Nauczyciele prowadzący: Małgorzata Nowaczyk, Natalia Krawczinska

 STYCZEŃ 2018

 

Realizacja  programu: „klucz do uczenia się”

 • Matematyka 1
  SESJA 33 - 35
 • Konstrukcje
  SESJA 21 – 23

Bim, bam, bom – czy to głos czasu? (kontynuacja tematyki z grudnia)

Co to jest szacunek? Tydzień z Babcią i Dziadkiem

 1. ,,Uczymy się pomagać i szanować starszych ludzi” - Słuchanie opowiadania „Krzysiu uczy się szacunku dla starszych ludzi”,  zaprojektowanie odznaki „Pomocny zuch”
 2. ”Babciu, droga babciu...” - nauka piosenki, zabawy taneczne, rysowanie pastelami ( wykonanie portretów)
 3. ”Śniegowa kula” - Opracowanie piosenki Metodą Dobrego Startu, zestaw ćwiczeń gimnastycznych;
 4. „Bardzo Was kochamy” - słuchanie wiersza  „Miłością  wypełniają nam rok” Magdaleny Ledwoń , „ Kocham Babcie i Dziadka, bo...” - technika zdań niedokończonych  zabawa dydaktyczna „Co dla babci, co dla dziadka”
 5. „Kazdy z nas będzie Babcią i Dziadkiem!” - improwizacje teatralne (drama), rysowanie pastelami (tworzenie swojego portretu „Jak będę Babcią/Dziadkiem),  zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 6. „Żyjcie nam 100 lat” uroczystość z okazji dnia Babci i Dziadka


Uhuha, uhuha czy zima jest nudna? - projekt edukacyjny

Etap I – Rozpoczęcie projektu
Przygotowanie siatki wstępnej do projektu z uwzględnieniem celów programowo – dydaktycznych

 • Sprawdzenie wiedzy dzieci dotyczącej zimy i tego co można robić w tym czasie– w ten sposób powstanie siatka tematyczna przedstawiającą dotychczasową wiedzę dzieci
 • Czego dzieci chcą się dowiedzieć o zimie – powstanie lista pytań na które dzieci będą szukać odpowiedzi w trakcie przeprowadzania projektu


Etap II – Realizacja projekt
planowane wydarzenia:

 • wycieczka po okolicach przedszkola w celu obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie
 • zabawy badawcze na terenie przedszkolnym „Jaki kształt mają płątki śniegu”
 • zabawy badawcze - „Czy śnieg jest czysty?”, - „Czy para wodna może się zmienić w  kryształki lodu?”
 • Bezpieczne zabawy na śniegu -utworzenie kontraktu. „Zimowe zabawy na śniegu i ze śniegiem”
 • zapoznanie dzieci z dyscyplinami sportowymi na śniegu
 • Zabawy tematyczne „Śnieżna kula”, „Robimy bałwana”
 • Malowanie zimy do muzyki – spotkanie z ekspertem - K. Blekiem
 • „W lodowej krainie” – quiz wiedzy zdobytej w czasie realizacji projektu
 • „Burza mózgów” na temat „Co by było na świecie gdyby była tylko jedna pora roku – zima”

Etap III – podsumowanie projektu badawczego
•    Sposób dokumentacji ( zdjęcia, notatki, prace dzieci, wypowiedzi)
•    Zrobienie wystawki z prac plastycznych
•    Zimowe zabawy z rodzicami


PRZYGOTOWANIE DO NAUKI CZYTANIA I PISANIA

 • doskonalenie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej oraz orientacji przestrzennej,
 •  wyrabianie wrażliwości i pamięci słuchowej,
 •  rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Ćwiczenie słuchu fonematycznego
 • dzielenie wyrazów na sylaby
 • różnicowanie słów podobnie brzmiących
 • analiza i synteza wyrazów
 • rozwijanie zainteresowaniem czytaniem
 • wprowadzenie liter: Ll, Mm, Ii, Kk

WSPÓŁPRACA z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM
•    Wymiana informacji o dziecku między nauczycielką a rodzicami
•    udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom
•    5.01 – wyjazd do teatru Zaczarowany Świat na przedstawienie"Magiczny Cyrk"
•    11.01 -  o godz. 9:00-  "Wszyscy Tworzymy Sztukę" - koncert muzyczny
•    19.01 – uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka
•    zimowe zabawy z rodzicami – termin do uzgodnienia

 

 

GRUDZIEŃ 2017r.


BIM, BAM, BOM – CZY TO GŁOS CZASU?

 1. Wnętrze zegara pod lupą - wycieczka do zakładu  zegarmistrzowskiego (ul. Mickiewicza)
 2. Pradziadkowie zegara - słuchanie opowiadania (B. Orłowski ), konstruowanie "Kalendarza Zuchów" (met. Gruszczyk -Kolczyńskiej - techniki łączone: rysowanie pastelami i wycinanie), zestaw ćwiczeń gimnastycznych (metoda zadaniowa)
 3. Czujesz ten rytm ? – jest wszędzie! - zabawy rytmiczno – ruchowe do piosenki „U zegarmistrza” ,
  "Klucz do uczenia - Konstrukcje" sesja 20
  Twórczy czwartek  - Gdzie się podział Pan Czas? -  opowiadanie twórcze (technika twórczego myślenia), wykonanie zegara z nieużytków,  zestaw ćwiczeń gimnastycznych (metoda opowieści ruchowej J. G. Thulina)
 4. Opowieści Starego Zegara - improwizacje teatralne (drama), zestaw ćwiczeń gimnastycznych (metoda zadaniowa)
 5. W muzycznym nastroju "Rytm czasu” ( utwór Marka i Wacka) – aktywne słuchanie muzyki (met, B.Strauss) , malowanie farbami klejowymi
 6. Czy muszę się spieszyć?  - zabawa dydaktyczna, zestaw ćwiczeń gimnastycznych  (metoda zadaniowa)
 7. „Panie Janie” – opracowanie piosenki Metodą Dobrego Startu ( piosenki na literki - literka Z), zestaw ćwiczeń gimnastycznych (metoda stacyjna)
 8. Twórczy czwartek  - Zabawy czterech sióstr - malowanie farbami plakatowymi do utworu A. Vivaldiego „Cztery pory roku”, zestaw ćwiczeń gimnastycznych ( metoda zadaniowa, z el. metody Dennisona)

W OCZEKIWANIU NA PIERWSZĄ GWIAZDKĘ

 1. Choinka w Kolczykach - nauka piosenki, zestaw ćwiczeń gimnastycznych przy pianinie (met. R. Labama)
 2. Zielony gość- słuchanie opowiadania (M. Jaworczakowej) , malowanie farbami (wykonanie ilustracji do opowiadania)
 3. I my mamy swoją choinkę! – „Lubię święta ,bo….” – technika zdań niedokończonych, zestaw ćwiczeń gimnastycznych (met.W Sherborne)
  Choinka w pełnej krasie! -  gra na instrumentach , zestaw ćwiczeń gimnastycznych (met.  opowieści ruchowej J. G. Thulina "Stroimy choinkę" )
 4. Siedmiu Mikołajów – zabawa dydaktyczna (posługiwanie się liczebnikami porządkowymi ,wykonanie czapki Mikołaja), zestaw ćwiczeń gimnastycznych ( met. R. Labana ) -
 5. Metoda Dobrego Startu- opracowanie piosenki „ Choinka”
 6. Jestem płatkiem śniegu na świątecznej choince  - analogia personalna (malowanie akwarelą) , zestaw ćwiczeń gimnastycznych (metoda zadaniowa)
 7. Twórczy czwartek - Sanie Świętego Mikołaja – teatr muzyczny  na podstawie opowieści świątecznej R. Wróbla, zestaw ćwiczeń gimnastycznych (metoda zadaniowa)     
 8. Święta tuż, tuż ! – nauka wiersza W. Melzackiego, wykonanie kartek świątecznych (wraz z mamą Kai i Oli ) - (techniki łączone)
 9. Mikołaj jedzie samochodem - zabawa rytmiczna do piosenki , zestaw ćwiczeń gimnastycznych (metoda Kniessów - przy pianinie)
 10. Wigilia w przyjacielskim gronie – spotkanie opłatkowe połączone z przedstawieniem Jasełek
 11. Witaj Mikołaju ! – spotkanie i zabawy z Mikołajem

KONCEPCJA PLANU DALTOŃSKIEGO
Dzieci powinny:

 • nabyć umiejętności radzenia sobie z napotykanymi problemami,
 • realizować działania we własnym tempie, dostosowując je do swoich rzeczywistych możliwości,
 • uzmysłowić sobie znaczenie upływającego czasu i umiejętność zarządzania nim, poszukiwać
 • informacji i wykorzystywać różne metody dojścia do określonego celu,
 • nabyć umiejętność angażowania się w samodzielne planowanie, rozwijać umiejętność współpracy i
 • komunikacji w grupie i zespole,
 • kształtować wiarę we własne siły i możliwości, rozwijać odpowiedzialność za siebie i innych,
 • szanować zdanie i umiejętności kolegów,
 • być zmotywowane do samodzielnej pracy jednocześnie motywując innych,
 • czuć się odpowiedzialne za wykonanie powierzonego zadania,
 • uświadamiać sobie konieczność ponoszenia odpowiedzialności za swoje czyny, stać sięobowiązkowe, sumienne i twórcze.
 • podejmować działania z wykorzystaniem odpowiednich środków dydaktycznych, poprzez organizację  przestrzeni oraz wydzielanie miejsc do działań tematycznych z różnorodnymi materiałami

    Wizualizacja procesu:
Kolory dnia, Listę obecności, Plan dnia, Kalendarz urodzin, Dyżury, Instrukcje czynnościowe, Praca w zespołach, Prawa ręka, Tablica zdolności, Zegar i sygnalizator daltoński,
Tablice zadań -  realizacja zadań tygodnia w różnych porach dnia )

Jestem ciekawy świata

 1. Ułóż krótką rymowankę o zegarze
 2. Podaj nazwy drzew i wskaż na obrazku drzewa ,które zimą są  zielone
 3. Wykonaj doświadczenie wg instrukcji "Dlaczego oliwa zawsze na wierzch wypływa"
 4. Wymień minimum 4 najważniejsze zasady bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu - utrwalenie zasad, rozumienie potrzeby dbania o siebie i innych

Mam sprawne ciało i artystyczną duszę

 1. Wykonaj kartkę świąteczną  dla kolegi wg własnego pomysłu - ćwiczenie precyzji ruchów podczas wycinania , wyrabianie szacunku dla innych
 2. Wykonaj zegar (pomysł , instrukcja i materiały - Mikołaj z rodzicami
 3. Narysuj dalszą część portretu dziewczynki.  pamiętaj by odbicie prawej strony było  podobne do lewej -
 4. Wykonaj kartkę świąteczną  dla kolegi wg własnego pomysłu - ćwiczenie precyzji ruchów podczas wycinania , wyrabianie szacunku dla innych

Bawię się matematyką

 1. Wykonaj śnieżynkę metodą origami wg. instrukcji
 2. Policz elementy w zbiorach. Napisz w okienkach odpowiednie liczby, narysuj odpowiednią liczbę oczek. Pomaluj rysunki - ćwiczenie umiejętności liczenia
 3. Z mozaiki geometrycznej  ułóż według wzoru - ćwiczenie umiejętności postrzegania , znajomości figur, wykonanie zadania według wzoru
 4. Ułóż samodzielnie zadanie z treścią i zapisz stosując odpowiednie znaki matematyczne

Będę uczniem – uczę się czytać i pisać

 1. Rozwiąż rebusy obrazkowe
 2. Wymień dwa rysunki spośród wielu, których nazwy sie rymują - ćwiczenie słuchu fonematycznego, spostrzegawczości
 3. Połącz w pary rysunki rozpoczynające się tą sama sylabą - ćwiczenie słuchu fonematycznego
 4. Odczytaj  sylaby i utwórz z nimi wyrazy

Zadanie dodatkowe

 1. Wykonaj budowlę z klocków edukacyjnych lego według. wzoru  - umiejętność posługiwania się instrukcją, odwzorowanie, kształcenie zmysłu konstrukcyjnego
 2. Wyklaszcz rytm zilustrowany układem kółek
 3. Ułóż zdanie o każdym rysunku, narysuj tyle kresek ile jest wyrazów w zdaniu - kształcenie słuchu fonematycznego, układanie zdania
 4. Wykonaj budowlę z klocków edukacyjnych lego według. wzoru  - umiejętność posługiwania się instrukcją, odwzorowanie, kształcenie zmysłu konstrukcyjnego

KLUCZ DO UCZENIA

Matematyka 1

 1. sesja 29 - poznanie pojęć całość i część, , Pogłębianie rozumienia związku między całością i jej częściami,  Szerzenie aktywnego i świadomego używania terminów: całość – część, więcej – mniej, jednakowe – nierówne, zwiększenie – zmniejszenie.
 2. sesja  30 - Poznanie pojęć całość i część,  Pogłębianie rozumienia związku między całością i jej częściami.
 3. sesja 31  -  Poznanie liczb od 1 do 5,  Rozumienie związków między liczbą (w kontekście liczebności zbiorów) a jej nazwą, Rozwijanie umiejętności współpracy.
 4. sesja 32 -  Utrwalenie znajomości liczb od 1 do 5 z uwzględnieniem liczebników porządkowych, Rozumienie związków między liczbą a jej nazwą, Rozumienie związków między liczbą, jej nazwą i symbolem – cyfrą, Rozwijanie umiejętności współpracy.

Konstrukcje

 1. sesja 18 - Rozróżnianie klocków stosownie do ich kształtu, rozmiaru budowania konstrukcji, dokładnie według przykładu podanego przez nauczyciela , Rozwijanie umiejętności precyzyjnego łączenia klocków i budowania stabilnej konstrukcji, Zachęcanie do budowania całkowicie odmiennej wieży, stosując odpowiednią kolejność działań, przy wykorzystaniu podobnego zestawu klocków.
 2. sesja 19 - Ćwiczenie umiejętności tworzenia prostych konstrukcji, w oparciu o naśladowanie poszczególnych etapów pracy osoby dorosłej. Ogląd demonstracji i analizy przykładu, Poznanie metody budowania klatki schodowej oraz możliwości zmiany wysokości stopni.
 3. sesja 20 - Poznawanie sposobu analizowania „modelu ducha” – wybieranie klocków i tworzenie konstrukcji, Kształtowanie zdolności tworzenia konstrukcji , bez informacji szczegółowych, Ćwiczenie dokładnego i precyzyjnego układania klocków.
 4. sesja 21 - Poznanie sposobu analizowania przedmiotu, jako przykładu konstrukcji poprzez wyodrębnianie jego głównych, funkcjonalnych części i ustalanie ich przeznaczenia, Ćwiczenie umiejętności analizowania konstrukcji ,Rozwijanie umiejętności stosowania modelu ducha, wybierania odpowiednich klocków i tworzenia konstrukcji.

Współpraca ze środowiskiem

 • prowadzenie indywidualnych rozmów,
 • uczestniczenie rodziców w spotkaniu  jasełkowym (pomoc przy strojach)
 • organizowanie przez rodziców materiałów do zajęć,
 • wykorzystywanie sugestii rodziców dotyczących prowadzonych zajęć
 • wycieczka do zegarmistrza
 • spotykanie Mikołajkowe na Wydziale Chemii UMK (06.12)
 • Koncert TOS "Święta na Świecie" (07.12)
 • Spotkanie z Mikołajem (19.12)

 

 

LISTOPAD

Savoir vivre – trudne słowo, ale nie dla zucha”

 1. „Kulturalny przedszkolak „ - „Piosenka bardzo kulturalna” inspiracją do zabaw tanecznych i teatralnych :
 2. „Zachowanie przy stole” - wiersz inspiracją do pracy plastycznej (skomponowanie swojego ulubionego obiadu), zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 3. "Dobre maniery” - opowiadanie M. Musierowicz „Rybka” inspiracją do pracy z ilustracjami, zabawa matematyczna
 4. „Kulturalny przedszkolak kocha swoją Ojczyznę”  - 10.11.2017
 5. „Muzeum – zasady poprawnego zachowania” - wiersz „Na wystawie” D. Wawiłow  inspiracją do rozmowy nt. Poprawnego zachowania się podczas wizyty w muzeum, teleturniej „Jak należy się zachować”
 6. „Żywa lekcja historii” - wycieczka do muzeum – 15.11.2017
 7. „O rybaku i złotej rybce” - wyjazd do teatru Zaczarowany świat  - 17.11.2017

Realizacja „klucza do uczenia się”


Zuch w świecie  artystów – projekt edukacyjny

Etap I – Rozpoczęcie projektu

 • Przygotowanie siatki wstępnej do projektu z uwzględnieniem celów programowo – dydaktycznych
 • Sprawdzenie wiedzy dzieci dotyczącej znaczenia słowa artysta– w ten sposób powstanie siatka tematyczna przedstawiającą dotychczasową wiedzę dzieci
  Co dzieci wiedzą o artystach (co robią, dlaczego są tak nazwani) – powstanie lista pytań na które dzieci będą szukać odpowiedzi w trakcie przeprowadzania projektu

Etap II – Realizacja projekt
planowane wydarzenia:

 • Poznajemy naszego patrona – Fryderyk Chopin
 • spotkanie muzyczne z p. Blekiem
 • spotkanie z tatą Teosia – dzień z malarstwem
 • spotkanie z mamą Filipa Szok - „Chemik tez artysta”
 • Spotkanie autorskie z Roksaną Jedrzejewską – Wróbel autorką książek z serii Florka – pamiętnik ryjówki   w Książnicy kopernikańskiej filia nr 12 w Toruniu  - 1 grudnia
 • zabawy teatralne, muzyczne
 • „Gdybym był artystą to co bym robil? - dziecięce filozofowanie
 • „ Spotkanie z Chopinem” - 03.11.2017
 • „Andrzejki – co to znaczy? - zajęcia w Książnicy Kopernikańśkiej filia nr 12 – 14.11.2017
 • „Spotkanie z archeologia” - 09.11.2017

Etap III – podsumowanie projektu badawczego

 • Sposób dokumentacji ( zdjęcia, notatki, prace dzieci, wypowiedzi)
 • Zrobienie wystawki z prac plastycznych

 

 

PAŹDZIERNIK 2017

"POLSKA PIĘKNA I URODZAJNA" - temat realizowany metodą projektu edukacyjnego (kontynuacja)

 1. "Jesienne spotkanie na działkach" - wycieczka na działki przy ul. Przybyszewskiego ( org. mama Weroniki)
 2. "Mali architekci- szlakiem zabytków z Torunia" - warsztaty w Młynie Wiedzy
 3. "Kolory wokół nas - zabawy badawcze z mamą Filipa
 4. "Twórczy czwartek" -  "Polska w jesiennych kolorach " - malowanie przy sztalugach

ZŁOTA JESIEŃ W OGRODZIE I W SADZIE...

 1. „Zawitała Jesień w sadzie?" – wycieczka na targowisko owocowo – warzywne
 2. "Twórczy czwartek" - „Na straganie” - inscenizacja  w formie dramy  w wykonaniu dzieci na podstawie wiersza J. Brzechwy, zestaw ćwiczeń gimnastycznych (met. zadaniowa, zabawa ilustracyjna do piosenki pt. „Urodziny marchewki” )
 3. „W spiżarni mojej mamy jest zapasów bez liku...”- wiersz pt.   „W spiżarni” M Kownackiej  inspiracją do działań kulinarnych : zapasów (słoików z kompotami)  
 4. „Przygoda z rzepką” – utwór J. Tuwima pt. „Rzepka” inspiracją do zabawy dydaktycznej: „Co jest większe a co mniejsze? wg metody E Gruszczyk - Kolczyńskiej
  Metoda Dobrego Startu  - opracowanie piosenki pt. „Ola i liście”  
   „Zamiast słodyczy zdrowie na owoc liczy” – konkurs wiedzy o zdrowiu- w formie gry ściganki wg. E.Gruszczyk-Kolczyńskiej , zestaw ćwiczeń gimnastycznych
  "Twórczy czwartek" - Kosz pełen owoców - praca plastyczna techniką  kolażu . zestaw ćwiczeń gimnastycznych (metoda zadaniowa)
 5. Kulinarny piątek - "Owocowy zawrót głowy" -  nauka piosenki pt. „Już owoców pełen kosz”, prace gospodarcze ( wykonanie owocowego smoothie )

ZABAWY Z LITERKAMI  

 • Ćwiczenia słuchu fonetycznego
 • Ćwiczenia w różnicowaniu głosek opozycyjnych np. głoski: s – sz – np. zabawa „Gaszenie pożaru”.
 • Rozróżnianie zdania z tekstu, wyrazów ze zdania, rozróżnianie głosek w nagłosie wygłosie śródgłosie-  ćwiczenie  poprawnego głoskowania
 • Analiza i synteza wyrazów
 • Zapoznanie z literami  o,O,  m,M


METODA DOBREGO STARTU

 •  „ Jesień”  "Ola i liście) - projektowanie wzoru - opracowanie piosenki Metodą Dobrego Startu – dz. powinny: kreślić linie pionowe i poziome z zachowaniem właściwego kierunku czyli od góry do dołu i od strony lewej do prawej, wykonywać rytmiczne ruchy w określonym czasie i przestrzeni, prawidłowo określać kierunki i strony swojego ciała.

KONCEPCJA PLANU DALTOŃSKIEGO (w różnych porach dnia)
Dzieci powinny:

 • nabyć umiejętności radzenia sobie z napotykanymi problemami,
 • realizować działania we własnym tempie, dostosowując je do swoich rzeczywistych możliwości,
 • uzmysłowić sobie znaczenie upływającego czasu i umiejętność zarządzania nim, poszukiwać
 • informacji i wykorzystywać różne metody dojścia do określonego celu,
 • nabyć umiejętność angażowania się w samodzielne planowanie, rozwijać umiejętność współpracy i
 • komunikacji w grupie i zespole,
 • kształtować wiarę we własne siły i możliwości, rozwijać odpowiedzialność za siebie i innych,
 • szanować zdanie i umiejętności kolegów,
 • być zmotywowane do samodzielnej pracy jednocześnie motywując innych,
 • czuć się odpowiedzialne za wykonanie powierzonego zadania,
 • uświadamiać sobie konieczność ponoszenia odpowiedzialności za swoje czyny, stać się
 • obowiązkowe, sumienne i twórcze.
 • podejmować działania z wykorzystaniem odpowiednich środków dydaktycznych, poprzez organizację  przestrzeni oraz wydzielanie miejsc do działań tematycznych z różnorodnymi materiałami

Wizualizacja procesu:

 • Kolory dnia, Listę obecności, Plan dnia, Kalendarz urodzin, Dyżury, Instrukcje czynnościowe, Praca w zespołach, Prawa ręka, Tablica zdolności, Zegar i sygnalizator daltoński, Tablice zadań (dodatkowe zadania " Będę uczniem – uczę się czytać i pisać  realizacja zadań tygodnia w różnych porach dnia )

KLUCZ DO UCZENIA

KONSTRUKCJE

 • Konstrukcje Sesja 15 Ratujemy kaczki – budowanie ogrodzenia zgodnie z indywidualnym projektem: Poznanie zasad planowania działań i decydowania z wyprzedzeniem o planie budowy
 • Sesja 16  Wystarczająco wysoki i szeroki – budowanie bram i wejść :   Poznanie   zasady budowania prostego przęsła, zasady gwarantującej stabilność konstrukcji, koncepcji wysokości  .
 • Sesja 17 Wejście do królestwa kształtów – Budowanie ozdobnych bram i drzwi . : Utrwalenie umiejętności budowania prostych i stabilnych przęseł  Poznanie zasady analizowania konstrukcji umiejętności budowania z pamięci .

MATEMATYKA 1

 • sesja 25 "Potrafię stworzyć tajny szyfr " - porównywanie związków matematycznych pomiędzy dwoma zestawami przedmiotów
 • sesja 26 "Pomiar za pomiarem - Stół i sofa" -porównywanie długości
 • sesja 27 "Liczydło" poznanie liczydła jako narzędzia matematycznego

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 • prowadzenie rozmów indywidualnych nt. dziecka ( sukcesy i porażki),
 • pomoc rodziców w organizowaniu materiałów do zajęć, zabaw,
 • pomoc we wspólnej pracy indywidualnej z dzieckiem( N-l dziecko, rodzice)
 • zabawy badawcze z mamą Filipa
 • Muzyka Etniczna - Zaczarowany świat bębnów (10.10)
 • koncert TOS "Cisza na planie" (19.10)
 • warsztaty w Młynie Wiedzy (18.10)

 

WRZESIEŃ 2017

PODAJMY SOBIE RĘCE – POWRÓT DO PRZEDSZKOLA

 1. „Skrzaty Zuchami się stały – powrót do przedszkola ” - rozmowa połączona z obserwacją, zabawy taneczno – ruchowe przy muzyce -
 2. „Przypominamy sobie nasze zasady i umowy” - historyjka obrazkowa inspiracją do utrwalenia kontraktu „Nasze zasady”, zestaw zabaw ruchowych
 3. "Czysty skrzat” - piosenka inspiracją do zabaw rytmiczno – naśladowczych z elementami ćwiczeń ortofonicznych utrwalających czynności samoobsługowe, zestaw zabaw ruchowych,
 4. "Wspomnienia z wakacji” - zabawa słowna inspiracją do pracy plastycznej (malowanie pocztówki z wakacji),zorganizowanie kącika wakacyjnych wspomnień
 5. "Co było mi potrzebne w górach i nad morzem” - zabawa matematyczna inspiracją do pracy plastycznej (wycinanki)

BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

 1. „Dzieci i światła” - piosenka zaproszeniem na spacer po najbliższej okolicy w celu obserwacji znaków i świateł
 2. „Kolorowe znaki” - wiersz K. Wiśniewskiego inspiracją do rozmowy, praca przy ilustracjach (wybrane znaki drogowe), zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 3. Jedzie pociąg” – opracowanie piosenki metodą Dobrego Startu
 4. „Nie ufaj obcym” - opowiadanie „Kuba i cukierki”inspiracją do rozmowy nt zachowania podczas kontaktu z obcym, zabawa matematyczna,
 5. „Bezpieczna zabawa” - obchody Dnia Przedszkolaka

Polska piękna i urodzajna  - Temat realizowany metodą projektu edukacyjnego  z kontynuacją na następny miesiąc

Etap I – Rozpoczęcie projektu
Przygotowanie siatki wstępnej do projektu z uwzględnieniem celów programowo – dydaktycznych
•    Sprawdzenie wiedzy dzieci dotyczącej Polski – w ten sposób powstanie siatka tematyczna przedstawiającą dotychczasową wiedzę dzieci
•    Co dzieci wiedzą o Polsce ze szczególnym uwzględnieniem jej walorów wzrokowych – powstanie lista pytań na które dzieci będą szukać odpowiedzi w trakcie przeprowadzania projektu

Etap II – Realizacja projektu
•    Dzieci otrzymują zadania do domu:
-    przynieść pocztówki z różnych miejsc z kraju

planowane wydarzenia:
-    wyjście na spacer w celu obserwacji przyrody i charakterystycznych miejsc
-    wycieczka na działkę z mamą Weroniki Kardasz – szkicowanie otaczającej nas przyrody
-    tworzenie surówki z warzyw (marchewki, rzodkiewki, kapusty, sałaty, jabłka)
-    15.09 – sprzątanie świata
-    22.09 -  świętowanie w grupie  „Dnia bez samochodu”
-    23.09 – Dzien śliwki
-    23.09 – Pierwszy Dzień jesieni
-    24.09 – dzien grzyba
-    4.10 – Dzień zwierząt
-    29.10 – Dzień ziemniaka – twórcza zabawy w ramach koncepcji rocznej
-    Co by było gdyby  drzewa mówili ludzkim głosem? Dziecięce filozofowanie


Etap III – podsumowanie projektu badawczego
•    Sposób dokumentacji ( zdjęcia, notatki, prace dzieci, wypowiedzi)
•    Zrobienie wystawki z prac plastycznych


WSPÓŁPRACA z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM

•    Wymiana informacji o dziecku między nauczycielką a rodzicami
•    kompletowanie wyprawki
•    udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom"
•    zebranie z rodzicami
•    wyjście do biblioteki
•    wycieczka  na działkę mamy Weroniki Kardasz