Z radością informujemy, ze nasze przedszkole otrzymało tytuł Przedszkola w Ruchu.

 

 

Minister Edukacji Narodowej ogłosił rok szkolny 2013/2014 Rokiem  Szkoły w Ruchu.
                                           
   Przedszkole w ruchu
„Ćwiczyć każdy może”

Drodzy Rodzice nasze przedszkole przystąpiło do Akcji ,,Ćwiczyć każdy może”  w ramach Roku Szkoły w Ruchu     

 
Poniżej przedstawiamy regulamin i zadania akcji
 
I.    Cel akcji
Minister Edukacji Narodowej przyznaje tytuł „Szkoła w Ruchu” szkołom albo „Przedszkole w Ruchu” przedszkolom, które podejmą działania na rzecz aktywności fizycznej w następujących obszarach:

Ruch w przedszkolu
1.    wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne (obszar nr 1)
2.    edukacja zdrowotna (obszar nr 3)
3.    kwalifikacje i doskonalenia nauczycieli WF oraz wychowawców edukacji przedszkolnej (obszar nr 4)

Ruch poza przedszkolem
4.    zajęcia zorganizowane  (obszar nr 6)
5.    zajęcia niezorganizowane (obszar nr 7)
6.    aktywność z udziałem rodziny (obszar nr 8)

II.     Obszary i zadania
Aby otrzymać tytuł SwR albo PwR, szkoła/przedszkole musi spełnić i udokumentować trzy z podanych poniżej zadań.

Każde zadanie musi dotyczyć innego obszaru.

Wśród zadań obowiązkowo musi znaleźć się zadanie z obszaru nr 1.

Ruch w szkole/przedszkolu
1.    wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne (szkoła)/ zajęcia organizowane w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego (przedszkole)  (obszar nr 1)
Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli edukacji przedszkolnej: Przekazanie udokumentowanych przykładów dobrych praktyk szkoły lub przedszkola związanych z aktywnością fizyczną społeczności szkolnej/przedszkolnej, które dowodzą, że lekcje WF/aktywne zajęcia wychowania przedszkolnego mogą być ciekawe i atrakcyjne; napisanie dwóch scenariuszy zajęć WF/aktywnych zajęć wychowania przedszkolnego (foto, wideo, opis, scenariusz zajęć);
 
2.    edukacja zdrowotna (obszar nr 3)
Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli edukacji przedszkolnej: Napisanie dwóch scenariuszy zajęć dotyczących roli aktywności ruchowej w życiu, wraz z dokumentacją foto/wideo z ich realizacji na lekcji wychowania fizycznego/aktywnych zajęciach wychowania przedszkolnego;
3.    kwalifikacje i doskonalenia nauczycieli (obszar nr 4)
Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli edukacji przedszkolnej: Udział nauczycieli wychowania fizycznego i wychowawców edukacji przedszkolnej w planowanych szkoleniach placówek doskonalenia nauczycieli (PDN) i ośrodków doskonalenia nauczycieli (ODN) o tematyce zdrowotnej/ruchowej;
 
Ruch poza szkołą
6.    zajęcia zorganizowane  (obszar nr 6)
Zadanie skierowane do szkół i przedszkoli współpracujących z placówkami wychowania pozaszkolnego lub: bibliotekami, domami kultury, związkami harcerskimi, związkami sportowymi, organizacjami pozarządowymi                     
7.    zajęcia niezorganizowane (obszar nr 7)
Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli wychowania przedszkolnego: indywidualne wsparcie nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli wychowania przedszkolnego w celu zachęcenia uczniów i wychowanków do podejmowania aktywności fizycznej: odkrywamy pasje, zainteresowania i talenty (dokumentacja foto/wideo, opis);
8.    aktywność w gronie rodziny (obszar nr 8)
Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli edukacji przedszkolnej i/lub dyrektorów szkół i przedszkoli: Zorganizowanie imprezy z udziałem najbliższych członków rodziny uczniów, np. Rodzinnego Dnia Sportu, Aktywnego Dnia Babci i Dziadka w szkole/przedszkolu itp.;
 
III.    Przyznanie tytułu
O przyznaniu albo odmowie przyznania tytułu SwR lub PwR zainteresowana szkoła lub przedszkole powiadamiane są przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, w formie elektronicznej – poprzez e-mail, a także odpowiednie oznaczenia na mapie SwR i PwR na stronie www.szkolawruchu.men.gov.pl. Decyzje w zakresie przyznania albo odmowy przyznania tytułu są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

W przypadku uzyskania Tytułu, szkoła i przedszkole dodatkowo otrzymują pamiątkową tablicę „Szkoła w Ruchu" lub „Przedszkole w Ruchu”.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zastrzega sobie ia tytułu SwR lub PwR. prawo weryfikacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym, w celu przyznania lub odebrania
    
IV.    Terminarz konkursu
a.    OGŁOSZENIE AKCJI: 30.10.2013 r.
b.    do 31.12.2013 r.: możliwość przyłączania się szkół i przedszkoli do akcji
c.    do 31.03.2014 r.: przesyłanie formularzy wraz z załącznikami do weryfikacji
d.    do 20.05.2014 r.: zakończenie akcji

 

RUCH W SZKOLE
Obszar nr 1
1.  Zajęcia organizowane w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego    
Chcielibyśmy podkreślić, iż nasze przedszkole od lat wspiera dzieci  i rodziców w zakresie zdrowych nawyków, profilaktyki zdrowia. Nasze własne, autorskie programy  „Zintegrowana Edukacja Twórcza”  i „Przedszkolny Program Profilaktyki Zdrowia”, zawierają treści i cele z tego zakresu, które systematycznie realizujemy w naszej pracy.
Ruch  przyczynia się także w ogromnej mierze do wzmocnienia odporności organizmu dziecka, myślimy tu w kategoriach sfery fizycznej, psychicznej, emocjonalnej. Są to fundamenty zdrowia                           i prawidłowego  rozwoju osobowości dziecka.
W naszym przedszkolu  do pełnej realizacji programu w sferze aktywności ruchowej   stosujemy  różnorodne  metody:  metodę zabawowo – naśladowczą, metodę zadaniową metodę opowieści  ruchowej, gimnastykę twórczą Rudolfa Labana, metodę twórcza Karola Orffa, Gimnastykę rytmiczną A. i M. Kniessów, oraz Ruchu rozwijającego Weroniki Sherborn.
Ważną rolę stanowi swobodna aktywność ruchowa na powietrzu, ścieżka zdrowia, wycieczki, spacery, zabawy z udziałem rodziców oraz organizatorów toruńskich maratonów dla dzieci.
W ramach realizacji podstawy programowej, niżej przedstawiamy nasze realizowane propozycje dobrych praktyk:

  • ,,Jestem samodzielny, jestem bezpieczny”- adaptacja dzieci 3-letnich (załącznik nr1)
  • Zabawy ruchowe w grupach młodszych (załącznik nr2)
  • Zestawy  ćwiczeń gimnastycznych w grupach starszych 5/6 latków(załącznik nr 3)
  • Rodzice – wsparciem dla realizacji celów prozdrowotnych  (załącznik nr 4)
  • „Jestem bezpieczny” - spotkania  z przedstawicielami policji i straży miejskiej( załącznik nr 5)
  • Gimnastyka korekcyjna w naszym przedszkolu ( załącznik nr 6)
  • Swobodna aktywność ruchowa na powietrzu( załącznik nr 7)
  •  „Ćwiczy głowa, ćwiczy brzuch wprawmy nasze ciało w ruch” -  codzienne  ruchowe spotkania  i zabawy ruchowe (załącznik 8)
  • SCENARIUSZ 1 ,,Bałwankowa Kraina” (załącznik 9)
  • SCENARIUSZ 2 „Zestaw ćwiczeń gimnastycznych przeprowadzony w grupie dzieci 5-6 letnich z wykorzystaniem krążków w 4 kolorach. „ (załącznik 10)


ZAŁĄCZNIK 1.
,,Jestem samodzielny, jestem bezpieczny”- adaptacja dzieci 3-letnich – 08. 2013r.
  Ruch u dzieci najmłodszych to przede wszystkim radość, możliwość nawiązania kontaktu z kolegą, stopniowego  poszukiwania swojego miejsca w grupie, zdobywania wiary, że  ,,ja też tak potrafię, skoczyć jak żabka , wygiąć grzbiet jak kotek, wejść na drabinki, a po południu zaprosić rodziców na teren    i zrobić to jeszcze raz z dumą w ich obecności.

 

ZAŁĄCZNIK 2.  
Zabawy ruchowe w grupie dzieci 3 letnich w formie opowieści ruchowej z wykorzystaniem woreczków 03.2014

 

ZAŁĄCZNIK 3.  

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych  w grupie dzieci starszych  z wykorzystaniem kolorowych kół- metoda zadaniowa 03.2014

 

ZAŁĄCZNIK 4.   
Rodzice – wsparciem dla realizacji celów prozdrowotnych

 „W zdrowym ciele – zdrowy duch” - realizacja treści związanych z aktywnością fizyczną w oparciu o metodę projektu (np. tematyka związana ze spędzaniem czasu wolnego w rodzinie, sprawność a zdrowie, znani sportowcy. Tym razem dzieci z grupy ,,Zuchów” odwiedziła mama Małgosi Pani Kowalska – uczestniczka wielu toruńskich maratonów. 10.2013

ZAŁĄCZNIK 5.  
.„Jestem bezpieczny” - spotkania  z przedstawicielami policji i straży miejskiej, pogadanki  z dziećmi,  stwarzanie sytuacji problemowych i zadań otwartych umożliwiających stawianie hipotez i wyciąganie wniosków dotyczących bezpieczeństwa.

 

ZAŁĄCZNIK 6  

Gimnastyka korekcyjna w naszym przedszkolu - Dzieci wymagające korekty wad postawy mogą korzystać z zajęć gimnastyki korekcyjnej, zajęcia takie odbywają się  pod okiem specjalisty, w specjalnie zaaranżowanej sali, ponieważ nasze przedszkole nie dysponuje salą gimnastyczną.

 

ZAŁĄCZNIK 7.  
,,My się zimy nie boimy”- zimową porą wykorzystujemy każdą nadarzającą  się okazję do zabaw na śniegu, ukształtowanie naszego terenu przedszkolnego sprzyja zimowym zabawom na  sankach, rzucaniu śnieżkami do celu, bieganiu slalomem między drzewami, a ileż radości daje udany zjazd  z koleżanką zakończony bezpieczną wywrotką na śniegu.  Dzieci 3 letnie z grupy ,,Biedronek”    5 latki z grupy ,,Smerfów”

 

ZAŁĄCZNIK 8.  

„Ćwiczy głowa, ćwiczy brzuch wprawmy nasze ciało w ruch” -  codzienne  ruchowe spotkania  i zabawy ruchowe np. w formie aerobicu,  Zumby,   wykorzystywanie metod  R. Labana, K. Orffa, M.M. Kniessów, W. Sherborne  - ćwiczenia rozwijające motorykę małą i dużą: taniec, zabawy  i  ćwiczenia sportowe  przy muzyce, przy grze na instrumentach , zabawy paluszkowe  

Cykliczne spotkania z Panem Krzysztofem Blek muzykiem Orkiestry Symfonicznej   w Toruniu w ramach realizacji programu autorskiego ,,Podróże w zaczarowany świat muzyki” to doskonała okazja do   zabaw i ćwiczeń rytmiczno- ruchowych, gry na instrumencie oraz tańca przy dżwiękach altówki

 

 

Poranny aerobik   z mamą Szymona  z grupy ,,Zuchów” i humor gwarantowany na cały dzień 10.2013

,,Zumba” w grupie dzieci 5-6 letnich 03.2014


ZAŁĄCZNIK 9.  

Scenariusz 1.
Opracowała: Małgorzata Parnicka
Grupa wiekowa: 4- latki

Temat: ,,Bałwankowa Kraina”

Cele operacyjne:
    dzieci powinny:
-  podejmować próby odwzorowania ruchu z zastosowaniem przyborów,
-  poruszać się po wyznaczonej przestrzeni,
-  reagować  na dźwięki instrumentu perkusyjnego - bębenka w czasie zabaw  ruchowych;
-  biegać, czworakować, podskakiwać, maszerować w różnych kierunkach bez  potrącania innych,
-  uzewnętrzniając ekspresję ruchową rozwijać wyobraźnię,
-  improwizować ruchem słowa piosenki,
-  przećwiczyć narządy mowy na głoskach ,,s”, sz”
-  przezwyciężać własne zahamowania, nieśmiałość,
-  odczuwać zadowolenie z własnych i wspólnych działań.     

Metody:
słowne: rozmowa, objaśnienie
oglądowe: obserwacja, pokaz
czynne: ćwiczeń, zadań do wykonania, samodzielnych doświadczeń

Środki dydaktyczne:
-    instrumenty perkusyjne – bębenek,
-    woreczek z grochem dla każdego dziecka,
-    sylweta bałwanka, gwiazdki śniegowe, chmurki, słońce
-    kolorowe pudełko,
-    skrzynka z bałwankami – dla każdego dziecka
-    odtwarzacz, płyta ,,Aktywność muzyczno – ruchowa’, ,,Pory roku w zabawach,  pląsach  i piosenkach”, płyta z odgłosami wiatru

Przebieg zajęcia:
1.   Marsz przy muzyce.
2.   Zaproszenie do Bałwankowej Krainy.
Chciałabym zaprosić wszystkich do Bałwankowej Krainy. Żeby się tam dostać trzeba trochę poczarować. Spróbujcie robić to co ja.
Nauczycielka włącza muzykę, śpiewa piosenkę i wykonuje ruchy rękoma:
Simama kaa (rysowanie kółka w powietrzu prawą ręką), simama kaa (rysowanie kółka lewą ręką)
Ruka, ruka, ruka (młynek), simama kaa (rysowanie kółek jedną i drugą ręką jednocześnie)
Tembeja kim bija, (wyciągnięcie przed siebie ręki prawej, lewej ręką prawą, potem lewą).
Tembeja kim bija (podniesienie dłoni prawej ręki, podniesienie dłoni lewej ręki)
Ruka, ruka, ruka (obroty obu rąk – młynek), simama kaa (rysowanie kółek jednocześnie prawą i lewą ręką).
3.  Powitanie Bałwanka.
     Rozejrzyjcie się jesteśmy w Bałwankowej Krainie Spójrzcie któż to na nas spogląda? (bałwanek)
Przywitajmy się z nim:
Kłaniamy się Tobie bałwanku pięknie i grzecznie (każde dziecko kłania się w dowolny sposób), witamy Cię bardzo serdecznie (każde dziecko macha ręką, przesyła bałwankowi uśmiech i całuski.
Dzieci siadają przed bałwankiem. W Bałwankowej Krainie można świetnie się bawić. Nastawcie teraz uszy i posłuchajcie kto będzie się z nami bawił – dzieci słuchają   i rozpoznają odgłosy wiatru.
Spróbujmy naśladować lekki wietrzyk, a teraz silny wiatr (dzieci wypowiadają głoskę ,,s”, ,,sz”)
Bałwanek przygotował dla was niespodziankę. Jakie piękne kolorowe pudełko. Ciekawe co w nim może być? Nauczycielka wybiera jedno dziecko, które dotykiem sprawdza co znajduje się w pudełku              i mówi o swoich odczuciach , domyśla się co to jest (worek  z grochem).
Każde dziecko otrzyma do zabawy woreczek z grochem, którym będzie musiał się opiekować. Przywitajcie się ze swoim woreczkiem – dzieci głaszczą go ręką, przytulają, dotykają nosem.

4.   Zabawa pt. ,,Wiatr i śnieżynki” – zabawa orientacyjno - porządkowa
      Zapraszam wszystkich do zabawy w śnieżynki. Wasz woreczek będzie śnieżynką, którą porwał wiatr. Kiedy będzie słychać muzykę bębenka, śnieżynka będzie fruwała po całej Bałwankowej Krainie. Gdy bębenek cichnie wiatr przestaje wiać i śnieżynki spadają na ziemię – przykucają. Zanim ,,śnieżynki” opadną na ziemię, mogą zawirować wkoło – obrócić się wkoło siebie. Zabawę powtarzamy cztery razy.

5.    Zabawa pt. ,,Góra śniegowa” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych
Na zawołanie ,,śnieżka” – wszystkie ,,śnieżki” opadają na ziemię - dzieci przykucają. Na hasło ,,góra śniegowa” powoli prostujemy się aż do wspięcia na palce – W bałwankowej krainie pada śnieg  i tworzą się góry śniegowe. Zabawę powtarzamy trzy razy.

6.   Zabawa pt. ,,Bałwankowy kapelusz” – zabawa z elementem czworakowania
Bałwanek ma kłopot. Wiatr porwał mu kapelusz i teraz jest mu zimno w głowę. Spróbujcie poszukać kapelusz bałwankowi – dzieci chodzą na czworakach wokół swojego woreczka. Na sygnał – uderzenie w bębenek dzieci wstają i unoszą rękę z woreczkiem w górę – przymierzają kapelusz.

7.  Zabawa pt. ,,Niesforna gwiazdka” – skłony  boczne tułowia
     Dzieci stoją w małym rozkroku. Wiatr porwał gwiazdkę na wasze ramie. Siedzi sobie ,,śnieżka” jest jej wygodnie, ale wiatr wieje teraz tak mocno, że was przechylił w jedną stronę i gwiazdka sfrunęła na ziemię –skłon tułowia w lewo – woreczek spada na podłogę. Wiatr znów powiał i gwiazdka wróciła na wasze drugie ramie – podniesienie woreczka, ułożenie na prawym barku i wykonanie skłonu w prawą stronę.
     Zabawę powtarzamy cztery razy.

8.  Zabawa ,,Śpiąca gwiazdka” – zabawa z elementem równowagi
Gwiazdka zmęczyła się, usiadła na waszej głowie i usnęła, postarajcie się jej nie obudzić – dzieci wyciągają ręce w bok i próbują iść w różnych kierunkach.

9.  Zabawa pt. ,,Powrót gwiazdek” - zabawa z elementem skoku

Idą dzieci równą drogą
po kamykach iść nie mogą                            zwykły krok
po kamykach hop, hop, hop
hop, hop, hop, hop, hop, hop                         podskoki obunóż
do dołeczka skok.                                          przysiad podparty

Pora wracać. Kto się znuży,                          marsz w rytmie wiesza
ten odpocznie po podróży.
Bałwanek już blisko … nogi w ruch,            bieg do bałwanka
kto zwycięży – ten jest zuch!

10.  Zabawa pt. ,,Bałwankowa rodzina”
       Nauczycielka wybiera cztery chętne osoby, które będą pełniły rolę bałwanków – dzieci otrzymują opaski z bałwankami. Wszyscy stają w dużym kole, śpiewają piosenkę   i wyklaskują jej rytm.

Stoi smutny nasz bałwanek ze spuszczona głową
Może chciałby mieć przy sobie panią bałwankową
Oj tak, tak, oj tak, tak dobrej żony wciąż mi brak,
Oj tak, tak, oj, tak, tak dobrej żony brak.

Ma korale z jarzębiny, bałwankowa żona,
Ale łatwo poznać z miny, że dziś jest zmartwiona
Oj tak, tak, oj tak, tak mego synka wciąż mi brak,
Oj tak, tak, oj, tak, tak mego synka brak.

Stoi bałwan z bałwankową, w środku zaś bałwanek
Jeszcze chwila i rozpoczną bałwankowy taniec
Oj tak, tak, oj tak, tak przydałby się jeszcze brat,
Oj tak, tak, oj, tak, tak przydałby się brat.

Już wesołe dwa bałwanki tańczą z rodzicami
I my także się zabawmy razem z bałwankami
Oj tak, tak, oj tak, tak zatańcz z nami raz i dwa,
Oj tak, tak, oj, tak, tak zatańcz raz i dwa.

11.  Pożegnanie z bałwankiem.

Bałwankowi bardzo podobały się wasze zabawy. Przygotował dla was niespodziankę, którą będziecie mogli zabrać do domu - dzieci otrzymują bałwanki. Jakiego koloru jest kapelusz

bałwanka? – czerwonego. Kto policzy ile guzików ma bałwanek?- cztery
Pożegnamy się teraz z bałwankiem – machanie ręką, przesyłanie całusków.

ZAŁĄCZNIK 10.   

Scenariusz 2

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych przeprowadzony w grupie dzieci 5-6 letnich
z wykorzystaniem krążków w 4 kolorach.
prowadzenie Małgorzata Wiese
Aktywność ruchowa jest jedną z najważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Odpowiada potrzebom wynikającym z właściwości jego rozwoju.
Zabawy ruchowe zaspakajają naturalną potrzebę ruchu, rozwijają sprawność ruchową, wprowadzają radosny nastrój i dobre samopoczucie. Różnorodność kontaktów jakie w toku zabaw wytwarzają się między dziećmi stwarzają bogate podłoże do rozwijania uczuć koleżeńskich, umiejętności współdziałania w zespole.
Dzieci chętnie uczestniczą w zestawach ćwiczeń gimnastycznych zorganizowanych przez nauczycielkę Skupiają się na wykonaniu zadania, starają się je wykonywać jak najdokładniej , wyrabiają wiarę we własne siły i możliwości ruchowe.
Wykorzystywanie przyborów podczas ćwiczeń zwiększa zainteresowanie, pobudza wyobraźnię, aktywność dzieci oraz wpływa na urozmaicenie i atrakcyjność zajęć.
Przebieg ćwiczeń
1.Marsz po obwodzie koła przy akompaniamencie tamburyna.
2.    Rozdanie przyborów- dzieci podchodzą kolejno do miejsca z krążkami i biorą je do ręki
3.    Ptaki w gniazdach – zabawa orientacyjno- porządkowa.
Dzieci – ptaki siedzą w gniazdach – na krążkach. Na sygnał tamburyna wybiegają i krążą w różnych kierunkach naśladując ptasi lot. Na sygnał słowny „ptaki do gniazd” wracają na swoje miejsce.


      

 5.Pozdrawiamy krążek – ćwiczenie tułowia, skłony w przód
Krążki leżą na dywanie. Każde dziecko przed krążkiem w siadzie klęcznym. Na sygnał dzieci skłaniają się w przód i czołem dotykają krążka, ręce wzdłuż tułowia. Następnie prostują się do siadu klęcznego

6.Przejdź przez kładkę – ćwiczenie równowagi – dzieci kolejno przechodzą przez ławkę trzymając krążek przed sobą w obu rękach lub mając go na głowie ( wersja trudniejsza)
       
7..Znajdź swój kolor – zabawa bieżna
Dzieci ustawione w dużym kole . Przed każdym leży krążek. Na sygnał słowny np. czerwony dzieci stojące przed czerwonymi krążkami wybiegają poza koło, okrążają je i wracają jak najszybciej na swoje miejsce. Nauczycielka może wywołać dwa kolory jednocześnie np. zielony, niebieski, a na hasło „kolory” wszystkie dzieci obiegają koło
8..Czołgamy się – ćwiczenie mięśni grzbietu i rąk – dzieci kolejno przeciągają swoje ciało przez ławkę gimnastyczną


9..Wesołe pajacyki – podskoki rozkroczno- zwarte
Dzieci stoją w czterech rzędach wg kolorów krążków. Krążki ułożone są na dywanie w niewielkiej odległości ( jednego kroku) od siebie. Dzieci przechodzą podskokami rozkroczno- zwartymi tzn. na krążek wykonują skok, ręce złożone w górze (pajacyk złożony), a w przerwach między krążkami zeskok, ręce rozłożone na boki ( pajacyk rozłożony).

10.Przewracamy naleśniki- ćwiczenie stóp – siad skulny podparty. Dzieci próbują stopami chwytać krążek i przewrócić go na drugą stronę.


11..Marsz po obwodzie koła z krążkami na głowie – ćwiczenia wyprostne, wyciszające. Odłożenie krążków na wyznaczone miejsce

12. Podziękowanie dzieciom za zabawę, pochwalenie za dokładne czasami trudne wykonywanie ćwiczeń.
13. Wspólny śpiew piosenki „Idzie Zuch”
14. Grupowy okrzyk- nauczycielka woła czołem Zuchy !– dzieci odpowiadają czołem!