Nauczyciel prowadzący. Sylwia Oskwarek, Agnieszka Wisniewska, Anna Blek

Czy w przedszkolu jest miło?

 1. Spacerkiem po przedszkolu – „Poszukiwanie misia” – zabawa ruchowo- dydaktyczna Zabawy ruchowo- muzyczne „Baloniku nasz malutki”, „Kółko graniaste
 2. Gadający balon i  nasza sala – osłuchanie z  wierszem i piosenką na powitanie. Zabawy integracyjne.
 3. Zasady przedszkolaka - słuchanie i omówienie treści wiersza „Nowa zabawka” L. Pijanowskiego, zabawy integracyjno- ruchowe budujące miłą atmosferę w grupie („Lusterko”, „Całusek”)
 4. Rytm dnia - „Już czas! Witam Was!” – zabawa muzyczno-ruchowa, poznanie rytmu dnia – wizualizacja (Plan Daltona)
  Samochody, piłki, lalki… – zabawa dydaktyczno- manipulacyjna. Zestaw zabaw ruchowych
 5. Jestem już przedszkolakiem – słuchanie fragmentów opowiadania E. Janikovszky „Jestem już przedszkolakiem” i rozmowa na temat jego treści. „Serduszko” – zabawa. Wprowadzenie listy obecności- Plan Daltona.
 6. Wesołe bazgroły – zabawy dydaktyczno-manipulacyjna. Rysowanie kredkami „bazgrołów” na szarym papierze i naklejanie kolorowych kółek
 7. Co potrafią nasze ręce? -  burza mózgów (Co potrafimy zrobić za pomocą rąk?). Zabawy gazetowymi kulami
 8. Współpraca się opłaca- zabawa dydaktyczna. Zestaw zabaw ruchowych.
 9. Realizacja kolejnej sesji Programu „Klucz do uczenia się  – Matematyka sensoryczna –s.1

Owoce i warzywa – projekt edukacyjny
I ETAP -  zadawania pytań
•    Co wiem o owocach i warzywach?
•    Czego chcę się dowiedzieć jeszcze o owocach i warzywach?

II Etap – aktywność badawcza (proponowane zajęcia dydaktyczne)

 • Jaki to smak?  – zabawa dydaktyczno –badawcza  i degustacja owoców. „Owoce i warzywa” – osłuchanie z piosenką.  (I- etap wykonania chipsów owocowych, suszenie).
  Owocowe drzewa – zintegrowane zabawy dydaktyczne. Zestaw zabaw ruchowych w formie opowieści ruchowej „Drzewa w sadzie”
 • Okrągłe jabłuszko – „Każde jabłko jest piękne” – rozmowa na temat oglądanych okazów różnych jabłek”. Jabłuszko” – lepienie z masy solnej. Degustacja zdrowych owocowych chipsów (II- etap)
 • Czarodziejski woreczek -  „Sałatka owocowa” – słuchanie wiersza T. Plebańskiego, zintegrowane działania dydaktyczne (zajęcia kulinarne, konstrukcyjne).
 • W naszym ogrodzie - Czego brakuje?” – zabawa dydaktyczna, zagadki smakowe. Zestaw zabaw ruchowych. Degustacja soku marchewkowego.
 • Co tak pachnie -  „Różne kształty i kolory” – zabawa dydaktyczna. „Rozmowy warzyw”- zabawy muzyczno-teatralne.
   Marchewkowy zawrót głowy – gra dydaktyczna. „Warzywne przysmaki”- osłuchanie z piosenką.
 • Zupa pomidorowa pełna witamin -  spotkanie z kucharką, rozmowa,  zintegrowane działania dydaktyczne. Zestaw zabaw ruchowych w formie opowieści ruchowej.
  Czy niejadek zje obiadek? - Uważaj, niejadku!” – słuchanie wiersza A. Pawłowskiej-Niedbały  
  i rozmowa kierowana. Zestaw zabaw ruchowych „Dbamy o zdrowie”.

  Propozycje zajęć do wykorzystania w różnych porach dnia

 • Zorganizowanie ekspozycji owoców, warzyw w kąciku przyrody
 •  Zabawy muzyczne i zabawy przy piosenkach
 • Zabawy logopedyczne -  doskonalenie artykulacji
 • Zabawa tropiąca w ogrodzie  (np. „Poszukiwacze jabłek”) 
 • Zabawa badawcza, wskazywanie pestek w różnych owocach, uświadomienie, czym jest pestka dla rośliny
 • Zorganizowanie w kąciku przyrody ekspozycji przetworów 
 • Dobieranie do pary kartoników  z owocami, warzywami
 • Zabawa badawcza: poznanie budowy warzyw korzeniowych, wskazywanie części jadalnych
 • Zorganizowanie ekspozycji prac plastycznych, zachęcenie do opowiadania, co one przedstawiają
 • Pomidor – zabawa słowna, odczuwanie humoru sytuacyjnego w zabawie, wypełnianie  konturów farbą i  właściwe posługiwanie się pędzlem
 • Zabawy ruchowe: „Spadające jabłka”, „Podaj jabłko”, 
 • Zabawy ruchowo- muzyczne: „Cebulka”, „Pomidorek”
 • Zabawa tematyczna (gotowanie)
 • Powtarzanie za nauczycielem nazw warzyw wypowiadanych sylabami (z wyklaskiwaniem)

III Etap –zakończenie projektu: eksponowanie kącika tematycznego, prac dzieci w przedszkolnej galerii i w sali.

Realizacja kolejnej sesji Programu „Klucz do uczenia się  – Matematyka sensoryczna –s. 2,3

Współpraca z rodzicami i środowiskiem

 1. Rozmowy indywidualne z rodzicami dzieci.
 2. Zapoznanie rodziców z zadaniami wychowawczo - dydaktycznymi w miesiącu wrześniu – „Kącik dla Rodziców”.
 3. Zebranie z rodzicami – sprawy organizacyjne, metody pracy, program wychowania przedszkolnego, główny kierunek pracy 11.09.2018r.
 4. Zachęcenie rodziców do wzbogacania kącików zainteresowań – dary lasu, ogrodu, sadu, pamiątki z wakacji: muszelki kamyki ,kąciki tematyczne,  itp.
 5. Prośba o dostarczenie teczek do prac plastycznych, zdjęć dzieci.
 6. Zajęcia integracyjno - sportowe z udziałem rodziców „Jestem sprawnym przedszkolakiem”.