Nauczyciele prowadzący: Małgorzata Nowaczyk, Natalia Krawczinska

CZERWIEC 2018

Co Słychać Na Wiosennej Łące.

 1. „Na łące biega lato” -  słuchanie piosenki ,  zabawy  rytmiczno-ortofoniczne  
 2. „Z wizytą na łące i ogródku” – wycieczka na działki ogrodnicze i pobliską łąkę (ul. Przybyszewskiego) 
 3. Twórczy czwartek - „Barwy łąki”-  praca plastyczna (malowanie do muzyki A. Vivaldiego), zestaw ćwiczeń gimnastycznych – metoda R. Labana, 
 4. „Spotkanie na łące”- konstruowanie gry ściganki (met. Gruszczyk Kolczyńska) , zestaw ćwiczeń gimnastycznych (metoda zadaniowa)
 5.  „Na łące”- zabawy badawcze „tajemnice roślin -światło i woda”, zestaw ćwiczeń gimnastycznych – met. Labana  
 6. „Skąd się bierze miód” – spotkanie z pszczelarzem tatą Franka

Zabawa ruchowa (wieloznaczna) „Jestem kolorowym motylem
Zestaw ćwiczeń porannych
Zestaw  ćwiczeń  gimnastycznych – metoda R. Labana, pt. „Majowa łąka”


„Wakacje Tuż Tuż…!” (2 Tyg)

 1. „Zanim będę uczniem„ - wycieczka do Szkoły Podstawowej Nr 5 
 2. „Pożegnania nadszedł czas”- uroczystość z okazji zakończenia roku przedszkolnego
 3. „Dokąd chciałbym pojechać”-  dziecięce filozofowanie „Co by było, gdyby wakacje byłyby cały rok…..”, nauka piosenki pt. „ Lato, o- ho”
 4. „Lato Oho ”- opracowanie piosenki Metodą Dobrego Startu 
 5. „Wakacyjne rady”- nauka wiersza W. Badalskiej (inscenizowanego sylwetami) improwizacje ruchowo- rytmiczne (m. R Labana z El. M. Kniessów)
 6. Twórczy czwartek - „Wakacje moich marzeń”- opowiadanie twórcze, redagowanie książki pod tym tytułem (techniki łączone), zestaw ćwiczeń gimnastycznych (m.zadaniowa) 
 7. „Jakie jest morze”-  praca plastyczna techniką Colag’e., zestaw ćwiczeń gimnastycznych ( m. W. Scherborne) 
 8. „ Wesołe lato”- rozwiązywanie zagadek słuchowych, ruchowych;  malowanie muzyki  farbami plakatowymi” Odgłosy wiosny„- Johann Strauss, zestaw ćw. gimnastycznych, ( met. Zadaniowa)
 • Zabawa ruchowa ( forma aerobicu)
 • Zabawa integracyjna „Butelka”- dzieci będą puszczały w ruch butelkę , mówiły sobie komplementy, wykonywały miłe gesty.
 • Zabawa z el podskoku „Pajace” 
 • Zabawa z el. biegu „Motyle
 • Zestaw ćwiczeń porannych
 • Zestaw ćw. Gimnastycznych( met. R. Labana).
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych ( met. zadaniowa)

KONCEPCJA PLANU DALTOŃSKIEGO - Zadania

 • Jestem ciekawy świata
 • Ułóż krótką rymowankę o lecie
 • Podaj nazwy 5 mieszkańców łąki, 
 • Wymień minimum 6 najważniejszych zasad  bezpieczeństwa podczas wakacji 
 • Wykonaj broszurkę (obrazkową) o zasadach bezpieczeństwa podczas wakacji
 • Mam sprawne ciało i artystyczną duszę
 • Wykonaj motyla z origami
 • Poprowadź krótki aerobic 
 • Narysuj dalszą część  łąki
 • Bawię się matematyką
 • Wypełnij wiosenną mandalę i
 • Policz elementy w zbiorach. Napisz w okienkach odpowiednie liczby, narysuj odpowiednią liczbę oczek.
 • Pomaluj rysunki - ćwiczenie umiejętności liczenia 
 • Ułóż samodzielnie zadanie z treścią i zapisz stosując odpowiednie znaki matematyczne
 • Będę uczniem – uczę się czytać i pisać
 • Rozwiąż rebusy obrazkowo-literowe
 • Wymień dwa rysunki spośród wielu, których nazwy sie rymują - ćwiczenie słuchu fonematycznego, spostrzegawczości
 • Przeczytaj tekst i narysuj wg wskazówek
  Zadanie dodatkowe
 • Wykonaj budowlę z klocków edukacyjnych lego według. wzoru  - umiejętność posługiwania się instrukcją, odwzorowanie, kształcenie zmysłu konstrukcyjnego 
 • Skomponuj własną melodię 
 • Wykonaj rysunek dla kolegi/koleżanki 
 • Zadania zaprojektowane przez dzieci wraz z rodzicami

METODA DOBREGO STARTU
„Lato oho” opracowanie piosenki – projektowanie wzoru

KLUCZ DO UCZENIA
Matematyka -  sesja 42, 43, 44,45
Konstrukcje – sesja 33, 34, 35, 36

PROGRAM  „PRZYJACIELE  ZIPPIEGO”
VI.  Dajemy sobie radę
Różne sposoby radzenia sobie
Jak pomagać innym
Adoptowanie się do nowych sytuacji
 Wspólne świętowanie

PROGRAM  „Chroń Się Przed Kleszczami Wszystkimi Sposobami!”

„W LITERKOWIE” , „W CYFERKOWIE” – utrwalenie umiejętności czytania, liczenia, pojęć matematycznych,  ćwiczenia grafomotoryczne

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM     

 1. Wycieczka na ogródki działkowe ul. Przybyszewskiego
 2. Wycieczka do Szkoły Podstawowej nr 5
 3. Festyn z okazji Dnia Dziecka 
 4. Bajka Rodzice –dzieciom,” Calineczka”
 5. Bajka – Studenci - Dzieciom
 6. Prowadzenie rozmów indywidualnych nt. dziecka ( wskazówki dot. gotowości szkolnej),
 7. Pomoc w organizacji zakończenia roku 
 8. Udział rodziców w głośnym czytaniu dzieciom  
    

 

MAJ

Angielski

1.Transport

 • Środki transportu: a car, a plane, a bus, a train, a bike, a boat
 • zabawa ruchowo-naśladowcza: there is a bike on the road, there is a plane in the sky...
 • Próba opisania środków transportu z określeniem ich kolorów: My car  is blue, My bike is yellow

2. My family – rodzina

 • Praca z ilustracją przedstawiającą rodzinę. Słownictwo: family, mummy, daddy, grandma, grandpa, sister, brother, uncle, aunt, niece, nephew
 • Memory game, Family Members
 • „Where is daddy, where is mummy”. Dzieci próbują wskazać członków rodziny


3. Utrwalanie

 • Utrwalanie poznanego już słownictwa oraz wyrażeń
 • Przygotowywanie przedstawienia na zakończenie przedszkola

 

Klucz do uczenia się

 • Matematyka 1, SESJA 44-47
 • Konstrukcje, SESJA 29-32

Zadania tygodnia

 1. Historyjka obrazkowa – Dzień taty
 2. Pokoloruj mozaikę według legendy. Odgadnij co przedstawia rysunek?
 3. Ułóż puzzle
 4. Pokoloruj obrazki kończące się na głoskę „O”
 5. Dokończ rysunek wycinając brakujące elementy
 6. Narysuj swój potret
 7. Gdzie jest więcej zabawek, a gdzie mniej?
 8. Z pierwszych liter słów zilustrowanych na obrazkach ułóż wyraz i zapisz go. Liczby wskażą Ci kolejność
 9. Wybierz pasujący kontur lokomotywy
 10. Narysuj pociąg według własnego pomysłu
 11. Stwórz pociąg z mozaiki geometrycznej
 12. Połącz pojazd z jego źródłem zasilania
 13. Narysuj w każdym wagoniku przedmioty według instrukcji 
 14. „Mniej czy więcej?  - porównywanie liczebności zbiorów
 15. Połącz litery z abecadła w odpowiedniej kolejności. Zgadnij co powstało?
 16. Pokoloruj wszystkie przedmioty rozpoczynajace się na literę P


Rodzinnie – nasze święta

 1. „Moi rodzice” - tworzenie zdań niedokończonych, praca plastyczna (malowanie portretów), zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 2. „ Gdzie pracuje mama?” - słuchanie wiersaz M. Ledwoń „Czym zajmuje się mama”  inspiracją do rozmowy nt.  Pracy rodziców, „Jaki to zawód” - zabawa dydaktyczna (klasyfikacyjna)
 3. „Prezent dla mamy i taty” - Zabawa matematyczna „Kwiaty na wasze święto” inspiracją do wykonania prezentów dla rodziców
 4. Metoda Dobrego Startu – opracowanie piosenki
 5. „To wszystko dla Was”  - uroczystość z okazji święta Mamy i Taty
 6. „Moje prawa” - słuchanie wiersza Dominiki Góry, praca przy ilustracjach inspiracją do rozmowy nt praw dziecka i odmienności, zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 7. „Dzieci” - nauka wiersza Doroty Gellner inspiracją do burzy mózgów i  wykonania sylwet dzieci z różnych stron  swiata (girlanda),
 8. „Kolorowe dzieci” - nauka piosenki Majki Jeżowskiej inspiracją do zabaw ruchowo naśladowczych, zabawa dydaktyczna memory  z wykorzystaniem zdjęć dzieci z różnych stron świata,  

Zabawy ruchowe

 • „ Pomagamy mamie” - zabawa ruchowa – dz. powinny: nasladować codzienne czynności domowe (pranie, prasowanie, gotowanie)
 • „ Zabawa z elementem rzutu „Do kosza wrzuć” - dz. powinny: zgnieść gazetę w kulkę, ustawić się jeden za drugim w dwóch drużynach, podjąć próbę trafienia do kosza, poradzić sobie z niepowodzeniem

Zestaw ćwiczeń porannych

 • Z elementami korekty – dz. powinny: wspinać się na palcach, chodzić na piętach, wykonywać ruchy ramion do tyłu, kotygować swoją postawę, podjąć próbę pionizowania swojego ciałą
 • Zgadnij kim jestem – ćwiczenia naśladowcze z elementami pantonimy

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych

 • metoda W. Sherborne – dz. powinny: orientować się w schemacie własnego ciała i w przestrzeni, sprawnie dobierać się w pary według określonego kryterium, nawiązać bliższy kontakt i współpracować z partnerem
 • metoda zadaniowa – dz.powinny: wykonywać ćwiczenia mięsni brzucha w leżeniu tyłem, przekładać woreczek pod kolanem, wykonać serię podskoków, ćwiczyć koordynację


„Kolej” - projekt edukacyjny

Etap I – Rozpoczęcie projektu

Przygotowanie siatki wstępnej do projektu z uwzględnieniem celów programowo – dydaktycznych

 • Sprawdzenie wiedzy dzieci dotyczącej kolei i tego co dam daje – w ten sposób powstanie siatka tematyczna przedstawiającą dotychczasową wiedzę dzieci
 • Czego dzieci chcą się dowiedzieć o kolei – powstanie lista pytań na które dzieci będą szukać odpowiedzi w trakcie przeprowadzania projektu

  Etap II – Realizacja projekt
  planowane wydarzenia:
  •    Wycieczka autobusowa  na Dworzec Główny
  •    Tworzenie pociągu przyjaźni (według koncepcji Planu Daltońskiego)
  •    Stworzenie kącika kolei w przedszkolu (książki, zabawki)
  •    Spotkanie z ekspertem – Tymon z tatą
  •    wiesz D. Gellner „ Kolorowy pociąg”, „Stoi na stacji lokomotywa”
  •    Tworzenie pociągu z origami
  •    zabawy z mozaiką geometryczna
  •    piosenka „Jedzie pociąg z daleka”
  •    zapoznanie dzieci ze znakami drogowymi
  •    zabawy z wykorzystaniem tablicy interaktywnej
  •    Tworzenie gry ściganki ( met. Gruszczyk – Kolczyńskiej)
  •    Prezentacja wiersza J. Tuwima „ Lokomotywa” z czynnym udziałem dzieci.
  •    zabawy matematyczne
  •    Tworzenie loko,motywy z rurek papierowych
  •    Zabawy konstrukcyjno – manipulacyjne (Budowanie z klocków pociągu)
  •    Dziecięce filozofowanie : Co by  było gdyby..."

Etap III – podsumowanie projektu badawczego
- Sposób dokumentacji ( zdjęcia, notatki, prace dzieci, wypowiedzi)
- Zrobienie wystawki z prac plastycznych


Przygotowanie do nauki czytania i pisania
•     doskonalenie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej oraz orientacji przestrzennej,
•     wyrabianie wrażliwości i pamięci słuchowej,
•     rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
•     Ćwiczenie słuchu fonematycznego
•    dzielenie wyrazów na sylaby
•    różnicowanie słów podobnie brzmiących
•     analiza i synteza wyrazów
•     rozwijanie zainteresowaniem czytaniem
•    wprowadzenie liter: Ww, Zz,

Współpraca z rodzicami i środowiskiem  
•    Wymiana informacji o dziecku między nauczycielką a rodzicami
•    udział rodziców w akcji
•    wycieczka na działki (Inicjatywa mamy Weroniki Kardasz)
•    8.05 – wycieczka do Szafarni
•    11.05 – zajęcia dla nauczycieli z Przedszkola w Inowrocławiu
•    zajęcia otwarte dla rodziców (termin do uzgodnienia)
•    15.05 – muzyka etniczna
•    16.05 – wycieczka do Biblioteki Pedagogicznej (Inicjatywa mamy Idy)
•    23.05 – uroczystość Dnia Mamy i Taty
•    wyjście do Szkoły Podstawowej nr 4 (termin do uzgodnienia)
•    „Cała Polska czyta dzieciom

 

KWIECIEŃ

Spring – Wiosna

 1. Spring is here song (piosenka)
 2. Zapoznanie się ze słownictwem: bluebird, bee, ladybug, butterfly, frog
 3. Rozpoznanie ich na obrazkach i próba ich nazwania
 4. Podążanie za słowami piosenki i nabywanie umiejętności pokazywania
 5. Włączanie się do śpiewu piosenek
 6. Spring Bingo Game 
 7. Spring Games

I am Polish – Jestem Polakiem Jestem Polką

 1. Making Polish Flag (tworzenie polskiej flagi)
  Umiejętność mówienia jakiej jestem narodowości
 2. Utrwalanie poznanego już słownictwa oraz wyrażeń
  Przygotowywanie przedstawienia na zakończenie przedszkola

Kontynuacja projektu  „Co nam daje wiosna?”

 • Kontynuacja planowanych wydarzeń:  
 • Spacery po okolicach przedszkola w celu obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie 
 • „Co słychać wiosna w gniazdach”  -  wiersz „Ptasie plotki inspiracja zabaw przy tablicy interaktywnej
 • Wycieczka do planetarium – Jak powstają pory roku?  
 • Wycieczka do marketu Carrefour – wiosenne zakupy, wizyta w piekarni (organizacja p.Balewski)
 • wiosenne zapachy – aromaterapia 
 • „Wiosna w muzyce Klasycznej” – malowanie muzyki, aktywne słuchanie muzyki (met. B. Strauss) 
 • Wiosenne zabawy badawcze „Festiwal Nauki i sztuki” 
 • „ Psie rozterki wiosną „ – spotkanie z labradorką Filipa
 • udział w konkursach plastycznych
 •  „Co wiosną słychać w szkolnej ławce”- spotkanie integracyjne w Szkole Podstawowej nr 4 
 •  „Wiosenne wieści z ula” – spotkanie z p. Kaliszewskim
 • Etap III – podsumowanie projektu badawczego
  „Quiz wiosenny” – podzielenie się wiedzą z dziećmi z młodszych grup  
   Sposób dokumentacji ( zdjęcia, notatki, prace dzieci, wypowiedzi)
   Zrobienie wystawki z prac plastycznych

Zabawy  ruchowe

 • "Zabawki napełniane powietrzem" - zabawa ruchowa połączona z ćw. ortofonicznym 
 • „Zajączki”  zabawa ruchowa z elementem 
 • „Kogut i kury” zabawa ruchowa orientacyjno – porządkowa 
 • „A ram sam, sam.” - zabawa. Wieloznaczna
 •  „Tańczymy labada” - zabawa z elm. Naśladowczym
 •  „Ptaszki w gniazdach” - zabawa orientacyjno-porządkowa 
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych
  z elementami metody W. Sherborne, metoda zadaniowa, z elementami metody Dennisona

Zadania tygodniowe :

 • Jestem ciekawy świata - Co nam daje wiosna ? – odpowiedz na pytanie uzasadniając wypowiedź, Nagraj swoją wypowiedź na dyktafon
 • Wiosenny ogródek – zasadź  swoją fasolkę  (według instrukcji) – dbaj o nią, by wyrosła na piękną roślinę  
 • Bawię się matematyką -  „Matematyczne kłódki” – znajdź odpowiedni kluczyk , do odpowiedniej kłódki – połącz kropki z liczbą
 • Czego więcej , czego mniej - Policz elementy w zbiorach. Napisz w okienkach odpowiednie liczby, wpisz odpowiedni znak  <, >, =
 • Mam sprawne ciało i artystyczną duszę –   Złap piłkę  - złap piłkę do koszyczka umocowaną do sznurka, 6 razy. Wykonaj bociana metodą orgiami, 
 • Będę uczniem/ uczę się czytać i pisać  „Magiczna układanka” - - ułóż  nazwy przedmiotów  za pomocą przekładanki literowej –przygotowanie do nauki czytania i pisania, kształtowanie umiejętności wyodrębniania głosek,  Rozwiąż rebusy obrazkowo literowe ( 5 wybranych)
 • Zadanie dodatkowe
 • Wykonaj budowlę z klocków edukacyjnych lego według. Wzoru  - umiejętność posługiwania się instrukcją, odwzorowanie, kształcenie zmysłu konstrukcyjnego
 • Zaznacz w kalendarzu , w którym dniu nasze przedszkolne laki obchodzą  urodziny -  umiejętność posługiwania się kalendarzem

Jesteśmy polką i polakiem - … kochamy Polskę z całych sił, chcemy byś również kochał ją i ty…

 1. „Jesteśmy Polką i Polakiem”  – nauka piosenki, malowanie farbami plakatowymi na dużych formatach „Moja Ojczyzna” 
 2. „Polak Mały!"  - film o polskich symbolach narodowych, wydzieranka  „Symbole Polski” - praca w grupach (daltońska tablica współpracy) 
 3. „Wśród przyjaciół” -  grupowy Przegląd Piosenki Patriotycznej” , zestaw ćwiczeń gimnastycznych (met. Zdaniowa) 
 4.  „Razem przez Polskę” – zabawa dydaktyczna ( pomysł Hani wraz z rodzicami ), zestaw ćwiczeń gimnastycznych ( metoda W. Sherborne) 
 5. „Od harcerza do żołnierza” – spotkanie z rodzicami Oli z grupy  harcerką i żołnierzem, propagujące patriotyzm, historię Polski, zestaw ćwiczeń gimnastycznych (metoda zadaniowa)
 6. Zabawy  ruchowe
   „W kręgu” – zabawa bieżna
  „Skaczące nutki” - z elementem skoku.
  „Mijanie” – zabawa bieżna
  Zestaw ćwiczeń gimnastycznych
   metoda zadaniowa , metoda W. Sherborne

Zadania tygodniowe :

 • Jestem ciekawy świata - Zabawny mecz – „Polska – Reszta Świata „ - rozegranie meczu piłki nożnej, przy pomocy słomek do picia oraz piłeczki z włóczki - usprawnianie aparatu mowy, przeżywanie sukcesów i porażek, kształtowanie umiejętności zgodnego współzawodnictwa
 • Bawię się matematyką - Ułóż samodzielnie zadanie z treścią i zapisz stosując odpowiednie znaki matematyczne 
 • Mam sprawne ciało i artystyczną duszę –  wykonaj-  Flagę Polski  według instrukcji  
 • Będę uczniem/ uczę się czytać i pisać - narysuj obrazek według instrukcji – samodzielne czytanie ze zrozumieniem, orientacja kierunków na kartce
 • Zadanie dodatkowe - wymyśl samodzielnie i wykonaj  własny szlaczek w liniaturze

Metoda dobrego startu - „Wiosna” opracowanie piosenki – projektowanie wzoru

Klucz do uczenia
Matematyka 1  

 • sesja 40 -  Klaśnij, tupnij, podskocz, licz! - zaprezentowanie przez dzieci rozumienia podstawowego liczb w zakresie od 0 do 10
 • sesja 41 - Matrioszki – pięć sióstr - utrwalanie zasady porządkowania „krok po kroku” 
 • sesja 42 - Czy mnie oczy nie mylą? - poznanie pojęcia stałości liczby
 • Sesja 43 - Kropkowe mieszkanie i matematyczna wyspa - utrwalenie rozumienia układu liczb (od 1 do 10)
  Konstrukcje
 • sesja 26 - Elewacja dwupiętrowego domu – budowanie zgodnie z przykładem – ukryta konstrukcja - utrwalenie wiedzy o głównych elementach konstrukcyjnych domu, ich położeniu względem siebie i istnieniu w przestrzeni wewnętrznej 
 • sesja 27 -  Duży i mały dom – budowanie zgodnie z podanymi kryteriami i indywidualnym projektem, rozwijanie umiejętności budowania przedmiotów, w oparciu o podane kryteria
 • sesja 28 -  Domy dla samochodów – budowanie garaży zgodnie z podanymi kryteriami - utrwalenie słownictwa opisującego wielkość konstrukcji

Program  „Przyjaciele  Zippiego”
III. Nawiązywanie i zrywanie więzi
1. Jak utrzymać przyjaźń.
2.  Doznawanie samotności.
3. Jak rozwiązywać konflikty z przyjacielem
4. Jak nawiązywać przyjaźnie

IV. Rozwiązywanie konfliktów
1. Jak rozpoznać dobre rozwiązania
2. Prześladowanie

W cyferkowie i literkowie :  

 • Ćwiczenia słuchu fonetycznego
 • Ćwiczenia w różnicowaniu głosek opozycyjnych np. głoski: s – sz – np. zabawa „Gaszenie pożaru”.
 • rozróżnianie zdania z tekstu, wyrazów ze zdania, rozróżnianie głosek w nagłosie wygłosie śródgłosie, ćwiczenie  poprawnego głosowania analiza i synteza wyrazów
 • wprowadzenie liter  - wW, fF, gG
 • Podtrzymywanie zainteresowań czytaniem (dzieci czytające)
 • rozwiązywanie zadań z tekstem , układanie działań
 • utrwalanie liczb porządkowanych
 • stosowanie znaków > < =

Współpraca ze środowiskiem

 • prowadzenie indywidualnych rozmów z rodzicami,
 • udział rodziców w czytaniu dla dzieci
 • pomoc rodziców w organizowaniu wycieczek
 • organizowanie przez rodziców materiałów do zajęć,
 • wykorzystywanie sugestii rodziców dotyczących prowadzonych zajęć 
 • Wyjście na Wydział Chemii na Festiwal Nauki i Sztuki  
 • Spotkanie integracyjne w Szkole Podstawowej nr 4 – uczestniczenie w lekcji
 • Spotkanie na działkach („Wiosna w ogrodzie”)
 • Spotkanie z tatą Filipa i ich labradorską
 • Wyjście do Planetarium

 

 

 

MARZEC

JĘZYK ANGIELSKI

 • Zabawa powitalna „Introduce yourself”
 • Zapytanie “How are you”? Odpowiedź: I’m… dzieci wyrażają uczucie jak się czują.
 • Easter. Słownictwo: basket, bunny, chick, chicken, eggs.
 • The way the bunny hops song. Słownictwo: hop, shake, wiggle, flop.
 • Cress planting – sadzenie rzeżuchy. Słownictwo: cress, cotton wool, cup, seeds, water.
 • Egg and spoon race
 • Easter Egg Hunt

 

ZADANIA TYGODNIA

 • Sporty zimowe” - rysowanie po sladzie, rozpoznawanie sportów po przedmiotach
 • Stwórz z partnerem figure
 • „Łyżwy” - uzupełnij ciąg logiczny
 • Wskaż przedmioty rozpoczynające się na głoskę „O”
 • Po czym poznajemy, że już jest wiosna? Wymień 4 takie rzeczy
 • Stwórz rysunek  „Pani Wiosna”
 • Tworzenie obrazka z mozaiki  geometrycznej, nadawanie mu nazwy
 • Połącz w pary rysunki rozpoczynające się na tą samę sylabę
 • Pieczenie mazurka” - historyjka obrazkowa
 • Kurczątko w pisance” - wycinanka
 • Połącz w pary rysunki tworzące rym

Zadania dodatkowe: wykorzystanie zadań zgromadzonych od dzieci i rodziców

Bieg po zdrowie – Olimpiada sportowa

 1. „Olimpiada w Jarzynowie” - nauka piosenki, zestaw ćwiczeń gimnastycznych (metoda zadaniowa)
 2. „Zimowa olimpiada” - słuchanie wiersza, ,malowanie farbami
 3. Metoda Dobrego Startu – opracowanie piosenki „Ryby bawią się w berka”
 4. Twórczy czwartek - ”Elementarz sportowy” słuchanie wiersza,  konstruowanie gry ściganki (met. Gruszczyk – Kolczyńskiej)
 5. Olimpiada sportowa” -zimowa olimpiada przedszkolaków

Realizacja  programu: „klucz do uczenia się”

„Co nam daje wiosna?” - projekt edukacyjny

Etap I – Rozpoczęcie projektu

 • Przygotowanie siatki wstępnej do projektu z uwzględnieniem celów programowo – dydaktycznych
 • Sprawdzenie wiedzy dzieci dotyczącej wiosny i tego co dam daje – w ten sposób powstanie siatka tematyczna przedstawiającą dotychczasową wiedzę dzieci
 • Czego dzieci chcą się dowiedzieć o wiośnie – powstanie lista pytań na które dzieci będą szukać odpowiedzi w trakcie przeprowadzania projektu


Etap II – Realizacja projekt
planowane wydarzenia:

 1. Wycieczka po okolicach przedszkola w celu obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie
 2. szkicowanie „Wiosny”
 3. Tworzenie „Ogródka Pani Wiosny”w kąciku Przedszkolnym – działalność gospodarczo - przyrodncza
 4. Wycieczka do planetarium – Jak powstają pory roku?
 5. Wiosna na działce – wycieczka do ogródków działkowych
 6. Wiosenne porządki – segregacja śmieci
 7. Wycieczka do marketu carrefour – wiosenne zakupy, wizyta w piekarni
 8. Tworzenie z rodzicami ozdób na kiermasz świąteczny
 9. Przedszkolne obchody „Pierwszego Dnia Wiosny”
 10. „Czerwony Kapturek” występ teatralny z udziałem rodziców
 11. wiosenne zapachy – aromaterapia
 12. Wiosenne tak lub nie - quiz
 13. „Marcowa kartka z kalendarza” - utrwalanie symboli pogodowych w formie gry bingo
 14. piosenki (utwory) „ Zielona Wiosenka”, „Wiosna” Antonio Vivaldi, „Wielkanoc”, 
 15. wiersz „Ptasie radio”, „Na wielkanocnym stole”, „Jajko”, Przygoda Wielkanocna” 
 16. poznanie tradycji i symboli związanych ze świętami Wielkanocnymi
 17. doskonalenie umiejętności tworzenia ozdób metodą origami
 18. Zabawy badawcze z mamą Filipa
 19. Międzygrupowy „Przegląd Piosenki o Zdrowiu”
 20. udział w konkursach plastycznych
 21. Wycieczka do muzeum etnograficznego – zapoznanie ze zwyczajami światecznymi     charakterystycznymi z naszym regionem


Etap III – podsumowanie projektu badawczego
Sposób dokumentacji ( zdjęcia, notatki, prace dzieci, wypowiedzi)
Zrobienie wystawki z prac plastycznych

W Literkowie

 •  doskonalenie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej oraz orientacji przestrzennej,
 •  wyrabianie wrażliwości i pamięci słuchowej,
 •  rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 •  Ćwiczenie słuchu fonematycznego
 • dzielenie wyrazów na sylaby
 • różnicowanie słów podobnie brzmiących
 •  analiza i synteza wyrazów
 •  rozwijanie zainteresowaniem czytaniem
 • wprowadzenie liter:Uu, Pp, Cc, Rr

WSPÓŁPRACA z RODZICAMI I ŚRODOWISKIE

 • Wymiana informacji o dziecku między nauczycielką a rodzicami
 • udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom
 • 07.03 – zimowa olimpiada
 • 21.03 – teratr Zaczarowany Świat „Wiosna”
 • 23-24.03 – kiermasz świąteczny

 

LUTY

Uhuha,  Uhuha  Czy Zima Jest Nudna? - projekt edukacyjny - kontynuacja projektu z miesiąca stycznia

 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z elem. metody gimnastyki twórczej R.Labana
  Zestaw ćwiczeń gimnastycznych - metoda zadaniowa
  Zestaw ćwiczeń porannych z elementami korekty
  Zabawa ruchowa z elementem biegu „ Wyścig kuligów”
  Zabawa ruchowa z elementem rzutu „Bal śnieżynek”
 • Zadania tygodniowe :
  Jestem ciekawy świata – miś zwichnął, nóżkę  załóż mu bandaż uciskowy
  Bawię się matematyką– ułóż samodzielnie zadanie z treścią i zapisz stosując odpowiednie znaki matematyczne
  Będę uczniem/ uczę się czytać i pisać – odczytaj wyrazy i przyklej do odpowiedniej ilustracji
  Mam sprawne ciało i artystyczną duszę –  pokoloruj zimowe mandale
  Zadanie dodatkowe - wykonaj budowlę z klocków edukacyjnych lego według instrukcji

„Jak Rozmawiać Z Dziećmi O AIDS?” -  Razem Poprzez Świat!

 • Cele:
  zapoznanie z pojęciami: wirus HIV, choroba AIDS, odporność organizmu
  kształtowanie postawy akceptacji, tolerancji i właściwego zachowania wobec innych
  uświadomienie, w jaki sposób należy zachowywać się w kontaktach z osobami zakażonymi
  uświadomienie, w jaki sposób zachować bezpieczeństwo, aby uniknąć choroby
  wyjaśnienie co to jest symbol solidarności

I Blok – Wiedza

 • „Jacy jesteśmy” – wiersz B. Szelągowskiej,  malowanie farbami  ( kolegi/koleżanki) (zapoznanie z bohaterem kolorowanki „Zawsze razem” – Dominikiem (s. 2-3)


II Blok – Życie

 • „Każdy jest inny”- rozmowa, zabawa integracyjna „Przez różowe okulary”, (praca z kolorowanką „Zawsze razem”, s. 3-5)


III Blok – Choroba, Wsparcie

 • „Nieruchomy woreczek”- słuchanie piosenki , rysowanie pastelami „Miła niespodzianka”, ( praca z kolorowanką  „Zawsze razem”, s. 6-9)

IV Blok – Bezpieczeństwo

 • „Bawimy się bezpiecznie” – zabawa dydaktyczna, scenki dramowe  (techniki parateatralne), (praca z kolorowanką „Zawsze razem”, s. 10 i 14 )

V Blok – Akceptacja

 • "Drzewo życzeń" -  bajka „ O rybaku i złotej rybce” wstępem do  zabaw rytmiczno-ruchowych, rysowanie pisakami pt " Drzewo życzeń” , (praca z kolorowanką  „Zawsze razem”, s. 11-13)

Zakończenie programu  -  przypięcie każdemu dziecku czerwonej kokardki oraz wręczenie książki „Mali Przyjaciele”

 • Zabawa naśladowcza - "Czyścioszki”
  Zabawa z elementem biegu  - "Nawlekanie koralików”
  Zabawa metodą Dennisona - "Ziewanie energetyczne"  –
  Zestaw  ćwiczeń gimnastycznych – metoda R. Labana
  Zestaw ćwiczeń gimnastycznych - metoda W. Sherborne  
 • Zadania tygodniowe :
  Jestem ciekawy świata – ułóż wyliczankę
  Bawię się matematyką – policz elementy w zbiorach, napisz w okienkach odpowiednie liczby, narysuj odpowiednią liczbę oczek
  Będę uczniem/ uczę się czytać i pisać –  wymień dwa rysunki spośród wielu których nazwy się rymują
  Mam sprawne ciało i artystyczną duszę – wykonaj obrazek dla chorego kolegi   
  Zadanie dodatkowe - wyklaszcz rytm zilustrowany układem kółek

Mamy Swoje Prawa I Obowiązki – walczył o nie Janusz Korczak - Przyjaciel Dzieci

 1. „Król Maciuś I” – słuchowisko (prezentacja - tablica interaktywna), praca techniczna (wykonanie korony "Praw dziecka"),  zestaw ćwiczeń gimnastycznych (metoda zadaniowa)
 2. „Mamy swoje prawa” – nauka piosenki pt. „Pięknie żyć", gra ściganka (met Gruszczyk Kolczyńska) ,
  Twórczy czwartek - „Jacy jesteśmy” - techniki C. Freineta (zdania niedokończone),  zestaw ćwiczeń gimnastycznych ( m. w Scherborne )
 3. „Mateuszek na czarodziejskiej wyspie” – scenki dramowe, aktywne słuchanie muzyki
  "Zimowa poleczka" Metoda Dobrego Startu - opracowanie piosenki, zestaw ćwiczeń gimnastycznych (met. stacyjna)
 • Zabawa z elementem biegu „Kraina kół”
  Zabawa ruchowa z elementem skoku  „Zajączki”  
  Zabawa ruchowa orientacyjno– porządkowa - „Kogut i kury”
  Zestaw ćwiczeń porannych – ćwiczenia z el. równowagi i czworakowania
  Zestaw ćwiczeń gimnastycznych - metoda zadaniowa
  Zestaw ćwiczeń gimnastycznych – metoda W. Sherborne
 • Zadania tygodniowe:
  Jestem ciekawy świata – wykonaj doświadczenie co pływa i tonie  - "Jak myślisz dlaczego...?"
  Bawię się matematyką – narysuj dalszą część  obrazka i  pamiętaj,  by odbicie prawej strony było  podobne do lewej
  Będę uczniem/ uczę się czytać i pisać – poszukaj liter w alfabecie - pokoloruj obrazki przy poznanych w przedszkolu
  Mam sprawne ciało i artystyczną duszę – wymyśl zabawę ruchową i zaproś do niej kolegę
  Zadanie dodatkowe - ułóż zdanie o każdym rysunku, narysuj tyle kresek ile jest wyrazów w zdaniu

Klucz Do Uczenia
Matematyka 1

 • sesja 36 - "Cztery, pięć – złapać żabkę miałbym chęć" - roznanie liczb 4 i 5, pogłębienie rozumienia stałej różnicy między liczbami sąsiadującymi ze sobą w szeregu
 • sesja 37 - "Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć" - rozwijanie umiejętności tworzenia wizualnego modelu związków matematycznych na liczydle oraz wykorzystanie ich do porównania liczebności dwóch zbiorów
 • sesja 38 - "Liczenie i odliczanie" - pogłębienie rozumienia podstawowych zasad liczenia

Konstrukcje

 • sesja 24 - "Mosty na wyspę – budowanie zgodnie z indywidualnym projektem" - rozwijanie kreatywności, myślenia analitycznego – analizowanie projektu przed rozpoczęciem jego realizacji.
 • sesja 25 - "Piętrowy dom – budowa domu – budowanie przez naśladowanie" - poznanie głównych elementów konstrukcyjnych domu, ustawienia wzajemnego w przestrzeni i istnienia tzw. przestrzeni wewnętrznej
 • sesja 26 - Elewacja dwupiętrowego domu – budowanie zgodnie z przykładem – ukryta konstrukcja, utrwalenie wiedzy o głównych elementach konstrukcyjnych domu

Program  Zdrowia Psychicznego dla Dzieci „Przyjaciele  Zippiego”

UCZUCIA  I.

 1. Uczucie smutku – uczucie radości.
 2. Uczucie złości i rozdrażnienia.
 3. Uczucie zazdrości.
 4. Uczucie zdenerwowania.

W Cyferkowie I Literkowie :  

 • Ćwiczenia słuchu fonetycznego, ćwiczenia w różnicowaniu głosek opozycyjnych np. głoski: s – sz 
 • Rozróżnianie zdania z tekstu, wyrazów ze zdania, rozróżnianie głosek w nagłosie wygłosie śródgłosie, ćwiczenie  poprawnego głosowania, analiza i synteza wyrazów
 • Wprowadzenie liter  - b,B ; pP, uU , podtrzymywanie zainteresowań czytaniem (dzieci czytające)
 • Rozwiązywanie zadań z tekstem , układanie działań, utrwalanie liczb porządkowanych, stosowanie znaków > < =

Współpraca Ze Środowiskiem:

 • Prowadzenie Indywidualnych Rozmów,
 • Organizowanie Przez Rodziców Materiałów Do Zajęć,
 • Wykorzystywanie Sugestii Rodziców Dotyczących Prowadzonych Zajęć 
 • Udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
 • Bal karnawałowy 02.02.2018
 • Koncert TOS 27.02.2018
 • Spotkanie Artystyczne Na Wydziale Sztuk Pięknych (Z Rodzicami Teosia)
 • Zorganizowanie Spotkania Ze Strażą Miejską ( "Bezpieczne Ferie")