Nauczyciel prowadzący. Małgorzata Wiese, Ilona Przepiórka

 Wrzesień 2018


W naszej przedszkolnej rodzinie

 1. „Jestem przedszkolakiem”- opowiadanie nauczycielki ; zabawy integracyjne oraz rytmiczno- ruchowe do piosenek m.in. „Przedszkolaczek.
 2. Moja koleżanka, moi koledzy – wspólne opracowanie Kodeksu Motyli czyli Dobrego Kolegi.  Zabawy integracyjne przy muzyce
 3. Ulubione zabawy – rozmowa przy serii obrazków. Zestaw zabaw ruchowych „ wesołe zabawy”. Zabawy kostką mimiczną. 
 4. Moja ulubiona zabawka -  wyklejanie papierem kolorowym, zabawy ruchowe – twórcze jestem zabawką 
 5. Tu mam rękę, tu mam nogę – zabawy matematyczne – przestrzenne i rysunkowe.
 6. „Moje wakacje ”- rozmowa z pacynką na temat wakacji . Kolorowe kamienie – zabawy plastyczne – malowanie.  Zabawa ruchowa„ Letnie zabawy”
 7. Moja wizytówka czyli to lubię – zabawy plastyczne i rytmiczno- ruchowe przy piosence „Przedszkolaczek”
 8. „Motylkowe  zabawy”- zabawa ilustracyjna do piosenki „Mój przyjaciel motyl” zachętą do zabawy dydaktycznej „Gdzie jest motyl ?”
 9. „ Wspólnie dbamy o zabawki”- wiersz I. Salach pt. „Porządki” inspiracją do zabaw matematycznych. Zabawy z magicznym pudełkiem „Zgadnij co tu mam”
 10. „ Wesołe przedszkolaki”-  gry ściganka wg E. Kolczyńskiej. Zestaw zabaw ruchowych z wykorzystaniem małych obręczy

Bezpieczne przedszkolaki

 1. „Co się dzieje na ulicy?”- piosenka „Będę kierowcą” zaproszeniem do  spaceru po najbliższej okolicy i na skrzyżowanie ulic.
 2. Kolorowe samochody – zabawa dydaktyczna; zestaw zabaw ruchowych „na ulicy”
 3. „ Ważne auta” -  opowieść ruchowa z wykorzystaniem krążków ( ćw. profilaktyki mowy); samochody specjalistyczne- praca plastyczna
 4. „Zuch na drodze” -  wiersz A. Widzowskiej inspiracją do wykonania sygnalizacji świetlnej– praca plastyczna
 5. „Będę kierowcą” – piosenka inspiracją do zabaw rytmiczno- ruchowych; samochód -składanie obrazka z 2 lub 3 części
 6. „Przygoda Dudusia”- opowiadanie St. Szuchowej pt. „Przygoda z małpką” inspiracją do wykonania – narysowania „motylkowego” pociągu
 7. „Dziwne pojazdy” – rozmowa przy obrazach multimedialnych ( wykorzystanie tablicy interaktywnej ); mój pojazd manipulowanie mozaika geometryczną.  Zabawy słuchowe „co słychać na ulicy”
 8. Garaże –budowanie z klocków; zestaw zabaw ruchowych na terenie przedszkolnym

 

 • JABŁKO  projekt edukacyjny –termin realizacji IX- X 2018

Cele ogólne- poznawanie nazw i wyglądu różnych jabłek, wartości zdrowotnych, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, kształcenie świadomości ekologicznej, wrażliwości sensorycznej, estetycznej, pobudzanie aktywności twórczej m.in. poprzez działania plastyczne, improwizacje ruchowo- taneczne, muzyczne; kształtowanie odporności emocjonalnej oraz zdolności do wysiłku intelektualnego
Cele operacyjne

Dzieci;

 • wypowiadają się na określony temat, odpowiadają na pytania, próbują zadawać pytania, dzielą się swoją wiedzą, wzbogacają wiadomości,  nabywają  sprawność komunikacyjną, uczestniczą w planowanych działaniach, potrafią współpracować  ze sobą,

PLANOWANA AKTYWNOŚĆ
ETAP I – rozpoczęcie projektu
•    - Spisanie siatki pojęciowej ( wstępnej ) – zapisywanie wypowiedzi dzieci dotyczących ich zdobytych doświadczeń - Co wiemy o jabłkach?
•    - Spisanie siatki pojęciowej; zadawanie pytań- Czego chcemy się dowiedzieć o jabłkach? Kto nam może coś powiedzieć o jabłkach?
ETAP II – realizacja projektu – przykładowe fomy

 • Zorganizowanie kącika projektowego (z pomocą rodziców) 
 • Na straganie – wycieczka. Poznanie nazw różnych gatunków
 • Jabłkowe przysmaki- spotkanie – rozmowa z ekspertem 
 • Moje jabłko jest…-. zabawy słownikowe, opisywanie swoich spostrzeżeń, stosowanie jak największej ilości przymiotników.
 • Co można zrobić z jabłka…- swobodne wypowiedzi dzieci 
 • Wyprawa po jabłuszko- gra ściganka
 • Jabłko -  rysowanie ołówkiem, szkic
 • Jabłko- tworzenie myślowej mapy skojarzeniowej
 • Na straganie- zabawa tematyczna z wykorzystaniem wagi szalkowej
 • Jabłonka – piosenka do rysowania. Odtwarzanie wzoru różnymi technikami
 • Jabłonka, Małe czerwone jabłuszko, Czerwone jabłuszko –zabawy śpiewne, taneczne w parach do piosenek. Poznanie tańca- kujawiak, jego podstawowych kroków
 • Potocz jabłko…- zabawy integracyjne w kole
 • Quiz przyrodniczy  – rozwiązywanie zagadek słownych, obrazkowych, pantomimicznych o tematyce przyrodniczej
 • Owocowe puzzle – składanie obrazka z 4 części
 • Sprawne rączki - zabawy grafomotoryczne – łączenie ołówkiem wykropkowanych miejsc
 • ,,Poszukujemy piękna przyrody w otoczeniu przedszkola – spacery po osiedlu
 • Zapraszamy na ucztę – zabawy kulinarne, wykonywanie owocowych szaszłyków  
 • Zdrowo i sportowo- zabawy sportowe dzieci z rodzicami na terenie przedszkolnym. 

ETAP III  - podsumowanie projektu
•    Wykonanie plakatu zachęcającego do jedzenia jabłek
•    Wykonanie ulotek zachęcających do jedzenia jabłek
•    Wykonywanie albumu  ilustrowanego zdjęciami, szkicami, wierszami, rysunkami

REALIZACJA PROGRAMU KLUCZ DO UCZENIA SIĘ  Motyle część I
sesja 1 „Ukryj myszkę” dzieci będą; rozwijać umiejętność rozpoznawania siedmiu wybranych kolorów.
sesja 2 „Złap piłkę” dzieci będą; rozwijać umiejętność porównywania przedmiotów pod

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI  I ZE ŚRODOWISKIEM

 • Z uśmiechem witam przedszkole – zabawy adaptacyjne 30-31.08.2018
 • ogólne i grupowe zebranie z rodzicami 
 • Poczytaj mi mamo, tato…  - spotkania czytelnicze rodziców z dziećmi
 • systematyczne rozmowy, kontakty indywidualne  z rodzicami
 • wycieczka  na stragan
 • spacery po osiedlu