Nauczyciele prowadzący: Ewelina Stawska, Małgorzata Parnicka

KWIECIEŃ

Good friend – dobry kolega

 1. „Friends song”
   Powtarzanie frazy:
  - I don’t walk alone
  - I don’t sit alone
  - I don’t eat alone
  - I don’t play alone
  - I don’t read alone
  - I don’t watch alone
 2. Rozpoznawanie obrazków i dopasowywanie do nich słów: walk, sit, eat, play, read, watch
 3. Pznanie słownictwa: friendly, kind, nice, helpful

Spring – Wiosna

 1. Spring is here song (piosenka)
 2. Zapoznanie się ze słownictwem: bluebird, bee, ladybug, butterfly, frog
 3. Rozpoznanie ich na obrazkach i próba ich nazwania
 4. Podążanie za słowami piosenki i nabywanie umiejętności pokazywania
 5. Włączanie się do śpiewu piosenek
 6. Spring Bingo Game 
 7. Spring Games
 • Utrwalanie poznanego już słownictwa oraz wyrażeń
 • Przygotowywanie przedstawienia na zakończenie przedszkola

Jaki powinien być dobry kolega?

 1.  „Nie szata zdobi człowieka”- historyjka obrazkowa; zabawa integracyjna „ Nić przyjaźni”
 2. „Jak rozpoznać dobre rozwiązania”- realizacja programu „Przyjaciele Zippiego” cz. 4
 3. „ Zawsze zgodnie  się bawimy i nikogo nie krzywdzimy”- scenki żywoplanowe , praca plastyczna „ Portret kolegi lub koleżanki”
 4. Twórczy czwartek -„ Jak wygląda przyjaźń?”-  malowanie farbami , zestaw ćwiczeń gimnastycznych ( met. R. Labana)
 5. „Krzywdzenie”- realizacja programu „Przyjaciele Zippiego” cz.4
 6. „Kto to jest przyjaciel ?”-  wywiad do kwartalnika „ Przedszkolak”; zestaw ćwiczeń gimnastycznych z elem. metody twórczej W. Sherborne 
 7. „Urodziny przyjaciela” – nauka piosenki „W przyjaźni siła tkwi”; zabawa matematyczna
 8. „Rozwiązywanie problemów”- realizacja programu „Przyjaciele Zippiego” cz. 4
 9. „ Bociany już przyleciały ”- opracowanie piosenki metodą Dobrego Startu
 10. „Pomagam innym w rozwiązywaniu konfliktów ”- realizacja programu „Przyjaciele Zippiego” cz. 4
 11. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z elem. metody gimnastyki twórczej R.Labana
 12. Zestaw ćwiczeń porannych- „Rymowana gimnastyka dla smyka”
 13. Zabawa ruchowa „ Na łące”
 14. Zabawa ruchowa „ Ptaszki w gniazdach”
 15. Zabawa ruchowa „ Żabki na spacer”


Zadania tygodniowe 

 1. Mieszkańcy łąki- wykonaj z rolki od papieru toaletowego mieszkańca łąki np. motylka, pszczołę itp.
 2. W literkowie-  ułóż wyrazy wg, przykładu
 3. Tangramy- ułóż z figur geometrycznych żaglówkę lub łabędzia
 4. Czego się boję- dokończ rysować obrazek
 5. Tort urodzinowy- rozwiąż działania , a dowiesz się jakie smaki ma tort


Wiosna w pełni

 1. „Łąka, czyli kwiaty ,ptaki i inne zwierzaki- nauka piosenki „ Kwiatowa Wróżka”, wycieczka na polanę
 2. „ Zmiana i strata są elementami życia””- realizacja programu „Przyjaciele Zippiego” cz. 5
 3. „ Ogród warzywny” – rozwiązywanie zagadek; synektyka- malowanie „zapachu warzyw” „ Radzenie sobie po śmierci koś bliskiego”- realizacja programu „Przyjaciele Zippiego” cz. 5
 4.  „Twórczy czwartek ” - zajęcia gospodarcze 
 5. „Wizyta na cmentarzu”- realizacja programu „Przyjaciele Zippiego” cz. 5
 6. „Olimpiada na łące”- gra ściganka  wg. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej, zestaw ćwiczeń gimnastycznych w formie opowieści ruchowej„ Wyprawa dzieci”
 7. „Nauka płynąca z sytuacji zmiany i straty”-realizacja programu „Przyjaciele Zippiego” cz. 5
 8. „Mieszkańcy łąki”-  zabawy badawcze , dziecięca orkiestra
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych ( metoda zadaniowa z elem. metod twórczych)
 • Zestaw ćwiczeń porannych
 • Zabawa ruchowa „ Na łące”
 • Zabawa ruchowa „ Bociany na polowanie ”
 • Zabawa ruchowa „ Pasujące kwiaty”

Zadania tygodniowe

 •  Tor przeszkód- przejdź po ławeczce zachowując równowagę , pokonaj trasę slalomem wyznaczoną chorągiewkami a następnie oddaj celny strzał piłką do wyznaczonego kosza
 • Dorysuj –dorysuj do koła serduszka umieszczając je w odpowiednim miejscu
 • Żaba- wykonaj przestrzenną  żabę wg. wzoru
 • Zamaluj- zamaluj litery potrzebne do napisania podanych wyrazów.
 • Wykonaj działania- oblicz , pokoloruj zgodnie z otrzymanym wynikiem, a dowiesz się jaki obrazek został zakodowany

Kucz Do Uczenia Się
 Matematyka 2 – Motyle

 •  Liczbowe mieszkania na matematycznej wyspie- sesja 44
 • Powiększanie- pomniejszanie- sesja 21

Konstrukcje – Gąsienice

 •  Duży i mały dom- budowanie zgodnie z podanymi kryteriami i indywidualnym projektem- sesja 27
 • Domy dla samochodów- budowanie  garaży zgodnie z podanymi kryteriami- sesja 28

 „W Literkowie I Cyferkowie”

 • Zabawy w rozpoznawanie i nazywanie literki ,,W”, ,,D”, ,,B”małej i wielkiej drukowanej i pisanej, zaznaczanie miejsca głoski w podanych wyrazach, próby czytania sylab, wyrazów
 • Zabawy z cyfrą 9,10 łączenie przedmiotów w pary, kolorowanie według kodu, kolorowanie zgodnie ze wskazaną cyfrą.

Realizacja Koncepcji Planu Daltońskiego

 • Utrwalanie poczucia, samodzielności, odpowiedzialności i współpracy wśród dzieci. Angażowanie dzieci do samodzielnego planowania, wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości, kształtowanie odpowiedzialności za wykonanie podjętego zadania. Odwoływanie się do  kącików,  wizualizacji, czynności i zadań do wykonania.
 • Kontynuowanie rozwiązań organizacyjnych - wizualizacja procesu edukacyjnego: kolory dnia, lista obecności, plan dnia, kalendarz urodzin, dyżury, tablice zadań, praca w zespołach, prawa ręka, zegar i sygnalizator daltoński, tablica ,,już potrafię”


Współpraca z Rodzicami i Środowiskiem

 •  Eksperymenty- spotkanie z chemikiem 10.04.2018
 • Jestem bezpieczny WORD 11.04.2018
 • Koncert TOS 17.04.2018
 • Mały naukowiec – warsztaty edukacyjne w Młynie Wiedzy 27.04.2017
 • Udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

 

MARZEC  

JAK ROZMAWIAĆ Z DZIEĆMI O AIDS

 1. ,,Zawsze razem”-  I BLOK – WIEDZA - teatrzyk kukiełkowy, collage
 2. ,,Doskonalenie komunikacji” - Program ,,Przyjaciele Zippiego – Część 2 ,,W pościeli”, spotkanie 1, zestaw ćwiczeń gimnastycznych (W. Sherborne)
 3. ,,Nie jestem sam” II BLOK – ŻYCIE -  rozmowa przy ilustracjach, zabawy plastyczne i taneczne
 4. Twórcze czwartki - ,,Witaminy z kubeczka” -  zajęcia gospodarcze wykonanie soku z marchwi, buraków i jabłek, zestaw ćwiczeń gimnastycznych(metoda zadaniowa)
 5. ,,Słuchanie” - Program ,,Przyjaciele Zippiego – Część 2 ,,W pościeli”, spotkanie 2, zestaw ćwiczeń gimnastycznych (W. Sherborne)
 6. ,,List do chorego kolegi”-  III BLOK – CHOROBA, WSPARCIE - zabawy teatralne – drama, pantomima, rysowanie i malowanie akwarelami
 7. ,,Co jest bezpieczne, a co nie” – IV BLOK – BEZPIECZEŃSTWO -  zabawa 
 8. ,,Kto może nam pomóc?” - Program ,,Przyjaciele Zippiego – Część 2 ,,W pościeli”, spotkanie 3:, zestaw ćwiczeń gimnastycznych (metoda zadaniowa)
 9. ,,Drzewo życia” -  V BLOK – AKCEPTACJA - słuchanie bajki pt. ,,O rybaku i złotej rybce”, opowieść ruchowa
 10. ,,Mówienie tego, co chce się powiedzieć” - Program ,,Przyjaciele Zippiego – Część 2 ,,W pościeli”, spotkanie 4, zestaw ćwiczeń gimnastycznych (metoda zadaniowa)
 11. Zajęcia edukacyjne w Bibliotece Publicznej i Książnicy Miejskiej Filia nr 12
  pt. ,,Wielkanocny zajączek”

,,Mało nas” – opracowanie piosenki MDS

 • Zestaw ćwiczeń porannych 
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych – elementy Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych – metoda zadaniowa
  Zabawy ruchowe i logopedyczne:
 • ,,Promyki słońca” – zabawa orientacyjno – porządkowa 
 • ,,Przejście po kamieniach” - zabawa z elementem równowagi
 • ,,Ziewanie energetyczne” – metoda P. Dennison 
 • ,,Orkiestra” – ćwiczenia usprawniające artykulatory 
 • ,,Smutny i wesoły Dominik” – ćwiczenia warg 
 • ,,Niesforny sznurek” – ćwiczenia oddechowe

Zadania tygodniowe

 • ,,Ile sylab, ile głosek” – rysowanie pod obrazkami kółek odpowiadających ilości  sylab i kresek będących odpowiednikiem głosek.
 • ,,Bystre oko” - wskazywanie 5 lub 7 różnic pomiędzy dwoma rysunkami.     
 • ,,Pajacyk” – wykonanie w  parze pajaca z przygotowanych elementów.
 • ,,Dokończ szlaczki”– rysowanie wzorów literopodobnych.
 • ,,Figury” – łączenie kropek według wzoru – zadanie dodatkowe


CZY TO JUŻ WIOSNA?

 1. ,,Gdzie jesteś wiosenko?” - wycieczka do pobliskich ogródków i lasku, nauka piosenki pt. ,,Wiosenny mazurek”
 2. ,,Jak utrzymać przyjaźń?” - Program ,,Przyjaciele Zippiego – Część 3 ,,Nawiązywanie i zrywanie więzi”, spotkanie 1, zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 3. Powitanie Wiosny z Teatrem Zaczarowany Świat
 4. Twórczy czwartek - ,,Czy już idzie wiosna?” – teatrzyk z wykorzystaniem sylwet, papieroplastyka ,,Gaik”
 5. ,,Doznawanie samotności i odrzucenia” - Program ,,Przyjaciele Zippiego – Część 3 ,,Nawiązywanie i zrywanie więzi”, spotkanie 2, zestaw ćwiczeń gimnastycznych

 

 • Zestaw ćwiczeń porannych 
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych (elementy gimnastyki twórczej - R. Labana
  Zabawy ruchowe i logopedyczne:
 • ,,Bocian i żabki” - zabawa z elementem podskoku
 • ,,Nie depcz grządek”  - zabawa z elementem równowagi 
 • ,,Wiosenna orkiestra” - zabawa integracyjna 
 • ,,Ence pence” – ćwiczenia melodyki wypowiedzi 
 • ,,Zabawy z wiosną” – ćwiczenia artykulatorów 
 • ,,Latajace papierki” – ćwiczenia

Zadania tygodniowe

 •  ,,Litera s” – układanie litery s z części
 • ,,Patrz uważnie” - wskazywanie przedmiotu, który nie pasuje do pozostałych  
 •  ,,Wesołe zwierzaki” – pod każdym obrazkiem rysowanie tyle kółek ile jest sylab  i tyle kresek ile głosek.
 • ,,Komnata liczb”– przeliczanie przedmiotów, dorysowywanie lub skreślanie.
 • ,,Lustrzane odbicie” – rysowanie lustrzanego odbicia istniejących fragmentów –zadanie dodatkowe

PISANKI, KRASZANKI, JAJKA MALOWANE

 1. ,,Wiosenna przygoda” - opowiadanie dzieci przy historyjce obrazkowej, nauka piosenki ,,Pisanki”
 2. ,,Jak rozwiązywać konflikty z przyjacielem” – Program ,,Przyjaciele Zippiego”  część 3, spotkanie 3, zestaw ćwiczeń gimnastycznych 
 3. Twórczy czwartek ,,Z wielkanocnym zajączkiem w Gazetolandii” - zabawy badawcze  z papierem, lepienie z masy papierowej
 4. ,,Jak nawiązywać przyjaźnie” – Program ,,Przyjaciele Zippiego” część 3, spotkanie 4, zestaw ćwiczeń gimnastycznych

,,Mam chusteczkę haftowaną” – opracowanie piosenki MDS

 • Zestaw ćwiczeń porannych:
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych- (metoda zadaniowa) - ,,Zwierzęta domowe”
  Zabawy ruchowe i logopedyczne:
 • ,,Wiosenne zabawy” - zabawa z elementem czworakowania
 • ,,Zaganianie piłki - ,,świnki” - zabawa z elementami toczenia
 • ,,Listonosz”  - zabawa integracyjna
 • ,,Wiosenne porządki” – ćwiczenia artykulatorów 
 • ,,Koncert w ogródku” – ćwiczenia emisyjne

Zadania tygodniowe

 • ,,Prezenty” – łączenie pasujących zabawek w pary.
 • ,,Literkowi przyjaciele” – łączenie liniami (każdą w innym kolorze) małe i wielkie litery.
 • ,,Kolorowa ściana” – kolorowanie figur tak, aby obok siebie nie znajdowały się prostokąty w takich samych kolorach.
 • ,,Kogutek” – kalkowanie według M. Bogdanowicz
 • ,,Laleczki” – dokańczanie rysowania lalki według wzoru – zadanie dodatkowe


REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU POZNAWCZEGO KLUCZ DO UCZENIA SIĘ (GALINA DOLYA)

MATEMATYKA 2 - MOTYLE
,,Czy mnie oczy nie mylą” - Klucz do uczenia się, Matematyka II, sesja 42
,,Kropkowe mieszkanie i matematyczna wyspa” - Klucz do uczenia się, Matematyka II, sesja 43

KONSTRUKCJE - GĄSIENNICE
,,Piętrowy dom – budowa domu – budowanie przez naśladowanie” – Klucz do uczenia się, Konstrukcje I, sesja 25
,,Elewacja dwupiętrowego domu – budowanie zgodnie z przykładem – ukryta konstrukcja – Klucz do uczenia się, Konstrukcje I, sesja 26

W LITERKOWIE I CYFERKOWIE

 • Zabawy w rozpoznawanie i nazywanie literki ,,r”, ,,s”, ,,n”, „b” małej i wielkiej drukowanej i pisanej, zaznaczanie miejsca głoski w podanych wyrazach, próby czytania sylab, wyrazów, układanie zdań z podanym wyrazem, dokonywanie analizy i syntezy głoskowej i literowej.
 • Zabawy z cyfrą 7, 8,9 łączenie przedmiotów w pary, kolorowanie według kodu, kolorowanie zgodnie ze wskazaną cyfrą.
 • Zabawy ze znakami matematycznymi ,,+”, ,,- ” .
  KONCEPCJA PLANU DALTOŃSKIEGO
 • Utrwalanie poczucia, samodzielności, odpowiedzialności i współpracy wśród dzieci. Angażowanie dzieci do samodzielnego planowania, wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości, kształtowanie odpowiedzialności za wykonanie podjętego zadania. Odwoływanie się do  kącików,  wizualizacji, czynności i zadań do wykonania.
 • Kontynuowanie rozwiązań organizacyjnych - wizualizacja procesu edukacyjnego: kolory dnia, lista obecności, plan dnia, kalendarz urodzin, dyżury, tablice zadań, praca w zespołach, prawa ręka, zegar i sygnalizator daltoński, tablica ,,już potrafię”.

JĘZYK ANGIELSKI

 • Zabawa powitalna „Introduce yourself”
 • Zapytanie “How are you”? Odpowiedź: I’m… dzieci wyrażają uczucie jak się czują.
 • Easter. Słownictwo: basket, bunny, chick, chicken, eggs.
 • The way the bunny hops song. Słownictwo: hop, shake, wiggle, flop.
 • Cress planting – sadzenie rzeżuchy. Słownictwo: cress, cotton wool, cup, seeds, water.
 • Egg and spoon race
 • Easter Egg Hunt

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

 • ,,Witaj wiosenko” - spacer w celu poszukiwania wiosny
 • Wycieczka do Biblioteki Publicznej i Książnicy Miejskiej Filia nr 12 – 15.03.2018r.
 • Koncert muzyczny - 13 marca 2018r. o godz. 9:00 
 • Powitanie wiosny z teatrem "Zaczarowany Świat” -  21 marca 2018r. o godz. 9:00 Kiermasz Wielkanocny – 21.03. – 23.03.2018r.
 • Warsztaty wielkanocne z rodzicami – 13.03.2018r.
 • Kontakty indywidualne – udzielanie informacji o sukcesach i trudnościach wychowawczych
 • Pomoc rodziców w przygotowanie zajęć i zabaw z dziećmi – przynoszenie potrzebnych materiałów, wzbogacenie kącików zainteresowań
 • Kontynuowanie zbiórki plastikowych nakrętek i makulatury
 • Udział rodziców w głośnym czytaniu

 

LUTY

Moje miasto Toruń

 1. „ Poznajemy nasze miasto”-  słuchanie legend. Zestaw ćw. gimnastycznych  z elementami metody twórczej   W. Sherborne.
 2. „Wielki Astronom”- improwizacje teatralne , zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem lampki i globusa. 
 3.  „ Uczucie smutku- uczucie radości”- realizacja programu „ Przyjaciele Zippiego” czI
 4. „ Wesoła planeta ”- „ gdybym poleciał w kosmos to…. „- technika zdań niedokończonych, wykonanie kosmosu  metodą collage.
 5. „Uczucie złości i rozdrażnienia”- realizacja programu „Przyjaciele Zippiego” cz. I
 6. Twórczy czwartek „ Toruń pachnie piernikami”- nauka piosenki  , wykonywanie  pierników z masy solnej.
 7.  „ Nad Toruniem”- opracowanie piosenki metodą Dobrego Startu
 8.  „Uczucie zazdrości”- realizacja programu „Przyjaciele Zippiego” cz. I
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z elem. metody gimnastyki twórczej R.Labana
 • Zestaw ćwiczeń porannych- „Rymowana gimnastyka dla smyka”
 • Zabawa ruchowa z elementem biegu „ Na Toruńskich ulicach”
 • Zabawa ruchowa z elementem toczenia „ Śnieżna kula”


Zadania tygodniowe

 1. Jestem ciekawy świata – wykonaj  rakietę kosmiczną z pudełek
 2. Bawię się matematyką– odkoduj ukryte cyfry pod obrazkami i wykonaj działanie
 3. Będę uczniem- uczę się czytać i pisać – zamaluj te litery, które są potrzebne do zapisania podanego wyrazu w ramce
 4. Mam sprawne ciało i artystyczną duszę –  narysuj odbicie lustrzane ilustracji


Bezpieczne ferie

 1. „Bezpiecznie  się bawimy”  -   wspólne wypracowanie Kodeksu postępowania podczas zabaw zimowych”. Zestaw ćw. gimnastycznych ( metoda zadaniowa)
 2. Poznajemy sporty zimowe- prezentacja multimedialna  fragmentu relacji z Olimpiady zimowej w  PyeongChang , zabawa dydaktyczna Sudoku
 3.  „ Zimowe zabawy”-  scenki żywoplanowe , zabawa dydaktyczna
 4. Twórczy czwartek- „ Jak można spędzić ferie”-  malowanie farbami, zestaw ćw. gimnastycznych z elem. gimnastyki twórczej R.Labana.
 5. „ Zgaduj- zgadula”- rozwiązywanie zagadek pantomimicznych, wykonanie sanek wg. instrukcji
 6. „Uczucie zdenerwowania”- realizacja programu „Przyjaciele Zippiego” cz. I
 7. „Zima lubi dzieci ”-  instrumentacja piosenki,  wykonanie zimowej zabawki w słoiku.
 8. „Wyprawa  po skarb ”-  zabawa na terenie przedszkola
 9. „ Jestem płatkiem śniegu”-  analogia personalna , zestaw ćwiczeń gimnastycznych ( met. R. Labana)
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych  z elementami ruchu rozwijającego V. Scherborne
 • Zestaw ćwiczeń porannych K. Wlażnik
 • Zabawa ruchowa „Zimowisko” z el. czworakowania i biegu 
 • Zabawa ruchowa „Tańczymy Lambada”  z el. met. Twórczych
 • Zabawa ruchowa „Bitwa na śnieżki”  z el. rzutu

Zadania tygodniowe

 • Jestem ciekawy świata –  wymień 5 zasad bezpiecznej zabawy na śniegu
 • Bawię się matematyką– wykonaj przestrzenne figury wykorzystując plastelinę i liczmany
 • Będę uczniem- uczę się czytać i pisać – ułóż z zapałek litery, które znasz
 • Mam sprawne ciało i artystyczną duszę – nauczę się I zwrotki i refrenu piosenki „ Nad Toruniem”

Nad Toruniem noc zapada,
usiadł kot na Krzywej Wieży
Kot kociętom opowiada
o piernikach słodkich, świeżych.
Toruń, stary Toruń
nadwiślański gród
pachnie piernikami,
bo w piernikach miód.


Kucz Do Uczenia Się

Matematyka 2 - Motyle

 1. ,,Czy mnie oczy nie mylą” - sesja 42
 2. „ Kropkowe mieszkanie i matematyczna wyspa”- sesja 43
 3. „Liczbowe mieszkanie na matematycznej wyspie”- sesja 44

Konstrukcje – Gąsienice

 1. „Kłoda nad rzekę- budowanie kładki zgodnie z przykładem”- sesja 22
 2. „Ponad i pod- budowanie mostu transportowego zgodnie z podanymi kryteriami”- sesja 23
 3. „ Mosty na wyspę”- budowanie zgodnie z indywidualnym projektem”- sesja 24

„W Literkowie I Cyferkowie”

 • Zabawy w rozpoznawanie i nazywanie literki ,,K”, ,,L”, ,,R”, „S” małej i wielkiej drukowanej i pisanej, zaznaczanie miejsca głoski w podanych wyrazach, próby czytania sylab, wyrazów
 • Zabawy z cyfrą 7, 8,9 łączenie przedmiotów w pary, kolorowanie według kodu, kolorowanie zgodnie ze wskazaną cyfrą.

Realizacja Koncepcji Planu Daltońskiego

 • Utrwalanie poczucia, samodzielności, odpowiedzialności i współpracy wśród dzieci. Angażowanie dzieci do samodzielnego planowania, wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości, kształtowanie odpowiedzialności za wykonanie podjętego zadania. Odwoływanie się do  kącików,  wizualizacji, czynności i zadań do wykonania.
 • Kontynuowanie rozwiązań organizacyjnych - wizualizacja procesu edukacyjnego: kolory dnia, lista obecności, plan dnia, kalendarz urodzin, dyżury, tablice zadań, praca w zespołach, prawa ręka, zegar i sygnalizator daltoński, tablica ,,już potrafię”


Współpraca z Rodzicami i Środowiskiem

 • Bal karnawałowy 02.02.2018
 • Koncert TOS 27.02.2018
 • Udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

KONCEPCJA PLANU DALTOŃSKIEGO
Kontynuowanie rozwiązań organizacyjnych - wizualizacja procesu edukacyjnego.
•    Kolory dnia  
•    Lista obecności
•    Plan dnia
•    Kalendarz urodzin
•    Dyżury
•    Tablice zadań
•    Praca w zespołach
•    Prawa ręka  
•    Zegar i sygnalizator daltoński