TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ TERMINY POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO,

A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO  PRZEDSZKOLI
I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2019/20

 

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

 1 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

11.02 – 8.03.2019 r.

( do godz.15:00)

4.06 – 10.06.2019 r.

(do godz. 15:00)

 2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy

do 22.03.2019 r.

 

 

 

do 15.03.2019r.

do 14.06.2019 r.

 

 

 

do 12.06.2019r.

 3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

28.03.2019 r.

 

do godz. 12:00

19.06.2019 r.

 

do godz. 12:00

 4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

 

28.03. 2019r.  – (od godz. 12:00)

05.04.2019 r. (do godz. 15:00)

19.06.2019r. – (od godz.12:00)

28.06.2019 r. (do godz. 15:00)

 5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

09.04.2019 r.

(do godz. 12:00)

03.07.2019 r.

(do godz. 12:00)