Nauczyciel prowadzący. Ewelina Stawska, Magdalena Gronowska

MARZEC

Jestem Muzykiem

 1. „O trębaczu z wieży mariackiej” rozmowa na podstawie opowiadania Z. Chmurowej, zabawa dydaktyczna “instrumenty”
 2. „Mój instrument”- konstruowanie z różnorodnych materiałów, zabawy rytmiczno ruchowe
 3. „Orkiestra”- osłuchanie z piosenką, Zabawa ilustracyjna do piosenki.
 4. “Maluję nastrój muzyki”- malowanie akwarelową do utworu  F. Chopina Nokturn b-moll numer1.
 5. „Gdzie jest muzyka?”- zabawa dydaktyczne 
 6. "Gdzie są instrumenty?"  zestaw zabaw ruchowych 
 7. „Jestem muzykiem”- analogia personalna wstępem do zabaw tematycznych.
 • Zestaw porannych zabaw ruchowych nr.XXII wg M.Markowskiej 
 • „Za tamburynem”- zabawa orientacyjno- porządkowa,
 • „Instrumenty”- zabawa ruchowo naśladowcza 

„Zadania tygodnia - zaśpiewaj i wyklaszcz piosenkę “wlazł kotek na plotek”


Jestem  Aktorem

 1. „Teatr lalek”- wiersz M. Bartkowicza inspiracją do zabawy tematycznej.
 2. „Teatr cieni”-  na podstawie utworu T. Fiutowskiej 
 3. „Przedwiośnie w lesie”, zabawy ruchowe 
 4. „Korona dla króla”- wiersz D. Gellner „śmieszny zamek” inspiracją do wycinania 
 5. „W teatrze pantomimy”- zabawa pantomimiczna 
 6. „Kopciuszek idzie na bal”- teatr sylwet  inspiracją do zabawy ilustracyjnej  
 7. „Jestem aktorem”- analogia personalna, zabawa dydaktyczna “lalka”
 • Zestaw porannych zabaw ruchowych nrXXIII wg M.Markowskiej 
 • „Nastroje misia”- zabawa orientacyjno- porządkowa 
 • „Rycerze I smoki”- zabawa ruchowo naśladowcza

„Zadanie tygodnia”-  pokoloruj tylko te lalki, które śpią

Nadeszła Wiosna

 1. „Tulipany i hiacynty”- wiersz D.Gellnerowej „idzie wiosna” inspiracją do założenia hodowli tulipanów i hiacyntów.
 2. „Przebiśnieg”- ćwiczenia logorytmiczne inspiracją do lepienie kwiatów z plasteliny
 3. „Szukamy wiosny”- opowiadanianie H.Zdzitowieckiej inspiracja do poszukiwań wiosny w ogrodzie przedszkolnym.
 4. Rysowanie kredą.
 5. „O kotkach, które nie mruczą..."- opowiadanie Cz. Janczarskiego inspiracją do malowania akwarelą.
 6. „Zielona wiosna”-nauka piosenki, zestaw zabaw ruchowych wg M.Markowskiej nr XVI
 7. „W marcu jak w garncu”- spacer po osiedlu, 
 8. zabawa dydaktyczna „W marcu...”
 9. „Nadeszła wiosna”- zabawa dydaktyczna 
 10. „Krople deszczu”. Aktywne słuchanie muzyki - A.Vivaldi “Cztery pory roku-wiosna”
 •  Zestaw porannych zabaw ruchowych nr XXIV wg M.Markowskiej
 • „Kwiatek rośnie”- zabawa ruchowo naśladowcza 
 • „Przebiśniegi”- zabawa orientacyjno-porządkowa “

„Zadanie tygodnia” - zadanie twórcze,

Profilaktyka Mowy

Ćwiczenia usprawniające język i wargi:

 1. „Kotki pija mleczko”-poruszanie językiem, naśladowanie picia mleka
 2. „Kotki liczą swoje ząbki”- przesuwanie językiem po zębach ruchem okrężnym
 3. Ćwiczenia narządów artykulacyjnych:
 4. „Deszczyk”- oklepywanie warg palcami
 5. „Baloniki”- nadymanie policzków 
 6. „Łopatka”- szerokie rozkładanie języka

 Klucz Do Uczenia Się   Matematyka Sensoryczna

 • Sesja 11- Zabawa w chowanego    
 • Sesja 12- Tęczowa loteria z obrazkami
 • Sesja 13- Wieża zwierząt 1
 • Sesja 14- Wieża zwierząt 2

Realizacja Koncepcji Planu Daltońskiego

 • Systematyczne utrwalanie poczucia samodzielności, odpowiedzialności i współpracy wśród dzieci. Kształtowanie wiary we własne siły i możliwości, kształtowanie odpowiedzialności za wykonywanie podjętego zadania. Odwoływanie się do kącików, wizualizacji (odkładanie zabawek na miejsce, porządkowanie klocków, zaznaczanie swojej obecności na tablicy, plan dnia) Systematyczne pogadanki na temat współtworzenia bezpiecznego otoczenia. Uczenie się i przestrzeganie zasad warunkujących bezpieczeństwo swoje i innych. Przypominanie umów zawartych w kodeksie Misia. Zadania Tygodniowe.

Współpraca  Z Rodzicami I Środowiskiem

 • Spotkania czytelnicze w ramach akcji cala polska czyta dzieciom
 • Rozmowy, kontakty indywidualne z rodzicami

 

 

LUTY 2019r

MOJE MIASTO TORUŃ

 1. „ Poznajemy nasze miasto”-   zapoznanie z herbem i nazwą miasta, słuchanie legend. Zestaw zabaw ruchowych  z elementami metody twórczej   W. Sherborne.
 2. „ Toruń pachnie piernikami”- nauka   piosenki; wykonanie pierników z masy solnej  
 3. „Wielki Astronom”- przybliżenie dzieciom sylwetki Mikołaja Kopernika na podstawie  albumów przyniesionych przez nauczycielkę. Zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem ozobotów.
 4. „ Kosmos ”- dziecięce filozofowanie   oraz  wykonanie przestrzennego ufoludka
 5. „ Nad Toruniem”- opracowanie piosenki metodą Dobrego Startu; zestaw zabaw ruchowych w formie opowieści ruchowej.

W RÓŻNYCH  PORACH  DNIA

 • Realizacja Koncepcji Planu Daltońskiego. Wprowadzenie zadania tygodniowego. Na bieżąco utrwalanie poczucia, samodzielności, odpowiedzialności i współpracy wśród dzieci. Kształtowanie wiary we własne siły i możliwości, kształtowanie odpowiedzialności za wykonanie podjętego zadania. Odwoływanie się do  kącików,  wizualizacji.
 • Zabawa ruchowa poranna „ Rób to co ja” - dzieci powinny biegać na palcach w różnych kierunkach bez potrącania, szybko reagować na sygnały słowne i dźwiękowe.
 • Zestaw zabaw ruchowych z elem. metody twórczej R. Labana- dzieci w sposób swobodny powinny interpretować ruchem słyszana opowieść, przyjmować prawidłową postawę ciała w siadzie, staniu i chodzeniu
 • Zabawa ruchowa (z elementem biegu) „ Na Toruńskich ulicach”- dzieci będą poruszać się swobodnie lub pod dyktando: prosto, do tyłu, do przodu, na lewo, na prawo.
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Lot rakietą”-  dzieci będą rozwijać poczucie  przestrzeni, tworzyć z własnego ciała rakietę, na umówiony sygnał ruszać w kosmos i zatrzymywać się

NASZE ZMYSŁY

 1. „ Czy dobrze słyszę? ”-.zagadki słuchowe inspiracją zabawy matematycznej;  wykonanie „ dźwiękowych jajek niespodzianek”
 2. Co się ukryło w worku?- zagadki dotykowe , zestaw zabaw ruchowych metodą V. Sherbone  
 3. „ Oczy szeroko otwarte ”- teatrzyk sylwet na podstawie opowiadania   B. Szelągowskiej; wykonanie różowych okularów
 4. Co tak pachnie ?-  zagadki zapachowe , praca plastyczna– aromatyczne mandale
 5. Co to za potrawa ?-rozwiązywanie zagadek smakowych;  opowieść ruchowa na podstawie opowiadania „ Kulinarna przygoda”

W RÓŻNYCH  PORACH  DNIA

 • Systematyczne pogadanki na temat współtworzenia bezpiecznego otoczenia. Uczenie się i przestrzeganie zasad warunkujących bezpieczeństwo swoje i innych. Przypominanie umów zawartych w Kodeksie Misia.
 • Zabawa ruchowa poranna (forma aerobicu) - dz. powinny naśladować ruchy osoby prowadzącej; koordynować ruch swojego ciała z muzyką.
 • Zestaw zabaw ruchowych (met. zadaniowa) - dz. powinny: wyrabiać poprawność ruchów, umiejętnie współdziałać z partnerem, ćwiczyć duże grupy mięśniowe poprzez ćw. naśladowcze (skakać, czworakować, biegać w różnych kierunkach, przechodzić po ławeczce); reagować na polecenia i sygnały n-lki.
 • Zabawa ruchowa z elementami równowagi „Zanieś śniadanie” – dz.  powinny: ustawić się w szeregu i przenieść krążek z woreczkiem do kolegi stojącego w odległości kilku kroków.
 • Zabawa ruchowa z elementem biegu „Leśne zwierzęta”- dz. powinny biegać swobodnie, na dźwięk instrumentu powinny naśladować ruchy zwierzęcia, którego nauczyciel pokaże na obrazku: zając – skoki, dzięcioł –stukanie dziobem w drzewo…itd. 
 • Zabawa ruchowa z elementem równowagi „ Przejście po kamieniach”- dzieci powinny przechodzić na palcach po kamieniach- krążkach; odzwierciedlając nastrój i tempo w muzyce


MÓJ PRZYJACIEL KOT- projekt edukacyjny

ETAP I – rozpoczęcie projektu

 • Spisanie siatki pojęciowej ( wstępnej)-zapisywanie wypowiedzi dzieci dotyczących ich doświadczeń związanych z kotami
  Spisanie siatki pojęciowej: czego jeszcze chcielibyśmy się dowiedzieć o Kotach? Kto może nam powiedzieć coś  więcej o Kotach?

ETAP II- realizacja projektu

 • Zorganizowanie kącika projektowego – zgromadzenie zdjęć , książek, widokówek , albumów związanych z omawianym tematem.
 • Co lubią koty? jak się myją? -  oglądanie prezentacji multimedialnej
 • Aaaaaa kotki dwa – nauka rymowanki usypianki
 • Wizyta eksperta- na wszystkie nurtujące pytania odpowie tata Basi, który odwiedzi nas z kotem Felkiem
 • Milutki jak kot- zabawa badawcza. Dzieci w sali będą próbowały znaleźć przedmioty i materiały, które w dotyku przypominają  sierść kota.
 • Kotek  ze skarpety- praca plastyczna z rodzicem
 • Zabawa badawcza- czy mleko może być kolorowe?
 • Kuzyni kota- prezentacja multimedialna inspiracją zabawy ruchowej
 • Zabawa matematyczna – dobieranie w pary różnych śladów kotów ( dachowca, geparda , rysia, tygrysa, lwa) 
 • „Kotek łapki myje”- nauka piosenki, ilustrowanie  ruchem jej tresci
 • 17.02.2018 Światowy Dzień Kota – wspólne świętowanie urodzin Kotka Kłopotka. Przebranie się za kota/ akcent kota
 • Karma dla kotów ze schroniska- zorganizowanie akcji charytatywnej w grupie  dla miejskiego schroniska 
 • Mój kot- praca plastyczna – wyklejanie z wełny
 • „Koty i płot”- zabawa matematyczna. Posługiwanie się określeniami „mały, duży” oraz dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni: nad, pod, obok itp.
 • Zestaw zabaw ruchowych ( metoda zadaniowa)
 • Zabawa ruchowa „ Kocie igraszki”
 • Czym się różnią koty?- zabawa dydaktyczna – odnajdywanie różnic między ilustracjami
 • „ Myszka”- masażyk relaksacyjny
 • „My jesteśmy kotki dwa”- zabawa ruchowo- rytmiczna
 • Koty bajkowe- systematyczne czytanie  książek, których bohaterami są koty  (Garfild, kot Filemon i Bonifacy, Kot w butach)

ETAP III- PODSUMOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO

 • Sposób dokumentacji ( zdjęcia, notatki, prace dzieci, wypowiedzi)
 • Wykonanie kotów przestrzennych
 • Zrobienie wystawki z prac plastycznych

KLUCZ DO UCZENIA

 • Sesja nr 9 „Wieże” – rozwijanie umiejętności porównywania rozmiarów przedmiotów dwuwymiarowych i porządkowanie ich według wielkości
 • Sesja nr 10 „Zabawa w chowanego” – rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania 7 kolorów spektrum 
 • Sesja nr 11 „Figurkowe ludziki idą spać” – rozwijanie umiejętności dobierania figur do pasujących schematów


Współpraca z rodzicami i środowiskiem Zajęcia plastyczne z rodzicem

 • Zebranie grupowe 19.02.2019
 • Spotkanie z muzyką etniczną 14.02.2019
 • Rozmowy , kontakty indywidualne z rodzicami
 • Spotkania czytelnicze w ramach akcji „ Cała Polska czyta dzieciom”