Nauczyciele prowadzący: Małgorzata Nowaczyk, Natalia Krawczinska

 

Savoir vivre – trudne słowo, ale nie dla zucha”

 1. „Kulturalny przedszkolak „ - „Piosenka bardzo kulturalna” inspiracją do zabaw tanecznych i teatralnych :
 2. „Zachowanie przy stole” - wiersz inspiracją do pracy plastycznej (skomponowanie swojego ulubionego obiadu), zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 3. "Dobre maniery” - opowiadanie M. Musierowicz „Rybka” inspiracją do pracy z ilustracjami, zabawa matematyczna
 4. „Kulturalny przedszkolak kocha swoją Ojczyznę”  - 10.11.2017
 5. „Muzeum – zasady poprawnego zachowania” - wiersz „Na wystawie” D. Wawiłow  inspiracją do rozmowy nt. Poprawnego zachowania się podczas wizyty w muzeum, teleturniej „Jak należy się zachować”
 6. „Żywa lekcja historii” - wycieczka do muzeum – 15.11.2017
 7. „O rybaku i złotej rybce” - wyjazd do teatru Zaczarowany świat  - 17.11.2017

Realizacja „klucza do uczenia się”


Zuch w świecie  artystów – projekt edukacyjny

Etap I – Rozpoczęcie projektu

 • Przygotowanie siatki wstępnej do projektu z uwzględnieniem celów programowo – dydaktycznych
 • Sprawdzenie wiedzy dzieci dotyczącej znaczenia słowa artysta– w ten sposób powstanie siatka tematyczna przedstawiającą dotychczasową wiedzę dzieci
  Co dzieci wiedzą o artystach (co robią, dlaczego są tak nazwani) – powstanie lista pytań na które dzieci będą szukać odpowiedzi w trakcie przeprowadzania projektu

Etap II – Realizacja projekt
planowane wydarzenia:

 • Poznajemy naszego patrona – Fryderyk Chopin
 • spotkanie muzyczne z p. Blekiem
 • spotkanie z tatą Teosia – dzień z malarstwem
 • spotkanie z mamą Filipa Szok - „Chemik tez artysta”
 • Spotkanie autorskie z Roksaną Jedrzejewską – Wróbel autorką książek z serii Florka – pamiętnik ryjówki   w Książnicy kopernikańskiej filia nr 12 w Toruniu  - 1 grudnia
 • zabawy teatralne, muzyczne
 • „Gdybym był artystą to co bym robil? - dziecięce filozofowanie
 • „ Spotkanie z Chopinem” - 03.11.2017
 • „Andrzejki – co to znaczy? - zajęcia w Książnicy Kopernikańśkiej filia nr 12 – 14.11.2017
 • „Spotkanie z archeologia” - 09.11.2017

Etap III – podsumowanie projektu badawczego

 • Sposób dokumentacji ( zdjęcia, notatki, prace dzieci, wypowiedzi)
 • Zrobienie wystawki z prac plastycznych

 

 

PAŹDZIERNIK 2017

"POLSKA PIĘKNA I URODZAJNA" - temat realizowany metodą projektu edukacyjnego (kontynuacja)

 1. "Jesienne spotkanie na działkach" - wycieczka na działki przy ul. Przybyszewskiego ( org. mama Weroniki)
 2. "Mali architekci- szlakiem zabytków z Torunia" - warsztaty w Młynie Wiedzy
 3. "Kolory wokół nas - zabawy badawcze z mamą Filipa
 4. "Twórczy czwartek" -  "Polska w jesiennych kolorach " - malowanie przy sztalugach

ZŁOTA JESIEŃ W OGRODZIE I W SADZIE...

 1. „Zawitała Jesień w sadzie?" – wycieczka na targowisko owocowo – warzywne
 2. "Twórczy czwartek" - „Na straganie” - inscenizacja  w formie dramy  w wykonaniu dzieci na podstawie wiersza J. Brzechwy, zestaw ćwiczeń gimnastycznych (met. zadaniowa, zabawa ilustracyjna do piosenki pt. „Urodziny marchewki” )
 3. „W spiżarni mojej mamy jest zapasów bez liku...”- wiersz pt.   „W spiżarni” M Kownackiej  inspiracją do działań kulinarnych : zapasów (słoików z kompotami)  
 4. „Przygoda z rzepką” – utwór J. Tuwima pt. „Rzepka” inspiracją do zabawy dydaktycznej: „Co jest większe a co mniejsze? wg metody E Gruszczyk - Kolczyńskiej
  Metoda Dobrego Startu  - opracowanie piosenki pt. „Ola i liście”  
   „Zamiast słodyczy zdrowie na owoc liczy” – konkurs wiedzy o zdrowiu- w formie gry ściganki wg. E.Gruszczyk-Kolczyńskiej , zestaw ćwiczeń gimnastycznych
  "Twórczy czwartek" - Kosz pełen owoców - praca plastyczna techniką  kolażu . zestaw ćwiczeń gimnastycznych (metoda zadaniowa)
 5. Kulinarny piątek - "Owocowy zawrót głowy" -  nauka piosenki pt. „Już owoców pełen kosz”, prace gospodarcze ( wykonanie owocowego smoothie )

ZABAWY Z LITERKAMI  

 • Ćwiczenia słuchu fonetycznego
 • Ćwiczenia w różnicowaniu głosek opozycyjnych np. głoski: s – sz – np. zabawa „Gaszenie pożaru”.
 • Rozróżnianie zdania z tekstu, wyrazów ze zdania, rozróżnianie głosek w nagłosie wygłosie śródgłosie-  ćwiczenie  poprawnego głoskowania
 • Analiza i synteza wyrazów
 • Zapoznanie z literami  o,O,  m,M


METODA DOBREGO STARTU

 •  „ Jesień”  "Ola i liście) - projektowanie wzoru - opracowanie piosenki Metodą Dobrego Startu – dz. powinny: kreślić linie pionowe i poziome z zachowaniem właściwego kierunku czyli od góry do dołu i od strony lewej do prawej, wykonywać rytmiczne ruchy w określonym czasie i przestrzeni, prawidłowo określać kierunki i strony swojego ciała.

KONCEPCJA PLANU DALTOŃSKIEGO (w różnych porach dnia)
Dzieci powinny:

 • nabyć umiejętności radzenia sobie z napotykanymi problemami,
 • realizować działania we własnym tempie, dostosowując je do swoich rzeczywistych możliwości,
 • uzmysłowić sobie znaczenie upływającego czasu i umiejętność zarządzania nim, poszukiwać
 • informacji i wykorzystywać różne metody dojścia do określonego celu,
 • nabyć umiejętność angażowania się w samodzielne planowanie, rozwijać umiejętność współpracy i
 • komunikacji w grupie i zespole,
 • kształtować wiarę we własne siły i możliwości, rozwijać odpowiedzialność za siebie i innych,
 • szanować zdanie i umiejętności kolegów,
 • być zmotywowane do samodzielnej pracy jednocześnie motywując innych,
 • czuć się odpowiedzialne za wykonanie powierzonego zadania,
 • uświadamiać sobie konieczność ponoszenia odpowiedzialności za swoje czyny, stać się
 • obowiązkowe, sumienne i twórcze.
 • podejmować działania z wykorzystaniem odpowiednich środków dydaktycznych, poprzez organizację  przestrzeni oraz wydzielanie miejsc do działań tematycznych z różnorodnymi materiałami

Wizualizacja procesu:

 • Kolory dnia, Listę obecności, Plan dnia, Kalendarz urodzin, Dyżury, Instrukcje czynnościowe, Praca w zespołach, Prawa ręka, Tablica zdolności, Zegar i sygnalizator daltoński, Tablice zadań (dodatkowe zadania " Będę uczniem – uczę się czytać i pisać  realizacja zadań tygodnia w różnych porach dnia )

KLUCZ DO UCZENIA

KONSTRUKCJE

 • Konstrukcje Sesja 15 Ratujemy kaczki – budowanie ogrodzenia zgodnie z indywidualnym projektem: Poznanie zasad planowania działań i decydowania z wyprzedzeniem o planie budowy
 • Sesja 16  Wystarczająco wysoki i szeroki – budowanie bram i wejść :   Poznanie   zasady budowania prostego przęsła, zasady gwarantującej stabilność konstrukcji, koncepcji wysokości  .
 • Sesja 17 Wejście do królestwa kształtów – Budowanie ozdobnych bram i drzwi . : Utrwalenie umiejętności budowania prostych i stabilnych przęseł  Poznanie zasady analizowania konstrukcji umiejętności budowania z pamięci .

MATEMATYKA 1

 • sesja 25 "Potrafię stworzyć tajny szyfr " - porównywanie związków matematycznych pomiędzy dwoma zestawami przedmiotów
 • sesja 26 "Pomiar za pomiarem - Stół i sofa" -porównywanie długości
 • sesja 27 "Liczydło" poznanie liczydła jako narzędzia matematycznego

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 • prowadzenie rozmów indywidualnych nt. dziecka ( sukcesy i porażki),
 • pomoc rodziców w organizowaniu materiałów do zajęć, zabaw,
 • pomoc we wspólnej pracy indywidualnej z dzieckiem( N-l dziecko, rodzice)
 • zabawy badawcze z mamą Filipa
 • Muzyka Etniczna - Zaczarowany świat bębnów (10.10)
 • koncert TOS "Cisza na planie" (19.10)
 • warsztaty w Młynie Wiedzy (18.10)

 

WRZESIEŃ 2017

PODAJMY SOBIE RĘCE – POWRÓT DO PRZEDSZKOLA

 1. „Skrzaty Zuchami się stały – powrót do przedszkola ” - rozmowa połączona z obserwacją, zabawy taneczno – ruchowe przy muzyce -
 2. „Przypominamy sobie nasze zasady i umowy” - historyjka obrazkowa inspiracją do utrwalenia kontraktu „Nasze zasady”, zestaw zabaw ruchowych
 3. "Czysty skrzat” - piosenka inspiracją do zabaw rytmiczno – naśladowczych z elementami ćwiczeń ortofonicznych utrwalających czynności samoobsługowe, zestaw zabaw ruchowych,
 4. "Wspomnienia z wakacji” - zabawa słowna inspiracją do pracy plastycznej (malowanie pocztówki z wakacji),zorganizowanie kącika wakacyjnych wspomnień
 5. "Co było mi potrzebne w górach i nad morzem” - zabawa matematyczna inspiracją do pracy plastycznej (wycinanki)

BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

 1. „Dzieci i światła” - piosenka zaproszeniem na spacer po najbliższej okolicy w celu obserwacji znaków i świateł
 2. „Kolorowe znaki” - wiersz K. Wiśniewskiego inspiracją do rozmowy, praca przy ilustracjach (wybrane znaki drogowe), zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 3. Jedzie pociąg” – opracowanie piosenki metodą Dobrego Startu
 4. „Nie ufaj obcym” - opowiadanie „Kuba i cukierki”inspiracją do rozmowy nt zachowania podczas kontaktu z obcym, zabawa matematyczna,
 5. „Bezpieczna zabawa” - obchody Dnia Przedszkolaka

Polska piękna i urodzajna  - Temat realizowany metodą projektu edukacyjnego  z kontynuacją na następny miesiąc

Etap I – Rozpoczęcie projektu
Przygotowanie siatki wstępnej do projektu z uwzględnieniem celów programowo – dydaktycznych
•    Sprawdzenie wiedzy dzieci dotyczącej Polski – w ten sposób powstanie siatka tematyczna przedstawiającą dotychczasową wiedzę dzieci
•    Co dzieci wiedzą o Polsce ze szczególnym uwzględnieniem jej walorów wzrokowych – powstanie lista pytań na które dzieci będą szukać odpowiedzi w trakcie przeprowadzania projektu

Etap II – Realizacja projektu
•    Dzieci otrzymują zadania do domu:
-    przynieść pocztówki z różnych miejsc z kraju

planowane wydarzenia:
-    wyjście na spacer w celu obserwacji przyrody i charakterystycznych miejsc
-    wycieczka na działkę z mamą Weroniki Kardasz – szkicowanie otaczającej nas przyrody
-    tworzenie surówki z warzyw (marchewki, rzodkiewki, kapusty, sałaty, jabłka)
-    15.09 – sprzątanie świata
-    22.09 -  świętowanie w grupie  „Dnia bez samochodu”
-    23.09 – Dzien śliwki
-    23.09 – Pierwszy Dzień jesieni
-    24.09 – dzien grzyba
-    4.10 – Dzień zwierząt
-    29.10 – Dzień ziemniaka – twórcza zabawy w ramach koncepcji rocznej
-    Co by było gdyby  drzewa mówili ludzkim głosem? Dziecięce filozofowanie


Etap III – podsumowanie projektu badawczego
•    Sposób dokumentacji ( zdjęcia, notatki, prace dzieci, wypowiedzi)
•    Zrobienie wystawki z prac plastycznych


WSPÓŁPRACA z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM

•    Wymiana informacji o dziecku między nauczycielką a rodzicami
•    kompletowanie wyprawki
•    udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom"
•    zebranie z rodzicami
•    wyjście do biblioteki
•    wycieczka  na działkę mamy Weroniki Kardasz