Edukacja Zdrowotna
W roku szkolnym 2013/15 realizujemy program: „Szkoła/przedszkole przyjazne żywieniu i aktywności fizycznej - Projekt KIK34 - ”Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w przedszkolach, szkołach: podstawowych, gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia, stan odżywienia, aktywność fizyczną  i poziom wiedzy dzieci i młodzieży”

W ramach Rocznej Koncepcji Pracy,  zaplanowano realizację w/w projektu przyjmując kierunek pracy, związany  ze zdrowym stylem życia.
Chcemy być zdrowi ! – wyprawa po zdrowie ze Skrzatem Zdrówko - rozwijanie u dzieci postaw prozdrowotnych, zdrowego stylu życia:  wdrażanie zasad racjonalnego prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania nadwadze i otyłości.
W ramach projektu realizujemy różnorodne formy wspierające profilaktykę prozdrowotną, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej i zdrowego żywienia. Włączamy w realizację celów szersze środowisko (m.ni, rodziców , specjalistów.
Działania

  • „Zdrowe  plecy, proste nóżki – nie chodzimy jak kaczuszki” – zabawy  profilaktyczno-kompensacyjne ze specjalistami    (załącznik 11)
  •  „Ścieżka zdrowia” (załącznik 12)
  • „Wiem co jem”  - rozwijanie zdolności i wiedzy kulinarnej przedszkolaków  zgodnej z zasadami racjonalnego żywienia w formie zajęć gospodarczych ( załącznik nr 13)

- Poznajemy piramidę zdrowia i aktywności fizycznej

- Artystyczna dusza ,,Skrzata Zdrówko”

- Zdrowy tęczowy tydzień

  • Realizacja programu „Jak rozmawiać z dziećmi o AIDS” (współpraca z Sanepidem) (załącznik nr 14)
  • Realizacja programu „Czyste powietrze wokół nas” (współpraca z Sanepidem) (załącznik nr 15)
  • Udział w konkursach promujących zdrowie  (załącznik nr 16)
  • „Internetowy Kącik Pomysłowego Rodzica”  - utworzenie na stronie internetowej przedszkola, zakładki z propozycjami i pomysłami rodziców dotyczącymi zdrowego trybu życia dzieci i dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej: pomysły na zabawy ruchowe, sporty, aktywny wypoczynek   oraz zdrowego żywienia : pomysły na zdrowe, kolorowe i dietetyczne posiłki
  • ,,Przedszkolak”- kontynuowanie wydań kwartalnika, utworzenie rubryki/strony/działu  w kwartalniku, dotyczącej zdrowego stylu życia fizycznego, psychicznego, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego żywienia
  • Chcę być zdrowy”- Przedszkolny Międzygrupowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu – utrwalenie postaw i nawyków prozdrowotnych poprzez formę muzyczną