Nauczyciele prowadzący: Ewelina Stawska, Małgorzata Parnicka

CZERWIEC 2018

W krainie dziecięcych marzeń.

 1. Dni dla Zdrowia i Radści z okazji Dnia Dziecka
 2. Rodzice Dzieciom „ Calineczka”- bajka w wykonaniu rodziców
 3. „ Zabawy naszych kolegów” – rozmowa na podstawie  prezentacji multimedialnej przedstawiającej zabawy dzieci z różnych krajów. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z elem.  metody twórczej R. Labana 
 4. Twórczy czwatrek „ Wszystkie dzieci nasze są…”-  osłuchanie z piosenką ; wspólne wykonywanie książki na temat „ Moje prawa” 
 5. „ Dzieci świata”-  opowiadania dzieci na podstawie obrazków  „ jak mieszkają koledzy z różnych części świata?”.  Zestaw zabaw ruchowych  z elementami ruchu rozwijającego         V. Scherborne.
 6. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z elem. metody gimnastyki twórczej R.Labana
 7. Zestaw ćwiczeń porannych- „Rymowana gimnastyka dla smyka”
 8. Zabawa ruchowa „ Na łące”
 9. Zabawa ruchowa „ Ptaszki w gniazdach”
 10. Zabawa ruchowa „ Żabki na spacer”

Zadania tygodniowe

 1. „UL”- wykonaj dom dla pszczół z patyczków po lodach
 2. „Rymowanka- zgadywanka”- wśród narysowanych obiektów znajdź takie, których nazwy się rymują i połącz je liniami
 3. „Odkodowywanie”-  odkoduj ukryte cyfry pod obrazkami i wykonaj działanie
 4. „W literkowie”- zamaluj, te litery, które są potrzebne do zapisania podanego wyrazu w ramce.


Kolorowe lato

 1.  „ Lato gdzie jesteś?”- wycieczka do parku lub na polanę;  synektyka „ namaluj zapach lata”
 2.  Jak biegną promienie słońca przez soczewkę?-  zabawa badawcza na terenie przedszkolnym, opowieść ruchowa „ Spacer po łące”
 3. „Wyprawa   do Krainy Wiecznego słońca ”-   gra ściganka wg. E.Gruszczyk-Kolczyńskiej; zabawa ortofoniczna „ Koncert na łące”
 4.  Twórczy czwartek  „ Lato gdzie jesteś?”-  zabawa taneczna do utworu Vivaldiego ; analogia fantastyczna
 5. „Kolorowe lato ”- opracowanie piosenki Metodą Dobrego Startu; zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 6. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z elem. metody gimnastyki twórczej R.Labana
 7. Zestaw ćwiczeń porannych 
 8.  Zabawa ruchowa „Uwaga osy”
 9. Zabawa ruchowa„Rób to co ja” 
 10. Zabawa ruchowa ( naśladowcza) połączona z ćwiczeniami ortofonicznymi

Zadania tygodniowe

 1. „ Latawiec” – wykonaj latawiec ze słomek  wg. instrukcji
 2. „Akwarium”- narysuj akwarium  a w nim: 4 rybki płynące w prawą stronę, 3 rybki płynące w lewą stronę oraz roślinność wg. własnego pomysłu
 3. „ Kolorowe lato”- naucz się I zwrotki piosenki
 4. „ Umiem czytać ”- odczytaj i narysuj np. Ola ma medal itp.


Zegnamy przedszkole –witamy wakacje

 1. „ Bezpieczne  zabawy dzieci”- rozmowa na podstawie obrazków oraz  wypracowanie „ Kodeksu wakacyjnych rad”; zestaw ćwiczeń gimnastycznych w formie opowieści ruchowej„ Jedziemy na wakacje”
 2. Wycieczka do Szkoły Podstawowej nr 7 w Toruniu.  
 3.  Lekcja W- F- na terenie przedszkolnym lub w sali przedszkolnej prowadzona przez pana Kowalskiego- nauczyciela wychowania fizycznego ( tatę Maćka)
 4. Twórczy czwartek „ Szkoła”- wykonanie makiety szkoły i boiska; zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 5. „Kim będę jak dorosnę? ”-  wypowiedzi dzieci , zabawa tematyczna w szkołę.
 6. „Morze czy góry ? ”- zabawa w kalambury ; konstruowanie z klocków  „Wakacyjny pojazd”  
 7. „Podwodny świat”- teatrzyk cieni na podstawie  opowiadania D. Wawiłow; zestaw ćwiczeń gimnastycznych wg. K Wlaźnik
 8. „Pożegnania nadszedł czas” – uroczystości związane z pożegnaniem „ Zuchów”
 9. „Ulubione piosenki przedszkolaków”- przypomnienie poznanych piosenek i zabaw.
 10. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych wg. K. Wlaźnik
 11. Zestaw  ćwiczeń porannych w formie opowieści ruchowej
 12. Zabawa ruchowa „ Letnie przygody” 
 13. Zabawa ruchowa Znajdź drugą połowę”


Zadania tygodniowe

 1. „ Co jest potrzebne do szkoły?” – rozwiąż zagadki obrazkowe po odsłoniętym fragmencie
 2. „Narysuj emocje”- do twarzy dzieci dorysuj emocje: złość , radość , przerażenie, zdziwienie, znudzenie , ciekawość.
 3. „ Długopisy”- połącz w pary takie same długopisy, policz ile jest wszystkich razem
 4. „ Widokówka z wakacji”- wykonaj widokówkę z miejsca o którym marzysz.
 5. „Tor przeszkód”-  przejdź po ławeczce zachowując równowagę, a następnie rzuć piłką do celu

    
Kucz Do Uczenia Się

Matematyka 2 - Motyle
46, 47, 48, 49

Konstrukcje – Gąsienice
31, 32, 33, 34


 „W Literkowie I Cyferkowie”

 1. Globalne czytanie wyrazów ( związanych z tematyką kompleksową)
 2. Wyróżnianie  głosek w nagłosie, śródgłosie i wygłosie
 3. „ W literkowie”- rozpoznawanie i nazywanie liter poznanych
 4. Dzielenie wyrazów na sylaby, układanie zdań  z wyrazami, liczenie słów w zdaniach
 5.  Wyszukiwanie określonej litery z rozsypani  literowej,  w tekstach np. w gazecie  
 6.  Układanie liter:  z własnego ciała, wydzieranie z gazety, formowanie z drutu
 7. Dostarczanie właściwych wzorów pisania dla dzieci zainteresowanych pisaniem 
 8. „ W cyferkowie ”- zabawy z poznanymi cyframi , łączenie przedmiotów w pary, rysowanie wg. kodu , kolorowanie zgodnie ze wskazaną cyfrą

Realizacja Koncepcji Planu Daltońskiego

 • Na bieżąco utrwalanie poczucia, samodzielności, odpowiedzialności i współpracy wśród dzieci. Angażowanie dzieci do samodzielnego planowania , kształtowanie wiary we własne siły i możliwości, kształtowanie odpowiedzialności za wykonanie podjętego zadania. Odwoływanie się do  kącików,  wizualizacji , czynności i zadań do wykonania.


Współpraca Z Rodzicami I Środowiskiem

 • Dzień Dziecka – 04.06.2018
 • Rodzice Dzieciom „ Calineczka”- 05.06.2018
 • Wycieczka do szkoły- 11.06.2018
 • Zakończenie Zuchów Niebieskich- 15.06.2018
 • Zakończenie Zuchów Czerwonych -20.06.2018
 • Spotkanie z Panem Kowalskim – 18.06.2018

 

MAJ

Angielski

1. My family – rodzina

 • Praca z ilustracją przedstawiającą rodzinę. Słownictwo: family, mummy, daddy, grandma, grandpa, sister, brother, uncle, aunt, niece, nephew
 • Memory game, Family Members
 • „Where is daddy, where is mummy”. Dzieci próbują wskazać członków rodziny

2. Story time – czas na czytanie książek
3. Utrwalanie

 • Utrwalanie poznanego już słownictwa oraz wyrażeń
 • Przygotowywanie przedstawienia na zakończenie przedszkola

 

,,RODZINA KSIĄŻEK” - temat realizowany metodą projektu edukacyjnego

Etap I              
Rozpoczęcie projektu

Wybór tematu
Z inicjatywy nauczyciela i dzieci jako rezultat analizy treści programu, oceny możliwości organizacyjnych, zasobu dostępnych środków dydaktycznych oraz zainteresowań dzieci. Punktem wyjścia może być rozmowa z dziećmi o ulubionych książkach, oglądanie różnego typu książek, przyniesienie z domu książek.

Etap II
Aktywność badawcza

Działania w przedszkolu:

 • oglądanie różnych rodzajów książek i czasopism: książka dla dzieci z ilustracjami, książka dla dorosłych, komiks, kolorowanka, podręcznik, słownik, encyklopedia;
 • aktywność intelektualna: zapoznanie z budową książki (okładka, strona tytułowa, grzbiet), autorem (poeta, bajkopisarz, pisarz);
 • klasyfikowanie książek np. wg tematyki, wielkości;
 • słuchanie bajek w różnych formach teatru: sylwet, pacynek, masek, kukiełek, pantomima;
 • rozmowy o treści książek, odgrywanie scenek, tworzenie dialogów;
 • próby tworzenie muzyki do treści bajek;
 • filozofowanie na podany temat np. co by było gdyby książki mogły mówić?;
 • różne formy pracy z książką (oglądanie ilustracji, czytanie tekstu, kolorowanie);
 • wykonanie zakładek do książek;
 • budowanie z klocków ,,Biblioteka dla dzieci”;
 • zabawa tematyczna ,,W bibliotece”, ,,W księgarni”, ,,W teatrze”;
 • utworzenie kącika książek przyniesionych z biblioteczek domowych.
 • Wizyta ekspertów – rodzice i inni członkowie rodzin dzieci  (głośne czytanie dzieciom), bibliotekarka, pracownik księgarni, aktorka

Działania poza przedszkolem:
wycieczka do biblioteki
wycieczka do księgarni
wycieczka do Teatru im. W. Horzycy
praca w domu nad projektem książki

Możliwe do realizacji zajęcia projektu z uwzględnieniem działań terenowych, wizyt ekspertów, badań obiektów, doświadczeń:

 1. ,,Gdzie mieszka bajeczka?” - rozmowa inspirowana książkami przyniesionymi ze zbiorów domowych oraz słuchaniem wiersza pt. ,,Moje książeczki” I. Salach, nauka piosenki pt. ,,Kolorowa książka”
 2. ,,Smutna książeczka” - opowiadanie nauczycielki z wykorzystaniem sylwet na podstawie utworu  M. Swidzińskiej pt. ,,Wędrówka słonia”, wykonanie zakładek do książki 
 3. ,,Rodzina książek” - wycieczka do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej nr 12 w Toruniu – spotkanie z ekspertem - bibliotekarką, zabawa inscenizowana do piosenki pt. ,,Książeczki, bajeczki”
 4. Twórczy czwartek - ,,Jak powstaje książka?” - rozmowa przy obrazach,    projektowanie i wykonanie okładki książki - collage
 5. ,,Po co jest księgarnia?” - wycieczka do Księgarni Uniwersyteckiej, zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 6. ,,Bajkowe przedszkole” - analogia fantastyczna – W. Limont, malowanie farbami
 7. ,,Nasi książkowi przyjaciele” - zgaduj – zgadula z nagrodami, zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 8. ,,Jak pisano i drukowano dawniej” – oglądanie filmu, zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 9. ,,Bajka w teatrze” – spotkanie z aktorką p. M. Kierzkowską w Teatrze W. Horzycy
 10. Opracowanie piosenki pt. ,,Kółko graniaste” Metodą Dobrego Startu

Powrót do siatki: rozmowa z dziećmi na temat tego co już wiedzą, czego się nauczyły, czy uzyskały odpowiedzi na pytania, czy pojawiły się nowe problemy do zbadania.


Etap III        
Zakończenie projektu

 • Wyeksponowanie wszystkich materiałów zgromadzonych podczas realizacji projektu. Dzieci chwalą się zdobytą wiedzą i umiejętnościami – prezentacja projektowanych  książek, zakładek, wystawa prac plastycznych – okładka książki, bajkowej rodziny.

Zestaw ćwiczeń porannych
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych (metoda zadaniowa - szarfy)
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych (elementy gimnastyki R. Labana):

 • Zabawy ruchowe i ortofoniczne:
  ,,Twarzą w twarz”  (zabawa bieżna)
  ,,Sklep z książkami” (zabawa orientacyjno - porządkowa)
  ,,Spłoszone wróbelki” (zabawa z elementem podskoku)
  ,,Zabawy z Pinokiem” – ćwiczenia usprawniające artykulatory                          
  ,,Dzielny Jasiek” – ćwiczenia rytmizujące
  ,,Zabawy ze słomką” – ćwiczenia oddechowe

Zadania tygodniowe

 1. ,,Liczę sylaby i głoski” – rysowanie pod obrazkami kółek odpowiadających ilości  sylab i kresek będących odpowiednikiem głosek.
 2. ,,Odkryj różnice” - wskazywanie 5 lub 7 różnic pomiędzy dwoma rysunkami.     
 3. ,,Bajkowa kraina” – rysowanie okien w domkach zgodnie z wynikiem dodawania.
 4. ,,Dokończ szlaczki”– rysowanie wzorów literopodobnych.
 5. ,,Postać bajkowa” – zaprojektowanie stroju postaci bajkowej – zadanie dodatkowe

KOCHANYCH RODZICÓW MAM

 1. ,,Moja rodzina” - rozmowa inspirowana wierszem M. Orzechowskiej, D. Raczyńskiej pt. ,,Jadą goście”, zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 2. ,,Jak pomagam mojemu tacie” - teatrzyk na podstawie utworu H. Pietrusiewicz; zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 3. ,,Gdybym był (była) czarodziejem…” - opowiadanie twórcze dzieci; zabawa ilustracyjna  przy piosence pt. ,,Hity mamy i taty”
 4. Twórczy czwartek - ,,Sto pomysłów na rozbawienie taty” - wymyślanie w grupach krótkich historyjek na temat: ,,Jak rozbawiam swojego tatę?”, wykonanie pracy plastycznej ,,Modny sweter”
 5. ,,Moja mama wróżka” -  zabawa dydaktyczna i badawcza ,,Czary mamy”, zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 6. ,,To dla was kochani rodzice’’ - uroczystość przedszkolna z udziałem zaproszonych gości

 • Zestaw ćwiczeń porannych
  Zestaw ćwiczeń gimnastycznych - (metoda M. A. Kniessów - butelki)

Zabawy ruchowe i logopedyczne:


,,Wracamy do domu”– zabawa orientacyjno - porządkowa
,,Nawlekanie koralików” - zabawa z elementami biegu –
,,Przeszkoda” - zabawa z elementem czworakowania
,,Odgłosy kuchni” – ćwiczenia słuchowe
,,Zabawy z tatą” – ćwiczenia artykulatorów
,,Niesforny sznurek” – ćwiczenia oddechowe


Zadania do wykonania

 •  ,,Prezent dla mamy” – ułożenie figur geometrycznych wg instrukcji 
 • ,,Kwiat miłości”- pokoloruj rysunek według oznaczeń
 • ,,Ozdób wzorami dywan” – rysowanie po śladzie
 • ,,Komnata zadań” – rozwiązywanie działań matematycznych
 • ,,Zaśpiewaj piosenkę o mamie”– zadanie dodatkowe


REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU POZNAWCZEGO KLUCZ DO UCZENIA SIĘ (GALINA DOLYA)

MATEMATYKA 2 - MOTYLE
,,Powiększanie - pomniejszanie” - Klucz do uczenia się, Matematyka II, sesja 45

KONSTRUKCJE - GĄSIENNICE

,,Nowa ulica w mieście zabawek – złożona konstrukcja według indywidualnego projektu” – Klucz do uczenia się, Konstrukcje I, sesja 29
,,Tak potrafię! – budowanie zgodnie z indywidualnym projektem” - Klucz do uczenia się, Konstrukcje I, sesja 30

PROGRAM PRZYJACIELE ZIPPIEGO

 1. ,,Przeżywanie zmiany i straty” – część 5 – Nauka płynąca z sytuacji zmiany i straty – spotkanie 4
  dzieci powinny: wymienić dobre i złe strony zmian, które zachodzą w życiu; opowiadały o rzeczach,  które mogą robić teraz, a których nie mogły robić kiedy były małe; poznać pięć sposobów na pomoc przyjacielowi w życiu którego zaszła zmiana; odgrywały w parach scenki; mówiły o swoich uczuciach; współpracowały ze sobą.
 2. ,,Dajemy sobie radę” – część 6 – Różne sposoby radzenia sobie – spotkanie 1
  dzieci powinny: doskonalić zdolności stosowania różnych strategii radzenia sobie
  z trudnościami; poznać nowe opowiadanie o przyjaciołach; podać przykłady sytuacji, które można zmienić i których nie można zmienić; narysować przykład wybranej sytuacji; dokonać podsumowania zajęć.
 3.  ,,Dajemy sobie radę” – część 6, spotkanie 2:  ,,Jak pomagać innym?”
  dzieci powinny: wysłuchać fragmentu opowiadania; odpowiedzieć na pytania; odgrywać scenki w grupach trzyosobowych;  ćwiczyć pomaganie przyjacielowi; wypróbować różne działania.
 4. ,,Przyzwyczajanie się do nowych sytuacji” – Część 6 ,,Dajemy sobie radę”, spotkanie 3:  
  dzieci powinny: doskonalić umiejętności radzenia sobie  w nowych sytuacjach; podać przykłady tego, co możemy zrobić, aby pomóc przyjacielowi, który przeżywa stratę; pokolorować szablon kukiełki, umocować ją na patyku i wykorzystać w zabawie.

W LITERKOWIE I CYFERKOWIE

 • Zabawy w rozpoznawanie i nazywanie literki ,,z”, ,,u”, ,,c”, „ł” małej i wielkiej drukowanej i pisanej, zaznaczanie miejsca głoski w podanych wyrazach, próby czytania sylab, wyrazów, układanie zdań z podanym wyrazem, dokonywanie analizy i syntezy głoskowej i literowej.
 • Zabawy z cyframi 0 - 10 łączenie przedmiotów w pary, kolorowanie według kodu, kolorowanie zgodnie ze wskazaną cyfrą.
 • Zabawy ze znakami matematycznymi ,,+”, ,,- ”, ,,=”, układanie i rozwiązywanie zadań z treścią.
 • ,,Wiatrak matematyczny” – zabawa pt . ,,Wesoły pociąg” – ćwiczenie orientacji  w schemacie ciała, zabawa ,,Hej ho! – utrwalenie liczebników głównych, porządkowych, cyfr.


KONCEPCJA PLANU DALTOŃSKIEGO


 • Utrwalanie poczucia, samodzielności, odpowiedzialności i współpracy wśród dzieci. Angażowanie dzieci do samodzielnego planowania, wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości, kształtowanie odpowiedzialności za wykonanie podjętego zadania. Odwoływanie się do  kącików,  wizualizacji, czynności i zadań do wykonania.
  Kontynuowanie rozwiązań organizacyjnych - wizualizacja procesu edukacyjnego: kolory dnia, lista obecności, plan dnia, kalendarz urodzin, dyżury, tablice zadań, praca w zespołach, prawa ręka, zegar i sygnalizator daltoński, tablica ,,już potrafię”.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

 1. Wycieczka do Szafarni – 08.05.2018r.
 2. Wycieczka do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Filia nr 12 w Toruniu
 3. Wycieczka do Księgarni UMK – 10.05.2018r.
 4. Muzyka etniczna – 15.05.2018r.
 5. Wycieczka do Teatru im W. Horzycy
 6. Uroczystość Dnia Mamy i Taty – 23.05.2018r. godz. 12.30
 7. Kontakty indywidualne – udzielanie informacji o sukcesach i trudnościach wychowawczych
 8. Pomoc rodziców w przygotowanie zajęć i zabaw z dziećmi, realizacji projektu ,,Rodzina książek” – przynoszenie potrzebnych materiałów, głośne czytanie, wzbogacenie kącików zainteresowań
 9. Kontakty indywidualne – udzielanie informacji o sukcesach i trudnościach
  wychowawczych

 

 

 

KWIECIEŃ

Good friend – dobry kolega

 1. „Friends song”
   Powtarzanie frazy:
  - I don’t walk alone
  - I don’t sit alone
  - I don’t eat alone
  - I don’t play alone
  - I don’t read alone
  - I don’t watch alone
 2. Rozpoznawanie obrazków i dopasowywanie do nich słów: walk, sit, eat, play, read, watch
 3. Pznanie słownictwa: friendly, kind, nice, helpful

Spring – Wiosna

 1. Spring is here song (piosenka)
 2. Zapoznanie się ze słownictwem: bluebird, bee, ladybug, butterfly, frog
 3. Rozpoznanie ich na obrazkach i próba ich nazwania
 4. Podążanie za słowami piosenki i nabywanie umiejętności pokazywania
 5. Włączanie się do śpiewu piosenek
 6. Spring Bingo Game 
 7. Spring Games
 • Utrwalanie poznanego już słownictwa oraz wyrażeń
 • Przygotowywanie przedstawienia na zakończenie przedszkola

Jaki powinien być dobry kolega?

 1.  „Nie szata zdobi człowieka”- historyjka obrazkowa; zabawa integracyjna „ Nić przyjaźni”
 2. „Jak rozpoznać dobre rozwiązania”- realizacja programu „Przyjaciele Zippiego” cz. 4
 3. „ Zawsze zgodnie  się bawimy i nikogo nie krzywdzimy”- scenki żywoplanowe , praca plastyczna „ Portret kolegi lub koleżanki”
 4. Twórczy czwartek -„ Jak wygląda przyjaźń?”-  malowanie farbami , zestaw ćwiczeń gimnastycznych ( met. R. Labana)
 5. „Krzywdzenie”- realizacja programu „Przyjaciele Zippiego” cz.4
 6. „Kto to jest przyjaciel ?”-  wywiad do kwartalnika „ Przedszkolak”; zestaw ćwiczeń gimnastycznych z elem. metody twórczej W. Sherborne 
 7. „Urodziny przyjaciela” – nauka piosenki „W przyjaźni siła tkwi”; zabawa matematyczna
 8. „Rozwiązywanie problemów”- realizacja programu „Przyjaciele Zippiego” cz. 4
 9. „ Bociany już przyleciały ”- opracowanie piosenki metodą Dobrego Startu
 10. „Pomagam innym w rozwiązywaniu konfliktów ”- realizacja programu „Przyjaciele Zippiego” cz. 4
 11. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z elem. metody gimnastyki twórczej R.Labana
 12. Zestaw ćwiczeń porannych- „Rymowana gimnastyka dla smyka”
 13. Zabawa ruchowa „ Na łące”
 14. Zabawa ruchowa „ Ptaszki w gniazdach”
 15. Zabawa ruchowa „ Żabki na spacer”


Zadania tygodniowe 

 1. Mieszkańcy łąki- wykonaj z rolki od papieru toaletowego mieszkańca łąki np. motylka, pszczołę itp.
 2. W literkowie-  ułóż wyrazy wg, przykładu
 3. Tangramy- ułóż z figur geometrycznych żaglówkę lub łabędzia
 4. Czego się boję- dokończ rysować obrazek
 5. Tort urodzinowy- rozwiąż działania , a dowiesz się jakie smaki ma tort


Wiosna w pełni

 1. „Łąka, czyli kwiaty ,ptaki i inne zwierzaki- nauka piosenki „ Kwiatowa Wróżka”, wycieczka na polanę
 2. „ Zmiana i strata są elementami życia””- realizacja programu „Przyjaciele Zippiego” cz. 5
 3. „ Ogród warzywny” – rozwiązywanie zagadek; synektyka- malowanie „zapachu warzyw” „ Radzenie sobie po śmierci koś bliskiego”- realizacja programu „Przyjaciele Zippiego” cz. 5
 4.  „Twórczy czwartek ” - zajęcia gospodarcze 
 5. „Wizyta na cmentarzu”- realizacja programu „Przyjaciele Zippiego” cz. 5
 6. „Olimpiada na łące”- gra ściganka  wg. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej, zestaw ćwiczeń gimnastycznych w formie opowieści ruchowej„ Wyprawa dzieci”
 7. „Nauka płynąca z sytuacji zmiany i straty”-realizacja programu „Przyjaciele Zippiego” cz. 5
 8. „Mieszkańcy łąki”-  zabawy badawcze , dziecięca orkiestra
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych ( metoda zadaniowa z elem. metod twórczych)
 • Zestaw ćwiczeń porannych
 • Zabawa ruchowa „ Na łące”
 • Zabawa ruchowa „ Bociany na polowanie ”
 • Zabawa ruchowa „ Pasujące kwiaty”

Zadania tygodniowe

 •  Tor przeszkód- przejdź po ławeczce zachowując równowagę , pokonaj trasę slalomem wyznaczoną chorągiewkami a następnie oddaj celny strzał piłką do wyznaczonego kosza
 • Dorysuj –dorysuj do koła serduszka umieszczając je w odpowiednim miejscu
 • Żaba- wykonaj przestrzenną  żabę wg. wzoru
 • Zamaluj- zamaluj litery potrzebne do napisania podanych wyrazów.
 • Wykonaj działania- oblicz , pokoloruj zgodnie z otrzymanym wynikiem, a dowiesz się jaki obrazek został zakodowany

Kucz Do Uczenia Się
 Matematyka 2 – Motyle

 •  Liczbowe mieszkania na matematycznej wyspie- sesja 44
 • Powiększanie- pomniejszanie- sesja 21

Konstrukcje – Gąsienice

 •  Duży i mały dom- budowanie zgodnie z podanymi kryteriami i indywidualnym projektem- sesja 27
 • Domy dla samochodów- budowanie  garaży zgodnie z podanymi kryteriami- sesja 28

 „W Literkowie I Cyferkowie”

 • Zabawy w rozpoznawanie i nazywanie literki ,,W”, ,,D”, ,,B”małej i wielkiej drukowanej i pisanej, zaznaczanie miejsca głoski w podanych wyrazach, próby czytania sylab, wyrazów
 • Zabawy z cyfrą 9,10 łączenie przedmiotów w pary, kolorowanie według kodu, kolorowanie zgodnie ze wskazaną cyfrą.

Realizacja Koncepcji Planu Daltońskiego

 • Utrwalanie poczucia, samodzielności, odpowiedzialności i współpracy wśród dzieci. Angażowanie dzieci do samodzielnego planowania, wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości, kształtowanie odpowiedzialności za wykonanie podjętego zadania. Odwoływanie się do  kącików,  wizualizacji, czynności i zadań do wykonania.
 • Kontynuowanie rozwiązań organizacyjnych - wizualizacja procesu edukacyjnego: kolory dnia, lista obecności, plan dnia, kalendarz urodzin, dyżury, tablice zadań, praca w zespołach, prawa ręka, zegar i sygnalizator daltoński, tablica ,,już potrafię”


Współpraca z Rodzicami i Środowiskiem

 •  Eksperymenty- spotkanie z chemikiem 10.04.2018
 • Jestem bezpieczny WORD 11.04.2018
 • Koncert TOS 17.04.2018
 • Mały naukowiec – warsztaty edukacyjne w Młynie Wiedzy 27.04.2017
 • Udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

 

MARZEC  

JAK ROZMAWIAĆ Z DZIEĆMI O AIDS

 1. ,,Zawsze razem”-  I BLOK – WIEDZA - teatrzyk kukiełkowy, collage
 2. ,,Doskonalenie komunikacji” - Program ,,Przyjaciele Zippiego – Część 2 ,,W pościeli”, spotkanie 1, zestaw ćwiczeń gimnastycznych (W. Sherborne)
 3. ,,Nie jestem sam” II BLOK – ŻYCIE -  rozmowa przy ilustracjach, zabawy plastyczne i taneczne
 4. Twórcze czwartki - ,,Witaminy z kubeczka” -  zajęcia gospodarcze wykonanie soku z marchwi, buraków i jabłek, zestaw ćwiczeń gimnastycznych(metoda zadaniowa)
 5. ,,Słuchanie” - Program ,,Przyjaciele Zippiego – Część 2 ,,W pościeli”, spotkanie 2, zestaw ćwiczeń gimnastycznych (W. Sherborne)
 6. ,,List do chorego kolegi”-  III BLOK – CHOROBA, WSPARCIE - zabawy teatralne – drama, pantomima, rysowanie i malowanie akwarelami
 7. ,,Co jest bezpieczne, a co nie” – IV BLOK – BEZPIECZEŃSTWO -  zabawa 
 8. ,,Kto może nam pomóc?” - Program ,,Przyjaciele Zippiego – Część 2 ,,W pościeli”, spotkanie 3:, zestaw ćwiczeń gimnastycznych (metoda zadaniowa)
 9. ,,Drzewo życia” -  V BLOK – AKCEPTACJA - słuchanie bajki pt. ,,O rybaku i złotej rybce”, opowieść ruchowa
 10. ,,Mówienie tego, co chce się powiedzieć” - Program ,,Przyjaciele Zippiego – Część 2 ,,W pościeli”, spotkanie 4, zestaw ćwiczeń gimnastycznych (metoda zadaniowa)
 11. Zajęcia edukacyjne w Bibliotece Publicznej i Książnicy Miejskiej Filia nr 12
  pt. ,,Wielkanocny zajączek”

,,Mało nas” – opracowanie piosenki MDS

 • Zestaw ćwiczeń porannych 
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych – elementy Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych – metoda zadaniowa
  Zabawy ruchowe i logopedyczne:
 • ,,Promyki słońca” – zabawa orientacyjno – porządkowa 
 • ,,Przejście po kamieniach” - zabawa z elementem równowagi
 • ,,Ziewanie energetyczne” – metoda P. Dennison 
 • ,,Orkiestra” – ćwiczenia usprawniające artykulatory 
 • ,,Smutny i wesoły Dominik” – ćwiczenia warg 
 • ,,Niesforny sznurek” – ćwiczenia oddechowe

Zadania tygodniowe

 • ,,Ile sylab, ile głosek” – rysowanie pod obrazkami kółek odpowiadających ilości  sylab i kresek będących odpowiednikiem głosek.
 • ,,Bystre oko” - wskazywanie 5 lub 7 różnic pomiędzy dwoma rysunkami.     
 • ,,Pajacyk” – wykonanie w  parze pajaca z przygotowanych elementów.
 • ,,Dokończ szlaczki”– rysowanie wzorów literopodobnych.
 • ,,Figury” – łączenie kropek według wzoru – zadanie dodatkowe


CZY TO JUŻ WIOSNA?

 1. ,,Gdzie jesteś wiosenko?” - wycieczka do pobliskich ogródków i lasku, nauka piosenki pt. ,,Wiosenny mazurek”
 2. ,,Jak utrzymać przyjaźń?” - Program ,,Przyjaciele Zippiego – Część 3 ,,Nawiązywanie i zrywanie więzi”, spotkanie 1, zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 3. Powitanie Wiosny z Teatrem Zaczarowany Świat
 4. Twórczy czwartek - ,,Czy już idzie wiosna?” – teatrzyk z wykorzystaniem sylwet, papieroplastyka ,,Gaik”
 5. ,,Doznawanie samotności i odrzucenia” - Program ,,Przyjaciele Zippiego – Część 3 ,,Nawiązywanie i zrywanie więzi”, spotkanie 2, zestaw ćwiczeń gimnastycznych

 

 • Zestaw ćwiczeń porannych 
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych (elementy gimnastyki twórczej - R. Labana
  Zabawy ruchowe i logopedyczne:
 • ,,Bocian i żabki” - zabawa z elementem podskoku
 • ,,Nie depcz grządek”  - zabawa z elementem równowagi 
 • ,,Wiosenna orkiestra” - zabawa integracyjna 
 • ,,Ence pence” – ćwiczenia melodyki wypowiedzi 
 • ,,Zabawy z wiosną” – ćwiczenia artykulatorów 
 • ,,Latajace papierki” – ćwiczenia

Zadania tygodniowe

 •  ,,Litera s” – układanie litery s z części
 • ,,Patrz uważnie” - wskazywanie przedmiotu, który nie pasuje do pozostałych  
 •  ,,Wesołe zwierzaki” – pod każdym obrazkiem rysowanie tyle kółek ile jest sylab  i tyle kresek ile głosek.
 • ,,Komnata liczb”– przeliczanie przedmiotów, dorysowywanie lub skreślanie.
 • ,,Lustrzane odbicie” – rysowanie lustrzanego odbicia istniejących fragmentów –zadanie dodatkowe

PISANKI, KRASZANKI, JAJKA MALOWANE

 1. ,,Wiosenna przygoda” - opowiadanie dzieci przy historyjce obrazkowej, nauka piosenki ,,Pisanki”
 2. ,,Jak rozwiązywać konflikty z przyjacielem” – Program ,,Przyjaciele Zippiego”  część 3, spotkanie 3, zestaw ćwiczeń gimnastycznych 
 3. Twórczy czwartek ,,Z wielkanocnym zajączkiem w Gazetolandii” - zabawy badawcze  z papierem, lepienie z masy papierowej
 4. ,,Jak nawiązywać przyjaźnie” – Program ,,Przyjaciele Zippiego” część 3, spotkanie 4, zestaw ćwiczeń gimnastycznych

,,Mam chusteczkę haftowaną” – opracowanie piosenki MDS

 • Zestaw ćwiczeń porannych:
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych- (metoda zadaniowa) - ,,Zwierzęta domowe”
  Zabawy ruchowe i logopedyczne:
 • ,,Wiosenne zabawy” - zabawa z elementem czworakowania
 • ,,Zaganianie piłki - ,,świnki” - zabawa z elementami toczenia
 • ,,Listonosz”  - zabawa integracyjna
 • ,,Wiosenne porządki” – ćwiczenia artykulatorów 
 • ,,Koncert w ogródku” – ćwiczenia emisyjne

Zadania tygodniowe

 • ,,Prezenty” – łączenie pasujących zabawek w pary.
 • ,,Literkowi przyjaciele” – łączenie liniami (każdą w innym kolorze) małe i wielkie litery.
 • ,,Kolorowa ściana” – kolorowanie figur tak, aby obok siebie nie znajdowały się prostokąty w takich samych kolorach.
 • ,,Kogutek” – kalkowanie według M. Bogdanowicz
 • ,,Laleczki” – dokańczanie rysowania lalki według wzoru – zadanie dodatkowe


REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU POZNAWCZEGO KLUCZ DO UCZENIA SIĘ (GALINA DOLYA)

MATEMATYKA 2 - MOTYLE
,,Czy mnie oczy nie mylą” - Klucz do uczenia się, Matematyka II, sesja 42
,,Kropkowe mieszkanie i matematyczna wyspa” - Klucz do uczenia się, Matematyka II, sesja 43

KONSTRUKCJE - GĄSIENNICE
,,Piętrowy dom – budowa domu – budowanie przez naśladowanie” – Klucz do uczenia się, Konstrukcje I, sesja 25
,,Elewacja dwupiętrowego domu – budowanie zgodnie z przykładem – ukryta konstrukcja – Klucz do uczenia się, Konstrukcje I, sesja 26

W LITERKOWIE I CYFERKOWIE

 • Zabawy w rozpoznawanie i nazywanie literki ,,r”, ,,s”, ,,n”, „b” małej i wielkiej drukowanej i pisanej, zaznaczanie miejsca głoski w podanych wyrazach, próby czytania sylab, wyrazów, układanie zdań z podanym wyrazem, dokonywanie analizy i syntezy głoskowej i literowej.
 • Zabawy z cyfrą 7, 8,9 łączenie przedmiotów w pary, kolorowanie według kodu, kolorowanie zgodnie ze wskazaną cyfrą.
 • Zabawy ze znakami matematycznymi ,,+”, ,,- ” .
  KONCEPCJA PLANU DALTOŃSKIEGO
 • Utrwalanie poczucia, samodzielności, odpowiedzialności i współpracy wśród dzieci. Angażowanie dzieci do samodzielnego planowania, wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości, kształtowanie odpowiedzialności za wykonanie podjętego zadania. Odwoływanie się do  kącików,  wizualizacji, czynności i zadań do wykonania.
 • Kontynuowanie rozwiązań organizacyjnych - wizualizacja procesu edukacyjnego: kolory dnia, lista obecności, plan dnia, kalendarz urodzin, dyżury, tablice zadań, praca w zespołach, prawa ręka, zegar i sygnalizator daltoński, tablica ,,już potrafię”.

JĘZYK ANGIELSKI

 • Zabawa powitalna „Introduce yourself”
 • Zapytanie “How are you”? Odpowiedź: I’m… dzieci wyrażają uczucie jak się czują.
 • Easter. Słownictwo: basket, bunny, chick, chicken, eggs.
 • The way the bunny hops song. Słownictwo: hop, shake, wiggle, flop.
 • Cress planting – sadzenie rzeżuchy. Słownictwo: cress, cotton wool, cup, seeds, water.
 • Egg and spoon race
 • Easter Egg Hunt

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

 • ,,Witaj wiosenko” - spacer w celu poszukiwania wiosny
 • Wycieczka do Biblioteki Publicznej i Książnicy Miejskiej Filia nr 12 – 15.03.2018r.
 • Koncert muzyczny - 13 marca 2018r. o godz. 9:00 
 • Powitanie wiosny z teatrem "Zaczarowany Świat” -  21 marca 2018r. o godz. 9:00 Kiermasz Wielkanocny – 21.03. – 23.03.2018r.
 • Warsztaty wielkanocne z rodzicami – 13.03.2018r.
 • Kontakty indywidualne – udzielanie informacji o sukcesach i trudnościach wychowawczych
 • Pomoc rodziców w przygotowanie zajęć i zabaw z dziećmi – przynoszenie potrzebnych materiałów, wzbogacenie kącików zainteresowań
 • Kontynuowanie zbiórki plastikowych nakrętek i makulatury
 • Udział rodziców w głośnym czytaniu

 

LUTY

Moje miasto Toruń

 1. „ Poznajemy nasze miasto”-  słuchanie legend. Zestaw ćw. gimnastycznych  z elementami metody twórczej   W. Sherborne.
 2. „Wielki Astronom”- improwizacje teatralne , zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem lampki i globusa. 
 3.  „ Uczucie smutku- uczucie radości”- realizacja programu „ Przyjaciele Zippiego” czI
 4. „ Wesoła planeta ”- „ gdybym poleciał w kosmos to…. „- technika zdań niedokończonych, wykonanie kosmosu  metodą collage.
 5. „Uczucie złości i rozdrażnienia”- realizacja programu „Przyjaciele Zippiego” cz. I
 6. Twórczy czwartek „ Toruń pachnie piernikami”- nauka piosenki  , wykonywanie  pierników z masy solnej.
 7.  „ Nad Toruniem”- opracowanie piosenki metodą Dobrego Startu
 8.  „Uczucie zazdrości”- realizacja programu „Przyjaciele Zippiego” cz. I
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z elem. metody gimnastyki twórczej R.Labana
 • Zestaw ćwiczeń porannych- „Rymowana gimnastyka dla smyka”
 • Zabawa ruchowa z elementem biegu „ Na Toruńskich ulicach”
 • Zabawa ruchowa z elementem toczenia „ Śnieżna kula”


Zadania tygodniowe

 1. Jestem ciekawy świata – wykonaj  rakietę kosmiczną z pudełek
 2. Bawię się matematyką– odkoduj ukryte cyfry pod obrazkami i wykonaj działanie
 3. Będę uczniem- uczę się czytać i pisać – zamaluj te litery, które są potrzebne do zapisania podanego wyrazu w ramce
 4. Mam sprawne ciało i artystyczną duszę –  narysuj odbicie lustrzane ilustracji


Bezpieczne ferie

 1. „Bezpiecznie  się bawimy”  -   wspólne wypracowanie Kodeksu postępowania podczas zabaw zimowych”. Zestaw ćw. gimnastycznych ( metoda zadaniowa)
 2. Poznajemy sporty zimowe- prezentacja multimedialna  fragmentu relacji z Olimpiady zimowej w  PyeongChang , zabawa dydaktyczna Sudoku
 3.  „ Zimowe zabawy”-  scenki żywoplanowe , zabawa dydaktyczna
 4. Twórczy czwartek- „ Jak można spędzić ferie”-  malowanie farbami, zestaw ćw. gimnastycznych z elem. gimnastyki twórczej R.Labana.
 5. „ Zgaduj- zgadula”- rozwiązywanie zagadek pantomimicznych, wykonanie sanek wg. instrukcji
 6. „Uczucie zdenerwowania”- realizacja programu „Przyjaciele Zippiego” cz. I
 7. „Zima lubi dzieci ”-  instrumentacja piosenki,  wykonanie zimowej zabawki w słoiku.
 8. „Wyprawa  po skarb ”-  zabawa na terenie przedszkola
 9. „ Jestem płatkiem śniegu”-  analogia personalna , zestaw ćwiczeń gimnastycznych ( met. R. Labana)
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych  z elementami ruchu rozwijającego V. Scherborne
 • Zestaw ćwiczeń porannych K. Wlażnik
 • Zabawa ruchowa „Zimowisko” z el. czworakowania i biegu 
 • Zabawa ruchowa „Tańczymy Lambada”  z el. met. Twórczych
 • Zabawa ruchowa „Bitwa na śnieżki”  z el. rzutu

Zadania tygodniowe

 • Jestem ciekawy świata –  wymień 5 zasad bezpiecznej zabawy na śniegu
 • Bawię się matematyką– wykonaj przestrzenne figury wykorzystując plastelinę i liczmany
 • Będę uczniem- uczę się czytać i pisać – ułóż z zapałek litery, które znasz
 • Mam sprawne ciało i artystyczną duszę – nauczę się I zwrotki i refrenu piosenki „ Nad Toruniem”

Nad Toruniem noc zapada,
usiadł kot na Krzywej Wieży
Kot kociętom opowiada
o piernikach słodkich, świeżych.
Toruń, stary Toruń
nadwiślański gród
pachnie piernikami,
bo w piernikach miód.


Kucz Do Uczenia Się

Matematyka 2 - Motyle

 1. ,,Czy mnie oczy nie mylą” - sesja 42
 2. „ Kropkowe mieszkanie i matematyczna wyspa”- sesja 43
 3. „Liczbowe mieszkanie na matematycznej wyspie”- sesja 44

Konstrukcje – Gąsienice

 1. „Kłoda nad rzekę- budowanie kładki zgodnie z przykładem”- sesja 22
 2. „Ponad i pod- budowanie mostu transportowego zgodnie z podanymi kryteriami”- sesja 23
 3. „ Mosty na wyspę”- budowanie zgodnie z indywidualnym projektem”- sesja 24

„W Literkowie I Cyferkowie”

 • Zabawy w rozpoznawanie i nazywanie literki ,,K”, ,,L”, ,,R”, „S” małej i wielkiej drukowanej i pisanej, zaznaczanie miejsca głoski w podanych wyrazach, próby czytania sylab, wyrazów
 • Zabawy z cyfrą 7, 8,9 łączenie przedmiotów w pary, kolorowanie według kodu, kolorowanie zgodnie ze wskazaną cyfrą.

Realizacja Koncepcji Planu Daltońskiego

 • Utrwalanie poczucia, samodzielności, odpowiedzialności i współpracy wśród dzieci. Angażowanie dzieci do samodzielnego planowania, wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości, kształtowanie odpowiedzialności za wykonanie podjętego zadania. Odwoływanie się do  kącików,  wizualizacji, czynności i zadań do wykonania.
 • Kontynuowanie rozwiązań organizacyjnych - wizualizacja procesu edukacyjnego: kolory dnia, lista obecności, plan dnia, kalendarz urodzin, dyżury, tablice zadań, praca w zespołach, prawa ręka, zegar i sygnalizator daltoński, tablica ,,już potrafię”


Współpraca z Rodzicami i Środowiskiem

 • Bal karnawałowy 02.02.2018
 • Koncert TOS 27.02.2018
 • Udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

KONCEPCJA PLANU DALTOŃSKIEGO
Kontynuowanie rozwiązań organizacyjnych - wizualizacja procesu edukacyjnego.
•    Kolory dnia  
•    Lista obecności
•    Plan dnia
•    Kalendarz urodzin
•    Dyżury
•    Tablice zadań
•    Praca w zespołach
•    Prawa ręka  
•    Zegar i sygnalizator daltoński