Nauczyciele prowadzący: Violetta Juskowiak, Natalia Maciejewska

STYCZEŃ 2018

DLA  BABUNI  I  DZIADZIUSIA

 1. Opracowanie piosenki „Tak się zachmurzyło” metodą Dobrego Startu
 2. W domu” - zabawa tematyczna, zestaw zabaw ruchowych „Bawimy się z babcią i dziadkiem”
 3. „ Moi dziadkowie” - rozmowa w małych zespołach z wykorzystaniem rodzinnych fotografii, nauka piosenki pt. „ Dla babci”
 4. Niespodzianka dla dziadka i babci” - modelowanie z gliny samoutwardzalnej „Serduszko”, zestaw zabaw ruchowych    m. zadaniowa
 5.  „ Geometryczny witraż” - Klucz do uczenia się, MS 1, sesja 42, zestaw zabaw ruchowych m. stacyjna.
 6. „ Najlepszy prezent” - opowiadanie nauczyciela ilustrowane sylwetami, instrumentacja piosenki pt. „ Dla babci”
 7.  „ Babcia” - nauka wiersza Cz. Janczarskiego, praca z obrazkiem,  „Korale dla babci” rysowanie kolorową kredą na czarnym lub szarym papierze
 8. „ O Tadku – Niejadku, Babci i Dziadku” -    słuchanie opowiadania W. Chotomskiej, malowanie pastelami – metafora wizualna „ Namaluj zapach”, zestaw zabaw ruchowych
 9.  „ Gdzie jest, gdzie jest, Gdzie jest moja piłka” - Klucz do uczenia się, MS 1 sesja 43, zestaw zabaw ruchowych R. Labana
 10. „ To Dla Was Kochani Dziadkowie” -uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka

ZAGOŚCIŁA U NAS ZIMA

 1. „ Biały walczyk” - słuchanie wiersza I. Salach „Zima”, słuchanie piosenki i nauka podstawowego kroku walczyka
 2.  „ Tak zielony jak…” - Klucz do uczenia się MS 1 sesja 44,  zestaw zabaw ruchowych m. zadaniowa
 3. „ Jak mam się ubrać ?” - zabawa dydaktyczna wg opowiadania M. Trawińskiej, „Śniegowe gwiazdeczki” malowanie białą farbą na niebieskim tle.
 4. „ Spacer z porami roku” - Słuchanie wiersza H. Zdzitowieckiej „ Cztery pory roku”, zabawy dramowe
 5. „ Zabawy z panią Zimą” -  twórcze opowiadanie dzieci , zestaw  zabaw ruchowych, odtwarzanie rytmu i jego przekształcanie.
 6. „Śnieg i woda – kolorowe laboratorium” --  (malowanie śniegu) zabawy badawcze eksperymentowanie z łączeniem kolorów w celu uzyskania nowych barw, obserwowania wody w różnych stanach skupienia (lód, śnieg, para wodna)
 7. „Leśna przygoda”  – teatrzyk kukiełkowy na podstawie opowiadania M. Kownackiej „ Zima”,   zestaw zabaw ruchowych  z elem. Kniessów
 8. „ Na ratunek” -  opowiadanie K. Artymowicz, rysowanie kredkami świecowymi nt. „Jak  bezpiecznie bawić się zimą”.
 9. „Potłuczone talerze” -  Klucz do uczenia się MS 1 sesja 45, zestaw zabaw ruchowych R. Labana  „Zimowy spacer”

Zadanie tygodnia wg planu daltońskiego:

 • Zadanie twórcze „ Ułóż wg wzoru: kwiatka lup ptaszka”
 • Zadanie twórcze „Wykonaj (ozdób) ramkę do zdjęcia”
 • Zadanie matematyczne- „Korale dla babci” lub „Korale dla pani Zimy”- przeliczanie, nawlekanie, korali na sznurek.
 • Zadanie językowe  naucz się na pamięć krótkiego wiersza pt. Jedzie zima              

Jedzie pani zima
Na koniku białym
Spotkały ją dzieci
Pięknie powitały

- Droga pani Zimo
sypnij dużo śniegu
żeby nam saneczki
nie ustały w bieg.

"Twórcze czwartki" w styczniu -  prowadzenie zajęć pozwalających rozwijać dzieciom zdolności np.  - artystyczne (plastyczne, muzyczne, teatralne, ruchowe)  z wykorzystaniem różnorodnych technik oraz metod twórczych, - językowe i literackie- tworzenie wierszy i opowiadań, rymowanek – otwartość na propozycje i zainteresowania dzieci.

 1. „ Co by było, gdyby śnieg był kolorowy?” , „ O czym myślą śniegowe    bałwanki ?” dziecięce filozofowanie – dzieci powinny: wypowiadać się nt. własnych odczuć, wczuć się w postać bałwanka, wyrażać własne myśli i sądy, szanować zdanie innych, nawiązywać do wypowiedzi przedmówcy.
 2. „ Dokończ rysunek”  - komponowanie w sferze percepcyjnej -  dzieci powinny wykazać się pomysłowością i wyobraźnią podczas komponowania rysunków, odczuwać radość ze wspólnej zabawy, podpisać pracę przy pomocy kodu geometrycznego.
 3. „Suknia Pani Zimy” – projektowanie ubioru- dzieci powinny naszkicować wymyślony ubiór Zimy, wycinać z kawałków tkanin i kolorowych papierów fragmenty garderoby, łączyć je z sobą, wierzyć we własne możliwości.


Wizualizacja działań wg koncepcji planu daltońskiego:

 1. Wizualizacja kolorów dnia – zaznaczenie kropelką aktualnego dnia tygodnia każdy dzień tygodnia ma przypisany określony kolor- wyznaczenie do  tego dyżurnego.
 2. Wizualizacja planu dnia - zaznaczanie wskazówką realizowanej aktywności- na zegarach zaznaczone są godziny, do których trwają poszczególne działania, pod nimi znajdują się piktogramy ukazujące rodzaje aktywności i przykłady zadań wykonywanych w danym przedziale czasowym.  
 3. Wizualizacja listy obecności „Jestem w przedszkolu”: zaznaczanie breloczkiem z krasnalem swojej obecności w przedszkolu na tablicy ze zdjęciami dzieci – mobilizowanie do systematyczności i pamiętaniu o obowiązku.
 4. Wizualizacja „Już potrafię” – zaznaczanie umiejętności dzieci, które już opanowały np. samodzielnie spożywam posiłki, samodzielnie myję się, rozbieram i ubieram itd.
 5. Wizualizacja kalendarza urodzin – dzieci śledzą kto w najbliższym czasie będzie miał urodziny, jaki to miesiąc i pora roku.
 6. Wizualizacja „Jestem dyżurnym” – dzieci uczą się pełnić rolę dyżurnego, starają się wywiązywać z podjętych obowiązków.
 7. Wizualizacja Kalendarza pogody – dzieci systematycznie zaznaczają symbolami jaka jest pogoda.

 


GRUDZIEŃ 2017


ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA- temat realizowany metodą projektu edukacyjnego

 • Dziecko: Interesuje się zwyczajami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia, słucha i uczy się piosenek i kolęd, odczuwa radość z obdarowywania innych, uczestniczy w świątecznych przygotowaniach w przedszkolu i w domu, zacieśnia więzy rodzinne, poddaje się nastrojowi nadchodzących świąt, zgodnie bawi się z innymi dziećmi


I. Etap- zadawanie pytań, tworzenie siatki pojęć.

 • Co to są Święta Bożego Narodzenia?
 • Co wiemy o Świętach Bożego Narodzenia?
 • Jakie znamy piosenki i kolędy związane ze Świętami?
 • Na czym polegają przygotowania do Świąt?
 • Czym jest dla nas rodzina?
 • Co to są tradycje?
 • Jakie tradycje wiążą się ze Świętami Bożego Narodzenia w Polsce?

II.Etap- aktywność badawcza:

 1. Planowanie działań badawczych, poszukiwanie ekspertów.
 2. Dzieci wraz z rodzicami wybiorą i przyniosą do przedszkola zdjęcia/ pocztówki z ubiegłorocznych Świąt
 3. Przeglądanie książek, albumów, kartek na w/w temat.
 4. Gromadzenie ozdób świątecznych.
 5. Spotkanie z Mikołajem.
 6. Planowane wydarzenia
 7. Podczas spacerów przyglądamy się, jak ludzie przygotowują się do świąt – zakupy, mycie okien
 8. Zabawa z tablicą interaktywną- zagadki, projekcja filmu o tematyce świątecznej
 9. Wizyta eksperta- spotkanie z Mikołajem
 10. Wykonywanie upominków dla najbliższych


III.Etap- podsumowanie projektu.

 • Inscenizacja jasełek połączone ze spotkaniem opłatkowym z udziałem rodziców.
 • Dzieci chwalą się zdobytą wiedzą i umiejętnościami.

Możliwe do realizacji zajęcia w trakcie realizacji projektu:

 • „Coraz bliżej święta” Słuchanie Piosenki Anny Szamrach; Rozmowa na temat tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia
 • „Odliczamy każdy dzień” Tworzenie papierowych bombek z niespodzianką- „Kalendarz adwentowy”, Zestaw Zabaw ruchowych met. R.Labana- Taniec z chustami
 • „Świąteczne zapachy” Opowiadanie S.Doroszuk, J.Gawryszewskiej i J.Hermanowskiej "Z pamiętnika Agaty"; nauka piosenki „Gwiazdki”
 • „Święta na świecie” Koncert muzyków Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej; Zestaw zabaw ruchowych metoda zadaniową.
 • „Pamiętamy o naszych bliskich” „Kartki świąteczne”- wycinanie z kolorowego papieru; Zestaw zabaw ruchowych z elementami
 • „Zawsze zielone drzewa”  Teatrzyk sylwet; zabawa ilustracyjna do piosenki „Choinka piękna jak las”
 • „Nasze marzenia” Wypowiedzi twórcze dzieci nt. „List do Mikołaja”; zestaw zabaw ruchowych met. Opowieści ruchowej
 • „Życzenia” Słuchanie opowiadania I. Salach; słuchanie i śpiewanie kolęd i pastorałek
 • Geometryczny witraż” Klucz do uczenia się MSII, sesja 42; zestaw zabaw ruchowych z elementami metody W.Sherborne
 • „Wesoła choinka” Malowanie farbami plakatowymi, zestaw zabaw ruchowych met. zadaniową
 • „Idzie do nas, jest tuż, tuż..” Teatrzyk sylwet na podstawie wiersza T. Fiutowskiej pt. „Idzie Mikołaj”;Zabawy rytmiczno -ruchowe przy piosence „Kochany Mikołaj”.
 • „Spotkanie z Mikołajem- uroczystość przedszkolna” Recytacja wierszy o tematyce świątecznej; pozowanie do zdjęć.
 • „Przy wigilijnym stole - uroczystość przedszkolna z udziałem rodziców” Inscenizacja jasełek.
 • Gdzie jest? Gdzie jest? Gdzie jest moja piłka? Klucz do uczenia się MSII, sesja 43, zestaw zabaw ruchowych metodą zadaniową
 • „Wspólne ubieranie choinki”  Konstruowanie łańcucha choinkowego z papierowych pasków; zestaw zabaw ruchowych według metody W. Sherborne.

Zadanie tygodnia wg Planu Daltońskiego:

 1. Choinkowe rytmy Dzieci powinny układać ozdoby choinkowe wg wskazanej instrukcji
 2. Biały, jak śnieg”- ćwiczenia słownikowe Dzieci powinny: wymienić  jak najwięcej porównań „Biały jak”, „Biała jak”, Białe jak”
 3. „Upominek” Dzieci powinny: własnoręcznie wykonać upominek dla wylosowanej osoby (np. laurka)
 4. „Worek św. Mikołaja”- ćwiczenia grafomotoryczne. Dzieci powinny: ozdabiać worek Świętego Mikołaja szlaczkami i wzorkami.
 • Twórcze czwartki - Prowadzenie zajęć pozwalających rozwijać dzieciom kreatywne zdolności
  „Idą Święta”- wspólne planowanie i dekorowanie Sali. Dzieci powinny: angażować się w tworzenie świątecznego nastroju, wykazać się inwencją twórczą, pomysłowością, budować wrażliwość estetyczną
  „Prezent”- oklejanie pudełek papierem ozdobnym Dzieci powinny: zapakować prezent- ozdobić pudełeczko dowolną metodą
  Ozdoby choinkowe- lepienie z masy solnej Dzieci powinny: wylepiać z masy ozdoby o tematyce świątecznej, dekorować je dostępnymi materiałami
  „Wiersz dla Mikołaja”- wypowiedzi twórcze Dzieci powinny: samodzielnie stworzyć wiersz dla Mikołaja, współpracować z grupą

Akademia eksperymentu

 • „Meduza w butelce”, „Szklana kula” Rozbudzenie ciekawości otaczającego świata nauczenie dzieci prowadzenia obserwacji i wyciągnięcie wniosków

KLUCZ DO UCZENIA SIĘ

 • Sesja 42 Geometryczny Witraż
 • Sesja 43 Gdzie jest? Gdzie jest? Gdzie jest moja piłka?
 • Sesja 44 Tak zielony jak…

Wizualizacja działań według koncepcji planu daltońskiego

 • Wizualizacja kolorów dnia – zaznaczenie kropelką aktualnego dnia tygodnia każdy dzień tygodnia ma przypisany określony kolor
 • Wizualizacja planu dnia - zaznaczanie wskazówką realizowanej aktywności- na zegarach zaznaczone są godziny, do których trwają poszczególne działania, pod nimi znajdują się piktogramy ukazujące rodzaje aktywności i przykłady zadań wykonywanych w danym przedziale czasowym.  
 • Wizualizacja listy obecności „Jestem w przedszkolu”: zaznaczanie breloczkiem z biedronką swojej obecności w przedszkolu na tablicy ze zdjęciami dzieci – mobilizowanie do systematyczności i pamiętaniu o obowiązku.
 • Wizualizacja kalendarza urodzin – dzieci przeanalizują kiedy, kto się urodził: w jakim miesiącu i jakiej porze roku – poszukają kto jeszcze w tym roku niemiał urodzin, rozbudzą więzi grupowe.
 • Wizualizacja pracy w parach i zespołach- łączenie dzieci w pary, zespoły, poprzez zawieszanie na tablicy w odpowiednich miejscach breloczków ze zdjęciami dzieci
 • Tablica zadań- nauczyciel wybiera jedno zadanie w każdym tygodniu, z którym dzieci zapoznają się w poniedziałki, Mogą je zrealizować w wolnym, wybranym przez siebie czasie, po zajęciach, zabawach, które są realizowane z całą grupą. Na wykonanie zadania dziecko ma tydzień czasu. Po ukończeniu zadania dziecko pokazuje efekt nauczycielce i zaznacza ukończenie swojego zadania, pracy na tablicy, wybierając odpowiedni magnes.
 • Tablica dyżurnych- nauczyciel wyznacza dzieci do pełnienia ról społecznie użytecznych

LISTOPAD 2017

CO NAM UŁATWIA ŻYCIE

 1. „ Urządzenia elektryczne” - rozmowa połączona z obserwacją, , nauka tańca „ Poleczka”
 2. „ Różnorodność urządzeń elektrycznych w naszych sklepach” -    Zabawy z tablicą interaktywną, oglądanie filmu pt. „Sprzęty AGD w naszych sklepach”
 3. „ Ania pomaga mamusi” - słuchanie opowiadania nauczycielki, opowieść muzyczno – ruchowa  „Domowe obowiązki”
 4. „ Prąd”  -    słuchanie wiersza I. Salach, zestaw zabaw ruchowych m. zadaniowa                   
 5. " W domu” - zabawa tematyczna, zestaw zabaw ruchowych z elem. Kniessów

CZY JESTEM SZCZĘŚLIWY?

 1. Opracowanie piosenki metodą Dobrego startu  pt.” Jedzie pociąg z daleka”
  „Czy jestem szczęśliwy?”  – rozmowa zainspirowana piosenką „Gdy szczęśliwy jesteś”, zabawy muzyczno – rytmiczne, pantomima.
 2. "Smutek czy radość?” – malowanie farbami plakatowymi na dużych arkuszach papieru, zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 3. „Niezwykłe wydarzenie” – opowiadanie nauczycielki na podstawie historyjki obrazkowej,  zabawa dydaktyczna „Zgadnij jakie to uczucie”
 4. „Uśmiechnięte buzie” – słuchanie wiersza D. Dembińskiej „Uśmiechnięta Zuzia” , zabawy twórcze- wyrażam siebie słowem, kolorem i gestem.
 5. „Trzy niebieskie baloniki” Klucz do uczenia, MS 2 sesja 38, zestaw ćwiczeń gimnastycznych z element. m. Rytmów Wynimko


W  KRAINIE MUZYKI   

 1. „ Koncert muzyczny” - słuchanie gry na altówce w wykonaniu muzyka Toruńskiej Orkiestry Kameralnej, rozmowa z gościem
 2. „ Wycieczka do Muzycznej Krainy” - improwizacja muzyczno – ruchowa, wyklejanie konturu drzewa „ Muzyczne drzewo” zestaw zabaw ruchowych metoda zadaniowa
 3. „ Zaczarowana muzyka” - teatrzyk kukiełkowy na podst. Wiersza W. Badalskiej pt. „ Muzyka w szkole”, oglądanie filmu video „ Orkiertra” (tablica interaktywna)
 4.  „ Tajemnicza podróż do krainy czarów” -    zabawy muzyczno – ruchowe na podst. Muzyki pt. „ Przy kominku” R. Kulika, malowanie farbami plakatowymi nt. własnych odczuć
 5. 17 listopada 2017r. (piątek) wyjazd do teatru Zaczarowany Świat na przedstawienie  “O rybaku i smoku niemytym”
 6. „ Malowana muzyka” - Spotkanie z muzykiem TOS p. K. Blekiem, słuchanie muzyki, malowanie muzyki – technika „ mokre na mokre”
 7.  „ Zbuntowana orkiestra” - malowanie czarną farbą „ Nutki na pięciolinii”, zestaw zabaw ruchowych „ Idziemy na koncert” wg metody R. Labana
 8. „ Przedstaw rytm inaczej” - zabawa dydaktyczna - manipulowanie mozaiką geometryczną, zestaw zabaw ruchowych metoda zadaniowa, 
 9. „ Radiowe nuty” - słuchanie piosenki, oklejanie wydzieranką z kolorowego papieru  kartonowego pudełka” Radio”, słuchanie audycji radiowej
 10. „ Gdyby nie było muzyki na świecie” -    synektyka „ Co by było gdyby...?”, zestaw zabaw ruchowych metoda zadaniowa,

„Budowniczy i architekci” Klucz do uczenia się MS 2, sesja 41

Zadanie tygodnia wg planu daltońskiego:

 • Zadanie twórcze „ Zbuduj zamek”
 • Zadanie twórcze „Wykonaj bukiet z jesiennych liści”
 • Zadanie matematyczne- „Połącz w pary”
 • Zadanie językowe  naucz się na pamięć krótkiego wiersza np.:
  Wpadła gruszka do fartuszka,
  A za gruszką dwa jabłuszka,
  A śliweczka spaść nie chciała,
  Bo śliweczka niedojrzała.

LUB

Idzie wąż wąską dróżką,
Nie porusza żadną nóżką,
Poruszałby gdyby mógł,
Lecz wąż przecież nie ma nóg!

"Twórcze czwartki" w listopadzie

 1. Stempelki z jesiennych liści- Warsztaty polegające na stworzeniu niepowtarzalnego wzoru, którym można np. udekorować serwety, które wykorzystają później dzieci w zabawach w kąciku kuchennym.
 2. Kotyliony w barwach narodowych- wycinanie i wyklejanie z białego i czerwonego papieru
 3. Wydzieranka „ Flaga Polski”
 4. Andrzejkowe spotkanie w bibliotece – wyjście na zajęcia do Książnicy Miejskiej nr 12

Wizualizacja działań wg koncepcji planu daltońskiego:

 • Wizualizacja kolorów dnia – zaznaczenie kropelką aktualnego dnia tygodnia każdy dzień tygodnia ma przypisany określony kolor
 • Wizualizacja planu dnia - zaznaczanie wskazówką realizowanej aktywności- na zegarach zaznaczone są godziny, do których trwają poszczególne działania, pod nimi znajdują się piktogramy ukazujące rodzaje aktywności i przykłady zadań wykonywanych w danym przedziale czasowym.  
 • Wizualizacja listy obecności „Jestem w przedszkolu”: zaznaczanie breloczkiem z krasnalem swojej obecności w przedszkolu na tablicy ze zdjęciami dzieci – mobilizowanie do systematyczności i pamiętaniu o obowiązku.
 • Wizualizacja „Już potrafię” – zaznaczanie umiejętności dzieci, które już opanowały np. samodzielnie spożywam posiłki, samodzielnie myję się, rozbieram i ubieram itd.
 • Wizualizacja kalendarza urodzin – dzieci śledzą kto w najbliższym czasie będzie miał urodziny, jaki to miesiąc i pora roku.
 • Wizualizacja „Jestem dyżurnym” – dzieci uczą się pełnić rolę dyżurnego, starają się wywiązywać z podjętych obowiązków.

 

 

PAŹDZIERNIK 2017


POGODA- KONTYNUACJA PROJEKTU

 1. „Mały deszcz – duży deszcz” - Zabawy muzyczno-ruchowe do melodii A.Dvoraka „Taniec Słowiański”; „Deszczowa pogoda”-malowanie farbami akwarelowymi
 2. „Elementy Pogody” - Teatrzyk muzyczny z wykorzystaniem sylwet; zestaw zabaw ruchowych metodą opowieści ruchowej
 3. „Kalendarz Pogody” - Zespołowa praca techniczna; „Prognoza Pogody”- zabawa dydaktyczna.
 4. „Malarz i Czerwony Kwiatek” - Klucz do uczenia się MS II , sesja 35; Zestaw zabaw ruchowych met. W. Sherborne
 5. „Liście spadają, wieje wiatr..” -  Zabawy muzyczno-ruchowe wysnute z treści piosenki pt. „Jesień”;
 6. „Który parasol jest mój?”-zabawa dydaktyczna
 7. „Słoneczko” -   Piosenka „Słoneczko” inspiracją do rozmowy nt. korzystnego wpływu słońca; Praca plastyczna zbiorowa- malowanie palcami
 8. "Zaczarowany świat bębnów" -  Spotkanie z Muzyką Etniczną
 9. „Poznajemy termometr” -  Opowiadanie nauczycielki wg B. Forma „Pogoda” z użyciem pacynki, praca plastyczna „Termometr”
 10. „Zwijamy Tasiemkę” - Klucz do uczenia się MS II sesja 36; zestaw zabaw ruchowych met. zadaniową
 11. „Kolory jesieni” - Zabawy rytmiczno-ruchowe do piosenki „Poszła Ola”; „Jesienny bukiet”- praca plastyczna metodą kalkowania.
 12. „Koło mego ogródka” -  Opracowanie piosenki Metodą Dobrego Startu

PRZEDSZKOLAK BEZPIECZNY NA ULICY

 1. „O przechodzeniu przez ulicę” - Piosenka inspiracją do rozmowy nt. zachowania na przejściu dla pieszych; „sygnalizator”- praca plastyczna
 2. „Królowa Geometria i Królestwo Figur” - Klucz do uczenia się MS II, sesja 37; zestaw zabaw ruchowych metodą R.Labana
 3. „Kolorowe znaki” -  Wiersz K. Wiśniewskiego inspiracją do wylepiania plasteliną
 4. „Cisza na planie" - Koncert TOS; zestaw zabaw ruchowych na terenie przedszkolnym
 5. „Nie ufaj obcym” - Opowiadanie „Kuba i cukierki” inspiracją do rozmowy nt. zachowania podczas kontaktu z obcym, piosenka „Halo Panie Policjancie”

POZNAJEMY ŚRODKI LOKOMOCJI

 1. Tym dojadę, tym dolecę, tym dopłynę” -  wiersz M. Berowskiej „Kto najszybszy? Kto najważniejszy?” inspiracją do zabawy dydaktycznej; zabawy muzyczno-ruchowe do piosenki „Jedzie pociąg”
 2. „Samolot” - Teatrzyk na podstawie wiersza M.S. Ziemann inspiracją do zabawy ortofonicznej; malowanie farbami plakatowymi
 3. „Mój samochód” - Przeglądanie czasopism motoryzacyjnych inspiracją do wypowiedzi dzieci nt.
 4. „Mój wymarzony samochód”; tworzenie kolażu
 5. „Trzy Niebieskie Baloniki” -  Klucz do uczenia się MSII sesja 38, zestaw zabaw ruchowych met. zadaniową
 6. „Jadą Misie” - Piosenka inspiracją do rozmowy nt. podróży; zestaw zabaw ruchowych metodą opowieści ruchowej

Klucz do uczenia się

 • Sesja 35, „Malarz i Czerwony Kwiatek”
 • Sesja 36, „Zwijamy Tasiemkę”
 • Sesja 37 „Królowa Geometria i Królestwo Figur”
 • Sesja 38, „Trzy Niebieskie Baloniki”

Wizualizacja działań według koncepcji planu daltońskiego

 • Wizualizacja kolorów dnia – zaznaczenie kropelką aktualnego dnia tygodnia każdy dzień tygodnia ma przypisany określony kolor
 • Wizualizacja planu dnia - zaznaczanie wskazówką realizowanej aktywności- na zegarach zaznaczone są godziny, do których trwają poszczególne działania, pod nimi znajdują się piktogramy ukazujące rodzaje aktywności i przykłady zadań wykonywanych w danym przedziale czasowym.  
 • Wizualizacja listy obecności „Jestem w przedszkolu”: zaznaczanie breloczkiem z biedronką swojej obecności w przedszkolu na tablicy ze zdjęciami dzieci – mobilizowanie do systematyczności i pamiętaniu o obowiązku.
 • Wizualizacja kalendarza urodzin – dzieci przeanalizują kiedy, kto się urodził: w jakim miesiącu i jakiej porze roku – poszukają kto jeszcze w tym roku niemiał urodzin, rozbudzą więzi grupowe.
 • Wizualizacja pracy w parach i zespołach- łączenie dzieci w pary, zespoły, poprzez zawieszanie na tablicy w odpowiednich miejscach breloczków ze zdjęciami dzieci
 • Tablica zadań- nauczyciel wybiera jedno zadanie w każdym tygodniu, z którym dzieci zapoznają się w poniedziałki, Mogą je zrealizować w wolnym, wybranym przez siebie czasie, po zajęciach, zabawach, które są realizowane z całą grupą. Na wykonanie zadania dziecko ma tydzień czasu. Po ukończeniu zadania dziecko pokazuje efekt nauczycielce i zaznacza ukończenie swojego zadania, pracy na tablicy, wybierając odpowiedni magnes.

Zadanie tygodnia wg Planu Daltońskiego:

 1. „Ile ważą skarby jesieni?”- dz. Powinny układać na wadze taką samą ilość kasztanów i żołędzi oraz określić, co jest cięższe
 2. „Jak się ubrać?”- dz. Powinny oznaczać rysunki symbolami pory roku, dla której dany ubiór jest właściwy oraz otoczyć pętlą strój odpowiadający obecnej porze roku
 3. „Przejście dla pieszych”- ćwiczenia grafomotoryczne- dzieci powinny kreślić pasy według wzoru na karcie pracy
 4. „Od najmniejszego do największego”- dz. Powinny ułożyć samochody w kolejności od najmniejszego do największego, nazywać kolory samochodów

"Twórcze czwartki" w październiku -  prowadzenie zajęć pozwalających rozwijać dzieciom zdolności np.  - artystyczne (plastyczne, muzyczne, teatralne, ruchowe)  z wykorzystaniem różnorodnych technik oraz metod twórczych, - językowe i literackie- tworzenie wierszy i opowiadań, rymowanek – otwartość na propozycje i zainteresowania dzieci.

Współpraca ze środowiskiem:

 • "Zaczarowany świat bębnów"– spotkanie z Muzyką Etniczną-10.10.2017r. godz. 9:00
 • "Cisza na planie"- Koncert TOS-19.10.2017r. godz. 9:00

 

 

WRZESIEŃ 2017

WITAMY W PRZEDSZKOLU

 1. „Dziś wesoła nowina,  przedszkole się zaczyna” -   opowiadanie nauczyciela wg M. Kownackiej z użyciem pacynki, zabawy muzyczno – ruchowe wysnute z treści piosenki pt. „ Przedszkolaczek”
 2. „ Zabawki” -    słuchanie wiersza I. Salach, nauka piosenki pt. „ Przedszkolaczek”
 3. „ Powspominajmy wakacyjne przygody”  -    rozmowa połączona z oglądaniem zdjęć, zestaw zabaw ruchowych  metoda zadaniowa
 4. „Zaczarowany bączek ” Klucz do uczenia się MS II, sesja 31,
 5. „Aerobik  z kolegą”- zestaw   gimnastyki rytmicznej wg A .M . Kniessów
 6. „ Mój znaczek” -  rysowanie kredkami świecowymi, opowieść ruchowa „Bunt zabawek”, zabawa ortofoniczna „ Półka z zabawkami”
 7. „ Każdy się postara” -    słuchanie opowiadania I. Salach ilustrowane sylwetą,  zestaw zabaw ruchowych wg metody W. Sherborn „ Dzień  przedszkolaka”
 8. „ Galeria Krasnoludka” -    malowanie farbami plakatowymi nt.: „Wakacyjne wspomnienia”, zestaw zabaw ruchowych m. zadaniowa
 9. „Kto jest wyższy? ”    Klucz do uczenia się MS II, sesja 32,
 10. zestaw zabaw ruchowych (w pobliskim lasku,      wykorzystaniem naturalnych przeszkód ),   dzieci powinny rozwijać  umiejętność porównywania wysokości, wykonywać swobodnie podskoki i biegi, biegać slalomem ćwiczyć duże grupy mięśniowe, przechodzić po podwyższeniu, wchodzić na drabinki, zjeżdżać ze zjeżdżalni, chętnie uczestniczyć we wspólnych zabawach, bezpiecznie korzystać ze sprzętów terenowych.
 11. „ Zamek na piasku” -    historyjka obrazkowa  na podstawie opowiadania Z. Witosławskiego, zestaw zabaw ruchowych z elementami W. Sherborn
 12. „ Tu jest nam dobrze” -    opowiadania twórcze dzieci, śpiew indywidualny i zbiorowy
 13. „ Przedstaw rytm inaczej” -    zabawa w myślenie - manipulowanie mozaiką geometryczną,  zabawy badawcze „ Na czym można zagrać”
 14. „  Pomagamy sobie” -    rozmowa połączona z działaniem, zestaw zabaw ruchowych na terenie boiska UMK
 15. „ Hałasek” -    opowiadanie pacynki wg I. Salach,  zestaw zabaw ruchowych z elementami Labana

 JESTEŚMY SAMODZIELNI   

 1. „ U starszych kolegów” -   rozmowa połączona z obserwacją, słuchanie piosenki pt. „ Chodź kolego”
 2. Figurkowe pieniądze” -  Klucz do uczenia się MS II, sesja 33, zestaw zabaw ruchowych na terenie przedszkolnym, zabawy w piaskownicy „ Przygotowujemy  obiad”
 3. „ Kto posprząta?” -    opowiadanie nauczyciela,  wydzieranie z kolorowego papieru nt. dowolny, zestaw zabaw ruchowych metoda zadaniowa
 4. „Bądź Krasnoludkiem” -    zabawa ilustracyjna do piosenki, zabawy oddechowe „ Papiery do kosza”, słuchanie wiersza R. Przymusa
 5. „  Co mi jest potrzebne ?” -    zabawa dydaktyczna wg Z. Bogdanowicz, zestaw zabaw ruchowych
 6. „ Kto to jest dyżurny ?” -    teatrzyk z wykorzystaniem sylwet wg opowiadania nauczyciela wprowadzenie dyżurów – wg koncepcji planu daltońskiego

POGODA -  projekt edukacyjny

DZIECKO: poznaje warunki atmosferyczne, dostrzega, rozpoznaje i nazywa  zmiany pogodowe związane ze zmieniającymi się porami roku.

Możliwe do realizacji zajęcia w trakcie realizacji projektu:

 1. „ Jaka dziś pogoda” -  spacer w najbliższej okolicy
 2. „ Chmury” -    rozmowa połączona z obserwacją, malowanie farbami plakatowymi na niebieskim tle  ( praca indywidualna lub zespołowa), zestaw zabaw ruchowych  metoda zadaniowa
 3. „   Głosy przyrody”  -    słuchanie wiersza pt. „ Chmurka” I. Salach, zabawy badawcze, zabawy słuchowe pt.  „Posłuchaj uważnie i powiedz...”   
 4. „ Wiatr i chmurki” -  zabawa ilustracyjna do treści piosenki, opowiadania twórcze dzieci nt. „ Moja deszczowa przygoda” lub na inny temat związany z pogodą podany przez dzieci
 5. Zabawa dydaktyczna „Kalendarz pogody” – dzieci powinny zapoznajemy się z wyglądem planszy i jej przeznaczeniem
 6. „ Jaką lubię pogodę” -    „ Spacer” rysowanie kredą na betonie na temat dowolny, zestaw zabaw ruchowych wg R. Labana
 7. „Na schodach” -  Klucz do uczenia się MS II, sesja 34, zestaw zabaw ruchowych na boisku UMK
 8.   Opracowanie piosenki pt: „ Wlazł kotek na płotek” – metodą dobrego startu

Współpraca z rodzicami

 1. Kontakty indywidualne
 2. Dostarczanie pomocy do zabaw i zajęć w przedszkolu
 3. Udział rodziców w głośnym czytaniu dzieciom w przedszkolu
 4. Zebranie ogólne i grupowe
 5. Pełnienie roli eksperta w trakcie realizacji projektu edukacyjnego

Wizualizacja działań wg koncepcji planu daltońskiego:

 • Wizualizacja kolorów dnia – zaznaczenie kropelką aktualnego dnia tygodnia każdy dzień tygodnia ma przypisany określony kolor
 • Wizualizacja planu dnia - zaznaczanie wskazówką realizowanej aktywności- na zegarach zaznaczone są godziny, do których trwają poszczególne działania, pod nimi znajdują się piktogramy ukazujące rodzaje aktywności i przykłady zadań wykonywanych w danym przedziale czasowym.  
 • Wizualizacja listy obecności „Jestem w przedszkolu”: zaznaczanie breloczkiem z krasnalem swojej obecności w przedszkolu na tablicy ze zdjęciami dzieci – mobilizowanie do systematyczności i pamiętaniu o obowiązku.
 • Wizualizacja kalendarza urodzin – dzieci przeanalizują kiedy, kto się urodził: w jakim miesiącu i jakiej porze roku – poszukają kto pierwszy  w nowym roku będzie miał urodziny, rozbudzą więzi grupowe.

Zadanie tygodnia wg planu daltońskiego:

 • „Idą dzieci do przedszkola” – ćwiczenia grafomotoryczne- dzieci powinny rysować linię od dzieci do przedszkola, pokolorować obrazek, wierzyć we własne możliwości.
 • „Przedszkole” budowanie w parze z klocków drewnianych – dzieci powinny z wybranych klocków drewnianych zbudować budynek przestrzenny, porównać wielkości klocków, przeliczyć ich ilość w dostępnym zakresie, zgodnie współpracować.
 • „Puzzle- parasol ”-składanie całości obrazka z pociętych części i naklejanie na kartkę – dzieci powinny rozwijać spostrzegawczość wzrokowo- ruchową, łączyć elementy w całość, doprowadzić pracę do końca.

 

"Twórcze czwartki" we wrześniu -  prowadzenie zajęć pozwalających rozwijać dzieciom zdolności np.  - artystyczne (plastyczne, muzyczne, teatralne, ruchowe)  z wykorzystaniem różnorodnych technik oraz metod twórczych, - językowe i literackie- tworzenie wierszy i opowiadań, rymowanek – otwartość na propozycje i zainteresowania dzieci.