Nauczyciele prowadzący: Hanna Dudkowska, Anna Klimek-Kwiatkowska

Witamy Nowy Rok

 1. „Nowy Rok” – słuchanie wiersza H. Bechlerowej. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą zadaniową.
 2. „Jak pory roku grają w berka?” – inscenizacja na podstawie utworu W. Zawistowskiego. „Moje marzenia na Nowy Rok” – rysowanie pastelami.
 3. „O dwunastu miesiącach” – słuchanie baśni J. Porazińskiej. „Kalendarz urodzinowy” – zabawa dydaktyczna.
 4. „Która godzina?” – zabawa dydaktyczna. „Cztery pory roku” – malowanie farbami inspirowane utworem A. Vivaldiego
 5. „Cztery poru roku”.
 6. „Skoczny tydzień” – zabawa rytmiczno-ruchowa. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą zadaniową.
 • Zestaw ćwiczeń porannych:
  Dzieci powinny orientować się w przestrzeni; doskonalić strony (prawa, lewa); czworakować; maszerować w różnym tempie i biegać swobodnie po sali.

Zabawy ruchowe:
„Wzorki” -  zabawa bieżna.
„Stary Rok, Nowy Roczek” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
„Smocze jajo” – zabawa z użyciem piłeczki do ping ponga. Dzieci powinny umieć ustawić się w rzędzie, przenieść na łyżce piłeczkę (smocze jajo) do wyznaczonego miejsca tak, aby nie spadła.
Zabawy z piłką – zabawa z elementem biegu, skoku i podskoku.

 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych:
  Dzieci powinny szybko reagować na sygnał słowny; utrzymywać równowagę podczas pokonywania przeszkód; poprawnie przyjmować pozycje niskie; zgodnie współdziałać w ćwiczeniach z elementem współzawodnictwa.


Zimowe potrzeby ptaków

 1. „O wróbelku Elemelku, pustym brzuszku i rondelku” – słuchanie opowiadania H. Łochockiej. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych według metodą zadaniową.
 2. „Dokarmianie ptaków” – ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza M. Szustakiewicza. „Wróbelek” – wycinanie rysunku po konurach i wypełnianie jego powierzchni małymi kawałkami gazet.
 3. „W karmniku” – zabawa dydaktyczna. „Wróbel” – zabawa ilustracyjna.
 4. „Szukamy karmy dla leśnych zwierząt” – zabawa tropiąca. „Co to jest?” – zagadki słuchowe.
 5. „Nasze ptaki” – lepienie z plasteliny. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą zadaniową.
 • Zestaw ćwiczeń porannych wg K. Wlaźnik
 • Zabawy ruchowe:
  „Tańczymy labada” – dzieci powinny chwytać różne części ciała stojąc w kole.
  „Dzieci do domku” – orientacyjno-porządkowa
  „Zuch do Zucha” – orentacyjno-porzadkowa
      
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych:
  Dzieci powinny biegać w różnych kierunkach bez potrącania (na palcach, piętach); czworakować, robić koci grzbiet, biegać slalomem, przechodzić przez tunel, reagować na sygnały (dźwiękowy, słowny); odczuwać zmianę tempa.


Karnawał z Babcią i Dziadkiem

 1. „Idzie Tola do przedszkola” – słuchanie opowiadania L. Krzemienieckiej. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą stacyjną.
 2. „Nasz gość” – przeprowadzenie wywiadu z dziadkiem/babcią zaproszonymi do przedszkola. „ Więcej, mniej” – zabawa dydaktyczna.
 3. „Przyjęcie dla babci i dziadka” – zabawa dydaktyczna. „Moja babcia, mój dziadek” – rysowanie pastelami.
 4. „Życzenia dla babci i dziadka” – nauka wiersza. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą opowieści ruchowej.
 5. „Karnawał z Babcią i Dziadkiem” – uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.

 

 • Zestaw ćwiczeń porannych:
  Zabawy ruchowe:
 • „Zimowa gimnastyka”  -zabawa ruchowa naśladowcza. 
 • „Do koszyka wrzuć” – zabawa z elementem rzutu.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych w formie opowieści ruchowej:

W karnawale czas na bale

 1.  „Za kogo przebrały się dzieci?” – rozmowa na podstawie serii obrazków. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą zadaniową.
 2. „Karnawał” – słuchanie wiersza M. Brykaczyńskiego.”Maski” – wykonanie maski karnawałowej.
 3. „Karnawałowe maski” – zabawa dydaktyczna. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą M.A. Kniessów.
 4. „Zabawa karnawałowa” – układanie historyjki obrazkowej na podstawie opowiadania Cz. Janczarskiego. „Zimowe obrazy” – malowanie folią bąbelkową.
 5. „Bal karnawałowy” – bal karnawałowy w przedszkolu.
 • Zestaw ćwiczeń porannych:
  Zabawy ruchowe:
 • „Berek” – zabawa z elementem biegu, podskoku. 
 • „Krasnal patrzy” – zabawa z elementem równowagi.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą M.A. Kniessów:

Klucz do uczenia się Matematyka 2 Motyle:
Sesja 34, Jeden, dwa – zawiązuję buta!
Sesja 35, Trzy, trzy, trzy ptaszki szły.
Sesja 36, Cztery, pięć – złapać żabkę miałbym chęć.
Sesja 37, Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć.


Propozycje zadań tygodniowych do wyboru.

 • Tydzień 1
  Dorysuj drugą połowę rysunku.
  Połącz kropki. Zobacz co przedstawia rysunek?
  Dopasuj liczbę do kropek na kole.
  Narysuj odpowiednią ilość sylab i głosek w wyrazach.
  *Komnata figur – uzupełnij tabelkę według kodu.
 • Tydzień 2
  Dopasuj nazwy ptaków do ich zdjęć.
  Wykonaj śnieżkę według instrukcji.
  Porównaj liczbę ziarenek w zbiorach.
  Z podanych sylab ułóż wyraz ptaki i słonina.
  *Policz ile figur każdego rodzaju ukryte jest na rysunku.
 • Tydzień 3
  Znajdź przedmioty ukryte  w sali na podstawie odrysowanych ich kształtów.
  Słomkowy odkurzacz – przenieś za pomocą słomki wszystkie kuleczki do słoika.
  Dokończ ciąg liczb za pomocą klamerek.
  Przeciwieństwa – znajdź karty o przeciwnych znaczeniach.
  *Mapa myśli – narysuj do czego można wykorzystać skarpetkę.
 • Tydzień 4
  Pokoloruj według podanego wzoru.
  Kolorowy tunel  - przewlecz sznurówkę przez wszystkie kolorowe tunele.
  Dobierz skarpetki w pary.
  Głoski  - zaznacz klamerką literę, na którą zaczyna się dany wyraz.
  *Trzy życzenia – narysuj życzenia, których spełnienie nie sprawi nikomu przykrości.

Zadania dodatkowe: zbieranie zadań dodatkowych od dzieci i rodziców


W różnych porach dnia:

 • Utrwalanie piosenki „Nasze zasady”
 • Rozmowy na temat bezpieczeństwa.
 • Czytanie książek przyniesionych przez dzieci, dzieci ćwiczą umiejętność słuchania i koncentracji.
 • „Potrzebujemy ciszy” – wdrażanie dzieci do posługiwania się głosem umiarkowanym, cichym.
 • „Ręcznie malowane” – zabawa integracyjne.
 • „Poranny krąg” – zabawa polisensoryczna.
 • „Co słyszysz?” – analiza i synteza słuchowa.
 • Rysowanie kreatywne – dorysowywanie brakujących elementów, próby przekształcenia czegoś w coś innego.
 • Puzzle, układanki – dzieci powinny układać obrazek z części  i wypowiedzieć się na jego temat.
 • Lepienie z plasteliny: dzieci będą formować małe i duże kształty, samodzielnie projektować, rozwijać wyobraźnie i inwencję twórczą, doskonalić zdolności manualne.
 • „Gdzie się ukryło zwierzątko? – zagadki słowne.
 • Wyrabianie nawyków higieniczno – zdrowotnych, zachęcanie do zjadania zdrowej żywności, aktywnego trybu życia,  przypominanie o samodzielnych próbach ubierania się i rozbierania
 • Rysowanie kredkami i pastelami na temat dowolny, doskonalenie prawidłowego trzymania narzędzia pisarskiego
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie  

 

 • W LITERKOWIE: -  Przygotowanie do nauki czytania i pisania.
  Doskonalenie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej oraz orientacji przestrzennej,
  Zabawa dydaktyczna "Ile to słów?".
  Policz wyrazy w zdaniu.
 • Czytanie globalne.
  "Zaproszenie do krainy liter" – oglądanie liter z alfabetu demonstracyjnego, próby układania imion, porównywanie liter.
  "Moje szlaczki” -  kreślenie kształtów literopodobnych.
  "Zaczarowane kreski" – dorysowywanie dodatkowych elementów ozdobnych do szlaczków
  Wprowadzenie litery U, u oraz K, k.
  Wyrabianie wrażliwości i pamięci słuchowej, rozwijanie sprawności manualnej  i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
  Ćwiczenie słuchu fonematycznego.
  Dzielenie wyrazów na sylaby.
  Różnicowanie słów podobnie brzmiących.
  Analiza i synteza wyrazów.
  Rozwijanie zainteresowań czytaniem, czytanie ze zrozumieniem.
 • W CYFERKOWIE:
  Wyznaczanie kierunków w przestrzeni z punktu widzenia dziecka (góra-dół, przód-tył, za, nad, obok, w, pod, pomiędzy, do).
  „Ciepło-zimno” – wyznaczanie kierunków w przestrzeni z punktu widzenia drugiego dziecka.
  Kodowanie na dywanie.
  Programowanie z wykorzystaniem ozobotów.
  Utrwalanie zapisu graficznego cyfr.
  Orientacja na kartce papieru, labirynty, kreślenie wzorów i kształtów.
  Rozwijanie myślenia twórczego.
  Zabawy w przekładanie patyczkami.
  Rozwiązywanie zadań z tekstem.

Realizacja koncepcji planu daltońskiego:

 • zaznaczanie obecności na tablicy - zaznaczanie dyżurów i kalendarza pogody
 • wizualizacja planu dnia - zaznaczanie wskazówką realizowanej aktywności
 • zadania do wykonania dopasowywane do tematyki tygodniowej
 • wizualizacja kolorów dnia – zaznaczenie aktualnego dnia tygodnia
 • wyznaczenie codziennie nowych par do pracy w parach - porządkowanie zabawek zgodnie z wizualizacją kącików zabaw
 • wykorzystywanie zegara daltońskiego do zabaw  

Praca indywidualna

 • prowadzenie obserwacji dzieci w ciągu całego dnia pobytu  w przedszkolu
 • rozmowa z dzieckiem w różnych sytuacjach
 • zabawy integracyjne sprzyjające procesowi asymilacji dziecka   w grupie rówieśników
 • zabawy sprzyjające unikaniu konfliktów, rozmowy indywidualne.
 • zabawy paluszkowe sprzyjające odczuwaniu odprężenia, ciepła, bliskości partnera
 • prowadzenie grupowych i indywidualnych ćwiczeń ortofonicznych i zabaw logopedycznych
 • zabawy rytmiczne wg założeń Batii Strauss
 • sprawdzanie wymowy dziecka
 • ćwiczenie czynności samoobsługowych
 • rozmowy indywidualne z dziećmi w różnych sytuacjach
 • gra w domino
 • dobieranie parami jednakowych obrazków
 • domino obrazkowe, puzzle
 • Praca z dziećmi   graficznie słabo rozbudzonymi -   rozwijanie percepcji wzrokowej  i wzrokowo-ruchowej poprzez
 • ćwiczenia grafomotoryczne   w celu zwiększenia płynności, ruchliwości palców i nadgarstka


Praca z dzieckiem zdolnym:
 doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, orientacja w kierunkach (prawo - lewo)
zadania rozwijające logiczne myślenie, wyciąganie wniosków.


Współpraca z rodzicami i środowiskiem:

 • 07.01.2019 – spotkanie z lekarzem weterynarii.
 • 29.01.2019 – uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka
 • 30.01.2019 – bal karnawałowy
 • 31.01.2019 – koncert TOS „Karnawał w Rio”
 • Wymiana informacji o dziecku między nauczycielkami a rodzicami.
 • Wycieczka do biblioteki.
 • Spotkanie z lekarzem weterynarii.
 • Gromadzenie materiałów rysunkowych, potrzebnych do zajęć i zabaw, 
 • Udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

 

 

GRUDZIEŃ 2018

KOT – projekt edukacyjny

Etap I Rozpoczęcie projektu.

 • Wybór tematu został ustalony po rozmowach z dziećmi.
 • Spisanie siatki pojęć:
 • Co wiemy o kotach?
 • Czego chcemy się dowiedzieć o kotach?

Etap II Realizacja Projektu – szukanie odpowiedzi na pytania.

 1. ”Dziwny kot” – słuchanie wiersza D. Wawiłow. „Cztery łapy” – zabawy dydaktyczne.
 2. „Kuzyni kota” – prezentacja multimedialna. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.
 3. „Każdy śpiewać może” – ćwiczenia ortofoniczne. „Mój przyjaciel kot” – konstruowanie kota ze skarpety wypełnionej ryżem.
 4. „Koci kącik” – stworzenie w sali kociego tematycznego o kotach domowych i dzikich.
 5. „Czworonożni pacjenci” – rozmowa na podstawie prezentacji multimedialnej. „Chore zwierzaki” – zabawa tematyczna.
 6. „Jak dbać o zwierzęta?” – spotkanie z ekspertem (lekarzem weterynarii). „Mleko” – zabawy badawcze.
 7. „Jak pomóc zwierzakom?” – spotkanie z ekspertem (pracownikiem Fundacji KOT). Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.
 8. „Kotek tu, kotek tam” – rozwiązywanie zagadek. „Milutki jak kot” – zabawy badawcze.

Etap III Zakończenie projektu

 • Sposób dokumentacji (zdjęcia, prace dzieci).
 • Zrobienie wystawki z prac plastycznych.
 • Wyeksponowanie wszystkich materiałów zgromadzonych podczas realizacji projektu.
 • Quiz sprawdzający wiedzę o kotach.
 • Zebranie karmy dla kotów z Fundacji KOT.
 • Zachęcanie Rodziców do aktywnego uczestnictwa w projekcie poprzez

Zestaw ćwiczeń porannych z elementem biegu i równowagi.

Zabawy ruchowe:

 • „Pająki” – zabawa bieżna.
 • „Kot jest-kota nie ma” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
 • „Kot i myszki” – zabawa z elementem czworakowania.
 • „Słonko-świeci” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z elementami metody W. Sherborne - dz. powinny: swobodnie wykonywać postawione przed nim zadania, poznawać własne ciało, wzmacniać pewność siebie, nawiązywać kontakt z partnerem.

MIKOŁAJ, KTÓRY SPEŁNIA MARZENIA

 1. „Jak to było z Mikołajem” – słuchanie wiersza M. Brykczyńskiego. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.
 2. „Idzie święty Mikołaj” – zabawa ilustracyjna. „Przygody Mikołaja” – rysowanie pastelami.
 3. „Zabawki, jakich mało” – zabawa dydaktyczna. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.
 4. „Zabawki” – ćwiczenia ortofoniczne. „Upominki mikołajkowe” – drukowanie stemplem.
 5. „Niewidzialny atrament” – zabawa badawcza. „Kolorowe prezenty” – zabawa dydaktyczna.
 • Zestaw ćwiczeń porannych
 • Zabawa z elementem równowagi  - dzieci powinny utrzymać równowagę stojąc na jednej nodze, doskonalić bieg z niesionym przyborem, podjąć próbę przysiadów z woreczkiem na głowie.
 • Zabawy metodą W. Sherborn – dzieci powinny zgodnie współdziałać z partnerem, uszanować uczucia i emocje innych, dostosować swoje ruchy do partnera.

Zabawy ruchowe:

 • „Znajdź swoje miejsce” – zabawa bieżna.
 • „Pomóż mi wstać” – zabawa z elementem wspinania się.
 • „Drzewołap” – zabawa bieżna.
 • „Traf do celu” – zabawa z elementem rzutu.
 • „Wszystko tańczy” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
 • „Medytacja” – zabawa uspokajająca.


Zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą zadaniową – dz. powinny rozwijać motorykę dużą, łączyć muzykę z ruchem, kształtować prawidłowa postawę ciała, integruje się w grupie odczuwa satysfakcje z dobrze wykonanego ćwiczenia.

PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĄT

 1. „O Aniołku, który zgubił dzwoneczek” – słuchanie opowiadania A. Galicy. „Mój Anioł” – lepienie z masy solnej.
 2. „Droga do prezentu” – programowanie z wykorzystaniem ozobota. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.
 3. „Strojnisia choinka” – instrumentacja piosenki. „Choinka” – rysowanie ołówkiem według instrukcji na podstawie wiersza A. Maćkowiaka.
 4. „Ile rogów? Ile boków?” – zabawa dydaktyczna. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.
 5. „Pudełko pełne tradycji” – zabawa dydaktyczna. „Świąteczne wypieki” – pieczenie korzennych ciastek.
 • Zestaw ćwiczeń porannych
  „Płatki śniegu” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
  „Rzuć i chwyć” – zabawa z elementem rzutu i chwytania.
  „Ubieramy choinkę” – zabawa z elementem podskoku.
  „Szukamy prezentu” – zabawa z elementem czworakowania.
  „Renifery” – zabawa bieżna.
 • Zabawy ruchowe:
  „Zawieś bombkę” – zabawa z elementem równowagi.
  „Potrawy świąteczne” – zabawa bieżna.
  „Cztery rogi” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
  „Łańcuch choinkowy” – zabawa bieżna.

 Zestaw ćwiczeń gimnastycznych w formie opowieści ruchowej - dzieci powinny: doskonalić sprawność ruchową, pobudzić wyobraźnię i ekspresję ruchową, reagować ruchem na dźwięk instrumentów muzycznych, doskonalić umiejętność relaksacji

 • Klucz do uczenia się Matematyka 2 Motyle:
  Sesja 31, Proszę wsiadać do specjalnego pociągu liczbowego.
  Sesja 32, Liczby do specjalnego pociągu liczbowego.
  Sesja 33, Potrafię wybrać odpowiedni bilet.

Koncepcja Planu Daltońskiego  - zadania:

 • Zadanie 1
  Pokoloruj mozaikę według legendy. Odgadnij co przedstawia rysunek.
  Ułóż puzzle.
  Porównaj liczebność zbiorów, gdzie jest więcej a gdzie mniej?
  Narysuj odpowiednią ilość sylab i głosek.
  Dopasuj rasy kotów domowych.
 •  Zadanie 2
 • Wybierz pasujący kontur.
  Wykonaj według instrukcji.
  Dopasuj cyfry do odpowiedniej liczby gwiazdek.
  Pomóż Mikołajowi znaleźć drogę do sań.
  Zakoduj wiadomość.
 • Zadanie 3
  Wytnij i ułóż według wzoru.
  Policz pierniki i przyporządkuj do nich cyfrę.
  Rozwiąż rebus obrazkowo-literowy.
  Znajdź wszystkie wyrazy rozpoczynające się na literę I.
  Z podanych liter ułóż wyrazy.


Wizualizacja działań wg koncepcji planu daltońskiego:

 • zaznaczanie obecności na tablicy - zaznaczanie dyżurów i kalendarza pogody 
 • wizualizacja planu dnia - zaznaczanie wskazówką realizowanej aktywności 
 • zadania do wykonania dopasowywane do tematyki tygodniowej 
 • wizualizacja kolorów dnia – zaznaczenie aktualnego dnia tygodnia 
 • wyznaczenie codziennie nowych par do pracy w parach - porządkowanie zabawek zgodnie z wizualizacją kącików zabaw
 • wykorzystywanie zegara daltońskiego do zabaw  

W różnych porach dnia:

 • Utrwalanie piosenki „Nasze zasady”.
 • Czytanie książek przyniesionych przez dzieci, dzieci ćwiczą umiejętność słuchania i koncentracji.
 • „Ręcznie malowane” – zabawa integracyjne.
 • „Poranny krąg” – zabawa polisensoryczna.
 • Puzzle, układanki – dzieci powinny układać obrazek z części  i wypowiedzieć się na jego temat.
 • Lepienie z plasteliny: dzieci będą formować małe i duże kształty, samodzielnie projektować, rozwijać wyobraźnie i inwencję twórczą, doskonalić zdolności manualne.
 • „Gdzie się ukryło zwierzątko? – zagadki słowne.
 • Wyrabianie nawyków higieniczno – zdrowotnych, zachęcanie do zjadania zdrowej żywności, aktywnego trybu życia,  przypominanie o samodzielnych próbach ubierania się i rozbierania
 • Rysowanie kredkami i pastelami na temat dowolny, doskonalenie prawidłowego trzymania narzędzia pisarskiego
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie  

„W literkowie” – przygotowanie do nauki czytania i pisania

 • doskonalenie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej oraz orientacji przestrzennej, 
 • Zabawa dydaktyczna "Ile to słów?". 
 • Policz wyrazy w zdaniu. 
 • Czytanie globalne.
 • „Moje szlaczki” – rysowanie elementów literopodobnych
 • "Zaproszenie do krainy liter" – oglądanie liter z alfabetu demonstracyjnego, próby układania imion, porównywanie liter. 
 • rozwijanie wrażliwości i pamięci słuchowej, rozwijanie sprawności manualnej  i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • ćwiczenie słuchu fonematycznego
 • dzielenie wyrazów na sylaby
 • różnicowanie słów podobnie brzmiących 
 • analiza i synteza wyrazów
 • rozwijanie zainteresowań czytaniem, czytanie ze zrozumieniem

W „cyferkowie”:

 • Wyznaczanie kierunków w przestrzeni z punktu widzenia dziecka (góra-dół, przód-tył, za, nad, obok, w, pod, pomiędzy, do).
 • „Ciepło-zimno” – wyznaczanie kierunków w przestrzeni z punktu widzenia drugiego dziecka.
 • Kodowanie na dywanie.
 • Programowanie z wykorzystaniem ozobotów.
 • Utrwalanie zapisu graficznego cyfr.
 • Orientacja na kartce papieru, labirynty, kreślenie wzorów i kształtów.
 • Rozwijanie myślenia twórczego.
 • Zabawy w przekładanie patyczkami.
 • Rozwiązywanie zadań z tekstem.


Współpraca z rodzicami i środowiskiem:

 • 03.12.2018 – warsztaty świąteczne.
 • 06.12.2018 – Mikołajki.
 • 11.12.2018 – koncert Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej.
 • 13.13.2018 – Jasełka.
 • Wymiana informacji o dziecku między nauczycielkami a rodzicami.
 • Wycieczka do biblioteki.
 • Spotkanie z lekarzem weterynarii.
 • Gromadzenie materiałów rysunkowych, potrzebnych do zajęć i zabaw, 
 • Udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

 

 

 

LISTOPAD 2018
JESIENNA POGODA

 1. „Skaczące nutki” – nauka piosenki. „Policz i sprawdź” – zabawa matematyczna.
 2. „Jesienny wazonik” – zajęcia techniczne, tworzenie wazonu ze słoika. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.
 3. „Smutna jesień” – słuchanie wiersza M. Strzałkowskiej. „Szaruga” – malowanie farbami plakatowymi techniką mokre w mokrym.
 4.  „Pada deszczyk, pada” – zabawy badawcze. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 5. „Sposoby na deszczową pogodę” – burza mózgów. „Deszczowe kropelki” – zabawy matematyczne.
 6. „Czy to się rozpuści?” – zabawy badawcze. „Pan listopad” – instrumentacja piosenki.

DBAMY O SWOJE ZDROWIE

 1. „Co to jest higiena i jak o nią dbać?” – rozwiązywanie zagadek. „Mydło lubi zabawę” – nauka piosenki.
 2. „Pociąg” – opracowanie piosenki Metodą Dobrego Startu. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.
 3. „Chora Maja” – teatr sylwet na podstawie opowiadania K. Wojciechowskiej. Zabawy matematyczne z wykorzystaniem metody E. Gruszczyk-Kolczyńskiej.
 4. „U lekarza” – zabawa tematyczna. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.
 5. „Czy trzeba się bać lekarza” – wycieczka do gabinetu lekarskiego.
 6. „Czy wszystkie witaminki mają wesołe minki?” – trening twórczego myślenia. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.

LISTOPADOWE WIECZORY

 1. „Nudzimisie” – słuchanie opowiadania R. Klimczaka. „Nudzimisie w niebie” – zabawa dydaktyczna.
 2. „Kolorowe kredki” – opracowanie piosenki Metodą Dobrego Startu. „Znikająca woda” – zabawy badawcze.
 3. „Postać Nudzimisia” – wykonanie pacynki Nudzimisia z rękawiczki. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.
 4. „Po co jest teatr?” – słuchanie wiersza J.Kulmowej. „Tangramy” – zabawy konstrukcyjne.
 5. „Eksperymenty na jesienną słotę” – zabawy badawcze. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.
 6. „Na jesienna nudę” – zagadki matematyczne, rysowanie tłustą pastelą.

Zabawy ruchowe:

 • „Wiatr i chmurki” – zabawa z elementem skrętoskłonu.
 • „Porządek” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
 • „Kałuża” – zabawa z elementem równowagi.
 • „Berek” – zabawa bieżna.
 • „Krople deszczu” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
 • „Tańczymy labada” – zabawa z elementem skłonu.

Zestaw ćwiczeń porannych:

 • „Poranny aerobik” z elementem skłonu.
 • „Kropla do kropli”  z elementem podskoku.
 • „Jesienny wietrzyk” z elementem biegu.
 • „Jak liść na wietrze”  z elementem podskoku.
 • „Na defiladzie” – z elementem marszu.

ZESTAWY ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH:

 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z elementami metody W. Sherborne - dz. powinny: swobodnie wykonywać postawione przed nim zadania, poznawać własne ciało, wzmacniać pewność siebie, nawiązywać kontakt z partnerem.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych metoda stacyjna – dz. powinny: rozwijać szybkość, zwinność i celność oraz umiejętność współpracy w parach.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych metoda zadaniowa – dz. powinny: biegać w różnych kierunkach bez potrącania, czworakować, robić „koci grzbiet”, biegać slalomem, przechodzić przez tunel, reagować na sygnały (dźwiękowy, słowny), odczuwać zmianę tempa.

Koncepcja Planu Daltońskiego  - zadania:
Zadanie 1
Dorysuj druga połowę rysunku,
Połącz kropki. Zobacz co przedstawia rysunek?.
Posegreguj zmieszane ziarenka, tak by w każdym pudełku było ich po tyle samo.
Zaznacz odpowiednią ilość sylab i głosek w wyrazach.
Zadanie 2
Dokończ według wzoru.
Przenieś za pomocą spinacza.
Dokończ kolorowanie szaszłyków według kodu.
Przyporządkuj odpowiednią ilość głosek do obrazków.
Zadanie 3
Znajdź przedmioty w Sali na podstawie odrysowanych ich cieni.
Przenieś za pomocą słomki wszystkie karteczki do słoika.
Porównaj liczbę klocków. Których jest mniej, a których więcej?
Ułóż z części obraz litery E.
Zadanie 4
Sprawdź co tonie, a co nie.
Wykonaj według instrukcji.
Ułóż puzzle.
Znajdź jak najwięcej różnic pomiędzy obrazkami.

Wizualizacja działań wg koncepcji planu daltońskiego:
•    zaznaczanie obecności na tablicy - zaznaczanie dyżurów i kalendarza pogody
•    wizualizacja planu dnia - zaznaczanie wskazówką realizowanej aktywności
•    zadania do wykonania dopasowywane do tematyki tygodniowej
•    wizualizacja kolorów dnia – zaznaczenie aktualnego dnia tygodnia
•    wyznaczenie codziennie nowych par do pracy w parach - porządkowanie zabawek zgodnie z wizualizacją kącików zabaw
•    wykorzystywanie zegara daltońskiego do zabaw  
MATEMATYKA KLUCZ DO UCZENIA + AKTUALNY ZESTAW ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH
W różnych porach dnia:

 • Czytanie książek przyniesionych przez dzieci, dzieci ćwiczą umiejętność słuchania i koncentracji.
 • Puzzle, układanki – dzieci powinny układać obrazek z części i wypowiadać się na jego temat
 • Systematyczne rozmowy z dziećmi na temat bezpiecznego zachowywania się podczas zabawy oraz w różnych miejscach na terenie przedszkola. Przypominanie umów zawartych w Kodeksie Zucha
 • Wyrabianie nawyków zdrowotno- higienicznych, zachęcanie do zjadania zdrowej żywności,   
 • Organizowanie spotkań czytelniczych z cyklu Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato..  w ramach realizacji Programu
 • Fundacji ABC XXI „Cała Polska czyta dzieciom "   
 • Rysowanie kredkami i pastelami na temat dowolny, doskonalenie prawidłowego trzymania narzędzia pisarskiego 
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie

„W literkowie” – przygotowanie do nauki czytania i pisania
•    doskonalenie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej oraz orientacji przestrzennej,
•    Zabawa dydaktyczna "Ile to słów?".
•    Policz wyrazy w zdaniu.
•    Czytanie globalne.
•    Wprowadzenie litery E, e oraz I, i.
•    "Zaproszenie do krainy liter" – oglądanie liter z alfabetu demonstracyjnego, próby układania imion, porównywanie liter.
•    "Kreskowe fantazje" – dorysowywanie dodatkowych elementów ozdobnych doszlaczków
•    wyrabianie wrażliwości i pamięci słuchowej, rozwijanie sprawności manualnej  i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
•    ćwiczenie słuchu fonematycznego
•    dzielenie wyrazów na sylaby
•    różnicowanie słów podobnie brzmiących
•    analiza i synteza wyrazów
•    rozwijanie zainteresowań czytaniem, czytanie ze zrozumieniem

W „cyferkowie”:
•    Wyznaczanie kierunków w przestrzeni z pkt widzenia dziecka ( góra dół, z przodu z tyłu, obok, za, nad, na , w , pod, między, pomiędzy, do)
•    Zabawa matematyczna- Podaj rękę lewa, prawa
•    Zabawa matematyczna- Chodzenie pod dyktando poruszanie się w przestrzeni.
•    Zabawa Szukamy zabawki - wyznaczanie kierunków w przestrzeni z pkt widzenia drugiego dziecka
•    Kodowanie na dywanie
•    Utrwalenie zapisu graficznego cyfr
•    Orientowanie się na kartce papieru, labirynty, kreślenie wzorów
•    Zabawy w myślenie-rozwijanie myślenia twórczego
•    Zabawy w przekładanie patyczkami
•    Rozwiązywanie zadań z tekstem

Współpraca z rodzicami i środowiskiem:

 • 7.11.2018  -spotkanie z policjantem.
 • 8.11.2018- koncert muzyczny Kubica Art. „Legenda o Powstaniu Państwa Polskiego”
 • 26.11.2018 –kontrolne badania stomatologiczne w ramach projektu „Zdrowy Uśmiech”.
 • Wymiana informacji o dziecku między nauczycielkami a rodzicami.
 • Wycieczka do gabinetu lekarskiego – termin do ustalenia.
 • Wycieczka do biblioteki.
 • Gromadzenie materiałów rysunkowych, potrzebnych do zajęć i zabaw,
 • Udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

 

Październik

PROJEKT EDUKACYJNY „POCZTÓWKOWE PRZEDSZKOLE”

Etap pierwszy – wprowadzenie tematu:
„Poczta” - rozmowa połączona z opracowaniem nowej siatki pojęć, pytania dzieci
Etap drugi – aktywność badawcza dzieci:

 • systematyzowanie wiedzy nt. poczty
 • oglądanie zdjęć i filmów o tematyce związanej z pocztą;
 • utrwalenie pojęć :nadawca, adresat, adres;
 • omówienie poszczególnych miejsc na kartce pocztowej i kopercie: miejsce na adres, znaczek, treść
 • utrwalenie drogi listu (historyjki obrazkowe)
 • zabawy naśladowcze w kąciku pocztowym;
 • słuchanie opowiadań o tematyce związanej z pocztą,  
 • „Listonosz” nauka piosenek utrwalanie znajomości nazwiska i miejsca zamieszkania
 • zabawy z etykietami z imieniem i nazwiskiem;
 • zabawy matematyczne z wykorzystaniem znaczków, pocztówek i kopert  
 • zabawy dotyczące ważenia paczek , porównywania ich wielkości i wagi
 • tworzenie stempli z różnych materiałów;
 • układanie znaczków i pocztówek z elementów;
 • rozwiązywanie zagadek; oglądanie klaserów ze znaczkami;
 • zabawy ruchowe,  
 • wycieczka do Urzędu Pocztowego
 • wysyłanie listów i kartek pocztowych:
 • konkurs na najpiękniejszy znaczek  
 • wysyłanie pocztówek i listów
 • projektowanie i ozdabianie pocztówek;
 • wspólne redagowanie treści listów;
 • odczytanie listów od  innych przedszkolaków (nauczyciel lub chętne dzieci);
 • przygotowywanie niespodzianek dla adresatów;

Etap trzeci   Zakończenie projektu
„Pocztówkowe przedszkole”- Ekspozycja na Holu przedszkolnym  mapy miast i otrzymanych pocztówek z przedszkoli  w całej Polsce

BARWY JESIENI

 1. „Szukamy jesieni” - spacer do parku. Jesienne rytmy- zabawa matematyczna  
 2. „Kasztanowe ludziki” - zajęcia techniczne z wykorzystaniem materiału przyrodniczego. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.
 3. „Dlaczego z nadejściem jesieni liście opadają?” - rozmowa w oparciu o ilustracje
 4. „Jak liść na wietrze”- projektowanie kompozycji z liści techniką Frotażu
 5. „Jesienne skarby”-  zabawy matematyczne W kasztanowym mieście- słuchanie  piosenki
 6. „Grzybek tu grzybek tam – złotą jesień wkoło mam” – lepienie z plasteliny, zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 7.  „Kiedy pada deszcz lubię… burza mózgów, nauka piosenki pt. „W deszczowym rytmie”.  
 8. „Wietrzasty kot”- metafora wizualna wg W, Limont- rozwijanie myślenia twórczego, zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 9. „Jabłuszko rumiane”- opracowanie piosenki Metoda dobrego startu  

SZUMIĄ STARE POLSKIE DRZEWA

 1. „O Lechu, Czechu i Rusie” - teatr sylwet na podstawie opowiadania Cz. Janczarskieg, „W literkowie”- zabawy z literą A,a
 2. „Polskie A,B,C” - opracowanie piosenki metodą dobrego startu
 3. „Jesienny obrazek” - Kodowanie na dywanie, zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 4. „Śliwka węgierka zamiast cukierka”- twórcze opowiadanie dzieci, zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 5. „Babie lato” J. Chełmońskiego – przygotowanie dzieci do odbioru wartości tkwiących w sztuce. Malowanie nitką
 6. „Dla Niepodległej 11 listopada” - przedstawienie teatralne dla młodszych kolegów,  

ZABAWY RUCHOWE NA TERENIE:

 • „Jeden , dwa” – zabawa bieżna  
 • „Wieje wiatr ”- ćwiczenia oddechowe
 • „Drzewa i liście” – zabawa  orientacyjno - porządkowa.  
 • „Gonimy panią Jesień” – zabawa bieżna.   .
 • „Wiewiórki do dziupli”  –  zabawa  orientacyjno -  porządkowa
 •  „Jesienne   bukiety”  –  układanie bukietów

ZABAWY RUCHOWE:

 • ,,Rozsypane kasztany” - zabawa orientacyjno-porządkowa,  
 • ,,Trzy małe jabłuszka” - zabawa muzyczno- ruchowa przy piosence,  
 • ,,Rośniemy jak grzyby po deszczu”- zabawa z elementem równowagi,  
 • „Rzut  kasztanem  do  pudełka”  –  zabawa  ruchowa  z  elementem celowania.  
 • ,,Krasnal patrzy” - zabawa z elementem równowagi,  

ZESTAWY ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH:  
Zestaw nr 3 wzmocnienie dużych grup mięśniowych, doskonalenie koordynacji ruchowej,  
Zestaw nr 4 rozwijanie płynności ruchów, współpraca z partnerem,  

„W LITERKOWIE”-  PRZYGOTOWANIE DO NAUKI CZYTANIA I PISANIA

 1. Doskonalenie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej oraz orientacji przestrzennej,
 2. Zabawa dydaktyczna "Ile to słów?".
 3. Policz wyrazy w zdaniu
 4. Poznanie zapisu własnego imienia w trakcie zabawy "Moje imię".
 5. Rozpoznawanie imion kolegów- graficzny zapis
 6. Czytanie globalne
 7. Wprowadzenie litery  A, a oraz O, o
 8. Wypowiedzi dzieci na temat napisów jakie znają.
 9. "Zaproszenie do krainy liter" – oglądanie liter z alfabetu demonstracyjnego, próby układania imion, porównywanie liter.
 10. "Portret ulubionej litery"- rysowanie i ozdabianie liter.
 11. "Zaczarowane kreski" – dorysowywanie dodatkowych elementów ozdobnych do szlaczków
 12. wyrabianie wrażliwości i pamięci słuchowej, rozwijanie sprawności manualnej  i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 13. Ćwiczenie słuchu fonematycznego
 14. dzielenie wyrazów na sylaby
 15. różnicowanie słów podobnie brzmiących
 16. analiza i synteza wyrazów
 17. rozwijanie zainteresowań czytaniem, czytanie ze zrozumieniem


W CYFERKOWIE

 1. Wyznaczanie kierunków w przestrzeni z pkt widzenia  
 2. Zabawa matematyczna- Chodzenie pod dyktando poruszanie się w przestrzeni,
 3. zabawa Szukamy zabawki wyznaczanie kierunków w przestrzeni z pkt widzenia drugiego dziecka
 4. Kodowanie na dywanie
 5. Utrwalenie zapisu graficznego cyfr
 6. Orientowanie się na kartce papieru, labirynty, kreślenie wzorów
 7. Zabawy w myślenie-rozwijanie myślenia twórczego
 8. Zabawy w przekładanie patyczkami,
 9. Rozwiazywanie zadań z tekstem


KONCEPCJA PLANU DALTOŃSKIEGO - Zadania

 1. zaznaczanie obecności na tablicy - zaznaczanie dyżurów i kalendarza pogody
 2. wizualizacja planu dnia - zaznaczanie wskazówką realizowanej aktywności
 3. zadania do wykonania dopasowywane do tematyki tygodniowej
 4. wizualizacja kolorów dnia – zaznaczenie aktualnego dnia tygodnia
 5. wyznaczenie codziennie nowych par do pracy w parach - porządkowanie zabawek zgodnie z wizualizacją kącików zabaw
 6. wykorzystywanie zegara daltońskiego do zabaw  

METODA DOBREGO STARTU

 1. Polskie A B C” opracowanie piosenki
 2. „Jabłuszko – opracowanie piosenki
 3. Realizacja kolejnej sesji Programu „Klucz do uczenia się - moduły matematyczne – Konstrukcje + aktualny zestaw ćwiczeń gimnastycznych.
   REALIZACJA ROGRAMU  „Chroń Się Przed Kleszczami Wszystkimi Sposobami

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM:

 • Wymiana informacji o dziecku między nauczycielkami a rodzicami
 • Spacer do parku w celu obserwacji przyrody- zasady bezpieczeństwa \
 • Wycieczka do biblioteki
 • Wycieczka na pocztę
 • Dnia 12 października 2018r. od godz. 9:00 przedszkolaki wezmą udział w zajęciach edukacyjnych z cyklu Niesamowity Świat Fizyki.
 • Dnia 17 października 2018r.  od godz. 9:00 - spotkanie z muzyka etniczną. Marroko.
 • Udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom

 

Wrzesień 2018

NASI KOLEDZY W GRUPIE I  W SZKOLE

 1. „Zwiedzamy nasze przedszkole” – Rozmowa połączona z obserwacją, zabawy integracyjne na powietrzu.
 2. „W naszej zuchowej gromadzie"-   nauka piosenki, rysowanie tłustą pastelą
 3. „W krainie zabawek" – zagadki matematyczne; zestaw ćwiczeń gimnastycznych 
 4. „Jesteś kroplą w morzu" – trening twórczego myślenia, analogia personalna  m synektyczna W, Limont, malowanie farbami plakatowymi
 5. „Mówić pięknie to jest sztuka” – zabawy teatralno- muzyczne,

Zabawy ruchowe
„Tańczymy labada"  z elem.skłonu
„Dzieci do domku"  z elem.biegu

Zestaw ćwiczeń porannych
„Zuch do Zucha"  z elem. podskoku
„Poranny aerobik” z elem skłonu

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z elem marszu

ZUCH DBA O BEZPIECZEŃSTWO SWOJE I INNYCH

 1. „Co się dzieje na ulicy?"- zabawy ortofoniczne,  spacer na skrzyżowanie ulic.
 2. „Będę kierowcą" – zabawa tematyczna ; zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 3. „Przygoda z małpką "- słuchanie opowiadania St. Szuchowej „Kodeks Zucha" – wspólne tworzenie kodeksu bezpiecznego przedszkolaka
 4. „Na ulicy" -zabawy konstrukcyjne; zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 5. „Stoją na drodze na jednej nodze"- słuchanie wiersza W Chotomskiej, wydzieranka  
 6. „Jestem bezpieczny"- grupowy turniej sportowy o zdobycie odznaki „bezpiecznego przedszkolaka"
 7. „Wiem jak zachować się w trudnych sytuacjach” - poznajemy numery alarmowe- kodowanie na dywanie

Zabawa ruchowa
„Policjant na drodze" z elm. skrętu
„Na ulicy"  z elem marszu
Zestaw ćwiczeń porannych  
„ Na ulicy" z elem. równowagi
„Gąsienica"  z elem. biegu  

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z elem równowagi


JESIEŃ, JESIEŃ  ACH TO TY…?

 1. „Jeszcze troszeczkę lata” - nauka wiersza R. Przymusa, spacer do parku.
 2. „Skarby jesieni” – inscenizacja wiersza J. Tuwima, 
 3. „Jestem liściem na wietrze”-  malowanie farbami plakatowymi 
 4. „Jesienne kaprysy”-   tworzenie przedszkolnego centrum metereologii, rysowanie suchą pastelą 
 5. „Tu i tam, czyli wszędzie”- zabawy badawcze na istnienie powietrza, zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 6. „Żegnaj lato" – opracowanie piosenki Metodą Dobrego Startu 
 7. „Sprzątanie Świata” – udział w akcji „Sprzątanie Świata Polska 2018”.

Zabawy ruchowe
„Jesienna gimnastyka”  
„Zabawa z elementem rzutu „Do kosza wrzuć” -  
Zestaw ćwiczeń porannych
„W górach” ćwicz. z em.biegu
„Nad morzem” ćwicz. z elem podskoku
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z elem biegu

W RÓŻNYCH PORACH DNIA W RÓŻNYCH PORACH DNIA

 • „Uczymy się odmawiać" - odgrywanie scenek  
 • Projektowanie własnego znaku drogowego i wykonanie go dowolną techniką
 • „Mój pojazd" - manipulowanie mozaiką geometryczną
 • „Czarowanie słowami" - czyli dobieranie określeń przeciwstawnych  
 • „Co słyszysz? - analiza i synteza słuchowa.
 • Systematyczne rozmowy z dziećmi na temat bezpiecznego zachowywania się podczas zabawy oraz w różnych miejscach na terenie przedszkola. Przypominanie umów zawartych w Kodeksie Zucha
 • Wyrabianie nawyków zdrowotno- higienicznych, zachęcanie do zjadania zdrowej żywności,  
 • Organizowanie spotkań czytelniczych z cyklu Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato..  w ramach realizacji Programu Fundacji ABC XXI „Cała Polska czyta dzieciom "  
 • Rysowanie kredkami i pastelami na temat dowolny, doskonalenie prawidłowego trzymania narzędzia pisarskiego
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie  

„W LITERKOWIE”-  PRZYGOTOWANIE DO NAUKI CZYTANIA I PISANIA

 1. Doskonalenie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej oraz orientacji przestrzennej, Zabawa dydaktyczna "Ile to słów?".  
 2. Poznanie zapisu własnego imienia w trakcie zabawy "Moje imię". 
 3. Wypowiedzi dzieci na temat napisów w kącikach zainteresowań  
 4. „Zaproszenie do krainy liter" – oglądanie liter z alfabetu demonstracyjnego, próby układania imion, porównywanie liter. 
 5. "Portret ulubionej litery"- rysowanie i ozdabianie liter. 
 6. "Zaczarowane kreski" – dorysowywanie dodatkowych elementów ozdobnych do szlaczków
 7. Wyrabianie wrażliwości i pamięci słuchowej, rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 8. Ćwiczenie słuchu fonematycznego
 9. Dzielenie wyrazów na sylaby
 10. Różnicowanie słów podobnie brzmiących
 11. Analiza i synteza wyrazów
 12. Rozwijanie zainteresowania czytaniem ze zrozumieniem

W CYFERKOWIE

 1. Poznawanie schematu własnego ciała
 2. Nazywanie części ciała, rysowania głowy przy pomocy lusterka
 3. Zabawy paluszkowe, nazywanie palców, odrysowanie dłoni, wycięcie ozdobienie
 4. Wyznaczanie kierunków w przestrzeni z pkt widzenia dziecka ( góra dół, z przodu z tyłu, obok, za, nad, na , w , pod, między, pomiędzy, do)
 5. Zabawa matematyczna- Podaj rękę lewa, prawa
 6. Zabawa matematyczna- Chodzenie pod dyktando poruszanie się w przestrzeni, zabawa Szukamy zabawki wyznaczanie kierunków w przestrzeni z pkt widzenia drugiego dziecka
 7. Zabawa matematyczna- Zaczarowana kartka 
 8. Orientowanie się na kartce papieru, labirynty, kreślenie wzorów


KONCEPCJA PLANU DALTOŃSKIEGO  

 • Zaznaczanie obecności na tablicy - zaznaczanie dyżurów i kalendarza pogody 
 • Wizualizacja planu dnia - zaznaczanie wskazówką realizowanej aktywności 
 • Zadania do wykonania dopasowywane do tematyki tygodniowej 
 • Wizualizacja kolorów dnia – zaznaczenie aktualnego dnia tygodnia 
 • Wyznaczenie codziennie nowych par do pracy w parach - porządkowanie zabawek zgodnie z wizualizacją kącików zabaw,  
 • Wykorzystywanie zegara daltońskiego do zabaw

METODA DOBREGO STARTU

Żegnaj lato” opracowanie piosenki
„Rumianki „ tworzenie wzoru
MATEMATYKA KLUCZ DO UCZENIA + AKTUALNY ZESTAW ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH
REALIZACJA ROGRAMU  „Chroń Się Przed Kleszczami Wszystkimi Sposobam
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM:

 • Wymiana informacji o dziecku między nauczycielkami a rodzicami
 • 06.09.2018 Powitanie przedszkola z Teatrem Vaśka
 • 11 0.9 2018 Zebranie z Rodzicami
 • 20.09.2018 Wyjazd  całej grupy- Obchody Dnia Przedszkolaka
 • 09.2018 Akcja Sprzątania Świata
 • Spacer po najbliższej okolicy przedszkola, w celu obserwacji przyrody- zasady bezpieczeństwa 
 • Gromadzenie materiałów rysunkowych, potrzebnych do zajęć i zabaw,
 • Udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”