzi)
 • Zrobienie wystawki z prac plastycznych
 • Stworzenie wspólnej pracy „Pociąg przyjaźni”

 

 • Zabawy ruchowe

„Mam na imie” – zabawa integracyjna z piłką
„Kotki” - zabawa z elementem czworakowania

 • Zestaw zabaw ruchowych
  „Przedszkolacy” - zabawy z elementami metody W. Sherborne
  Z elementami met. twórczej R. Labana

Współpraca z rodzicami i   środowiskiem

 • dni adaptacyjne
 • rozmowy indywidualne w celu skrócenia okresu adaptacji dzieci do nowych warunków i środowiska przedszkolnego
 • zebranie grupowe
 • zachęcenie rodziców do pomocy na rzecz dekoracji sali kącików ,ubranka dla lalek, ilustracje ,tworzywo przyrodnicze itp..