logopeda; Joanna Banaszak

 

Wrzesień

 1. Uzyskanie zgody rodziców na badania logopedyczne i udział dzieci w zajęciach terapii logopedycznej.
 2. Przeprowadzenie badań przesiewowych wśród wszystkich dzieci przedszkolnych w celu wyłonienia dzieci z wadami wymowy i zaburzeniami komunikacji.
 3. Obserwacja uczestnicząca w grupie dzieci 3- letnich.
 4. Sporządzenie listy dzieci z wadami wymowy z poszczególnych grup przedszkolnych.
 5. Poinformowanie dyrektora przedszkola oraz nauczycieli o wynikach diagnozy w celu ujednolicenia oddziaływań terapeutycznych i wychowawczych na dziecko.
 6. Poinformowanie rodziców o zakwalifikowaniu się ich dzieci na terapię logopedyczną.
 7. Ustalenie terminu spotkań z rodzicami, dzieci z wadami wymowy, w celu przeprowadzenia wywiadu  i  rozmowy na temat  roli rodziców w przebiegu terapii
 8. Poinformowanie rodziców o zakończonej terapii u dzieci, u których potwierdzono postępy w pracy nad prawidłową wymową.
 9. Przeprowadzenie zajęcia w grupie dzieci 3 - letnich z zakresu wczesnej profilaktyki mowy

Październik

 1. Konsultacje z rodzicami i wywiady na temat dotychczasowego rozwoju mowy dzieci. Omówienie dotychczasowego przebiegu terapii oraz zasad współpracy z logopedą w ramach profilaktyki, opieki i terapii logopedycznej.
 2. Przekazanie rodzicom zaleceń w formie pisemnej, dla dzieci  z zaburzeniami mowy, objętych opieką logopedyczną.
 3. Założenie zeszytów z zaleceniami i ćwiczeniami do realizacji z rodzicami w domu, dla dzieci zakwalifikowanych do udziału w terapii logopedycznej.
 4. Terapia dzieci z zaburzeniami mowy. Prowadzenie ćwiczeń korekcyjnych indywidualnie lub w małych grupach celem uzyskania poprawnej wymowy.
 5. Przeprowadzenie zajęcia w grupie dzieci 3 – letnich z zakresu wczesnej  profilaktyki mowy.


Listopad

 1. Terapia dzieci z zaburzeniami mowy. Prowadzenie ćwiczeń korekcyjnych indywidualnie lub w małych grupach celem uzyskania poprawnej wymowy.
 2. Systematyczne prowadzenie zeszytów  z zestawami ćwiczeń domowych dla dzieci objętych terapią logopedyczną.
 3. Przeprowadzenie zajęcia w grupie dzieci 3 – letnich z zakresu wczesnej profilaktyki mowy.
 4. Warsztatowe zajęcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami mowy.
 5. Test sprawności artykulatorów wśród dzieci zakwalifikowanych na terapię logopedyczną.


Grudzień

 1. Terapia dzieci z zaburzeniami wymowy. Prowadzenie ćwiczeń korekcyjnych indywidualnie lub w małych grupach celem uzyskania poprawnej wymowy.
 2. Systematyczne prowadzenie zeszytów  z zestawami ćwiczeń domowych dla dzieci objętych terapią logopedyczną.
 3. „Planszówki dla języka i dla główki” – Dni Gier Logopedycznych;  korekta wymowy poprzez ulubione gry dla dzieci uczęszczających na terapię logopedyczną
 4. Przeprowadzenie zajęcia w grupie dzieci 3 – letnich z zakresu wczesnej      profilaktyki mowy.


Styczeń

 1. Terapia dzieci z zaburzeniami wymowy. Prowadzenie ćwiczeń korekcyjnych indywidualnie lub w małych grupach celem uzyskania poprawnej wymowy.
 2. Systematyczne prowadzenie zeszytów  z zestawami ćwiczeń domowych dla dzieci objętych terapią logopedyczną.
 3. Przeprowadzenie zajęcia w grupie dzieci 3 – letnich z zakresu wczesnej      profilaktyki mowy.
 4. Opracowanie wraz z dziećmi zestawu ulubionych  wierszyków i rymowanek utrwalających prawidłową artykulację głosek.
 5. Podsumowanie efektów terapii logopedycznej i opracowanie wniosków oraz kierunku dalszego przebiegu terapii w II semestrze

Luty

 1. Terapia dzieci z zaburzeniami wymowy. Prowadzenie ćwiczeń korekcyjnych indywidualnie lub w małych grupach celem uzyskania poprawnej wymowy.
 2. Systematyczne prowadzenie zeszytów  z zestawami ćwiczeń domowych dla dzieci objętych terapią logopedyczną.
 3. Ogłoszenie konkursu wewnątrzprzedszkolnego na „Najśmieszniejszą minkę przedszkolaka”.
 4. Przeprowadzenie zajęcia w grupie dzieci 3 – letnich z zakresu wczesnej  profilaktyki mowy.

Marzec

 1. Terapia dzieci z zaburzeniami wymowy. Prowadzenie ćwiczeń korekcyjnych indywidualnie lub w małych grupach celem uzyskania poprawnej wymowy.
 2. Systematyczne prowadzenie zeszytów  z zestawami ćwiczeń domowych dla dzieci objętych terapią logopedyczną.
 3. Przeprowadzenie zajęcia w grupie dzieci 3 – letnich z zakresu wczesnej  profilaktyki mowy.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu wewnątrzprzedszkolnego na najśmieszniejszą minkę przedszkolaka.
 5. Udział w przeglądzie wierszyków logopedycznych.

Kwiecień

 1. Terapia dzieci z zaburzeniami wymowy. Prowadzenie ćwiczeń korekcyjnych indywidualnie lub w małych grupach celem uzyskania poprawnej wymowy.
 2. Systematyczne prowadzenie zeszytów  z zestawami ćwiczeń domowych dla dzieci objętych terapią logopedyczną.
 3. Przeprowadzenie zajęcia w grupie dzieci 3 – letnich z zakresu wczesnej  profilaktyki mowy.
 4. Zajęcia otwarte z rodzicami z zakresu profilaktyki logopedycznej dla dzieci 3- letnich „Bawmy się razem”.

Maj

 1. Terapia dzieci z zaburzeniami wymowy. Prowadzenie ćwiczeń korekcyjnych indywidualnie lub w małych grupach celem uzyskania poprawnej wymowy.
 2. Systematyczne prowadzenie zeszytów  z zestawami ćwiczeń domowych dla dzieci objętych terapią logopedyczną.
 3. Przeprowadzenie zajęcia w grupie dzieci 3 – letnich z zakresu wczesnej  profilaktyki mowy.


Czerwiec

 1. Terapia dzieci z zaburzeniami wymowy. Prowadzenie ćwiczeń korekcyjnych indywidualnie lub w małych grupach celem uzyskania poprawnej wymowy.
 2. Systematyczne prowadzenie zeszytów  z zestawami ćwiczeń domowych dla dzieci objętych terapią logopedyczną.
 3. Przeprowadzenie zajęcia w grupie dzieci 3 – letnich z zakresu wczesnej  profilaktyki mowy.
 4. Podsumowanie efektów terapii logopedycznej i opracowanie wniosków oraz kierunku dalszego przebiegu terapii
 5. Przygotowanie dyplomów dla dzieci 6-letnich, za uzyskane efekty w terapii logopedycznej, w czasie edukacji przedszkolnej.
 6. Opracowanie i przekazanie w indywidualnych przypadkach zaleceń na wakacje (do ćwiczeń w domu pod kierunkiem rodziców).