Nauczyciele prowadzący: Weronika Gaworek, Marta Podborska

 

LISTOPAD 2018

Czyste powietrze wokół nas

 1. ,,Obserwujemy okolice” - spacer w okolicy przedszkola; zestaw ćwiczeń gimnastycznych metoda stacyjna
 2. ,,Co i dlaczego dymi” - Opowiadanie nauczyciela;  wykonanie plakatu pastelami olejnymi
 3. ,,Jak się czuję kiedy dymi papieros”- ,,Piosenka o Dinku”- nauka piosenki;  zestaw ćwiczeń gimnastycznych met. opowieści ruchowej ,,kwiaty na łące”
 4. ,,Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy”- ,,Podróż Dinusiapociągem” - zabawa w pantomimę; ,,Portret Dino”- wydzieranka z kolorowego papieru
 5. ,,Jak unikać dymu papierosowego”- ,,W poszukiwaniu znaczków” zabawa dydaktyczna; ,,Mój znaczek” zaprojektowanie własnego znaczka kredkami świecowymi
  -„Szukanie grzybów”- zabawa z elementem skłonu
  -„Pająk i muchy”- zabawaorientacyjno-porządkowa
  -Zestaw ćwiczeń porannych kształtujące duże grupy mięśniowe

 

Nasza mała ojczyzna

 1. „Symbole narodowe” - „Polskie symbole” M. Przewoźniaka słuchanie wiersza; zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 2. „Polska biało - czerwoni”- Malowanie flagi Polski farbami plakatowymi,  zestaw ćwiczeń gimnastycznych metoda W. Sherborne
 3. „Polakiem być ..”- „Mazurek Dąbrowskiego”nauka hymnu; wykonanie kokardy narodowej- kotylionu
 4. „Sześcian w świetle reflektorów”- Klucz do uczenia się, Konstrukcje Gąsienice, Sesja 2; zestaw ćwiczeń gimnastycznych met. A. M. Kniessów
 5. „Polak mały”- „Polak mały” - oglądanie filmu „JesteśmyPolką i Polakiem” zabawa ilustracyjna
 6. „Nasz kraj”- słuchanie opowiadania; zestaw ćwiczeń gimnastycznych - metoda zadaniowa
 7. „Nasz kraj cd”- „Kontur Polski” - rysowanie kredkami świecowymi; zestaw ćwiczeń gimnastycznych 
 8. „Poznajemy stolicę Polski” - ,,Wars i Sawa” - teatr cieni; nauka piosenki ,,Warszawa stolicą Polski”
 9. „Budowanie przez naśladowanie” Klucz do uczenia się, Konstrukcje Gąsienice, Sesja 3; Zestaw ćwiczeń gimnastycznych  met. R. Labana „Taniec z chustami”
 10. “Toruń- nasze miasto”- „Toruń ” zajęcia z użyciem tablicy interaktywnej; „Hymn Przedszkola”- nauka piosenki
  -„Gąski, gąski do domu”- zabawa bieżna
  -„Leży jeż wśród liści”- zabawa z elementami czworakowania
  -Zestaw ćwiczeń porannych udoskonalające skłony, bieganie bez potrąceń, czworakowanie

Moja rodzina

 1. “Rodzice” - Zabawa tematyczna ; zestaw ćwiczeń gimnastycznych  
 2. “Wielopokoleniowa rodzina”- Wykonanie  ,,Drzewa genealogicznego” za pomocą pasteli olejnych; zestaw ćwiczeń gimnastycznych  met W. Sherborne
 3. “Stara fotografia” - Zabawa w teatr ; nauka piosenki
 4. „Budowanie przez naśladowanie” - Klucz do uczenia się, Konstrukcje Gąsienice, Sesja 4, zestaw ćwiczeń gimnastycznych met W.Sherborne
 5. “Kim są moi rodzice” Słuchanie wiersza “Wszyscy dla wszystkich” J.Tuwim; nauka piosenki
  -„Gąski, gąski do domu”- zabawa bieżna
  -„Balonik”- zabawa orientacyjno- porządkowa
  - Zestaw ćwiczeń porannych ćw. duze grupy mięśniowe

Klucz do uczeniasięKonstrukcjeGąsienice
Sesja 2 „Sześcian w świetlereflektorów”
Sesja 3 „Budowanieprzeznaśladowanie- krokpokroku”
Sesja 4 „Budowanieprzeznaśladowanie- całyproces”

Klucz do uczeniasięMatematyka 1 Motyle
Sesja 1 „Łamaniekodu”
Sesja 2 „Mądrepytania”
Sesja 3 „Jeden, mało, dużo”


Realizacja Koncepcji Planu Daltońskiego

 • Utrwalenie poczucia odpowiedzialności, samodzielności i współpracy. Realizacja zadań we własnym tempie oraz kształtowanie wiary we własne siły i umiejętności.
 • Kontynuowanie wizualizacji: obecności, współpracy, kalendarza urodzin, kolorów i planu dnia, a także tablicy zadań.

„Misie” OPRACOWANIE PIOSENKI METODĄ DOBREGO STARTU

Zadania tygodnia według Planu Daltońskiego:
Zadanie 1.
Wymień 5 rzeczy z których się dymi.
Zadanie 2.
Powiedz dlaczego dym jest dla nas szkodliwy.
Zadanie3.
Połącz dinozaura z odpowiednią skorupką oraz pokoloruj rysunek.
Zadanie dodatkowe
Zastanów się i powiedz w jaki sposób możemy mieć wpływ na ograniczenie wytwarzania dymu.
Zadanie 1.
Policz ile kasztanów zmieści się na mapie Polski.
 Zadanie 2.
Proszę zaznaczyć niebieską plasteliną gdzie leżą 2 najdłuższe rzeki Polski.
Zadanie 3.
Zrób 10 przysiadów i 10 pajacyków.
Zadanie dodatkowe
Zaśpiewaj hymn Przedszkola
Zadania 1.
Policz iloma kasztanami otoczysz flagę Polski
Zadanie 2.
Rozpoznaj herb miast Warszawa i Toruń oraz pokaż gdzie są na mapie.
Zadanie 3.
Wykonaj flagę Polski według instrukcji.
Zadanie dodatkowe
Wymień 4 kraje, które sąsiadują z Polską
Zadanie 1.
Wykonaj „Portret mamy” metodą dowolną.
Zadanie 2.
Ułóż za pomocą instrukcji z materiału przyrodniczego wskazany rytm.
Zadanie 3.
Policz ile jest kasztanów w pudełku.
Zadanie dodatkowe
Wykonaj książeczkę o swojej rodzinie

Współpraca z rodzicami i środowiskiem:

 • 08.11.2018r. o godz. 11:15 Kubica Art zapraszanakoncertmuzyczny - LEGENDA O POWSTANIU PAŃSTWA POLSKIEGO
 • “Pół godzinki dlar odzinki”- czytanie bajek przez najbliższych
 • Wymiana informacji o dziecku między nauczycielką a rodzicami
 • Dostarczanie pomocy i materiałów do zajęć
 • Udział rodziców w konkursie „ Zbieramy makulaturę”

 

 

Październik 2018

Droga do przedszkola

 1. Co się dzieje na ulicy?- poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego - rozwiązanie zagadki sylabowo – obrazkowej „ulica”;
 2. omówienie ilustracji przedstawiającej ulicę; wprowadzenie wyrazów do globalnego czytania: ulica, samochód, pieszy, kierowca; omówienie
 3. znaku informacyjnego przejście dla pieszych i poziomego – zebra; zabawa dydaktyczna „Odszukaj taki sam znak”
 4. Sygnalizacja świetlna - praca plastyczno- techniczna
 5. Poznawanie wybranych znaków drogowych – omówienie ich znaczenia, zapoznanie z wyglądem znaków drogowych, wzbogacanie słownika dzieci w wyrazy pasy, zebra, skrzyżowanie
 6. Na skrzyżowaniu ulic- historyjka obrazkowa „Niebezpieczne zabawy”; układanie historyjki wg kolejności wydarzeń; omówienie konsekwencji nieprawidłowego zachowania się na jezdni;
 7. Wycieczka na skrzyżowanie- rozmowa na temat wycieczki

Nadeszła jesień- jesień w lesie

 1. Jesienne drzewa i odgłosy- Nauka piosenki „ Jesień” – wykonanie pracy plastycznej, ćwiczenia ortofoniczne- Leśne odgłosy
 2. Kto w lesie mieszka? -rozpoznawanie roślin i zwierząt charakterystycznych dla lasu; czytanie globalne wyrazów: las, wiewiórka, zając
 3. Zbieramy grzyby- zapoznanie z wybranymi grzybami jadalnymi i niejadalnymi
 4. Jesienne korale- ułożenie sznura korali z jesiennych owoców
 5. Leśne bukiety- co to jest las?- rozmowa i rozszerzenie słownictwa na temat lasu, tworzenie kompozycji plastycznej techniką kolaż z wykorzystaniem tworzywa przyrodniczego oraz farb plakatowych
 6. Fantastyczne zwierzaki- wykonanie fantastycznych leśnych zwierząt z różnego materiału przyrodniczego.

Nadeszła jesień- jesień w sadzie i ogrodzie

 1. Kosz pełen owoców-Rozwiązanie zagadki z hasłem „owoce”; zabawa dydaktyczna  „Czarodziejski koszyk” – rozpoznawanie owoców po dotyku.
 2. Owocowe zagadki- Układanie i rozwiązywanie zagadek o tematyce owocowo warzywnej
 3. Kosz zdrowych warzyw- Słuchanie wiersza J. Brzechwy „Na straganie”- próby zapamiętania nazw wszystkich warzyw; zabawa ruchowa „Sałatka jarzynowa”
 4. Malujemy sad- słuchanie wiersza „Kto powie”; umiejętne przeliczanie owoców; zainspirowanie dzieci do działalności plastycznej „ W sadzie” – malowanie kredkami pastelowymi
 5. Jesienne zabawy- Ćwiczenia słuchowo- ruchowe, słuchanie opowiadania pt. „ O tym, jak Kasia na panią Jesień czekała”

Kolorowe listy – praca listonosza

 1. Dawniej, a dziś – opowieść o dawnej poczcie
 2. Słuchanie wiersza H. Szayerowej „List”- wyjaśnienie potrzeby znajomości adresu.
 3. Zabawy przy piosence „Chodzi listonosz” –rozróżnianie cichych i głośnych dźwięków.
 4. „Znaczek pocztowy – projektowanie.
 5. Opowiadanie W. Badalskiej „Kto prędko, kto powoli?” poznanie określeń tempa wykonywanych czynności.
 6. „Leśna poczta” zabawa dydaktyczna; rytmiczne dzielenie słów ( na sylaby).
 7.  „Wędrówka listu” opowiadanie dzieci na podst. historyjki obrazkowej.


Zadania tygodnia wg. Planu Daltońskiego

 • Przypominamy i utrwalamy  sobie wizualizację w ramach edukacji daltońskiej
 • Wizualizacja działań wg koncepcji planu daltońskiego: 
 • Wizualizacja kolorów dnia – zaznaczenie skrzatem aktualnego dnia tygodnia, każdy dzień tygodnia ma przypisany określony kolor. 
 • Wizualizacja planu dnia - zaznaczanie wskazówką realizowanej aktywności , w planie znajdują się piktogramy ukazujące rodzaje aktywności i przykłady zadań wykonywanych. 
 • Wizualizacja listy obecności w przedszkolu na tablicy ze zdjęciami dzieci - mobilizowanie do systematyczności i pamiętaniu o obowiązku zaznaczania się.
 • Wizualizacja kalendarza urodzin - dzieci przeanalizują kiedy, kto się urodził: w jakim miesiącu i jakiej porze roku – wyszukują osób, które jeszcze urodzin nie obchodziły  
 • Wizualizacja pracy w parach i zespołach - łączenie dzieci w pary, zespoły, poprzez zawieszanie na tablicy w odpowiednich miejscach ze zdjęć dzieci. 
 • Tablica zadań - nauczyciel wybiera trzy zadania w każdym tygodniu, z którym dzieci zapoznają się w poniedziałki. Realizują je w wolnym, wybranym przez siebie czasie, po zajęciach, zabawach, które są realizowane z całą grupą. Na wykonanie zadania dziecko ma tydzień czasu. Po ukończeniu zadania dziecko pokazuje efekt nauczycielce i zaznacza ukończenie swojego zadania, pracy na tablicy, wybierając odpowiedni magnes.
      
  REALIZACJA PROGRAMU KLUCZ DO UCZENIA SIĘ  
 • Matematyka sensoryczna cz.1 „Gąsienice” sesja 3, 4;
 • Konstrukcje „Gąsienice” sesja 5, 6, 7, 8.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI  I ZE ŚRODOWISKIEM

 • Systematyczne rozmowy, kontakty indywidualne  z rodzicami 
 • Uroczystość Pasowania na przedszkolaka- 19.10.2018 
 • Spotkania czytelnicze rodziców z dziećmi 
 • Pomoc rodziców w przygotowanie zajęć i zabaw i kącików  
 • Kontynuowanie zbiórki plastikowych nakrętek i makulatury 
 • Udział w imprezach przedszkolnych, koncertach muzycznych wg kalendarza imprez
 • Galeria prac plastycznych – na bieżąco w kąciku dla rodziców

 

WRZESIEŃ 2018

Poznajmy Przedszkole

 1. „Pierwszy dzień w przedszkolu” – zabawy integracyjne oraz słuchanie opowiadania K. Turek „Pierwszy dzień w przedszkolu”, wprowadzenie
 2. „Rytmu dnia” – elementu koncepcji Planu Daltońskiego.
 3. „Jak korzystamy z pomieszczeń przedszkolnych” – rozmowa kierowana w oparciu o ilustracje, wprowadzenie kącików zainteresowań – elementu koncepcji Planu Daltońskiego.
 4.  „Zwiedzamy przedszkole” – zwiedzanie przedszkola i terenu przedszkolnego. Rozmowa inspirowana piosenką M. Broda-Bajak, „Po co jest przedszkole” z płyty „Kalendarz nauczycielki przedszkola”.
 5.  „Jestem Przedszkolakiem” – zajęcia plastyczne, przy piosence „Przedszkolakiem fajnie być” rysowanie konturu twarzy po śladzie i tworzenie kredkami olejnymi autoportretu, rozmowa o podobieństwach i różnicach między dziećmi.
 6.  „Razem bawić się weselej” – nauka piosenki „Przedszkolakiem fajnie być” z płyty „Kalendarz nauczycielki przedszkola”, ćwiczenia oddechowe, realizacja programu „Klucz do uczenia się” matematyka sensoryczna cz.1 „Gąsienice” sesja 1.
 7. „Współpraca w grupie” – wprowadzenie elementów Koncepcji Plany Daltońskiego, pierwsze zadania tygodnia, wyznaczanie dyżurnych i par współpracy, oznaczanie pogody, realizacja programu „Klucz do uczenia się” konstrukcje „Gąsienice” sesja 1.
 8. W przedszkolu dbamy o higienę jamy ustnej – poszerzanie świadomości i wiedzy z zakresu dbania o higienę jamy ustnej, słuchanie opowiadania N. Drabczyk „Przygoda Jedyneczki”, wykorzystanie techniki zdań niedokończonych, ćwiczenia grafomotoryczne
 9. Znamy magiczne słowa – tworzenie kartek podarunkowych przy użyciu ozdobnych dziurkaczy, kreatywnych nożyczek i wstążek, ilustrowanie ruchem piosenki Bajkowa Drużyna – „Magiczne słowa”, realizacja programu „Klucz do uczenia się” konstrukcje „Gąsienice” sesja 2.
 10. Potrafimy liczyć do trzech – ilustracja ruchowa piosenki „Wracamy do przedszkola” z kolekcji „Rymowanki zapraszanki”, doskonalenie umiejętności matematycznych i logicznych.
 11. „Kodeks przedszkolaka” – rozmowa na temat emocji i prawidłowych zachowań w grupie, ćwiczenia w okazywaniu emocji przy pomocy mimiki twarzy.
 12. Dni tygodnia – osłuchiwanie z piosenką Misia i Margolci „Tydzień ma siedem dni”, Gimnastyka paluszkowa – paluszkowy aerobik ćwiczenie „Niewidzialne obrazy”.

Zadania do wykonania

 • Popraw po śladzie;
 • Różnimy się – dokończ obrazki, aby każda postać różniła się od siebie;
 • Puzzle – ułóż z puzzli zęba;
 • „Zabawkowy nieład”- Wszystkie zabawki na półkach powinny być ułożone tak samo. Znajdź te, które są ustawione inaczej i otocz je pętelką.

W różnych porach dnia

 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z wykorzystaniem metody R. Labana; 
 • Zabawy integracyjne:
 • „Kiedy się dzieci ze sobą witają”; 
 •  „Kto lubi”;
 • „Iskierka przyjaźni”;

Zabawy ruchowe:

 • „Kot jest, kota nie ma”;
 • „Drzewami kołysze wiatr”;

Ćwiczenia oddechowe:
Wdechy i wydechy;
Zabawy ortofoniczne.

Wspomnienia z wakacji

 1. Wspomnienia z wakacji – tworzymy kącik tematyczny, rozmowa o wakacyjnych przygodach,  tworzenie scenek z miejsc, które dzieci odwiedzały podczas wakacji
 2. „Sensoryczno – ekologiczna wakacyjna praca plastyczna” – tworzenie prac plastycznych o tematyce wakacyjnej z wykorzystaniem foli bąbelkowej, realizacja programu „Klucz do uczenia się” matematyka sensoryczna cz.1 „Gąsienice” sesja 2
  Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka – świętowanie dnia przedszkolaka, zabawy sensoryczne i z chustą animacyjną.
 3. „Czym podróżowaliśmy podczas wakacji” – rozmowa inspirowana treścią wiersza E. Stadtmuller „Czym podróżujemy”, Gimnastyka paluszkowa – paluszkowy aerobik ćwiczenie „Włącz silnik”.
 4.  „Wakacje minęły tanecznym krokiem” – zabawy taneczno-naśladowcze przy dźwiękach piosenki „Wakacyjne podróże”, granie na instrumentach muzycznych, realizacja programu „Klucz do uczenia się” konstrukcje „Gąsienice” sesja 3.
 5. „Powakacyjne rymy” – rozmowa kierowana na temat rymów, zabawy doskonalące pamięć słuchową i ruchową, masażyki w parach.
 6. „Gdzie leży walizka” – kształtowanie pojęć w zakresie położenia przedmiotów w przestrzeni.
 7. „Eko pojazd” – tworzenie w parach samolotów, samochodów lub statków przy użyciu zużytych opakowań, rolek po papierze toaletowym, gazet, słomek do picia, nakrętek od butelek PETa i dużych wykałaczek.
 8. Pożegnanie tematyki wakacji - taniec swobodny inspirowany „Walca kwiatów” P. Czajkowskiego, realizacja programu „Klucz do uczenia się” konstrukcje „Gąsienice” sesja 4.

Zadania do wykonania

 • „Latawiec” – pokoloruj latawiec w dowolny sposób. Kokardki na ogonie latawca dokończ kolorować według wzoru;
 • „Pamiątka z wakacji” – w muszelkowej ramce narysuj swoje najmilsze wspomnienie z wakacji;
 • „Pod wodą” – odnajdź na obrazku i otocz pętelką zwierzęta, które nie żyją pod wodą;
 • „Muszelki” – policz ile jest muszelek, które z nich są takie same? Co je różni? Ile muszli ma taki sam kształt?
 • „Syreny” – przyjrzyj się obrazkowi i opowiedz, w co się bawią syreny?
 • „Ślimak” – skonstruuj ślimaka z plasteliny według podanego wzoru;
 • „Zamek z piasku” – popraw po śladzie kontury zamku;
 • „Znajdź cień” – odnajdź na obrazku rośliny i ich cienie, połącz je kreską.

W różnych porach dnia
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z wykorzystaniem metody K. Orffa;

 • Zabawy ruchowe:
  Samolot-samochód
  Walizka
  Gdzie jestem na wakacjach
 • Ćwiczenia oddechowe:
  „Wdech – wydech”
  „Podmuch”
  Dmuchanie na lekkie przedmioty

Klucz do uczenia się
matematyka sensoryczna cz.1 „Gąsienice” sesja 1, 2;
konstrukcje „Gąsienice” sesja 1, 2, 3, 4.

Realizacja Koncepcji Planu Daltońskiego

 • Wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych według Koncepcji Planu Daltońskiego - wizualizacja procesu edukacyjnego: 
 • wizualizacja planu dnia - zaznaczanie wskazówką realizowanej aktywności;
 • zaznaczanie obecności na tablicy;
 • wyznaczanie dyżurnych;
 • kalendarz pogody;
 • zadania do wykonania dopasowywane do tematyki tygodniowej;
 • wizualizacja kolorów dnia – zaznaczenie aktualnego dnia tygodnia;
 • wyznaczenie dzieci do pracy w parach;
 • porządkowanie zabawek zgodnie z wizualizacją kącików zabaw.
 • W ciągu bieżącej pracy z dziećmi jest utrwalane w przedszkolakach poczucie samodzielności, odpowiedzialności i współpracy. Dzieci są angażowane do samodzielnego planowania, kształtowania wiary we własne siły i możliwości. Dzieci uczą się odpowiedzialności za wykonanie podjętego zadania.

Współpraca z rodzicami i środowiskiem

 • Powitanie przedszkola z teatrem Waśka 06.09.2018
 • Koncert muzyczny 11.09.2018
 • Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka 20.09.2018 r.