UWAGA !!!

Zebranie z rodzicami, dzieci nowo przyjętych, odbędzie się 22 czerwca 2017r. o godz. 17:00.

 

 

Portal naboru elektronicznego dla rodziców na rok szkolny 2017/18 


torun.formico.pl

(dostępny od 19 kwietnia  2017 r.)

 

 

Prezydent Miasta Torunia informuje o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia kryteriów, a także liczbie punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń w roku szkolnym 2017/2018 oraz terminach postępowania rekrutacyjnego.


Kryteria naboru


Uchwała RMT 552/2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.

Uchwała RMT 553/2017 w sprawie składania wniosków o przyjęcie dziecka do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Torunia w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Terminy postępowania rekrutacyjnego


Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Toruń określa zarządzenie PMT 60/2017 w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018.