Nauczyciel prowadzący. Sylwia Oskwarek, Agnieszka Wisniewska, Anna Blek

STYCZEŃ 2019

Niechaj żyje Babunia i Dziadziuś!

 1. Moja  kochana  rodzina  to...- inscenizacja wiersza „Rodzina” z wykorzystaniem palców. Zestaw zabaw ruchowych metodą zadaniową. 
 2. Moja  babcia  i  mój  dziadek –zabawa słowna  „Moja babcia... Mój dziadek...” (wykorzystanie zdjęć rodzinnych przyniesionych przez dzieci). Rysowanie pastelami nt. „Portret Dziadków”. 
 3. Upominek  dla  babci – słuchanie piosenki pt. „Migu – migu”  „Medalion dla babci” – lepienie z masy solnej i ozdabianie cekinami i koralikami. 
 4. Laurka  dla  naszych  dziadków – Zabawa dydaktyczna pt. „Kwiaty”. Kolorowe laurki – naklejanie gotowych elementów kwiatów. Zestaw zabaw ruchowych.
 5. Zimowe  słonko - opowieść ruchowa przy muzyce. Rozwiązywanie zagadek słuchowych pt. „U babci w kuchni”.
 6. Upominek  dla  dziadka - „Grozik” – nauka elementów tańca. „Krawat dla dziadka” – naklejanie gotowych elementów na kontur krawata.
 7. Czego  życzę  swoim  dziadkom? - opowiadania twórcze na w/w temat.  Słuchanie piosenki, pt. „Zimowe słonko”.  
 8. Przyjęcie dla babci i dziadka – zabawa tematyczna. Ćwiczenia ortofoniczne i słuchowe przy piosence pt.  „Wesoły czajnik”. 
 9. Uroczystość z okazji Święta Babci i Dziadka

Realizacja Programu „Klucz do uczenia się”– Matematyka sensoryczna 1 „Gąsienice”

 • Sesja 12- „Tęczowa loteria z obrazkami”
 • Sesja 13 – „Wieża zwierząt 1”
 • Zabawa ruchowa naśladowcza „Spacer z babcią
 • Zabawa ruchowa z elementem biegu „Odszukaj parę” 
 • Zabawa ruchowa (forma aerobicu) 
 • Zestaw zabaw ruchowych (met. zadaniowa) 
 • Zabawa ruchowa z elementami równowagi „Zanieś śniadanie”


Ferie na wesoło

 1. Ciepłe czy zimne. Zabawy badawcze i eksperymenty ze śniegiem (lub sensoryczne odczuwanie temperatury dotykanych przedmiotów) oraz próby określania słownego tych doznań.   „Śnieg” – słuchanie opowiadania W. Widłaka.
 2. Ciepłe ubrania.  „Wiem, jak się ubrać” – słuchanie wiersza I. Suchorzewskiej i zabawa dydaktyczna. 
 3. Szalikowe zabawy – zabawa dydaktyczna. „Szaliki, szaliczki” – nanoszenie różnych stempli na wyznaczonej powierzchni. 
 4. W zdrowym ciele zdrowy duch. Zestaw zabaw ruchowych. „Wesoły obrazek” – rysowanie pastelami w parach.
 5. Z popielnika na Wojtusia – słuchanie bajek opowiadanych przez nauczycielkę z wykorzystaniem ilustracji, sylwet i pacynek. „Jaka to melodia?”- zagadki muzyczne.
 6. W gazetowej krainie – opowieść rytmiczno – ruchowo – plastyczna.
 7. Mali aktorzy –zabawy muzyczno - teatralne z wykorzystaniem kukiełek, pacynek, bajkowych czapeczek.
 8. Czarodziejskie figury – manipulowanie mozaiką geometryczną zachętą do zabaw plastycznych i ruchowych. 
 9. Malarskie impresje – malowanie farbami do muzyki A. Vivaldiego „Cztery pory roku – Zima”. 
 10. Co robią zimą dni tygodnia - inscenizacja wiersza T. Fiatowskiej ( sylwetami) zaproszeniem do zabaw matematycznych wg. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej. Rysowanie pastelami „ Zabawy dni tygodnia”
 • Zestaw zabaw porannych m.in. zabawa ruchowa z elem. podskoków „Wróbelki” 
 • Zabawa ruchowa z elem. równowagi: „Gawrony” 
 • Zestaw zabaw ruchowych ( metoda Labana )

Cały z cegły, ma dwie wieże, w tym zamku kiedyś mieszkali rycerze

 1. Była sobie raz królewna – Kto mieszka w zamku? – słuchanie wiersza. Zestaw zabaw ruchowych w formie aerobiku. 
 2. Bal w przedszkolu – opracowanie piosenki Metodą Dobrego Startu. 
 3. Na wysokiej wieży – Królewna i rycerz – praca konstrukcyjna. Zabawy rytmiczne do utworu  „Duet kotów" - G. Rossiniego.
 4. Zamki bywają różne – „Gdzie jest skarb?”- zabawa dydaktyczna. „Budujemy zamki” – zabawy konstrukcyjne. 
 5. Rycerski kogut - Słuchanie węgierskiej bajki pt:”Kogut i perła”. Zabawy taneczne przy piosence „Bal w przedszkolu”.

Realizacja Programu „Klucz do uczenia się”– Matematyka sensoryczna 1 „Gąsienice”

 • Sesja 14 – „Dywaniki dla figurkowych ludzików”

Zabawa ruchowa o nieznacznym ruchu,, Wirujące zabawki”
Zabawa ruchowa „Zegary”
Zestaw zabaw ruchowych – metoda zadaniowa

Współpraca z rodzicami i środowiskiem

 1. Wymiana informacji o dziecku między nauczycielką a rodzicami,
 2. Dostarczanie potrzebnych materiałów do zajęć i zabaw, wzbogacenie kącika teatralnego, przyrodniczego i innych 
 3. Udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
 4. ,,Kocham Babcię i Dziadka” – uroczystość otwarta z okazji dnia Babci i Dziadka – 10.01.2019r. Pomoc w organizacji spotkania.
 5. Bal karnawałowy  – 30.01.2019r.
 6. Koncert -31.01.2019r.
 7. Spacer do lasu - obserwacja zachowań ptaków
 8. Codzienny pobyt na terenie przedszkolnym lub spacer w jego okolicach – doskonalenie chodu w parach prawą strona chodnika

 

 

 

GRUDZIEŃ 

Kogo spotkamy w lesie? - kontynuacja listopadowego projektu edukacyjnego

Etap II – Realizacja Projektu

 1. „Leśne pejzaże” – rozmowa kierowana. Zestaw zabaw ruchowych w formie opowieści ruchowej „Wyprawa do lasu”.
 2. „Tropiciele Przyrodniczych Ciekawostek” – Wyprawa do lasu. „Odkrywamy nieznane” –  zabawa tropiąca w lesie.
 3. „Niezwykły liść” - dorysowanie pastelami różnych elementów 
 4. „Kosz Pełen Grzybów Czeka” – „Grzybobranie” zabawa dydaktyczna. „Las”- zespołowe wykonanie makiety z wykorzystaniem materiału przyrodniczego. 
 5. „Na Leśnych Ścieżkach „- „Może zobaczymy” słuchanie wiersza H. Bechlerowej.” „Krecik” – nauka piosenki i zabawa ilustracyjna przy piosence. 
 6. „Kolorowa jesień” – „Kolorowy bukiecik” - słuchanie wiersza B. Lewandowskiej. Zabawy z piosenką „Kolorowe listki”. 
 7. „Skarby Lasu” - Zabawa badawcza, poznawanie darów natury przez dotyk. Zestaw zabaw ruchowych w formie opowieści ruchowej „Wyprawa do lasu”. 
 8. „Jeż To Ciekawy Zwierz” - „Leśny zwierz” – pogadanka na temat trybu życia jeża. „Jeże” – zabawa plastyczna. 
 9. „Od nasionka do drzewa” – zabawa badawcza i dramowa. Zestaw zabaw ruchowych „Ćwicz razem z nami”. 
 10. „Mruczek i Przyjaciele” - Koszyk Mruczka” – oglądanie inscenizacji utworu H. Bechlerowej, Gałgankowe zajączki” – wykonanie własnej pacynki. 
 11. „W Szeregu Zbiórka” - zabawa matematyczna. Zestaw zabaw ruchowych w formie opowieści ruchowej „Skacze zajączek szary”.   
 12. „Spotkanie Z Wiewiórką” - „Rudy mieszkaniec lasu i parku” – słuchanie opowiadania. „Wiewiórka i orzechy” – zabawa ruchowo-dydaktyczna. 
 13. „Harce wiewiórki” - zabawy słownikowo - muzyczne. „Wiewiórka i orzechy”- praca plastyczna. 
 14. „Pod grzybkiem” – inscenizacja na podstawie utworu W. Sutiejew. Zestaw zabaw ruchowych „Ćwicz razem z nami”.

Etap III – Zakończenie Projektu:

Wystawa prac dzieci
Ekspozycja planów map „Kogo spotkamy w parku i w lesie?
Podsumowanie projektu w formie zbioru zdjęć z realizacji podczas spotkań z ekspertami, wypowiedzi słownych dzieci, wytworów plastycznych, makiety lasu

Klucz Do Uczenia Się  – Gąsienice
Matematyka sensoryczna 1
-s. 8. „Szary książę i kolorowa księżniczka”
-s. 9. „Wieże”

 • Zestaw zabaw ruchowych w formie opowieści ruchowej „Wyprawa do lasu”
 • Zestaw zabaw ruchowych  „Ćwicz razem z nami” z elementami metody Labana
 • Zabawy ruchowe:
  „Jeże toczą jabłka” – z elementami toczenia
  "Wiewiórki do dziupli" - ruchowo - naśladowcza  z elementami biegu z wykorzystaniem krążków

Realizacja Koncepcji Planu Daltońskiego

 • Utrwalanie poczucia odpowiedzialności, samodzielności i współpracy wśród dzieci. 
 • Wizualizacja kącików – wprowadzenie zdjęć przedstawiających ład i porządek w kącikach – dążenie do osiągnięcia pożądanego efektu końcowego przedstawionego na zdjęciu, po zakończonej zabawie

Święta niedługo – Mikołaju czekamy

 1. “Choinka-strojnisia” - słuchanie wiersza M. Woźnej „Choinka”, drukowanie stemplem nt. „Bombka choinkowa”
 2. „Niespodzianki od Mikołaja” - historyjka obrazkowa na podstawie opowiadania D. Godosia pt. ,,Pracowity dzień”, słuchanie piosenki „Mikołaj”. 
 3. „Choinko piękna jak las” - „Zielony gość” - osłuchanie z piosenką, „Igły i igiełki” zabawa badawcza. 
 4. „Porządkujemy zabawki od św. Mikołaja” - zabawa dydaktyczna, zestaw zabaw ruchowych „Jedzie Mikołaj”.
 5. “Boże Narodzenie” – słuchanie bajki  M. Strzałkowskiej, zestaw zabaw ruchowych „Jedzie Mikołaj”.
 6. „Trzy Gwiazdki Szczęścia” – teatrzyk sylwet w oparciu o opowiadanie Ewy Stadtmüller, zabawa ilustracyjna do piosenki „Świeci gwiazdka”.
 7. „Mikołaj się zbliża” − opowieść ruchowa, „Mikołaj” – słuchanie piosenki. 
 8. „Świąteczne porządki”– zagadki słuchowe, słowne i wzrokowe, Zestaw zabaw ruchowych. „Zimowe impresje” - słuchanie muzyki poważnej -  A. Vivaldi „ Cztery pory roku – Zima”,  malowanie do muzyki na lukrowanej powierzchni nt. „Pejzaż zimą” 
 9. „Spełnione marzenia” – teatr sylwet wg tekstu E.Okas, kolorowanie pastelami „Rękawiczki Mikołaja”.

Klucz Do Uczenia Się  – Gąsienice
Matematyka sensoryczna 1
-s. 10. „Zabawa w chowanego”
-s. 11. „Figurkowe ludziki idą spać”

 • Zestaw zabaw ruchowych „Jedzie Mikołaj”. 
 • Zabawy ruchowe:
  „Dzieci i choinki” - orientacyjno-porządkowa
  “Chodzimy po głębokim śniegu” - doskonaląca zmysł równowagi
  „Łańcuch na choinkę” -  rozwijająca szybką reakcję na sygnał

Współpraca z rodzicami i środowiskiem

 • Warsztaty świąteczne dla rodziców – 03.12. 2018r.
 • Pomoc rodziców w przygotowanie małych niespodzianek dla dzieci z okazji Mikołajek
 • 06.12.2018r. oraz paczek świątecznych – 19.12.2018r. 
 • Udział w konkursie plastycznym „Karmnik dla ptaków” -07.12.2018r.
 • „Pieczemy pierniczki” - pomoc w realizacji przedsięwzięcia kulinarnego - zgromadzenie potrzebnych foremek do ciastek, posypek kolorowych, lukru itp.
 • Koncert muzyczny w wykonaniu muzyków z TOS pt.
 • "Jest Taki Dzień..." - 11.12.2018r. 
 • Kiermasz świąteczny – 13.12.-14.12.2018r.
 • Zachęcanie rodziców do czytania – udział w „Akcji cała Polska czyta dzieciom”.
 • Jasełka Bożonarodzeniowe –  18.12 .2018r.
 • Spotkanie z Mikołajem – 19.12.2018r.
 • Współpraca z p. K. Blekiem z TOS w Toruniu
 • Gromadzenie materiałów rysunkowych, potrzebnych do zajęć i zabaw, ozdób choinkowych, pomoc w realizacji projektu edukacyjnego
 • „Wyprawa do lasu” – obserwowanie wyglądu drzew i tropienie zwierząt
 • Spacer po najbliższej okolicy przedszkola w celu obserwacji przyrody – wokół przedszkola– określanie stanu pogody
 • Udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
 • „Internetowy Kącik Pomysłowego Rodzica” - zaangażowanie rodziców do współtworzenia zakładki z pomysłami na zdrowe przepisy, ciekawe zabawy itp.
 • wywieszanie w kąciku dla rodziców aktualnych zadań wychowawczych, piosenek, wierszyków

  

 

 

 

LISTOPAD

Kogo spotkamy w lesie? - projekt edukacyjny


Etap I – rozpoczęcie projektu

 • Spisanie siatki pojęciowej ( wstępnej)- zapisywanie wypowiedzi dzieci dotyczących tego co wiedzą na temat: lasu i jego mieszkańców.
 • Spisanie siatki pojęciowej- Kogo spotkamy w lesie?  Kto może im powiedzieć coś o lesie i jego mieszkańcach?

Etap drugi – aktywność badawcza dzieci

 1. Leśne pejzaże –  rozmowa kierowana. Zestaw zabaw ruchowych w formie opowieści ruchowej „Wyprawa do lasu”.    
 2. Tropiciele Przyrodniczych Ciekawostek – Wyprawa do lasu.  „Odkrywamy nieznane” –  zabawa tropiąca w lesie. 
 3. Kosz Pełen Grzybów Czeka – „Grzybobranie” zabawa dydaktyczna. „Las”- zespołowe wykonanie makiety z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.
 4. Na Leśnych Ścieżkach- „Może zobaczymy” słuchanie wiersza H. Bechlerowej.” „Krecik” – nauka piosenki i zabawa ilustracyjna przy piosence. 
 5. Kolorowa jesień – „Kolorowy bukiecik” - słuchanie wiersza B. Lewandowskiej. Zabawy z piosenką „Kolorowe listki”. 
 6. Skarby Lasu - Zabawa badawcza, poznawanie darów natury przez dotyk. Zestaw zabaw ruchowych w formie opowieści ruchowej „Wyprawa do lasu”. 
 7. Jeż To Ciekawy Zwierz - „Leśny zwierz” – pogadanka na temat trybu życia jeża. „Jeże” – zabawa plastyczna.   
 8. Od nasionka do drzewa – zabawa badawcza i dramowa. Zestaw zabaw ruchowy „Ćwicz razem z nami”.  
 9. Mruczek i Przyjaciele - Koszyk Mruczka” – oglądanie inscenizacji utworu H. Bechlerowej, Gałgankowe zajączki” – wykonanie własnej pacynki.
 10. W Szeregu Zbiórka -   zabawa matematyczna. Zestaw zabaw ruchowych w formie opowieści ruchowej „Skacze zajączek szary”. 
 11. Spotkanie Z Wiewiórką - „Rudy mieszkaniec lasu i parku” – słuchanie opowiadania. „Wiewiórka i orzechy” – zabawa ruchowo-dydaktyczna. 
 12. Harce wiewiórki - zabawy słownikowo - muzyczne. „Wiewiórka i orzechy”- praca plastyczna. 
 13. Pod grzybkiem – „Pod grzybkiem” -  inscenizacja na podstawie utworu W. Sutiejew. Zestaw zabaw ruchowych „Ćwicz razem z nami”.

Realizacja kolejnej sesji Programu „Klucz do uczenia się  – Matematyka sensoryczna

 • s. 4. „RATOWANIE PISKLĄT”
 • s. 5 „MATRIOSZKA”

Etap trzeci – zakończenie projektu:

 • Wystawa prac dzieci
 • Ekspozycja planów map „Kogo spotkamy  i w lesie? 
 • Podsumowanie projektu w formie zbioru zdjęć z realizacji podczas spotkań z ekspertami, wypowiedzi słownych dzieci, wytworów plastycznych,  makiety lasu

Wizualizacja działań wg koncepcji planu daltońskiego:

 • Wizualizacja „Pór roku” – wprowadzenie sylwet drzew  jako pory roku (wygląd drzew dla poszczególnej pory roku)
 • Wizualizacja „Kalendarza urodzin”– wprowadzenie symboli: kolorowe liście – jesień, śnieżynki – zima, kwiaty – wiosna, słońce –lato

Inne formy działania:

 • Praca w małym zespole – nawlekanie koralików jarzębiny na drucik -  doskonalenie sprawność prawej ręki.
 • Kontynuowanie zabawy dźwiękonaśladowczej  „Pod grzybkiem” 
 • „Drżący listek" – ćwiczenia oddechowe ,dmuchanie na listek – korekta prawidłowego oddechu: wdech nosem, wydech ustami;
 • Zabawy manipulacyjne tworzywem przyrodniczym.
 • „Wesołe zabawy z wiewiórką " – cykl zabaw spojonych wspólną fabułą
 • Zabawa z pedagogiki zabawy  - „ Orzeszki"
 • Ćwiczenia usprawniające mięsnie narządów mowy: Całusek, Słoneczko Piesek 
 • "Idzie jeż" zabawa rytmiczno - ruchowa: rytmiczne wyklaskiwanie i wystukiwanie (wg metody M. Bogdanowicz); 
 • „Kolczasty jeż” zabawa rytmiczno-ruchowa; chodzenie na czworakach, unoszenie głowy do góry, na głośny akcent w muzyce – zwijanie się w kłębek, tupanie, klaskanie;
 • „Leśne zwierzęta”- zabawa dramowa
 • Zagadki o leśnych zwierzętach
 • „W leśnym gąszczu” – odgrywanie mini scenek dramowych- nabywanie śmiałości prezentowania własnych umiejętności na forum grupy
 • Zabawy w grupowanie darów jesieni
 • Ćwiczenia oddechowe ,,Listki” –  rozwijanie pojemności płuc poprzez umiarkowane dmuchanie na papierowe listki
 • Ćwiczenie spostrzegawczości ,,Co się zmieniło”- zapamiętywanie kolejność ułożenia przedmiotów
 • Orkiestra kasztanów i parada żołędzi – zabawa manipulacyjno – matematyczna (regularność powtarzającą się w szeregu, utrwalenie znajomość kształtów i nazw owoców lasu i zwierząt)
    

Jak dbać o pluszaki i domowe zwierzaki?

 1. Moja Przytulanka -  „Przytulanka” – wprowadzenie wiersza J. Święcickiej do nauki. Słuchanie piosenki „Rysunek misia”. 
 2. Kochamy Misie Pluszowe – „Miś i ja” zabawa matematyczna. Zestaw zabaw ruchowych „Dbamy o zdrowie”.  
 3. My Jesteśmy Małe Misie - „Misiowe zabawy” – opowieść ruchowa. „Mój Miś – układanie obrazka 2,3-elementów. 
 4. Przytulanka Utulanka -  „Spokój” – słuchanie opowiadania   W. Widłaka. Zestaw zabaw ruchowych „Dbamy o zdrowie”. 
 5. Misie i Niedźwiedzie -  „Misie i niedźwiedzie” – prezentacja multimedialna lub tablica tematyczna. „Taniec wesołych misiów” – swobodna ekspresja ruchowa do muzyki. 
 6. Kto Mieszka w Moim Domu – „Mieszkańcy mojego domu” - zagadki słuchowe. Zestaw zabaw ruchowych. 
 7. Kocie Mruczanki - ,,Dzień kota Fifka” − opowieść ruchowa. „Kocia kołysanka” – słuchanie piosenki. 
 8. Pies Cztery Łapy Ma -  ,,Mały piesek”– słuchanie opowiadania. „Psie zwyczaje i zabawy” – zabawy rytmiczne z rymowanką. 
 9. Pies szczerzy kły. Kot jeży sierść - ,,Gdy jest mi dobrze, gdy jestem zły” – rozmowa przy ilustracjach. „Miseczka dla mojego pupila” – lepienie z plasteliny.

Realizacja kolejnej sesji Programu „Klucz do uczenia się  – Matematyka sensoryczna

s. 6. „KRÓLESTWO FIGUR – CHUSTECZKI DLA FIGURKOWYCH LUDZIKÓW”
s. 7 „LALKI I MISIE.”

 Inne formy działania:

 • Zabawa paluszkowa „Rysowany wierszyk”
 • Ćwiczenia narządów artykulacyjnych 
 • Miś – kolorowanie konturów 
 • Zabawa dydaktyczna ,,Gdzie jest kotek?”(ćwiczenia  utrwalające pojęcia: za, pod, na, obok, wysoko, nisko)
 • Zabawa tropiąca „Gdzie jest pies? (doskonalenie spostrzegawczość, słuchanie instrukcji dzieci „ciepło” – blisko; „zimno” – daleko)

Współpraca z rodzicami i środowiskiem

 • KONSULTACJE - Rozmowy indywidualne z rodzicami – 7.11.2018r. ( środa) po 15:30 oraz  na życzenie rodziców
 • Warsztaty dla rodziców „Mamo, tato skąd się biorą dzieci?” – Fundacja Dobry Dotyk - 7.11.2018r.
 • Koncert Muzyczny „Legenda o powstaniu państwa polskiego” – 8.11.2018r.
 • Zachęcanie rodziców do czytania – udział w „Akcji cała Polska czyta dzieciom”.
 • Uroczystość - Pasowanie na przedszkolaka – 21.11.2018r.
 • Pomoc rodziców w wykonaniu dyplomów na pasowanie i małych niespodzianek dla dzieci.
 • Gromadzenie materiałów rysunkowych, potrzebnych do zajęć i zabaw
 • „Wyprawa do lasu” – obserwowanie wyglądu drzew i tropienie zwierząt
 • Spacer po najbliższej okolicy przedszkola w celu obserwacji przyrody - wokół przedszkola – określanie stanu pogody
  wywieszanie w kąciku dla rodziców aktualnych zadań wychowawczych, piosenek, wierszyków

 

PAŹDZIERNIK 2018

Urokliwa, Smakowita Pani Jesień

 1. „Jesienny bukiet” – spacer w najbliższym otoczeniu przedszkola inspiracją do wykonania pracy plastycznej metodą odbijania pt. „Jesienne liście” z cyklu „Malowane naturą”; osłuchanie z piosenką „Ola i liście”
 2. „Jesienny kącik przyrody” – rozmowa połączona z ćwiczeniami klasyfikacyjnymi wstępem do zagadek dotykowych „Zaczarowany worek”
 3. „Chciałabym mieć szal” – teatr sylwet na podst. utworu T. Fiutowskiej inspiracją do wykonania pracy plastycznej metodą stemplowania pt.
 4. „Szal Pani Jesieni” za pomocą kawałków gąbki
 5. „Jesienne muzykowanie” – spotkanie z muzykiem  z Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej inspiracją do rozwijania zainteresowań muzycznych, śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego
 6. „Spadające liście” - śpiewanie piosenki „Ola i liście” inspiracją do ćwiczeń oddechowych „Drżący listek”

Zestaw zabaw ruchowych „Jesienne harce”
Zabawy ruchowe:

 • „Wiatr i liście”- zabawa ruchowa  z elem. orient.- porz.– dz. powinny poruszać się w wyznaczonej przestrzeni, reagować na dźwięk słuchowy – grę na instrumencie, na pauzę przysiadać na podłogę – opadać jak liście
 • „Dzieci i drzewa”- zabawa ruchowa - dzieci powinny sprawnie łączyć się w pary, zamieniać się rolami, poruszać się zgodnie z umową na hasło –ukryj się – kucać za swoim drzewem
 • „Jakie mogą być liście” - zabawa twórcza, próba dokończenia zdania: „Liście są...”,
 1. „W kolorowym sadzie” – ilustracja ruchowa wiersza M. Konopnickiej pt. „Jesienią” inspiracją do ćwiczeń klasyfikacyjnych „Rozpoznajemy drzewa i owoce”, wylepianie  konturu za pomocą plasteliny nt. „Drzewo”
 2. „Co powiedziałam?” – ćwiczenia słuchowe inspiracją do zabawy dydaktycznej „Gdzie się schowała dynia ?”, zestaw zabaw ruchowych „W jesiennym ogródku” 
 3. „Lala w parku” - zabawa ortofoniczna połączona z ćwiczeniami oddechowymi „Listki”. Słuchanie muzyki F. Chopina „Fantazja”, „Jesienna kleksografia” - kolorowanie konturu kaloszy i naklejanie na wcześniej wykonany kleks za pomocą słomki i farby plakatowej
 4. „Kto ważniejszy ?” – opowiadanie D. Szyprowskiej – Sobiesiak ilustrowanego sylwetami  zainspirowane ćwiczeniami spostrzegawczości „Warzywne puzzle”
 5. „Liczymy owoce” - inscenizacja wiersza „Kto powie” M. Czerkawskiej wstępem do zabawy matematycznej

Klucz Do Uczenia Się
Matematyka sensoryczna – Gąsienice

 • Zestaw zabaw ruchowych prowadzonych metodą zadaniową “W jesiennym ogródku” -
  Zabawy ruchowe:
  „Zawody owoców” –  rozwijająca szybką reakcję na sygnał
  „Spacer z jabłkiem” – z elementem równowagi
  „Rozsypane owoce” – orientacyjno – porządkowa

Moje Przedszkole  

Etap I – Rozpoczęcie Projektu

 • przekazanie rodzicom informacji o rozpoczęciu projektu,  z prośbą o zaangażowanie się w projekt
 • „Moje przedszkole” - rozmowa połączona z przygotowaniem nowej siatki pojęć. 
 • Co wiemy nt. przedszkola?
 • Czego chcemy się dowiedzieć nt. przedszkola?: 
 • Kto nam może pomóc w znalezieniu odpowiedzi na nasze pytania – szukanie ekspertów

Etap II –  Realizacja Projektu

 1. „Lubimy bawić się z innymi”- zabawy integracyjne ,,Karuzela” , „Podajmy sobie ręce” „Maszerują przedszkolaki” inspiracją do wykonania pracy plastycznej „Serduszko dla kolegi, koleżanki”
 2. „Moje trzy latka” – słuchanie wiersza J. Straburzyńskiej inspiracją do wykonania pracy plastycznej pt. „Mój przedszkolny znaczek”
 3. „Magiczne słowa – kiedy i dlaczego?- wiersz Cz. Janczarskiego „Piękne zwyczaje” inspiracją do podjęcia próby przekładu intersemiotycznego na układ przestrzenno-ruchowy „Moja droga do przedszkola” - zabawa ilustracyjna do piosenki „Przedszkole drugi dom” wstępem do zabaw konstrukcyjnych w kąciku klocków „Trasa z domu do przedszkola”, „Jak wygląda przedszkole?” - wypowiedzi słowne okazją do stworzenia makiety na bazie kartonu, śpiewanie piosenki „Przedszkole drugi dom”
 4. „Koleżanko, kolego, przedstaw w teatrzyku coś miłego” - wypowiedzi nt. „Nasza sala”, zabawy muzyczno-teatralne w kąciku teatru
 5. “Kto naprawi szkodę?” - teatrzyk kukiełkowy inspiracją do rozmowy nt. postępowania bohaterów, wspólne wymyślenie pomyślnego zakończenia
 6. “To jestem ja, to jesteśmy my” - budowanie pozytywnego wizerunku siebie jako indywidualności oraz przynależności do jednej grupy przedszkolnej, rysowanie pastelami nt. “Mój portret”
 7. „Co by było, gdyby dzieci nie chodziły do przedszkola?” - próby dziecięcego filozofowania rozwijanie ekspresji werbalnej, muzycznej oraz plastycznej poprzez kreowanie obrazu siebie i świata
 8. “Kropelkowe rachunki” - zabawa matematyczna inspiracją do zabaw rytmicznych ,,Kałuże niezbyt duże”, „W czasie deszczu dzieci się nie nudzą”- wspólne tworzenie listy pomysłów na dziecięce zabawy podczas niepogody

Klucz Do Uczenia Się  – Gąsienice
Matematyka sensoryczna

Etap III – Zakończenie Projektu:

podsumowanie zdobytej wiedzy, wystawa prac dzieci, ekspozycja planów map „Moja droga do przedszkola” stworzonych wspólnie z rodzicami,
zbiór zdjęć z realizacji podczas spotkań z ekspertami, wypowiedzi słownych dzieci, wytworów plastycznych, makieta przedszkola


Realizacja Koncepcji Planu Daltońskiego

 • Utrwalanie poczucia, samodzielności, odpowiedzialności i współpracy wśród dzieci. Odwoływanie się do kącików, wizualizacji, kolejnych czynności
 • Wizualizacja kolorów dnia – zaznaczenie strzałką aktualnego dnia tygodnia -  każdy dzień tygodnia ma przypisany określony kolor. 
 • Wizualizacja obecności - „Jestem w przedszkolu” - samodzielne zaznaczenie obecności dziecka w przedszkolu poprzez zawieszanie breloczka pod swoim zdjęciem na haczyk

Współpraca Z Rodzicami i Środowiskiem

 • 04.10.2018r. - zajęcia integracyjne z rodzicami
 • rozmowy indywidualne z rodzicami
 • spotkanie z p. Dyrektor Anną Blek, ze specjalista ds. żywienia i zaopatrzenia Małgorzatą Jasińską, p. kucharką Mariolą Pryłowską, w ramach
 • realizacji projektu badawczego
 • zaangażowanie rodziców w realizację projektu badawczego nt. „Moje przedszkole” -
  (m. in.: gromadzenie chust szyfonowych, strojów do kącika teatralnego, pacynek itp., wykonanie planu mapy „Moja droga do przedszkola, wspólnie z dzieckiem
 • „Internetowy Kącik Pomysłowego Rodzica” - zaangażowanie rodziców do współtworzenia
 • zakładki z pomysłami na zdrowe przepisy, ciekawe zabawy itp.
 • Wymiana informacji o dziecku między nauczycielkami a rodzicami
 • Gromadzenie materiałów rysunkowych, potrzebnych do zajęć i zabaw
 • “Poczytaj mi mamo,tato” - udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
 • Spacer po najbliższej okolicy przedszkola w celu obserwacji przyrody
 • zamieszczenie w Kąciku dla Rodziców aktualnych zadań wychowawczych, piosenek, wierszyków

WRZESIEŃ

Czy w przedszkolu jest miło?

 1. Spacerkiem po przedszkolu – „Poszukiwanie misia” – zabawa ruchowo- dydaktyczna Zabawy ruchowo- muzyczne „Baloniku nasz malutki”, „Kółko graniaste
 2. Gadający balon i  nasza sala – osłuchanie z  wierszem i piosenką na powitanie. Zabawy integracyjne.
 3. Zasady przedszkolaka - słuchanie i omówienie treści wiersza „Nowa zabawka” L. Pijanowskiego, zabawy integracyjno- ruchowe budujące miłą atmosferę w grupie („Lusterko”, „Całusek”)
 4. Rytm dnia - „Już czas! Witam Was!” – zabawa muzyczno-ruchowa, poznanie rytmu dnia – wizualizacja (Plan Daltona)
  Samochody, piłki, lalki… – zabawa dydaktyczno- manipulacyjna. Zestaw zabaw ruchowych
 5. Jestem już przedszkolakiem – słuchanie fragmentów opowiadania E. Janikovszky „Jestem już przedszkolakiem” i rozmowa na temat jego treści. „Serduszko” – zabawa. Wprowadzenie listy obecności- Plan Daltona.
 6. Wesołe bazgroły – zabawy dydaktyczno-manipulacyjna. Rysowanie kredkami „bazgrołów” na szarym papierze i naklejanie kolorowych kółek
 7. Co potrafią nasze ręce? -  burza mózgów (Co potrafimy zrobić za pomocą rąk?). Zabawy gazetowymi kulami
 8. Współpraca się opłaca- zabawa dydaktyczna. Zestaw zabaw ruchowych.
 9. Realizacja kolejnej sesji Programu „Klucz do uczenia się  – Matematyka sensoryczna –s.1

Owoce i warzywa – projekt edukacyjny
I ETAP -  zadawania pytań
•    Co wiem o owocach i warzywach?
•    Czego chcę się dowiedzieć jeszcze o owocach i warzywach?

II Etap – aktywność badawcza (proponowane zajęcia dydaktyczne)

 • Jaki to smak?  – zabawa dydaktyczno –badawcza  i degustacja owoców. „Owoce i warzywa” – osłuchanie z piosenką.  (I- etap wykonania chipsów owocowych, suszenie).
  Owocowe drzewa – zintegrowane zabawy dydaktyczne. Zestaw zabaw ruchowych w formie opowieści ruchowej „Drzewa w sadzie”
 • Okrągłe jabłuszko – „Każde jabłko jest piękne” – rozmowa na temat oglądanych okazów różnych jabłek”. Jabłuszko” – lepienie z masy solnej. Degustacja zdrowych owocowych chipsów (II- etap)
 • Czarodziejski woreczek -  „Sałatka owocowa” – słuchanie wiersza T. Plebańskiego, zintegrowane działania dydaktyczne (zajęcia kulinarne, konstrukcyjne).
 • W naszym ogrodzie - Czego brakuje?” – zabawa dydaktyczna, zagadki smakowe. Zestaw zabaw ruchowych. Degustacja soku marchewkowego.
 • Co tak pachnie -  „Różne kształty i kolory” – zabawa dydaktyczna. „Rozmowy warzyw”- zabawy muzyczno-teatralne.
   Marchewkowy zawrót głowy – gra dydaktyczna. „Warzywne przysmaki”- osłuchanie z piosenką.
 • Zupa pomidorowa pełna witamin -  spotkanie z kucharką, rozmowa,  zintegrowane działania dydaktyczne. Zestaw zabaw ruchowych w formie opowieści ruchowej.
  Czy niejadek zje obiadek? - Uważaj, niejadku!” – słuchanie wiersza A. Pawłowskiej-Niedbały  
  i rozmowa kierowana. Zestaw zabaw ruchowych „Dbamy o zdrowie”.

  Propozycje zajęć do wykorzystania w różnych porach dnia

 • Zorganizowanie ekspozycji owoców, warzyw w kąciku przyrody
 •  Zabawy muzyczne i zabawy przy piosenkach
 • Zabawy logopedyczne -  doskonalenie artykulacji
 • Zabawa tropiąca w ogrodzie  (np. „Poszukiwacze jabłek”) 
 • Zabawa badawcza, wskazywanie pestek w różnych owocach, uświadomienie, czym jest pestka dla rośliny
 • Zorganizowanie w kąciku przyrody ekspozycji przetworów 
 • Dobieranie do pary kartoników  z owocami, warzywami
 • Zabawa badawcza: poznanie budowy warzyw korzeniowych, wskazywanie części jadalnych
 • Zorganizowanie ekspozycji prac plastycznych, zachęcenie do opowiadania, co one przedstawiają
 • Pomidor – zabawa słowna, odczuwanie humoru sytuacyjnego w zabawie, wypełnianie  konturów farbą i  właściwe posługiwanie się pędzlem
 • Zabawy ruchowe: „Spadające jabłka”, „Podaj jabłko”, 
 • Zabawy ruchowo- muzyczne: „Cebulka”, „Pomidorek”
 • Zabawa tematyczna (gotowanie)
 • Powtarzanie za nauczycielem nazw warzyw wypowiadanych sylabami (z wyklaskiwaniem)

III Etap –zakończenie projektu: eksponowanie kącika tematycznego, prac dzieci w przedszkolnej galerii i w sali.

Realizacja kolejnej sesji Programu „Klucz do uczenia się  – Matematyka sensoryczna –s. 2,3

Współpraca z rodzicami i środowiskiem

 1. Rozmowy indywidualne z rodzicami dzieci.
 2. Zapoznanie rodziców z zadaniami wychowawczo - dydaktycznymi w miesiącu wrześniu – „Kącik dla Rodziców”.
 3. Zebranie z rodzicami – sprawy organizacyjne, metody pracy, program wychowania przedszkolnego, główny kierunek pracy 11.09.2018r.
 4. Zachęcenie rodziców do wzbogacania kącików zainteresowań – dary lasu, ogrodu, sadu, pamiątki z wakacji: muszelki kamyki ,kąciki tematyczne,  itp.
 5. Prośba o dostarczenie teczek do prac plastycznych, zdjęć dzieci.
 6. Zajęcia integracyjno - sportowe z udziałem rodziców „Jestem sprawnym przedszkolakiem”.