Nauczyciele prowadzący: Monika Monikowska, Anna Prinz

 Wrzesień 2018

Wakacyjne wspomnienia

 1. „A mnie jest szkoda lata…” -  słuchanie piosenki „Żegnaj lato” inspiracją do wypowiedzi dzieci w formie ekspresji słownej
 2. „Moja letnia przygoda” – układanie historyjki obrazkowej, zestaw zabaw ruchowych z elementami metody twórczej R. Labana
 3. „Kamykowe zabawy”  -  zabawa dydaktyczna inspiracją do malowania farbami
 4. „Wesołe zabawy” -  lepienie z masy solnej z wykorzystaniem materiału przyrodniczego, zabawy rytmiczno-ruchowe do piosenki „Skakanka”
 5. „Czym podróżowały Smerfy?” – zgaduj – zgadula, zestaw zabaw ruchowych z elementami metody twórczej R. Labana

Witamy w kręgu Smerfów

 1. „Wesoła nowina – przedszkole się zaczyna” – słuchanie opowiadania  M. Kownackiej z użyciem pacynki inspiracją do utworzenia „Kodeksu Smerfa”
 2. „My jesteśmy Smerfne Ludki” – zabawa ilustracyjna do piosenki poprzedzona ćw. oddechowymi i ćw. artykulatorów
 3. „Mamy swoje znaczki” – rozwiązywanie zagadek, zestaw zabaw ruchowych z elementami metody W. Sherborne
 4. „W poszukiwaniu Papy Smerfa” – wycieczka do lasu
  dz. powinny: przestrzegać zawartych umów dotyczących bezpiecznego i właściwego zachowania
 5. „Galeria Smerfa” – malowanie akwarelą nt. dowolny, zestaw zabaw ruchowych z elementami metody W. Sherborne
 6. „Jesteśmy dla siebie mili” – nauka piosenki „Dobre zwyczaje” inspiracją do wykonania portretu grupy
 7. „Kto to jest dyżurny?” – burza mózgów, zestaw zabaw ruchowych z elementami metody W. Sherborne
 8. „Zabawki – nasze wspólne skarby” – słuchanie wiersza I. Salach „Zabawki” inspiracją do lepienia z plasteliny ulubionej zabawki
 9. „W mojej grupie Smerfów…” – zdanie niedokończone, „Papa Smerf” –  wydzieranka


„Obchody Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka” – 20.09.
Realizacja Programu „Klucz do uczenia się”– Matematyka sensoryczna 1 „Gąsienice”
-    Sesja 16 „Wieża zwierząt 2”
-    Sesja 17 „Rodziny figur – koła i owale”

Jestem bezpieczny na drodze

 1. ”Kto zamierza przejść ulicę, musi poznać tajemnicę” – nauka piosenki „Uliczne sygnały” inspiracją do poznania umownych zasad przechodzenia przez jezdnię 
 2. „Jak zachować się w drodze do przedszkola?” - wycieczka na skrzyżowanie ulic 
 3. „Marsz dzieci” –  opracowanie piosenki Metodą Dobrego Startu         
 4. ”Kolorowe znaki” – wiersz K. Wiśniewskiego inspiracją do treningu twórczego myślenia oraz wykonania znaków drogowych 
 5. ”Samochody do garaży” – konstruowanie budowli z klocków różnego typu, wielkości inspiracją do zabawy dydaktycznej pt.: „Samochody”

Realizacja Programu „Klucz do uczenia się”– Matematyka sensoryczna 1 „Gąsienice”

-     Sesja 18 „Papuga zawsze druga”

Koncepcja Planu Daltońskiego

 • Wizualizacja kolorów dnia – zaznaczenie strzałką aktualnego dnia tygodnia każdy dzień tygodnia ma przypisany określony kolor
 • Wizualizacja planu dnia - zaznaczanie wskazówką realizowanej aktywności- na zegarach zaznaczone są godziny, do których trwają poszczególne działania, pod nimi znajdują się piktogramy ukazujące rodzaje aktywności i przykłady zadań wykonywanych w danym przedziale czasowym.  
 • Wizualizacja listy obecności – zastosowanie plakietek ze zdjęciami dzieci, na specjalnie przygotowanej tablicy do listy obecności dzieci zaraz po przyjściu do sali zaznaczają swoją obecność, co pozwoli nauczycielowi i dzieciom szybko sprawdzić ile dzieci jest w przedszkolu, a kogo w danym dniu nie ma.
 • Kalendarz urodzin 
 • Wizualizacja kącików zabaw
 • „Współpracujemy” – tablica ukazująca współpracę z partnerem – dalsze doskonalenie współpracy
 • Zegar- specjalny zegar, który pokazuje upływ czasu 5,10,15,30 minut.

Współpraca z rodzicami i ze środowiskiem:

 • spotkanie z aktorami teatru „Vaśka” – 06.09.
 • udział dzieci w koncercie muzycznym – 11.09.
 • Codzienny pobyt na terenie przedszkolnym
 • wycieczka do lasu
 • wycieczka na skrzyżowanie ulic
 • Spacer alejkami osiedla – doskonalenie chodu w parach prawą stroną chodnika
 • Wymiana informacji o dziecku między nauczycielką a rodzicami,
 • Zebranie z rodzicami – 11.09.
 • dostarczanie potrzebnych materiałów do zajęć i zabaw, wzbogacenie kącików zabaw, „skrzyń skarbów”, pomoc rodziców  w gromadzeniu pomocy do zajęć plastycznych
 • udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
 • zachęcanie rodziców do dostarczania propozycji zadań tygodniowych w ramach koncepcji planu daltońskiego 
 • pomoc rodziców w gromadzeniu ilustracji, obrazków, pomocy na tematy związane z aktualną tematyką
 • zachęcanie rodziców do dostarczania artykułów, propozycji gier i zabaw oraz „zdrowych” i pysznych przepisów na stronę internetową
 • przedszkola w ramach „Kącika Pomysłowego Rodzica”
 • umieszczanie w kąciku dla rodziców tekstów wierszy, piosenek, zestawów zabaw ruchowych