Nauczyciel prowadzący. Małgorzata Wiese, Marta Bobińska

 

STYCZEŃ

Karnawałowy Dzień Babci i Dziadka

 1. Muzyczny kwiatek dla babci - Improwizacja ruchowa przy piosence „Żyj nam, babciu, długo”; nauka piosenki.„Kwiatek dla babci i dziadka”- praca plastyczna
 2. Upominki dla babci i dziadka - Zabawa przy piosence „Gimnastyczna wyliczanka”, nauka piosenki metodą dobrego startu. Laurka dla babci i dziadka
 3. Tańczymy polkę- Zapoznanie z inscenizacją z okazji Dnia babci i Dziadka.
 4. „Polka Tramblanka”- słuchanie utworu, zapoznanie z figurami tanecznymi, wspólny taniec.
 5. Co mamy do pary?- Zabawy ruchowe przy piosence „Droga babciu, drogi dziadku”, nauka piosenki. Wyliczanka- rozśpiewanka.
 6. Portrety- portret babci i dziadka – praca plastyczna
 7. Zabawa dydaktyczna „Kto szybciej, babcia czy dziadek?”
 8. Bal w przedszkolu –„Bal kostiumowy w przedszkolu” - zabawa dydaktyczna, wykonywanie karnawałowych rekwizytów
 9. Wiemy jak się zachować- Teatrzyk kukiełkowy przedstawiony przez nauczyciela.
 10. Karnawał dla wszystkich – zabawy karnawałowe „ Dwóm tańczyć się zachciało”, „Brykające tygryski”, „Taniec z balonem”. Poznajemy pojęcia określające relacje „duży- większy”, „mały – mniejszy”, „taki sam”
 11. Bal jak w bajce –oglądanie bajki o Kopciuszku i rozmowa
 • Zestaw zabaw ruchowych nr X (wg Wlaźnik).
 • Aerobik przy muzyce-ćwiczenia według pomysłu dzieci.
 • Zabawa bieżna „Kto szybciej?”
 • Zabawa ruchowo-naśladowcza „Chodzimy na różne sposoby”.
 • Zabawa bieżna „Dogoń swoja parę”.

Zimo, pobaw się z nami

 1. Zagadkowa zima - Obserwacja przyrody. Swobodne wypowiedzi na temat zaobserwowanych zjawisk. Rozwiązywanie zagadek o tematyce zimowej
 2. W zimowych rytmach - „Taniec śnieżynek” przy muzyce A. Vivaldiego „Cztery pory roku” Zima. Malowanie do muzyki- metoda dobrego startu. Inscenizacja piosenki „Jadą sanie”
 3. Bezpieczne zimowe zabawy - Słuchanie opowiadania „Zabawy na śniegu”. Układanie gry matematycznej „Po śladach”.
 4. Bałwankowa rodzina - Zabawa ilustracyjna przy piosence „Śniegowy bałwanek”.„Bałwanek”- wyklejanie rysunku.
 5. Zimowa sanna - Zabawy koordynująco-ruchowe przy piosence „Zimowa wyliczanka”.„Zimowe śnieżki” – zabawa ruchowa połączona z przeliczaniem.
 • Wierszyki paluszkowe, pokazywane wierszyki
 • Zestaw zabaw ruchowych nr IX (wg Wlaźnik).
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Znajdź swojego opiekuna”.
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Pieski i zające”.
 • Zabawa bieżna „Przynieś piłkę”.
 • ćwiczenia oddechowe

Obserwujemy, co robią zimą ptaki

 1. Witamy w karmniku - Wykonanie pracy plastycznej „Ptaki w karmniku” ,„Cztery pory roku” Zima- kształtowanie płynności i estetyki ruchu
 2. Zwierzęta zmieniają futerka - Słuchanie opowiadania E. Szelburg - Zarębina „Kto szedł do babulki po nowe odzienie”. Praca plastyczna „tworzymy ubrania dla zwierząt”
 3. Goście w karmniku - Słuchanie opowiadania S. Szuchowej „Spiżarnia dla ptaków” – poznanie nazw wybranych ptaków zimujących w Polsce. Zabawa dydaktyczna „Trzy karmniki”
 • Wierszyki paluszkowe, pokazywane wierszyki
 • Zestaw zabaw ruchowych nr IX (wg Wlaźnik).
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Wróbel, karmnik i zima”.
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Ptaszki do karmnika”.
 • Ćwiczenia oddechowe

Realizacja planu daltońskiego:

 • Jestem w przedszkolu – codzienne zaznaczanie swojej obecności na tablicy. Utrwalanie nazw dni tygodnia i kalendarza daltońskiego
 • Jestem dyżurnym – kontynuacja rozwoju poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania. Wzbudzanie u poczucia samodzielności i słuszności w niesieniu pomocy innym.
 • Jestem odkrywcą – stały dostęp do kącika badawczego. Rozwianie ciekawości poznawczej i chęci samodzielnego zdobywania wiedzy i doświadczania.
 • Zadania daltońskie – rozwiązywanie zadań ze sfery słuchowej, matematycznej i plastycznej.

Klucz do uczenia się- matematyka sensoryczna 1

 • Sesja 9 Wieża – budowanie wieży z 3 kwadratów
 • Sesja 10 Zabawa w chowanego – ukrywanie figurowych dzieci w „pokojach” tego samego koloru
 • Sesja 11 Figurkowe ludziki idą spać – dobieranie figur do pasujących szkiców

Współpraca z rodzicami i środowiskiem

 • 11.01 - Dzień Babci i Dziadka
 • 30. 01 – bal karnawałowy w przedszkolu
 • 31.01 – koncert muzyków TOS „karnawał w Rio i gorące rytmy”
 • Kontynuacja czytania bajek przez rodziców
 • Spacery w okolicy przedszkola
 • Zaangażowanie rodziców do organizacji balu dla dzieci

 

 


GRUDZIEŃ 2018

Skąd się bierze węgiel?

 1. „Kopalnia"- rozmowa przy obrazkach, słuchanie piosenki „Hej w kopalni”
 2. „Górnik w kopalni"- historyjka obrazkowa ; wydzieranka „Wagoniki z węglem:”
 3. .Górnik pracuje – górnik świętuje”- zabawa dydaktyczna; rysowanie węglem drzewnym na temat dowolny lub górnika.
 4. „Co otrzymujemy z węgla?”- słuchanie wiersza „Węglowa rodzinka” M. Terlikowskiej; śląskie zabawy taneczne Grozik, Koziorajka
 5.  „Węgiel i sól” – zabawy badawcze; zestaw zabaw ruchowych „Górnicy jadą do kopalni” z elem. metody twórczej Labana

Zadanie do wykonania ( real. planu daltońskiego) – zabawa z czarnym kleksem- rozdmuchiwanie kropli czarnej farby na kartce papieru.

 W OCZEKIWANIU NA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA projekt edukacyjny
I Etap rozpoczęcie projektu

 • Sporządzenie siatki tematycznej ( wstępnej) „Choinki”, ukazującej aktualny stan wiedzy dzieci na temat tradycji i symboliki Świąt 
 • Spisanie siatki pojęciowej; zadawanie pytań- Czego jeszcze chcielibyśmy się dowiedzieć o świętach?

Etap II  realizacja projektu

 1. Zorganizowanie kącika projektowego- świątecznego 
 2. Przy wigilijnym stole –rozmowa przy obrazku,  zapoznanie  ze zwyczajami świątecznymi
 3.  „Zapachy świąteczne” – pieczenie pierniczków
 4. „Świąteczne porządki” – zabawa dydaktyczna, prace porządkowe w kącikach zabaw
 5. „Świąteczne symbole”- zabawa dydaktyczna, odnajdywanie  symboli bożonarodzeniowych wśród innych 
 6. Wykonywanie łańcucha na choinkę – sklejanie pasków z kolorowego papieru
 7. Zielony gość- ubieranie choinki w sali
 8. Choinka-  wydzieranka. Wykonanie  drzewka z wykorzystaniem rolki papierowej 
 9. Z czym kojarzą ci się święta Bożego Narodzenia ?- skojarzenia słowne
 10. Co lubi święty Mikołaj? – twórcze wypowiedzi dzieci
 11. List do świętego Mikołaja- wyrażanie swoich marzeń, pragnień w formie rysunkowej i słownej
 12. Prezent  - układanie obrazka z 4 części
 13. Bombka - wycinanie lub wydzieranie
 14. Świąteczny obrazek – układanie kompozycji z figur geometrycznych lub z domina
 15. Wesołych świąt - redagowanie życzeń świątecznych i noworocznych dla dzieci, rodziców i wszystkich pracowników przedszkola. 
 16. Świąteczne śpiewanie przy choince - wspólne śpiewanie kolęd, pastorałek, piosenek świątecznych, zimowych.
 17. Prezentowanie się przed grupą. Próba akompaniowania na wybranym instrumencie.
 18. Ze śpiewem i tańcem przy choince – zabawy śpiewno- ruchowo- integracyjne. 
 19. Zestaw zabaw ruchowych. Zimowe zabawy z elementami metod twórczych – wyczuwanie własnego ciała, przestrzeni np. podczas zamieniania się „w bombkę”

Zadanie do wykonania ( realiz. planu daltońskiego )– odnajdywanie takich samych bombek, łączenie ich liniami
Zadanie do wykonania – dokończanie rysowania choinki. Ćwiczenia grafomotoryczne

Etap III podsumowanie projektu

 • zorganizowanie wystawy prac dziecięcych w galerii przedszkolnej
 • dokumentacja zdjęciowa z realizacji projektu

REALIZACJA PROGRAMU KLUCZ DO UCZENIA SIĘ

 • sesja 6 – Królestwo figur – chusteczki dla figurowych ludzików – rozwijanie umiejętności  rozpoznawania wybranych figur, poznawanie owalu i prostokąta
 • sesja 7 – Lalki i misie – porównywanie przedmiotów pod względem wielkości
 • sesja 8 – Szary książę i kolorowa księżniczka – rozwijanie umiejętności rozpoznawania siedmiu kolorów spectrum

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI  I ZE ŚRODOWISKIEM

 • Razem z mamą , razem z tatą -zorganizowanie warsztatów plastycznych – 10.12.2018
 • Pójdźmy wszyscy do stajenki-przedstawienie jasełkowe 14.12.2018
 • Kiermasz Bożonarodzeniowy – 13-14. 12.2018
 • Spotkanie z Mikołajem – zabawy z aktorami teatru Vaśka – 19.12.2018
 • Poczytaj mi mamo, tato…  - spotkania czytelnicze rodziców z dziećmi
 • Systematyczne rozmowy, kontakty indywidualne  z rodzicami
 • Spacery po osiedlu – oglądanie świątecznych dekoracji, wystaw sklepowych

 

LISTOPAD 2018
Kto Ty jesteś, Polak mały

 1. Nasz dom to Polska – Legenda o Lechu, Czechu i Rusie – inscenizacja, wyklejanie i kolorowanie Godła 
 2. Nasze symbole narodowe – Zapoznanie z wierszem „Barwy ojczyste”, Wykonywanie flagi według koncepcji dzieci
 3. Jesteśmy Polakami – Zabawa dydaktyczna „Prawda czy fałsz”, Zabawa ruchowo-słuchowa „Baczność - hymn Polski”
 4. Jestem dumny ze swojej rodziny, miejscowości, Ojczyzny – Tworzenie kącika polskich strojów regionalnych, zabawa muzyczna z instrumentami
 5. Niepodległa Polska – Film edukacyjny ”Polak mały”, Zabawa słowna metodą niedokończonych zdań
  - „Wróbelki” – zabawa z elementem podskoku
  - „Samochody” – zabawa orientacyjno- porządkowa
  - zestaw ćwiczeń porannych kształtujących duże grupy mięśniowe

Poznajemy pracę Listonosza

 1. Nasza Poczta – Wycieczka do Urzędu pocztowego
 2. Listopadowe listy – rozwiązywanie zagadek, „Wędrówka listu” – zabawa ilustracyjna
 3. Jedzie, jedzie Pan Listonosz – Spotkanie z Panem Listonoszem, drama – odgrywanie roli listonosza
 4. Wysyłamy listy – Zabawa dydaktyczna, znaczek pocztowy – wyklejanie liśćmi.
  - „Jestem piłką” – zabawa ruchowa, naśladowanie ruchów piłki
  -„Strumyk i drzewa” - zabawa z elementami biegu i podnoszenia rąk
  - Zestaw ćwiczeń porannych metodą Weroniki Sherborne

Jesienna pogoda

 1. Pada deszczyk, pada – zabawa paluszkowa, słuchanie opowiadania na podstawie tekstu Bożeny Formy.
 2. Jesienne czary – instrumentacja piosenki, zabawa z gestodźwiękami
 3. Jesienna Garderoba – Zabawa dydaktyczna, wykonywanie parasoli z talerzyków papierowych
 4. Deszczowe kropelki – zabawa muzyczno- ruchowa przy piosence, z wykorzystaniem elementów Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz., zabawa matematyczna
 5. Deszczowe chmury –Zestaw zabaw ruchowych „Jesienna pogoda”, „Deszczowe chmury” – malowanie i wycinanie techniką łączoną
 6. Szaruga jesienna – Słuchanie wiersza „Jesienna szaruga”, „Szaro, buro i ponuro” – wydzieranka techniką mokre w mokre
  - „Wiatr” – zabawa ruchowa
  - „Dzień i Noc” Czajkowskiego – zabawa ruchowa do muzyki
  - Zestaw ćwiczeń porannych kształtujących duże grupy mięśniowe

Przygotowanie ludzi i zwierząt do zimy

 1. Przygotowanie zwierząt leśnych do zimy- ćwiczenie grafomotoryczne, historyjka obrazkowa
 2. Listopadowe nastroje – zabawa matematyczna,  „Spadające liście”, malowanie farbami plakatowymi
 3. W spiżarni – zabawa dydaktyczna „Cebula fruwa”, zestaw zabaw ruchowych metodą A. M. Kniessów
 4. Pomagamy zwierzętom – spotkanie z leśniczym, praca techniczna z darów lasu.
 5. Co się zmieniło w polu i w ogrodzie? – Zabawy ilustracyjno-ruchowe, zabawa dydaktyczna – dostrzeganie różnic
  - „Ptaki piją wodę” – ćwiczenia szyi, skłony głowy w przysiadzie podpartym
  - „Spłoszone ptaki” – zabawa bieżna
  - Zestaw ćwiczeń porannych doskonalące podskoki obunóż, skłony tułowia, chodzenie małymi krokami

Realizacja Koncepcji Planu Daltońskiego
•    Rozwijanie poczucia samodzielności i współpracy.
•    Kształtowanie wiary we własne siły i umiejętności przy wykonywanych zadaniach.
•    Utrwalanie zasad panujących w grupie i branie odpowiedzialności za ich przestrzeganie

„Pada deszczyk”– OPRACOWANIE PIOSENKI METODĄ DOBREGO STARTU

Zadania tygodniowe według Planu Daltońskiego:

 • „Mapa Polski” – wybierz spośród 2 cieni map ten, który jest cieniem mapy Polski
 • Dobierz odpowiednie kolory kredek i pokoloruj nimi flagę Polski
 • Zaznacz w kółko Polską flagę i godło.
 • odrysuj prostokąt i narysuj kredkami własny znaczek pocztowy
 • „Praca na poczcie” –oznacz kółeczkiem elementy nie związane z pracą na poczcie
 • Złóż obrazek z 4 elementów i przyklej na kartkę
 •  Dorysuj 3 krople pod chmurką
 • Połącz z obrazkiem elementy które się na nim znajdują
 •  Dokończ rysunek parasola i pokoloruj na dowolne kolory
 • Ułóż z obrazków historyjkę w odpowiedniej kolejności
 • Ułóż obrazek z kasztanów
 • Połącz odpowiednie pożywienie do zwierząt  linią rysowaną

Współpraca z rodzicami i środowiskiem

 • kontynuacja akcji „poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato”- spotkania czytelnicze rodziców z dziećmi
 • Zaproszenie rodziców do przedstawiania dzieciom swoich zainteresowań lub zawodu jaki wykonują.
 • systematyczny kontakt i rozmowy indywidualne z rodzicami
 • spacery i wycieczki edukacyjne
 • spotkania z zaproszonymi gośćmi – nauka poprzez spotkania z ciekawymi osobami.

 

Październik 2018

JESIENNY KOSZ WITAMIN

 1. Smaczne śliwki i jabłuszka – wiersz inspiracją do wykonania owocowego kosza
 2. Owocowy szlaczek –zabawa dydaktyczna, zestaw zabaw ruchowych idziemy do sadu
 3. Szaszłyki owocowe – zabawy gospodarcze, opowieść ruchowa jesienny spacer
 4. Owocowe witaminki – instrumentacja piosenki , wydzieranka z krepy
 5. Na straganie –wiersz J. Tuwima , zabawa tematyczna w stragan 
 6. Koszyk pełen warzyw – zabawa dydaktyczna, zestaw zabaw ruchowych
 7. Kapuściana piosenka – zabawy taneczne, stemplowanie z warzyw
 8. Co z ogrodu, a co z sadu – teatrzyk sylwet na podstawie opowiadania I. Salach, lepienie ulubionego owocu i warzywa
 9. Wyprawa po zdrowie- gra ściganka, zestaw zabaw ruchowych

IDZIE LASEM PANI JESIEŃ

 1. Jesienny spacer – piosenka Ola i liście zaproszeniem do leśnego spaceru
 2. „Kolorowe liście” -wiersz „Jesień” D. Kossakowskiej  wycinanie liści z kolorowego papieru
 3. .Kasztanki – instrumentacja piosenki,  układanie kasztanowych kompozycji, zestaw zabaw ruchowych z  wykorzystaniem kasztanów
 4. „ Liściaste pieczątki” –malowanie farbą plakatową , zestaw zabaw ruchowych z elementami metod twórczych R.  Labana
 5. Jesienny wiatr – wiersz B. Głodkowskiej , improwizacje taneczne przy muzyce klasycznej z wykorzystaniem wstążek
 6. „ A w ogrodzie jeżyk śpi”-  opowiadanie H. Bechlerowej „Kolczatek”; lepienie jeża z masy solnej z wykorzystaniem igiełek sosnowych
 7. „Szal pani jesieni ” –zabawa dydaktyczna, opowieść rytmiczno – ruchowa
 8. Taniec liści – zabawy rytmiczno- ruchowe do piosenki Kolorowe liście; odbijanie palców „listków” na obrazku pnia drzewa
 9. Grzybobranie – gra ściganka , wykonywanie grzyba z nieużytków
 10. „Jesienne drzewa” -malowanie farbą plakatową zainspirowane muzyką F. Chopina Nokturnem op.9

JABŁKO projekt edukacyjny –c.d realizacji

REALIZACJA PROGRAMU KLUCZ DO UCZENIA SIĘ  Motyle część I

 • sesja 3 „Królestwo figur- figurowe herbatniki dla figurkowych ludzików ” dzieci będą; nazywać, rozpoznawać trzy figury- koło, kwadrat, trójkąt
 • sesja 4 „Ratowanie piskląt” dzieci będą; łączyć „drzwi” z „gniazdami” tego samego koloru. Rozwijać umiejętność dopasowywania kolorów
 • sesja 5 „ Matrioszka – dzieci będą -  ustawiać laleczki wg rozmiarów, chować w odpowiedniej kolejności

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI  I ZE ŚRODOWISKIEM

 • Uroczystość Pasowania na przedszkolaka- 19.10.2018
 • Poczytaj mi mamo, tato…  - spotkania czytelnicze rodziców z dziećmi
 • systematyczne rozmowy, kontakty indywidualne  z rodzicami
 • spacery po osiedlu

 

 

Wrzesień 2018


W naszej przedszkolnej rodzinie

 1. „Jestem przedszkolakiem”- opowiadanie nauczycielki ; zabawy integracyjne oraz rytmiczno- ruchowe do piosenek m.in. „Przedszkolaczek.
 2. Moja koleżanka, moi koledzy – wspólne opracowanie Kodeksu Motyli czyli Dobrego Kolegi.  Zabawy integracyjne przy muzyce
 3. Ulubione zabawy – rozmowa przy serii obrazków. Zestaw zabaw ruchowych „ wesołe zabawy”. Zabawy kostką mimiczną. 
 4. Moja ulubiona zabawka -  wyklejanie papierem kolorowym, zabawy ruchowe – twórcze jestem zabawką 
 5. Tu mam rękę, tu mam nogę – zabawy matematyczne – przestrzenne i rysunkowe.
 6. „Moje wakacje ”- rozmowa z pacynką na temat wakacji . Kolorowe kamienie – zabawy plastyczne – malowanie.  Zabawa ruchowa„ Letnie zabawy”
 7. Moja wizytówka czyli to lubię – zabawy plastyczne i rytmiczno- ruchowe przy piosence „Przedszkolaczek”
 8. „Motylkowe  zabawy”- zabawa ilustracyjna do piosenki „Mój przyjaciel motyl” zachętą do zabawy dydaktycznej „Gdzie jest motyl ?”
 9. „ Wspólnie dbamy o zabawki”- wiersz I. Salach pt. „Porządki” inspiracją do zabaw matematycznych. Zabawy z magicznym pudełkiem „Zgadnij co tu mam”
 10. „ Wesołe przedszkolaki”-  gry ściganka wg E. Kolczyńskiej. Zestaw zabaw ruchowych z wykorzystaniem małych obręczy

Bezpieczne przedszkolaki

 1. „Co się dzieje na ulicy?”- piosenka „Będę kierowcą” zaproszeniem do  spaceru po najbliższej okolicy i na skrzyżowanie ulic.
 2. Kolorowe samochody – zabawa dydaktyczna; zestaw zabaw ruchowych „na ulicy”
 3. „ Ważne auta” -  opowieść ruchowa z wykorzystaniem krążków ( ćw. profilaktyki mowy); samochody specjalistyczne- praca plastyczna
 4. „Zuch na drodze” -  wiersz A. Widzowskiej inspiracją do wykonania sygnalizacji świetlnej– praca plastyczna
 5. „Będę kierowcą” – piosenka inspiracją do zabaw rytmiczno- ruchowych; samochód -składanie obrazka z 2 lub 3 części
 6. „Przygoda Dudusia”- opowiadanie St. Szuchowej pt. „Przygoda z małpką” inspiracją do wykonania – narysowania „motylkowego” pociągu
 7. „Dziwne pojazdy” – rozmowa przy obrazach multimedialnych ( wykorzystanie tablicy interaktywnej ); mój pojazd manipulowanie mozaika geometryczną.  Zabawy słuchowe „co słychać na ulicy”
 8. Garaże –budowanie z klocków; zestaw zabaw ruchowych na terenie przedszkolnym

 

 • JABŁKO  projekt edukacyjny –termin realizacji IX- X 2018

Cele ogólne- poznawanie nazw i wyglądu różnych jabłek, wartości zdrowotnych, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, kształcenie świadomości ekologicznej, wrażliwości sensorycznej, estetycznej, pobudzanie aktywności twórczej m.in. poprzez działania plastyczne, improwizacje ruchowo- taneczne, muzyczne; kształtowanie odporności emocjonalnej oraz zdolności do wysiłku intelektualnego
Cele operacyjne

Dzieci;

 • wypowiadają się na określony temat, odpowiadają na pytania, próbują zadawać pytania, dzielą się swoją wiedzą, wzbogacają wiadomości,  nabywają  sprawność komunikacyjną, uczestniczą w planowanych działaniach, potrafią współpracować  ze sobą,

PLANOWANA AKTYWNOŚĆ
ETAP I – rozpoczęcie projektu
•    - Spisanie siatki pojęciowej ( wstępnej ) – zapisywanie wypowiedzi dzieci dotyczących ich zdobytych doświadczeń - Co wiemy o jabłkach?
•    - Spisanie siatki pojęciowej; zadawanie pytań- Czego chcemy się dowiedzieć o jabłkach? Kto nam może coś powiedzieć o jabłkach?
ETAP II – realizacja projektu – przykładowe fomy

 • Zorganizowanie kącika projektowego (z pomocą rodziców) 
 • Na straganie – wycieczka. Poznanie nazw różnych gatunków
 • Jabłkowe przysmaki- spotkanie – rozmowa z ekspertem 
 • Moje jabłko jest…-. zabawy słownikowe, opisywanie swoich spostrzeżeń, stosowanie jak największej ilości przymiotników.
 • Co można zrobić z jabłka…- swobodne wypowiedzi dzieci 
 • Wyprawa po jabłuszko- gra ściganka
 • Jabłko -  rysowanie ołówkiem, szkic
 • Jabłko- tworzenie myślowej mapy skojarzeniowej
 • Na straganie- zabawa tematyczna z wykorzystaniem wagi szalkowej
 • Jabłonka – piosenka do rysowania. Odtwarzanie wzoru różnymi technikami
 • Jabłonka, Małe czerwone jabłuszko, Czerwone jabłuszko –zabawy śpiewne, taneczne w parach do piosenek. Poznanie tańca- kujawiak, jego podstawowych kroków
 • Potocz jabłko…- zabawy integracyjne w kole
 • Quiz przyrodniczy  – rozwiązywanie zagadek słownych, obrazkowych, pantomimicznych o tematyce przyrodniczej
 • Owocowe puzzle – składanie obrazka z 4 części
 • Sprawne rączki - zabawy grafomotoryczne – łączenie ołówkiem wykropkowanych miejsc
 • ,,Poszukujemy piękna przyrody w otoczeniu przedszkola – spacery po osiedlu
 • Zapraszamy na ucztę – zabawy kulinarne, wykonywanie owocowych szaszłyków  
 • Zdrowo i sportowo- zabawy sportowe dzieci z rodzicami na terenie przedszkolnym. 

ETAP III  - podsumowanie projektu
•    Wykonanie plakatu zachęcającego do jedzenia jabłek
•    Wykonanie ulotek zachęcających do jedzenia jabłek
•    Wykonywanie albumu  ilustrowanego zdjęciami, szkicami, wierszami, rysunkami

REALIZACJA PROGRAMU KLUCZ DO UCZENIA SIĘ  Motyle część I
sesja 1 „Ukryj myszkę” dzieci będą; rozwijać umiejętność rozpoznawania siedmiu wybranych kolorów.
sesja 2 „Złap piłkę” dzieci będą; rozwijać umiejętność porównywania przedmiotów pod

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI  I ZE ŚRODOWISKIEM

 • Z uśmiechem witam przedszkole – zabawy adaptacyjne 30-31.08.2018
 • ogólne i grupowe zebranie z rodzicami 
 • Poczytaj mi mamo, tato…  - spotkania czytelnicze rodziców z dziećmi
 • systematyczne rozmowy, kontakty indywidualne  z rodzicami
 • wycieczka  na stragan
 • spacery po osiedlu