Nauczyciel prowadzący. Ewelina Stawska, Magdalena Gronowska

 

WRZESIEŃ 2018

„Moje  Przedszkole” - Projekt edukacyjny

Etap I – rozpoczęcie projektu
Spisanie siatki pojęciowej ( wstępnej)- zapisywanie wypowiedzi dzieci dotyczących tego co wiedzą na temat  przedszkola?
Spisanie siatki pojęciowej- co chcą się dowiedzieć o przedszkolu?  Kto może im powiedzieć coś o przedszkolu?

Etap II – realizacja projektu

Sposób realizacji (przykładowe zajęcia)

 • Zorganizowanie kącika projektowego „ My w przedszkolu”. Zapoznanie dzieci z tablicą obecności, na której dzieci samodzielnie będą oznaczały swoja obecność w przedszkolu oraz wyjście do domu.
 • „ Kolory dnia”- zapoznanie dzieci, że każdy dzień oznaczony jest innym kolorem. Nauczą się identyfikowania dni tygodnia , zanim jeszcze nauczą się odczytywać ich nazwy. Za pomocą specjalnego suwaka będą wiedzieć jaki mamy dzisiaj dzień tygodnia. 
 • Zapoznanie  dzieci w  „Rytmem dnia w przedszkolu”. Dzieci za pomocą ilustracji prezentujących w sposób symboliczny różne działania i aktywności ustalają przebieg dnia. Używając wskaźnika będą wiedziały co  aktualnie się dzieje i co czeka je za chwilę.
 • „ Nasze zasady” -wyprowadzenie zasad dotyczących bezpieczeństwa w przedszkolu oraz podczas zabawy na sprzęcie terenowym i zakazu oddalania się z wyznaczonego terenu.
 • Wdrażanie do uczestnictwa w zajęciach z całą grupą. Zapoznanie z kącików tematycznych oraz ich wyposażeniem. Wyrabianie nawyków porządkowania miejsca zabawy, odkładania zabawek na wyznaczone, stałe miejsca
 • „Jestem sobie przedszkolaczek”- osłuchanie z piosenką
 • Integrowanie grupy. Utrwalanie  znajomości imion  i koleżanek. Wdrażanie do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami do przestrzegania reguł zabawy.
 • Doskonalenie czynności samoobsługowych: ubieranie się i rozbieranie, spożywanie posiłków, sygnalizowanie potrzeb i korzystanie z toalety.
 • „ Plaster miodu”- malowanie plastra miodu darami natury ( szyszkami)
 • Co można robić w przedszkolu? - swobodne wypowiedzi, nabywanie odwagi i umiejętności wypowiadania własnych myśli
 • „Kolorowe kredki w pudełeczku noszę”- słuchanie opowiadania ilustrowanego pacynką. Malowanie kredkami świecowymi na dowolny temat; obserwacja umiejętności posługiwania się kredką, zwrócenie uwagi na swobodne kreślenie po kartce; budzenie zadowolenia  dzieci z wykonanej przez siebie pracy
 • „ Misie dwa”- zabawa ruchowo- muzyczna
 • „ Witające się rączki”- zabawa ilustracyjna ruchem do wiersza K. Sąsiadka
 • „ W ogrodzie przedszkolnym”- zabawy na terenie przedszkolnym
 • „Jestem sobie przedszkolaczek”- przedstawianie treści piosenki za pomocą ruchu i gestu, podejmowanie prób wspólnego zaśpiewania refrenu piosenki
 • „ Zgaduj- zgadula”- rozwiązywanie zagadek obrazkowych dotyczących zabawek ( po odsłoniętym fragmencie)
 • „Kłopoty Misia Grzecznisia”- historyjka obrazkowa. Dokonywanie podziału na ilustracje z dobrym zachowaniem i ze złym zachowaniem. Uzasadnianie swojego wyboru
 • „Droga do przedszkola”- gra ściganka wg Gruszczyk-Kolczyńskiej.  Poznawanie zasad gy. Wzmacnianie odporności emocjonalnej
 • „Odgłosy wakacji”-  zabawa słuchowa. Rozpoznawanie odgłosów charakterystycznych dla różnych środowisk np. szum fal, krzyk mew, szum drzew itp. 
 • „ Miś Puchaty” – praca plastyczna. Malowanie konturu misia patyczkiem do uszu i farba plakatową
 • „Zwiedzamy przedszkole”-  poznawanie pomieszczeń przedszkolnych
 • „ Mało nas” – opracowanie piosenki metoda Dobrego Startu. Odpowiadanie na pyt. Nauczycielki dotyczące treści piosenki. Kreślenie linii z zachowaniem prawidłowego kierunku kreślenia
 • Nasze przedszkole”- praca plastyczna- rysowanie kredkami. Zachęcanie do wykorzystania całej palety barw.
 • Zabawy rozwijające słuch fonematyczny- odtwarzanie słyszanych rytmów za pomocą klaskania, tupania itp.; rozpoznawanie odgłosów z otoczenia
 • „ Kto pracuje w przedszkolu?”-  zgłębianie wiedzy na temat pracy  i obowiązków: pani Dyrektor , pani Intendent oraz pani Kucharki
 • „ Ruda marcheweczka”- osłuchanie z piosenką ,  ilustrowanie treści ruchem i gestem (np. krojenie marchewki, wyciskanie soku itp.) 
 • „ My przedszkolacy”- wykonanie swojego portretu z użyciem sylwety, stworzenie  z portretów obrazu grupy wokół napisu „ My Przedszkolacy”
 • Zestaw zabaw ruchowych- „Rymowana gimnastyka dla smyka”- zabawy ruchowe  przy muzyce. Ćwiczenia dużych grup mięśniowych , mięśni brzucha , skręty tułowia, głowy, szyi, skłony w pozycjach wysokich i niskich
 • „ Co ukryło się w pudełku?”- zabawa dotykowa. Rozpoznawanie przyborów toaletowych po kształcie, nazywanie i wyjaśnianie do czego służą
 • „Okulary”-  humorystyczna inscenizacja wiersza J. Tuwima , wykonanie okularów poprzez ozdabianie z gotowych wyciętych elementów ( kropki , kreski, paski z papieru)
 • „ Kto to jest przedszkolak?”- swobodne wypowiedzi dzieci do gazetki przedszkolnej
 • „ Moje przedszkole”- budowanie z dowolnych klocków

FAZA III  -  zakończenie projektu
Wykonanie makiety Przedszkola Miejskiego nr 17 im. Fryderyka Chopina
Zamieszczenie w gazetce przedszkolnej wypowiedzi dzieci
„ Co to jest Przedszkole?”
Wspólne świętowanie podczas Pasowania na Przedszkolaka


W RÓŻNYCH  PORACH  DNIA


Realizacja Koncepcji Planu Daltońskiego

 • Na bieżąco utrwalanie poczucia, samodzielności, odpowiedzialności i współpracy wśród dzieci. Kształtowanie wiary we własne siły i możliwości, kształtowanie odpowiedzialności za wykonanie podjętego zadania. Odwoływanie się do  kącików,  wizualizacji.
 • Systematyczne pogadanki na temat współtworzenia bezpiecznego otoczenia. Uczenie się i przestrzeganie zasad warunkujących bezpieczeństwo swoje i innych. Przypominanie umów zawartych w Kodeksie Misia
 • „ Jestem bezpieczny”- uczestniczenie dzieci w próbnych alarmach. Nauka szybkiego reagowania na sygnały. Poznanie drogi ewakuacyjnej
 • Zabawa ruchowa z elementami równowagi „Zanieś śniadanie” – dz.  powinny: ustawić się w szeregu i przenieść krążek z woreczkiem do kolegi stojącego w odległości kilku kroków.
 • Zabawa ruchowa z elementem biegu „Leśne zwierzęta”- dz. powinny biegać swobodnie, na dźwięk instrumentu powinny naśladować ruchy zwierzęcia, którego nauczyciel pokaże na obrazku: zając – skoki, dzięcioł –stukanie dziobem w drzewo…itd. 
 • Zabawa ruchowa z elementem równowagi „ Przejście po kamieniach”- dzieci powinny przechodzić na palcach po kamieniach- krążkach; odzwierciedlając nastrój i tempo w muzyce
 • Zabawa ruchowa z elementem biegu „Odszukaj parę” - dz. powinny biegać bez potrącania, na przerwę w muzyce dobrać się parami zgodnie z posiadanym znaczkiem, nazwać przedstawioną na nim figurę geometryczną oraz określić kolor.
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „ Ptaszki w gniazdach” -dzieci po wykonaniu czynności o charakterze naśladowczym, wracają  na swoje miejsce oznaczone przyborem ( krążkiem)i czekają na kolejny wylot
 • Zabawa ruchowa poranna (forma aerobicu) - dz. powinny naśladować ruchy osoby prowadzącej; koordynować ruch swojego ciała z muzyką
 • Zestaw zabaw ruchowych (met. zadaniowa) - dz. powinny: wyrabiać poprawność ruchów, umiejętnie współdziałać z partnerem, ćwiczyć duże grupy mięśniowe poprzez ćw. naśladowcze (skakać, czworakować, biegać w różnych kierunkach, przechodzić po ławeczce); reagować na polecenia i sygnały n-lki.

Współpraca z rodzicami i   środowiskiem

 • Dni adaptacyjne
 • Rozmowy indywidualne w celu skrócenia okresu adaptacji dzieci do nowych warunków i środowiska przedszkolnego
 • Zebranie grupowe
 • Spotkania czytelnicze w ramach akcji „ Cała Polska czyta dzieciom”